LUGHAT ul QURAN

 

 

For å forstå Koranens sanne budskap er det viktig å kjenne til språket den har blitt åpenbart i. Det første trinnet er å forstå betydningen av alle brukte ord. Man trenger å forstå hvordan ord ble brukt av de gamle arabere ved tidspunktet for Koranens åpenbaring, og ikke være avhengig av dagens bruk og forståelse av dem. Med riktig forståelse av arabisk grammatikk, ordenes opprinnelige meninger og deres bruk i forhold til i hvilken sammenheng de har blitt åpenbart i, kan en student av Koranen komme nærmere sannheten. Oppgaven med å kompilere en ordbok eller leksikon som ville forklare den klassiske betydningen av Koranens ord og deres bruk med signifikans ble foretatt av Allama Ghulam Ahmed Parwez i 1960, og han kompilerte Lughat-ul-Quran i språket Urdu.

 

Nå har denne ordboken blitt oversatt til engelsk av Quranic Education Society i Norge, for å appellere til et større publikum over hele verden og for å inspirere moderne studenter og forskere av Koranen.

Engelsk / English

 

Volume I

 

Volume II

 

Volume III

 

Volume IV

 

 

Også tilgjengelig til salg i bokform via Amazon