MAFHOUM ul QURAN

 

 

Denne siden presenterer ikke ord for ord oversettelse av Koranen i motsetning til andre bøker. Forskeren har her heller prøvd å forklare essensen av emner under diskusjon ut i fra Koranens terminologi og frasologi. Mafhoum betyr forklaring, og forfatteren er av sterk mening at Koranen kan ikke oversettes til et annet språk, men kun forklares så essensen ikke faller bort. Dette er uansett et menneskelig forsøk og kan inneholde rom for forbedringer. Eventuelle feil skyldes oversetterens kunnskapsmangel og ikke selve Koranen. Arbeidet er basert på Allama Ghulam Ahmad Parwez sin verk “Mafhom-ul-Quran” som Quranic Education Society i Norge har nå oversatt til Norsk.