MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 24: AN-NOOR

 

1.

Vi har åpenbart denne surah og har gjort lydighet obligatorisk (som andre påbud i Koranen ~ 28:85). Påbud i den er svært tydelige, slik at dere kan alltid holde fakta foran dere (og vite hvilke lover som må følges og hvilke emner dere bør unngå).

 

2.

(En forskjell mellom mennesker og dyr er at den sistnevnte har ikke noe følelse av kyskhet. Beskyttelse av kyskhet er avgjørende for utvikling og vekst av både individer og nasjoner. Islamske samfunn legger vekt på vern av kyskhet, og i denne forbindelse er første bud som følgende.)

 

Pisk hver av Zani (som har hatt ulovlig samleie) mann og kvinne med hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem avskrekke deg fra å gjennomføre Allahs lov, hvis du virkelig tror på Allah og Dommens Dag. Iverksett denne straffen åpenlyst i nærvær av en gruppe Momineen. (Straffen for andre umoralske handlinger er gitt i vers 4:15.)

 

3.

Illegal samleie er ikke en vanlig forbrytelse. Hvis dere analyserer den forsiktig så finner dere ut at kvinnen som går med på en slik seksuell kontakt, er en som ikke vurderer hennes kyskhet til å være av permanent verdi, eller en som underlegger seg sine lidenskaper (i stedet for Guddommelige samfunnslover). Hun overgir seg selv til hver trang (45:23). På samme måte, den eneste mannen som godtar å ha slik samleie er en som overgir seg til sine lidenskaper og ikke skiller mellom menneske- og dyreliv.

 

(Dermed kan Zina kun utføres når både mann og kvinne er drevet av lignende ønsker ~ 24:26. Om kun en av dem ønsker å forbli kyske, er det ingen mulighet for at en slik handling finner sted. Det er derfor at straffen for Zina er lik for begge, både mann og kvinne. Et slikt forhold er forbudt for Momineen.

 

4.

Siden kyskhet regnes som svært verdifull dyd og en permanent verdi, skal det tas alle forhåndsregler for å beskytte og ivareta den. I denne sammenheng er det herved bestemt at de som anklager en dydig dame og ikke klarer å få fire vitner til støtte anklagen deres skal bli pisket med åtti piskeslag, og deretter aldri bli akseptert som vitner.

 

(Tallet 4 er ikke ment bokstavelig, men betyr et tilstrekkelig antall, slik at anklagen kan bevises. Frata dem borgerlige rettigheter som er normalt benyttet av alle borgere, og selv om det ikke avskrekker dem så påfør en strengere straff på dem ~ 24:23.) Dette fordi de har forlatt den rette veien og blitt onde overtredere.

 

5.

Men hvis disse menneskene går tilbake og avstår fra et slikt kurs, og gjør det godt igjen for seg, og reformere seg selv, så kan de bli benådet.

 

6.

Angående han som beskylder sin kone, men ikke har vitner bortsett fra seg selv, la en slik person påkalle Allah fire ganger for å vitne at han faktisk snakker sant.

 

7.

Og om han for femte gang skulle innrømme at han egentlig løy, så vil Allahs forbannelse være med ham.

 

8-9.

(Kvinnen ville være tilsvarende holdt skyldig, men) Hvis kvinnen kommer ut i forsvar på tilsvarende måte og påkaller Allah og hans lover fire ganger for å vitne at mannen i virkelighet forteller løgn, men innrømmer den femte gangen at han snakket sant, så la Allahs forbannelse være med henne (som hun burde bli straffet for, for å ha tatt en falsk ed). På denne måten vil hun få straff ifølge av anklagen.

 

10.

Dere troende, det er Allahs nåde og gunst at Han har sørget for tilgivelse og mildhet i sine samfunnslover.

 

11.

(I lys av disse direktivene, tenk om hendelsen som fant sted i samfunnet når......) Noen mennesker blant dere grunnla en gruppe opp mot de andre (24:12). De mente at dette ville alvorlig ødelegge eller forstyrre hele atmosfæren, men dere må ikke bekymre dere fordi noe slikt ikke vil skje. Tvert imot, noe godt har kommet ut av dette (i at en bestemt sak er besluttet i henhold til ovennevnte lover og samfunnet har lært hva det burde gjøre i slike situasjoner). Nå vil alle få straff for sine ugjerninger, og lederens straff vil være mer alvorlig enn andres.

 

12.

(Men under omstendigheter, mens de som fabrikkerte anklagen og utilbørlig offentliggjort det, må holdes ansvarlig, men andre kan heller ikke få fritak fra deres ansvar. Bare spør dem) "Når dere hørte dette ryktet, hvorfor var ikke deres første reaksjon slik den burte ha vært av rettferdige menn og kvinner? Dere skulle ha vist en positiv holdning til deres eget folk, og burde ha svart at dette synes til å være en falsk anklage."

 

13.

Videre ble det pålagt på folk som hadde gjort denne anklagen, til å bringe fire vitner til støtte for deres påstander (24:4). Siden de ikke klarte å gjøre det, er det de som er løgnere i henhold til guddommelige samfunnslover.

 

14.

Dette var bare på grunn av Allahs nåde og gunst (at ryktene ikke spredde seg langt men ble raskt brakt under kontroll), ellers gitt den måten dere hadde fått dere selv involvert i denne skaden, kunne det ha brakt dere ikke noe annet enn ødeleggelse og elendighet. Den uheldige virkning vil ha blitt følt i dag, og ville ha fortsatt i deres fremtidige liv.

 

(Det er fullt mulig at samfunnet ville ha blitt involvert i en slags borgerkrig, alvorlig skade på nåværende liv og det hinsidige, for bevisst drap av en Momin av en annen, fører til straff av Jahannam ~ 4:93.)

 

15.

Faktisk så kunne dere ikke innse viktigheten av saken og tok det veldig lett. Derfor i det øyeblikket dere hørte om det, begynte dere å snakke om saken og spre den videre uten grundig etterforskning (17:36). Dere trodde at dette var en vanlig sak, men i henhold til de guddommelige samfunnslover var dette en alvorlig problem.

 

16.

Og (igjen) når dere hadde hørt dette ryktet for første gang, burte dere ha sagt: ”Det passer ikke for oss å si noe om det. Uten tvil, det er Allah alene som er feilfri, men tydeligvis synes dette ryktet til å være en meget alvorlig anklage”

 

17.

Allah formaner dere alvorlig. Hvis dere er Momineen bør dere aldri gjøre noe slikt igjen.

 

18.

Dette er grunnen til at han har tydelig forklart til dere de bestemmelsene i loven som inngår produksjon av falske anklager. Han er allvitende og hvert ord i hans lover er basert på visdom.

 

19.

Merk dere at de av dere som ønsker å spre slike skandaler i gruppen av troende, vil bli strengt straffet i denne verden (som følge av samfunnslover) samt i det hinsidige. Allah vet (hvor alvorlig det skader samfunnet) mens dere innser det ikke.

 

20.

Det faktum (som har blitt sagt ovenfor i 24:14) er at om det ikke var for Allahs nåde og gunst, ville dere ha kommet inn i alvorlige vanskeligheter. (Han veileder dere rett i slike saker, fordi) Han vil ikke at noen skal bli ødelagt på grunn av uvitenhet. Han er for beskyttelse av mennesker, og ikke deres ødeleggelse.

 

21.

(Overalt er det folk som liker å spre rykter i samfunnet.) Vi råder dere troende til å ikke følge fotsporene til slike ondskapsfulle folk. De hisser opp dem som følger dem, oppmuntrer dem mot vulgaritet. (Dette bare fører til lidelser i samfunnet, men også forsinker veksten av menneskelige evner.) Og hadde det ikke vært for Allahs nåde og gunst på dere (og hadde han ikke gitt dere en "regelverk for riktig oppførsel, som Koranen), kunne ingen av dere ha utviklet menneskelige evner. En slik utvikling kan kun finne sted i henhold til lover gitt av Allah, som er All-hørende og allvitende.

 

22.

(Nå som denne episoden er over, bør dere også se på det hele som en forgangen affære. La den ikke etterlate noe effekt. Allah er fullt klar over følelser av dem som har vært direkte eller indirekte rammet av denne anklagen.) I deres hjerter må de ha mange bitre følelser mot anklagere, men hendelsen som har blitt satt bak av Allah står nå stengt. (Når dommen er gitt og saken er lukket, bør også dere glemme det, og tørke av alle spor fra deres sinn.) Det bør ikke være slik at de velstående og gavmilde, som har hjulpet sine nære som ikke klarer å tjene nok for seg selv og også innvandrere, bør slutte å gjøre det (altså hjelpe andre). Dere bør heller ikke sverge på å stanse økonomisk hjelp til alle som dessverre var involvert i denne hendelsen. Dette burde ikke skje i det hele tatt.

 

(Tvert imot skal dere tilgi og la det ligge bak dere. Bare tenk: Hvis dette var et bortfall på den delen av noen blant dere, ville ikke dere ha ønsket Allahs beskyttelse mot dets onde effekter? Dette er nøyaktig hva disse menneskene ønsker. Så bare sett dere selv i deres posisjon og tenk om behandlingen dere ville ha ønsket, og deretter gi dem den samme behandlingen. Dette er grunnen til at Allah har innarbeidet bestemmelser for beskyttelse og næring.)

 

23.

(Selv om menneskelige relasjoner krever velvilje, bestemmelsene i loven krever rettferdighet under alle omstendigheter. Og loven er at...) Den som beskylder kyske kvinner som selv i deres drømmer ikke ville tenke på slike uanstendige handlinger, bør fratas borgerlige rettigheter (og i tillegg motta straff som nevnt i 29:4). Videre vil de bli straffet i det hinsidige.

 

(Men de vil ikke bli fratatt sine rettigheter som de nyter som mennesker. De siktede eller dømte er tross alt mennesker. De skal ikke være fratatt rettigheter.)

 

24.

(Den tvingende nødvendighet av likhet og rettferdighet er slik at selv om en tiltalt blir sluppet av retten på grunn av utilstrekkelig bevis, eller selv om han ikke er pågrepet i denne verden, vil han ikke unnslippe straff i det hinsidige.)

 

I det hinsidige, vil deres tunger, hender og føtter vitne mot dem og tydelig beskrive det de hadde gjort. (Dermed vil de ikke kunne unnslippe straffen der.)

 

25.

Den dagen vil alle bli betalt tilbake med samme mynt for deres gjerninger, og de vil for sikkert innse at konsekvensloven er en etablert sannhet.

 

26.

(I vanlige tilfeller kan en ond kriminell skjule sine misgjerninger, og slippe unna fra en domstol, som en fri mann, og som før, fortsette å bli ansett som blant de hederlige mennesker. På tilsvarende måte kan det skje at en anstendig og gudfryktig dame ikke kan få en hederlig frifinnelse fra domstolen, og bli i stedet plassert i kategorien av onde mennesker. Men når et rettferdig juridisk system er etablert, vil slike ting sjelden skje, og i det hinsidige vil dette ikke være mulig i det hele tatt.)

 

På den tid (når systemet er etabler og i drift) vil de onde bli med de onde, og de fromme med fromme mennesker. De som skal ha blitt urettmessig og ærekrenkende anklaget vil bli satt løs. De skal være trygge fra ugagn av onde mennesker og også få svært hederlige næringsmidler (24:3).

 

27.

 

Dere troende, (Nå lytt til noen sosiale direktiver) Når dere besøker noen så søk om tillatelse før dere entrer deres hjem. Ikke inn til dere ikke får tillatelse til å gjøre så. (Deretter) Hils beboerne av huset med bønn om fred og beste ønsker. Det er best for dere å huske på etikk og normer i denne sosiale koden, slik at samfunnet dere lever i, alltid setter prinsipper om menneskelige relasjoner høyt.

 

28.

Og ikke inn hvis dere ikke finner noen i huset. Uansett hva tilfellet skulle være, så skal dere kun gå inn i andres hus når dere har fått tillatelse. Og hvis dere blir bedt om å forlate, så snu (uten å bære nag). Omstendighetene rundt dere vil forbedre seg betydelig ved å praktisere denne sosiale koden. Allahs lov er fullt over ting dere gjør.

 

29.

Det er imidlertid ingen skade hvis dere går inn i hus som ikke lenger er ment for bosetting, for bygg hvor dere lagrer deres varer (som en lagerbygning). I lagerbygninger hvor også andre ar lagre deres gjenstander bør der ikke røre andres ting med uærlige hensikter, om dere kommer di alene. Husk at konsekvensloven er fullt klar over deres åpne og skjulte handlinger.

 

30.

Du budbringer, fortell de troende at de ikke burde la blikket gå vandrende og (være obs på) at deres kyskhet ikke bør miste sin glans. (Øyne er åpninger som også i hemmelighet gir utvikling for gale ideer og fører til utskeielser i samfunnet.) Menneskets personlighet ernæres av renhet av syn og sinn. (Fortell dem også at disse direktivene ikke skal utføres mekanisk, men at de bør bli en del av deres personlighet fordi) Allahs konsekvenslov er fullt klar om hvilken handling som foregår mekanisk, og hvilket som utføres med forståelse.

 

31.

Likeledes fortell troende kvinner til å ikke la deres blikk vandre villfarende, og at de bør også fullt vokte deres kyskhet. Det er også viktig at de ikke viser deres utsmykking, bortsett fra det som blir tydeliggjort ved normale bevegelser.

 

Og la dem dekke deres bryst (slik at de som har gale intensjoner ikke kan hevde senere at de ikke viste om at disse damene var edle, for ellers ville de ikke ha plaget dem ~ 33:59). Disse damene bør ikke gå med tråkkende trinn slik at deres smykker lager unødvendige lyder som tiltrekker uønsket oppmerksomhet. Dette er generelle lover for samfunnet, som alle Momin menn og kvinner skal følge slik at de kan oppnå lykke og suksess.

 

Legg spesielt merke til at samme type beskjed har også blitt gitt til både kvinner og menn i 24:30, men det er ikke nødvendigvis der man velger å legge vekt på.

 

32.

Det er også samfunnets plikt å sørge for ordninger for ekteskap mellom ugifte menn eller kvinner (om de er ungkarer, enker eller enkemenn), og også for mannlige eller kvinnelige slaver som er i stand til ekteskap.

 

Alle ordninger skal utarbeides ifølge den sosiale orden ordinert av Allah, som er uendelig i hans gaver og er allvitende.

 

33.

Og la dem som ikke har råd til å gifte seg, leve med selvbeherskelse (og beskytte sin dyd) til Guddommelige samfunnssystem gjør tilfredsstillende ordninger for dem. Frigjør mannlige og kvinnelige slaver som ønsker å bli satt fri, forutsatt at du tror at de er i stand til å forsørge seg selv. For dette formål, gi dem noe fra deg selv, ut av rikdommen som Allah har gitt deg. Ikke stopp unge jenter (tjenere eller slave jenter) som er ønsket av ekteskap, fra å gifte seg for å få noe verdslig fordel. De kan ellers ty til ulovlige forhold. Hvis noen av dere tvinger dem til å gjøre slikt, så finnes det en bestemmelse i den guddommelige samfunnsloven for deres beskyttelse mot slikt tvang og for deres næring.

 

(Den Hellige Koranen har til og med gjort det lovlig i nødstilfelle å spise forbudt mat, når det er et ekstraordinært behov for det (6:146). Men den gir ikke lov til oppfyllelse av seksuelle begjær utenom den tillatte måten. Dette fordi sult ikke er i menneskets kontroll. Savn av mat kan føre til sykdom og til slutt død. Imidlertid er opphisselse av seksuelle lyster under menneskets kontroll. Om slikt begjær ikke oppfylles så spiller det ingen rolle. Derfor er det ikke tale om noe øyeblikkelig nødssituasjon.)

 

34.

Og Vi har åpenbart disse direktivene i klare og oppriktige vers. Også (for å forklare og illustrere dem ytterligere) har Vi sitert bevis fra historien av tidligere generasjoner som forteller om det som skjer med dem som gjør opprør mot guddommelige samfunnslover. Derfor er Våre direktiver og historiske bevis gitt i støtte som klare retningslinjer som gir høye etiske verdier for dem som ønsker sine liv til å være trygge fra ødeleggelser.

 

35.

 

(Alle disse retningslinjene kommer til dere fra Allah den Allmektige, som vil belyse mørke veier i deres (sosiale) liv ~ 5:15, 42:52.)

 

Denne lyskilden (Koranen/lov forsamlingen) (er ikke gitt til dere for kun selvbruk.) Disse regler er også operative i hele det ytre universet.

 

(Allah har skapt alt og gitt veiledning til dem som vil ta den som sin destinasjon ~ 20:51. Denne kunnskapen er ikke kun gitt til dere, men er alt spredt. Regler for alt ble satt instinktivt på alt i universet ved selve tidspunktet av etablering. Men disse reglene er imidlertid gitt til mennesker i tillegg, i form av en bok.)

 

Et sammenlikning av Allahs veiledning kan gjøres med en slik lyskilde som er plassert i en nisje (som er stengt fra baksiden og dermed trygg, men åpen foran fra der dette lyset kan spres overalt). Denne lyskilden ville være en glitrende lampe som gir ut rene, klare og beroligende lysstråler mens den er vedlagt i en skinnende klart gjennomsiktig glass der den er trygg fra ytre urenhet (41:42). Dette lyset skinner som en strålende stjerne der bekker av lys renner. Videre at lampen lyser fra olje av den velsignede oliventreet, som ikke har noen konkrete tilknytninger til et bestemt sted av øst eller vest, men er tilgjengelig for alle mennesker på lik linje. Denne oljen i seg selv er ikke avhengig av noe utenforstående kilde for sin tenning. Den lyser av seg selv og gir lys til andre.

 

(Guds veiledning trenger derfor ikke hjelp utenfra for å forklare sin innhold.)

 

Faktisk er den mye mer enn en lampe, den er mange lag av lys, ett på den andre. Det er legemliggjørelsen av lys, der alt er lys. Slik er lys av Allah (Koranen) som guider alle som søker veiledning. Allah legger fram slike merkbare lignelser å forklare abstrakte virkeligheter, slik at folk kan forstå tydelig. Slike lignelser kommer fra Allah, som vet hva virkeligheten er og hvordan det best kan forklares av ulike metaforer.

 

36.

Dette lyset av Allahs åpenbaring lyser opp hjemmene (av de troende) hvor ulike egenskaper og direktiver fra Allah er under konstant vurdering, og hvor de oppnår høye posisjoner i verden.

 

(Innbyggerne i disse hjemmene er kontinuerligopptatt, dag og natt for å etablere og stabilisere den guddommelige samfunnsorden som Koranen forlanger (ved å alltid følge disse lovene)

 

37.

(En bør ikke få inntrykk at denne forsamling av mennesker som ønsker å leve etter Koranen er en gruppe av geistlige som har forlatt alle jordiske affærer, og er kun opptatt av religiøse ritualer.)

 

Disse mennesker fortsetter med sine vanlige verdslige virksomheter, men profesjoner som handel, industri, kjøp og salg, avleder ikke deres oppmerksomhet fra guddommelige samfunnsorden, og de forsømmer heller ikke viktige forpliktelser i livet. Og hva er disse viktige lovbestemte forpliktelser? Det er etablering av velferdsordning som får alle til å følge guddommelige samfunnslover og skaffe midler til vekst og utvikling for hele menneskeheten. De er vaktsomme (om tanken) på dagen når deres hjerter og øyne vil endres fullstendig og slør over øynene vil bli fjernet, og de kommer ansikt til ansikt med den absolutte realiteten (50:22).

 

38.

(Denne revolusjonen foregår i henhold til konsekvensloven som sørger for at enhver handling produserer et merkbart resultat. Utfall av feile gjerninger er ingenting annet enn ødeleggelse…)

 

Belønningen for edle gjerninger er ekstremt edel og trivelig. Faktisk blir belønningen for edle gjerninger returnert hundre ganger (2:261). Personer som søker næring i henhold til den guddommelige loven mottar mye mer enn deres forventninger.

 

39.

Tvert imot, gjerninger som avviser veiledning av dette Guddommelige lyset er som en luftspeiling i ørkenen, hvor en mann fristet av tørst tar feil og går etter det som tilsynelatende er vann, kun for å finne ut at det var et visuelt bedrag. På dette tidspunktet blir det klargjort at Allahs konsekvenslov (alltid) er tilstedt, og man høster raskt det man sår, for Allah er rask i regnskap.

 

40.

(Med tanke på guddommelig lys) En persons dårlige gjerninger kan sammenlignes med dybden av mørket i et stort og dypt hav, som er ytterligere formørket av bølger som kommer bølgende over bølger med mørke skyer over. Dette vil bli så mørkt at han kan knapt se lysets utstrakte hånd. Hvordan kan han få noe lys fra andre steder, når Allahs lys ikke er tilgjengelig?

 

41.

Hvis du overveier dette på alvor, vil du konkludere med at alle ting som eksisterer i universet er svært alvorlige og inderlig aktive med å utføre deres forutbestemte funksjoner.

 

(Bare se på fugler som med sine vid spredde vinger flyr tusenvis av mil i lufta for å nå sine mål, og dette gjør de uten synlig veiledning eller signalposter. De går seg aldri bort fordi) alt i universet kjenner sin skjebne og sine funksjoner (Sal’at) og vet også hvordan de skal utføre dem (Tasbeeh). Derfor har de det travelt med å oppfylle sine skjebner.

 

Dette skjer på grunn av Allahs lys som spres over hele universet. Det er på grunn av dette lyset at alle ting i universet kjenner deres formål, og fremgangsmåte som fører til det. Allah vet også alt som alle gjør.

 

42.

Husk at suverenitet over hele universet ligger kun hos Allah, og det er kun Hans lov som er i kraft. Alt i universet er skjebnebestemt mot ham, og ingenting kan gå utover kontroll av Hans lover.

 

43.

Ser du ikke hvordan skyer forsiktig fortsetter å bevege seg rundt og blandes til å bli en, og når de blir til en lagdelt haug, hvordan regnet begynner å strømme ned? Det ser ut som om dråper av regn er på vei ned fra disse skyene, og når disse skyene er på toppen av fjell, blir vannmengden frosset til is.

 

(Senere smelter denne snøen til vann og renner nedover.) Vannet når de som ønsker å bruke den, og for dem som ikke ønsker det, renner vannet videre.

 

(I tillegg til vann og snø) Ut av disse skyene kommer sterke lyn som blender synet (2:19-20).

 

(Vann er fritt tilgjengelig for alles fordel, men bare den som setter den til bruk i henhold til lovene i naturen kan dra nytte av den. Dersom man ikke ønsker det, renner vannet videre langs elva. Slik er det også med guddommelig veiledning. De som ønsker å dra nytte av det, får også anledning til det, men de som ikke ønsker det, frarøver seg denne velsignelsen)

 

44.

Den samme loven av Allah veksler mellom dag og natt (at den ene følger den andre). I alle disse naturlovene er det nok stoff for de som har visjon av å ta lærdom, og krysse grenser av ytre univers og komme til det menneskelige samfunn.

 

45.

Og i henhold til Hans lov har Allah skapt alle levende vesener ut av vann. (prosessen av livet ble initiert fra vann og dens overlevelse avhenger også av det ~ 21:30). Blant levende objekter er det noen som kryper på maven, noen går på to bein og noen på fire. Allah skaper det som er i henhold til Hans lov av skapelse. Han har satt tiltak for alt, og han har absolutt kontroll over alt.

 

46.

Og se hvordan vi har avdekket disse lovene som tydelig forklarer alt (ved hjelp av praktiske eksempler). Dermed veileder disse lovene den som ønsker en slik veiledning til en godt balansert og svært riktig liv.

 

47.

(Men kun de som har stor tro på sannheten av disse lovene og handler deretter, kan få denne rette og balanserte banen.) Det er noen folk blant dere som bekjenner tro verbal på Allah og Hans budbringer og påstår at de adlyder dem, men noen av dem vil snu seg etter dette. Faktisk er de ikke troende i det hele tatt.

 

48.

(Beviset for holdningen deres er at) Når de kalles mot dette systemet som etablert av budbringeren til å manifestere Allahs direktiver (i Medina), slik at han kan avgjøre mellom dem, så vil en del av dem (som nevnt ovenfor) snu seg bort.

 

49.

Men hvis de kommer til å vite at avgjørelsen ville være i deres favør, vil de underkaste seg og komme løpende til ham.

 

50.

(Denne holdningen deres er veldig overraskende for oppriktige troende. De har problemer med å forstå hva som har gått galt med disse menneskene.....) Er de psykisk syke (som gjør dem så lunefulle), eller de er i tvil om at det guddommelige heller ikke er basert på sannhet, eller er de redde for at Allah og hans budbringer (av guddommelige orden) ville være urettferdig mot dem? (Faktisk er det ikke noe slikt. Disse menneskene ønsker ikke å adlyde dette systemet og er opprørere fordi den ikke tillater dem å forplikte aggresjon på andre.) Faktisk er slike folk meget urettferdige.

 

51.

Når folk som har fast tro på sannheten i dette systemet er tilkalt for å få deres omstridte saker rettferdig dømt, er deres spontane svar "Ja vi har hørt anropet, og vi er klare til å adlyde den." Disse menneskene vil blomstre og leve et lykkelig og suksessrikt liv.

 

52.

De eneste som faktisk kan lykkes er de som følger det guddommelige samfunnssystemet, er vaktsomme av (konsekvensene av ulydighet til) disse lovene, og som vokter dem.

 

53.

Disse menneskene (hyklere) får dere til å tro på dem ved å foreta de sterkeste eder på Allah. Dette gjør de for å forsikre dere på at de ville still opp i tilfellet de blir kalt til å kjempe en krig. Fortell dem, "Det er ingen grunn til å sverge, men i stedet gi praktiske bevis ved å adlyde. Lydighet eller etterlevelse trenger ingen eder for anerkjennelse. Synlige eller åpne etterlevelser er bevis i seg selv." Allah er fullt klar over alle deres handlinger.

 

54.

Fortell dem igjen (at de skal prøve å skape tillit i stedet for å sverge), "Dere må gi praktiske bevis ved å adlyde Allah og Hans budbringer. Det guddommelige samfunnssystemet er satt opp av Hans budbringer og vil avklare deres tilstand. Hvis disse menneskene vender seg bort etter dette (så vil ikke budbringeren bli holdt ansvarlig). Ansvaret av budbringer er å formidle guddommelig åpenbaring klart og eksplisitt. Deretter er det opp til dere å adlyde den eller ikke. Hvis dere følger dem, vil dere få veiledning på riktig måte (men hvis dere ikke aksepterer vil tap kun være deres).

 

55.

(Oppstår spørsmålet om hva man ville oppnå ved å adlyde disse lovene? Allah har lovet dem som har tro på sannheten av Guddommelige samfunnslover og som gjør de rettferdige gjerninger, at Han vil etablere Hans myndighet på denne jord ~ 33:27; og deres regjering (basert på Allahs samfunnslover) vil gjøre om sitt land til Jannah ~ 39:74.)

 

Dette er Vår evige lov i henhold til hvilket Vi forårsaket tidligere generasjoner til å etablere deres myndigheter på denne jord (28:6). Ifølge denne loven og som et resultat av folkets tro og rettferdige gjerninger, vil Vi gi dem styre over deres land og styrke samfunnsordningen med livet som Vi har valgt for dem. Resultatet vil bli at dette vil erstatte deres tidligere tilstand av frykt med en følelse av sikkerhet og fred, slik at de kan følge Våre lover i komfort. Likeledes vil det ikke være noe press på dem til å adlyde noe annen.

 

De som etter etablering av systemet, ikke fungerer i henhold til den (og begynner å håndheve sine egne lover), viser at de nå kommer seg på avveier og forlater den rette stien som fører dem til riktig destinasjon.

 

56.

(Derfor, hvis dere ønsker å oppnå en slik myndighet i landet og sikre dens kontinuitet) må dere etablere ordningen av velferd og gjøre den sosiale strukturen langs en linje som sikrer at menneskeheten fortsetter å få maksimal med næringsmidler.

 

(Dette er ikke en individuell funksjon, men en kollektiv innsats, bare mulig under et disiplinert og ryddig system. For dette er det viktig at) dere følger budbringeren (lederen og autoritet i systemet), og resultatet vil være at guddommelige gaver blir skjenket til dere i overflod.

 

57.

(Forsett å gjennomføre dette programmet uten engstelse eller frykt og) Ikke engang tenk på at folk som er imot dette systemet noen gang vil lykkes i å nedbryte eller skade dette programmet. (Absolutt ikke!) All deres innsats vil ende opp i røyk og deres skjebne blir svært ulykkelig.

 

58.

(Nå kommer vi tilbake til visse andre sosiale skikker som også har vært nevnt overfor. Det er viktig at dere bør ha privatliv i deres hjem.)

 

Dere troende, deres tjenere og deres unger (det vil si alle som bor i deres husstand og som dere har forsørgermyndighet ovenfor) som ennå ikke har nådd puberteten kan bevege seg fritt i deres hjem. Dette er tillatt. Men hvis de ønsker å komme inn på rommene når dere nyter privatliv, (si for eksempel) før morgenbønnen, eller etter at dere legger bort klær midt på dagen eller etter kveldsbønn, bør de søke om tillatelse før de går inn. Dette vil verken føre til ulempe for dere eller andre. Utenom disse tider kan de bevege seg fritt omkring. Slik gjør Allah hans direktiver klare for dere som er basert på kunnskap og visdom.

 

59.

Når disse barna kommer til puberteten, la dem (hele tiden) søke tillatelse til å entre deres hjem, akkurat som andre voksne som har vært villig til å gjøre dette (24:27). På denne måten gjør Allah hans direktiver, som er basert på kunnskap og visdom, klare for dere.

 

60.

(Det har vært nevnt før at kvinner bør dekke deres bryst og unngå visning av deres smykker ~ 24:31. Men) For kvinner som er gamle og har passert en alder av mulig ekteskap og ikke lenger har ønske om det, er det ingen skade hvis de unnlater deres overdekking, forutsatt at motivet i å gjøre det ikke er visning av sin pryd (33:33). Men det er bedre for dem om de er forsiktige (når de fortsetter å ta på seg disse smykker). Husk at Allah er Altseende og allvitende.

 

61.

(Ovenfor gitt direktiv der Gud ba dere om å søke tillatelse før dere går inn i andres hjem, er ikke ment for å skape en fremmedgjøring mellom nær slekt. Det er vesentlig å opprettholde personvern til en viss grad. Imidlertid for å gi næring til forhold...)

 

Der er ingen skade i å spise i ditt eget hus, eller (om nødvendig) fra din far, din mor, din bror, din søster, din fars bror, din fars søster, din mors bror, din mors, søsters, eller hus hvor du har en lederstilling, eller i hus hvor dine oppriktige venner bor.

 

Det er ingen forskjellsbehandling mellom funksjonshemmede, blinde, lamme, syke eller andre fysisk uegnede personer. De er alle like, og på grunnlag av forhold, og ikke som veldedighet, kan de nyte måltider med hverandre. Men ikke vurder dette til å bety at det å spise alene er avskyelig, ettersom det ikke er negativt å spise alene hvis nødvendig.

 

(Som nevnt tidligere i 24:27), bør dere søke om tillatelse før dere går inn i andres boliger. Dermed hils hverandre ved å påkalle Allahs velsignelser og utallige fornøyelser. Slik gjør Allah Hans direktiver klart for dere, slik at dere kan leve i samfunnet under lys av disse direktivene ved hjelp av intellekt og klarsynt tankegang).

 

62.

(Etter sosiale normer snakker vi videre om problemer angående regjeringsform. Her er det viktig å forstå at for å være en Momin er ikke kun overholdelse av sosial etikett nok.)

 

Ekte Momineen er de som har stor tro på sannheten av guddommelige samfunnslover som de har mottatt gjennom Muhammeds budgiving. Praktisk talt, når dere arbeider med en lederstilling i deres system (posisjonen holdt av budbringeren i hans levetid) på saker som angår hele samfunnet, burde dere ikke vike uten å få tillatelse fra den sentrale myndigheten. Dette viser at dere virkelig har fast tro på Allah og Hans budbringer. Du budbringer, når de spør om lov til å forlate dere for private ærend, gi tillatelse til enhver som du anser som passende. På denne måten kan de som går, ikke bli fratatt Allahs beskyttelse som er tilgjengelig for dem som aktivt deltar i en aktivitet. Slike unntak er gitt i Hans lover om beskyttelse og gunst.

 

63.

Og husk at når dere mottar en innkalling fra den sentrale myndigheten av det guddommelige samfunnssystemet, så ikke ta den lett slik dere ville ha behandlet deres private invitasjoner eller samtaler (62:9). (Ikke vær under inntrykk av at hvis dere slipper unna i all stillhet, så vil ingen legge merke til det) Allah er godt klar over dem som slipper unna i smug og ignorerer dette direktivet. De bør være svært forsiktige så de ikke blir involvert i alvorlige problemer som kan gi alvorlig lidelse og resultere i deres ødeleggelse.

 

64.

Husk at i henhold til konsekvensloven er alle universets eksisterende ting aktivt opptatt med å oppfylle dets tilordnede oppdrag (53:31). Allah vet banen dere tar. Når dagen for regnskap kommer vil Han fortelle dere om det dere hadde gjort, for Han har full kjennskap til alt.