MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 77: Al-Mursalât

 

1.

De himmelske krefter som Vi kontinuerlig sender ut, den ene etter den andre, står vitnesbyrd til virkeligheten at,

 

2.

Disse kreftene filtrerer bort vanskeligheter i livet, slik som støv eller halm blir blåst bort. Disse kreftene filtrerer bort begreper eller ideer i er samfunn som mangler evnen til å utvikle seg og vokse. De skiller korn fra skallet (sannheten fra løgn).

 

3.

De gjenoppliver og sprer de positive resultatene (av livets system) som har evnen til å vokse og blomstre, ut på all jord. (Det eneste systemet som vil vare i verden, er det som tjener hele menneskeheten ~ 13:17);

 

4.

Og dermed skilles de positive elementer fra de destruktive.

 

5.

De presenterer disse konkrete fakta som historiske bevis...

 

6.

Slik at den som velger å gå til grunne, til tross etter å ha sett hvordan negative og positive krefter arbeid, kan gjøre det. I motsetning til dette, kan de som ønsker, forbli trygge fra alle farer.

 

7.

Disiplinen og orden av det guddommelige, som er manifestert i universet, vitner om det faktum at den lovede revolusjonen, er nødt til å komme. (Under normale omstendigheter kan det ta århundrer å fullføre en etappe. Imidlertid, med støtte og vennskap av de troende, kan samme resultater oppnås i dager.)

 

8.

Opposisjonen fra små grupper, skal visne bort;

 

9.

Og storhet og prakt av høvdinger med høy status vil bli oppløst;

 

10.

Og de mektige og sterke grupper som står som fjell, vil bli blåst bort som strå. Alternativt kan det sies at de vil bli siktet i en sil, og alt som er i stand til å overleve, vil gjøre så, mens resten vil gå til grunne (20:105; 56:5).

 

11.

Og tiden (for programmet) når alle bud skal fastsettes (hvor det blir klart om hvem som skal gjøre hva og når).

 

12.

Og hvor lenge har ikke denne revolusjonen vært utsatt?

 

13.

Dagen når hver sak vil bli sortert ut skal være Dagen som gjør Skillet (mellom rett og galt).

 

14.

Hvem kan fortelle deg bedre enn åpenbaringen, om hva denne Dagen av Skillet er?

 

15.

På denne dagen (i denne perioden) skal det være undergang for dem som benekter den guddommelige konsekvensloven.

 

16.

(Spør de som benekter) Har Vi ikke ødelagt tidligere nasjoner som motsatte seg Våre lover?

 

17.

Og de ble erstattet av andre nasjoner. (Når de også fulgte den samme holdningen, møtte de en lignende skjebne).

 

18.

(Dette verken dreier seg om en bestemt nasjon eller et bestemt tidsrom.) Vi behandler alle lovbrytere likt. (Vår konsekvenslov behandler alle uakseptable nasjoner på samme måte.)

 

19.

Følgelig, selv i denne perioden vil det være ødeleggelse for dem som benekter disse lover.

 

20.

(Bare spør dem om å vurdere prosessen med deres egen tilblivelse, og de mange evolusjonære stadiene de har gått gjennom.) Vi skapte dere fra en væske som var ubetydelig;

 

21.

Dermed plasserte Vi den på en fast og sikker plass (i livmoren), hvor den festet seg med en feminin egg (23:13).

 

22.

Der fortsatte dere å motta næring og utviklet dere i henhold til prinsipper fastsatt av Oss.

 

23.

Likeledes har vi utviklet tiltak for alle saker, og våre tiltak fortsetter å produsere gode resultater.

 

24.

Ifølge disse tiltakene, produserer også menneskelige gjerninger deres resultater. Dermed når dommedag kommer, vil folk som motsetter seg disse lovene, få forferdelig straff som forventet.

 

25-26.

(Be dem om å forlate sine menneskelige gjerninger for en stund og reflektere over den ytre verden. De vil for eksempel) se hvordan vi har skapt jorden som beveger seg så fort, som tar alt levende eller livløst med seg. (Dette er tyngdekraften som ikke lar ting komme bort fra jorden, til tross for dens raske bevegelser.)

 

27.

Og plassert slike store fjell på den, og ordnet vannkilder slik at dere kan drikke det søte og forfriskende vannet som strømmer kontinuerlig fra dem.

 

28.

Bare se hvordan alt fungerer i henhold til Våre målbevisste lover og regler. Slik er også Vår konsekvenslov. Og det vil være undergang for dem som motsetter seg Vår konsekvenslov.

 

29.

Når dommedag kommer, skal de få beskjed om å gå videre mot ødeleggelse som de hadde ignorert, (som er).

 

30.

Fortsett til dekke av brennende røyk som har tre avdelinger (en overordner og to andre på forsiden og baksiden).

 

31.

Men dette er ikke en baldakin som beskytter dem fra solen og flammende ild;

 

32.

Ikke bare vil det ikke beskytte dem fra flammende ild, men det i seg selv vil kaste ut enorme baller av brann.

 

33.

Men disse ser ikke ut som flammer, de er mer som gulbrune kameler (som marsjerer raskt);

 

34.

Hvor forferdelig er dommedagen for dem som motsetter seg Vår konsekvenslov.

 

35.

På denne dagen vil det ikke være nødvendig at lovbrytere skal foreta tilståelser for å bli funnet skyldig. (Den dagen vil deres forbrytelser og kriminelle handlinger selv eksponere dem.)

 

36.

De vil heller ikke få lov til å gi noen unnskyldninger. (Dette fordi resultatene av deres gjerninger skal fastsettes ved konsekvensloven, av den Gud som kjenner hver persons grad av ansvar for enhver kriminalitet).

 

37.

Den dagen vil være til stor ødeleggelse for dem som benekter den (konsekvenslov)

 

38.

(De vil bli fortalt) "Dette er Dagen for regnskap som Vi har samlet dere alle til. Dere i likhet med tidligere generasjoner."

 

39.

Dere pleide å lage store planer mot vårt program. Hvis dere fortsatt har noen uprøvde planer, så kan dere prøve dem også.

 

40.

Denne dagen vil være av stor ødeleggelse for dem som pleide å motsette seg vår konsekvenslov.

 

41.

I motsetning til dette vil mennesker som er bevisste, og vokter guddommelige lover, være midt i skyggen av hager med springende vannkilder;

 

42.

Og frukt som de kan ta til seg slik de måtte ønske;

 

43.

De skal bli fortalt, "Alt dette er belønningen for deres egne gjerninger. Spis, drikk og nyt.

 

44.

"Dette er hvordan Vi belønner de som leder en rettferdig og balansert liv."

 

45.

(Det blir ingen grunn til bekymring fordi) Ødeleggelsen på denne Dagen skal kun være for de som motsetter seg Våre lover.

 

46.

Fortell dem (som alltid jakter på komfort og luksus av deres fysiske liv og vurderer bare disse til å være deres eneste mål og objektiv ~ 47:12) dere kan spise og drikke og nyte dette kun midlertidig. (Men siden dere bryter guddommelige lover, vil deres endelige resultatet bli forferdelig. De som bare vurderer deres fysiske liv som deres skjebne, lever på samme nivå som dyr som ikke noe noe annet hensikt enn å spise og drikke.)

 

47.

Slutten for slike som står i motsetning til Våre lover, skal være forferdelig.

 

48.

Når de blir fortalt om å bøye seg for Våre regler, gjør det aldri. 

 

49.

I stedet, ignorerer de dem. Resultatet av å ikke tro, er ikke noe annet enn undergang og ødeleggelse.

 

50.

Vi har forklart alle disse betingelser med veldig klare forklaringer. Til tross for dette, bekjenner enkelte folk ikke tro. Så spør dem hvilken annen forklaring de krever, for at de skal kunne bekjenne tro på sannheten av Våre lover?