MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 31: LUQMÂN

 

1.

Allah den Allvitende og Vise sier:

 

2.

Disse lovene er fra livets kode som er en legemliggjøring av visdom.

 

3.

Denne koden inneholder veiledning mot en rett bane for dem som ønsket å tilbringe livet på en balansert og elegant måte. Den veileder også mot midler til utviklingen av deres menneskelige evner.

 

4.

Dette er til folk som etablerer et system hvor alle følger guddommelige lover, og som gir næring til alle mennesker. De eneste som kan etablere et slikt system er folk som har implisitt tro at det er et neste liv, og som fortjener å leve det livet, og som tilegner seg evnen til ytterlig progress ved å tilby næringsmidler til andre, slik det kreves av denne guddommelige loven (2:2-4).

 

5.

De følger den rette veien som veiledes av deres Forsørger, og de vil få en lykkelig stat og vil blomstre (2:5).

 

6.

I motsetning finnes det folk som ikke har noe høyere mål i livet, og de anser det jordiske livet og midlertidig komfort som et mål i seg selv. På denne måten, uten å ha noe kunnskap eller visdom, går de seg selv vill, og leder også andre mennesker bort fra den rette veien. De latterliggjør høyere verdier i livet samt veien som fører mot dem. Dette er folk som vil møte svært ydmykende konsekvenser.

 

7.

Deres tilstand er slik at når den Guddommelige loven presenteres for en av dem, så snur han seg bort i ekstrem arroganse, som om hans ører er plugget og han ikke har hørt noe. Advar dem at en slik holdning vil bringe dem alvorlige konsekvenser.

 

8.

Tvert imot, for dem som er overbevist om sannheten av Mine lover og gjør rettferdige gjerninger til å løse menneskelige problemer, skal ha et liv av komfort, fred og glede, både her i denne verden så vel som i det hinsidige.

 

9.

Dette er løftet av Allah. Det vil komme foran deg som en absolutt realitet, for Han alene er den allmektige og Hans beslutninger er basert på visdom. Derfor kan ingen tørre å stoppe dets oppfyllelse, eller forsinke Hans planer.

 

10.

Hvis du vil anslå hans makt og visdom bak all Hans feilfrie planlegging, så bare ta en titt på universet og observer hvor vidunderlig Han har plassert store himmellegemer i verdensrommet uten synlige kolonner (av usynlig gravitasjonskraft). Videre har Han satt enorme fjell på jorden men på tross av det, fortsetter jorden å rotere med overholdt fart med komfort mens dere er bebodd på den (16:15). I tillegg har Han distribuert ulike levende vesener på jorden, og Han bringer regn ned fra skyene og lar alle slags flotte ting vokse på den.

 

11.

Fortell dem: ”Dette hele universet er skapt av Allah den Allmektige. Hvis deres hevder at noen andre har lignende krefter, så vis meg så hva de har skapt." Faktum er at folk som har slike holdninger vil mest sannsynlig begå tabber som de ikke vil ha noe bevis for.

 

 (Hvis du i din forståelse holder Skaperen og kreasjoner på deres respektive plasser, skal ingenting gå galt.)

 

12.

Jeg hadde gitt Luqman opplysende visdom til å fundere over universet i lys av guddommelig veiledning, og dermed trekke riktige konklusjoner. Dette var for å gjøre ham i stand til å verdsette Allahs gaver til ekstreme grenser. Verdsettelse innebærer å bruke Allmektiges gaver i henhold til den guddommelige loven. Den som gjør slikt får utviklet hans evner. Den som går mot den guddommelige loven lider selv, for det gir ingen skade til Allah. Hans lover trenger ikke hjelp utenfra til å oppnå resultater. Hans system, med sitt innebygde styrke, fortsetter å produsere slike vidunderlige resultater slik at det avler ufrivillig anerkjennelse fra alle kresne personer.

 

13.

Luqman selv fulgte guddommelige lover og også rådet hans avkom til å gjøre det. Han fortalte sønnen, mens han forklarte ham filosofi og visdom bak disse lovene, "min sønn. (Det første og fremste prinsippet over hvilket hele byggverk av menneskelige tanker dannes, er…) ikke forbind noen andre til Allahs myndighet. Du bør adlyde og følge regelen om at Allah står alene. Husk at når du sammenligner noen andre med Allah, betyr det at du tar Allah ned fra Hans høye stilling og opphøyer statusen for alle andre ikke-guddommelige krefter. Dette er svært urettferdig." (Hvilket som helst krefter som mennesket gir status for gud, er enten naturlig fenomen, eller andre mennesker. Alle naturlige fenomener kan bli kontrollert av mennesket, og alle mennesker er likeverdige. Ved å akseptere overlegenhet av et annet menneske eller et naturfenomen degradering et menneske selv. Sønn, du bør aldri gjøre noe slikt!)

 

14.

(Videre så bør du vurdere felles menneskelige relasjoner. Dyr gjør mye når de tar vare på deres avkom, men når avkom vokser så anerkjenner de ikke engang deres foreldre. Slikt bør ikke være tilfelle i menneskenes liv. Derfor) Allah har veiledet mennesket om hvordan han skal behandle hans foreldre. (De bør gis kjærlig omsorg fordi) ens mor fødte ham (i hennes skjød) mens hun selv ble svakere. Da hun foret og ernærte ham for en periode på to år (2:233; 46:15). Selv om mennesket skapelse er avhengig av Mitt lov, er hans næring ikke noe mindre avhengig på grunn av foreldreomsorg. Så en bør være takknemlig til Meg så vel som til sine foreldre. Selv om alt dette skjer i henhold til Mine lover (embryoet er dannet og vokser), må også de som bidrar med utviklingen bli belønnet. Dette er behovet av menneskelig samfunn.

 

15.

Parallelt med å fremheve godhet og kjærlighet til foreldre, har Vi også fortalt mennesket at dersom foreldre prøver å tvinge deg til å tilbe noen andre med Allah, så ikke adlyd dem. Dette fordi en slik holdning er basert på uvitenhet. Faktum er at det er ingen i universet som kan dele myndighet med Allah, (29:8). Du bør ha en veldig snill og kjærlig forhold til dem i verdslige anliggender, men ikke følg veien deres hvis alle trinn slår mot Meg. Husk at du vil svare foran den Allmektige for hver handling av deg. Bare Han vil fortelle deg hvor utfallet av dine gjerninger har ført deg til. (Det er hans konsekvenslov som bestemmer resultatet av dine handlinger.)

 

16.

Da Luqman sa til sin sønn, "min sønn! Allahs konsekvenslov er så sterk at selv en handling av deg som er like stor som et sennepsfrø som er skjult i en stein et eller annet sted i himmelen eller på jorden, vil det bli avdekket. Merk deg at denne loven gjelder absolutt alt og alle og selv de minste detaljene i alt og alle handlinger blir påvirket av denne loven."

 

17.

Luqman instruerte ham også at han måtte opprettholde velferdsordningen av Sal’at og påby det som er riktig i henhold til Guddommelig veiledning og forby det som anses til å være æreløs, og å alltid holde fast når en møter problemer og vanskeligheter i håndhevelsen av dette systemet. Husk at ved å vise fasthet og målbevissthet under vanskeligheter og motgang krever mye mot og besluttsomhet.

 

18.

Og ikke behandle folk med forakt, Når man snakker så skal man ikke adoptere en holdning som viser arroganse og frekkhet (17:37). Husk at Allah godkjenner ikke en som av egen innbilskhet, fungerer på en brautende måte (53:23).

 

19.

Vær beskjedne i deres holdninger og ikke rop høyt, men hold en lav stemme. Som dere vet er de mest frastøtende og styggeste lydene, av et esel, som høres så hardt til lytterne.

 

20.

Disse var konklusjonene trukket av Luqman etter å ha grublet over sin indre verden og verden utenfor. Du budbringer, fortell dine adressater at universet er som en åpen bok for dere. Ser dere ikke hvordan Allah har gjort alt i universet underlagt hans lover? Formålet er å gi dere midler til deres næring og utvikling i overflod i overflod. Disse kan være tilgjengelige, enten i en merkbar form, eller i form av skjulte krefter.

 

(Men den fullstendige utviklingen er ikke mulig med bare materielle ting. Det må også guddommelig veiledning til som har blitt gitt til dere i Koranen, i en fullstendig og endelig form.)

 

Men fremdeles er det folk som nekter (når de blir bedt om å følge åpenbaringen, selv når de fortsetter å ta full nytte av materielle ting.) Det gjør de uten å reflektere eller bruke visdom. Verken søker de veiledning via studie av universale systemet, og har heller ikke noe levekode basert på guddommelig åpenbaring. De føres i ren blinde av sine forfedre. På grunnlag av dette trosser de veiledning som har blitt åpenbart.

 

21.

Derfor når de blir bedt om å følge med på det som Allah har åpenbart, så sier de; ”Nei, vi skal bare følge stien som ar blitt lagd foran oss av våre forfedre", selv om denne banen har blitt utformet av Shait’an (Koranens motstridende regler) og fører dem til lidelser som kan brenne alt til aske.

 

22.

(Og husk! Den rette veien er ikke den man følger med bind for øynene, etter sine forfedre.) Rett kurs, er der hvor man holder sine holdninger, ambisjoner og krav utsatt for guddommelig lov, og på denne måten fører en balansert og grasiøst liv. En slik person har forstått den mest pålitelige støtten som aldri vil svikte ham (2:256), fordi alt i universet skjer i henhold til denne guddommelige loven. (Det er bare ikke mulig at noe skulle gå galt for en person som tar veiledning fra disse lovene.)

 

23.

(Dette er rett vei i livet og den som går gjennom det vil sikkert nå sin destinasjon.) Du (Muhammed) bør ikke bli sint eller bekymret for holdningen til de som forkaster det (de vil bare skade seg selv.) Alle er ansvarlige overfor Vår konsekvenslov og resultatene av deres gjerninger er formulert i henhold til denne loven. Således på dagen av dom (resultatene) vil de selv innse hva slags handlinger de hadde gjort. Allahs konsekvenslov er fullt klar over selv de minste hemmeligheter de skulle ha gjemt i deres hjerter.

 

24.

(Det må bli forstått at det er en tids gap mellom handlinger og deres resulterende effekter.) Så la disse menneskene kose seg i løpet av denne korte perioden, for til slutt skal Vi drive dem mot mest utrettelig refselse.

 

25.

Situasjonen er slik at hvis du spør dem om skaperen av himmel og jord, vil de sikkert svare: "Det er Allah". Men når du spør dem, "Hvis alt i ytre universet fungerer i henhold til guddommelig lov, så hvorfor introduserer dere ikke Hans lov i deres eget samfunn?" De vil ikke godta dette. Fortell dem, "Enten det er ytre univers, eller deres eget sosiale oppsett, så vil loven som fortjener all anerkjennelse og ros, være Allahs. Det er kun Allahs regler som gjelder over alt." Men de fleste bruker ikke sitt intellekt og fornuft og er fortsatt ikke klar over dette faktum (29:61).

 

26.

Fortell dem at Hans loven er i kraft overalt i himmelen og på jorden. Alt i universet er opptatt med å oppfylle programmet ordinert av Ham. Han er All-tilstrekkelig. Kan dere ikke se hvordan alt i universet er levende bevis, som uttrykker ros og anerkjennelse av hans

velferdssystem?

 

(Således hvis Han kommanderer dere til også å beholde systemet under kontroll av Hans lover, er dette ikke fordi noe av programmet Hans har støtet på problemer, og han trenger deres hjelp. Å gjøre dette er faktisk i deres egne interesser.)

 

27.

Det endeløse universet og de guddommelige lover er slik at selv om alle trærne på jorden blir til penner og eksisterende hav blir til blekk, med mange flere lagt til dem, vil de ikke være tilstrekkelige nok til å skrive ned alle Hans lover (18:109). Ikke bare er disse lovene kraftige nok til å holde dette enorme universet i disiplin og kontroll, de er også logiske og basert på visdom. De blir ikke brukt blindt.

 

28.

Du kan forestille deg hvor altomfattende og grenseløse Hans lover er. Alle mennesker som har blitt opprettet siden begynnelsen av prosessen med menneskets skapelse, og deres oppstandelse (etter døden), er for Ham lik (etablering og oppstandelse) en enkel sjel. (Og det stopper ikke der. Han fortsetter å være) All-hørende, All-Seende.

 

(Dere ser individer hver for seg, mens han ser menneskeheten i sin helhet. Dere ser deler, mens Han ser helhet.)

 

29.

Akkurat som begrenset syn, ser individer separat og ikke menneskeheten som helhet. Dere ser hvert arrangement på enkelt nivå og ikke som én, udelelig helhet. For eksempel ser dere natten som en enhet og dag som en annen, men dere trenger ikke reflektere over hvordan Allahs Lov (av rotasjon) fletter natt til dag og dag til natt. (Således dag og natt bli en udelelig enhet.) I likhet med rotasjon av dag og natt, har han også utsatt for sol og måne til hans lover, som hver kjører sitt løp for en angitt periode (13:2).Likeledes er hans konsekvenslov alltid aktiv og fullt klar over alt det dere gjør!

 

30.

Dette fordi Allah selv er absolutt virkelighet. Alt det han har skapt er også basert på virkeligheten, og er for produksjon av positive og konkrete resultater. Uansett hva dere påkaller utenom Ham, eller vurderer som suveren og autoritative, er ren løgn. Så sant er det at den guddommelige loven er så opphøyet og øverstkommanderende, at ingen andre lover kan nå slike høyder!

 

31.

Kan dere ikke se hvordan båter (og store skip) seiler på havet, lastet med velsignelser produsert i henhold til hans lover? Den fungerende guddommelige loven kan tilsvarende ses i hver krok av universet. Imidlertid kan bare de som observerer og studerer disse tingene med standhaftighet se det. Deres utrettelige innsats kan også bære frukt på en lignende måte.

 

32.

(På den ene siden har vi dette overflødige universet som fungerer i samsvar med guddommelige lover. Det skjer aldri at noe innenfor dette universet endrer kurs av seg selv. Hvis noe slikt skulle noen gang skje, ville systemet ikke fungere selv for en et eneste øyeblitt. På den andre siden er mennesket, som aldri følger ett prinsipp, men holder skiftende hvert øyeblikk. Ta eksempel på en båt som seiler etter visse prinsipper. Imidlertid er tilstanden til de som reiser i båten beskrevet slik. )

 

Hvis raserende bølger sluker dem fra alle kanter, begynner de å kalle på Allah i en svært oppriktig og oppbyggelig måte, som om all deres lydighet er eksklusivt til kun Ham. Men i det øyeblikket de er trygt på land, blir noen av dem moderate, mens andre avviser Hans lover åpenlyst. De eneste som oppfører seg på denne måten er de som nøler med å gjøre fysisk arbeid og ønsker å leve av svik og bedrageri. Derfor ønsker de at den guddommelige loven forblir skjult (fordi å leve et ærlig liv i henhold til den guddommelige loven krever mye integritet og hardt arbeid).

 

33.

Menneskehet må aldri vedta en slik holdning. Dere bør alltid være bevisst på de guddommelige lover og beskytte dem. Vis angst mot den dagen da resultater av dere handlinger vil vise seg. Tilstand av den dagen vil være slik at verken far vil være av nytte for sønn eller sønn være i stand til hjelpe sin far. Husk at den guddommelige konsekvensloven er uforanderlig. Ikke la verdslige gevinster narre dere. Alle disse menneskene som ønsker å ligge på lur vil gjøre deres beste på ulike måter. Vokt dere for alle deres svik og taktikk, så de ikke blir vellykket i å narre dere bort fra Allahs veier!

 

34.

Det er kun Allah som vet når den siste timen vil komme (selv om prosessen med å sammenstille resultater fortsetter hele tiden). Vurder regnet som eksempel. Selv om regnet faller på et bestemt tidspunkt, starter dets prosess langt i forveien. Vurder også et eksempel av fødselen av et barn. Mens fødselen foregår på et bestemt tidspunkt, har barnet tidligere gått gjennom ulike stadier i mors livmor, og alle disse stadiene er i Allahs kunnskap. Kunnskap om alle disse fenomener, slik som regn eller fosteret som går gjennom ulike stadier, kan forstås av dere. Men Allah den Allmektige vet så mye mer som er utenfor deres evne til å forstå. Ingen vet hva som er i vente for ham neste dag, eller hvor han vil trekke hans siste åndedrag, mens Allah er allvitende. Derfor vet Allah når Dagen for Beslutninger vil bli. Dere må tro at den vil definitivt komme.