MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 76: Al-Insan

 

1.

Det er et faktum at mennesket (slik den eksisterer i dag) var i lang tid i en tilstand hvor han ikke kunne ha eksistert på egen hånd. (Så ved å passere på ham gjennom ulike stadier av evolusjonær utviklingen, brakte Vi ham til dette stadiet.)

 

2.

I løpet av denne prosessen, var en av dens stadier initiering av menneskets etablering fra en dråpe sperm. Hvis du tenker om det, så var det bare en dråpe væske, men i virkeligheten var den en samling av mange blandede potensialer, og dermed skapte Vi ordninger der hans latente potensialer kunne utvikle seg gradvis. For dette, mens i mors liv, gjennomgikk det mange forandringer før det ble et menneske som var i stand til å høre og se.

 

3.

Det er på grunn av sanser som syn og hørsel (av intellekt og fornuft) at han ikke ble tvunget til å adoptere et bestemt kurs, som tilfellet er med andre skapninger av universet. Han ble gitt valgfrihet til å velge ett av kursene som var tilgjengeliggjort for ham. Uansett om hans fakulteter kan velge en bane, kan de ikke sikre at det valgte kurset også er den rette. Dette kan bare gjøres med hensyn til Åpenbart veiledning. Derfor ledet Allah den Allmektige ham til den rette veien gjennom Åpenbart veiledning, og deretter forlot han fritt til å enten adoptere rett kurs, eller å fornekte det. Det er derfor han blir holdt ansvarlig for sine gjerninger, som enten blir belønnet eller straffet.

 

 4.

Hvis han vedtar feil kurs, så er det kjeder og jernhalsbånd samt undergang og ødeleggelse på hvert trinn av veien (Kjeder refererer til å følge noe blindt, og jernbånd til lydighet av u guddommelige styrker. Budbringere har alltid kommet for å fjerne nettopp disse~ 7:157.)

 

 5.

I motsetning til dette, vil resultatet av å ha fulgt riktig bane, være et stort hjerte og bred visjon. Disse sanser ernæres av å holde sine voldsomme følelser under veiledning av Åpenbart veiledning, som hjelper med å innføre ro og fred.

 

 6.

Denne drikken er tilgjengelig fra den kilden som tilhengere av den Allmektige frembringer fra dypet av deres hjerter. Dermed blir det opp til dem å tilgjengeliggjør dens flyt i alle retninger (med andre ord så kan de bruke deres evner som de vil).

 

 7.

Disse menneskene påtar seg frivillig ansvaret for universell velferd og deretter oppfyller det muntert. De er alltid bevisst på at hvis en slik handling ikke er gjennomført, så er det en mulighet for at hele samfunnet ville bli forurenset og at det onde skulle spre seg vidt og bredt. (Det ville bli kaos og hele atmosfæren ville bli berørt av det. Det vil også spre seg til områder langt unna.)

 

 8.

For å stoppe slik lidelse og kaos, gjør de Allahs velferdsordning tilgjengelig for alle. I praksis gjør de tiltak for å sørge for næringsmidler til dem som ikke er i stand til å tjene, eller til dem som er alene i samfunnet (uten støtte), og til dem som er fanget i en katastrofe. Selv om egoistiske instinkter krever at alt skal samles inn og oppbevares for deres egen bruk, så tilrettelegger de næring for andre, uavhengig av slike følelser.

 

 9.

Og sier til folk som de gjør alt dette for, "Vi gjør ikke alt dette som en tjeneste for dere, Nei, ikke i det hele tatt. Vi forventer ikke noe tilbake. Ikke engang et ord av takknemlighet. Faktisk så utfører vi bare vår plikt, ut av vår egen interesse. Følgelig blir ikke bare våre egne 'selv' ernært og utviklet, men guddommelige attributter vokser i vår personlighet. Dette er målet for det menneskelige livet".

 

 10.

(Som det har blitt nevnt tidligere) Hvis vi ikke gjør slike tiltak, vet vi at en opprivende stemning ville seire og alle gleder i livet ville forsvinne. Livet ville bli trist. Så mange vanskeligheter og katastrofer ville spre seg rundt omkring, og ville rynke ansiktene til folk. Det ville ikke lenger være noen spor av fred eller lykke noen steder.

 

 11

Resultatet er at Allmektiges velferdslov beskytter dem fra onde virkninger av deres tidligere gjerninger, og gir dem heller lykke og glede som omfavner dem.

 

 12.

Det er på grunn av deres standhaftighet og fasthet at de blir belønnet med slik salig liv, hvor de bor i komfort og luksus, omgitt av frodige grønne hager og en oppkvikkende atmosfære.

 

 13.

I disse hagene ville de bli gitt autoritet og makt. Det ville verken være overdreven varme eller bitter kulde (og været ville bli hyggelig som våren).

 

 14.

Tykke skygger av trær ville bøye seg ned på dem og grenene ville være lastet med frukt. Alt av komfort og brukervennlighet ville være innenfor deres rekkevidde. Det ville ikke kreves noe innsats fra dem for å få alt dette, for grenene selv ville henge lavt nok til å komme innenfor deres rekkevidde.

 

 15.

Mat i sølvredskaper og drikke i krystallklare kopper ville være tilgjengelige over alt.

 

 16.

Sølvet selv ville skinne som krystall, og alle redskaper og kopper ville ha nøyaktige mål.

 

 17.

Deres drikke ville virkelig være forfriskende, slik at de skal kunne vokse og vise framdrift i evolusjonsprosessen (83:27). (Med andre ord, om følelser skulle prøve å ta overhånd, så ville den guddommelige veiledningen kjøle dem ned med restriksjoner og nøytralisere effekten ~ 76:5. Om innsatsen skulle bli tregere, ville den guddommelige styrke den.)

 

 18.

Denne livgivende forfriskende drinken vil være tilgjengelig fra en kilde, som etter å finne sin vei, ville fortsette å renne utover (88:12). (Med andre ord så ville det muliggjøre for mennesket å finne nye måter og veier for livet, flyte videre med nye oppfinnelser osv.)

 

 19.

Og ungdom rundt dem ville være utstyrt med ornamenter (56:17). Det ville være tegn til evigvarende friskhet, årvåkenhet og lysstyrke på deres ansikter. Dere kan forestille dere dem som perler spredt rundt, slik at de ville være fysisk friske og deres karakter ville også være så ren som perler. Men de ville ikke være i et skall. De ville være spredt rundt, men de ville ikke la deres karakter bli forurenset.

 

 20.

I dette samfunnet vil det være fred til enhver tid og ethvert sted. Dette skal være en tid av fred og komfort, autoritet og kraft blandet med skjønnhet og storhet, og en verden av glede og prakt. (En kombinasjon av storhet og skjønnhet løfter menneskelige personlighet til store høyder.)

 

 21.

Deres liv, i komfort og luksus, vil bli klart synlig. De vil være kledd i fin silke og stilige plagg. Og, som deres symboler på makt, vil du se dem ha på seg armbånd av myndighet. Men slik komfort og brukervennlighet vil verken skape ondskap i dem, eller berus dem med makt og autoritet. Deres Forsørger skal gi dem en drink som vil rense deres hjerter og opplyse deres visjon (med veiledning).

 

 22.

De vil bli fortalt at alt dette er konsekvenser av deres egne bestrebelser, som har manifestert seg for dem i form av denne belønningen. Nå har de sett hvordan deres innsats har blitt anerkjent og belønnet.

 

 23.

(Dette er dermed det himmelske samfunnet som skal dannes) Vi har etter hvert avslørt for deg denne koden av livet, Koranen, slik at du kan handle etter dens instrukser, steg for steg.

 

 24.

Derfor, hold fast ved denne guddommelige Koden og vær standhaftig på programmet ordinert av din Forsørger. Ikke hør på noen som er på feil vei. Ved å forfølge den feilaktige banen til egoisme, blir de kreative fakultetene av mennesker enten forringet eller dempet. Tilstanden til den som hører på dem vil også bli som deres. (Hans menneskelige evner vil ikke utvikles, og selv om de gjorde det, så ville de være nytteløse og resultere i ubrukelige og destruktive gjerninger. De vil gjøre ham sløv, noe som gjør ham hengende etter i karavanen av livet.)

 

 25.

Måten å bli frelst fra dette resultatet, ville være i å hele tiden være obs på de guddommelige egenskap av velferd, og å være aktivt involvert i etablering av velferdssystemet.

 

 26.

Enten det er dag eller natt, bør du alltid overholde Hans lover og vie din fulle energi for å nå dette programmet (73:1-3).

 

 27.

De mennesker som er motstridende forfølger deres umiddelbare gevinster. Det eneste målet i livet deres er å tilegne seg fysisk komfort i denne verden. De ignorerer dermed denne strålende revolusjonen (som garanterer komfort og luksus i nå tid og i fremtiden ~ 75:10).

 

 28.

(De er veldig stolte over at de er mektige og sterke, men de glemmer at) Vi har skapt dem, og vi har utstyrt styrke og stabilitet til deres ansikter. Hvis de motsetter seg våre lover, så er det ikke vanskelig for oss st Vi erstatter dem med en annen nasjon.

 

 29.

Det som blir presentert for dem, er en absolutt realitet. Derfor, den som ønsker det, kan ta hensyn og vedta veien som fører til Allahs velferdssystem.

 

30.

Fortell dem at den eneste måten å få dette til, er hvis dere selv velger så, i samsvar med Guds lover. (Dere bør ønske det som den guddommelige loven ønsker for dere). Den guddommelige loven er basert på kunnskap og absolutt visdom ~ 74:56, 81:21.

 

31.

Om dere satser for det, så vil den Allmektige ta dere under Hans paraply av velsignelse og velvilje. Men hvis dere ikke ønsker det som den guddommelige loven krever, så vil dette være ekvivalent med opprør og urett. For de som tyr til urett og undertrykkelse, har Vår konsekvenslov utarbeidet en fryktelig straff (av undergang og ødeleggelse).