MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 14: IBRAHIM

 

1.

Allah som er Kunnskapsrike og Velsigner sier: Dette er en bok som Vi har sendt til dere slik at dere skal kunne bruke dets direktiver til å bringe menneskeheten ut av mørket og inn i lyset mot banen som er designet av Ham, som er den mest kraftfulle og som fortjener all Beundring (64:1).

 

2-3.

Alle ting i universet opererer i henhold til Hans program. De som trosser Hans lover vil imøtekomme en fryktelig ødeleggelse. De som foretrekker livet i denne verden ovenfor livet i det hinsidige, og som hindrer andre fra å følge veien beskrevet av Allah, ved å gjøre den rette banen vanskelig for andre, begår stor feil.

 

4.

Vi har aldri sendt en budbringer til et folk som ikke snakket deres språk, slik at han tydelig kunne forklare Allahs budskap til dem. Deretter ble det overlatt til folk om de aksepterte eller avviste Hans melding. Allah er den mektige, den vise.

 

5.

I henhold til denne planen, sendte Vi Moses med Våre direktiver til hans folk, for å bringe dem ut fra mørket og inn til lyset og for å minne dem på "Allahs dager" når hans lover beseiret (alle andre eksisterende lover laget av mennesker). I denne er det tegn for dem som konfronterer prøvelser standhaftig og er takknemlige for Allahs velsignelser.

 

6.

Og Moses sa til sitt folk: "Tenk på velsignelser skjenket på dere av Allah da han reddet dere fra grepet av folket til Farao som torturerte dere på flere måter. Den verste torturen var at de brøt ned de respekterte medlemmer av samfunnet som hadde mot og livskraft og utgjorde en fare mot dem mens de hevet dem som var blottet for slike kvaliteter. Deres befrielse var en stor fordel for dere fra deres forsørger (2:49)."

 

7-8.

Moses fortsatte: "Deres Forsørger hadde kunngjort at hvis dere utnytter hans velsignelser gitt til dere i henhold til Hans lover, vill Han for sikkert øke deres status, men hvis dere gjør det motsatte så vill dere møte en fryktelig straff. Merk dere a selv om hele menneskeheten skulle gå imot Allahs lover, vil ikke dette påføre Ham noe vondt for han er selvforsynt og verdig all beundring."

 

9.

Du budbringer, spør folk om historiene til de som kom før dem, ikke har nådd dem - historier fra folket til Noa, Aad, Thamud og en rekke andre som kom etter dem hvems historier er kjent til ingen utenom Allah. Deres budbringere kom til dem med klare direktiver fra Allah, men de gjorde alt for å slå dem og sa: "Vi nekter å tro på det dere har brakt med dere. Faktisk så har vi alvorlige tvil om det dere ber oss om å akseptere."

 

10.

Disse budbringere sa - "Vil dere betrakte tvil om Allah som startet dannelsen av universet? Han kaller dere for å kunne beskytte dere mot konsekvensene av deres feilgjerninger og gir dere pusterom for en periode slik at dere kan ha tid til å gjøre det godt igjen. "Deres folk sa:" Dere er bare mennesker som oss. Dere ønsker å hindre oss i fra å dyrke det våre fedre dyrket. Vis oss et mirakel hvis dere er sanne i deres påstand."

 

11-12.

Deres budbringere svarte: "Det er sant at vi er mennesker som dere, men dette betyr ikke at vi ikke kan være budbringere. Det å vær en budbringer er en velsignelse fra Allah som Han skjenker etter Hans lov på den Han velger. Når det gjelder deres behov for å se et mirakel, så er ikke det umulig, men det er ikke ifølge Allahs plan å gjøre sånt. Vi vil møte deres motstand med full tillit til Allah. Hvorfor skal vi ikke gjøre det når Han har gitt oss veiledning i våre saker. Vi vil standhaftig bære uansett motgang dere vil påføre oss. De som setter sin lit til Allah, trur kun på Allah.

 

13-14.

Motstanderne sa til deres budbringere: "Enten vi vil konvertere dere til vår tro eller så drar dere ut fra vårt land." Derpå sa deres Forsørger til dem: "Vær trygge, Vi skal gjerne ødelegge disse urettferdige og få dere til å ta deres stans. Dette vil være en seier til dem som er redd for konsekvensene av å gå mot Allahs lover. "

 

15-17.

Til tross for alle slike argumenter fortsatte deres motstandere med deres motstand. Derpå søkte deres budbringere Allahs hjelp og dette resulterte i at de som hadde stått imot Allahs lover ble beseiret. De måtte leve livet av Jahannam - et liv i ydmykelse og vanære hvor noe næringsmidler er tilgjengelig, men bidrar neppe til utvikling. En som lever livet av Jahannam får kokende fet vann å drikke, som han nipper litt etter litt og er likevel knapt i stand til å svelge. Død omringer dem fra alle sider, men de dør ikke (44:49, 88:6-7). Dette skjer når livsopphold sikres på bekostning av frihet og selvrespekt. Dette vil være straff i denne verden, mens pine i det hinsidige vil være mer alvorlig (20:74, 87:13).

 

18.

Denne regelen er ikke kun for et bestemt folk eller periode av historien. Handlingene til alle som går mot Allahs lover gjengis som aske som blir blåst bort av en sterk vind på en stormfull dag. De skal ikke få noe godt for sine gjerninger fordi dette skal være utenfor deres rekkevidde. Dette er et resultat av at de kommer på avveier.

 

19-20.

Systemet av universet er et klart bevis for å vise at Allahs plan er å gi positive resultater. Alle som ikke produserer slike resultater blir eliminert og erstattet av andre som er i stand til å produsere konstruktive resultater. Du budbringer, fortell disse menneskene at det ikke er vanskelig for Allah å erstatte dem av et annet sett av mennesker hvis Han skulle ønske det (4:133, 7:146, 9:39, 47:38).

 

21.

Når de to styrkene skal konfrontere hverandre og dine motstandere forstår at deres undergang nærmer seg raskt, vil de svake si til deres ledere: "Vi bare fulgte etter dere. Vil dere da ikke prøve å avverge refselse av Allah i hvert fall til en viss grad? "De vil svare:" Hvis vi kunne se noe vei ut så ville vi også ha vist den til dere. Vi er i samme forvirring som dere. Det er likegyldig om vi holder ut dette tålmodig eller vokser urolig. Det er uansett ingen vei ut" (33:67, 34:32, 37:27-29, 38:60, 40:47).

 

22.

Når tiden for den endelige dommen skal komme, vil representanter for ugudelige systemer si: "Det var et løfte fra Allah som har gått i oppfyllelse, og den fra meg, som jeg har feilet med å fullføre. Dere sier at dere fulgte meg, og derfor er dere ikke ansvarlige for det som har skjedd. Men jeg hadde ikke tvunget dere til å følge meg. Jeg bare kalte dere til å følge en bestemt måte og dere aksepterte mitt kall. Derfor må ikke dere nå klandre meg, men kun dere selv. Nå kan jeg ikke hjelpe dere og dere kan ikke hjelpe meg. Dere stønner og jeg gjør også det samme. Dere hadde likestilt mine leveregler til Allahs. Dette gjorde dere på eget initiativ. Jeg hadde ikke bedt dere gjøre det. Jeg fornekter denne handlingen deres. Nå, hvem hadde gjort urett og hvem skal måtte lide for det?"

 

23.

For de som hadde tro og de som gjorde det som var rett, skal inn til hager hvor bekker (av velstand) flyter og de blir der i henhold til Allahs lover. I dette paradislignende samfunnet skal det være brennende ønske hos hver person til å gjøre sitt maksimale for utviklingen av andre.

 

24-26.

Det har blitt referert til to ulike grupper ovenfor. Hver av disse grupper følger deres egen ideologi - en Tayyab, den andre Khabees. Den første kan sammenlignes med et tre der røttene er godt fast i jorden og hvis greiner stiger mot himmelen. Det gir frukter i alle årstider ifølge Allahs lover (13:35, 43:84). På denne måten forklarer Allah abstrakt sannheter ved hjelp av konkrete eksempler, slik at folk kan tenke igjennom. Sistnevnte kan sammenlignes med et tre der røttene er over jorden og som dermed ikke har noe styrke til å stå oppreist.

 

27.

De som følger Tayyab ideologi er etablert av Allah både i denne verden og i det hinsidige. I motsetning til dem vil innsatsen av de som følger Khabees ideologi gå til avfall. Allah har bestemt dette i samsvar med hans lov.

 

28-30.

Ved å holde denne loven i tankene, bør dere tenke over historien. Det var nasjoner som Allah hadde gitt hans velsignelser til, men deres ledere brukte disse velsignelser mot Allahs lover og førte deres karavane til et marked der ingen var interessert i deres verdiløse varer. De slepte dem til Jahannam som ble deres elendige opphold. De bekjente troen på Allah, men satte også opp likestilte til Ham, og dermed ledet deres folk på avveier. Du budbringer, fortell disse menneskene at de kan nyte deres nåværende tilværelse en stund, men deres endelige destinasjon vil være Jahannam"

 

31.

På den andre siden, be mennesker som tror på sannheten av Våre lover om å etablere Sal'at (samfunnssystemet) og tilgjengeliggjør alle midler til livsopphold som Vi har skjenket dem, hemmelig eller åpenlyst. Dette må gjøres innen den tid da ingen transaksjonen skal kunne skje og ingen vennskap være til noe nytte (2:254).

 

32-34.

På den måten skal et velferdssystem etableres i den menneskelige verden med midler som allerede er gitt av Allah i det ytre universet. Han har skapt himmelen og jorden.  Regnet fra himmelen gjør det mulig at det vokser frukt for deres kost. Han har utstyrt dere med skip som seiler i hav og elver etter hans lover. Han har også utstyrt dere med solen og månen som beveger seg i deres konstante kurs i likhet med dag og natt. Han har gitt dere alt som er nødvendig for utviklingen deres. Kort sagt, Allahs velsignelser er så mange at det ikke er mulig å telle dem. Men de som ikke følger Allahs lover skjuler disse velsignelser fra andre og griper også etter det andre har.

 

35-41.

For å kontrollere at undertrykkende krefter ikke drar nytte fra hverandre, var det nødvendig å etablere velferdssystemet. Dette ble grunnlagt av Abraham med sentrum i Mekka. Når han la dets fundament, ba Abraham: "du Forsørger av alle skapelser, gjør dette stedet til et tilfluktssted for undertrykte folk i verden (2:126) og gi meg og mine etterkommere kraft til å motstå disse kreftene som skaper hindringer i veien. Disse styrkene har ført mange mennesker på avveier. De som følger min måte tilhører meg. De som ikke følger den, deres sak ligger hos deg - for å bestemme om du vil beskytte dem eller ikke (11:15). Vår Forsørger! Jeg har bosatt noen av mine etterkommere i en øde dal hvor intet gror, ved siden av ditt hus, slik at de kan etablere systemet av Sal'at. La menneskenes hjerter helle mot dem og gi dem hjelp av næring slik at deres innsats kan bære frukt. Vår forsørger, du vet hva vi gjemmer og hva vi avslører. Ikke bare det, men du vet alt i himmelen og på jorden. Min beundring skyldes at Allah har gitt meg mine sønner i denne alderdommen min. Jeg er sikker på at min forsørger vil lytte til min trygling. Gi meg og mine etterkommere evnen til å bevare og styrke systemet av Sal'at. Vår Forsørger, innfri denne bønnen min. Vår forsørger, gi meg o mine forfedre beskyttelse (som også trudde på deg) og alle Momineen på dommedagen" (9:114, 19:47, 26:86, 60:4).

 

42-43.

Med slike ønsker og bønner hadde Abraham grunnlagt systemet av Sal'at som du har nå blitt oppdratt til å fortsette. Du bør ikke tro at Allah er uaktsom rundt det dine motstandere gjør. Han bare gir dem angrefrist til den dag de skal bli konfrontert når deres øyne vil stirre stivt, og nakken være utstrakt og hodet være oppreist. Deres syn vil ikke gå tilbake til dem og det vil være et tomrom i deres hjerter.

 

44-46.

Du budbringer, advar motstandere av dagen når en slik straff skal kjøre dem forbi. Disse onde menneskene vil da si: "Vår forsørger, gi oss enda litt angrefrist slik at vi kan lytte til samtalen din og adlyde dine budbringere." De vil bli fortalt: "Er dere ikke de samme menneskene som pleide å sverge at dere makt aldri ville avta?". Dere bodde i boligsteder med de som gjorde feil, og ble dermed ødelagt. Jeg hadde fortalt i klare ord hva Jeg hadde gjort med dem (forrige nasjoner) og hva som ville skje i liknende saker. Jeg hadde fortalt at de hadde tydd til enhver krigslist, og alle deres planer var i Allahs kunnskap (og slike planer kan aldri lykkes), selv om de var så godt utviklet og så mektige at de kunne riste fjell.

 

47.

Dere bør ikke tro at Allah ikke klarer å oppfylle sitt løfte gitt til Hans budbringere. Han er mektig og i stand til å gjengjelde de onde gjerninger.

 

48-51.

Den dagen vil bli en dag med fullstendig revolusjon når denne jorden vil bli endret i en annen verden, og også himmelen. Da vil folk komme foran Allah, den eneste allmektige. På denne dag skal dere se de onde bundet i lenker, med deres brynje smeltet inn i jorda (av skam) og ansiktene dekket med ild (av anger). Dette er hvordan Allah vil belønne alle for det de har jobbet (opparbeidet) mot. Han er rask i regnskap.

 

52.

Alle disse hendelsene har blitt fortalt slit at: (i) menneskeheten kan nå sitt mål, (ii) folk forstår hva resultat av onde gjerninger er, (iii) De bør også vite at myndigheten i hele universet tilhører Allah, og (iv) personer med forståelse kan reflektere over dem.