MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 113: Al-Falaq

 

1.

(Stadiet som nå denne revolusjonen går inn for vil trolig produsere et sammenstøt med motstanden. Dermed må du (Muhammed) være veldig forsiktig. Akkurat som hvordan en nyfødt baby trenger sin mors selskap for beskyttelse, bør du fortelle dine tilhengere at...)

 

Jeg tar tilflukt under Allahs velferdsordning. Som lov om skapelse og utvikling fastsetter, vil noe nytt alltid resultere fra kollisjon mellom konstruktive og destruktive krefter. Frøet åpner seg og knoppen kommer frem. (6:96).

 

2.

Det ville være bra om det som Allah har skapt i universet er benyttet i henhold til de verdier og lover som er fastsatt av Ham, men ondskap skapes om de blir benyttet i en urettferdig og ulovlig måte. Derfor er det veldig viktig for oss å være forsiktige med denne typen ondskap. Ytterst forsiktighet er derfor nødvendig for å unngå urettferdighet og feil utnyttelse (mot det som er diktert av Åpenbaringen) av de himmelske krefter.

 

3.

Videre må vi være ekstremt forsiktige når vi bruker disse. Deres utilgjengelighet ville hindre vekst og utvikling.

 

4.

Motstandere av dette systemet vil utløse propaganda som gjennom sin psykologiske effekt kan svekke vår faste oppløsning, dempe vår ånd, og skape tvil i våre sinn. Dette kan føre til rystelse i vår overbevisning. Derfor har vi også vært forsiktige og skeptiske til slike aktiviteter av motstandere.

 

5.

Likeledes vil det være folk som vil være ekstremt sjalu på suksessen vår. Vi må også være forsiktige med deres sjalusi og ondskap.

(Disse er de onde og destruktive krefter som vi må være forsiktige i fra. Den praktiske måten å sikre seg mot dem på, vil være å adlyde Guds lover, og dermed forbli innen Hans beskyttende forvaring.)