MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 74: Al-Mudathir

 

1.

Du som har blitt betrodd det revolusjonære ansvaret av å etablere en ny verdensorden, gjennom organisering og med forfriskende kraft i livene til menneskene, slik at denne revolusjonen skal kunne overvinne alle urettferdige og falske systemer.

 

(Muddathir betyr en som introduserer hyggelige nyheter av en forfriskende revolusjon. Men dessverre blir den forvirret med en som har et pledd over seg.)

 

2.

Reis deg (gjør deg selv merkbart) og advar det slumrende folket om det kommende resultatet av deres feilaktige levesett.

 

3.

Før ære over din Forsørger ved å etablere Hans velferdsordning. (Dermed vil også du oppnå dominans i verden ~ 2:152.)

 

4.

For å oppnå dette er det svært viktig at du holder deg rent fra ytre påkjenninger fra de med dårlig atferd, karakter og personlighet, og at du holder dette oppdraget fri fra enhver form for uønsket element.

 

(Dette systemet kan ikke kan drives på mekanisk vis. Oppdraget skal være rent og gjennomsiktig, og visjonen og karakteren av alle som deltar i den, skal være av plettfritt karakter.)

 

5.

Samle sammen slike rene følgesvenner (73:1) og gi dem opplæringen som ville styrke deres personligheter, slik at de kan være i stand til å påta seg dette store ansvaret med letthet. De bør ikke skjelve når de stiger opp til dette ansvaret.

 

6.

Du bør også forklare dine følgesvenner at det grunnleggende prinsippet av dette oppdraget er å holde gevinstene av deres arbeid åpent og tilgjengelig for næring og utvikling av andre. Når de gjengir hjelp til de trengende, må de ikke anse det som en favør mot dem, og ikke forvente en større avkastning på dette fra dem (30:39; 76:9).

 

7.

Dette er velferdssystemet som dere skal etablere og for dette må dere alltid være aktive, standhaftige og faste, slik at dere kan fortsette til deres mål med indre fred og ro, uten å la motstand gå innpå dere.

 

8.

(Advar dem at den veien de er i ferd med å ta, kommer ikke til å bli en enkel en, men farer vil lure ved alle hjørner.) Det vil hende at fiender vil prøve å angripe dere fra alle hold, og at dere må gjøre dere klare til strid ved minimal advarsel.

 

9-10.

Advar dem at det kan forekomme flere typer vanskeligheter i slike kamper. Men situasjonen vil bli enda vanskeligere for dine motstandere (fordi de kommer til å bli beseiret av dere).

 

11.

(I denne perioden vil dine motstandere gjøre deres beste for å involvere dere i irrelevante saker, slik at oppdraget ikke skal kunne utvikle seg. Men dere bør fortsette marsjen uten å bry dere om dem.)

 

Så langt det gjelder dine motstandere, vil Vår konsekvenslov ta seg av dem. Når vi skapte lederen av denne egoistiske gruppen, var han alene. På tidspunktet for hans fødsel hadde han ikke noe formue eller resurser som han nå skryter av og velger dermed å være opprørsk for å få beholde dette.

 

12.

Han samlet til seg disse rikdommer ved å utnytte av Våre naturlover. (73:11)

 

13.

Og hans tilhengere som jobber hardt i Vårt systems opposisjon. (Disse barna av de velstående gjør ikke noe arbeid, de bare konspirerer fra sine hjem.)

 

14.

Uansett, så gjorde Våre lover livet hans lett og behagelig, og ga ham all slags luksus og komfort.

 

15.

Til tross for dette, er ikke hans grådighet tilfredsstilt. Han vil at Vi skal gi ham mer makt og rikdom (slik at han kan styrke sin motstand).

 

16.

Men dette vil ikke skje mer, fordi han har gjort opprør mot Våre lover.

 

17.

Nå nærmer tiden for revolusjonen seg, og snart vil han møte akutte vanskeligheter og møte mye motstand.

 

18.

(Da han kom til deg, forklarte du ham de positive og negative aspekter ved livet. Du forklarte ham om det hyggelige livet som han kunne leve i samsvar med den guddommelige loven, og det elendige livet som følge av å gå imot dem.) Han tenkte over dine argumenter med alvor, men sammenlignet begge aspekter og vurderte sitt kortsiktige beste.

 

19-20.

Han vil bli ruinert! For en feil vurdering han gjorde for seg selv! Han tok en elendig beslutning som kun kommer til å bringe ham undergang og ødeleggelse.

 

21.

Så tok han seg en vurdering på det du hadde forklart.

 

22.

(Symptomene av valgets kvaler var synlige på ansiktet hans.) Han rynket pannen og så bister ut.

 

23.

Til slutt snudde han seg bort i den ytterste arroganse, og sa følgende ut av sin stolthet:

 

24.

"Alt dette (det du sier om guddommelig melding og guddommelige lover) er fabler, røverhistorier, skrøner. Faktisk så er dette bare de samme gamle løgn som vi har hørt i flere århundrer. (46:11, 54:2)

 

25.

"Alt dette har blitt kokt sammen av denne mannen selv (som han presenterer som åpenbaringen fra Allah)."                                                                                                                                           

 

26.

Vår konsekvenslov vil veldig snart berøve han (og hans like) fra hans rikdom og berømmelse. Han vil bli kastet i den brennende ilden, som vil smelte all hans arroganse og stahet.

 

27.

Og vet du hva denne brennende ilden er og hva den gjør?

 

28.

Den sparer ikke noe og omgjør alt til aske. (Der den når, ødelegger den alt, og etterlater ingen spor.)

 

29.

Den endrer fasong av et samfunn i den forstand at dette samfunnet ikke kan lenger gjenkjennes.

 

30.

(Dette er bare en ødeleggelse som har blitt forklart) Det finnes mange flere tilsvarende konsekvenser.

 

31.

Alle disse ødeleggelser er skapt av Våre utpekte krefter. Så vidt deres antall, så nevnes dette bare som en lignelse. Folk som ikke tror Koranen, tar disse lignelser som virkelighet, fester bokstavelige betydninger til eskatologiske beskrivelser, høyner innvendinger og blir forvirret. Men de som forstår Koranen i dybden kan forstå den virkelige hensikten med disse lignelser og deres overbevisning blir ytterligere styrket (3:7).

 

Selv medlemmer av den troendes gruppe, som er under trening og ikke har en omfattende kunnskap om Koranen, vil konsolidere sin tro. Faktum er at slike lignelser skaper ikke tvil eller angst i sinnet til folk som har en dypere kjennskap til Koranen, eller de som fortsatt er i den innledende fasen av tro. Men de som er rådville eller som åpent hevder at Koranen ikke er guddommelige åpenbaring, sporer lett av om hva Allah den Allmektige egentlig mener ved å gi slike lignelser (02:26).

 

Følgelig, en person som utvikler en forvrengt syn med hans gjerninger og vedtar feil kurs, vil aldri kunne innse den rette veien. Imidlertid, den som ønsker å gå på rett kurs, vil motta veiledning for det. Faktum er at bare Allah har kunnskap om hvordan de guddommelige styrker arbeidet i universet og hvordan disse aktivt oppfyller Hans forutbestemte program. Disse sakene har blitt forklart allegorisk, slik at folk kan tenke gjennom dem, slik at de guddommelige lover ikke går ut av synet for dem.

 

32.

(Disse menneskene tror at konsekvensloven ikke er reell og at advarselen om revolusjonen bare er en tom trussel. Dette er ikke så. Revolusjonen er en virkelighet som vil for sikkert komme. Be dem om å reflektere over den disiplin og orden som hele systemet i universet fungerer etter, i henhold til den guddommelige loven. Hvorfor skulle det da være noe vanskelig for den Allmektige, som har ubegrensede krefter til å gjøre en slik vidunderlig jobb med universet, til å få til en slik revolusjon? )

 

Base se på Månen. (Hvordan den trer fram på riktig tidspunkt, med sin passasje gjennom ulike stadier).

 

33.

Og mørket om natten, når den ender med glimt av daggry.

 

34.

Og utseendet av morgenen med full glans. Alle disse endringene er levende bevis på arbeidet av den guddommelige naturloven.

 

35.

(Ifølge denne loven, vil den lovede revolusjonen inntreffe) Revolusjonen vil bli en av de største hendelsene i menneskets historie.

 

(Den vil øke i styrke med tid, som månen, og alle spor av uvitenhetens mørke skal forsvinne av dens lyst. Og sannheten skal komme fram som daggry.)

 

36.

Herved advar dem om at dette er bundet til å skje. La dette bli klart for alle.

 

37.

Alle saker blir besluttet i henhold til konsekvensloven. Vekst og fall av nasjoner i likhet med suksess og nederlag for den enkelte, er resultater av deres egne gjerninger.

 

"Hver enkle av dere, kan selv velge å enten gå fremover eller bli hengende etter.

 

(Hensikten bak veiledning og kampen mellom rett og galt er at den som ønsker å flytte til høyere stadier av utviklingen, kan gjøre det av egen innsats. Hvis en ønsker det motsatte, kan han bli igjen med de andre.)

 

38.

Husk! Alle er bundet av deres egne gjerninger og ulykker som rammer dem er på grunn av deres egne feilaktige gjerninger. Det er slik feilbegående lider konsekvensene.

 

Det er ikke nødvendigvis snakk om individuelle handlinger, men kollektivt innsats av en nasjon. Om en person blir alvorlig syk, så er det ikke hans gjerninger nødvendigvis som har gjort ham syk, men det er nasjonens feil for å ikke ha gjort nødvendige tiltak imot en samfunnssykdom, og ikke ha forebygget den eller ikke ha studert den til å ha utviklet en behandling mot den.)

 

39.

Men folk som er på rett vei vil ikke bli involvert i ulykker.

 

(igjen er det snakk om nasjoner og dets individer kollektivt. En som blir skadd i en ulykke på veien blir ikke nødvendigvis så fordi han var på feil vei eller gjorde noe galt. Men det er nasjonen som ikke er på rett vei for å ikke ha utviklet gode nok trafikkregler, kjøretøy eller allmennkunnskap om disse ting)

 

40.

Ut i fra deres edle gjerninger, vil dere bli beboere av Jannah.

 

41.

De vil spørre Den skyldige (Altså nasjoner med feil levemåte)

 

42.

"Hva brakte dere til denne Jahannam? Hva var de forbrytelser som dere nå lider konsekvenser av?"

 

43.

De (beboere av Jahannam) vil si, "Vår forbrytelse var at vi ikke ble med dem som etablerte Koranens samfunnssystem.

 

44.

"Og vi sørget ikke for midler til livsopphold til de som ikke klarte å tjene selv. "

 

45.

"Tvert imot, Vi var blant dem som kun snakket forgjeves" (og ikke gjorde noe praktisk)

 

46.

"Dermed fornektet vi konsekvensloven. Vi hadde også vurdert trusselen om at våre gjerninger skulle konfrontere oss i form av ødeleggelse en dag, til å være en løgn."

 

47.

"Vi opprettholdt denne holdningen til den tid ødeleggelsen faktisk nådde oss."

 

48.

På den tiden, altså etter deres samfunnskollaps, kunne ikke noen eksterne eller tilhengere av dem hjelpe dem på noe som helst måte.

 

49.

Nå som alle disse fakta har blitt forklart til dem, hvorfor er det slik at de fremdeles ikke hører etter?

 

50-51.

Ikke bare at de snur ryggen til, men de flykter som skremte esler, som nettopp har sett en løve (for at løven ikke spiser dem opp).

 

52.

(Det er ikke slik at de ikke forstår hva de blir fortalt. De forstår dette helt sikkert. Men faktum i denne saken er at deres egoistiske interesser tillater dem ikke til å akseptere denne levemåten. Den Guddommelige samfunnsorden krever en kollektiv liv der alles interesser er felles.)

 

I motsetning til en guddommelig samfunnsorden ønsker hver eneste en av dem at hans næringsinteresser bli spredt ut og fungerer uavhengig av andre. De ønsker at deres sosialøkonomisksystem ikke utsettes for noe felles kontroll og at det bør overlates til deres egne virksomheter. De foretrekker egoisme i stedet for å streve etter et kollektiv velstand.

 

(Kapitalismen er basert på enkeltpersoners interesser og deres tvang til å samle rikdommer til seg. I et slikt systems står de enkelte fritt til å samle så mye rikdom de ønsker. Det kollektive systemet av staten skal ikke blande seg i deres virksomhet. Disse vers peker mot et slikt system.)

 

53.

Deres øyne er derfor kun fokusert på umiddelbare og midlertidige gevinster. De har ikke fremtiden i siktet, og heller ikke er de redde for eventuelle konsekvenser for en slik levemåte.

 

54.

(Men nå blir det ikke slik.) Koranen er en åpen formaning og en historisk virkelighet.

 

55.

Så den som vil, kan føre sitt liv i henhold til dens direktiver.

 

56.

Men bare de som harmoniserer sine mål og design med den guddommelige loven, vil holde koranen i tankene. Dette er folk som tar vare på guddommelige lover, og de vil være trygge fra ulykker og ødeleggelser (76:30; 81:29).