MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 64: At-Taghâbun

 

1.

Alt i himmelen og på jorden jobber kontinuerlig med oppfyllelsen av det angitte programmet av Allah den Allmektige. Han er kilden til all makt og beundring, og følgelig har Han utarbeidet tiltak (lover) for alt, som han utøver full kontroll over (7:31-36, 14:1-2, 16:5-6, 18:07; 67:1-5).

 

2.

Det er Han som gav dere menneskelig form. (Og den største kvaliteten av et menneske er hans evne av valg og diskresjon.) Noen av dere benekter guddommelige lover og andre tror på dem. (Ingen andre skapninger i universet har fått valgfrihet til å enten godta eller avvise Guds lover. Valgfrihet er gitt utelukkende til mennesker, og det er derfor de holdes ansvarlige for sine handlinger ~ 18:29. (Selv om menneskeheten har fått dette valget, har de ikke myndighet til å gå på feil vei, og dermed forvente belønning, i motsetning til dem som går rett.) Konsekvensene av hans gjerninger vil bli utarbeidet i henhold til Allahs konsekvenslov, som styrer alt.

 

3.

Han har skapt dette store universet som en absolutt realitet. (Det er ikke en illusjon, eller en meningsløs drøm.) Han ga dere et eksistens, der han konsentrerte det fulle potensialet for skjønnhet og storhet. (For å se at dette potensialet er manifestert, må det måles opp mot et standard. Denne standarden er ikke noe annet enn Allah selv. Hans attributter er ultimate, perfekte og vakreste. Dere bør holde denne standarden så langt som menneskelig mulig, og prøve å adoptere disse guddommelige attributter i deres egen personlighet. Det er det endelige målet for deres liv i denne verden.

 

4.

Han er klar over alt som eksisterer i det ytre universet, i likhet med det som skjer i deres indre verden, eller det som skjer gjennom deres handlinger. Han er til og med klar over alle umerkelige tanker som krysser deres sinn. (Derfor er det ikke mulig at noen av deres gjerninger skulle gå ubemerket. Men i denne verden vil dette bare skje dersom en skikkelig sosial orden eksisterer.)

 

5.

Dette fremgår av historiske episoder av tidligere nasjoner. De som benektet sannheten av guddommelige lover og etablerte deres egne systemer på falske prinsipper, måtte ta konsekvensene. De fikk en fryktelig straff av undergang og ødeleggelse.

 

6.

Sendebudene av Allah kom til dem med klare selvinnlysende lover, men de hånet dem med forakt og sa: "Skulle vi godta ledelse av andre mennesker (som oss)?" (Kriteriet burde ikke ha vært at personen som formidlet en melding, var én som dem. Snarere burde de ha fokusert på innholdet av meldingen han presenterte. Imidlertid avviste de det, uten å reflektere over det. Med arroganse og fordommer snudde de seg og gikk bort i en annen retning. (Som følge av dette, led de mens ingen skade kom til Allah.) Han er hinsides til å trenge menneskers hjelp for gjennomføringen av hans programmer. Han er selvforsynt og verdig all beundring.

 

7.

(Som sine forgjengere) Folk som fornekter guddommelig kode, har misforstått og trur at de har mektige krefter der de ikke kan forskyves fra deres holdning til guddommelig orden. Fortell dem at de burte ikke ha denne misforståelsen, for de kan ikke stå i veien for Allahs velferdsordning. "Dere skal sikkert erstattes av andre slik at menneskeheten kan fortsette å gå fremover. Da vil dere innse utfallet av deres gjerninger." Og det er slett ikke vanskelig for Allah å gjøre det, for dette kan enkelt oppnås etter Hans konsekvenslov.

 

8.

(Fortell dem at hvis de ønsker, så er det fortsatt tid til å komme i trygghet fra denne ødeleggelsen.) De skal tro på Allah og Hans Budbringer, og denne guddommelige koden (Koranen) som Allah har sendt, som belyser veiledningen for deres intellekt (akkurat som lyset fra sola for øynene). Allahs konsekvenslov er fullt klar over deres handlinger.

 

9.

Men hvis dere ikke gjør dette, så vil dette bli avgjort på slagmarken, den dagen dere alle samles. Dette vil være dagen av enten seier eller nederlag. Utfallet av denne kampen vil bringe frem hvert gruppes mangler som var ansvarlige for nederlaget. Manglene av forsamlingen som tror på sannheten av Guddommelige Lover, og fungerer i henhold til det velgjørende programmet satt av dem, vil bli kompensert for deres rettferdige gjerninger. På denne måten (ved å overvelde sine motstandere) skal de etablere en himmelsk samfunn. Friskheten av dette samfunnets vil aldri visne, og de vil forbli der for alltid. (De vil nyte himmelsk liv, så samfunnet forblir intakt.) Dette vil åpenbart være en stor prestasjon (og deres posisjon skal være den samme i livet heretter).

 

10.

I motsetning til disse har vi dem som benekter sannheten av dette systemet og motsetter seg disse lover. De er bestemt for uendelig lidelse og ødeleggelse. For en forferdelig slutt på livet!

 

11.

Det bør gjøres klart at alt i universet skjer i henhold til guddommelige lover (altså etter bestemte regler, og ikke ved tilfeldigheter.) Dette er slik fordi Han har full kjennskap til alt. Den intellektuelle som tror på sannheten av disse lovene får belyst veiledning, med hjelpemidler så han kan forstå årsaker og virkninger av hendelser som finner sted. (Det er åpenbart at livet til en nasjon som kan forstå mekanismen av hvordan disse hendelsene skjer, vil nyte godt av slik viten, og lære seg å beskytte seg selv fra negative effekter, og dermed bli vellykket!)

 

12.

Hvis dere ønsker å innprente disse kvalitetene, så må dere overholde guddommelig orden som blir etablert av Allahs Budbringer. Hvis dere slår bort, så vil ingen skade komme til Allah eller Hans Budbringer, men dere vil selv lide tap. Ansvaret som Vår Budbringer har er bare å eksplisitt formidle disse lovene til dere. Å følge dem er deres eget ansvar.

 

13.

(Og husk at dere aldri kan oppnå suksess ved å vende dere bort fra disse lovene. Årsaken er at) Bare Allahs lov er i kraft i universet. Ingen andre har noe myndighet eller makt. Folk som er overbevist av denne virkeligheten har full tillit til fastheten av disse lovene.

 

14.

Dere troende som strever etter etablering av denne velferdsordningen bør være spesielt obs på en ting. Dette systemet er basert på konseptet at dere jobber hardt og imøtekommer behovene til deres familie i fra deres inntekter, men holder resten åpen og tilgjengelig for menneskeheten. Skulle deres ektefeller og barn ikke tenke på denne måten, og ikke la dere akseptere dette konseptet grunnet nærsynthet, så ville de være i veien. Det er sannsynlig at noen av ektefeller og barna deres skulle bli deres fiender. Derfor ha dette i tankene. Hvis dere klarer å gå forbi deres egoisme, og utvide Orden av universal velferd utover deres egne hjem, vil dere kunne etablere et system som gir beskyttelse og midler for utvikling til alle mennesker (inkludert deres egne familier).

 

15.

Med slik tankegang med rikdom og barn fungerer som en smeltedigel for dere, hvor ifra dere kan enten komme ut som rent gull, eller en haug av aske. Dere skal bli rent gull hvis dere aldri glemmer at reell og produktiv belønning av deres arbeid, er den som dere får i henhold til guddommelige lover. (Dere har allerede blitt fortalt hvordan dere fjerner slike hindringer i fra deres indre. Når dere velger livspartnere så bør dere vurdere at dere begge skal ha samme synspunkter og ideologier. Dere bør også trene barna slik at de også vokser opp med den samme idealer. Slikt hjem vil ikke vil ha et slikt problem. ~ 2:221.)

 

16.

Vokt derfor guddommelig lover etter beste evne. Lytt nøye til direktivene fra det guddommelige og følg dem. Hold inntektene åpne for offentlig næring. Deres egen forbedring er avhengig av dette. Dette vil utvide deres syn og vil ikke la instinktet til å samle alt for seg selv og frata andre. Menneskets egoistisk instinkt lærer ham at hans avling ville kun blomstre hvis han kun vanner sin egen åker og ikke bryr seg om andres behov. Vår velferdslov sørger derimot for at kun de som prefererer andre menneskers behov, vil blomstre (59:9).

 

17.

Loven lærer dere også at det dere gir til næring og utvikling av andre, er faktisk et "lån" som dere gir til Allah den Allmektige. Hvis dere gir den for etableringen av det guddommelige systemet, vil han returnere den til dere i mangfold. Han vil også beskytte dere mot mulige skader. Allah belønner deres positive innsats og ignorerer deres små svakheter, fordi han er overbærende og har bred visjon.

 

18.

Han kjenner til alteret skjulte, samt det åpenbare. Han har full kontroll over Hans lover, og denne kontrollen er rasjonell.