MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 70: Al-Ma'ârij

 

1-2.

Du Budbringer! Dine motstandere som fornekter sannheten, krever gang på gang at du forteller dem om straffen som du advarer dem mot. Spør dem om de vet at straffen som de er så ivrige etter, ikke er en hyggelig ting i det hele tatt. Den straffen er meget ulykkelig men som helt sikkert vil ramme dem, og ingen makt på jorden kan avverge det.

 

3.

Det tar litt tid før den kommer, fordi det vil skje i henhold til Allahs konsekvenslov. Han fullfører alle Hans ordninger i stigende trinn av evolusjonen. Han tar ikke noe fra begynnelse til slutt med en gang, men ferdigstiller den gradvis.

 

4.

Han innleder Hans ordninger fra laveste punkt, og deretter, hever de himmelske krefter (som fungerer i "riket av skapelsen") og guddommelig Energi (som er i arbeid i riket av Amr), prosessen og fører den gjennom ulike stadier av utvikling. Disse stadiene tar mange år å fullføre. Og varigheten av noen av dem kan ta tusenvis eller femti tusen år (eller enda lenger ~ 22:47, 32:5, 35:10, 78:38, 97:4).

 

5.

(Så du bør ikke bli forstyrret av deres vedvarende søk, men) Bli grasiøst standhaftig i programmet. Det vil være ferdigstilt i sin eget tid.

 

6.

De tror at undergangen er langt unna;

 

7.

Men Vi ser den i nærhet.

 

8.

På den tid vil autoritet og myndighet av disse store høvdinger dø bort. Deres høye stillinger skal smuldre ned til jorden, og deres faste grep vil løsne (55:37).

 

9.

Og de som i dag synes å være godt faste som fjell, vil vises som flak av ull som blåses bort i luft (101:5), og bøyd som en brukket bue.

 

10.

Alle vil bli så selvsentrerte at selv de kjæreste av vennene vil ikke bry seg om hverandre (om hva som skjer med dem).

 

11-13.

Selv om de vil være innenfor hverandres syn, vil de skyldige se at deres venner ikke hjelper dem. På den dagen, ville hver synder prøve å forløse seg fra straff ved å tilby en erstatning, enten dette skulle være hans sønn, kone, bror eller andre medlemmer av klanen hans som hadde hevdet å stå ved ham, og for hvem han hadde gitt opp prinsipper om rettferdighet og likeverd.

 

14.

Og all rikdom på jorden, slik at han kunne redde seg selv.

 

15.

Men han ville aldri være i stand til å redde seg selv fra den rasende brannen.

 

16.

Som ville trekke ut alle hans krefter og gjøre ham til en livløs lem.

 

17.

Det er ikke lenge til. Den vil stevne tilbake alle som hadde vendt seg bort fra det guddommelige, og hadde søkt veier for å rømme unna.

 

18.

Med andre ord, de som ikke holdt deres rikdom åpne for offentlig velferd, men tok imot skattefunn ved å fylle deres kister og blokkerte alle deres utsalgssteder (104:2).

 

19.

(Bare reflekter over hvordan et menneske kommer ned til nivå av dyr uten veiledning av Åpenbaringen.) Han blir sneversynt, grådig og rastløs.

 

20.

Han er så utålmodig og rastløs, at selv om han bare er så vidt rammet, hulker han og gråter. Han er så gjerrig at selv om han har alt, fortsetter han å nekte for at han har noe som helst.          

 

21.

Han har holdningen av å være så sulten at til tross for å ha skaffet seg overskudd av rikdommer, vil han ikke gi en eneste krone til de trengende.

 

22/23.

Men de som har vedtatt rett vei gjør ikke slikt. I stedet for å følge sine egoistiske interesser, adlyder de og følger den guddommelig velferdslov og er standhaftige og faste til denne holdningen.

 

24/25.

Dermed ved å vise deres sjenerøsitet, innrømmer de faktisk det faktum at deres rikdom er ikke bare for deres eget bruk, men også for dem som ikke har nok ressurser til å dekke deres behov, eller de som ble uføre og ikke klarer å tjene, og dermed blir fratatt livets nødvendigheter. Dette er deres etablerte rett, som er godt kjent for alle. Derfor gir de kun tilbake det de har krav på, og beholder ikke noe som er mer enn det deres behov er. (2:219).

 

26.

Disse menneskene har stor tro på konsekvensloven, og med deres handlinger underbygger de sine krav til tro.

 

27.

De er alltid redd for destruktive resultater som følge av brudd på Forsørgerens lover.

 

28.

Disse resultatene vil virkelig være så forferdelige at mennesket bør alltid være oppmerksom på dem, fordi ingen vil få beskyttelse mot dem uansett hvor han måtte befinne seg. Et samfunn som ikke er bygget i samsvar med overnevnte regler, er dømt til å feile.

 

29.

Dessuten, har de også andre kvaliteter. (For eksempel) Både menn og kvinner, vekter deres kyskhet på lik linje.

 

30.

Men dette betyr ikke at de lever et liv i sølibat. Deres seksuelle relasjoner er innenfor de guddommelige grenser. For dette formålet går de til sine koner eller fangete piker som de eide (i henhold til den arabiske kulturen på den tiden). Senere ble disse pikene brakt inn i ekteskap, og dermed seksuell omgang med dem ble legalisert (23:06). Men, enda senere, ble praksisen med å skaffe seg kvinnelige fanger stoppet (47:4).

 

31.

Alle som søker en annen måte eller midler til å tilfredsstille den seksuelle trangen på, er for sikkert en lovbryter (og vil bli straffet for det). (Selv om Momin kvinner er selv kyske, hvis menneskene holder seg innenfor de grensene som er beskrevet ovenfor, ville kvinner automatisk være kyske. Derfor har kyskhet blitt særlig vektlagt for menn. Dette er i kontrast til den vekt, som i en feilsendt samfunn, er plassert på kvinner til å være kyske, og der disse kvinnene blir tenkt på som middel til dette formålet.

 

32.

(Og de har også andre kvaliteten der) De sikrer seg og holder deres tillit og oppfyller alle deres løfter. ("Tillit" omfatter følelsen av fred i sinnet, som man har når han gir noe til en annen for å holde den sikker, og "løfter" inkluderer alle individuelle så vel som internasjonale avtaler og forpliktelser.)

 

33.

Og når de står som vitne i saker, snakker de kun det som er sant. (Det samme gjør de i deres hverdag.)

 

34.

Kort sagt, de er voktere av velferdsordningen. (Ikke bare er de standhaftige med det, men de arbeider konstant for å holde systemet fast og godt etablert.)

 

35.

De er dem, som fortjener en meget respektabel himmelsk liv og samfunn ~ 23:1-11 (i denne verden så vel som i det hinsidige).

 

36-37.

(Dette ble fortalt til de troende, men når benektere hørte det, trodde de at salig liv av Jannah ble tildelt som et bytte, og dermed ville også de ha en andel av det.) Benektere flokker seg hastig rundt deg, fra høyre og venstre.

 

38.

Hver eneste en av dem ønsker å motta komfort, luksus og velsignelser av salig liv av Jannah, uten å endre hans eller hennes holdninger.

 

39.

Imidlertid er det åpenbart at de ikke kan få salig liv av Jannah på denne måten. De vet godt at essensen av mennesket er at de skal leve etter guddommelige lover (51:56). Men hvordan kan de forvente å få alle disse gledene når de krenker og gjør opprør mot disse lovene? (Hvordan er det mulig at de motsetter seg arbeidet med å etablere et himmelsk samfunn, men forventer å høste fordeler av den samtidig?)

 

40-41.

Guddommelig system av universal velferd er spredt over hele universet på en veldig organisert måte, og vitner om det faktum at Vi er fullt i stand til å erstatte dem med bedre folk, om de hindrer etablering av velferdsordning. Motstanderne kan verken gå ut av Vårt kontrollramme, eller hindre Våre ordninger.

 

42.

Derfor trenger du ikke bekymre deg. La dem hengi seg til deres ubrukelige planlegging, unødvendige diskusjoner og forlystelser, inntil de konfronterer revolusjonen som de har blitt advart imot. De anser livet som en spøk, og menneskeheten til å være uten et mål. Hva annet enn ødeleggelse kan være resultatet av en slik mentalitet?

 

43.

På den dagen vil de dukke opp fra deres skjulesteder og skyte ut som piler, med kurs rettet mot sine mål av destruksjon. (Enhver nasjon som ikke har en skjebne, kaster bort all deres innsats i ulike retninger. Til syvende og sist vil spredte individer av at samfunnet komme seg sammen på stedet av deres ødeleggelse.)

 

44.

Deres øyne vil være senket av skam og motløshet, mens forsmedelser limes over ansiktene deres. Dette vil være den dagen som de ble fortalt om igjen og igjen, at den var bundet til å komme (og som de vedvarende etterspurte om når den skulle komme ~ 70:1).