MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 96: Al-Alaq

 

1.

Du Budbringer! Du bør proklamere egenskaper av velferd fra din Forsørger, som er skaperen av universet. Erklær at den som har skapt levende vesener, også har skapt midler til deres næring.

 

2.

Mennesker er imidlertid forskjellig fra alle andre kreasjoner. På den ene siden virker mennesker til å være sosial avhengige og må leve sammen. På den andre siden, dersom de ikke blir ledet av Åpenbaringen, ville alle ha fulgt fremgangsmåten som igler for deres næring, og fortsette å suge blod av andre mennesker (17:100; 70:19).

 

3.

For å overkomme denne konflikten, er det viktig å forene alle mennesker til denne forståelsen av at den allmektige Allah har skapt midler til næring i overflod. De er derfor tilgjengelig for alle. Følgelig, det sosioøkonomiske systemet du oppretter, bør oppfylle dette målet.

 

4.

For å oppnå dette målet ga den Allmektige mennesker kommunikasjonsevnen for å formidle sine ideer til fjerne steder, via skrifter. Dette bringer mennesker nærmere hverandre, til tross for lange avstander og forskjeller i tid, og baner vei for menneskehetens enhet.

 

5.

og dermed formidlet Han kunnskap som mennesket ikke hadde før.

 

6-7

Imidlertid mener mennesket at han ikke trenger Åpenbart veiledning og foretrekker sitt eget system som er basert på egoistiske interesser. I dette systemet vil personer som klarer å samle sammen enorme rikdommer, mene at de ikke trenger andre retningslinjer og dermed gjøre opprør mot begrepet av universal velferd av menneskeheten.

 

8.

Uansett hvor hovmodig og opprørske de kan være, før eller siden må de akseptere systemet av Forsørgeren. Dette fordi det ikke finnes annen løsning på deres problemer.

 

9-10.

Har du noen gang undret om sinnstilstanden til en person som gjør opprør mot Åpenbaringen? Ikke bare vil han selv gå seg vill, men han vil også bli en stor hinder for andre som ønsker å følge den guddommelige loven.

 

11-12.

Bare tenk. Hvis en person som er på rett vei overtaler andre til å gjøre det samme, og råder dem til å være bevisst og vokte de guddommelige lover (og dermed etablere et system basert på rettferdighet og likeverd), så hvilken rett har noen til å stoppe ham fra dette?

 

13.

Og de forteller folk at denne personens påstand om universal velferd er usann. Dette har aldri skjedd i fortiden, og er heller ikke mulig i fremtiden. Ved å spre slike ideer, og blokkere midler til menneskelig utviklingen, overtaler de folk til å vedta en retro aggressiv holdning.

 

14.

Vet de ikke at Allahs konsekvenslov holder et øye over alle deres bevegelser og handlinger?

 

15.

(Tror de at de kan fortsette å gjøre dette umerket, og at ingen vil stoppe dem?) Nei, ikke i det hele tatt! Hvis de ikke avstår fra dette, uansett hvor sterk de måtte være, skal Vi dra dem ned ved tak av deres lugg på en slik måte at de ikke vil være i stand til å bevege seg det minste grad.

 

16.

De er løgnere som står i motsetning til begrepet av universal velferd og gjør opprør mot de guddommelige lover. Disse skyldige ser på seg selv som store herrer!

 

17.

Be dem komme frem åpenlyst sammen med sine kolleger.

 

18.

Dermed skal Vi kalle på alle krefter som er klare til å forsvare sannheten, slik at de kan dytte disse motstandere tilbake.

 

19.

Derfor bør du aldri føle nødvendigheten av å inngå kompromisser med dem. Kompromiss mellom motstridende ideologier av livet, er overhodet ikke mulig. Det du trenger å gjøre er å overholde og følge de Guddommelige Lover i størst mulig grad, og så lenge du gjør det, vil hvert skritt du tar ta deg nærmere til din skjebnebestemte mål.