MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 15: AL-HIJR

 

1.

Dette sier Allah, den kunnskapsrike og Velsigner, at dette er bestemmelsen av Koranen som er tydelig i seg selv.

 

2.

Tiden er nær da de som var motstandere av budbringeren vil ønske at de hadde akseptert islam.

 

3.

Du budbringer, la dem nå være på egen hånd til fest og glede, og la dem forføre seg selv med forgjeves håp. Den tid er ikke langt unna når de vil innse hvor fåfengt håpet deres var (102:1).

 

4-5.

Vi har aldri skadet noen personer unntatt i samsvar med lovgivningen i konsekvensloven som også de ble gjort oppmerksom på. Folk er advart, og angrefrist er tildelt, men når denne perioden utløper, kan ingen fremskynde eller hindre det uunngåelige (7:34, 13:38).

 

6-7.

Men de sier: "Du som hevder å ha fått oppgave av å advare oss, er utvilsomt en gal mann. Hvis du virkelig snakker sant, hvorfor har du ikke Malaika med deg?"

 

8.

De vet ikke at Allah sender ikke Malaika unntatt når det er tid for manifestasjon av resultatene av deres gale handlinger. Da blir ikke angrefristen fornyet.

 

9.

Det er ingen tvil i at det er Vi selv som har åpenbart Koranen skritt for skritt, og at det er Vi som skal se til at den blir bevart for alltid.

 

10-11.

Du er ikke den første budbringeren. Før deg hadde Vi sendt budbringere i rekker til henfarne folkegrupper. Folk som disse budbringere ble sendt til ville ikke tro i åpenbaringen og gjorde narr av dem. Slik var vane hos vantro folk av tidligere generasjoner.

 

12-13.

Det er nettopp slik forbrytere får deres hjerter forseglet. De vil ikke tro på åpenbaringen, selv etter at historier av tidligere generasjoner foreligger som eksempler.

 

14-15.

De sier at om du snakker sant, hvorfor kommer du ikke i ledsag med Malaika for å styrke din påstand (15:7). Faktum er at selv om Vi skulle åpne en port i himmelen over dem, og de skulle stige opp til den, ville de likevel ikke tro, men heller si: "Vårt syn er blendet, nei, vi har blitt vist en illusjon."

 

16.

(Så vidt deres krav angår, at noen av de tingene som er nevnt i Koranen kan også bli fortalt av trolldom med hjelp av astrologi, la dem vite at) Vi har satt opp stjernene i form av store konstellasjoner i himmelen. Når de skinner, ser de vakre ut til observatøren.

 

17.

Og vi har holdt dem trygt fra alle destruktive krefter (det er derfor at hele systemet i universet kjører i gang så jevnt med orden og disiplin.) Dette er plassen av stjernene om hvem de mener at deres bevegelser påvirker menneskelig skjebne).

 

18.

Å tolke skjebner ut ifra stjerneplassering er bare deres illusjon og gjetning. Slik tankegang kunne kanskje passere da det ikke var lys av kunnskap, men etter den Guddommelige åpenbaring av Koranen burte denne perioden har vært over. Nå er tiden for spåmenn over, da synlige og belyste vers fra Koranen avslører virkeligheten.

 

19-20.

Jorden er også en av de planetene som er spredt ut og følger sitt bane som andre (31:10). Fjell er festet på den og alt skyldes til å vokse på den i et pent balansert måte, og den gir næring til dere og til dem som ikke er avhengige av dere for livsopphold.

 

21-22

Midler til næring er rikelig lagret i jorden, men kan tas ut på riktig måte. For eksempel så sender Vi fuktige vinder og regn. Dette gir drikkevann. Dermed får dere nok næring i riktige doser. Det hadde ikke vært mulig for dere å lagre alt av det som er i jorden (56:63-74).

 

23

Og det er Vi alene om, som forårsaker liv og død, og Vi alene har eierrett på alt som eksisterer i universet.

 

24.

Næringsmidler har blitt sørget for, for alle skapninger. Men blant dere er det noen som tar til seg mer enn deres behov, og presser andre bak seg.

 

25.

Når Vår system av velferd er etablert, vil gapet mellom klassene bli eliminert, og alle vil være samlet på lik nivå. Allah er både Klok og Kjenner.

 

26-27.

Denne sannheten har blitt fortalt før, gjennom historien av Adam (2:30). Opprettelse av menneskehet ble innledet med et liv-celle produsert av en kombinasjon av vann og leire støpt ut av guffen leirjord. Før jorden ble befolket av menneskeheten, eksisterte det et annet slag kalt "Jinn" (siden utdødd) som hadde kapasitet til å tåle intens varme som om de var skapt av dampende brann.

 

28-35.

Menneskeheten er etterfølgere av denne etableringen. Etter å ha gått gjennom ulike evolusjonære stadier av livet, manifesterte det seg i form av mennesker som var utstyrt med fri vilje og valg (2:30). Se på følgende vers hvor skapelse av menneskeheten er diskutert. 4:1, 6:2, 6:98, 7:189, 22:5, 23:12-14, 32:7-9, 36:77, 37:11, 38:71, 40:67, 55:14 and 96:2.

 

På dette stadiet ble Malaika bedt om å bøye seg foran mennesket. De gjorde det, men ikke Iblees som valgte å være trassig. Iblees ble spurt om hvorfor han ikke ville bøye seg. Han sa: "Jeg er bedre enn ham. Du har skapt meg av ild og ham av ren leire." Allah sa: "Dette kan ikke være et gyldig bevis på din overlegenhet. Du burde ikke ha vært arrogant. Ved å være så har du nedverdiget deg selv og fratatt deg selv for rett til Mine velsignelser for alltid."

 

36-38.

Iblees sa: "Gi meg frist til så lenge det er mennesker på jorden." Allah sa: "forespørselen er innvilget inntil kjent tid (den tiden da mennesket fullstendig skulle overmanne det onde - og den dagen vil ikke være hemmelig, men være kjent for alle)."

 

39-40.

Iblees sa: "Du har ført meg vill (7:23), dette gjorde Du på grunn av Adam. Jeg vil gjøre det fysiske livet attraktivt for ham slik at han bli ført bort fra Din vei. Bare Dine oppriktige troende vil unngå å bli narret av meg."

 

41-44.

Allah sa: "Veien etterfulgt av disse vil være den rette. Du skal ha makt over noen av mine tjenere. Du skal bare ha makt over dem som har blitt dåret til å følge deg. Jahannam skal være lovet opphold for dem alle. Den vil ha sju (eller flere) porter, hver tildelt en del til dem for å gå inn igjennom (den rette veien er bare en, mens måter å begå feil på kan være mange)."

 

45-48.

På den andre side skal Muttaqeen oppholde seg i hager med fontener. De skal ønskes velkommen: "Kom i fred og sikkerhet." Vi skal fjerne tyngden av hver bitterhet som befinner seg som en tyngde over deres bryst. De vil sitte sammen på myke sitteplasser ansikt til ansikt som brødre til hverandre. Ingen tretthet skal komme over dem og de skal aldri bli kastet ut derifra. (7:43).

 

49-51.

Du budbringer, kunngjør dette glade budskapet til Mine tilhengere at jeg er Tilgiver og jeg er Velsigner, og for de som trosser mine lover er det alvorlig refselse, slik som folket til Lot erfarte i historien som begynner med gjestene til Abraham (11:69).

 

52.

Da gjestene kom til Abraham hilste de ham, men han sa til dem at han var engstelig av dem.

 

53.

De sa: "Du bør ikke være engstelig. Vi har brakt deg glade budskap om en sønn begavet med dyp innsikt."

 

54.

Abraham sa: "Vil dere gi meg glade budskap om en sønn til tross for at alderen har overvunnet meg - så hva slags budskap er dette?"

 

55.

De sa: "Denne profetien vil for sikkert gå i oppfyllelse, så du bør ikke være blant de fortvilte!"

 

56-57.

Han sa: "Bare de som har gått seg vill kommer inn i en tilstand av fortvilelse, hvordan kan jeg bli fortvilet av Allahs gunst? Det jeg sa var et vanlig menneskelig reaksjon på det dere sa, og ikke en fornektelse av Allahs gunst (2:260). Fortell meg om hvilket oppdrag dere har blitt sendt med."

 

58-62.

De sa: "Vi har blitt sendt til et folk dømt for deres feil-gjerninger. Folket hos Loot som tror på Allah skal reddes. Men Loots hustru skal holdes igjen og dele skjebnen til vantro." Når de kom til Loot, sa han: "dere er ukjente her."

 

63-65.

De sa: "Ja, men vi har med nyhet til deg om katastrofen som motstanderne var tvilsomme om. Det vil sikkert skje, og vi snakker sant. Reis bort her ifra for godt i ly av natten. Send ditt folk fremover og følg tett etter (11:81), og ikke se tilbake, men bare pass på og gå videre til stedet der du har blitt befalt."

 

66.

De formidlet dette budskapet til Loot og fortalte ham at om morgen ville slekts rekker av folk som vil bli igjen er komme til ende.

 

67.

Etter å ha hørt om ankomsten til disse gjestene, kom folket til Loot jublende mot ham.

 

68-69.

Lot sa til dem: "Dette er mine gjester. Dere bør ikke føre skam over meg. Dere bør følge Allahs lover og ikke sette meg til skamme."

 

70.

De sa til Lot: "Har vi ikke advarte deg mot å ikke ta imot gjester fra utenbys?"

 

71.

Han sa: "mitt folk, mine døtre bør være nok for dere."

 

72-74.

Sendemennene sa til Loot: Ved ditt liv! Hva er poenget med å argumentere med dem? Ser du ikke at de er overmannet av lysten sin og oppfører seg som ville?

 

Kort sagt, refselsen overtok dem ved midt på dagen (ganske snart). Deres boliger ble snudd opp ned og steiner av brent leire regnet på dem.

 

75.

I denne historien er det stoff til ettertanke for de som er i stand til å sondere dypt inn i virkeligheten.

 

76.

Den ødelagte byen til folket av Loot lå ved en meget trafikkert vei.

 

77

Sikkert, i denne ligger et tegn for dem som tror. (for de har gått forbi denne byens ruiner og undret over hva som skjedde med de som bodde der.)

 

78.

På samme måte, folk som bodde i skogen (Median) begikk urett.

 

79.

Vi rekompenserte dem for deres onde gjerninger. Begge disse byene ble ødelagte og kan fortsatt observeres langs denne trafikkerte veien.

 

80-82

Folket i Thamud avviste deres budbringere tilsvarende. Vi hadde gitt dem klare direktiver men de vendte seg bort fra dem. De var en mektig nasjon og hogde ut sine hjem i fjellene for deres sikkerhet.

 

83-84.

Men de kunne heller ikke beskytte seg mot Allahs refselse som overveldet dem tidlig om morgenen (i et tidlig stadium av deres utvikling). Alt det de hadde skapt, var av ingen nytte for dem.

 

85.

Det er tydelig fra historiene av de nevnte nasjoner at universet er skapt for en konstruktiv hensikt og hver gal handling fører til ødeleggelse. Du budbringer, tid for dommen for dine motstandere vil komme for sikkert. Du har oppfylt ditt ansvar ved å til å kommunisere Allahs direktiver til dem. Del disse med dem på mest passende måte (73:10).

 

86.

Dette blir sagt av din Forsørger som har skapt alt med kunnskap.

 

87.

Vi har gitt deg direktiver i den storslåtte Koranen, og støttet dens påstand ved hjelp av eksempler fra historie som gjentar seg (39:23).

 

88-89.

Ikke se misunnelig på de forskjellige livsmidler som Vi har gitt til dine motstandere, og som dere ikke har mottatt. Du må fortsette med programmet og holde de troende under beskyttelse, og trene dem. Fortsett å fortelle dine motstandere at du har advart dem mot konsekvenser av deres feilgjerninger.

 

90-91.

Det er disse menneskene som pleide å sverge på at de var på din side, men som faktisk var sterkt imot deg (5:53, 9:107, 14:44, 16:38, 68:10). De delte Koranen vilkårlig inn i deler og trudde på det. Fortell dem at denne Koranen ikke er en fabrikasjon, trolldom eller fortelling.

 

92-93.

Din Forsørger vitner om at de vil alle bli kalt til regnskap for det de har gjort.

 

94.

Du skal erklære dette åpent og dele dette med dem og beordre å holde avstand fra dem som holder på andre leveregler i tillegg til Allahs.

 

95-96.

Vi vil være tilstrekkelige imot dem som håner deg og setter opp likestilte til Allah. De vil lenge se og oppleve resultater av deres gjerninger.

 

97-99.

Vi vet at ditt hjerte blir opprørt over det de sier (6:33). Du bør likevel fortsette ditt arbeid med å gjøre Allahs program verdig beundring, og sammen med dine medmennesker følge og adlyde lovene fra din Forsørger standhaftig, slik at resultatet av din innsats ytrer seg fullstendig.