MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 75: Al-Qiyâmah

 

1.

Fortell dem at forhold ikke er som de tror (at du kan gjøre hva du vil, og ingen ville stille spørsmål). Si at jeg kaller som vitne den perioden av når konsekvensene av deres gjerninger skal manifestere seg.

 

2.

Og jeg kaller som vitne den som skammer seg når han innser sine feil * (12:53), at Allahs konsekvenslov er en absolutt realitet, og at den får frem resultater av alle menneskers gjerning, enten om de kommer i denne verden eller i det hinsidige.

 

* Det blir ofte sagt at hver person har en kraft i seg selv til å skille mellom rett og galt. Dette er ikke nødvendigvis riktig. Mennesket har ingen slik makt som skiller mellom den absolutte sannheten og absolutt løgn. Dette skillet kan bare defineres via Guddommelig Åpenbaring. Hvis noen gjør noe mot sin egen forståelse og er skamfull over det, så betyr ikke det at det som han mener til å være rett, er rett i virkeligheten, eller at det han anser til å være galt, virkelig er galt. (12:53).

 

3.

Tror mennesket at etter hans død, han ikke vil bli brakt tilbake til livet igjen? (36:78; 37:16) (Og at han ville bli frelst fra konsekvensene av hans dårlige gjerninger?) Tror han at det grunnlaget som hele strukturen med livet er reist på, vil dø bort med døden og at det ikke kan settes sammen igjen? Der tar han feil!

 

 4.

Å muliggjøre noe sånt er ikke så vanskelig for Oss i det hele tatt. Vi har makt til å rekonstruere fakultetene som etablerer ens liv og som gir ham kontroll over bruken av andre ting.

 

5.

Faktum er at mennesket fornekter ikke syn på livet etter døden fordi han mener at dette er umulig, men heller fordi han ikke ønsker å være ansvarlig for konsekvenser som produseres av hans handlinger. Han bør innse sitt ansvar og ikke gjøre noe galt. Men mennesket ønsker ikke dette ansvaret, og ønsker at han kunne overlates ukontrollert for den gjenværende perioden, i likhet med den perioden han allerede har levd med fullstendig uansvarlighet. Hans ønske om å flykte fra konsekvensene av sine feilgjerninger er det største hinderet som stoppet ham fra å godta begrepet og virkeligheten av livet etter døden.

 

6.

Det er grunnen til at når han blir minnet om Dagen av 'Qiamat', begynner han umiddelbart å stille spørsmålet "Når skal denne dagen komme?" (For et selvbedrag! Ville mennesket bli frelst fra konsekvensene av hans gjerninger bare fordi han ikke tror på den guddommelige konsekvensloven? Om han tror på det eller ikke, vil loven fortsette å være aktiv. Det blir liv etter døden og han vil måtte ta konsekvensene av sine gjerninger, uavhengig av om han tror på det eller ikke.)

 

7.

(Når det gjelder fremkomsten av perioden av dom, så er det bare den Allmektige som kjenner til det. Men så mye kan sies med sikkerhet at) Når det skjer, så vil øynene være blendet. (Dere bør huske at en "Qiamat" skjer i denne verden også, når ens gjerninger manifesterer seg som resultater. Den andre "Qiamat" oppstår etter døden når resultatene av gjerninger manifesterer seg der. "Qiamat" her vises som konflikter mellom nasjoner, eller (forskjellige andre måter i livet. Når denne konflikten foregår her, vil motstandere bli sjokkert, og)

 

 8.

Månen vil mørkne (myndighet og uvitenhet om arabere ville ende.)

 

 9.

Solen og månen vil bli samlet (styrkene til Persia og Arabia ville slå seg sammen)

 

(Flagget av hedenske araberne hadde et avtrykk av månen og det persiske flagget hadde en symbol av solen. Disse versene peker til den "Qiamat" som skjedde i denne verden, da det kom en revolusjonen i arabisk uvitenhet og det politiske systemet i Persia, på grunn av framveksten av Islam.

 

10.

(På dagen for Ansvarlighet, enten det skjer i denne verden eller i det hinsidige) Man vil si i den ytterste forvirring, "Til hvilket sted kan jeg flykte og finne tilflukt?"

 

11.

Denne dagen vil det ikke være noe sted å rømme til. 

 

12.

På den tid, vil reisen føre til rettsalen av Forsørgeren. Mennesket vil ikke kunne rømme.

 

13.

På den dag, vil resultatet av alle hans gjerninger, herunder hva han hadde sendt i forveien og alt som han hadde etterlatt seg, komme frem.

 

14.

På denne dag, vil mennesket bli et vitne mot sin egen selvrespekt. (Ingen eksterne bevis vil være nødvendige. Hans eget “selv”, ville bære avtrykk av hver hans handling, og være bevis selv.)

 

15.

I dag produserer hans egen villedende sinn mange unnskyldninger til støtte for hans feilaktige gjerninger og prøver å dekke over virkeligheten. Men den gang vil alle hans gjerninger bli avslørt, og ingen unnskyldning vil være til noe nytte!

 

16.

Alle personer som leter etter unnskyldninger vil bli fortalt, "Det er ingen vits i å bevege tungen din i en slik hast. Tror du at saken kan bli henlagt på grunn av slik skarp snakk? Nei saken vil ikke bli avgjort på denne måten!

 

(Dersom forklaringer av vers 16-19 anses å være i forlengelse av forrige vers, så blir det som nevnt ovenfor. Men hvis vi mener at et nytt emne starter i vers 16, så blir forklaringen på disse versene som følgende:

 

Du Budbringer! Du bør ikke ha hastverk med å handle på enhver sak. Du bør vente til hele programmet av Åpenbaring har blitt avslørt for deg (20:114). Du trenger ikke bekymre deg om det faktum at Koranen er åpenbart for deg gradvis. Dens innsamling og bevaring er Vårt ansvar. Ditt ansvar er å følge dens lover og pålegg. For å gjøre dette, er det viktig at dets betydning er forstått meget klart. Vi har tatt dette ansvaret også. Vi gjentar alle emner mange ganger, og dermed forklarer det fullstendig. Dette er måten å forstå Koranen på.

 

17.

Vi har påtatt Oss ansvar til å samle hele beholdningen av ens gjerninger i fra fortid og nåtid, og å bevare den med ekstra forsiktighet.

 

18.

Så når Vi har samler inn (deres gjerninger) og bevarer dem nøye, må dere ta deres utfall til følge. Dere må gå i den retning de tar dere.

 

19.

På denne måten vil Vi bringe dere frem til resultatene av deres handlinger.

 

20.

Dere er uvillige til å begripe livet etter døden fordi dere bare har umiddelbare gevinster i tankene deres. Dere tror at målet med livet er bare å ha verdslige gevinster.

 

21.

Og at dere ikke vil stilles ansvarlige for noen av deres handlinger;

 

22.

Selv da gledene ved framtidig liv er langt bedre enn de umiddelbare verdslige gevinster. De som oppnår disse gleder vil ha friske, opplyste, og lykkelige ansikter.

 

23.

De kommer til å nyte severdighetene, gevinster og velsignelser fra deres Forsørger.

 

24.

I motsetning til dem, vil ansiktene til de som ikke vil får noe, ha tegn av tristhet og fortvilelse på deres ansikter.

 

25.

De bør være engstelige for den store katastrofen som er bundet til å inntreffe dem.

 

26.

(De bør ikke være i noe tvil om livet heretter.) Faktum er at når et menneske puster hans siste drag, og pusten blir sittende fast i halsen...

 

27.

Så sier alle at det som er mulig å gjøre, bør gjøres for å hjelpe ham. Og hvis medisin ikke virker, bør en veiviser eller magiker resitere noen formler eller lage amuletter.

 

28.

Fra alt dette, kan den døende personen innse at enden er nær.

 

29.

Dermed starter angst og strabaser som oppstår, både på ham og på de som vil bli igjen.

 

30.

På den tid vil denne personen bli drevet bort fra alle kanter og mot hoffet til sin Forsørger.

 

31.

(I lys av disse fakta) Fortell personer som ikke aksepterer Vår konsekvenslov at de bør revurdere.

 

32.

I stedet benekter og forsøker de å flykte fra det,

 

33.

Med stolthet og arroganse går de tilbake til sitt folk.

 

34.

"Ve over en slik uheldig person! Hvor bra ville det ha vært for ham (om han hadde fulgt den guddommelige loven)

 

35.

"Akk! Om slike personer bare kunne ha forstått hvor nyttig dette kurset ville ha vært for dem."

 

36.

Den største feilen av mennesket er at han tror at livet ikke har noe mål, eller destinasjon. Han mener at livet heller ikke har noe etablert bane, eller noe direktiv til å lede ham til den rette banen. Han mener at han har vært alene (som en bortkommen kamel) til å gjøre hva han vil og gå hvor han vil. Følgelig jobber han kun mot fysiske gevinster av livet, uten å prøve å utvikle sin egen personlighet. Således går hele hans livs innsats til avfall (til tross for at livet er integrering av kortsiktige og langsiktige gevinster). (Med andre ord, er det integreringen av de verdslige mål og prinsipper av Deen. Om Deen og verdslig liv, ånd og materie, og faste verdier så vel som politiske og sosiale måter, ikke integreres på riktig måte, oppnår ikke hensikten med menneskets liv. Guddommelig veiledning lærer slik integrering, og dermed blir menneskelig innsats meningsfylt.)

 

37.

Han bør huske at han har gått gjennom ulike stadier av utvikling for å oppnå den menneskelige formen. I begynnelsen var han en dråpe sæd som ble droppet i mors liv.

 

38.

Så ble han formet i mors liv til et embryo som ble suspendert, og av ulike kombinasjoner ble han formet til en perfekt proporsjonert figur.

 

39.

På grunn av variasjon av kjønn, ble menn og kvinner skapt.

 

40.

Hvorfor skulle Han da ikke makte å bringe den døde tilbake til livet igjen? (Hvis man aksepterer konseptet av livet etter døden, så er det ikke vanskelig å tro Åpenbaringen og konsekvensloven. Disse er grunnsteiner i hele det guddommelige programmet.)