MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 65: At-Talaq

 

1.

Du Budbringer! Når du skal dømme skilsmissesaker for kvinner, fortell folk at ventetiden er av enorm betydning, og at de må overholde denne perioden. Følgelig er det viktig at de teller denne perioden nøyaktig, og dermed vokter guddommelige lover av Forsørgeren (2:228-237; 33:49). Be disse skilte kvinner om å ikke forlate sine hjem i denne perioden (65:6). (I denne perioden har de rett til å bo i sine hjem, det vil si at mannen har ikke lov å kreve at kvinnen skal flytte ut.) Derfor bør de verken forlate deres hjem på selv, og heller ikke bli fortalt om å gjøre det, unntatt om de åpenbart blir vanskelige (i så fall kunne de bli bedt om å forlate). Disse grensene (lovene) er foreskrevet av Allah den Allmektige, og den som overtrer disse grensene, begår urett på seg selv (foruten skaden han påfører de andre).

 

(Det er en viss visdom i denne bestemmelsen for å holde kvinner i husene sine under en periode. Selv om ekteparet ikke lever som mann og kone i løpet av denne perioden så er det mulig at det blir noen muligheter til forsoning (forutsatt at skilsmissen er slik at forsoning er fortsatt mulig).

 

2.

Og når denne perioden er i ferd med å avslutte, så bør man igjen revurdere hele situasjonen med fornuft. Hvis det er en mulighet for forsoning så bør ikke ektefolk separeres? Det er bedre å fortsette å leve som mann og hustru, i henhold til anerkjent prosedyre. Men hvis forsoning ikke er mulig, da må de separeres i henhold til anerkjent prosedyre. Når den endelige avgjørelsen blir utarbeidet, la to upartiske personer blant dere være vitner. De bør holde fast som vitner, og ta dette ansvaret som en hellig plikt. Denne vektleggingen blir gitt til en person som tror på guddommelige lover og i livet heretter.

 

Det er fult mulig at dere opplever noen problemer i samsvar med disse instruksjonene, men husk alltid at hvis det er noen problemer i iverksetting av loven, vil det guddommelige systemet (det vil si styret av islamsk samfunn) gi noen løsninger på problemet.

 

3.

Dere kan støtte på noen økonomiske vanskeligheter i denne prosessen. Men det Guddommelige samfunnssystemet vil lindre disse på en måte som dere ikke kan forvente! Husk, dette systemet sørger for tilfredsstillende midler og ordninger til den som stoler på det, og til slutt overlater ingenting uavgjort. Dette fordi Allah har utarbeidet tiltak (regler og forskrifter) for alt (og saker som er avgjort i henhold til regler og forskrifter har verken usikkerhet eller vanskeligheter).

 

(Det er viktig for rettsvesen at når de avgjør skilsmissesaker, så må de vurdere alle punkter og deres konsekvenser, og gjøre passende bestemmelser for vanskeligheter og komplikasjoner som kan oppstå.)

 

4.

Som nevnt tidligere i vers (2:228), så bør denne venteperioden normalt være tre menstruasjonssyklus. Men det kan være tilfeller hvor kvinner er i overgangsalder, som forårsaker at det oppstår vanskeligheter med å kalkulere denne perioden. I slike tilfeller, i stedet for tre menstruasjonssyklus, vil det være tre måneder. Denne perioden vil være lik for kvinner som på grunn av noen medisinske årsaker ikke har hatt sine normale "perioder". Og for gravide er det fram til avslutning av svangerskapet.

 

(Noen menn kan føle at denne perioden er for langt, da de må bære utgiftene av skilt kone. Men det er ingen grunn til å være redd.) Samfunnssystemet baser på guddommelige lover vil gjøre ting enklere for dem som vokter Allahs lover. (Den aktuelle domstolen skal holde disse forholdene i betraktning og finne løsninger.)

 

5.

Disse er bestemmelser som Allah har åpenbart e til dere. For den som vokter disse lovene, vil den guddommelige samfunnsorden fjerne vanskeligheter som følge av en slik feiltilpasning av forhold. Allah vil sterkt belønne den personen (som møter vansker i å utføre disse direktivene men likevel står standhaftig og utfører dem).

 

6.

Dere bør holde skilte kvinner på samme nivå og i samme standard og levestil, som dere selv bor i. Ikke gjør eller si noe som vil sjikanere eller frustrere dem. Og hvis de er gravide så må dere bære alle deres utgifter til avslutningen av svangerskapet. Etter fødsel, hvis de forsørger ungene for dere (fordi dere ikke kan gjøre noen alternative ordninger, og beslutter med gjensidig konsultasjon at bare de skal forsørge barnet selv etter skilsmissen er endelig) så betal dem for det. Detaljene i denne ordningen bør utarbeides av gjensidig konsultasjon, i henhold til normer. Hvis en eller begge av dere synes det er vanskelig å løse denne saken, så la en annen forsørge ungen.

 

7.

Når det gjelder innfesting av bidrag for kvinner under skilsmisseforhandlingene, eller til å forsørge barnet, bør dere la en rik mann bruke penger ifølge hans formue, men la personen som har begrenset midler bruke penger i samsvar med det som Allah har gitt ham. Husk at Allahs lov legger ikke byrde på et menneske utover hans kapasitet til å tåle dem. Hvis man går inn i noen økonomiske vanskeligheter på grunn av disse ekstra utgifter, så kan lettelse sørger for i henhold til guddommelige lover. (Dette aspektet bør også holdes i bakhodet når dere skal avgjøre saker.)

 

8.

(Disse lovene gjelder for deres familieliv. På det ytre kan det se ut som om de er personlige lover som angår det private livet av enkeltpersoner, og at de ikke har noe effekt på det kollektive livet av et samfunn. Dette er veldig overfladisk tenking. Sekulære regjeringer har delt opp sine lover til offentlige og personlige på grunnlag av slik tankegang. Dette er feil fordi livet er udelelig og den kan ikke deles opp i segmenter, hvor hvert aspekt skal være upåvirket av den andre. Disse sakene har stor innflytelse på det sosiale livet av nasjoner. Historien bærer vitnesbyrd til det faktum at...)

 

Mange nasjoner gjorde opprør mot (disse typer) Guddommelige samfunnslover og imot Hans budbringere. Men konsekvensloven tok en seriøs redegjørelse av dem, og de led refselsen som et resultat.

 

9.

Dermed smakte de katastrofale konsekvenser av deres egenlagde lover og forskrifter. Det er åpenbart at når noen forlater guddommelige lover og begynner å formulere selvlagde lover, så blir utfallet lovløshet og ødeleggelse.

 

10.

Ifølge Allahs konsekvenslov lider slike nasjoner alvorlig straff. Derfor skal dere som er begavet med innsikt, intellekt og forståelse, og som har bekjent tro, alltid vokte og leve etter guddommelige lover. Det er for dette formålet at Allah har sendt disse retningslinjene til dere.

 

11.

Han har sendt disse gjennom Hans Budbringer, som formidler dere det guddommelige budskapet, som er meget tydelig og eksplisitt i sin mening. Hensikten er at han kan ta folk som tror på sannheten om guddommelige lover og gjør rettferdige gjerninger, ut av det dypeste mørket til opplysning.

 

12.

Dette systemet av universal velferd er fra Allah, som har opprettet flere himmellegemer høyt oppe i kosmos, og et tilsvarende lavere legeme for hver av dem. Og han implementerer sitt program i alle disse himmellegemene (og de utførere Hans program kontinuerlig).

 

Dere bør forstå at alt i universet fungerer i henhold til standarder og tiltak (lover) iverksatt av Ham, og ingenting at er utenfor Hans myndighet.

 

(Så når selv de tungeste ting fungerer i harmoni etter å følge Hans naturlover, så burte folk forstå at ved å følge Hans samfunnslover vil også våre liv finne harmoni og struktur. Høye og lave legemer er relative. Dersom du har tre objekter hvor den ene er over den andre, vil den midterste være lavere enn den øvre, og høyere enn den nederste. Dermed har hvert "lav" en "høy" og hver "høy" har en "lav". Det samme er tilfelle med himmellegemer. Hver himmelsk legeme er høyere enn den lavere, og lavere enn den høyere.)