MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 49: Al-Hujurât

 

 1.

Dere troende! De fremste og grunnleggende forutsetninger for universell revolusjon som dere har frembrakt som ponerer, er å opprettholde full disiplin i deres rekker og personlige liv. For dette må dere huske at dere må ikke ta en beslutning på egenhånd, men heller vente på avgjørelsen i fra regjeringen av guddommelig orden. Vokt den guddommelige loven under alle omstendigheter. Husk at Allah er All hørende, allvitende. (Derfor er enhver beslutning tatt etter Hans lover den beste beslutningen.)

 

 2.

Og hold deres synspunkter i henhold til den sentrale myndigheten. Ikke la deres røst bli høyere en Kommandøren deres under en konsultasjon. Ikke lag en støyende atmosfære for å fremme deres forslag, slik dere gjør til vanlig når dere snakker til hverandre. Ved å gjøre slikt vil deres gjerninger bli bortkastet, uten at dere noen gang blir klar over det. (Slik vil utilsiktede konsekvenser av deres holdninger være.)

 

 3.

Sannelig renser Allah hjertene til dem som holder sine synspunkter underlagt senteret. (De helhjertede adlyder lovene.) Han holder dem trygg fra ødeleggelser og skjenker dem store belønninger.

 

 4.

Og da noen usiviliserte folk kommer for å se dere, vil de begynner å rope på dere fra utenfor deres hus. (De ignorerer krav av deres skikk og disiplin eller normal etikette.)

 

 5.

Dere bør vente med å komme ut av huset (så de kan si hva dem vil, med verdighet og respekt). Denne holdningen ville være mye bedre for dem. Likevel (siden disse menneskene ubevisst gjør slike ting av uvitenhet, så mener de ikke noe dissrespekt). Allah den allmektige tilgir denne holdningen og gjør avsetninger til å ikke bare beskytte dem, men å også sørge for deres utvikling.

 

 6.

Du Budbringer! Fortell dine følgesvenner at hvis noen avvikende person kommer til dem med en (ærekrenkende) tale, så skal de ikke godta dette umiddelbart. Først må de fastslå det, før de skulle ta et uforvarende skritt som skulle føre til skade, og dermed forårsake anger.

 

 7.

(Husk at dere kan ikke leve et liv med dårlig oppførsel og mangel på disiplin. Nå opererer dere under kollektiv disiplin og orden, og har et system med en egen sentral myndighet og) Allahs Budbringer bor blant dere. Alle saker skal henvises til ham, og dere bør handle i henhold til det vedtaket han gir. Ikke forvent at han vil godta eller følge uansett hva dere sier. Hvis han begynner å gjøre det slik, vil det sikkert skape uorden og føre til at dere opplever problemer. Allah den Allmektige ønsker at dere holder dere faste i troen deres og forbedrer deres hjerter med den. (Dette kan gjøres praktisk ved å frivillig adlyde guddommelige lover og holde deres egne ideer underordnet dem.) Allah ønsker ikke fornektelse av Hans lover eller at noen velger en annen kurs og gjør opprør mot Hans ordre. Husk! De som vedtar et balansert levesett med fast tro, skal holde seg borte fra fornektelse og opprør. Dette er folk som er på den rette banen.

 

 8.

Som et resultat vil de motta alle typer bekvemmeligheter, gaver og gleder i livet. Husk at uansett hva Allahs kommandoer er, så er de basert på Hans absolutte kunnskap og visdom.

 

 9.

Når (beklageligvis) to troende grupper bekjemper hverandre, føres det umiddelbart fred mellom dem. Hvis en av de to gruppene igjen begår aggresjon mot andre, bør dere (ikke være likegyldige, men) kjempe overtredere før de vender tilbake til vedtaket gjort tidligere i henhold til den guddommelige loven. Deretter, hvis de kommer tilbake, utgjør rettferdig fred mellom dem. Å alltid vokte og dømme ut i fra guddommelige lover er svært prisverdig attributt.

 

 10.

Når dere behandler slike saker, så husk at alle troende er brødre. Derfor bør dere vurdere begge parter som deres brødre og ikke ta parti når dere oppretter fred mellom dem. Deres beslutning skal være rettferdig, og ifølge guddommelige lov. På denne måten vil deres gruppe fortsette å motta Allahs gunst.

 

 11.

På grunn av gjensidige forskjeller blir dere iblant overmannet med følelser av motvilje og hat. Ikke tillat dere upasselige handlinger i slike situasjoner. Slik når en fraksjon starter å latterliggjøre den andre og prøver å disrespektere dem. Det er fullt mulig at de som blir latterliggjort kan være bedre enn medlemmene i eget parti. Verken deres menn eller kvinner bør vise slikt oppførsel, og heller ikke forarge hverandre, eller være sarkastiske eller kalle hverandre med støtende navn. Etter å ha bekjent tro er det forventet at dere viser eksemplarisk oppførsel. Dere bør ikke ha dårlig oppførsel mot hverandre. Dette er svært støtende. Hvis noen har handlet slik, så bør han umiddelbart angre og stoppe. Hvis han ikke gjør det, vil han bli vurdert til å være skyldig i følge den guddommelige loven.

 

 12.

Når gjensidige forskjeller oppstår kan enkelte være rampete nok til å utnytte situasjonen og fortelle historier imot begge parter. I denne forbindelse bør dere være svært forsiktige. Ha positive følelser og unngå dårlige følelser mot andre. Syke følelser vil dermed avta. Og ikke tyvlytt eller baktal mot hverandre. Vil noen av dere like å spise kjøttet av en død bror? Dere ville avsky det! (Baksnakking er avskyelig.)

 

Kort sagt, vær alltid bevisst på guddommelige lover. Hvis dere har begått en feil et sted så korriger dere ved å være skamfulle over det. På denne måten vil den guddommelige loven tilgi deres mangler og sikre at utviklingen deres ikke lider.

 

 13.

(Ovenstående sosiale onder har blitt nevnt fordi noen mennesker anser seg selv overlegne og prøver å bagatellisere andre. Denne holdningen er også utbred i andre samfunn. For eksempel, menn tror at de er bedre enn kvinner. Eller at visse familier er mer respektable enn andre. Begge disse begrepene er feil.) Vi har skapt alle mennesker på samme måte. Alle er dannet av en mannlig og en kvinnelig del (som betyr at i hvert barn, uansett mann eller kvinne, så er det en del av en mann og en kvinne. Det er derfor feil å anta at menn er overlegne kvinner, eller at kvinner er forskjellige enn menn). Når det gjelder ulike familier eller stammer, så er målet (av ulike utmerkelser) at dere skal kunne gjenkjenne hverandre. Ingen stamme eller familie er overlegen andre. Ifølge den guddommelige loven er kriteriene for å fastslå status eller overlegenhet basert på ens handling om hvordan en følger og vakter guddommelige lover, og hvem som adlyder Ham mer. Den ene som lever hele livet i samsvar med dette kriteriet er mest verdig respekt, uansett om denne personen er mann eller kvinne, eller fra en bestemt familie eller stamme. Kriteriene for overlegenhet er ikke rase eller status, men personlig karakter og adferd. Dette blir fortalt av den Allmektige, som vet godt hva overlegenhet betyr og hvordan den skal opptjenes.

 

14.

(Selv faktoren som avgjør statusen til de som blir medlemmer av islamsk orden, vil være basert på disse kriterier. For eksempel) Beduinene sier, "Vi bekjenner tro. Vurder oss blant troende." Fortell dem, "Dere har ennå ikke oppnådd status av troende. Dere har bare akseptert islam (utad) til myndighet i den islamske staten, men tro har dere enda ikke akseptert i fra dypet av deres hjerter. Men hvis dere fortsetter å adlyde det guddommelige systemet som er opprettet av Budbringeren, vil dere få full lønn for deres gjerninger. Ikke engang den minste av deres gjerninger vil gå som avfall, og som alle andre vil dere fortsette å motta midler til næring og beskyttelse fra dette systemet".

 

15.

Momineen er de som bekjenner tro i Allah og Hans Budbringer (etter å ha grublet over det) på en slik måte at det ikke forblir noe form for tvil i deres sinn, og de ​​gjør kontinuerlig innsats og strever hardt for å etablere og styrke samfunnsorden. De bruker sin rikdom og kan til og med ofre sine liv for dette formålet. Disse menneskene er trofaste mot deres forpliktelser.

 

 16.

(Milepælen av tro er menneskets gjerning. Fortell dem (de som bare snakker men ikke handler tilsvarende), "Vil dere overbevise Allah kun ved å si at dere er ekstremt lydige og faste i troen? Husk, Allah vet om alt som eksisterer i himmelen og på jorden. Han er godt klar over alt."

 

 17.

Du Budbringer! Slik snakker disse mennesker som om de har gjort deg en tjeneste ved å godta Islam. Fortell dem, "ikke tro at dere gjør meg personlig tjeneste. Faktisk så er dette Allahs velgjørenhet over dere at Han har ledet dere til å ha tro. Dermed, hvis dere virkelig er seriøse og sanne i deres påstand så kreves det av dere at dere åpent uttrykker deres takknemlighet til Allah, i stedet for å påstå noen favør på meg."

 

18.

Fortell dem at slike uttalelser eller purringer fra dem gjør ikke noe forskjell, for Allah vet om skjulte realiteter og hemmeligheter av hele universet. Hvorfor skulle da deres gjerninger forblir skjulte for Ham? Han ser alt dere gjør. Resultat av enhver handling utarbeides i henhold til Hans konsekvenslov.