MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 54: Al-Qamar

 

1.

Tiden for revolusjonen (som dere har blitt advart mot i lang tid) er nær. Makt og prakt av disse motstridende arabere vil komme til en slutt og deres flagg (som bærer deres logo av månen) vil bli revet i stykker.

 

2.

Mange av tegnene på den kommende revolusjonen har dukket opp foran dem, men på grunn av sine opprørske holdninger har de ikke tenkt over dem. I stedet vender de seg bort og sier: "Disse er de samme gamle fabler som vi har hørt tidligere" (46:11)

 

3.

De motsier og gjør narr av denne kommende revolusjonen og fortsetter å følge sine egne egoistiske interesser. Og når dette er vektlagt for dem, ber de deg (Muhammed) til å frembringe undergang som de har blitt truet med. Forstår de det ikke at konsekvenser av handlinger vises på deres rette tidspunkt og ikke tidligere?

 

4-5.

(De hadde fått denne angrefristen for å bli overbevist om forestående undergang ved å granske historiske bevis). Mange episoder av tidligere generasjoner har blitt nevnt til dem for deres seriøse vurdering, slik at disse historiene skal ha en effekt på dem og dermed vil stoppe dem fra å følge feil sti. Imidlertid har disse intellektuelle diskusjoner vært til ingen nytte for dem. De har ikke dratt nytte av advarsler og deres situasjon har nå nådd dette stadiet hvor de må møte konsekvenser av deres handlinger.

 

6.

Se derfor bort fra dem. Deres dom vil bli annonsert den gang da en høy røst vil kalle på dem (som om de var krigsfanger).

 

7-8.

Da de får høre denne røsten vil de komme ut av sine oppholdssteder i likhet med en sverm av gresshopper som tidligere var forlatt. De vil skynde seg frem til den som kaller på dem med sine blikk kastet ned som kriminelle. Folk som alltid nekter å anerkjenne denne kommende revolusjonen vil akseptere den denne dagen og se på den som en fryktelig opprivende dag.

 

9.

Dette er imidlertid ingenting. De vil oppleve det samme som tidligere generasjoner av deres slag opplevde. Da Noa advarte hans folk mot de destruktive resultatene av deres feilaktige gjerninger, motbeviste de ham og kalte ham en syns syk løgner. Han ble ofte kastet ut av deres forsamlinger med forakt.

 

10.

Hvorpå han (Noa) ba til sin Gud og sa "Disse menneskene har innhentet meg. Så ta hevn for deres urettferdige behandling."

 

11.

Dermed åpnet Vi slusene av tunge regnbyger fra himmelen.

 

12.

Og jorden åpnet sine vannkilder. Vannet fra jorden og himmelen samlet seg og tok form av en flom for et bestemt formål i henhold til vår konsekvenslov.

 

13.

Og Vi førte Noa (og hans ledsagere) ombord på et fartøy laget av brede planker og spiker.

 

14.

Og i denne mektige flom seilte den under Vår oppsyn (så de holdt seg trygge mens deres motstandere druknet). Dette var resultatet av deres benektelse av Noas advarsel mot forestående katastrofe som de spøkte om. Folk hånet ham mens han bygde arken. Folk som ikke tar sikkerhetstiltak til tross for at faren for den kommende katastrofen blir gjort kjent for dem, er skjebnebestemt til å bli ødelagt.)

 

15-16.

Vi har bevart denne episoden for dem som ønsker å lære. Er det noen som vil reflektere over hvordan advarslene gitt av Oss blir virkelige, og hvordan Vår straff blir til en sterk virkelighet?

 

17.

For de som ønsker å ta råd, har vi gjort denne Koranen lett å forstå (med historiske eksempler). Er de noen som vil reflektere over det og ta råd?

 

18.

Likeledes motarbeidet folket Aad Vår konsekvenslov, men innså deretter hvorledes Mine advarsler blir virkeliggjort og hvordan lidelse blir påført.

 

19.

Jeg slapp løs en stormfull vind på dem som de skulle lide av. Dette var en dag av en voldsom ulykke som ødela dem for alltid (41:16)

 

20.

Stormen feide folk slik at de mistet bakkekontakt og ble kastet langt bort, som om de var stammer av palmer som ble dratt ut av bakken med røtter og slengt bort (69:7).

 

21.

Dere må derfor anse sannheten i Våre advarsler og vurdere alvorlighetsgraden av Vår refselse!

 

22.

(Ved å huske disse historiske bevis bør dere vurdere hvordan Vi har forenklet denne Koranen til deres formaning. Vil dere ikke selv da reflektere og ta lærdom?

 

23.

Tilsvarende motsatte folket Thamud seg Våre advarsler.

 

24.

Og sa: ”Skal vi følger en mann som er alene (uten noe følgegruppe)? (Hvis vi gjorde dette og forlot vår klan for å følge ham, ville dette være ensbetydende med unødvendig kall for undergang og fortapelse.) Eneste personen som ville begå en slik feil er en som uten å finne noe annet form for sikkerhet faller ned i en grøft som en blind eller gal mann!

 

25.

Hvorfor skulle den allmektige velge han (budbringeren Saleh) over så mange andre mektige personer til å motta Åpenbaringen? For oss virker han til å være en innbilsk person som kaller seg Allahs budbringer kun for å virke viktig”

 

26.

(Vi ba Saleh om ikke å bli motløs av deres alvorlige hån.) De vil snart vite hvem som faktisk lyver eller er innbilsk!

 

27.

Du bør være tålmodig en stund og forbli fast og standhaftig. De skal testes for deres inngåtte avtale at de skal tillate kamelen til å beite og drikke når hun kommer tilbake på deres mark. Deres løftebrudd vil forårsake deres undergang.

 

28.

Du bør spesifikt fortelle dem at i henhold til avtalen kan alle storfe drikke om tur, og likeså vil denne kamelen i sin tur komme til drikkestedet.

 

29.

De fortalte hele historien til kameraten sin (høvdingen). (Han mistet sitt temperament og sa: "Hvorfor kan hans kamel bli behandlet som våre dyr?" Han strakte hånden og grusomt drepte dyret.

 

30.

(Dette var det endelige tegnet som viste at deres opprørske holdning hadde krysset alle grenser. Deretter kom tiden for deres ødeleggelse) Våre advarsler er sanne, og Vår straff er meget alvorlig!

 

31.

Vi sendte straff i form av en alvorlig jordskjelv (7:78). De ble fullstendig knust og redusert til smuldrer, som kvister på et forfalt gjerde ødelagt av kraften av en alvorlig vind.

 

(Gjerde beskytter vegetasjon, men når det blir for svak til å tåle vinden så kan den ikke lenger beskytte noe. Nasjoner som velger et opprørs liv i motsetning til Allahs regler, virker sterk fra utsiden, men de er alle som hullet ut og ustabile på innsiden og kan derfor ikke tåle støt selv i ugunstige forhold.)

 

32.

Ved å fortelle slike historiske bevis har Vi gjort Koranen enkel og lett å forstå. Kan noen da prøve å forstå den og deretter dra nytte av den og sette seg på rett kurs?

 

33.

Likeledes motsa folket Lot Vår sendebud som advarte dem mot deres feilaktige levestil.

 

34.

Vi sendte en kraftig storm av vulkansk stein mot dem som etterlot ingen i live, unntatt Lot og hans ledsagere som Vi hadde reddet tidligere på morgenen (51:32-34).

 

35.

Dette var en tjeneste fra Oss. Men denne tjenesten ble ikke gjort uten videre. Den kom som resultat av deres aksept av sannheten og anerkjennelse av Vår veiledning med takknemlighet. Den som tar denne stien av handling får en lignende belønning og forblir trygg fra ulykker.

 

36.

Lot hadde advart sitt folk gang på gang om å være bevisst på den guddommelige konsekvensloven, men de ignorerte den som en tom trussel. Tvert imot så begynte de å krangle med ham.

 

37.

Når Lots gjester kom for å besøke ham, nærmet de seg besøkende med onde motiver. De hadde faktisk begynt å bli påvirket av sine vellystige følelser (og var ikke klare til å lytte til noe som Lot sa. Dermed fortalte Vi dem) ”Gjør dere nå klar til å smake på resultatene av deres ugjerninger og opplev undergangen som dere ble advart mot og som dere trodde var en ren løgn!

 

38.

Som resultat av dette overtok en vedvarende katastrofe dem tidlig på morgenen.

 

39.

(Og de ble fortalt) "Nå kan dere smake Vår straff og selv se hvordan Våre advarsler blir virkeliggjort."

 

40.

Vi har gjort Koranens budskap enkel å forstå ved å fortelle disse hendelsene. Kan noen da la være å reflektere og lære noe?

 

41.

På tilsvarende måte hadde Vi også sendt Våre budbringere til Faraos nasjon. Sendebudene advarte dem mot katastrofal virkninger av deres misgjerninger.

 

42.

De motsa og avviste alle av Våre budbringere. Som resultat av dette ble de grepet av Vår konsekvenslov.  

 

43.

Du Budbringer! Nå som du har fått høre disse historiene av tidligere generasjoner, beskriv dem videre til dine motstandere og dem som fornekter sannheten. Spør dem om de i det hele tatt er noe bedre eller kraftigere i styrke og autoritet enn nasjoner nevnt ovenfor (som følge av konsekvensloven ble ødelagt). Mener de virkelig at de kan forbli sikre i motsetning til sterkere nasjoner av fortid? Mener de at de har noe immunitet i fra i Våre lover? "

 

44.

De er under inntrykk at alle stammer vil bli samlet og hjelpe hverandre mot deg (og på denne måten kan ingen skade dem).

 

45.

Fortell dem at de gjerne kan danne en gruppe og komme ut mot deg sammen. Deretter vil de se hvordan de vil omringes og snu ryggen til for å løpe unna.

 

46.

Tiden for den avgjørende revolusjonen er satt i henhold til konsekvensloven. Dette øyeblikket vil komme plutselig og overraskende, og vil være svært opprivende og bittert for dem.

 

47-48.

Disse skyldig vil komme i stor elendighet. Og når de blir dratt mot denne forferdelige straffen med ansiktet ned, vil de bli fortalt, "ha en smak av Jahannums ild."

 

49.

Det har tatt tid fordi Vi har forhåndsbestemt tiltak om alle affærer. Derfor tar det god tid før resultater av noe modnes. Dette er måten Vår konsekvenslov fungerer på.

 

50.

Men når dommen blir gitt, blir tilsvarende straff iverksatt med øyeblikkelig virkning.

 

51.

Vi har ødelagt mange (i følge denne regelen) som var mektigere og kraftigere enn dere. Vil ikke noen av dere da stoppe opp og reflektere over disse fakta?

 

52.

Uansett hva de gjør, så blir dette registrert av konsekvensloven.

 

53.

Alle dåder, enten store eller små, blir nedtegnet av denne loven.

 

54.

(Alle avgjørelser vil bli tatt tilsvarende. De som velger den feilaktige banen vil falle i inferno av ødeleggelse og straff mens...) De som bevarer loven og følger den rette veien vil få det eviggrønne, den evigfriske, den behagelige og det hyggelige Jannat.

 

55.

Dette er stedet hvor alle bekvemmeligheter og fornøyelser vil finnes i overflod, og hvor en vil ha ubegrensede muligheter. Dette er gunsten av den Allmektige som besitter all makt.