MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 98: Al-Baiyinah

 

1.

Disse menneskene som kaller seg "bokens folk" er faktisk de som avviser Allahs Deen (og følger deres selvlagde levemåter). Arabere som likestiller andre lover til de guddommelige hevder aldri å ha mottatt den guddommelige loven. De kunne ikke frigjøre seg fra kjeder som de var festet til, før de fikk klar veiledning.

 

(Dette Åpenbarte veiledningen har nå kommet i form av Koranen, og dens eneste mål er å frigjøre dem fra lenkene som de selv har festet til seg ~ 7:157.)

 

2.

De har mottatt denne veiledningen via Budbringeren som presenterer rene vers (fra Koranen) som er fri for feil.

 

3.

Dette er vers fra Koranen som inneholder uforanderlige guddommelige lover og permanente verdier å leve etter.

 

4.

Men tilstanden til disse bokens folk er slik at til tross for å ha mottatt klare og oppriktige lover i fortid, så har de klart å skape fraksjoner blant dem (i stedet for å bane vei for menneskehetens enhet).

 

5.

De gjorde dette til tross for å ha vært beordret til å adlyde og følge kun de guddommelige lover, og nekte alle andre som deres suverene, og å la alt annet ligge til side for å samle alt på ett punkt. De bør nå konsentrere deres innsats til å etablere systemet av Islam og sørge for næring og utvikling av menneskeheten. Dette er det eneste faste systemet som garanterer nytte og utvikling av menneskeheten.

 

6.

Imidlertid vedtok bokens folk divergerende måter i denne forbindelse. Noen godtatt den, mens andre forkastet den, og arabiske stammer har samme holdning. Sluttresultatet for alle dem som har nektet å godta sannheten av det guddommelige samfunnssystemet vil være fryktelig ødeleggelse som ville resultere i at de vil bli redusert til aske. De kommer til å forbli i denne tilstanden på utsetter tid. (Denne situasjonen vil fortsette selv etter døden.) Slik er livet til de verste skapninger.

 

7.

Tvert imot, folk som tror på sannheten av det guddommelige systemet og arbeider i samsvar med dette konstruktive programmet (som bestemmes av den Allmektige) er de beste av alle skapninger.

 

8.

Resultatet av deres rettferdige gjerninger skal komme foran dem i henhold til Allahs konsekvenslov. De skal for alltid forbli i et himmelsk samfunn hvor friskhet skal aldri kunne forsvinne (fordi denne nasjonen ikke ville ende med døden). Dette fordi de har brakt seg til harmoni med de guddommelige lover, og resultatene av deres gjerninger skal utarbeides i henhold til løftene gitt til dem av den Allmektige.

 

Alt dette skjedde fordi disse menneskene hadde visdom og evne til å se langsiktig. De var redde for at hvis de ikke førte livet i henhold til guddommelige lover, så ville dette resultere i deres undergang.