MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 55: Ar-Rahman

 

1-2.

Denne Koranen er ikke et produkt av menneskelig sinn. Den har blitt gitt av den Allmektige, som også har gitt midler for næring (og utvikling) av menneskeheten. (Menneskets næring er ikke begrenset kun til fysiske vekst, men menneskets "selv" krever også næring for utvikling. Koranen gir midler for begge.)

 

3-4.

Den er fra den Allmektige som ikke bare skapte mennesket, men som også ga ham muligheten til å uttrykke sine tanker (kraften av tale), som ikke er tilgjengelig for andre arter. (For å formidle veiledning til menneskeheten, valgte Han prosessen av Åpenbaring, der en person mottar veiledning fra den Allmektige, og deretter formidler den til andre mennesker. Denne modusen for kommunikasjon er begrenset til kun mennesket.)

 

5.

Og for menneskelig veiledning det er uforanderlige lover i Koranen, akkurat som det finnes operative lover i det ytre universet som styrer (for eksempel) sola og månen som følger deres bestemmes baner.

 

6.

Og på jorden, enten det er store eller små trær eller busker, så opererer alle i henhold til Hans lover.

 

7.

Videre har vi den guddommelige loven som kontrollerer alle tings presise balanse, gjensidig disiplin og orden blant alle himmellegemer som er plassert i det store verdensrommet.

 

8.

Tilsvarende ble Koranen åpenbart til mennesker i den hensikt av å gi dem orden og disiplin som er viktig, og som ikke skal varieres.

 

9.

Dere bør derfor opprettholde denne balansen med rettferdighet, uten differensiering av rettigheter og plikter.

 

10-12.

Nødvendigheten av å opprette rettferdighet oppsto fordi Vi ikke har merket tildelte næringsmidler mot spesifikke mennesker. For eksempel, midler til produksjon av deilige frukter, daddelpalmer med mantel av klynger, korn i skall, og fargerike blomster full av godlukt, er alle ting som er gitt til hele menneskeheten. Vi har satt Koranen som en standard for fordelingen av disse midlene, slik at alle får næring i henhold til deres behov. (Hvis disse permanente verdier ikke hadde blitt gitt av Gud og alt ble overlatt til viljen av mennesker, ville de sterke ha samlet og beholdt alt for seg selv mens de svake ville ha blitt fratatt deres livsnødvendigheter. Dette skjer i samfunn der guddommelige lover blir ignorert.)

 

13.

(Det er altså det guddommelige systemet som gir retningslinjer til rettferdig distribusjon av næringsmidler til alle mennesker. Dere troende som enten bor i byer eller utad) Bare tenk om hvilke av kreftene og attributter av Forsørgeren dere kan fornekte? (alternativet er å holde dere til sosio-økonomiske systemer som ikke er basert på guddommelige lover).

 

14.

Hvis dere ønsker å få en idé om ulike aspekter av hans krefter, tenk om skapelsen av deres egen opprinnelse som ble initiert av leire. Denne leiren begynte å klirre når den ble tør, og var livløs materie som ikke hadde spor av liv.

 

15.

Før menneskeheten bebodde jord, bodde det en annen art som tålte den ekstremt høye temperaturen som var utbredt på den tiden. Den gang kunne kun denne type skapning eksistere. Disse skapninger har opphørt å eksistere nå og blitt erstattet av mennesker ~ 15:26-27.)

 

16.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

17.

Ifølge denne loven har den relative bevegelsen av solen og jorden blitt bestemt tilsvarende slik at dette gir dere årstider med solens skiftende avenyer hvor den er innstilt på å stige og synke. Dette kan bli observert da den kommer opp og synker ned igjen mellom to ytterpunkter (øst og vest), og Han har full kontroll over dette systemet. Universal velferd kan dermed være sikret.

 

18.

Hvor kraftig er Han. Hans lov holder alle store himmellegemer under full disiplin, så hvilken av Forsørgerens makter ville dere kunne benekte?

 

19-20.

Fokuser nå på jorda og se elvene og deres flytende vann. På enkelte punkter flyter to forskjellige bekker av vann sammen ved siden av hverandre (og noen ganger flyter to strømmer av vann i sjøen). Men det forekommer aldri at begge disse farvannene slår seg sammen, fordi det eksisterer et usynlig skille mellom dem (25:53; 35:12). (Det finnes folk som velger å gjøre ting på deres egne måter, basert på egoisme, og som røver andres rettigheter. Koranens objektiv er å stoppe dem fra dette.)

 

21.

Vil dere så reflektere over hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

22.

Ut av disse elvene (eller hav) kommer perler og koraller.

 

23.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

24.

Og på overflaten av vann kan høye seilende fartøyer som fjell flyte.

 

25.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

26-27.

Slikt disiplin og orden er ikke av et univers som ble skapt en eller annen gang med ingen muligheter til påfølgende forandringer noensinne. Alt i universet gjennomgår endringer hele tiden, men disse har ingen effekt på guddommelige lover. Disse lovene har blitt gitt av deres Forsørger som er hinsides enhver endring og er full av storhet, heder og ære.

 

En konklusjon som kan trekkes fra dette, er at ethvert system utviklet av menneskeheten og hver eneste vei som fører mot det, kan endres. Men banen bestemt av Åpenbaringen, som tar dere til Allahs sublime velferd, kan ikke endres (28:88).

 

28.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

29.

Reflekter også over det faktum at alt i universet (inkludert mennesker) er avhengig av Hans velferd for utvikling. Også deres krav til velferd endrer seg på hvert trinn av deres utvikling. Faktisk så er kravene til næring forskjellige under forskjellige omstendigheter av ulike utviklingsstadier. Den guddommelige velferdsloven sier at alle ting fortsetter å motta deres nødvendige midler til næring, i henhold til deres behov. (35:15; 14:34)

 

30.

Reflektere dermed over hvordan dere ikke kan benekte en eneste liv, og hvor annerledes næring dere får utdelt da dere lever under andre lover enn de guddommelige.

 

31.

Den guddommelige loven som opererer i universet, taler nå mot mennesker (gjennom denne Koranen). Den inkluderer alle, siviliserte og usiviliserte mennesker som bor henholdsvis i urbane og rurale områder eller i ørkener.

 

32.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

33.

Dere bør fortelle menneskeheten at grepet av den guddommelige konsekvensloven gjelder for hele universet. Å krysse grenser der den ikke gjelder, vil kun være mulig hvis en krysser grensene for himmelen. Så bare gjør et forsøk hvis dere tror at dere kan oppnå dette. Men for dette må dere ha Guds godkjennelse, og ingen kan få det. Dere vil dermed bli nødt til å holde dere innenfor dette universet der konsekvensloven gjelder. Dere kan ikke flykte fra det.

 

(Dette kan også bety at omfanget av evolusjonære dimensjoner av menneskelig 'selv' som er avhengig av dens evner, kan ekspandere dens grenser. Men for dette er det nødvendig å ha en bestemt makt, som ikke kan oppnås uten lydighet til den guddommelige loven. Menneskelig 'selv' kan skaffe seg udødelighet ved å være underlagt disse lovene. Dette er livet til Jannah i det hinsidige. Dette er hva det menes med å krysse grensene av himmel og jord. Men med relevans til versene som følger, har vi foretrukket betydningen som nevnt ovenfor.)

 

34.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

35.

Hvis dere tør å trosse den guddommelige velferdsloven, så vil brannen av ødeleggelse og skyer av røyk dekke dere, og ingen vil være i stand til å redde deg fra denne uønskede hendelsen.

 

36.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

37.

Slik vil tilstanden av ødeleggelse være, at ting vil komme ned fra himmelen og eksplodere som rødglødende kobber eller brennende olje som ikke lar seg separere. På denne måten ødelegges alt ved å brenne ned (70:8).

 

38.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

39.

På denne dagen vil det ikke engang være nødvendig å stille noen spørsmål, verken til en nomade eller en sivilisert person, om de lovbrudd begått av ham.

 

40.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

41.

Forbrytelser begått av alle ville være skrevet frimodig på pannen og alle vil bli gjenkjent fra merkene på deres ansikter, noe som ville være indeksen for tilstanden av deres sinn. Hver bit av deres vesen ville være tydelig.

 

42.

Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

43.

De vil bli fortalt, "Dette er selve Jahannam som dere benektet eksistens av! "

 

44.

På den ene siden vil det være straff av brannen, mens på den andre vil det være kokende vann, og de vil gå rundt i sirkler i mellom de to.

 

45.

Så etter å ha reflektert over disse punktene, tenk igjen hvilket av kreftene av konsekvensloven av Forsørgeren skulle dere kunne benekte?

 

46.

Dette vil være slutten av dem som gjør opprør og bryter guddommelige lover. I motsetning har vi dem som var bevisst på det faktum at de var ansvarlige for alle deres handlinger og at ingenting ville forbli uforklart (og livet måtte tilbringes ved å unngå slike fallgruver). For dem vil det være to Jannah. En vil være i denne verden og den andre i det hinsidige.

 

47.

All komfort og behag er også av Hans velsignelser til dere. Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

48-49.

Dette salige livet av Jannah (i denne verden og i det hinsidige) vil være sentrum for mange typer fantastiske kunst, håndverk og kunnskap. Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

50-51.

Kilder vil flyte på begge steder. Rikelige midler til næring vil være tilgjengelig for alle, som stadig rennende vann. Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

52-53.

Og det vil være alle typer frukt. Hvilken av Forsørgerens krefter kan dere da benekte?

 

54.

Innbyggerne av dette stedet vil hvile på seter og puter foret med rik fyll av fineste kvalitet.

Husk at i deres nåværende og fremtidige liv (i denne verden og den hinsidige) vil det ikke være noe tidstap. Disse velsignelser og favører vil alltid være tilgjengelige for dem. Livet er som en elv, overfylt herfra til evigheten. Dermed kan det ikke være noen forskjell mellom nåtid og fremtid. De med fult utviklet “selv” vil leve et fredelig liv der, og samme tilstand vil gjelde i det hinsidige. Goder av den verdslige Jannah vil også gjelde i Jannah i det hinsidige.

 

55.

I lys av de ovennevnte fakta, fortell hvilket av de guddommelige favører og gaver av Forsørgeren ville dere kunne benekte?

 

56.

Dette samfunnet vil ikke være kun for menn, men kvinner vil også være der som likeverdige partnere. Kvinnene skal være en legemlig gjøring av fromhet og kyskhet. Heller ikke ville noen fra blant bekjente eller fremmede har rørt dem før ekteskap, og heller ikke ville de noen gang selv ha kastet en bortkommen blikk (37:48, 38:52, 56:73).

 

57.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

58.

(Den beste måten disse kvinnene kan beskrives på er at) De vil være som rubiner eller koraller, ryddige og rene, oppbevart trygt som glitrende perler på grunn av deres karakter, kyskhet, sjarm og storhet.

 

59.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

60.

I dette livet vil gjensidig hjelp og bistand sikre at ingen ville ha noe utilstrekkelighet eller ubalanse. Andre folk ville kompensere for eventuelle brist og bidra til å gjenopprette balansen hos en. Balansen og skjønnhet i ens personlighet og samfunn vil dermed alltid bli opprettholdt. Ingen vil be om noen belønning for dette arbeidet av å gjenopprette balansen. Belønningen vil ligge i selve handlingen (10:26, 16:30, 76:9).

 

61.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

62.

Alt dette vil være for dem som har vært pionere i å sette opp det guddommelige systemet. Deres status og posisjon vil for sikkert være høyere (56:10; 57:10). Det himmelske livet vil også være for dem som melder seg på denne kampen ved et senere stadiet.

 

63.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

64.

Disse stedene og deres atmosfære vil være vidunderlig og frodig grønt.

 

65.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

66.

Det vil også være fontener som vil sprute kontinuerlig (35:10).

 

67.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

68.

Det vil være frisk frukt (av alle slag), daddelpalmer og granatepler (i overflod).

 

69.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

70.

Menn vil leve der, samt kvinner som vil være legemliggjørelsen av dyd, skjønnhet og ynde.

 

71.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

72.

De vil bli utstyrt med sublim intellekt og visdom. De vil verken friste noen til å gå seg vill, og heller ikke vil det være noen egensindighet i dere gjennomføringer.

 

73.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

74.

De vil bli en legemlig gjøring av fromhet og kyskhet, som ingen blant deres bekjente eller fremmede ville noensinne har rørt før.

 

75.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

76.

I en slik setting vil de bo, hvilende på grønne puter og tepper av sjelden kvalitet. (Med andre ord, de vil nyte alle bekvemmeligheter av livet.)

 

77.

Hvilken av Forsørgerens velsignelser kan dere da benekte?

 

78.

Dette er et eksempel av de mest forfriskende og hyggelig utfall av guddommelig velferdssystem i fra Forsørgeren, som ved å følge Hans lover vil bli brakt om i denne verden så vel som i det hinsidige. Dette er deres Forsørger som er eieren av all majestet og velgjørenhet, som garanterer all slags komfort og nytelser. Allah har åpenbart denne Koranen for dette formålet (55:1-2).