MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 80: Abasa

 

1-2.

(For å etablere guddommelig orden, bør ikke folkets verdslige status eller posisjon være i fokus, men heller deres motivasjon og entusiasme. Det du bør vurdere er deres hjertelige ønsker til å danne dette systemet.) Hvorfor skulle en (som blir invitert til dette systemet) rynke pannen og snu ansiktet bort bare fordi en fattig, ugyldig eller blind person har kommet til ham med invitasjon og veiledning? (06:52, 8:62-64, 11:27, 18:28, 26:111-114.)

 

3.

Hvordan vet du at denne blinde personen ikke kan bli en dydig person og at hans personlighet ikke vil gi deg mulighet til utvikling?

 

4.

Eller at han ikke kan forstå læren og gradvis utlede noe nytte av den?

 

5-6.

Tvert imot så bør du ikke slite deg ut for en person som mener han ikke trenger din veiledning og ignorerer det.

 

7.

Dersom en slik person ikke blir reformert, så er det ikke av din bekymring og du vil ikke bli beskyldt for det.

 

8-10.

Men hvis noen som frykter konsekvenser av en feilaktig livsstil, ønsker å redde seg selv fra den, og kommer til deg for veiledning og du gir ham en kald skulder, så vil du få skylden (2:2).

 

11.

(Når det gjelder Koranen, så skal det være tydelig forstått det) Denne boka er en manifest veiledning. Man kan oppnå verdighet og nåde ved å følge den;

 

12.

Men bare den som kommer mot den av egen fri vilje kan få nytte.

 

13.

Det er derfor at Vi ikke har holdt den hemmelig, og har hatt det skrevet på svært hederlige sider (slik at den som ønsker det, kan lese og dra nytte av det).

 

14.

Dens læresetninger sikter på å produsere sublim intellekt og renhet av karakter.

 

15-16.

Og de som skriver det og sprer det videre er svært sannferdige, respektable og dydige.

 

17.

Tenk bare på hvem andre kan være mer utsatt for selvødeleggelse enn den som nekter å godta slik ren og sublim lære (på grunnlag av at han har mye rikdom, makt, høy avstamning og at han ikke bryr seg for noen).

 

18.

(Han bør i det minste reflektere over den prosessen som hans eget liv undergår og de ulike former for livsopphold Vi gir ham). Han burte forstå hvordan hans skapelse startet.

 

19.

Vi skapte ham fra en dråpe sæd og deretter formet ham etter en helt spesiell mål og målestokk.

 

20.

Dermed ble han utstyrt med egenskaper av hørsel og syn, og skaffet ham næringsmidler, slik at livet blir enkelt og behagelig for ham.

 

21.

Men de fleste av dem utnytter ikke disse fakultetene og fortsetter som om de ligger døde i deres grav.

 

22.

Men det er andre som adopterer denne koden av livet som er ordinert av guddommelige lover. Dermed skaffer de seg energiene for liv og stiger fra disse gravene (dette er akkurat som deres fysiske død og livet etter).

 

23.

(De som lever som halvdød) Deres tilstand er slik at de aldri har oppfylt formålet med skaperverket sitt. (Alle har gjennom sitt liv, jaget sine egne egoistiske interesser og aldri tenkt på universal velferd.)

 

24.

Selv om de i det minst skulle tenke på kilder til maten deres så ville de konkludere med at mennesker får sin næring uten kostnad fra Allah den Allmektige. Og derfor har alle en andel i det etter deres behov. De bør også tenke på hvordan ...

 

25.

Regnet, som produksjonen av avlinger er avhengig av, faller etter vår lov (og ikke i henhold til deres planer eller håndverk ~ 56:63-73; 67:30).

 

26.

(Mennesket sår frø i jorda, men) Da jorden åpner opp for frøet som har spirt, så skyter den opp i henhold til Vår lov.  (Det er ikke innenfor menneskets rekkevidde å gjøre om et korn til en spirende plante.)

 

27.

Det er også etter Våre lover at korn kommer ut av avlingen. Og andre ting (fra andre avlinger) som

 

28.

Druer og grønnsaker;

 

29.

Oliven og dadler;

 

30.

Tett hager med høye trær;

 

31.

Og forskjellige typer frukt og fôr til dyr.

 

32.

Alle disse bestemmelsene er næring for deg og ditt storfe. (De bør brukes for dette formålet.)

 

33.

(Men det finnes folk som samler opp disse gaver av naturen inn i deres private eiendom, og fratar andre og lytter ikke til noen argument.) Når tid for konfrontering med dem kommer, vil skramlingen av rustninger være øredøvende.

 

34.

Forvirringen på den tiden vil være slik, at en vil ønske å løpe vekk fra sin egen bror.

 

35.

Barna ville forlate sine foreldre.

 

36.

Menn vil forlate sine koner og foreldre deres barn, og

 

37.

Hver mann skal ha nok av sine egne bekymringer å ta seg av, og vil være uoppmerksom av andre.

 

38.

Når avgjørelsen for konfrontasjon blir tatt, vil ansiktene av gruppen (som hadde vedtatt rett vei av livet i tråd med guddommelige lover) stråle med lykke og glede.

 

39.

De vil le og glede seg over deres suksess og prestasjoner.

 

40.

Ansiktene til de i den andre gruppen vil være dekket med støv.

 

41.

Og være dekket av mørket av skam (10:27).

 

42.

Dette ville være slutten på dem som skjuler næringsmidler fra andre, som de selv har fått fra den Allmektige, og dermed nekter dem Hans velsignelser og gaver. Denne holdningen deler mennesker i grupper og skaper uorden og kaos, som er en stor forbrytelse i den guddommelige retten. (Det Vi ønsker er at menneskeheten skal være en enhet, og ikke splittet i fraksjoner.)