MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 09: At-Taubah

 

1-3.

Som allerede nevnt i 2:144, lengtet budbringeren og de troendes gruppe i Medina konstant etter kontroll og jurisdiksjon over Mekka som Allah hadde bestemt til å være sentrum av den guddommelige samfunnsorden. Det tok åtte lange år med harde kamper og hyppige kriger for å erobre Mekka i år 8. hijra. Avtaler ble gjort med motstandere, men de pleide å krenke dem ofte. I lys av dette ble det gjort en kunngjøring av det Guddommelige systemet i anledningen av den store forsamlingen av Hajj.)

 

Dere som også følger andre lover. Dere er nå frikjent fra avtalen som dere hadde gjort med det guddommelige systemet, men har fremdeles friheten til å bevege dere fritt i landet, for en periode på fire måneder. Merk dere, dere bør ikke gjøre noe forsøk på å svekke dette systemet, ellers vil dere møte ydmykelse. Det vil være i deres beste interesse å avstå fra å gjøre noe skade mot det. Men hvis dere skulle ønske å gjøre opprør, så bør dere vite at det ikke vil være mulig for dere å svekke guddommelige orden i noe grad, og at dere kan vente dere en smertefull straff.

 

4.

Ovennevnt erklæring gjelder ikke for dem som ikke har krenket avtaler med det guddommelige systemet, eller hjulpet noen mot den. Dermed holdt de deres del av avtalen i henhold til periodens varighet. Allah liker dem som ærer sine forpliktelser.

 

5.

Hvis disse motstandere fremdeles vedvarer deres dårlige vaner etter utløp av disse forbudte (fire) måneder, bør dere føre krig mot dem, fange dem, beleire dem, og ligge på lur og angripe dem. Men hvis de avstår (etter å ha akseptert islam frivillig) og blir med dere i etableringen av systemet av velferd og progresjon, så ikke forfølg dem lenger, for Allah beskytter og velsigner (9:11).

 

6.

Hvis noen av deres fiender søker deres beskyttelse, så gi dem asyl og forklar Allahs lover til dem. Hvis de ønsker å gå tilbake, så gi dem fritt leie til deres sted for sikkerhet. De forstår ikke hvor gunstig det er for dem å leve under paraplyen av guddommelige lover, enten som en muslim eller som en ikke-muslim.

 

7.

Hvordan kan avtaler med disse fiendene bli betrodd av det guddommelige systemet når de bryter dem ved enhver anledning. Unntaket er dem som gjorde avtalen for K'aba og holdt den. Så lenge de holder den, bør dere gjøre det samme. Allah liker dem som ærer sine forpliktelser.

 

8-9.

Hvordan kan avtalene av disse motstandere bli trodd på? De er et folk som verken respekterer bånd av slektskap eller noe annet avtale de har selv begått. Straks de får en liten fordel over dere, bryter de avtalen. De ønsker å holde dere fornøyde med deres smisk mens ansiktene deres reflekterer svik mot deres hjerter. De fleste av dem bryter satte grenser. De byttehandler vilkårene i avtalen for usle gevinster og råder andre bort fra veien til Allah. Hvor ond er deres handling!

 

10.

Når det er snakk om å følge vilkårene i avtaler gjort med det guddommelige systemet, har de ikke engang respektert deres bånd av relasjoner til de troende. De overskrider grenser for sosiale relasjoner (42:23).

 

11.

Hvis de frivillig aksepterer Islam, og blir med dere i etableringen av systemet av velferd og utvikling, så bør dere se på dem som brødre i islam. Det er slik Vi gjør våre direktiver klare for folk så de kan forstå.

 

12.

Men hvis de bryter avtaler med dere, selv etter å ha tatt ed, og bryter alliansen, håner og spotter deres levemåte, så har ikke dere noe annet alternativ enn å kjempe dem mot deres benektelse slik at de kan avstå fra ytterligere ugagn.

 

13.

Bare tenk, hvorfor skulle dere nøle med motstand mot dem som bryter deres eder så ofte, mot de som fordrev budbringeren og angrep dere først? Frykter dere dem? Hvis dere er sanne troende så skal dere kun frykte konsekvensene av ulydighet mot Allahs lover.

 

14-15.

Så før motstand mot dem. Allah vil straffe dem gjennom deres instrument, og sette dem til skamme ved å gi dere seier over dem - seier som vil avlaste dere av frykt og angst dere opplever på grunn av deres fiender. Til tross for alt dette, er dørene til omvendelse fortsatt åpne for dem. Dette er hvordan Allahs lov opererer. Han er allvitende og vis (8:17, 22:40).

 

16.

Dere troende, tror dere at seieren som er lovet til dere vil komme av seg selv uten at dere gjør noe? Etter deres handlinger i tro, vil det bli gjort kjent hvem blant dere kjempet hardt i årsaken til Allah, og besluttet vennskap til ingen andre enn Allah, budbringeren og de troende. Allah er fullt underrettet om deres handlinger (2:214, 3:141, 29:1-2).

 

17.

Det er åpenbart at sentrene i det guddommelige systemet ikke bør opprettholdes av deres motstandere, som viser sin klare avvisning av dette systemet. Alle deres aktiviteter vil resultere i avfall og de vil brenne.

 

18.

Disse sentrene skal kun vedlikeholdes og driftes av dem som tror på Allah og det hinsidige, de som etablerer systemet av velferd og utvikling og forventes å følge den rette veien.

 

19.

Det er sant at deres motstandere pleier å tilby drikke til pilegrimer og opprettholder den hellige moskeen, men kan de likestilles med dem som tror på Allah og livet heretter og strever hardt i årsaken til Allah? Allah likestiller ikke disse to gruppene.

 

20.

Merk dere at de som tror på Allah og livet heretter og som forlater deres hjem og kjemper i årsaken til Allah med deres eiendom og deres personell, rangerer høyt i beregningen av Allah. Disse er de som vil oppnå suksess.

 

21-22.

De får glade budskap av velsignelse og varig lykke fra deres forsørger. De harmoniserer deres liv med Allahs lover, og som resultat av denne lever de i velstand utover grenser av tid. Dette er en stor belønning for dem fra Allah.

 

23

Dere troende, ikke ta deres fedre eller brødre for venner hvis de foretrekker benektelse over tro, og den som blant dere vil gjøre det, vil anses for å være blant dem som begår urett.

 

24.

Du budbringer, fortell de troende, "Hvis deres fedre, barn, brødre, hustruer, slektninger, etterkommere, eller rikdom som dere har anskaffet, og varene som dere frykter avskrivninger av, og boliger som dere er meget glad i, er dyrere for dere enn det guddommelige systemet og streben i årsaken til Allah, så vent og se hva Allahs konsekvenslov utleverer. Dere vet godt at de som sprer uro ikke kan følge veien som fører til salig liv."

 

25-27.

Dette er et faktum at Allah har hjulpet dere på mange tidligere anledninger, spesielt på dagen for slaget ved Hunain. Dere var villedet av deres større antall som imidlertid ikke var til noe hjelp. Til tross vidstraktheten deres, ble jorda trang på dere og dere måtte snu fra slaget. Det var da at Allah, gjennom usette krefter, funderte følelsen av stødighet og selvsikkerhet i hjertene til Rasool og de tronende som beseiret benektere slik de fortjente. Deres vakling var ufrivillig, derfor skjenket Allah dere med beskyttelse (8:10, 9:40, 3:125, 41:30).

 

28.

Dere troende, forvalterretten av K'aba kan ikke være hos deres motstandere fordi deres hjerter er urene. De bør derfor ikke komme nær den hellige moskeen etter dette året. Hvis dere frykter at deres fravær vil være skadelig for bedriften deres og gjøre dere fattige, husk at dere vil motta rikelig næring fra Allah i samsvar med hans lover i den grad at dere ikke vil bli trengende. Allah er den som vet best og er vis (så tro på det Han sier og ikke tvil).

 

29.

I tillegg til motstandere av Arabia, er det bokens folk som også er imot den guddommelige orden. De tror virkelig ikke på Allah og livet heretter (2:137). De bor innenfor grensene av det islamske systemet som ikke-muslimer og nyter fulle menneskerettigheter, men velger å ikke holde seg til de lover som gjelder for dem. Det er derfor ingen annen utvei enn å bekjempe dem så de kan overgi seg og godta skattebetaling med en villig hånd etter å ha blitt kuet i krig.

 

30.

Jødene hevder at den egyptiske guden Ezra (Osiris) er sønn av Allah, og kristne har tatt Messias til å være sønn av Allah. De ytrer slike ord uten å tenke på imitasjonen til benektere før dem, som pleide å holde på liknende tro. (De fortjener forbannelse over seg) "Måtte Allah ødelegge dem"! I den grad er de villedet fra sannheten.

 

31-33.

Ikke bare skaper de sønner av Allah, men jødene likestiller også deres rabbiner og prester til Allah, mens de kristne guddommeliggjør Jesus, selv når de alle er villig til å adlyde kun Allah som alene har all myndighet i universet og som er langt over dem som folk setter opp som hans likestilte (18:26, 18:11).

 

Deres brennende ønske er å slukke lyset av Allah med slike ytringer, men Allah vil ikke tillate dette for han er bestemt på å spre sitt lys i fylde, uansett hvor mye disse benektere måtte avsky det. For dette formålet har han sendt sin budbringer med ekte veiledning og guddommelig orden som skal råde over alle menneskelige ordninger, til stor uvilje mot alle som setter opp andre lover til De gitt av Allah (48:28).

 

34-35.

Dere troende, en god del av munker og prester sluker andres eiendom og snur seg bort fra Allahs vei. Det er andre som hamstrer gull og sølv og ikke holder det åpent for bruk i veien av Allah. For begge er det budskap av alvorlig refselse. På regnskapsdagen vil gull og sølv bli oppvarmet i brannen av Jahannam og pannen, i likhet med sidene og ryggen, vil bli merket med det. Det vil bli sagt til dem: "Dette er hva dere hadde spart opp til eksklusiv bruk og berøvet de trengende av det. Smak deretter deres skatter som dere hadde skaffet og spart opp" (70:18, 104:6-7)

 

36.

I følge Allahs naturlov, har det alltid vært tolv måneder i et år, helt siden denne loven ble satt i drift. Av disse er fire erklært som fredfylte der krig eller bekjempning av benektere er forbudt. Dette er riktig system (2:217). Ikke begå en gal handling ved å bekjempe benektere i løpet av disse månedene. Men hvis deres motstandere angriper dere fysisk i disse månedene, kan dere gjøre det samme og alltid huske at Allah er med dem som følger hans lover.

 

37.

Husk at tidsregulering ved en ekstra måned er overmål av benektere, hvorved de føres vill. (Ved å legge til en måned i kalenderåret kan det oppstå overtredelse av avtaler og internasjonale lover.) De erklærer en måned for å være hellig ett år, men gjør det motsatte neste år. Dette for å få samme antall måneder i deres kalender som Allah har helliggjort. Slike justeringer er forbudt av Allah men lovliggjort av dem. Gevinstene som tilfaller dem på denne måten, synes til å være veldig rettferdig for dem, men Allah rettleder ikke folk som nekter å erkjenne sannheten. (Så i det lange løp vil de tape på dette systemet, som vil vise seg til å ikke holde).

 

38-39.

Dere troende, noen ganger hender det at når dere blir bedt om å marsjere frem i årsaken til Allah, opptrer noen svake blant dere som om de er forankret til jorden. De foretrekker verdslige gevinster overfor velsignelser av livet heretter, selv om gevinstene som tilbys i livet i denne verden er ubetydelige i forhold til det livet i det hinsidige har å tilby. Husk, hvis dere ikke marsjerer frem, vil Allahs system straffe dere med en alvorlig straff. Hans system vil erstatte dere med et annet folk (47:38, 70:41). Dere kan ikke skade Allah siden Han kontrollerer alle ting (21:10).

 

40.

Hvis dere ikke hjelper deres budbringer i etableringen av det guddommelige systemet, (vit at Allah vil få det gjort, akkurat som da) Allah hjalp ham på den tid da benektere utviste ham (fra Mekka) med bare én person på hans side, og de to hadde tatt ly i en hule. Da hadde budbringeren sagt til sin ledsager "Sørg ikke, vær sikker på at Allah er med oss" (og vil ikke la våre fiender triumfere over oss). Slik fylte Allah deres hjerter med mot og hjalp dem (under slaget ved Badar) ved hjelp av usynlige krefter (9:26). Hensikten med denne konfrontasjonen var at menneskeskapte systemer av benektere skulle overvinnes og Allahs system skulle triumfere, fordi Allah er mektig og vis.

 

41.

Derfor, dere som tror, ikke anse dere selv som svake. Marsjer frem i årsaken til Allah (med å etablere Allahs samfunnssystem) med det utstyret dere har tilgjengelig, lett eller tung, og strev med alle deres eiendeler og deres liv. Dette vil gi dere bra resultater, om dere kan forstå.

 

42.

Så langt hyklere er bekymret, skaper de problemer når anledningen for krig oppstår. Hvis de har håp om en rask gevinst og reisen ikke er så vanskelige, vil de gjerne godta å slå følge. Men hvis omstendighetene er vanskelige, så kommer de med unnskyldninger for å ikke delta. De sverger ved Allah: "Hadde vi vært i stand til å dra, ville vi sikkert ha dratt med dere." De skader kun seg selv med deres falske eder fordi Allah vet at de er løgnere.

 

43.

Du budbringer, Allah tilgir deg! Hvorfor gjorde du det lett for dem ved å la dem holde seg borte? Hvis du hadde ventet en stund så ville de ha utsatt seg selv og dermed gitt deg en mulighet til å skjelne mellom dem som var virkelig sterke i deres tro og de som var løgnere.

 

44.

Sannheten er at de som virkelig tror på Allah og i livet heretter, vil aldri be om å bli fritatt fra å slåss med sine eiendommer og liv i årsaken til Allah. Allah vet godt om Dem som er forsiktige.

 

45.

Fritak søkes kun av dem som virkelig ikke tror på Allah og livet heretter. Deres hjerter er fulle av tvil som gjør dem skeptiske til å handle.

 

46.

Det er åpenbart at hvis de virkelig hadde ønsket allianse med deg så ville de ha forberedt seg. Allah var uvillig til å ta med dem til feltet, så han fikk dem til å holde seg tilbake ved å si (at de kunne) bli hjemme, sammen med alle de andre som forble hjemme.

 

47.

Hvis de hadde blitt med, ville de ha lagt noe til din styrke, men også gjort ugagn, og skapt misnøye blant dine rekker og drevet på for å undergrave disiplin. Der ville noen som var som dem, ha vært lutter øre ovenfor dem, men Allah har full kunnskap om slike.

 

48.

Det de gjør nå er ikke noe nytt atferd. De har gjort lignende også tidligere da de forsøkte å hisse opp uoverensstemmelsene blant dine etterfølgere og konstruerte, i ulike måter, å gjøre ting vanskelig for deg til sannheten seiret og Allahs samfunnsorden ble etablert med suksess, til tross for deres ergrelser.

 

49.

Av disse hyklerne det er noen som, individuelt ber om tillatelse til å holde seg unna og bli spart for bryet med å gå til krig. Merk! Er ikke deres nåværende oppførsel et resultat av deres egne problemer? Faktum er at de er omfanget av Jahannam.

 

50.

Hvis du møter suksess, sårer dette dem. Hvis motgang overgår deg, så sier de: "Det var riktig av oss å ha tatt våre forhåndsregler med å beskytte oss." Og de vender seg bort i skadefryd.

 

51.

Si til dem: "det som hender oss, vil være i tråd med Allahs konsekvenslov. Han alene er vår beskytter og dermed bør de troendes tillit kun ligge hos Ham."

 

52.

Si til dem: "Dere bare venter på å se hvilket av de to resultater vi oppnår, nederlag eller suksess. Vi ønsker begge velkommen. (Ved tap blir vi drept, og evig salig liv vil være vår belønning. Hvis vi seirer vil den hjelpe oss med å fortsette vår kamp for etablering av en guddommelig samfunnsorden). Fra vår side, vil vi vente å se om Allah selv sender sin straff av ekstreme midler mot dere, eller gjennom oss (9:14). Så mens dere venter tålmodig, skal vi gjøre det samme."

 

53.

Hvis disse hyklere ønsker å avverge bryet med å gå til krig ved å gi et økonomisk bidrag i stedet, fortell dem: "Uansett om dere kommer med sånt tilbud frivillig eller ufrivillig, så kan den ikke aksepteres, for dere er for sikkert et folk som er dypt selvforsvarene."

 

54.

Fortell dem at grunnen til at deres bidrag ikke kan aksepteres, er at de er imot guddommelige samfunnsorden etablert av budbringeren, og har blitt med i denne ordningen meget sent (de har ikke ønsket å være med fra etableringsstadiet, men blitt med etter at den ble etablert), og at de ikke bidrar frivillig (4:142, 107:5).

 

55.

Det er et faktum at de har stor rikdom og en stor stamme. Dette burde imidlertid ikke imponere deg. Det er disse tingene som vil bli årsak til ødeleggelsene i dette livet (9:85), og de vil ikke gå herfra unntatt i en tilstand av benektelse.

 

56.

De vil sverge ved Allah at de faktisk er med dere, men de er ikke det. De er feige og bruker hykleri til å skjerme sin feighet.

 

57.

Hvis de kunne finne et tilfluktssted eller hule eller en sprekk i jorden, ville de ha fortet seg mot det i hodestups hast.

 

58.

Det er noen som har den grad av ondskap i seg at de prøver å sverte deg, du budbringer, og påstår at du har vært partisk i fordelingen av skattepengene. Faktum er at de hadde blitt fornøyd om de hadde fått så mye som de krevde, men siden de ikke ble fornøyde, bygget de opp et raseri mot deg.

 

59.

Det hadde vært i deres beste interesse om de hadde følt seg tilfreds med deres riktige del (av tilbakebetalt skatt) fra den guddommelige samfunnsorden, og om de hadde akseptert at deres tilknytning til denne orden var nok for dem. På denne måten hadde de sikret seg og fortatt å få deres del av skattebetalingen i fremtiden, når de hadde fremlagt deres behov foran guddommelig samfunnsorden (59:6).

 

60.

De tilbakebetalinger er ment for:

 

1. De fattige (2:273),

2. De som er uføre til å tjene selv (90:15-16),

3. De som er ansatt i innsamlingsprosessen og administrasjon.

4. Hjelpe de som oppriktig ønsker å delta i guddommelige samfunnsorden, men ikke klarer å gjøre det på grunn av økonomiske vanskeligheter,

5. Til å kjøpe fri slaver eller andre som er i fangenskap (90:13),

6. De som er urimelig tynget økonomisk,

7. De som strever i årsaken til Allah og

8. Strandet reisende.

 

Dette er en forordning fra Allah som er Allvitende og Vis.

 

61.

Det er noen blant disse hyklerne som ønsker å erge budbringeren med baksnakking. De sier at han hører på alle og enhver og vurderes deres krav, og er godtroende. Fortell dem at det er i deres egen interesse at han lytter til alle. Men han er ikke godtroende fordi han tror på lovene fra Allah og tror på ordet av de troende. Han er derfor en velsignelse til de som tror, men de som prøver å erge budbringer, skal lide en fryktelig straff (17:36, 49:6).

 

62.

En av strategiene av hyklere er å forbigå samfunnsorden og vinne over individuelle troende til deres side ved hjelp av avtaler. Fortell dem at det ville ha vært mer passende for dem å holde seg til samfunnsorden i stedet for å prøve å trekke ut enkelte troende.

 

63.

Er de ikke klar over det faktum at de som er imot guddommelig samfunnsorden og dens bestemmelser ikke kan vinne noe annet enn lidelser av Jahannam hvor de kommer til å forbli? Det finnes ikke noe større degradering enn dette.

 

64.

Hyklerne er redde for at det skal komme en åpenbaring som skal avsløre deres svik. Si til dem, "Forsett med deres hån. Allah vil uansett bringe frem det dere frykter."

 

65.

Hvis du spør dem om hvorfor de håner deg på denne måten, vil de sikkert si "Vi drev bare med vår egen underholdning ved hjelp av sånn usaklig snakk."  Si til dem: "Vil dere underholde dere på bekostning av Allah, Hans åpenbaringer og hans budbringer?"

 

66.

Alle disse er dårlige unnskyldninger. Faktum er at de har returnert til benektelse etter å ha bekjent troskap. Noen av dem har gjort det bevisst. De er de virkelige kriminelle og må straffes. De som har fulgt dem uforvarende og omvend seg for deres gjerninger, kan bli tilgitt.

 

67.

Hyklerne, enten menn eller kvinner, er alle like. De pålegger det som er forbudt etter Allahs lov og forbyr det som er anerkjent av denne loven til å være tillatt. De er gjerrige med å betale skatt i Allahs sak. De har forlatt Allah fullstendig, og har overtrampet grensene for rettvishet. Allah har også forlatt dem (59:19).

 

68.

Vederlag for hyklere, menn eller kvinner, og benektere, er tilstanden av Jahannam hvor de skal oppholde seg. Denne gjengjeldelsen er tilstrekkelig i seg selv. De vil bli fratatt velsignelser av Allah, og langvarig straff venter dem.

 

69.

(Fortell dem at) dere har blitt akkurat som folk som levde før deres tid. De var mektigere enn dere, hadde større rikdom og større avkom. De nøt sin del av disse tingene i en begrenset periode (men forsvant deretter). På samme måte nyter dere deres del av gode ting i livet for en begrenset tid. Dere har adoptert deres levemåte hvor dere kaster bort deres liv for fjollete ting, i likhet med dem før dere. (Men husk en ting) Handlinger og aktiviteter av disse mennesker, uansett om de er for dette livet eller for det hinsidige, er til ingen nytte. Så det er i grunn, en stor gruppe av dem som er tapere!

 

70.

Har de ikke hørt om de som har levd før dem, som folket til Noah, Aad, Thamud, Abraham, folket av Midian og andre byer som ligger i ruiner? Deres Budbringere kom til dem med klare læresetninger, men de valgte å ikke høre på dem, og ble dermed ruinert. Det er ikke Allahs måte å utsette mennesker for urettmessig skade, men folk skader seg selv (ved å ikke høre etter).

 

71-72.

På den andre siden er de troende, menn og kvinner, som er venner med hverandre. De pålegger det som er anerkjent som godt av Koranen og forbyr det som Koranen ikke anerkjenner til å være riktig. De etablerer system av etterlevelse og progress. De adlyder styre av guddommelig samfunnsorden. De får velsignelser fra Allah, som er Mektig og Vis. For disse menn og kvinner har Allah lovet hager (av velstand) hvor bekker (av lykke og velstand) flyter og hvor de skal bo i vakre herskapshus reist midt i det evigvarende grønne. De skal også ha en annen velsignelse høyere enn dette - et liv som er harmonisk med Allahs plan. Dette er faktisk den høyeste status som mennesker kan oppnå (9:100, 47:26-28, 57:12, 66:8, 76:30).

 

73.

Du budbringer, strid mot benektere og hyklere og vær streng med dem fordi de har gått for langt i sine svik. Deres endelige destinasjon vil bli Jahannam som er en svært sørgelig reisemål.

 

74.

De snakker alltid om benektelse seg imellom. Faktisk så har de gått tilbake til benektelse etter å ha akseptert Islam utad. De utarbeider ineffektive planer mot deg. Men når de blir spurt om dette så sverger de ved Allah at de aldri har gjort noe slikt. De virker skadelige overfor de troende, ut av misunnelse for det som den guddommelige orden hadde skjenket dem. Det hadde vært i deres beste fordel om de angret allerede nå, men om de går tilbake til sin tidligere livsstil, vil Allahs system påføre en fryktelig straff på dem, både i denne verden som i det hinsidige. Da skal de ikke ha noen venner på jorda som kan hjelpe dem ut av denne knipen.

 

75-76.

Noen av dem hadde gitt et løfte til Allahs system, at om Allahs samfunnssystem ga dem rikdommer ut av gavmildheten, ville de for sikkert bidra til årsaken til Allah, og dermed være blant dem som forbedret deres atferd. Men når Allah ga dem rikdommer ut av gavmildheten Hans, ble de slue og tilbaketrakk seg fra deres pakt.

 

77.

Dermed hadde hykleri klamret seg fast til deres hjerter, helt til oppgjørets time. Dette var fordi de ikke hadde holdt sitt løfte til Allah og fordi de løy.

 

78.

Forstår de ikke at Allah er klar over deres hemmeligheter og det de hvisker om i mellom seg? Allah er klar over alt som er holdt skjult.

 

79.

Deres ondskap går til slik omfang, at de forteller de troende som har midlene til å bidra til årsaken til Allah, at de gjør dette på grunn av showet, og de håner dem som bare kan tilby sine tjenester ved å kalle dem for ekstremt fattige. Deres hån vil komme tilbake til dem i form av alvorlig refselse.

 

80.

Du budbringer, du sørger over dem og ønsker at de skal være beskyttet, men dette kan ikke skje uansett hvor hardt du måtte ønske det. Dette fordi de har hårdnakket forkastet den guddommelige orden. Slike overtredere kan på ingen måte følge den rette veien (4:64, 63:5-6).

 

81.

Du budbringer, hyklere som ikke følger deg i ekspedisjonen er glade for at de ikke adlyder dine ordre. De var uvillige til å strebe i årsaken til Allah med sine eiendeler og sine liv. Dem holdt seg unna, og oppfordret også andre til å ikke gå i det varme været. Fortell dem at brannen i Jahannam er varmere, om de bare kunne forstå.

 

82.

La dem le en stund, de skal gråte lenge av vederlag for det de har gjort.

 

83.

Om noen av disse skulle komme til deg etter din hjemkomst fra denne ekspedisjonen, og be om å bli med deg til slagmark ved en senere anledning, fortell dem dette: "På ingen måte skal dere noen gang bli med meg til slagmark, eller kjempe mot en fiende ved min side. Dere var meget glade over å sitte hjemme når dere hadde blitt kalt til kamp tidligere, så nå er dere frie til å sitte hjemme sammen med de som har valgt å forbli etter."

 

84.

Tiden er inne for å bryte dine sosiale relasjoner med dem. Du må ikke engang delta i deres begravelser fordi de hadde motstått Allahs system til sine siste dager, og døde som overtredere.

 

85.

La ikke deres eiendeler eller antall av deres avkom imponere deg, for disse ting vil bli årsaken til deres ødeleggelser, inntil deres avgang fra denne verden (9:55), men de forsetter fremdeles med å fornekte sannheten.

 

86-87.

Når en Guddommelig kommando er utstedt til de troende av Allah, til å dra ut i krig med deres budbringer, vil slike hyklere som har rikelig med midler, be om fritak og si: "Tillat oss å holde oss unna med dem som må sitte igjen hjemme." De foretrekker å holde seg unna med dem som sitter hjemme. Dette viser at deres hjerter er forseglet og at de ikke er i stand til å forstå.

 

88-89.

Men budbringer og hans følgesvenner som tror på Allah, streber i årsaken til guddommelig orden med deres liv og deres eiendeler. Alle gode ting i livet er for dem og de skal få fremgang. Til dem har Allah forberedt hager hvor bekker flyter, og hvor de skal oppholde seg, og dette er faktisk en stor prestasjon.

 

90-91.

Ikke bare byfolk, men også noen av de arabiske nomadene kommer til deg med unnskyldninger, ber om tillatelser til å bli igjen, mens andre som har gått fullstendig tilbake på sitt løfte de ga til guddommelige orden, sitter igjen hjemme. En fryktelig refselse skal snart kjøre dem forbi som har brutt sine løfter. Et unntak for å holde seg borte fra krig er formet for de som er svake og syke og de som ikke har midler til å ruste seg til krig så lenge de oppriktig strever for velferd til guddommelige orden mens de bor hjemme, også er det ingen årsak til bebreidelse på hjelpere, så langt Allah er den som beskytter mot farer.

 

92.

Det skal heller ikke ligge noe skyld på de som ikke har noen midler/utstyr og som kom til deg for å la deg ordne noe for dem, men som du svarte med at; "Jeg beklager at jeg ikke kan finne noe å utruste dere med." Disse folk måtte snu seg vekk i smerte, med tårer i øynene for deres manglende midler til å bruke i årsaken til Allah (og budbringeren ble også tårevått for at han ikke kunne ordne noe utstyr til dem).

 

93.

Skylden ligger på dem som har rikelige midler, men søker din tillatelse til å holde seg unna. De foretrekker å være i selskap med de feige som sitter hjemme og ikke drar ut til kamp. Deres hjerter er så tette at de har mistet sine evner til å forstå.

 

94-95.

Men når du kommer tilbake fra ekspedisjonen din, kommer de frem for å tilby sine unnskyldninger. Si til dem "Ikke i noe tilfelle kan jeg tro på dere nå. Allah hadde allerede fortalt meg sannheten om dere (47:30). Nå skal guddommelig samfunnsorden avgjøre deres handlinger. Konsekvensloven vil avsløre alt det dere skjuler og teste alt det dere bekjenner." De vil appellere til deg i Allahs navn til å ikke straffe dem. Det er bedre for deg å la dem være i fred for nå, fordi deres sinn er syk som påvirker deres tankegang og skaper tvil i deres hjerter. Hvis de ikke reformerer seg selv, vil deres destinasjon bli tilstanden av Jahannam som er vederlag for det de hadde gjort.

 

96.

Disse menneskene tror at du personlig er irritert over dem og derfor fortsetter de å berolige deg (9:62). Dette er ikke tilfelle, det er ikke snakk om personlige klagemål eller ettergivelse. Saken gjelder guddommelige samfunnsorden som ikke forsoner seg med dem som forblir lovløse.

 

97.

Nomade araberne er urokkelige i sin benektelse og hykleri, og så sta at de ikke setter pris på virkningene av ordrene utstedt av Guddommelig samfunnssystem, men Allah er Allvitende og Vis.

 

98.

Det er noen blant disse ørkenarabere som ser på det de bruker i veien til Allah som bøter de må betale utenom deres vilje. Disse folk venter på den dagen når forholdene ikke vil være de samme, og når de vil kunne slå tilbake. Allah hører alt og vet om alt.

 

99.

På den andre siden er det noen blant dem som tror på Allah og livet heretter og vurderer det de gir i årsaken til Allah, som et middel for å sikre seg en høy rang hos Allah og styrking av budbringer. De vil for sikkert sikre seg høy rang som vil gjøre dem i stand til å motta velsignelse av Allah som er både Beskytter og Forsørger.

 

100.

De blant innvandrere og deres mottakere som var de første til å akseptere islam, i likhet med de som hadde fulgt deres eksempel på den mest edle måten, er de som harmoniserer livet med Allahs lover og er også enige med dem. Allah har forberedt hager hvor bekker flyter til dem, hvor de skal oppholde seg i en lang tid fremover. Dette er virkelig en mektig prestasjon (8:61-64, 8:74, 18:28, 48:29, 57:10).

 

101.

Det er noen hyklere blant de arabiske nomader rundt deg, og selv blant folk fra Medina som fortsetter med hykleri. Du vet ikke om dem, men Vi kjenner dem (9:94) Vi vil advare dem lett to ganger, men deretter vil de motta en alvorlig straff.

 

102.

Det er andre som har innrømmet sine feil. I tillegg til deres urette handlinger, har de også gjort noe godt. Deres omvendelse er akseptabel for Allah, som er Beskytteren og Forsørgeren.

 

103.

Du kan derfor akseptere deres bidrag (skatt). (Dette ville bety at de har blitt akseptert som medlemmer av samfunnet og sosialsystemet.) Og i tilknytning med andre medlemmer, legge til rette for deres utdanning som ville lære dem opp (ved å fjerne all tvil fra deres sinn) og ernære dem. Etter hvert som de vokser i sine kvaliteter, bør du applaudere dem fordi din applaus vil sikkert bringe dem fred i sinnet. Allah hører alt og vet om alt. (så tro på det Allah sier)

 

104.

Vet de ikke at de som blant folk, innser deres feilgjerninger, lover å angre og deretter lover å fortsette på riktig bane i fremtiden, Allah aksepterer deres anger ut i fra Hans gunst, og også aksepterer deres bidrag (fordi en slik ordning finnes i det Guddommelige sosialsystemet). (Vit at) Allahs system er tilgivende og nåderik.

 

105.

Du budbringer, fortell dem at deres anger har blitt akseptert, men de må bevise det praktisk ved å gjøre riktige gjerninger. Allah og Hans Rasool (den sentrale styresmakten av det Guddommelige samfunnssystemet) og de troende vil holde et øye med alle deres handlinger, og (til slutt), vil dere bli ført frem foran Ham, som vet alt om det som er utenfor rekkevidden av skapte veseners oppfatning i tillegg til alt som kan bevitnes av en skapnings sanser. Disse handlingene vil bli veid i henhold til konsekvensloven som vil fortelle dere nøyaktig hva dere har gjort.

 

106.

(De fleste av sakene til dem som tvilte, har blitt avgjort) bare noen få har blitt utsatt i påvente av Allahs kommando, som vet best, om de skal straffes eller bli tilgitt (etter Hans lover).

 

107.

Det er noen blant hyklere som har reist en moské for å vise at de er sanne troende. Men hensikten med å bygge denne moskeen er å gjøre skade på guddommelig samfunnssystem, fremme benektelse og forårsake en splittelse blant de troende. Dette er ikke en moské, men en base for operasjoner for de som hadde tidligere kjempet mot det guddommelige samfunnssystemet. Når de blir spurt om deres intensjoner, sverger disse menneskene på at deres motiv var god, men Allah vitner til at de ikke er noe annet enn løgnere.

 

108.

Du budbringer, du skal aldri tre inn i denne moskeen (en moské som fører til splittelser blant muslimer er ikke verdig ditt nærvær). Du har ingenting å gjøre med disse menneskene eller deres moske 6:160) - bare den moskeen er verdig ditt nærvær, som har blitt bygget på forsiktighet fra starten av, og er hyppig besøkt av de som er rene (fra alle typer fraksjoner og sekt) og ønsker å vokse i renhet. Og Allah elsker slike folk.

 

109.

Hvilken av de to er bedre? Den ene som har lagt grunnlaget for hans byggverk på forsiktighet og harmoni med Allahs lover, eller en som har hevet det på kanten av et falleferdig bank som er bundet til å dra ham til brannen av Jahannam? De som begår urett følger aldri den rette veien.

 

110.

Denne bygningen som de har bygget, vil være en kilde til konstant uro for dem inntil deres hjerter er revet i stykker. Allah er den som forstår seg på sånt og er vis.

 

111.

På den andre siden er det troende som har inngått en transaksjon med Allah, gjennom instrumentet av guddommelig samfunnsorden, som kjøper deres personer og deres jordiske eiendeler i bytte for det varige lykksalige livet i tilstanden av Jannah. De skal kjempe i årsaken til Allah og overvinne eller bli eliminert. Fra Allahs side, er løftet om Jannah bindende. Lignende løfter ble også gjort i Toraen og Bibelen, og er gjentatt her i Koranen. Hvem er bedre enn Allah til å oppfylle løftene? Dere troende! Fryd dere over denne handelens gjennomførelse som en stor prestasjon.

 

112.

De som har inngått en transaksjon med Allah er:

 

1. De som innser at de har tatt et skritt i feil retning, og gjør retrett øyeblikkelig.

2. De som, etter dyp refleksjon kommer til den uunngåelige konklusjonen at alt som er skapt av Allah fortjener beundring, og arbeider også for å gjøre guddommelig orden verdig av det!

3. De som setter pris på kreasjonene til Allah (1:1, 3:190, 41:53).

4. De som reiser utenlands i årsaken til Allah.

5. De som bøyer seg ned i fullstendig overgivelse for lovene til Allah.

6. De som pålegger seg det som har blitt erklært til å være rett av Koranen og forbyr det motsatte.

7. De som, kort sagt, holder seg innenfor grenser fastsatt av Allah.

 

Du budbringer, du må formidle dette glade budskap til disse troende.

 

113.

Det passer seg ikke for en budbringer og de troende at de skulle søke om beskyttelse for deres motstandere, selv om de er nære slektninger, når det har blitt klart for dem at disse menneskene kommer til å være i tilstand av jahannam.

 

114.

Da kan temaet om Abraham komme opp, om hvorfor han lovet sin far at han skulle søke om farens beskyttelse. Han hadde gjort dette løftet i håp om at faren kunne følge den rette veien. Men da det ble klart for ham at hans håp ikke ville bli oppfylt, og at hans far var en fiende av Allahs system, erklærte han seg selv til å være fri fra hans ansvar. Abraham var ømhjertet og emosjonell (14:41, 19:47, 60:4).

 

115.

Det er ikke Allahs måte å vilkårlig nekte et folk som følger den rette vei, av fremgang og gode resultater. Det er gjort klart for dem hva de har å gardere seg mot. Dører av velstand er lukket for dem hvis de bryter direktivene. Gud er vel klar over alle forhold alle lever under.

 

116.

Utvilsomt, har Allah herredømme over hele universet. Livet og døden til nasjoner fastsettes i henhold til Hans konsekvenslov. Foruten ham, har du ingen venn eller hjelper.

 

117.

Allah gav Hans gunst på hans budbringer og andre innvandrere, og de som hadde hjulpet ham i tid av lidelse, selv om noen av dem hadde nesten mistet motet. Han har nå gitt sin gunst på dem igjen.

 

118.

Hans velsignelse har likeledes blitt skjenket de tre som ikke hadde fått avklart sine rettssaker, og hadde blitt forlatt i uvisshet (9:106). På grunn av denne spenningen hadde de følt at jorden, til tross for all sin enorme areal, hadde blitt for smal for dem og deres liv hadde blitt en byrde på dem. De visste at de ikke hadde noen tilflukt fra Allahs system, unntatt med hans hjelp (etter å ha akseptert hans lover). Så Allah vendte seg til dem, slik at de kunne ty til forsiktighet. For sikkert, kun Allah godtar bot og er den som velsigner.

 

119.

Dere troende, overhold Allahs lover (men dette kan ikke bare gjøres på individuell nivå). (For dette må de) samarbeide med dem som opprettholder sannheten (2:43, 89:29).

 

120.

Folket i Medina og nomade arabere som bodde i de omkringliggende områdene hadde ingen grunn til å forlate budbringer og foretrekke deres egen sikkerhet ovenfor hans (33:61). De gjorde det fordi de fryktet farer og vanskeligheter av ekspedisjoner. Faktum er at hvis de hadde fulgt de troende, følt deres tørst, tretthet, og sult som de led i årsaken til Allah, og om de hadde tatt noen få skritt av ubehag med dem mot deres fiender som hadde ledet til suksess etter hvert operasjon, eller gjort en god gjerning med dem, så hadde alt dette blitt registrert i deres favør, og de ville ha fått lønn for strevet. Det er et faktum at Allah holder ikke igjen belønningen av de som handler rettferdig.

 

121.

Det er ingenting, verken lite eller stort, som de tilbringer i årsaken til Allah. I likhet med deres reise som de forplikter seg til og tar gjennom en dal, som ikke blir registrert i deres favør. Dette gjør de så Allahs system kan gjengjelde dem med best mulig belønning for alt de har gjort.

 

122.

Det er ikke ønskelig at alle Momineen skal gå ut sammen (og andre saker i staten er neglisjert). Fra hver gruppe blant dem, bør noen gå (til senteret) til å forstå dypere kunnskap om det Guddommelige samfunnssystemet. De bør deretter formidle disse til sine folk når de vender tilbake, slik at de også kan vite hva (av lover og regler) som skal voktes.

 

123.

(På den andre siden er også krigen viktig for beskyttelsen og sikkerhet av deres levemåte). Dere troende, kjemp hardt mot deres fiender som er rundt dere, slik at de kan vite hvor tøffe dere er, samtidig bør dere være oppmerksomme på at Allah er med de som er pliktbevisste.

 

124-126.

Når en ordre om krig er åpenbart, vil noen av hyklere si til de troende "Hvem av dere er det som har fått styrket deres tro ut av disse åpenbaringene?" Disse åpenbaringene vil for sikkert styrke troen hos dem som er sanne troende og glede dem i tillegg. Men for de som har syke hjerter (som ikke ønsker å forstå), vil sånne åpenbaringer bare forverre urenheter som allerede finnes i deres hjerter. Såpass mye urenhet at de kommer til å dø som benektere.

 

127.

Når åpenbaringer med refererer til hyklere blir sendt, ser de på hverandre og utbryter "Er det noen som mistenker at dette refererer til oss?" Når det er gjort, vender de til side, men når de snur til side, snur de også bort deres hjerter. Dette fordi de har mistet deres evne til å forstå.

 

128.

Hvis de hadde reflektert over ting i det minste grad, så hadde det blitt klart for dem at det var en velsignelse på dem at en budbringer kom til dem fra deres egne krets. Når de blir rammet av det minste lidelse som resultat av deres egne feilgjerninger, påvirker dette sterkt på Rasools hjerte, og han ønsker så inderlig å se deres velferd, og også velferd av de som er troende. Han representerer all medfølelse og ømhet.

 

129.

Men til tross for alt dette, vil de likevel vende seg bort. Du budbringer, si til dem: "Allah er nok for meg. Ingen annen enn Ham har absolutt autoritet. I Ham alene setter jeg min tillit, fordi han er min Forsørger og Han kommanderer sin herredømme over alle ting i universet."