MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 84: Al-Inshiqâq

 

1-2

Når alle energier og krefter i rommet eksploderer, så skjer dette i henhold til Allahs lov som gir næring til hele universet. Det er i følge Hans lover, at hele systemet fungerer. Han har gjort dette slik så alle forekomster passer perfekt inn i Hans program.

 

3-5

Og jorden har spredd seg for at folk kan skape habitat på forskjellige steder, så jorden forsyner dem med sine skatter og tømmer seg for dem. Dette er også i henhold til guddommelige lover. Alle disse ting er lydige til Allahs lover, siden alle disse ting har blitt skapt på denne måten.

 

6.

Dere mennesker! Det er absolutt ingen tvil i at konklusjonen av deres egne eksperimenter og observasjoner vil til slutt få dere til å innrømmer at alt dette følger den guddommelige orden, og at Gud har ansvaret for næring av hele menneskeheten. Men dette vil dere innse først etter mye strev og hard innsats. (Men om dere velger å akseptere den guddommelige loven nå, så vil dere komme til løsningen mye fortere. Dette vil spare dere for masse tid og menneskelig innsats.)

 

7-8.

Faktum er at gjerninger som utføres etter åpenbart veiledning, bærer velsignelser og gleder. Alle Hans saker blir avgjort på praktisk måte.

 

9.

En som utfører sine handlinger i følge åpenbart veiledning, returnerer lykke for sitt folk.

 

(Han med sitt folk har ingen problemer med å justere seg med likesinnede mennesker. De deler gleder med hverandre og dermed en lykkelig universal brorskap kommer til eksistens.)

 

10-12.

Men den som lever etter forfedrenes tradisjoner ser bak på deres lyse fortid, i motsetning til hans mørke fremtid. Han inviterer ødeleggelse til hans hus, og dermed opplever straffen av Jahannam.

 

13-14.

Han levde glad blant likesinnede mennesker og trodde aldri at en slik endring ville komme i hans fremtid. Han var under det inntrykket at han kunne fortsette å gjøre det han liker, og at hans makt og myndighet aldri ville lide en slik uforutsigbar endring.

 

15.

Men han visste ikke at Allahs konsekvenslov våker over alle hans handlinger og at hans fremtid avgjøres etter hans dem.

 

(Folk som lever sine liv etter gale prinsipper kan få noen umiddelbare gevinster, men deres fremtid forblir mørkt.)

 

16.

Det kosmiske systemet står vitnesbyrd om denne virkeligheten. For eksempel, bare observer stillingen av solen som går under horisonten, men dens ettergløden forblir synlig i noe tid.

 

17.

Gradvis forsvinner også denne ettergløden. Deretter sluker nattens mørke alle ting (og lar oss se stjerner.)

 

18.

Og månen, som går sakte gjennom ulike stadier, blir hel.

 

19.

Disse kosmiske fenomener er et bevis på det faktum at alt er gjennomtenkt og at også dere vil stige, gjennom ulike stadier av utviklingen, mot nye høyder. Når dere har oppfylt kriterier av et stadium, skal dere oppnå muligheten til å gå til neste, og dermed oppnå nye høyder, stadium etter stadium.

 

20.

Det er underlig at mennesker ikke tror på den guddommelige konsekvenslov (til tross for alle disse klare bevis).

 

21.

Og når Koranen blir presentert for dem, så velger de å ikke akseptere den.

 

22.

I stedet for å godta bevislagt sannhet, velger de fremdeles løgn.

 

23.

(Alt dette gjør de for å ivareta deres personlige interesser ovenfor det beste for hele folket.) Den Allmektige vet alt om det som disse menneskene samler av skatten i sine skap. (70:18; 104:1-9)

 

24.

Du Budbringer! Du må formidle varsler til folk med slik oppførsel, at resultatet av denne holdningen er en svært smertefull straff (09:34-35).

 

25.

Bare de som har tro på sannheten av guddommelige lover og gjør dydige gjerninger ved å korrigere og forbedre deres egne Selv og universell menneskeheten, vil være trygge for denne kommende ødeleggelsen. Utfallet av en slik oppførsel vil være uendelig komfort og nytelser (14:24-25, 41:8, 68:3). De vil ikke motta alt dette som veldedighet, men som deres rett.