MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 95: At-Teen

 

1-3

(Du Budbringer! Dette sammenstøtet mellom godt og ondt som du står overfor i dag, er ikke noe nytt. Lignende situasjoner har oppstått fra begynnelsen av tid, og vil fortsette å gjøre også fremover. Når en Guddommelig revolusjonær røst blir hevet, møter den alltid opposisjon av styrker av egoistiske interesser, despotiske herskere, kapitalister og prest-klassen. Derav bærer historien vitnesbyrd…)

 

Hust historien fra Fjellet Teen, og Fjellet Zaitoon. Da Noah kom med denne erklæringen på Fjellet Teen møtte han samme motstand. Det samme skjedde da Jesus talte fra fjellet Zaitoon. Da Moses startet samme revolusjonen fra Fjellet Sinai, ble også han konfrontert på tilsvarende måte. Nå, når du gjennomfører dette oppdraget fra den fredfylte byen (Mekka som er sentrum for fred og sikkerhet ~ 2:126), står du også overfor lignende motstand.

 

4.

Denne motstanden oppstår fordi Vi har skjenket mennesket evnen til å gi næring og utvikle seg og leve et balansert liv på en verdig måte.

 

5.

Men hans egoistiske interesser drar ham ned til nivået av dyr.

 

(Denne Revolusjon ønsker å oppdra ham til en forhøyet menneskelig nivå, men dette går mot særinteresser av egoistiske mennesker. Dermed oppstår et sammenstøt mellom disse kreftene, og som et resultat av denne revolusjonen, oppnår den revolusjonerende gruppen en høy posisjon som er verdig menneskelighet. Men senere generasjoner manipulerer den guddommelige koden og faller igjen ned til lavere nivå som resultat. Dette er situasjonen av araberne som blir adressert her.)

 

6.

Den eneste måten å stige til det høyeste nivået mulig for mennesket er gjennom fast tro på sannheten av de Guddommelige Lover og ved å handle etter dem ved å følge det dydige programmet utarbeidet av Gud. Så lenge en nasjon fortsetter å følge dette programmet vil den beholde alle fordeler disse lovene har å by på. Disse fordelene skal ikke skjenkes til dem som veldedighet, men som deres rett (11:108; 84:25).

 

7.

Når du presentere disse ufravikelige fakta og historiske bevis til dem, vil historiske eksempler best egne seg som argumenter. Fortell dem historier av tidligere nasjoner som fikk belønninger etter å ha fulgt Allahs lover, eller ble ruiner som følge av å ikke ha levd etter disse lovene.

 

8.

Konsekvensloven vitner at ingen har høyeste myndighet og makt, unntatt Allah den Allmektige. Den endelige dommen i alle saker er alltid laget etter hans lover. (Koranens Orden innebærer en tilstand av administrasjon hvor suverenitet bare utøves av guddommelige Lover, nemlig Koranen. Det er bare denne Orden som opprettholder menneskelig verdighet der menneskeheten reddes fra å synke til nivå av dyr.)