MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 41: FUSSILAT

 

1.

Allah, som er verdig all beundring og all det sublime sier at:

 

2.

Denne guddommelige Koden har blitt avslørt av Allah. Han gir utviklingshjelp til alt i universet, uten noe belønning eller noe innsats fra deres side. (Han utvikler også menneskets “selv” ved veiledning.)

 

3.

En slik bok har blitt avslørt. Dens pålegg har blitt skrevet tydelig slik at det ikke er tvil eller tvetydighet i det. Dets språk er også meget tydelig og klar, slik at folk som ønsker å forstå det, ved å bruke deres kunnskap og fornuft, kan forstå dets hensikt.

 

4.

Den vil også fortelle om de hyggelig konsekvensene av å leve i henhold til de guddommelige lover, og om de mange ulykker som kan forekomme når en motsetter seg disse lovene. Men de fleste av folk som du presentere denne Koranen til er ikke engang klare for å høre på den. De bare snur seg unna og går deres vei.

 

5.

De sier: "Våre hjerter er immune mot det du inviterer oss til (og ingenting kan ramme oss). Videre er det døvhet i ørene våre, og det er et slør mellom oss. (Mellom oss to er det en skille som ikke kan fjernes. Så hvorfor sliter du deg ut ved å gi oss råd?) Det er bedre om du gjør noe annet i stedet, for vi kommer ikke til å forlate våre måter uansett".

 

6.

Fortell dem "Prøv å forstå min holdning. Aller først vil jeg presisere at jeg er et menneske som dere. (Mine fysiske behov er ikke forskjellig fra deres). Den eneste forskjellen mellom dere og meg er at åpenbaringen blir avslørt til meg (av Allah), og at jeg anerkjenner at all myndighet og makt ligger kun hos Allah Den Allmektige, og at det er ingen foruten Allahs regler som bør som følges. (Det påhviler også et ansvar hos en slik person som mottar åpenbaring til å formidle det til andre. Det er nettopp derfor til at jeg formidler det til dere til tross for deres aversjon og fornektelse. Jeg vil fortsette å gjøre dette, uavhengig av deres reaksjoner på det. Mitt budskap er at) Dere bør ta stien som fører dere til Allah og legge andre måter til side. Dette vil også beskytte dere fra andre feilaktige og ødeleggende måter. Husk også at folk som tilskriver partnere til Allahs autoritet og makt, blir ødelagt. (Å blande inn andre leveregler med Allahs er et middel for ydmykelse for menneskeheten. Hva kan være en større ødeleggelse enn fornektelse av menneskelig respekt?)

 

7.

Folk som forlater livet foreslått av Allah og vedtar andre måter, er ikke bekymret for utviklingen av menneskeheten. De ​​konsentrerer seg kun om å samle rikdom. Fakta er at de ikke er overbevist om livet i fremtiden (heretter). I følge dem ender livet med døden på jorden. Husk at kun den personen som mener at hans egen personlighet skal utvikles og at han vil være i stand til å krysse videre i evolusjonære stadier av livet, vil tilbringe velferd og utvikling av andre. Ingen andre formål kan inspirere en person til å gi hans egne hardt opptjente penger til å være tilgjengelige for andre.

 

8.

Tvert imot, folk som tror på sannheten av Våre lover og arbeider med dette konstruktive programmet foreslått av oss, vil få en uendelig belønning for sitt arbeid. De vil ikke få denne belønning som veldedighet, men som en rettighet.

 

9.

Spør dem: ”Fornekter dere virkelig Allah som har skapt jorden i to evigheter (for å bringe den til den nåværende formen), og likestiller andre enheter til Hans autoritet?" (Det første stadium i skapelsen av jorden var da den var en sfære av ild som ikke kunne støtte liv. Den andre fasen var da den kjøltes ned og støttet liv slik at mennesket kunne få midler til livsopphold fra det.) Det er Allah som har gjort ordninger for å pleie alle mennesker i universet.

 

10.

For dette formålet har han plassert høye fjell på overflaten av jorden (hvor ifra frisk vann renner ned kontinuerlig) og grodd ulike midler som vokser derav. Rotasjonen av de fire sesongene har bestemt angitt tid for forskjellige avlinger, slik at folk kan få forskjellig næring. Denne produksjonen fra jorden bør være åpen for enhver person i henhold til hans behov, og tilgangen skal ikke være stengt på noen (39:67, 56:63-73).

 

11.

På denne måten vendte den Allmektige seg mot himmellegemene. På dette tidspunkt var de alle i form av gass (stjernetåke). Vi kommanderte dem, "Dere må følge våre lover frivillig eller med tvang" De svarte: ”Hvorfor tvang? Vi skal adlyde disse lovene mest villig" (3:82, 13:15) *

 

* Ordene "frivillig eller tvang" kommer også i 3:82 og 03:15. Men ordet "Munn" har blitt brukt. Dette kan inkludere mennesker. I 3:82 har betydningen blitt forklart på denne måten og som sådan bør gjennomgås. Men her har ordene blitt brukt til himmellegemer og jord, dvs. av den fysiske verden. Noen filosofer tolker bruken av ordet "frivillig" til å antyde mulige tilstedeværelser av "vilje" i alle saker. Imidlertid tror jeg at disse ordene "frivillig eller tvang" har blitt brukt idiomatisk. For eksempel "Ata Al Nakhal" betyr at dadlene har modnet og er klare til høsting. Med andre ord har de nådd sin skjebne som fastsatt av naturen. I denne sammenheng kan "frivillig eller tvang" bety at jorden og himmellegemene har blitt skapt på en slik måte at de følger Guds lover, og ikke i henhold til deres "vilje". I tilfelle av sistnevnte, kunne de ha gått imot lovene. Den hellige Koranen har nevnt at kun mennesker har blitt skjenket med "guddommelig energi" (makt til å bestemme eller velge). Det har også blitt nevnt klart at alle fysiske universelle krefter går ikke i mot guddommelige lover.

 

12.

(Som det har blitt sagt ovenfor ~ i 41:9 ~ at i to etapper har den allmektige skapt himmellegemer i form de var ment å være, og han formidlet dem den fysiske loven som de var bundet til å følge gjennom åpenbaringen. De lover som de måtte følge, ble integrert i dem. Den synlige plassen (himmelen) har vært prydet med spredte kropper som virker som lysende lamper. Han har gjort dem trygge og sikre slik at de ikke kolliderer med hverandre eller faller ned på dere. Alt dette har blitt gjort med tiltak satt av at Gud, som er allmektig, allvitende.

 

13.

(På tilsvarende måte har Allah fastsatt ulike lover som får forskjellige ting til å fungere. Han har foreskrevet guddommelige lover for menneskeheten, og har formidlet disse til dem gjennom åpenbaringen.) Hvis de ignorerer disse lovene, så fortell dem at "jeg advarer dere om den påfølgende undergangen og ødeleggelser, lik de som falt på de gamle stammene av Aad og Thamud".

 

14.

Da budbringere kom til dem, den ene etter den andre fra alle kanter, og ba dem om å ikke adlyde andre enn Allah, svarte de: ”Hvis vår Forsørger virkelig ønsket å sende åpenbaring mot oss, kunne Han ha sendt engler fra himmelen (som vi kunne ha sett med egne øyne, men dere er mennesker i likhet med oss) derfor er vi ikke klare til å høre på det dere har å si.

 

15.

Situasjonen av stammen Aad var slik at de uten grunn hadde vedtatt en arrogant og opprørske holdning. De hadde det falske inntrykket av at ingen var mektigere enn dem (og derfor kunne ingen spørre dem om noe). De trodde aldri at Allah, som har skapt dem, er mye kraftigere enn dem. Dette var på grunn av deres intellektuelle mangel at de fortsatte å avvise guddommelige lover.

 

16.

Så når tiden for deres ødeleggelse kom, som åpenbart var svært uheldig, utløste Vi en voldsom storm som reduserte dem til grus (54:19). De fikk en ydmykende straff i denne verden, mens lidelse i det hinsidige vil være mye mer ydmykende. Det blir ingen til å hjelpe eller redde dem fra denne straffen.

 

17.

Samme skjedde med stammen Tahmud. Selv etter at Vi hadde sendt Vår veiledning til dem, så ville de ikke ta den rette veien med åpne øyer. De foretrakk å blindt følge feil vei. Som en konsekvens av deres ugjerninger, ble de rammet av en alvorlig jordskjelv som ydmyket dem.

 

18.

(Deres budbringer hadde varslet dem om jordskjelvet, men siden de pleide å latterliggjøre det han hadde fortalt dem, ignorert de denne advarselen, og ble dermed ødelagt. Men de som trodde på disse budbringere og ønsket å forbli trygge og sikre fra disse farene, hadde tidligere forlatt det stedet, og ble dermed reddet fra ødeleggelser.)

 

19.

(Det som skjedde med disse nasjoner av fortid, vil også skje med dine motstandere.) Den dagen disse fiendene av det guddommelige System vil bli samlet for straff, vil de bli stoppet fra videre advarsler.

 

20.

Når de er der, vil ikke vitner utenfra bli kalt til å vitne om det de hadde gjort. Deres egne ører, øyne og faktisk hele kroppen vil vitne om deres gjerninger. Deres egne “selv” ville være en registrering av det de hadde gjort.

 

21.

De vil spørre sine egne kroppsdeler/organer, "Hvorfor vitner dere imot oss?" Og svaret ville være, "Allah har også gitt oss kraft til å tale, i likhet med andre ting. Derfor har vi gitt sann vitnesbyrd" (En person er en dommer av hans egne gjerninger og er bevis for sin egen selvrespekt 17:13, 75:14).

(De vil si at "Disse resultatene av deres gjerninger har blitt utarbeidet av konsekvensloven av Allah, som hadde skapt dere for første gang. Ingen av deres gjerninger kan forbli utenfor jurisdiksjonen av Hans Lover.)

 

22.

De skyldige vil bli fortalt at de pleide å begå ulovlige handlinger og gjemme dem fra øynene til folk. Dere kan ikke lenger gjemme deres egne ører, øyne og andre organer. Dere kunne aldri ha forestilt dere at disse også ville vitne mot dere." (Ved å skjule deres gjerninger fra samfunnet, var dere overbeviste om at ingen ville finne ut om noe.) Dere trodde at selv Allah ikke ville vite om det dere hadde gjort.

 

23.

En slik feil forestilling (om deres Forsørger) har brakt dere til denne situasjon, og dere har lidd så mye tap.

 

24.

Selv om disse menneskene tåler denne lidelsen stille, vil straffen forringes. Hvis de prøver å gjøre opp og arbeide for å utslette de gjerninger som de hadde lidd, slik at de kan tjene Allahs gunst, ville dette bare ikke være mulig (for når angrefristen utløper, kan ingen gjøre noe). Denne straffen vil likevel bo hos dem, og det vil ikke være noe måte å unnslippe det på (16:84).

 

25.

En årsak til deres opprør og krigføring er at noen av deres nære følgesvenner pleide å rose deres fortids og nåtids gjerninger, men de var sterkt feilaktige ~ 43:36.

 

På denne måten ble dommen fra den Allmektige bekreftet på dem, akkurat slik tidligere generasjoner hadde blitt straffet. Enten de var siviliserte byboerne eller sigøynere.

 

26.

Folk som gjør opprør og nekter den guddommelige loven, fortsetter å advare deres folk med å si at de aldri skal høre på Koranen (som vil ødelegge deres tro). De blir heller bedt om å lage mye støy nå de hører noe resitere Koranen, slik at ingen kan høre den. Ved å gjøre dette skal de kunne overmanne dem." (Ellers ville folk som lytter til Koranen bli påvirket.)

 

27.

(De fortsette å bruke slike taktikker mot Koranen, men dette gjør ikke noe forskjell siden Koranens revolusjon vil for sikkert overvinne dem.) Vi vil få disse menneskene til å lide en svært alvorlig straff, som ville bli konsekvensen av deres ugjerninger.

 

28.

(Dette faktum er ikke spesielt for disse menneskene.) Utfallet av de som motsetter håndhevelsen av det guddommelige systemet vil alltid være undergang og ødeleggelse av Jahanum, hvor de vil leve evig. Dette er den naturlige konsekvensen av å nekte og motstå guddommelige lover (slik som den naturlige konsekvens av å spise gift er døden).

 

29.

På denne tiden vil folk som hadde nektet Våre lover utbryte, "Vår Forsørger, vis oss folk fra blant oss eller utenforstående som ledet oss på villspor, slik at vi kan trampe dem under våre føtter så de skal bli ydmyket.

 

30.

(Dette var om de som benektet sannheten.) Mennesker som forkynner at Allah alene er deres Forsørger og forblir faste og standhaftige i deres engasjement til de grader at ingen makt på jorden kan påvirke dem, får hjelp av Malaika (de himmelske krefter) (for å styrke dem ytterligere ~ 33:43). Disse Malaika vil si: ”Ha ingen frykt, engstelse eller sorg, men fryd dere og motta glade nyheten om salig liv av det himmelske samfunnet som har blitt lovet dere" (3:124-125; 8:10-12, 46:13)

 

31.

"Vi er deres nære venner i dette livet, og vil fortsette å være så i det hinsidige. (Dere vil derfor nyte dette salig livet i denne verden, så vel som i livet som kommer.) I dette salige lykkelige livet vil dere få alt dere måtte ønske eller be om." Dette vil være et resultat av deres urokkelige tro og kontinuerlig arbeid!

 

32.

Alt dette vil bli utstyrt med tilbørlig nåde og verdighet, i likhet med måten en gruppe henvender seg til sine gjester. Dette vil omfatte bestemmelser fra den Allmektige, som vil beskytte dem fra alle farer, og også inneholde midler til pleie og utvikling.

 

33.

Hvilken andre tale kan være mer attraktiv og vakker, enn den som kaller deres mot guddommelige lover og arbeider på det konstruktive programmet foreslått av Gud. (Og beviser fra hans eget liv at) Han er en av dem som adlyder Guds lover.

 

34.

Husk at gjerninger som skaper balanse og harmoni i samfunnet og i ens eget selv, kan ikke være handlinger som skaper kaos. Dersom uorden og kaos har påvirket samfunnet, ville den beste måten å bli kvitt disse på være å gjøre mer konstruktivt arbeid. Dette ville oppveie de syke effektene av deres ugjerninger og stoppe ytterligere forverring. Dette ville ha enda en fordel som. Alvorlige fiendskap eller hat som har utviklet seg mellom dere og de som var ansvarlige for å skape uorden, vil bli til nært vennskap.

 

35.

(Dette er måten å stoppe det onde med godhet, men det kan kun være nyttig for de som har mulighet eller ønske om reform. For de som har nådd grensen for opposisjonen, må mye strengere metoder til). Men dette er en svært vanskelig oppgave, og bare den personen som er standhaftig kan oppnå det. Mennesket som er utstyrt med slik attributt vil sikkert til slutt være en person med store rikdommer og suksess.

 

36.

Dette er en vanskelig oppgave fordi opprørske krefter og deres egne egoistiske ønsker vil prøve å skape vansker for dere. I slike situasjoner vil den beste tingen være å begynne å følge guddommelige lover mer entusiastisk. Dere vil dermed få tilflukt fra kaoset forårsaket av destruktive krefter. Husk! Allah er all

Alt-hørende, allvitende.

 

37.

Hvis dere ønsker å forstå hvordan livet blir velsignet og balansert ved å adlyde den guddommelige loven, bare ta en titt på kosmiske fenomener. Se og tenk hvordan natt og dag vises den ene etter den andre etter en uforanderlig lov, og hvordan sola og månen kretser i henhold til en fastsatt lov. (Dere vil observere at det ikke er uorden i det universelle systemet. Dette er resultatet av å adlyde den guddommelige loven.)

 

Dette eksempelet gjør det også klart at månen og sola ikke har noe iboende kraft. Det er ikke grunnlag for mennesker å starte å vurderer dem til å være guddommer og begynne å bukke for dem. (Dette vil bare være overtro.) Både solen og månen har blitt skapt av den allmektige og de adlyder bare Hans lover. Dere bør også kun adlyde Guds lover.

 

38.

Det gjør ikke noe forskjell for det guddommelige systemet hvis disse menneskene gjør opprør mot de guddommelige lover. Alle kreftene i universet er aktive til enhver tid til å oppfylle Hans program, og de blir aldri slakke i å utføre sine plikter.

 

39.

Hvis dere ønsker å se de konstruktive resultatene som produseres ved å være i harmoni med den guddommelige loven, så bare se på jorden. Land som er ufruktbar og øde kan bli frisk og levende når Vi sender ned regn på den. Hvis Gud kan bringe liv til dødt jord, så kan Han også gjenopplive døde nasjoner gjennom Hans lov av velferd. Hans lov inneholder tiltak for liv og død og Han har absolutt makt og kontroll over alle ting.

 

40.

(Vi presenterer for dere eksempel på systemet av universet slik at dere kan lære en lekse fra den og deretter forme samfunnet i.h.t. Våre lover.) Hvis noen person eller nasjon skulle forske på systemet av det fysiske universet, til den grad at det ultimate målet for menneskeheten glemmes, vil dette aldri gi riktige resultater. (Den riktige tilnærmingen er ikke å hengi seg til overflod, men å praktisere måtehold. Ved å observere og reflektere over det fysiske systemet, bør man erobre og kontrollere naturkreftene slik at inntjeningen kan bli brukt i samsvar med guddommelige lover. Dette er den moderate veien. Måten av utvinning og distribusjon av midler er ikke skjult for Vår konsekvenslov. Dens utfall er ødeleggelse av menneskehet.)

 

Spør dem: ”Er en som blir kastet i den brennende straffen bedre enn en som forblir sikret og trygg fra alle ulykker på dommedagen?" Gjør hva du vil men alltid husk på dette. (Dere kan velge en sti dere liker hvor det ikke er noe tvang, men forstår at) Allahs konsekvenslov overvåker deres stadig. Resultatet vil bli utarbeidet i henhold til livets vei dere velger. Å forklare skillen mellom rett og gal sti er Vår jobb, og det er opp til dere å velge ett av disse alternativene. Resultatene av deres valg vil bli utarbeidet i henhold til Vår konsekvenslov. Dere har ingen kontroll over dette.

 

41.

De som avviser denne Koranen når den presenteres for dem (og nekter å vedta den rette veien), bør vite at deres vegring har ingen effekt på Lover av Koranen. Dette er en levemåte som til slutt vil seire.

 

42.

De forstyrrende og fordekte styrker kan komme fra alle sider, fra foran eller bak (eller de kan ha en front kollisjon). De kan også planlegge konspirasjoner. De kan imidlertid ikke gjøre noe skade på sannheten. Løgn kan ikke lykkes ved at sannheten angripes. Dette er slik fordi sannheten har blitt åpenbart av Gud, som er den beste planleggeren og verdig all beundring (1:1).

 

43.

Det de beskylder deg for i henhold til åpenbaringen fra Oss, er ikke noe nytt fenomen. Lignende ting ble også sagt til budbringere som kom før deg. Din Forsørger vil sikkert beskytte deg fra deres onde opposisjon, og også straffe dem for deres fornektelse og opprør.

 

44.

(Vi har avdekket Koranen på deres eget språk, slik at de kan forstå hverandre og avklare alle ting. Men de har innvendinger mot dette. De sier at hvis Koranen ikke er bearbeidet av et menneske og er fra den Allmektige, så bør det være i en vag språk av gåter, som er måten til deres prester. Hvis Koranen ble åpenbart i en tvetydig språk, ville de ha protestert om hvorfor det ikke var i en enkel og entydig språk. (Fakta er at hvis man først har dårlige intensjoner, så kan en komme med ulike unnskyldninger.) Spørsmålet er ikke selve språket i Koranen. (Siden deres intensjon er uærlig, ser de hundre og en feil i den.)

 

Fortell dem at for folk som tror at Koranen er fra Allah, gir den veiledning til den rette veien og er et universalmiddel for alle sosiale onder. Men slike fordommer blokkerer ører og øynene på disse blinde mennesker som ikke tror på dens grunnleggende sannferdighet. Ordene fra Koranen (som er eksplisitte og på deres eget språk) virker til å være tvetydige og vag til dem, som om de lytter til en fjern språk de ikke kan forstå.

 

45.

Vi hadde også gitt en lignende bok til Moses før dette (som var i språket av Bani-Israel). De hadde trodd det, men senere begynte de å heve tvister om det (ikke fordi de ikke forsto språket, men fordi deres intensjoner ikke var ærlige). Tilsvarende er motstanden fra araberne også grunnet deres uærlige hensikter. Deres holdning er slik at de burde ha møtt konsekvensene umiddelbart. Men Gud har fastsatt lovgivningen i en periode med angrefrist, før resultater erklæres. Og dette er selve årsaken til deres foruroligende mistanker og tvil!

 

46.

Fortell dem at en person som arbeider konstruktivt skal høste fordelene, mens den som skaper kaos vil selv lide konsekvensene. Deres Forsørger verken reduserer eventuelle belønninger, eller begår urett mot folk. (Hva ville Han oppnå ved å være overdrevent med sine undersåtter?)

 

47.

Gud er den eneste som vet når revolusjonen vil oppstå, når det vil være tid for manifestasjon av resultater, og for pusterom. Alle saker blir avgjort etter Hans konsekvenslov. Dette er loven som organiserer og manifesterer resultater etter hvilken frukt modnes i sitt skinn, og unnfangelse ved fødsel skjer. (Akkurat som det er et tidsrom for disse sakene, er det en tidsforsinkelse mellom når menneskelige handlinger er begått og manifestasjon av deres effekter inntreffer.)

 

Dermed vil denne Revolusjon også inntreffe når tiden er inne. På dette tidspunktet vil de bli avhørt om de krefter som de hadde likestilt med autoritet av den Allmektige. De vil svare: "Vi avgir vår bekjennelse på at ingen av oss kan se dem. Ingen vet hvor de har forsvunnet."

 

48.

Når revolusjonen kommer, vil alle de som pleide å bli ropt på for hjelp ha forsvunnet. De vil da innse at ingen kan unnslippe grepet av den guddommelige konsekvensloven.

 

49.

Situasjonen for mennesket er slik at han blir aldri sliten av å be for materiell rikdom for seg selv (100:8, 102:1-2), men så snart han mister enda litt, blir han motløs og føler seg rastløs.

 

50.

Hvis Vi skjenker han igjen rikelig med rikdom etter tap, (da han gir opp alt håp), så begynner han igjen å hevde at alt dette var på grunn av hans kunnskap, dyktighet og planlegging. Han hevder at han alene har enerett til dette, og ingen andre har noe del i det. (Så hvorfor skulle han holde den åpen for næring av andre? Han godtar dermed ikke konsekvensloven, men proklamerer) "Jeg tror ikke at noe Revolusjon skal noensinne komme. Og selv hvis dette skulle skje, og jeg blir nødt til å svare til min Forsørger, så skal jeg fortsatt ha nytte av det. Dette fordi om jeg hadde blitt mislikt av Gud, så hadde han ikke gitt meg livets goder i denne verden."~ 18:36.)

 

(Fortell alle som forkaster Vårt konsekvenslov at den slutter ikke å virke av den grunn.) Vi vil for sikkert frembringe resultatene av det som de har gjort, og gi dem en smak av alvorlig lidelse.

 

51.

(Utvilsomt, når en person ikke lever i henhold til veiledning av Åpenbaringen og) Hvis han lever komfortabelt, har en tendens til å vende seg bort fra den rette vei og går seg vill. Men når han er i trøbbel, begynner han igjen å be en god del (17:83).

 

52.

Spør folk som benekter sannheten av Koranen, som advarer dem om konsekvensloven "Har dere noen gang vurdert at hvis dere går for langt i å avvise denne boken fra Allah, at dere ville være de største tapere og mest ulykkelige?

 

53.

(Hvis disse menneskene fornekte sannheten av Koranen, så la dem være.) Vi vil fortsette å skape situasjoner der de selv og noen av deres eget folk vil se tegn og synlig virkning av disse guddommelige lover. Deretter (en dag da dette systemet krysser grenser av Arabia og når lengst regioner av jorden), vil det bli klart for dem at det som Koranen hadde fortalt dem, var basert på sannhet.

 

(Og at denne påstanden var ikke begrenset til araberne fra den tid. I takt med utvikling av menneskelig kunnskap og forskning, vil mange flere virkeligheter relatert til verden så vel som det ytre universet avsløre seg selv. Følgelig vil alle påstander fra Koranen bli rettferdiggjort. Gradvis vil hele verden se at uansett hva Koranen sier så er det basert på absolutt sannhet.)

 

Dette fordi denne boken er fra Forsørgeren som overvåker alt i universet. Han vet meget godt hva som skal skje her. Hans altomfattende kunnskap er tilstrekkelig garanti for at alt som Han har sagt, er basert på absolutt sannhet.

 

54.

Til tross for dette, vurder situasjonen av dem som fremdeles er i tvil om at de noen gang vil konfronteres av Allahs konsekvenslov som omfatter alt i dette universet. Ingen kan unnslippe dets virkeområde. Disse mennesker er for sikkert langt unna virkeligheten!