MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 23: AL-MOMINEEN

 

1.

La Oss fortelle deg nå om folk som vil produsere god resultater av deres arbeid. De vil oppnå altomfattende suksess i denne verden så vel som i det hinsidige.) Dette er mennesker som aksepterer sannheten av Våre lover, og som setter praktiseringen av disse lovene som deres ultimate mål og misjon i livet.

 

2.

Og de forholder seg til disse lovene med fullstendig underkastelse. Med andre ord, de velger å utfører oppgaver de er tildelt i henhold til disse lovene.

 

3.

De sørger for at deres innsats ikke blir bortkastet på uproduktivt arbeid. De avstår fra lettsindige urimeligheter og fra alt annet som kunne hindre dem fra å følge Koranen (41:26).

 

4.

De følger et program som sikrer dem at midlene for utvikling er kontinuerlig tilgjengelige for menneskeheten.

 

5-6.

Og de bevarer deres seksuelle energi kun for deres koner, eller slavepiker Det er ingen skyld i å ha seksuell omgang med dem.

(Dette verset er fra den gang slaveri enda ikke hadde blitt avskaffet av Koranen, og folk var i transisjonsfase fra deres gamle måter. Koranen kom med pålegg som forbyr det ~ 47:4.)

 

7.

Den som vender seg mot noe annet form for seksuell relasjon overtreder Guddommelige grenser (som er en alvorlig forbrytelse ~ 24:2).

 

8.

Og de tar vare på deres tillit og opprettholder deres løfter (4:58)

 

9.

(Kort sagt...) Suksess og velstand vil bli opparbeidet for kun de som alltid står ved Nizam-oss-Salat (Samfunnssystem basert på Salat) ordinert av Allah. De følger den guddommelige loven i alle livets faser (24:41).

 

10.

Dette er folk som er de virkelige arvinger til suksess og fremgang i livet.

 

11.

(Med andre ord:) De skal ha hyggelige ting og arve et liv i overflod, i denne verden og den hinsidige, hvor de vil bo for evig. (7:43, 43:72)

 

(Dette er de særegne egenskapene til Momineen, som skal leve et vellykket liv ~ 70:23-34.)

 

12.

(Dette fordi mennesker ikke er som andre. Statusen 'menneskets liv' er oppnådd etter vellykket passeringer gjennom trinnene av "dyreliv", og det vil fortsette å utvikle seg gjennom forskjellige andre stadier av utvikling.) (Evolusjon)

 

Når det gjelder forskjellige faser av dyreliv, startet Vi opprettelsen av kvintessens av leire (uorganisk materie). (22:5)

 

13.

(Deretter nådde Vårt program for etableringen et stadium da videre formering fortsatte ved unnfangelsen.) Jeg fikk det til å bli en dråpe sæd som ble avsatt i det kvinnelige egget (i mors livmor).

 

14-15.

Deretter ut av dråpe sæd, har Vi opprettet en suspendert zygote (som en igle). Fra zygoten har Vi opprettet en gryende klump. I neste steg har Vi formet beina, som Vi deretter kledde med kjøtt. (Opp til dette punktet er alle stadier gjennomført som ved vanlige dyr. Men…) Deretter satte Vi et fnugg av guddommelig energi i den (32:7-9) og ført den til å fremstå som en helt ny skapning (71:14). Denne nye skapelsen, som er helt forskjellig fra andre dyr, er mennesket. Bare tenk på de store mulighetene som Allahs lov av kreasjon har. (Selv om man også lager forskjellige ting, så er det verden av forskjell mellom menneskets kreasjoner, og de av Allah.) Allahs skaperverk bærer det beste ved støtte av proporsjon og balanse, og det er en unik legemliggjøring av skjønnhet og ynde. Han er definitivt den beste av skaperne (15:16).

 

15.

Men dere må alle dø en dag.

 

(Dette betyr ikke at du selv kommer til å dø kun fordi den fysiske kroppen din går i oppløsning. Dette konseptet ville være sant om du bare besto av din fysiske kropp. Men som det er nevnt før, et menneske har noe mer enn den fysiske kroppen. Den menneskelige karakteristikken som gjør at hvert menneske han en ”ego” eller ”ens selv”, omkommer ikke med døden. Den holder ut og fortsetter videre. Derfor.........)

 

16.

Etter døden vil alle bli oppreist igjen på oppstandelsens dag (84:19).

 

17.

(Videre er Vårt system for etablering ikke slik at Vi har blitt uinteressert i universet etter å ha skapt det.) Vi har laget flere himmellegemer som følger hverandre over deg (i det ytre rom). Vi driver også på å legger til nye ting til Våre kreasjoner (35:11). (Ikke bare legger til, men Vi fortsetter også å gi dem næringsmidler. Før dere ble generert på denne planeten, hadde Vi gjort svært gode ordninger for ressurser som var nødvendige for deres livsopphold der.)

 

18.

For dette sender Vi ned vann fra skyer i henhold til et sett prosedyrer og lagrer det på jorden (i forskjellige former etter behov). Videre har Vi for sikkert absolutt makt til å fordampe den, akkurat på tilsvarende måte som Vi lot den regne ned fra skyene. Men Vi gjør det ikke. Tvert imot, holder Vi det lagret i bakken slik at den forblir tilgjengelig for deres utbygging.

 

19.

Og fra dette vannet bringer Vi fram frukthager av daddelpalmer og vingårder for dere, som gir rikelig med frukt som dere kan spise (og bruke på andre måter).

 

20.

Tilsvarende vokser det (oliven) trær i dalen Sinai, som gir olje som dere tilsetter for smakstilsetning i mat.

 

21.

Likeledes, hvis dere tenker over livet til dyrene, vil dere finne noen rare ting som vil åpne mange visuelle tanke for dere. Vet dere hva som skjer i magen (16:66)?

 

(Er det noe i magen som kan kalles behagelig eller elskverdig? Men likevel...) produserer Vi (melk) for dere til å drikke. Dere utleder mange andre bruk fra disse dyrene, og dere spiser kjøttet av noen av dem.

 

22.

Du kan også ri på dem (på land), og reiser i båter gjennom vannet.

 

23.

(Alle disse ordningene er for utviklingen av kroppen deres. Men det påhviler også mitt overvåkede system at Vi skal sørge for utvikling av menneskelige aspekter. Det hadde ikke vært Vårt nåde verdi, om Vi hadde laget mennesket som det beste av Våre kreasjoner og på den andre siden ikke gitt ham midler til utvikling av menneskelig personlighet. For dette avtalte Vi å sende guddommelig veiledning gjennom Våre budbringere. Den første i denne rekken var Noah, som Vi sendte til hans eget folk. Han spurte dem: "mitt folk, kan dere se å bare følge guddommelige samfunnslover? Ingen foruten Ham er verdig lydighet. (Og ingen andre samfunnslover enn de diktert av Ham er verdt å leve etter) Fortell meg om dere er villige og klare til å følge disse lovene Hans."

 

24.

Høvdingene av hans samfunn, som nøt velsignelser av liv, nektet å godta hans budskap. De fortalte sitt folk: "Denne mannen (som kaller seg et sendebud fra Allah) er et menneske som dere. Han bare ønsker å oppnå overlegenhet over dere. Hvis Allah ønsket å formidle en melding til oss, ville Han for sikkert ha sendt en Malaika. (Hvorfor skulle han sende en vanlig mann som var fra blant oss? Det de sa videre var meget snodig og) Vi har aldri hørt noe slikt fra våre forfedre"

 

(Malaika betyr Allahs krefter, men vanlig oversettelse er ”engler”)

 

25.

"Det ser ut som om han har mistet sitt sinn (så ikke gi noe oppmerksomhet til det denne galningen sier). Bare vent noen dager og se hva hans slutt vil bli."

 

26.

(Noah gjorde sitt beste for å få dem til å forstå og ta til seg fornuft, men alt dette var forgjeves. Hvorpå) Han ropte ut: "min Forsørger! De vil ikke høre på meg, og uten å lytte eller forstå, benekter de meg. Vennligst hjelp meg mot dem (fordi situasjonen er nå utenfor min kontroll).

 

27.

Så sendte Vi åpenbaringen til Noah om å bygge en ark under Vårt tilsyn og i henhold til Vår veiledning. Når den tid kommer (som angitt i Vårt program) og bevegelsen av vann velter frem i form av storm (og i form av oversvømmelser), plasser to par av ting om bord. Også inkluder ledsagere, bortsett fra dem som gjennom deres fornektelse og opposisjon har allerede gjort det klart for deg at de aldri vil bli medlemmer av gruppen. Og husk at alle  de som er ivrige på overtredelse vil bli druknet. Derfor ikke spør meg om deres sak.

 

28.

Så snart du og dine følgesvenner bosatte dere i arken bør dere alle erklære at kun Allah er verdig all beundring for det er kun Han som reddet oss fra de urettferdige."

 

29.

Etter dette bør deres påkalling være, "Vår Forsørger, før oss mot et sted som vil være kilden til lykke og velsignelse, for Du er den beste til å gi oss muligheten til å landsette oss trygt."

 

30.

I denne fortellingen om Noah det er tegn som viser fasthet av Vår konsekvenslov. Den viser også hvordan Vi snur forholdene for folk ved å endre deres omstendigheter.

 

31.

(Resultatet av denne endringen var at Noahs samfunn ble ødelagt, og) dermed begynte epoken for andre generasjoner.

 

32.

Deretter sendte Vi Vår budbringer (til neste generasjon), som gjentok det samme budskapet (til sitt folk) at dere bør kun følge Allahs lover. Foruten ham er det ingen annen verdig autoritet og lydighet. Suverenitet tilhører kun Allah. Derfor må dere fortelle meg om dere er eller ikke er villige til å følge Hans lover. (Om dere gjør det vil dere bli frelst fra undergangen som kan ramme dere på grunnlag av deres gale gjerninger.)

 

33.

Men samfunnsledere som hadde adoptert en opprørsk holdning nektet å anerkjenne sannheten om guddommelige samfunnslover. De var ikke overbevist om konsekvensloven og liv heretter. De hadde brukervennlighet, komfort og luksus i livet og forutså at iverksettelsen av den guddommelige loven ikke var i deres interesse. Således reiste de seg imot den og adresserte sitt folk, "denne personen (som påstår å være en budbringer fra Allah) er et vanlig menneske som dere. Han spiser det dere spiser og drikker det dere drikker (så i hvilken kapasitet er han bedre enn dere, for at dere skulle akseptere det han har å si?)

 

34.

Hvis dere følger og adlyder denne mannen som ikke er noe forskjellig fra dere selv, så vil dere for sikkert være tapere. En person som er verdig lydighet burde ha overnaturlige krefter og være guddommelig eller Guds avatar på jorden. Adlyde en vanlig dødelige er ubrukelig. Videre, systemet som han akter å iverksette, nemlig likeverd og verdighet for alle mennesker, betyr totalt ødeleggelse for dere.

 

35.

(Dere har rikdom og myndighet til å gjøre hva dere måtte ønske. Men hør på hva han sier! Han sier at ingen kan unnslippe grepet av konsekvensloven, selv ikke etter døden......) Han fortsetter truende at når dere dør og blir støv og bein, vil dere bli hevet til live igjen (slik at dere kan holdes ansvarlig og straffes for ugjerninger som dere hadde begått i denne verden).

 

36.

Tenk hvor umulig denne saken som han snakker om er! Det er en slik utenkelig fenomen at ingen fantasi eller sunn fornuft kan akseptere det. Likevel fortsetter han å true dere.

 

37.

(For å komme til liv igjen etter døden er meningsløst.) Livet finnes bare i denne verden. (Vi ser daglig at) Mennesker dør og nye blir født. Dette skjer i denne verden hele tiden, og derfor er det galt å akseptere at vi ville bli hevet til liv igjen etter døden.

 

(Det materialistiske synet på livet er ikke et påfunn av vår egen alder! Det er et svært gammelt konsept.)

 

38.

Denne mannen gjør ingenting annet enn å oppdikte falske historier som han forbinder med Allah. Men vi kommer aldri til å akseptere noe av det han sier.

 

39.

Denne budbringeren spurte sin Forsørger, "Min Forsørger, disse menneskene vil ikke høre på meg og er ute etter å beseire meg, så hjelp meg mot dem. "

 

40.

Gud svarte: "Perioden med fristen deres kommer til å ende, og de vil snart se resultatet av deres gjerninger. De vil selv gjøre seg til skamme!

 

41.

(Ikke lenge etterpå) Et voldsomt rettferdig og uunngåelig oppstyr overtok dem, og Vi fikk dem til å bli som en haug av døde blader (fordi de hadde blitt hindringer i Vår konstruktive program ~ 11:68). Se hvordan folk som følger banen av undertrykkelse og tyranni er fratatt suksesser og gleder i livet. (Dette er vår uforanderlig lov som har vært i kraft siden starten og er basert på høye verdier og rettferdighet.)

 

42.

Dermed gav Vi opphav til neste generasjoner.

 

43.

(Også de, døde på grunn av deres misgjerninger.) Husk at i henhold til Vår konsekvenslov kan verken et lokalsamfunn bli ødelagt før manifestasjon av resultatene, og heller ikke kan den overleve etter dette tidspunktet. (Det kan være noe reduksjon eller utvidelser i den ~ 7:34, 13:38, 15:5.)

 

44.

(Ulike nasjoner dermed kom og gikk og Vi fortsatte å sende Våre budbringere, den ene etter den andre med intervaller etter behov. Men disse nasjoner fulgte også til slutt samme vei.) Når en budbringer kom til dem, motbeviste de hans budskap og lære. Som et resultat av dette, ble de ødelagt, den ene etter den andre. De var så fullstendig ødelagte at bare deres historier ble igjen.

 

Historien til disse nasjoner er klare bevis for det faktum at den som benektet sannheten av Min melding og stå fast på sine feilaktige tradisjoner, ble fratatt komfort og luksus i livet. Dette er Min uforanderlige lov, og historien til forrige nasjoner vitner til dette.

 

45.

I henhold til dette programmet sendte vi Moses og broren Aron med Våre lover med tydelige og åpne begrunnelser (som forklarte sannferdighet og fasthet av disse lovene).

 

46.

Vi sendte dem til farao og ledere av deres nasjon. (Begge brødrene presenterte levemåten gitt av Oss). Farao og ledere av hans nasjon opprådde med ekstrem arroganse, for de var en selvbetjent innbilsk mengde.

 

47.

(I stedet for å gruble over sannheten av det som ble presentert for dem) De sa: "Skal vi tro de, som er vanlige mennesker som oss (og ikke overmenneskelige)? Så vidt deres status er bekymret, så tilhører de fellesskapet til våre slaver. (Hvordan kan en underordnet nasjon besitte intellekt og lære det til deres herskere?) Det vil være ydmykelse for oss å akseptere det de har å si.

 

48.

Dermed motsa de dem begge. Som et resultat av dette falt også denne nasjonen i kategorien av dømte nasjoner. (Som det har blitt sagt før, nasjoner som avviker fra de riktige prinsipper i livet vil bli fortapt.)

 

49.

Vi hadde gitt disse menneskene en guddommelig samfunnskode via Moses. Om de hadde iverksatt denne koden i deres samfunn så kunne de ha unngått undergang.

 

50.

Sammenstøtene mellom godt og ondt fortsatte til Vi sendte Jesus med Vår melding. Jødene ble imot Jesus fordi han kalte dem mot den riktige guddommelige banen, men de motsatte seg også hans mor Maria, (fordi også hun hadde motsatt seg deres selvlagde samfunnsregler inkludert deres prestelige oppførsel). Vi gjorde dem begge (Jesus og Maria) om til symboler for frelse og ødeleggelse av jøder.

 

Vi beskyttet dem ved å ta dem bort fra jødenes rekkevidde. Vi ga dem begge en bolig på et høyt sted som var svært godt egnet for dem, og hvor kilder av klart og rent vann strømmet (noe som gjør landet fruktbart og frodig, som er symbolet på velstand).

 

51.

(Dette var en kort redegjørelse for noen av Våre budbringere.) Vi hadde planlagt et program for dem som fortalte dem at de skulle nyte livet ved å delta i alt som var lovliggjort og arbeide for forbedring av menneskeheten. Min konsekvenslov er for sikkert meget godt klar over alt det dere gjør (og belønner dere tilsvarende).

 

52.

Du budbringer, dette fellesskapet av deg, er et fellesskap av budbringere (21:92). Selv om medlemmene dukket opp på forskjellige tider i forskjellige land, og mellom ulike nasjoner, forble de et samfunn fordi budbringere lærte en ideologi og synet på livet, at det bare er ett Forsørger for alle, som er Allah. Oppgaven til hver enkelt av dem var å være vaktsom om og implementere Hans lover (og på grunn av denne enheten i tanke og handling, tilhørte de alle den samme samfunn).

 

53.

Som sådan delte de seg i grupper og ulike sekter dukket opp. Det logiske resultatet ble sekterisme, hvorpå hver sekt satte sin egen måte å tenke på og var tilfreds med at de alene var på rett vei, mens alle andre gjorde galt. (30:32)

 

54.

(Tilhengerne av tidligere budbringere er delt inn i sekter og de motsetter seg levemåten som du presenterer. Det synes liten sjanse for at de kommer til å lytte til deg i dette øyeblikket...). La dem være i fred for de er tapt i uvitenhet. (Når dette systemet blir etablert i synlig form, vil resultatene av systemet tale for seg selv og vise hvem som var på rett vei ~ 22:17, 22:55-57.)

 

55-56.

Er disse menneskene under falsk antagelse at fordi Vi hat gitt dem rikdom og avkom så betyr dette at Vi overser deres onde gjerninger, og at Jeg vil fortsette å skjenke velstand på dem og øke den? Nei! Virkeligheten som de ikke kjenner til, er annerledes.

 

57.

(Personer som fortjener gledene i livet er annerledes.) Det er de som er redd for resultater ved å trosse lovene av deres Forsørger.

 

58.

Og de har full tro på sannferdighet og fasthet i meldingen av deres Forsørger.

 

59.

De adlyder kun Hans lover og likestiller ikke noen andre til Ham.

 

60.

Og de fortsetter å bidra (til samfunnssystemet for etablering av Guddommelige orden og vekst og utvikling av menneskeheten) med uansett hva de har råd til. Samtidig har de en skjelving i deres hjerter med tanken på å ta noen skritt som skulle lede dem bort fra stien som fører til deres Forsørger.

 

61.

De kappløper med hverandre for å gjøre gode gjerninger, og de overgår alle andre.

 

62.

De har full tro på at restriksjoner pålagt av guddommelige samfunnslover, ikke er unødvendige og holder oss tilbake. Disse begrensningene er innført kun for å utvide og utvikle ens personlighet (2:286, 6:153, 7:42).

 

Deres overbevisning er for sikkert riktig, fordi Vi opprettholder korrekte og oppdaterte registreringer av hver og alle gjerninger, og ingen urett er gjort til noen.

 

63.

Men forståelsesevnen til motstanderne er fullstendig uklar over dette faktum, fordi de er dypt involvert i å forfølge deres egne egoistiske mål. Det er derfor de gjøre gjerninger som er stikk motsatt de gjerninger anbefalt på den rette måten. Og de vil fortsette å gjøre dette.

 

64.

(De vil fortsette å gjøre disse feilgjerningene sine......) til den tid når Vi skal pågripe og ramme den velstående delen av samfunnet hvor fornuft er tapt i luksus (23:33). Du vil da se hvordan deres arroganse kommer smuldrer ned, og de vil stønne og rope i nød.

 

65.

De vil bli fortalt på med klare ord "Det er ingen hensikt i (slik forsinket) hyling og skriking, for ingen hjelp skal overhodet komme fra oss."

 

66-67.

(Har dere glemt..) Da Mine lover ble formidlet til dere, igjen og igjen og at dere ikke var klare til å høre dem enda? Og at dere snudde på hælene og gikk deres vei når Våre budbringere advarte dere mot denne mørke tiden?

 

68.

(Man kan undre over hvorfor de skulle ha avvist en slik livaktig og klart budskap.) Kan grunnen være at de ikke brukte deres sinn seriøst nok, eller var dette noe uvanlig som aldri hadde kommet til deres forfedre? (46:9)

 

69.

Kunne de ikke fatte (i lys av hans tidligere liv) om renn budbringeren var sannferdig eller en løgner? (10:6).

 

70.

Eller trudde de at han hadde blitt gal? Nei, dette var ikke tilfellet. Faktum er at budbringeren presenterte sannheten til dem. Men fordi de fleste av dem avskydde sannheten, ønsket de å inngå kompromiss ved å gjøre endringer som passet deres interesser. (10:15, 11:13, 17:74, 68:9)

 

71.

Fortell dem at hvis sannheten var i å følge ønsker av mennesker, ville det ha blitt kaos i universet. Ingenting ville være på riktig sted og alt ville ha blitt snudd opp ned. (Bare vurder deres tankegang!) Vi ga dem nøyaktig veiledning som sikrer dem verdighet, storhet, fremragende høyde i status og ære, og selv da velger de å vende seg bort fra alt dette. (7:176, 21:10-24; 43:43)

 

72.

Du budbringer, tror disse menneskene at du spør dem om økonomisk erstatning? (Fortell dem at du ikke trenger noe fra dem.) Enhver næring du får fra din Forsørger er langt bedre, siden han er den beste av tilbydere.

 

73-74.

Du inviterer dem til den rette veien (uten å spørre om noe i retur). Men folk som ikke tror på fremtidige liv fortsetter å avvike fra denne banen (uten å ville komme på den).

 

75.

(En liten støt hadde blitt gitt til dem, men det gjorde ingen forskjell.) Derfor selv nå, hvis Vi er skånsomme og medfølende og fjerner nød som skal ramme dem, vil de fortsette i deres overveldende arroganse og fortsette på den gale veien.

 

76.

(Beviset for dette er at, som nevnt ovenfor) Når Vi straffet dem (gamle generasjoner) med lidelse, heller ikke da bøyde de seg for loven av deres Forsørger, og heller ikke hadde de en smule av ydmykhet.

 

77.

De vil bli fullstendig deprimert når Vi åpner porten av alvorlig refselse på dem.

 

78.

(Fortell dem at Hans straff kommer ikke plutselig.) Han har gitt dere ører for å høre, øyner for å se og sinn til å tenke med (slik at dere kan bruke alle deres evner før dere tar en avgjørelse). Det er imidlertid svært få av dere som utnytter disse fakultetene for å komme fram til en riktig beslutning. (De følger enten egne ønsker eller blindt følger andre. De tyr ikke til noe fornuft eller intellekt i deres stahet.)

 

79.

(Dersom dere tenker med intellekt og rasjonalitet, så vil det bli klart for dere at) Det er Han som har spredt dere over hele verden (og fikk rikelig næring tilgjengelig for dere). Dette betyr likevel ikke at dere bør gå bort fra Hans konsekvenslov (og ikke tenke på konsekvenser av deres handlinger. Nei, ikke i det hele tatt!) Dere blir drevet tilbake til denne loven og hvert trinn dere tar, bringer dere nærmere den (67:24).

 

80.

Liv og død (for enkeltpersoner så vel som nasjoner) er fastsatt i henhold til Allahs lover. En nasjon kommer etter den andre, akkurat som natt og dag følger hverandre. Hvorfor bruker dere ikke deres intellekt og forståelse til å innse dette?

 

81.

Hadde de virkelig basert deres tenking på intelligent, ville de aldri ha gjentatt det deres forfedre pleide å si, uten å tenke over det.

 

82.

De følger deres forfedre blindt, mens de sier: "Er det slik at vi vil igjen bli hevet til livet selv etter at vi dør og blir til en haug av støv og bein?"

 

83.

(De protesterer videre med at) Konseptet av liv etter døden ble lovet våre forfedre før oss, men vi har aldri sett en død mann komme tilbake fra de døde. Så uansett hva som blir fortalt nå er ikke noe nytt, men gamle myter som gjentas.

 

84.

(Det nytter ikke å debattere med dem på denne saken lenger. Snakk med dem kun om deres samfunnssystem. Spør dem) "Hvis dere vet, fortell meg kun såpass: Hvem eier jorda og alt som er i den? "

 

85.

De vil innrømme at dette tilhører Allah. Så spør dem hvorfor de ikke kan forstå (en enkel ting) at det som tilhører Allah burde også forbli hos Allah og ikke komme inn i eierskap av mennesker?

 

86.

Så spør dem: "Hvem er Forsørgeren av ulike himmellegemer (og av det som finnes på eller i dem ~ 16:49; 42:29), og i hvems autoritet eksisterer det suverene kontroll av velferd av alle ting i universet?

 

87.

De vil innrømme at dette og alt annet er under Allahs kommando og kontroll. Så spør dem: "Hvorfor vil dere beholde deres egen kontroll på ting, i stedet for Allahs. Er dere ikke redde for konsekvensene av denne konfrontasjonen med Ham? Ønsker dere ikke å unngå avgjøringsdag som er skjebnebestemt til å komme på grunn av deres feilaktige måter? "

 

88.

Spør dem: "Fortell meg om dere kjenne til en annen autoritet som har all makt i hele universet. Finnes det en annen autoritet som ingen kan skade? Den som gjør opprør mot Våre lover kan ikke reddes eller hjelpes noen steder."

 

89.

De vil igjen innrømme at slik autoritet kun tilhører Allah (29:61-63). Nå spør dem: "Hva er det som leder dere mot tvil i det jeg forteller dere om Allahs lover?

 

90.

(Det er ikke slik at disse folk er under noe villfarelse, faktum er det samme som har blitt fortalt før ~ 23:70.)

 

Vi har skjenket dem guddommelig samfunnskode som er den absolutte rette måten å leve etter.

 

(Men siden dette påvirker deres egne interesser, så nekter de å godta det. De ønsker å begrense Guddommelig autoritet og kontroll til ytre univers, fordi på denne måten ville det ikke skade deres interesser og Allah ville ikke ha kontroll over deres sosiale liv ~ 21:20.) Husk at en slik tro på Allah er meningsløst. De er derfor løgnere som hevder at de har tro på Allah.

 

91.

(Spør dem om hvems samfunnsregler de ønsker å leve etter, om ikke Allah sine?)

 

Han har ikke avlet noe avkom (så det er utelukket å nevne noen konger eller andre ledere som kan likestilles med Allah, eller utnevnes til Hans regent).

 

Det har aldri vært en annen Overvåker enn Ham (slik at det er ikke mulig å referere til en annen Gud enn Allah)

 

Fortell dem at om det hadde vært slik, ville enhver gud ha gjort krav på sin kreasjon og stått imot andre guder. Sammen med sine kreasjoner ville de ha prøvd å overkjøre hverandre (som er tilfellet av kongene i denne verden). Men Allah er langt over alt sånt, og kan ikke rommes i konsepter som disse folk har av slike guder.

 

92.

Han vet alt som er kjent for dere, i tillegg til alt som er utover deres oppfatningsevne. Han er overlegen og fremfor alle andre krefter som disse folka prøver å likestille Han med.

 

93-94.

Du budbringer, ønsk deg følgende "min Forsørger, om straffen som Du har advart dem mot kommer i løpet av min levetid, ber jeg om å ikke være blant disse opprørske mennesker i det øyeblikket dette skjer. (Den kan komme på et tidspunkt når jeg har forlatt Mekka, slik at medlemmer av min gruppe ikke fanges i den.)

 

95.

Med alt det ovennevnte bør det være klart at) Vi besitter makt til å påføre straffen som de er advart mot, i løpet av ditt levetid.

 

(Men det gjør ikke noe forskjell om det skjer i løpet av levetiden din eller etter det. Vedtaket i alle tilfeller vil være i henhold til konsekvensloven som kommer på det tidspunktet som den er bestemt for, ikke et øyeblikk før eller senere ~ 10:46, 13:40, 43:42).

 

96.

Dermed må du nedprioritere spørsmål om når ødeleggelsen kommer, og bør jobbe hardt for å oppnå ditt program med det beste av din atferd (uten svik, svindel eller lureri, siden disse egenskaper skaper ondskap). Hold motet oppe imot deres opposisjon. Du bør fortsette å etablere et system som er basert på likeverd, rettferdighet og ærlig behandling. Det positive og konstruktive resultatet produsert av dette systemet skal forhindre onde handlinger. Mens du foretar deg av denne oppgaven, ikke bry deg om deres kommentarer siden Vi vet om alt som de sier (og Vi vil ta Oss av dem selv).

 

97.

Ditt ønske og innsats bør være i å få iverksatt Guddommelige samfunnslover mot det onde og rampete designet av samfunn som dine motstandere har skapt. Dette fordi slikt deler samfunn i fraksjoner. Den eneste måten å forbli trygg fra deres onde design er å få folk til å holde seg fast forbundet med oppriktighet og alvor på disse guddommelige samfunnslover.

 

98.

Og disse motstanderne skal dermed ikke engang ha mot til å komme nær deg.

 

99.

De vil imidlertid fortsette å implementere deres samfunnsdesign til døden tar over en av dem. Da vil han bønnfalle, "min Forsørger, la meg gå tilbake til livet igjen.

 

100.

Slik at jeg kan gå tilbake for å høste inn muligheter jeg har gått glipp av i mitt liv, og dermed nå utnytte disse muligheter for å gjøre rettferdige gjerninger." (Men svaret vil være..) Nei! Alt han da vil si vil ikke være til noe nytte, da disse ord vil være meningsløse. Dette kan ikke skje nå.

 

(Det er ingen avkastning eller repetisjon i livet. Akkurat slik da vannet flyter over og som ikke kan dras tilbake, det er en mellomliggende barriere mellom dem og deres tidligere liv. Det er bare ikke mulig å snu. Men når folk som fortsatt er levende engang dør, blir de gjenforent med folk som døde tidligere ~ 39.58.)

 

101.

Den dagen når livet er tømt fra disse (livløse) former, vil verken bånd av slektskap gjelde, og heller ikke vil de spørre etter eller bry seg om hverandre.

 

(Alle skal svare for seg selv for det de selv har gjort)

 

102.

På denne dagen vil vedtaket bli gjort i henhold til ens egen personlig dyktighet. De som har en tyngre (utviklet ) dyktighet, vil lykkes og bli velstående.

 

103.

Og for dem som er lettere, og dermed viser en svikt i utviklingen av sin indre 'selv', vil ikke kunne fortsette videre, og vil forbli i Jahannam for alltid.

 

104.

Ansiktene deres blir brent med ild (av skam), og de vil bli skåldet (med anger) innenfra.

 

105.

(De vil bli konfrontert), "Er det ikke et faktum at dere har ignorert Mine lover som ble presentert for dere?"

 

106.

De vil si, "vår Forsørger, (dette er riktig, men hva annet kan vi si i dette øyeblikket, bortsett fra at) vår ulykke overveldet oss og vår gruppe gikk seg vill (og vi gikk med den).

 

107.

(Nå er alt klart for oss. Derfor) Ta oss ut av denne lidelsen. Hvis vi går tilbake til onde gjerninger så kan du stemple oss som urettferdige."

 

108.

De vil bli fortalt, "Stadiet av livet når noe kunne ha blitt gjort eller oppnådd er nå bak dere, den kan ikke komme tilbake. Nå må dere leve et liv i forsmedelser og det er ikke noe nytte i å hyle angrende og gråte nå."

 

109.

(Husker dere ikke at) Det var en gruppe blant Vårt folk som hadde erklært, "vår Forsørger, vi har fast tro på sannheten av dine samfunnslover. Beskytt oss (fra ond samfunnsdesign og strategier laget av våre motstandere) og også foreta avsetninger for vår utvikling, for det finnes ingen bedre forsørger og utbygger enn deg."

 

110.

Men dere gjorde dem til mål for latterliggjøring og hån, til det tidspunktet at dere glemte alt om meldingen Vår.

 

111.

Selv om dere holdt på å latterliggjøre dem, var de urokkelige i sitt arbeid og i deres misjon. De er i dag vellykket og har nådd sitt mål som et resultat av deres utholdenhet.

 

112.

De vil bli spurt, "Husker dere hvor mye tid dere brukte på jorden?"

 

113.

(Graden av bevissthet og følelse av tid ville ha gjennomgått så mye endring at)

De vil svare: "Vi har brukt en dag der, eller en del av en dag. Dersom du ønsker å vite riktig tid, kan du be dem som holder telling."

 

114.

De vil bli fortalt, "Tiden dere har brukt, var faktisk svært kort sammenlignet med det livet dere har å leve her. Ønsker bare at dere kjente fakta (og hadde gjort noe for å forbedre deres tilstand i dette livet?)."

 

115.

(Du budbringer, etter å ha beskrevet disse fakta til dem, spør motstanderne)

 

"Tror dere at dere har blitt skapt uten hensikt og mål? I så fall kan dere bare fortsette å gjøre det dere vil uten å vise noe ansvarsfølelse. Dere må gjerne tro at det ikke vil være noen konsekvenser ifølge konsekvensloven, og at dere ikke vil komme tilbake til Oss for å svare for deres handlinger "

 

116.

(Husk at) Allah som benytter sin makt og myndighet til å gi positive og konstruktive resultater, er langt over slike begreper. Han hengir ikke i hensiktsløse sysler. (Uansett hva Han gjør er basert på absolutt realitet.) Han er den ultimate suverenitet i universet, og det er ingen annen autoritet i universet enn Hans. Han er Forsørgeren som utøver den sentrale kommandoen over hele universet."

 

117.

Denne påstanden er basert på mye kunnskap og fornuft. Den som sier noe imot det, og påkaller en annen myndighet, finner ingen bevis for å styrke deres påstand.

 

(Hvordan kan noen andre finne en slik påstand når) Selv hans egne gjerninger vil bli dømt i henhold til guddommelige lover. Derfor, de som fornekter Hans autoritet og kontroll, kan ikke oppnå suksess. (Suksess kan bare oppnås av mennesker som har overnevnte kvaliteter.)

 

118.

(Uansett om disse menneskene aksepterer sannheten eller ikke) Du bør fortsette å kalle på din Forsørger at Hans hjelp skal etablere velferd for dere så dere kan sikre dere fra onde krefter (og onde samfunnslover), men også holde mottak av bestemmelser for næring. For sikkert, Han er den beste av alle til å gi midler til næring."