MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 68: Al-Qalam

 

1-3.

Du Budbringer! Disse motstandere sier at du ikke er ved dine fulle fem sanser. Be dem om å vurdere (makten av) penn og blekk *, og de ord som er nedskrevet med dem. Pleier sinnssyke personer å legge frem den slags veiledning som du presenterer gjennom denne boken? Du har blitt skjenket med den høyeste prisen (av Åpenbaring og autoritet) ved Allahs nåde. Derfor vil ikke belønningen for din innsats ta slutt.

 

* "Noon" betyr også sverd. "Noon wa qalam" kan dermed bety "sverdet og Koranen", altså "guddommelig lov og makt til dets iverksettelse". Islamsk styresett er basert på begge disse. Den guddommelige loven overvåker regjeringen slik at den ikke kan misbruke sin autoritet unødvendig, og kraften gjør at guddommelige verdier ikke blir bare prekener.

 

 4.

Hvis de skulle bruke deres intellekt og tenke fornuftig, ville de tydelig forstå at en godt balansert person som er opphøyet og har sublim oppførsel, som gjør ham til en legemlig gjøring av dyd, aldri kan være en sinnssyk person. (Bare tenk dere det samfunn som han ønsker å opprette hvor kunnskap og sverd skal ledsages av eksemplarisk oppførsel.)

 

5-6.

Dette er det konseptuelle beviset, men for praktiske bevis må de vente en stund. Resultatene vil manifestere seg når systemet blir etablert og vil dermed vitne om hvem blant dere som enten er innbilsk eller berøvet av fornuft.

 

7.

Din Forsørger vet for sikkert hvem som er på rett vei og hvem som har gått seg vill. (La begge gå hele dagen. På slutten av dagen, når reisen er ferdig, vil det bli klart hvem som har nådd sin destinasjon, og hvem som gikk seg bort underveis.)

 

8-9.

Disse menneskene har nå vedtatt en slik taktikk, at du skal bli oppgitt over deres klager og gjøre kompromiss med dem. (Med andre ord) De vil ha deg til å rikke fra din posisjon. Da vil de bli fleksible og inngå kompromiss. Du bør imidlertid ikke bli enig med dem, fordi sannheten er uforanderlig. (Selv om du endrer sannhet litt, vil den ikke forbli sann, og derfor er dette et nederlag. Tvert imot, løgn taper ingenting fordi ansett hvilken stilling den tar, vil den forbli falsk. Det er bare ett riktig svar, mens falske svar kan være i hundrevis ~ 10:15, 11:113; 17:74)

 

10.

Du Budbringer! Representanter av motparten (som har kommet til deg med et tilbud om megling) er avskyelige og er løgnere av lav mentalitet. For å vise at de snakker sant, sverger de mye.

 

11.

Ved hans baktaling og baktalte historier, ønsker de å skape fraksjoner og tvil blant ditt folk. Deres synspunkt er så deformert at de ser ikke noe godt noen steder. Alt de ser, er dårlig og defekt. De blander alltid sannhet med løgn, og der de går, sprer de rykter og skaper uro.

 

12.

De gjør ikke noe godt selv, og hindrer andre i å gjøre det. De er i fremste rekke blant dem som bryter det rettferdige løpet av livet, og de mangler gode og konstruktive handlinger.

 

13.

De er grusomme, rå, kranglete og grådige som svelger alt som tilhører andre. De mener at de som mangler de fine og hyggelige ting i livet, er av lavere status.

 

14.

Til tross for deres lave karakter, har de blitt ledere av mennesker, bare på grunn av deres rikdom og stor stamme (familie).

 

15.

De er så beruset av rikdom og makt at når guddommelige lover blir formidlet til dem, så sier de med hat og arroganse at dette er bare fabler og myter.

 

16.

Du vil snart se hvordan deres falske stolthet blir ødelagt, og hvordan de offentlig blir ydmyket.

 

17.

Vi vil gi dem den slags leksjon Vi hadde gitt folk som eide en viss hage.** De hadde en stor hage lastet med frukt og sverget at de ville høste deres frukt om morgen.

 

** Slike eksempel har også blitt gitt i (18:32-44).

 

18.

Og de hadde ingen intensjon om å gi noe del av det til de trengende og fattige.

 

19.

Så hva skjedde? Mens de fortsatt sov, ble de rammet av en uventet ulykke (en gresshoppesverm) som slukte hele avlingen.

 

20.

Og etterlot seg en tomt felt, i stedet for en frodig, grønn og blomstrende hage.

 

21-22.

Om morgenen sto de opp og sa til hverandre "La oss videre tidlig på morgenen, og samle frukt og bli ferdige."

 

23-24.

Så forlot de sine hus og mens de gikk, hvisket de til hverandre "pass på så ingen trengende person nærmer seg."

 

25.

Deretter kom de i nærheten av hagen og la til rette for å stoppe enhver trengende person fra å komme inn.

 

26.

Da de kom dit, sa de (etter å ha sett hagen og jordene) "Har vi gått oss bort?" (Disse hagene og feltene ser ikke ut til å være våre.)

 

27.

Da de ble sikre på at feltene faktisk var deres, ropte de ut: "Vi har for sikkert blitt nødlidende. Vi har mistet alt."

 

28.

En av dem som alltid hadde vært moderat, sa: "Hadde jeg ikke advart deg om å ikke motsette deg Guds lover?" (Du hørte ikke på meg, og nå har du sett resultatet.)

 

29.

De sa, "Det er ingen tvil i at vi hadde ignorert rettighetene til fattige og trengende. Dette utgjør urett som alltid bringer slik slutt. (For klarhet er Allah den Allmektige langt over konsepter som sier at Han ødelegger folks arbeid uten grunn.)

 

30-31.

Da de begynte å beskylde hverandre, så sa de: "det var du som overtalte andre til å adoptere denne holdningen, og vi ble lovbryterne og gjorde opprør mot Guds lover.

 

32.

Nå vil vi igjen følge den guddommelige loven, og håper at Han kan gi oss bedre næring i bytte.

 

33.

Du Budbringer! Du bør fortelle disse motstanderne at den som motsetter seg den guddommelige loven, vil møte liknende ødeleggelser i denne verden, mens straff i det hinsidige vil bli mer alvorlig. Hvis de bare kunne forstå dette!

 

34.

Tvert imot, folk som er bevisst på den guddommelige velferdsloven, (og som prioriterer rettighetene til de fattige og trengende) vil bli tildelt en salig liv der enhver form for komfort vil være tilgjengelig.

 

35.

Dette fordi Vi ikke kan behandle folk som adlyder våre lover, i lik linje med de som gjør opprør mot dem og bryter dem. (Da deres veier leder dem i forskjellige retninger, hvordan kan målet være den samme?)

 

36.

(De tror at de kan gjøre hva de vil, som om ingen ville spørre dem om noe.) Spør dem: "Hva har skjedd med dere at dere tar slike avgjørelser på egen hånd?"

 

37-38.

Har dere en guddommelig skrift som sier at uansett hvilken kurs dere velger å adoptere, vil resultatene være etter deres smak?

 

39.

Eller har dere fått et løfte fra Allah at uansett hva dere bestemmer dere for, så vil dere få det? Og at Allah vil holde et slikt løfte helt til dommedag, og at dere kan gjøre hva dere vil, uten at dere vil få noen konsekvenser?

 

40.

Spør dem: "Hvem blant dere tør si med absolutt tillit, at de har fått et slikt løfte fra Allah, som Han er bundet til å ære?"

 

41.

Videre, har de noen andre guder som har lovet noe slikt? Da må de fremlegge deres guder til å bevitne deres krav.

 

42.

(Alle disse, er deres egenproduserte historier.) Allmektiges konsekvenslov er ufravikelig, og ifølge den, det som er sådd vil bli høstet. Dagen da de destruktive resultatene av deres feilaktige handlinger vil komme, begynner å nærme seg. Den dag vil det være en gigantisk sammenstøt og de vil bli møtt med alvorlige ulykker i fra alle kanter. På den tiden vil noen av dem ønske å akseptere den guddommelige loven, men tidsperioden for avlastning vil være over. Det vil ikke lenger være mulig for dem å gjøre noe for å få deres ødeleggelse avverget.

 

43.

På den tid, vil deres blikk senkes i skam og ansiktene vil være dekket av mørke forsmedelser. Tidligere, i løpet av angrefristen, ble de bedt om å akseptere de guddommelige lover. Da var det fremdeles muligheter for at de kunne redde seg selv fra ødeleggelse, men de brydde seg ikke. Hvordan kan de slippe unna nå?

 

44.

(Fortsett med å fullføre programmet). Så langt det er snakk om slike mennesker som motsatte seg Vår konsekvenslov, så overlat deres sak til Oss. Trinnvis skal Vi føre dem til destruksjon. Og Vi vil gjøre dette på en slik måte, at de vil ikke engang forstå hvilket side ødeleggelsen kom i fra.

 

45.

Vi ga dem pusterom, men når den er over, vil straffen iverksettes veldig raskt og effektivt. De kan ikke flykte fra det.

 

46.

Bare tenk, ber du folk som går i fra deg, om noen kompensasjon som de anser for å være en uutholdelig byrde på dem?(52:40)

 

47.

Eller kommer de til å vite fra skjulte kilder (at uansett hva du sier, ikke vil skje). Har de noe skriftlig forsikring på dem (og er derfor så sikre om det)?

 

48.

Du bør ikke bry deg om dem, og fortsatt være standhaftig i oppfyllelsen av programmet foreslått av din Forsørger. Du må heller ikke være i all hast som Jonas (Han ble lei av opposisjonen av hans nasjon og migrerte fra dem før den fastsatte tiden ~ 21:87 37:139.) Han fikk problemer, og deretter ropte han ut til oss i ren smerte og sorg.

 

49.

Hadde han ikke fått midler til næring og lettelse fra hans Forsørger, ville han ha blitt kastet alene ut i en elendig forfatning, på en øde slette nær kysten. Han kunne aldri ha rømt derfra (37:146).

 

50.

(Men dette var en forbigående ulykke som rammet ham på grunn av feilberegning) Han var en av våre rettferdige og edle tjenere og forble som sådan i Vårt syn. (Derfor må ikke du forhaste deg. Forbli fast og urokkelig i programmet ditt, og utfør hvert steg tilsvarende. Dermed vil du være trygg fra alle farer.)

 

51.

Den viktigste reaksjonen av disse benektere, når de hører Koranen, er å (noen ganger) kalle deg gal (og noen ganger en illusjonist eller en poet), og å stirre på deg slik at du kan bli oppgitt og forlate din posisjon.

 

52.

(Men ikke bekymre deg for dette, om disse menneskene nekter å vedta denne koden. Denne koden av livet har ikke blitt åpenbart for kun for dem.) Dette er en kode av livet for hele menneskeheten. (Hvis de ikke vedta det, vil en annen nasjon gjøre det. Den som vedtar den, vil oppnå suksess, verdighet og ære. Respekt for mennesker er knyttet til denne koden av livet. Enhver nasjon som ønsker å adoptere den, kan gjøre nettopp det.)