MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 57: Al-Hadid

 

1.

Alt i himmelen og jorden opererer kontinuerlig etter Allahs ordinert program. Han utøver absolutt makt. Hans makt er ikke blind, men er basert på visdom.

 

2.

Bare Hans lov er operativ i universet. Ingen andre har noe autoritet. Til og med liv og død reguleres etter Hans lover. Han har bestemt tiltak for alle ting og Han har full kontroll over dem.

 

3.

Han kan ikke begripes innenfor rammer av tid og rom. Han var den første, og Han vil være den siste. For Ham er det ingen begynnelse og ingen slutt. Han overmanner alt, men denne kraften er usynlig og arbeider kontinuerlig. Lover er alltid usynlige og metafysiske, men resultatet kan oppfattes. Det kan sies at Hans egenskaper av skapelsen og velferd er de synlige manifestasjoner av Hans vesen. Hans vesen er usynlig for det menneskelige øye. På denne måten kan man si at han er opphøyd alt annet og nært forestående. Han har kunnskap om alt.

 

4.

Han har skapt himmelen og jorden etter å ha passert dem gjennom seks forskjellige perioder, og han har beholdt den sentrale kontrollen i egne hender. Han vet alt som kommer inn i jorden og alt som kommer ut av den, samt alt som stammer fra himmelen og alt som stiger mot det. Han er med deg uansett hvor du befinner deg, og Han observerer det du gjør.

 

5.

Han nyter absolutt autoritet og kontroll over alt i universet. Alle ting opererer i henhold til Hans lover og hver sak blir besluttet i henhold til dem. Ingenting kan gå ut av deres virkeområder.

 

6.

Det er kun etter Hans lover at kvelden trer gradvis inn i (lys) dag, og dagen sinker sakte inn i natt. Ikke bare er Han kjenner til hemmeligheter av ytre universet, men Han har også kjennskap til det som befinner seg i deres hjerter.

 

7.

Derfor bør dere tro på Allah og Hans Budbringer. Vi Budbringeren Han har sendt Hans lover til menneskeheten. (Det praktiske utslaget av en slik bekjennelse er at dere bør gjøre følgende.) Hold midler av rikdom som dere har arvet fra andre, åpne for næring til alle. Husk at det er stor belønning for dem av dere som har tro på sannheten av guddommelige lover, og som holder deres rikdommer åpne for næring av andre.

 

8.

Etter de overnevnte forklaringer, hva er det som skulle stoppe dere fra å tro på systemet foreslått av Allah? Dette systemet er ikke bare en overbevisning eller filosofisk idé, men Budbringeren skal innføre den som praktisk invitasjon til dere, og han har også tatt et solid pant fra dere. Dermed, når dere allerede har hevdet tro og gjort en pakt, hva skulle stoppe dere fra å gi den en praktisk form?

 

9.

Har dere forstått hensikten med denne invitasjonen? Hensikten er å ta dere ut av det dype mørket av døden, og inn til det lyse og skinnende lyset av livet. For dette formålet har Allah sendt ham denne Guddommelige Koden. Han ønsker at dere skal utvikles fullt ut. (Han har gitt dere rikelig med mat på jorden for deres fysiske utvikling, og for vekst av 'selv', har han sendt dere denne etiske veiledningen.)

 

10.

Faktum er at alt i himmelen og på jorden tilhører Allah den Allmektige, så hvordan kan de anse seg selv som eiere av alle kilder til rikdom og ikke holde det åpent for vekst av andre? Husk også at de som (strever for etableringen av den guddommelige orden, uten å vente på resultatene og deretter) holder deres rikdom åpent og tilgjengelig, og om nødvendig kommer ut på slagmarken, er pionere. Deres status er høyere enn de som blir med denne bevilgningen etter at den er etablert og etter at de ​​har sett resultatene. Med andre ord, de av dere som hadde holdt deres rikdom åpent allerede før dette systemet ble etablert, og var klare til å dø for det, vil ikke likestilles med de som vervet seg senere. Allah har lovet belønning, komfort og gleder til dere alle (og alle har en andel i fruktene av suksessen til den guddommelige orden). Dette fordi Allah er fullt klar over alt dere gjør (og ifølge Ham blir status fastsatt i henhold til ens gjerninger ~ 55:62, 56:8-12).

 

11.

Rikdommen av dem som plasserer den til disposisjon for myndigheter med ansvar for etableringen av guddommelig orden, vil bli returnert i mangfold. Disse ressursene ville hjelpe med etableringen av et sosialt system som skulle sikre alle typer komfort og nytelser for alle. Selv deres egen "selv" ville utvikle seg på en måte som ville gjøre dem verdige til respekt. (På denne måten vil deres nåværende og fremtidige tilstand bli lyst)

 

12.

Så sterkt at lyset i pannen på troende menn og kvinner skulle veilede dem gjennom livet, fra front og høyre (og venstre). De ville bli fortalt, "Det er gode nyheter for dere i dag. Nyheten om stadig ferske produkter og gleder som aldri vil visne bort og alltid forbli eviggrønne og friske. Dette er en suveren prestasjon for dem som mottar det!"

 

13.

Disse hyklerske mennesker som utad hevder å være med dere, men faktisk ikke er det, vil be de troende, "Hold på en stund, så vi også kan få benytte oss av deres lys." Med hensyn til dette vil de bli fortalt, "Dette lyset kan ikke lånes ut til andre. Det kommer ut kun av ens egne handlinger. Gå tilbake til tidligere liv og prøv å få det derfra." (Dette lyset er resultatet av ens gjerninger under verdslig liv. Siden ingen kan gå tilbake til det, kan ingen få lyset fra hvor som helst nå. Den "lampen" som slukkes i denne verden vil forbli i mørket i det hinsidige som godt ~ 07:32). En vegg vil bli hevet mellom de to gruppene (07:46) og i den vil det være en dør. På innsiden (der de troende skal bo) vil det være all lykke, vennlighet og fred, mens utenfor (der hyklere skal være) vil det være vrede og straff. (Det er svært liten synlig forskjell mellom tro og hykleri, men i form av resultater er de motsatte av hverandre.)

 

14.

Hyklere skal kalle på de troende og si: "Vi bodde sammen med dere (så hvorfor har dere tatt avstand fra oss nå?)" De vil svare, "Ja, det er riktig at dere pleide å være sammen med oss, men dere bedro oss. Dere har alltid holdt dere selv på grensen og ventet på å se hvilken side som ville seire, slik at dere kunne bli med de seirende. Dere var alltid i tvil om sannheten av guddommelig orden. Dere tillot deres egoistiske tanker og ønsker å friste dere, og deres selvbedrag fortsatte helt til den tid da Guddommelig Revolusjon kom. (Hvordan kan dere da påstå at dere pleide å være sammen med oss?)

 

15.

(Dessuten, var dere også under bedrag at i tilfelle av ansvarlighet, kunne dere kjøpe dere fri fra ansvar.) Nå vil dere se at det vil verken bli akseptert noen penger fra dere eller dem som gjorde åpent opprør og benektet guddommelige lover. (Begge dere faller i samme kategori.) Derfor vil deres endelige tilstand være Jahannam, og dere vil nå se hvor forferdelig denne destinasjonen er!

 

16.

De mennesker som nylig har blitt med i gruppen av de troende, men er fortsatt svake i tro (49:14), har ikke hatt godt nok tid på seg til å utvikle fastere tro. Dermed har ikke deres hjerter akseptert den guddommelige loven fullstendig. Den guddommelige loven har blitt åpenbart som absolutt sannhet og virkelighet, og forhåpentligvis vil ikke disse folk bli lik dem som tidligere hadde mottatt guddommelige bøker, men kom på avveie etter at deres hjerter forherdet seg med tiden.

 

17.

(De som til tross for å ha tro, ikke føler seg trygge, trenger ikke å bli motløse. De kan også komme på rett vei.) Har de ikke sett hvordan guddommelig lov liver opp jorda etter at den har blitt livløs? Tilsvarende kan også de få nytt liv med denne guddommelige Koden. Vi har tydelig forklart Våre Tegn til dere slik at dere kan tenke rasjonelt på dem og komme til riktig konklusjon.

 

18.

Husk at alle menn eller kvinner som vitner om sin tro med sine gjerninger og gir av deres rikdom til den guddommelige orden til bygge formål, får det tilbake i mangfold, sammen med en verdig og respektabel liv som bonus (i denne verden så vel som i det hinsidige).

 

19.

Og for de som tror på Allah og Hans Budbringer på denne måten, er tro mot deres trosbekjennelse, og som vokter Koranens velferdsordning gjennom kampen og gjerninger (4:69), for dem skal det være høy ære samt lyset som er nevnt ovenfor (57:12). I motsetning til dem, vil de som benekter sannheten og motsetter seg den guddommelige loven, fortsatt oppleve mørke i livets veier. De kan ikke fortsette videre. Disse er de innsatte av Jahannam.

 

20.

Deres fokus er alltid på raske verdslige gevinster, men i henhold til Koranens syn på livet er disse bare leker som gir midlertidig fornøyelse. Dere kan bruke dem som ornamenter eller dekor. Dere kan være stolte over at dere har mer enn andre eller konkurrere med hverandre i forhold til rikdom og avkom. (Disse tingene er også viktige, forutsatt at de brukes / utnyttes for å oppnå et høyere mål i livet. Men hvis de blir sett på som et mål i seg selv, så er dette en feilaktig oppfatning.) Gevinster dere får fra dem kan beskrives med lignelse av en avling som spirer og stiger etter noen dråper regn, og synet av det, gleder bonden. Men med litt varme begynner den å visne, blir gul og deretter smuldrer til støv, og forårsaker ulykke for bonden. Det er bare én måte å få unna alle slike katastrofer på, og det er å holde seg harmonisert med Guds lover.

 

Hør igjen. Hvis denne verdslige eksistens blir betraktet som et mål i seg selv, kan man sikkert få komfort, men dette vil være midlertidig og billig. Mennesket blir bedratt på denne måten (16:92; 83:36, 102:1).

 

21.

(Instinkt trang til å utmerke seg over andre er naturlig * Men dere har valgt et feil felt for å tilfredsstille dette ønsket. Den riktige fremgangsmåten ligger i at) Dere søker beskyttelse mot ødeleggende krefter ved å følge Guds lover og jobber mot Jannat av komfort og lykke som er spredt over hele universet. Slikt liv er ikke begrenset til ett sted, men dekker himmelen og jorden (3:132). Det er utarbeidet for dem som tror på Allah og Hans Budbringer. Dette livet av komfort og luksus kan oppnås av alle som ønsker å oppnå det i samsvar med Guds lover. Allah er Giveren av rikelig komfort og velsignelser. Så hvis dere ønsker å utmerke dere, gjøre det i dette feltet!

 

* Vern av “selv” er et trekk av livet som er instinktivt tilgjengelig i alle levende ting. Trangen til å utmerke seg og å være i forkant av andre er en del av dette instinktet. En person bør derimot tilfredsstille denne trangen ved å utvikle sin “selv” mer enn andre, da dette ville øke dette instinktet til menneskelig nivå i stedet for å forbli på nivå av dyr.

 

22.

(I henhold til loven som har blitt beskrevet kan kun de som strever, skaffe seg materiell komfort. Kapasitet og evne til å tjene varierer fra person til person. Noen ganger spiller også esterne faktorer en stor rolle i dette. Dermed ville ikke strengt anvendelse av ovennevnt kriteriet være rettferdig. Alle disse faktorene er også innenfor vår forståelse, derfor) Før forekomsten av eventuelle eksterne eller interne påkjenninger, har Vi gitt ordnede tiltak for å gjøre en slik bestemmelse i loven om velferd. Dette var ikke vanskelig for Oss.

 

23.

(I dette systemet holdes produkter fra kollektiv innsats åpne og tilgjengelige så krav av alle mennesker kan tilfredsstilles. Dermed vil ikke en persons manglende evne til å tjene etter sitt behov være et problem.) Manglende evne til å tjene forårsaker ikke noen sorg. I motsetning til dette har vi de som kan tjene mye mer, men de anser ikke deres ekstra fortjeneste som noe å være stolt av. De anser ikke det opptjente som deres private eiendom. De vet at de som er egoistiske og som ønsker å føle seg solte over andre på grunnlag av deres eiendom, ikke regnes bland de edle av den guddommelige loven.

 

24.

Da snakker vi om folk som samler inn, og hamstrer opp alt, utelukkende for seg selv, selv om den største delen av deres fortjeneste ikke skyldes deres egne evner. Tatt i betraktning at en slik holdning kan være ulovlig i øynene av samfunnet, vedtar de lover som hevder at en slik holdning ikke er vanærende. De innrømmer ikke åpenlyst å bryte Guds lover (fordi de ikke har mot til å gjøre det) De tenker ut andre måter og unnskyldninger for å slippe unna anklagelser. Fortell dem at det guddommelige systemet er ikke avhengig av dem og trenger ikke deres hjelp til å oppfylle sine krav. Dette systemet har fulle potensialer til å gjøre Hans program verdig all ros!

 

25.

For å oppnå dette målet har Allah sendt sine Budbringere til ulike nasjoner av klare og eksplisitte grunner. Hver budbringer hadde med seg en regelverk. Med hjelp av den etablerte han et samfunn der hver handling av en person ville få ordentlige resultater, og folk ville holde seg til rettferdighet og enhet. For stabiliteten i samfunnet, sendte han også ned en veldig hard, skarp og penetrerende sverd (laget av jern). Siden hardhet hjelper i å etablere system for rettferdighet og fred, og gir beskyttelse for de undertrykte. I motsetning til å være skadelig, er det sterkt fordelaktig for menneskeheten. Det markerer også de som hjelper den guddommelige orden etablert av budbringere av Allah, og selv om dens hyggelige og gode resultater ikke er tilsynelatende, fortsetter de å satse på grunn av deres faste tro. Den guddommelige orden som har all denne kraften og styrken, er dermed etablert med hjelp av disse menneskene.

 

26.

Dette var det aller største målet som ulike Budbringere ble sendt til å oppnå. For eksempel så hadde Vi sendt Noah og Abraham og fortsatte å skjenke bud og lovverk på deres avkom. Noen av deres etterkommere var på rett vei, men de fleste av dem kom på avveier.

 

27.

Deretter sendte Vi andre Budbringere i deres fotspor, og deretter (den siste blant Bani Israel) var Jesus, sønn av Maria, som vi gav Injeel til (Nye Testamentet). Hjerter av folk som fulgte ham ble fylt med medfølelse og godhet for hverandre. Når det gjelder institusjonen av klostervesenet som dere ser utbredt blant dem, så har de selv oppfunnet den. Vi ordinerte eller forskrev absolutt ikke dette for dem. (Deen forkynner ikke klostervesenet.) De vedtok det på egenhånd under forutsetning av at målet med deres liv var å søke gleden av Allah (men de klarte ikke å holde seg til det som de fikk beskjed om). Vi vil derfor belønne de blant dem som nå tror på Koranen. Imidlertid er det mange av dem som trår på den feilaktige banen.

 

28.

(Dette er vårt system som har vært operativ fra begynnelsen av). Dere troende! Dere bør vokte guddommelige lover. Uansett hva deres Budbringer forteller dere i henhold til Åpenbaringen, tro på det og adlyd. På denne måten vil Han skjenke Hans velsignelser over dere todelt (en del i denne verden og den andre i det hinsidige). Han vil også gi dere en slik opplysende (Koranens) visjon at uansett hvilket bane dere reiser på, så vil den bli opplyst og som sådan vil dere forbli trygge fra alle typer ødeleggelser. Husk alltid at i det guddommelige finnes det tilbud av beskyttelse mot destruktive elementer. I den har også metoden for utvikling av liv blitt gitt i overflod.

 

29.

Hvis dere adopterer dette kurset, vil resultatet bli at disse tilhengere av tidligere åpenbaringer, spesielt jødene (som er imot dette oppdraget, og er stolte over at alle kilder til rikdom og nøklene til skattene er med dem) vil vite at de ikke holder noe monopol eller myndighet over velsignelser av den Allmektige. Dette kan også fås i overflod av dem som har tro på Koranen. Velsignelser av formue er knyttet til den guddommelige loven. De som ønsker velsignelser kan få dem i henhold til guddommelige lover. Han er Mester av uendelig gavmildhet. Han er ikke Forsørgeren av en bestemt nasjon (Bani-Israel). Han er Forsørgeren av hele menneskeheten (1:1)