MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 93: Ad-Duha

 

1-3.

(Tidsperioden som er nødvendig for å gjøre din innsats fruktbar etter den guddommelige loven, skaper litt bekymring hos deg!)

 

Vær trygg, din Forsørger har verken forlatt deg eller er misfornøyd. Har du ikke sett hvordan nattens mørke dekker alt og gjør hele stemningen stille og rolig før dagslyset kommer? Og hvor lange disse timer av mørke og stillhet er?

 

4.

Likeledes er den innledende fasen av dette programmet vanskelig, og krever dermed overbærenhet og mot. Til syvende og sist vil det vise seg å være en kilde til alle velsignelser og alt i fremtiden vil være bedre enn den tidligere del av livet ditt.

 

5.

Det er ikke lenge til når din Forsørger skjenker så mye på deg, at alle dine ønsker går i oppfyllelse.

 

6.

Du Budbringer! Vurder ditt eget liv i denne forbindelse. Er det ikke et faktum at en gang når du var alene, sørget Han beskyttelse for deg i form av ly.

 

(Profeter har alltid vært isolerte med deres tankegang i deres miljøer, og alltid vært på søk etter sannheten, før de mottok Åpenbaring).

 

7.

Er det ikke et faktum at når du var på leting etter sannheten, så veiledet Ham deg gjennom Hans åpenbaring mot den rette vei, og at

 

8.

Han fant deg trengende og ga deg så mye (viten), og gjorde deg sikker og uavhengig av alle andres tankeganger?

 

9.

(Med tanke på alt dette bør du ikke bekymre deg for mye, fordi Gud er med deg og gir deg den viten du trenger. Det samme vil trolig skje med din misjon, Gud skal veilede deg igjennom det. Ut i fra dette skal du lære at i et islamsk samfunn som du bygger…)

 

Ingen skal forbli ensom og hjelpeløs med hans tanker. Enhver person skal bli veiledet og undervist, slik at ingen blir undertrykt eller skyvet bort, og

 

10.

Enhver trengende person skal ikke foraktes (så mye at han skulle bli motløs av arrogant eller danne en likegyldig holdning til folk som er i stand til å oppfylle hans behov).

 

11.

For å få til en slik endring i samfunnet, fortsett å gjøre det kjent for alle at disse velsignelsene (av utdanning og veiledning) av Forsørgeren ikke er for enhver gruppe til å ta under deres eksklusive kontroll. Disse bør være like tilgjengelige for alle trengende personer (41:10).

 

(Dette er det første og fremste kriteriet av dette programmet).