MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 22: AL-HAJJ

 

1.

Menneskehet! Overhold Lover av Forsørgeren bevisst (og etabler deres samfunn i henhold til korrekte retningslinjer). Hvis dere ikke gjør dette (på egenhånd), så vil dette bli gjort gjennom en enorm revolusjon som vil ryste alt fra dets fundament.

 

2.

Alvorlighetsgraden av kaos skapt på denne Dagen av omveltning vil skje slik at (ingen skal ha kapasitet til å legge merke til andre.) Mødre vil glemme deres unger og ikke synes synd på noen, gravide kvinner vil lide aborter, alle vil synes å være beruset, selv om de ikke ville ha drukket, og alt dette vil være på grunn av alvorlig straff fra Allah.

 

3.

(Disse guddommelige lover er svært enkle, greie og klare, men likevel) Noen mennesker som verken har kunnskap eller visjon hever tvil i denne forbindelsen. Dette skjer fordi de følger deres egne opprørske lidenskap, og innser ikke at denne holdningen vil frata livets gleder fra dem.

 

4.

Den som følger hans egne opprørske lidenskaper eller egoistiske ledere, skal ende opp på en feilaktig sti som skulle føre ham til fullstendig ødeleggelse av Jahannam, dette skal skje i henhold til Våre lover.

 

5.

(Disse menneskene vedtar denne holdningen fordi de antar at livet kun eksisterer i denne verden og ender med døden av den fysiske kroppen. De tror at suksess ligger i å samle så mye rikdom og makt som mulig, uansett hvordan dette gjøres.)

 

Fortell dem, "Hvis dere er i tvil om (sannheten rundt) livet etter døden, fordi et slikt fenomen ikke virker til å være sannsynlig, så reflekter på det faktum om hvordan Vi igangsatte deres etablering ut av uorganisk materiale. (Deretter med blandingen av vann, dukket det første tegnet til liv opp, som gjennomgikk flere stadier av utvikling, til den nådde et stadium der etablering finnes sted ved formering som skjer i livmor. Dermed tar livet form av en ubetydelig igle, dermed en embryonal klump, noe som er komplett på noen måter men ikke i andre. Den går gjennom alle disse fasene, slik at dens latente potensialer kan gradvis utvikles ~ 23:13.) Dermed lar Vi dette fosteret bo i mors liv for en viss periode, i henhold til Våre lover, og deretter fremkommer den til verden i form av et spedbarn. Deretter vokser ungen gradvis opp og når en alder av modenhet (16:70). Noen av dere dør i løpet av deres ungdom, mens andre blir så gamle at de begynner å glemme ting i deres sinnstilstand, som de engang kjente så godt."

 

(Dette er et eksempel på evolusjonsprosessen. Vurder nå omverdenen og reflektere over områder som ligger tørre og ufruktbare, uten noe tegn til liv og vekst. Når regn faller over disse områder, blir de frodige og gradvis bringer frem en verden av vakre vekst. Disse døde områder blir dermed verdener av fantastisk natur.)

 

6.

(Alt dette skjer fordi eksistensen av Allah er et absolutt faktum. Hans lov bringer alltid frem gode og konstruktive resultater som får livløse objekter til livet. Derfor og det er ikke vanskelig for Ham å bringe de døde tilbake til livet igjen.) Han har fastsatt tiltak (lover) for alt, og Han utøver absolutt og full kontroll over alle ting.

 

7.

Dette er lover som sørger for at døde nasjoner kan bli brakt tilbake til livet, og mennesker får liv etter døden. Følgelig vil denne revolusjonen gi nytt liv til denne tilsynelatende svake og livløse gruppen, som vil slå hardt tilbake. Dette er det ingen tvil om. Likeledes er det ingen tvil om at Allah også vil bringe de døde igjen til livet.

 

8.

Men (som det har blitt sagt før ~ 22:03) det finnes visse folk som verken har noe kunnskap eller visjonen, og heller ikke riktig veiledning eller lovsamlingen som ville bringe dem ut av mørket og belyse dem. Men de tvister og holder tvil til guddommelige lover.

 

9.

Når dere snakker med en slik person, snur han seg bort (med forakt og arroganse, i stedet for å lytte til dere og svare rasjonelt). Han leder (ikke bare seg selv), men også andre mennesker på avveier. For ham er det skam og forsmedelser i denne verden og en brennende straff på dommedag. (Med andre ord, så er hans nåværende tilstand dystert, og det samme er hans fremtid.)

 

10.

(Han vil bli fortalt at) Dette er utfallet av dine egne gjerninger. Allah er aldri urettferdig mot sine lydige mennesker (og de ​​vil få konsekvenser i henhold til deres gjerninger).

 

11.

(Det er noen mennesker som vender seg bort fra den guddommelige loven på denne måten. I motsetning til dem finnes de som adlyder denne guddommelige loven, men alltid holder seg på grensen. De er fornøyd hvis de ser noe godt i lydighet mot lovene, men vender seg bort om de ser noe aspekt av personlig (4:143). Som et resultat av en slik holdning, blir de tapere i denne verden så vel som i det hinsidige. (Dette tapet er så opplagt at det er utenfor sammenligningen og trenger ingen videre diskusjon eller argumenter.)

 

12.

(Slik mentalitet forekommer når en ikke er overbevist om fastheten i de guddommelige lover. Når de opplever et tilsynelatende tap som følge av å adlyde disse lovene så tviler de). De legger Allah til side og begynner å rope etter andre krefter for hjelp. De innser ikke at disse kreftene ikke har noe makt til å føre skade eller nytte. Kan det finnes noen som kan ta mer feil?

 

13.

De kaller på slike krefter som forårsaker langt mer skade enn de kan være til nytte. Hvor ond er disse beskyttere og deres tilhengere!

 

(Når mennesker kaller på andre krefter foruten Allah om hjelp, vil disse kreftene enten være andre mennesker, eller naturlige fenomener. Alle krefter i naturen er underlegne mennesket, og derfor kan de ikke tilbes. Men mennesker er likeverdige hverandre og derfor kan intet menneske være overlegen en annen og dermed verdig til tilbedelse. Det er i mot menneskeverdet å vurdere et annet menneske, eller noe som er på lavere nivå enn ham, som hans overordnede. Kan det finnes et større tap i noe annet enn slikt? Selv om en person tilber noe annet på bekostning av sin egen respekt og verdighet, kan dette ikke anses som reell nytte. Koranen lærer oss om gjensidig samarbeid, der mennesker hjelper hverandre uten å svekke hverandre. Men når en person har til å tigge fra en annen om hjelp, blir hans menneskelige verdighet ødelagt. Dette er et stort tap som fører til ødeleggelse i denne verden og i det hinsidige).

 

14.

Tvert imot, Allah skal skjenke et eviggrønn salig liv på de som har tro på fastheten av guddommelige lover (og som handler i samsvar med disse lovene og utfører gjerninger som hjelper dem å utvikle deres potensialer, og som arbeider for å rette opp uorden i samfunnet). Alt dette skjer i samsvar med den guddommelige konsekvensloven, som blir iverksatt etter Hans etableringslov av utvikling.

 

15.

Alle som tror at en utvendig faktor eller lov ikke har noe effekt på resultatet av menneskers handlinger, og benekter at nåværende og fremtidige gleder i livet kan kun oppnås med guddommelig veiledning (ved å følge Hans lover), bør prøve og kun være avhengige av materielle ressurser og bryte alle forbindelser med guddommelige verdier. La dermed en slik person innse at hans plan eller strategi ikke kan lykkes i den praktiske verden men kun forvirre ham ved å love ting i selve fantasien hans som forarger ham. (Guddommelige lover gjør ikke slikt fordi de ikke blir effektivt kun om en godtar dem. Selv om en avviser dem vil disse lovene alltid gjelde. De produserer bestemt utfall for menneskelige handlinger uavhengig av om man aksepterer dem eller ikke. Det er ingen flukt i denne verden eller i det hinsidige.)

 

16.

Er ikke alle disse tegn av denne guddommelige koden, som Vi har avslørt, klare, oppriktige og overbevisende? Det er en annen sak at kun de som ønsker å reflektere kan dra nytte av dem. (Sola som skinner klart, er til ingen nytte til en som velger å lukke sine øyne)

 

17.

(Det største hindret i å akseptere Lovene av Koranen, er de religiøse uenigheter som gjør en til å bli svært fordomsfull, og dermed ikke åpen til å reflektere over resonnementer, til tross for alle argumenter som blir presentert. Dette gjør at uenigheter kan aldri elimineres.)

 

Uansett om de er Momineen, jøder, Sabians, kristne eller polyteister, så er det kun en måte å eliminere deres forskjeller på. (Og det er) La dem å fortsette å følge deres egne levemetoder. De positive resultatene som deres gjerninger vil produsere, som følge av å ha fulgt den riktige banen, i samsvar med den guddommelige Koden, vil gjøre realiteten klart for alle. Ingenting er skjult fra Allah, og hver enkel handling produserer et tilsvarende resultat. (6:136, 11:121; 22:55-56)

 

18.

(Følgende forklarer hvordan denne guddommelige loven gjelder for alle, til tross for deres forskjeller av farge, tro eller overbevisning.) En bør tenke over hele universet. En vil observere at alt som eksisterer i universet, nemlig solen, månen, stjernene, fjell, trær og andre levende vesener, lever i henhold til Allahs lover. (Et menneske er også en del av dette universet, og i likhet med alt annet, innenfor virkeområde av disse samme lovene. Hvordan er da mulig at mennesket skulle klare seg uten å leve etter disse lovene? Forskjellen er at alt annet enn mennesket er tvunget til å følge disse bestemte lovene, som en del av deres natur, mens mennesket har evnen av vilje og diskresjon. Han kan følge loven om han ønsker, eller nekte å adlyde den hvis han velger å gjøre det. Det er resultatet av dette valget og skjønn at) Mange folk følger Hans lov, mens andre velger å være ulydige. Den som ikke adlyder, vil lide resulterende straff. Denne straffen er et liv i skam, i den grad at deretter kan ingen opprettholde ære og respekt for offeret som mottar denne straffen. Dette fordi respekt og ære er knyttet med lydighet til Allahs lover (35:10, 89:16).

 

Disse guddommelige lovene (i henhold til vedtak om ære, respekt eller nedverdigelse) er utarbeidet etter Hans lov av kreasjon. Ingen kan blande seg inn i det (om disse lovene gjelder for resten av verden eller mennesker, bestemmes kun av Allah, og ingen andre).

 

19.

(Angivelig det er mange religioner i verden, men virkeligheten er at) Menneskeheten er delt inn i to grupper, den ene som er overbevist om sannheten av Allahs lov av universal velferd, og den ​​andre som avviser den. Disse gruppene er i kontinuerlig strid.

 

De som insisterer på å nekte den guddommelige loven vil ikke få noe annet enn ødeleggelse og undergang. (Dette vil være en så alvorlig straff at dens flammer vil sluke deres sentrale bevissthet ~ 104:6-7.) Denne straffen vil resultere i oppløsning av deres personligheter. Deres hoder, som de i dag holder høyt for å markere deres stolthet og arroganse, vil bøye seg under virkningen av denne alvorlige straffen.

 

20.

All ekstern og intern arroganse vil smelte bort.

 

21.

(I dag har de brutt alle grenser av tyranni og undertrykkelse, og er verken åpne for resonnementer eller forberedt på å gi opp deres standpunkt, og derfor finnes det ingen alternativer igjen, bortsett fra at) De vil bli holdt tilbake med makt, og menneskeheten vil bli frelst fra deres grusomheter når deres styre blir knust (21:39; 57:25).

 

22.

(Denne ordningen bør ikke være på foreløpige og midlertidige basis. Det bør være permanent, slik at) Når de får panikk og prøver å rømme, skal de bringes tilbake og bedt om å smake på lidelse og pine som brenner og redusere alt til aske. (De vil møte denne situasjonen i denne verden så vel som i det hinsidige.)

 

23.

(I motsetning til dem, er den andre gruppen av Momineen). Momineen skal danne seg et samfunn som vil være eviggrønn. Dette vil skje på grunnlag av deres tro, og positive og konstruktive gjerninger. (De vil okkupere svært høye stillinger i staten og) I dette samfunnet vil de kunne vise seg frem med armbånd av gull og halskjeder av perler og klær av fineste silke. Disse ting ville faktisk være en indikasjon på den unike veksten av Momineen, og på at de nyter fullstendig frihet.

 

24.

Dette fordi de ble ledet av en svært ren, uberørt og hyggelige ideologi av livet, og ble guidet på den måten som er verdig ubegrenset ros og beundring (35:33). (Dette vil være et mønster av livet i denne verden så vel som i det hinsidige.)

 

25.

Kaba er sentrum av dette spennende systemet som også har blitt etablert tidligere. Dette stedet er verdig høyeste respekt, og vil til slutt bli selveste symbolet av guddommelig lydighet. Vi har erklært tilgang til den for å være åpen for hele menneskeheten, for dem som bor her og for de som kommer fra utlandet. (Dørene er åpne for alle som har blitt nektet rettferdighet til å nyte dens velsignelser på lik linje.) Men hvis noen prøver å avvike fra det rette kurset, enten ved dårlig oppførsel eller onde gjerninger, så skal Vi straffe ham alvorlig.

 

Ikke bare ignorerer disse menneskene dette systemet av rettferdighet og likhet, men de hindrer også andre fra å bli en del av den. (Hvor lenge kan disse overskridelser bli tolerert?) Tiden er inne for å analysere deres handlinger, for å beskytte menneskeheten fra deres utskeielser og aggresjon (21:39).

 

26. Dette senteret av guddommelige orden ble grunnlagt av Abraham, slik at lydighet kun skulle bli for Allahs system. Ingen andre skal være tilskrevet en andel i det.

 

Vi hadde fortalt ham at senteret skal være renset for alle egenproduserte konsepter og oppfatninger og reservert for å utdanne og disiplinere folk. Ansvaret for å organisere folk ville innebære og veilede og våke over handlingene til andre nasjoner, og dermed opprette en eksemplarisk sosial og rettsvesen som kun vil følge den guddommelige koden, uten noe form for ekstern innflytelse. (2:125; 2:197, 3:17, 3:95.)

 

27.

(Etter dette sa Vi til Abraham) Rop ut til folk at de skal heretter komme til dette stedet for endelige beslutninger om deres saker. De bør komme fra alle deler av verden, etter å ha reist lange avstander til fots eller på dyr som kan bli magre på grunn av utmattelse fra turen.

 

28.

De bør komme hit slik at de selv kan vitne med egne øyne, det virkelige (og herlige) arbeidet som gjøres for dem av dette systemet. Og under de fastsatte dagene av denne samlingen, bør de slakte buskapen Vi har gitt, etter å forkynne Allahs navn på dem. De bør spise kjøttet selv og også mate de trengende og fattige som er til stedet.

 

29.

(La dem spise, drikke og tenke over ordninger med konsultasjoner.) Høringer vil fjerne urenheter fra deres kollektive / nasjonale liv, slik at de vil være i stand til å oppfylle deres plikter og ansvar (som de har tatt på seg for å forbedre kollektiv velferd i samfunnet). På denne måten skal hele nasjonen bli vokteren av dette senteret, som er et unikt symbol på frihet, styrke og guddommelig autoritet i denne verden. Senteret har også æren av å være den første og det eldste huset. Akkurat som kollektivt hyllest og utførelse av bønn viser at vi adlyder de guddommelige lover fullt ut, og ikke å akseptere noe annen autoritet, er Kaba et fysisk symbol av vår vilje til å beskytte det Guddommelige Systemet som skal sikre fred i verden.

 

30.

Dette er målet for denne forsamlingen av Hajj. Den som dermed følger, samt utmerker restriksjoner foreskrevet av Allah, vil få tilsvarende resultater av deres gjerninger, i samsvar med Guds lover.

 

(Vi sa tidligere at dere kan slakte dyr under denne forsamlingen, men husk at) All storfe er lovlige for dere utenom de som er erklært forbudt (tidligere i vers 5:3). (Men man bør ikke være under inntrykk av at ved å kun følge normer av hva som kan spises eller ikke, har en oppfylt hensikten med Deen.) Man bør holde seg unna alt som gjør livet statisk, demper ens evne til å tenke, og suspenderer prosessen med handlinger som fører til avgudsdyrking. (Når livet blir stillestående, forekommer forurensning i alle dens aksepter, som stopper opp utviklingen av evner.) (Men en bevegelse eller kamp uten mål er meningsløs. Det er derfor viktig at man bør sky hvert konsept som tar ham bort fra hans skjebnebestemt kurs.)

 

31.

Den riktige måten å leve livet etter, er å konsentrere seg fullt og helhjertet om å adlyde den guddommelige loven, og ikke inkludere noe annet myndighet til dens lydighet. Husk at den som bøyer for, eller adlyder noe annet myndighet, vil bli fratatt den høye statusen som er skjenket til mennesker. Et eksempel på en person som dette er den som kommer susende ned fra himmelen og faller ydmykt på jorda. Han er forlatt hjelpeløs (akkurat som når en kylling faller ned fra sitt rede, og en rovfugl plukker den opp), eller bli så svak og mager at selv et lett vindkast kan løfte ham opp som om han var et støvkorn.

 

32.

Dette er akkurat hva som skjer når noen andre lover enn Allahs følges. De som adlyder det guddommelige viser deres komplette hensyn og respekt for symboler av Allahs lover. (Men man må huske at kun respekt for symboler ikke er et mål i seg selv. Dersom alle disse symbolene kun brukes i form av ritualer så har man tatt avstand fra selve meningen av denne levemåten. )

 

33.

(Igjen, husk realiteten at dyret som dere slakter i denne menigheten for å spise, kan ikke påta seg hellighet, i likhet med andre slike dyr som tilbys som offer på forskjellige andre steder for tilbedelse.) Dette er bare vanlige kveg hvis tjenester dere har benyttet under reisen, og deretter slaktet dem for å spise etter å ha nådd Kaba.

 

34.

(Dette er ikke første gang at vi har fortalt dere måten å slakte et dyr på.) Vi hadde gitt slike instrukser også til andre samfunn, at mens dere slakter dyr, bør dere forkynne navnet av Allah på dem (6:163; 22:35). Målet er at dere alltid skal huske på det sanne og klare begrepet av Allah, og dere må aldri glemme at det er kun Allah som har absolutt autoritet over dere. Derfor bør dere kun adlyde Hans lover. (Dette er hovedpunktet av den guddommelige loven der det ikke er noe tvist om saken ~ 22:67). Dere bør derfor gi det glade budskapet om livet til folk som aksepterer overnevnte grunnleggende virkeligheter.

 

35.

Dette er folk som skjelver ved tanken på ulydighet mot guddommelige lover som er presentert (08:02). De tålmodige og modige tåler hindringer og vanskeligheter som kommer i deres vei mens de adlyder disse lovene som de aldri fraviker. Slik etablerer de ordningen av Islam og holder det som Vi har gjort tilgjengeliggjort for dem, tilgjengelig videre (for næring og nytte for andre mennesker).

 

36.

Og kamelene (som blir slaktet under tid av slik forsamling som nevnt ovenfor) er også blant symboler på dette guddommelige systemet. Det som bidrar til med å etablere eller styrke det guddommelige systemet, regnes med blant slike symboler. (Men dette betyr ikke at disse dyrene blir hellig for dere.) De er til deres bruk. Så slakt dem etter å forkynne Allahs navn på dem, og når de faller, spis kjøttet og mat de trengende, og de som er i nød. Vi har gjort dyrene underordnet deres behov for nettopp dette formålet slik at dere (ikke skal ha noe bekymring om maten og) kan gi full oppmerksomhet til de høye mål, slik at dere kan oppnå fruktbare resultater.

 

37.

(Det blir gjentatt at disse dyrene er der for å hovedsakelig oppfylle deres krav til føde) Det er ikke deres blod eller kjøtt som når Allah, Det som betyr noe for Ham er hvordan dere overholder Hans lover. Han har gjort buskapen underdanig dere slik at dere (blir fri fra bekymring over deres fysiske behov og) kan helhjertet arbeide for vedlikehold av Allahs Regelverk som er til deres veiledning, og dermed oppnår høyere status enn alle menneskeskapte lover (2:185). De som fører balansert og grasiøs liv i henhold til denne guddommelige loven, får glade budskap i form av svært hyggelige resultater av deres gjerninger.

 

38.

Og derfor skal Allahs regelverk avverge ulykker og holde Momineen som fortsetter å følge denne veien, sikret fra rekkevidden av deres fiender. (Hvordan kan de som ikke er forvaltere av det menneskelige gode og velferd, og som hårdnakket benekter dette guddommelige regelverket, bli likt av Gud?)

 

39.

Det er av denne grunn at tillatelse for å krige (i selvforsvar) er herved gitt til folket (Momineen) som har vært svært undertrykte. Allah har faktisk makt til å støtte undertrykte mennesker.

 

40.

Det eneste disse undertrykte mennesker som måtte flykte fra deres hjem hadde gjort var å proklamerte kun Allah som deres Forsørger. (Men onde opprørske krefter tillater aldri å la folk utøve motstand til deres guddommer.) Tenk, hvis Allah ikke hadde aktivert folk til å forsvare seg selv mot andre (og sluppet løs de opprørske kreftene til å gjøre hva de ville), ville de ikke engang ha spart steder for tilbedelser som klostre, kirker, synagoger og moskeer, hvor Allahs navn er forkynt. Disse stedene ville ha blitt ødelagt for lenge siden. Allah vil dermed hjelpe en gruppe som står opp for å forsvare systemet basert på rettferdighet (hvor frihet til å tilbe er den grunnleggende rettigheten). Faktisk så er Allah den beste og enerådende over alt.

 

41.

(Når det gjelder gruppen av undertrykte mennesker som til sist har steget til å utslette overtredelse og zulm). Hvis Vi skjenker dem myndighet til å styre, og de ​​kommer til makten, (så vil de ikke utøve noe urett eller undertrykkelse, men) de vil etablere Salaat (slik at alle i samfunnet følger systemet med guddommelige lover). De vil sørge for midler til utviklingen til hver og alle og håndheve lover som er i samsvar med det guddommelige Regelverket (Koranen), og forby folk fra å gjøre noe som strider mot det. Med andre ord, i hvert fall vil de først se etter den veiledning som gis av Allahs lov, og deretter etter diskusjon og konsultasjon, bestemme deres saker i henhold til den guddommelige loven (05:44).

 

42.

(Dette er målet av oppdraget) Men hvis disse menneskene (til tross for slik klarhet) fortsatt insisterer på å føre motstand mot deg (så vil ikke dette være noe nytt). Husk at lenge før din tid motsatte også folket Noah, stamme Aad og Thamud deres budbringere.

 

43.

Det samme gjorde Abrahams folk og de ​​av Lot.

 

44.

Og innbyggerne av Madiyan (folket av Shuaib). Tilsvarende erfarte også Moses motstand. I hvert tilfelle ga Vi disse opprørerne frist i henhold til Vår konsekvenslov (slik at de kunne angre deres handlinger), men da de ikke gjorde dette, tok Vår konsekvenslov seg av dem. (Bare ved å gå gjennom sidene av historien for å finne ut av dette) Hvor forferdelig var konsekvensen av deres motstand!

 

45.

(Historien vil fortelle deg hvordan) Mange boliger ble ødelagt av Vårt konsekvenslov, for de var fordypet i undertrykkelse og onde gjerninger (og de ​​svake og fattige mennesker ble rett og slett lei av dem). Deres boliger ble ødelagt, og deres høye bygninger ramlet ned, brønner lå forlatt og godt bygget slott ble til ruiner.

 

46.

Har disse menneskene ikke reist rundt i disse områdene (slik at de selv kunne se disse ruinene og lære noe av observasjon), og har ikke de blitt klokere av å tenke over disse sakene rasjonelt og vært flinke med å lytte? (Faktisk så er det slik at når en person lukker sitt sinn, betyr det ikke at øynene blir blinde. De fortsetter å se, men deres hjerter blir lukket, og dermed reduseres deres fakulteter av tenkning og forståelse.)

 

47.

Når disse menneskene (som i stedet for å bruke sin forstand, forsetter å insistere og) spør hvorfor trusselen som du advarer dem imot ikke ankommer raskt, fortelle dem at Allahs lover er uforanderlige. Ifølge denne loven er det bare ikke mulig at dere ser resultatene av deres handlinger umiddelbart (men poenget er at når disse resultatene er utarbeidet i henhold til den guddommelige loven, tar det god tid før deres resultater fremkommer). Ifølge det Guddommelige Systemet, er varigheten av en dag, lik tusen år i henhold til deres beregninger (32:5, 70:40). (Endringer i universet og katastrofale omveltninger i nasjoner tar dermed ofte lengre tid.)

 

48.

(Derfor kan du forklare dem at fordi straffen ikke kommer snart, bør de ikke være i tvil om effekten av konsekvensloven. Historiske bevis støtter dette harde faktum at) Mange grusomme og urettferdig nasjoner av fortid ble gitt advarsler, (men når de ikke valgte å angre) ble de møtt av resultater av deres handlinger som var på etterslep. (De bør derfor forstå at deres ende vil også være i henhold til denne loven. De kan ikke flykte fra det.) Til syvende og sist må de svare for deres handlinger.

 

49.

Du budbringer, fortell dem a din plikt er kun å gi dem klare advarsler om virkningsgraden av Allahs konsekvenslov.

 

50.

De som er overbevist om sannheten av disse lovene og som gjør positive og konstruktive gjerninger, vil ikke bare forbli trygge fra ødeleggelser, men også være utstyrt med hederlig næring.

 

51.

For de som prøver å hindre Vår lov ved å prøve å leve et vellykket liv mens de motsetter seg dem, vil aldri kunne få det til. Hvert dør til suksess og prestasjoner vil være stengt på dem og de vil ikke være i stand til å ta et eneste skritt fremover. (De vil dermed bli ruinert.)

 

52.

(Dette er ikke første gang Vi har lagt ned og forklart årsakene til vekst og fall av nasjoner. Dette har vi avdekket gjennom ulike budbringere, men det som skjedde var at) Våre budbringere kom og formidlet Allahs budskap til folk, men da de dro, begynte folk å tukle med den guddommelige meldingen på grunn av deres egne gevinster. De endret den så mye med tid at den til slutt ble helt annerledes. Dermed sendte Allah en annen budbringer, som ville styrke disse lovene igjen ved å filtrere bort menneskelige påvirkninger. Dette fordi Allah vet alt og Hans handlinger er basert på visdom (6:113).

 

53.

Menneskelige inngrep i den guddommelige loven var alltid resultat av deres døde hjerter og fornuft (egoistiske motiver), som ikke lot dem akseptere sannheten, men lot dem forbli opprørske (og også holde andre i samme sinnstilstand).

 

Tenk på hvilken grad av urettferdighet en kan komme til ved å avvise den guddommelige loven (som snakker om velferd av det kollektive). (De skapte deres egne leveregler og deretter attribuerte dem til Allah ~ 2:79.)

 

54.

Dette sammenhengende system av åpenbaring har nå igjen kommet i Koranen, der Vi har samlet alt som ble avslørt til tidligere ulike budbringere, i dens sanne form (5:48). Det er ingen menneskelig påvirkning utblanding i det, og det vil heller aldri være mulig å gjøre dette fordi Allah selv har tatt ansvaret for dens bevaring (15:09).

 

Folk som funderer over dette rasjonelt, vil forstå at alt det åpenbarte i Koranen, er den etablerte sannheten fra Skaperen/Forsørgeren. (Så i all rettferdighet) Med full underkastelse av sine hjerter bør de uttrykke tillit i sannferdigheten og adlyde det i sann ånd. (Og Vår lov er at) Vi veileder den som uttrykker tillit på sannheten av åpenbaringen, mot en balansert og rett vei i livet.

 

55.

(Men de som ikke tenker seriøst med fornuft og visjon) De vil alltid forbli i tvil inntil den tid da tid for resultatet vil ramme dem uventet. Eller inntil den dag da de mottar straffen som vil ødelegge alle deres håp. (Og) De vil aldri kunne komme tilbake fra et slikt tap.

 

56.

På denne tiden vil makt og myndighet ligge kun hos den guddommelige loven, og alt skal avgjøres i henhold til Regelverket (Koranen). Dette betyr at de som har tro på sannheten av guddommelige lover og som handler på et konstruktivt program basert på dem, vil nyte livets gleder.

 

57.

Og de som fornekter og avviser den guddommelige loven, skal møte de mest nedverdigende lidelser.

 

58.

(I mellomtiden) Dersom folk som må forlate sine hjem (og deres eiendeler) på grunn av opprettelsen av dette systemet, og som blir drept eller dør (på naturlig måte), må ikke dere overlevende bli motløse med tanke på at denne guddommelige ikke kan opprettes i løpet av deres levetid. De tok del i en strid som ga dem evige liv. Allah vil dermed gi dem de beste næringsmidler som vil gjøre dem i stand til å oppnå avanserte stadier av deres utvikling. Allah er absolutt den som gir den beste næringen.

 

59.

Og han vil ta dem til det stadiet i livet som de ville sette meget pris på. Dette er en absolutt realitet at Han er allvitende, og tilbakebetaler deres handlinger med fullstendig overbærenhet.

 

60.

(Men tillatelsen dere har fått for å krige forutsetter noen krav ~ 22:39) Kun de kan krige som ikke hadde begått aggresjon på andre, men selv hadde vært utsatt for tyranni. Selv da fienden ikke har stoppet og har i stedet engasjert videre utskeielser. Under disse omstendigheter skal offeret være utstyrt med alle midler i samsvar med Guds lover. Hans lov gir de verneinnretninger for å overvinne utskeielser og alle slags aggresjoner.

 

61.

(Dette fordi denne guddommelige loven som opererer i universet ønsker seg endring ~ 3:139, slik at den undertrykte ikke forblir under evigvarende undertrykkelse og aggressoren ikke blir veien til makt.) Kan dere ikke selv se hvordan den guddommelige loven lar natten passere dagen, og hvordan dagen deretter fusjonerer inn i natten? Han er All-hørende, All-seende.

 

62.

Dette fordi kun Allah er den ultimate sannheten. Alt annet som mennesker påberoper foruten Ham, er ren løgn. Konkrete og positive resultater produseres kun ved å følge Guds lover. Når handlinger utføres i strid med disse lovene, får de frem negative og destruktive resultater. Den guddommelige loven er opphøyet og enerådende over alle andre lover.

 

63.

Loven som gir konstruktive resultater (i universet) kan bevitnes av hvordan Han sender regnet ned fra skyene, som transformerer jorden til frodige grønne enger. Det er kun Allah som kjenner til de fullstendige, fineste og mest umerkelig potensialer av omstendighetene og mulighetene til alle ting.

 

64.

Alle ting av universet jobber kontinuerlig for å oppfylle Hans forutbestemte program. Han trenger ingen ekstern hjelp til å gjøre Hans lover effektive. (Denne loven er innebygd i produktive krefter og) Dens resultater er levende bevis som avler uoppfordret anerkjennelse fra alle tilskuere.

 

65.

Har dere heller ikke tenkt over det faktum at Allah har tilgjengeliggjort alle ting på jorda til deres nytte, i henhold til Hans lover? Observer hvordan båter seiler gjennom bølgene i havet i henhold til den guddommelige loven, og hvordan Han holder regnet tilbake slik at den ikke faller ned kontinuerlig men i samsvar med Hans lover.

 

66.

Dette er den samme loven som har sørget for at dere har fått liv som fører dere til fysisk død, og deretter bringer dere igjen tilbake til livet.

 

(Hele systemet har blitt opprettet for å arbeide til fordel for mennesket. Men se på deres atferd! Mennesket ønsker å tilbringe sitt liv i samsvar med andre lover enn de guddommelige.) Hvordan utakknemlig mennesket er.

 

67.

(Dette er Vår grunnleggende lov som har vært operativ helt siden starten av, men dens praktiske anvendelse har vært forskjellig i ulike perioder, i henhold til kravene hos folk under deres spesielle omstendigheter. Derfor) Hvert samfunn har hatt ulike skikker, ritualer, kulturer og seremonier, så ikke la dem dra deg inn i tvist på grunn av dette faktum (2:117). Nå som den grunnleggende og komplette kunnskapen igjen er presentert i Koranen som skal bevares for alltid, kan ingen komme med slike unnskyldninger lenger. Med andre ord, så er det verken mulig at noen endringer gjøres i den, og heller ikke aktuelt å komme fem til et kompromiss med motstandere, hvor noe annet skal likestilles med koranens sannhet. Den ultimate sannheten og veiledningen er den som er bevart i Koranen. Derfor må du fortsett å kalle dem til denne guddommelige meldingen, fordi du er den som er på rett vei.

 

68.

Og hvis de prøver å argumentere med deg om dette, fortell dem, "Det er ingen vits i å komme med noen argumenter. Allahs konsekvenslov er vel klar over det dere gjør (og at denne loven vil automatisk produsere tilsvarende resultater som kommer til å fremlegge alle kort på bordet). "

 

69.

Og når tiden kommer for at resultatene skal vises, vil denne loven av Allah avgjøre alle saker som dere avviker i fra. (2:213; 22:17; 22:56)

 

70.

Vet dere ikke at Allah har full kunnskap om alt som eksisterer i universet? Ingenting er skjult for Hans konsekvenslov. Uansett hva som skjer i universet, skjer i henhold til Hans lover som enkelt kontrollerer alt.

 

71.

Årsaken til forskjellene er at de ønsker å forlate guddommelige lover og adlyde andre lover og regler som Allah ikke har gitt. De ønsker å følge regler som de ikke har noe autoritet eller kunnskap av. (De bare følger deres forfedre ~ 10:39.) Men de bør huske at de som gjør opprør mot Guds lover får ingen hjelp av noen til slutt.

 

72.

(Tilstanden til disse menneskene er slik at) Når Vår åpenbaring er presentert for dem i all tydelighet, blir de urolige på grunn av deres motvilje og hat. Effekten av denne agitasjonen vises tydelig i deres ansikter til den grad at det virker som om de er i ferd med å angripe dem som formidler Vårt budskap.

 

Spør dem, "Skal jeg å fortelle dere om noe verre enn det dere føler i dag? Det er den fryktelige straffen av brann (som brenner alt ned til aske). Denne straffen er bestemt for dem som insisterer på å fornekte sannheten av den guddommelige loven, og gjør opprør mot den. Hvor elendig er en slik avslutning?"

 

73.

De som adlyder andre krefter enn Allah! Situasjonen blir forklart til dere med en lignelse, så lytt til den med full oppmerksomhet. Hjelpeløsheten av kreftene dere påberoper foruten Allah, er slik at selv om de skulle slå seg sammen for å bekjempe Allahs lover, så kan de ikke engang skade ei flue. De har til og med ikke engang makt til å hente noe tilbake som en flue kommer og tar med seg fra dem (og fortærer).

 

Bare forestill dere hjelpeløsheten av disse gudene deres, samt de som har tatt disse guddommer for deres guder. (Disse guddommene er så hjelpeløse at de ikke engang har kontroll over en flue, mens dere påberoper dem for at de skal hjelpe dere?)

 

74.

De har faktisk ikke klart å tilordne riktig verdi av Allah. Det er ingen tvil i at Han er allmektig, alt kontrollerende (og slik man skulle forvente av Gud~ 6:92; 39:67).

 

75.

(Når det gjelder Malaika, altså himmelske krefter, og budbringere som folk anser som sine guddommer, så er saken slik at) Allah velger noen av Malaika til å formidle Hans åpenbaring til budbringere, og han velger også noen mennesker til å formidle denne åpenbaringen til andre mennesker. (Alle disse vesener kan verken utøve noe makt eller myndighet over deres egne, og kan heller ikke formidle menneskers behov til Allah. Allah krever ikke slik bistand.) Han er en All-hørende, All-seende.

 

76.

Han er fullt klar over og kjenner nåtid og framtid av alle mennesker. Alt i universet kretser rundt hans kommando (og ingenting kan være utenfor Hans kontroll).

 

77.

(Dette er Allah, den Suprema Mester av alle krefter.) Derfor, de av dere som bekjenner tillit, aksepter lydighet til kun Ham. Dere skal bøye dere for Hans lover i fullstendig underkastelse og adlyde Ham på alle måter. Gjøre gjerninger som bringer godt for menneskeheten og styrke deres egen selvrespekt. På denne måten skal dere kunne blomstre og oppnå velstand, suksess og lykke.

 

78.

Med andre ord, fortsett å streve for etablering og næring i den guddommelige orden og utfør denne kampen med alvor. Det er Han som har valgt dere til å utføre dette oppdraget, så ikke tro på det som en slags motgang eller arbeid pålagt på dere. (Dette er faktisk til deres eget beste ~ 2:288, og det vil gi dere lederskap over alle andre nasjoner ~ 2:143. Dette systemet er ikke noe nytt) Dette er det samme systemet som ble etablert av deres egen forfader, Abraham. Selv navnet "muslim" som har blitt gitt til dere er ikke nytt. I fortid hadde Allah gitt dette navnet til andre lignende miljøer. Nå har Koranen dedikert dette navnet til dere.

 

Det praktiske aspektet ved dette programmet er at Budbringeren vil ha tilsyn over deres gjerninger (og etter ham, den sentrale myndigheten), og dere samlet vil overvåke resultatene for andre nasjoner av menneskeheten. For dette formålet bør dere etablere ordningen av Salat og legge til rette for utvikling av menneskeheten, ved å holde fast til den guddommelige loven (Koranen). Husk at Allah alene er deres Ultimate Beskytter, og Han er absolutt en utmerket Veileder og Hjelper. (Derfor å ha full tro på Hans lover. Dette er det praktiske programmet og nøkkelen til lykke og prestasjon i livet.)

 

****