MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 43: AZ-ZUKHRUF

 

1.

Allah, den Allmektige, som fortjener all beundring og ære sier:

 

2-3.

Læresetninger og lover i denne klare guddommelige boken står vitne til det faktum at Vi har gjort den entydig og klar til å vise sannheten, slik at dere kan forstå det ved hjelp av deres innsikt og intellekt.

 

4.

Dens opprinnelse og kilde er Vår kunnskap, som er grunnlaget for alle dens lover. Den er virkelig sublime og full av visdom.

 

5.

(Spør disse motstanderne) "forventer dere at fordi dere er opprørske og har krysset alle grenser, skal vi være bekymret og ikke overholde Koranens lover? Eller endre historiske episoder (slik at det som skjedde med de forrige nasjoner, ikke skulle skje med dere)? "

 

6.

(Disse historiske episodene er nevnt for å påpeke at) Vi hadde sendt mange budbringere til deres folk før dere.

 

7.

Og det var aldri en budbringer som ikke ble latterliggjort.

 

8.

Men Vår konsekvenslov ødela disse folka, selv om grepet av disse menneskene var langt sterkere enn de som i dag er dine motstandere. Derfor vil det som skjedde med dem også skje med disse menneskene.

 

9.

Hvis du spør dem om skaperen av himmelen og jorden, vil de sikkert si at det er Allah, og at Han utøver full kontroll og myndighet, og at Han er allvitende. (De innrømmer myndighet av den allmektige som har skapt universet, men er ikke villige til å akseptere at menneskelig samfun bør også være etablert i henhold til Hans lover ~ 29:61.)

 

10.

(Det er sant at universet er skapt av Ham) Gud har gjort jorden et hvilested for dere, og laget ulike stier i den slik at dere kan nå deres destinasjoner.

 

11.

Og det er han som sender ned regn fra skyene, basert på tiltak, og dermed gir liv til døde land. Likeledes har Allah gjort ordninger for å gi dere nytt liv gjennom veiledning av denne Koranen.

 

12.

Han har skapt ting av forskjellige slag, og også skapt båter og dyr for dere å sitte på (slik at dere kan nå deres destinasjoner).

 

13.

Og når dere sitter på dem, tenker dere på de gaver og velsignelser som deres Forsørger har skjenket dere og utbryter: “Allah den Allmektige er absolutt fri for alle mangler! Han er den som har gjort alle disse tingene underdanige for vårt bruk, ellers ville det ikke ha vært mulig for oss å utnytte dem.

 

14.

"Derfor bør dere alltid være obs på at hvert steg som dere tar, bør lede dere til stien ledet av Ham."

 

15.

På den ene siden aksepterer de at universet ble skapt av Allah, men samtidig er de overbevist på at Allah har avkom. En grunnleggende innvending mot dette er det faktum at når fødselen inntreffer som et resultat av reproduksjon, så overføres noen av foreldrenes egenskaper til avkommet. Dette minker dermed egenskaper av foreldre. Allah, den Allmektige, er derimot langt over dette konseptet av å ha evnen til å miste noe *.

 

Se hvordan mennesker prøver å skjule og benekte slike åpenbare realiteter.

 

* Dette kan derfor ikke konkluderes med teorier som støtter at Gud skaper ting av reproduksjon. Den samme innvendingen kan reises mot troen på at menneskets sjel er en del av Guds sjel, hvor menneskelig sjel har blitt separert og sitter fast i denne verden, og at dens skjebne er å fusjonere igjen med sin opprinnelse. Allah er langt over slike konsepter. Menneskelig “selv” er ikke en del av Guds “selv”, og har heller ikke blitt skapt av den. Selvet (mental personlighet) er en udelelig helhet. Den kan ikke deles.

 

16.

De tror også at guder og engler er døtre av Den allmektige. (For det første, selve troen på at Allah den allmektig har avkom, er galt. Dessuten er det ikke akseptabelt å tildele ham avkom som selv ikke ønsker det. Skulle Han ha valgt døtre for seg selv og når folk favoriserte sønnene ~ 16:58.)

 

17.

(De tror at å ha døtre er nedverdigende og deprimerende) Når noen av dem hører nyheten om fødselen av en datter, mørkner ansiktet med skam, og han blir trist. Slik er deres følelser om døtre, som de tilordner den Allmektiges avkom!

 

18.

De utnevner Allahs egne kreasjoner som Hans avkom. Videre blir noen av disse guddommene statuert og pyntet med ornamenter. Alt dette gjør de for å presentere seg selv som seriøse tilbedere ved å lage et show av det. Så mye at på grunn av rene følelser og uvitenhet, kan de ikke innse at deres idoler ikke engang kan uttrykke seg i entydige ord.

 

* Den hellige Koranen sier dette med hensyn til utrente og uutdannet kvinner av den uvitende epoken, før Koranen. Den sier ikke at kvinner er født sånn. Kvinner av det Koranske samfunnet som får opplæring, er helt annerledes (56:35-37).

          

19.

Og de mener også at Malaika, som alle er lydige kreasjoner av Ar-Rahman, er kvinner (guddommer). Spør dem, var de til stede da Vi skapte Malaika, å så at de tilhører det kvinnelige kjønn?

 

Deres vitnesbyrd skal registreres i deres personlige regnskap, og de vil bli bedt om å bevise deres påstand.

 

20.

Når de blir spurt om deres grunner for å tilbe disse "vesener", rettferdiggjør de det ved å tillegge den til deres skjebne. De sier, "(Alt som skjer er viljen til Ar-Rahmaan, og at mennesket er hjelpeløst). Hvis Ar-Rahman hadde villet det slik, ville Vi aldri ha tilbedt dem".

 

Faktisk så vet de ikke hva "taqdeer" er, og hva Allahs lov er. De bare prater uten viten. Hadde de kjent fakta så hadde de ikke sagt at alt dette skjer på grunn av Guds vilje, og at de ikke har noe valg. I virkeligheten er mennesket utstyrt med evnen til å velge sine handlinger. Han er dermed alltid ansvarlig for sine egne gjerninger ~ 6:149; 36:47

 

21.

(De har ikke noe rasjonelle bevis basert på kunnskap. Og) Vi hadde ikke sendt noen "bok" til dem som beskrev en slik tro som de nå holder. (Derfor er begrepet "taqdeer" selvmotsigende av guddommelig veiledning, så vel som menneskelig kunnskap og intellekt.)

 

22.

Det eneste beviset og argumenter de legger fram er: "Vi fant våre forfedre følge denne måten, og vi ble ledet i deres fotspor. (Deres påstand om at de har arvet det fra sine forfedre er veldig svak, usunn og falsk.)

 

23.

Men dette er ikke første gang et slikt argument har blitt presentert. Dette har også skjedd før din tid, når vi sendte en budbringer som advarte dem om de katastrofale resultatene av deres feilaktige gjerninger. Folk som var vant til enkle og luksuriøse levemåter talte alltid imot ham. Disse menneskene (som unngikk å gjøre noe forskning) var fornøyde av å leve av andres arbeid og inntjening. De pleide  si, "vi observerte våre forfedre på denne banen, og sannelig skal vi følge deres fotspor. Vi vil ikke forlate den for enhver pris." (Suksessen av deres "presteskap" var basert på å få folk til å følge dem blindt, uten å la dem noen gang stoppe for å tenke.)

 

24.

Som svar til dette sa enhver budbringer, "Hvis jeg bringer dere bedre veiledning enn deres forfedres som ville sette dere på den rette sti, ville dere fremdeles foretrekke deres egne måter?" De pleide å svare, "Vi er ikke villige til å lytte til noe. Vi avviser alt du har å si. (Vi ønsker verken å lytte til noe i mot våre forfedres tro og er heller ikke villige til å forlate den)."

 

25.

Ettersom denne holdningen deres var i mot kunnskap, logikk og guddommelig åpenbaring, ble de beslaglagt av Vår konsekvenslov. Du kan referere til episoder av historien for å få dem til å innse det som skjedde med dem som motsatte seg sannheten.

 

26.

(En av de viktigste historiene er den av Abraham og hans folk. De kjenner til denne historien fordi de er fra blant hans avkom. Spør dem om Abraham hadde adoptert en slik holdning og fulgt måter av hans forfedre?) Han konfronterte sin far og andre mennesker "Jeg avskyr og er lei av det dere tilber eller følger. Jeg ønsker ingen del i det lenger"

 

27.

Jeg aksepterer kun den Allmektige som brakte meg til vesen. Bare Han kan lede meg til banen som kan ta meg til forutbestemt mål."

 

28.

(Han forlot banen til hans forfedre og fulgte guddommelig veiledning) Han forlot denne arven for hans avkom, slik at de kunne kjenne sannheten og legge deres feilaktige måter bak dem.

 

29.

(Dette var veiledningen som Abraham ga dem) Vi ga rikelig med næring til disse menneskene og deres forfedre. (Men de ignorerer den sanne og rette læren av Abraham.) Vår budbringer har nå kommet til dem med klare fakta.

 

30.

Når sannheten ble forklart så sa de: "Alt dette er løgn og vi er ikke forberedt på å akseptere dette."

 

31.

(Fokuser på innsigelsen de reiser mot ham. De sier) Hvorfor har ikke Koranen blitt åpenbart for en ledende mann fra en av de to byene (Mecca eller Taif)? (Hvordan kan vi akseptere at en fattig foreldreløs har blitt valgt til å bli en budbringer, i stedet for alle våre ledere og rike mennesker? Hvordan kan vi adlyde en slik person?)

 

32.

(Med andre ord) Disse menneskene ønsker at selv åpenbaringen, som er Allahs eksklusive gave, bør fordeles etter deres kriterier! Faktisk så det ikke slik at det er de som kan bestemme over hvem som fortjener å få åpenbaring eller ikke. Den grunnleggende evnen til å skaffe seg næring varierer fra person til person. Derfor er det forskjeller i hvor mye alle tjener. Forskjellen i evner eksisterer fordi samfunnet trenger å utføre forskjellige oppgaver, og for dette er forskjellige evner nødvendige. I menneskelige samfunn vil det kollektive sosiale systemet kun fungere ved kompleksiteten av forskjellige evner (16:53, 16:71). Men dette påvirker ikke verdigheten og respekt for mennesket.

 

Følgelig, hvis selve muligheten til å tjene ikke er selvskapt av enkeltpersoner, men utdeles av Allah den Allmektige, hvordan kan åpenbaringen, som er Allahs gave av høyeste orden, gis i henhold til standarder satt av disse menneskene? Åpenbaring er en eksklusiv skjønnsmessig favør fra Allah den Allmektige, og Han gir den til en spesiell utvalgt og egnet person i henhold til sitt program.

 

33.

Hvis det ikke var i henhold til Vårt program at hele menneskeheten skulle til slutt bli en universal samfunn (2:213; 10:19), så ville Vi ha forlatt folk som benekter Våre velferdsordninger. Disse menneskene ønsker å samle kolossal materiell velstand for seg selv og ønsker seg slik rikdom at selv tak og trapp av deres hus skal være av sølv.

 

34-35.

Og de ønsker også dørene til husene sine og sofaene som de hviler på, av gull. (Dette ville imidlertid bryte forskjell mellom ulike deler av samfunnet, og menneskeheten ville aldri ha blitt en brorskap. Det er av denne grunnen at vi fortsetter å sende slike meldinger og skape partier som hever stemmen mot urettferdig fordeling av rikdom.) Målet bør ikke kun være komfort og luksus i dette verdslige livet, men bør også være lykke og suksess i fremtidige verden. (Denne fremtidige målsettingen kan bare oppnås dersom det menneskelige sosiale systemet er underlagt guddommelige lover og veiledning. På denne måten, til tross for det faktum at ulike mennesker vil ha varierende mulighetene til å tjene, kan hele menneskeheten bli til en brorskap.)

 

36.

(Men folk flest vender seg bort fra denne grunnleggende virkeligheten i livet og) Så snart en person vender seg bort fra begrepet av velferdsordning, blir han møtt av folk som er like opprørske og blir hans nære medarbeidere. (41:25).

 

37.

Disse følgesvenner gjør det vanskelig for slike folk, å komme til den rette veien. (De kaster en slik felle av bedrag rundt dem, at de ikke innser at de har gått seg vill.) Og tror at de er på rett vei.

 

38.

Og dette forsetter de med helt til det er for sent å gjøre noe med den kommende destruksjonen som er et resultat av deres gjerninger. Når de innser sine feil så sier de i total skuffelse. "Vi skulle ønske at det hadde vært en stor skille mellom oss og våre ledsagere. Hvor onde følgesvenner de var! Foruten sitt eget selv, ødela de også oss."

 

39.

De vil bli fortalt, "Ingenting kan nytte for dere på denne tiden. Siden alle dere engasjerte urett kollektivt, vil dere alle lide straff sammen."

 

40.

(Dette er situasjonen av disse menneskene. Først anser de slike gevinster til å være det eneste formålet med dette verdslige livet, og deretter skaffer de seg følgesvenner som ytterligere egger dem mot egoistiske ender.) Forventer du at slike døve ører skal høre på deg (du budbringer), eller at slike blinde skal kunne se den rette veien du viser dem? Hvem kan veilede en person som ønsker å holde seg i eksplisitt feil i motsetning til den rette veien?

 

41.

(Disse menneskene skulle ønske at du kunne forlate denne verden så snart som mulig, slik at de kan forbli i fred. Men de er under et galt inntrykk. Den undergangen og ødeleggelsen som du advarer dem imot, er ikke avhengig av din eksistens. Den vil komme som et resultat av deres egne gjerninger, uansett om du er til stedet eller ikke. Det har ingenting å gjøre med ditt liv eller død.) Selv om du går bort fra denne verden, er deres konsekvenser bundet til å ta dem igjen.

 

42.

Og selv om dette skjer rett foran deg (vil det fremdeles være et resultat av deres egne gjerninger). Det vil sikkert skje i henhold til vår konsekvenslov som besitter makt og styrke til å manifestere sine resultater (10:46, 13:40, 23:95, 40:78).

 

43.

Derfor må du overse det de sier og følge det som er åpenbart for deg. Du er sannelig på rett vei (og du er bundet til å nå målet).

 

44.

Og Koranen som har veiledet deg og som du følger, har blitt en kilde til stor eminens og verdighet for deg og din nasjon(21:10, 21:24). (Du kan fortelle dine motstandere) "Dere vil snart bli avhørt (fordi dere har motsatt dere til et verdig regel av livet.)" (Mangel på eminens og verdighet vil selv bli et spørsmål for dem.)

 

45.

Det faktum at disse menneskene har tatt ulike vesener, andre enn Ar-Rahman, som deres beskytter, ble ikke lært til dem av noen av de tidligere budbringere. Påstanden av bokens folk at de ble undervist slik praksis av deres budbringere er galt. Er det mulig at noen av Allahs budbringere skulle lære dem å også følge andre? Budbringere ble alltid sendt for å gi dem det rene budskapet av samme regelverk.

 

46.

(For eksempel) Vi sendte Moses til Farao og hans høvdinger med vår guddommelige kode. Han fortalte dem at han hadde blitt sendt til dem av Forsørgeren av alle verdener.

 

47.

Og da han presenterte guddommelig regelverk til dem, begynte de å latterliggjøre det.

 

48.

Men vi fortsatte å straffe dem på ulike måter, slik at de ville forlate opprørske baner (7:133). Disse straffene dukket suksessivt opp i ulike former, hvor enhver ny straff var mer alvorlig enn den tidligere.

 

49.

Og når en slik straff konfronterte dem, pleide de å si til Moses: "Vi vurderer deg til å bli en stor religiøs leder. Derfor, på grunnlag av din pakt med din Forsørger ~ aksepterer vi å følger den rette veien, om våre lidelser vil bli avverget ~ be til Ham om å ordne dette. Hvis disse lidelsene blir avverget, skal vi absolutt følge ditt kurs. "

 

50.

Men når vi avverget deres lidelser så brøt de deres løfter.

 

51.

(Farao var veldig redd for populariteten til denne revolusjonære bevegelsen) Han pleide ofte å kunngjøre, "mitt folk! Er ikke jeg eier av dette landet? Renner ikke disse kanalene under min ledelse og avhenger ikke deres livsopphold på dem? Tenker ikke dere over dette?

 

52.

"Skjønner dere ikke at jeg er overlegen denne mannen? Han er en veldig svak og ordinær person av lavere klasse, fra blant våre underdanige folk. Dessuten er han en så upolert og uvitende person at han ikke engang kan tydelig forklare en enkel sak.

 

53.

"(Hvis hans Gud ønsket å gjøre ham til en suveren hersker,) Hvorfor ble han ikke gitt armbånd av gull og hvorfor kom han ikke i følge med englene i en prosesjon?"

 

54.

Han holdt dermed sitt folk i bedrag ved hjelp av en slik propaganda, slik at de ikke ville tenke og gruble, men heller fortsette å følge ham blindt. Faktisk så ønsket disse menneskene selv å trå på feil vei (for folk som ønsker å ta rett kurs kan ikke bli påvirket av slik propaganda).

 

55.

Dermed når deres opprør nådde ekstreme grenser og tiden kom for deres ødeleggelse, druknet Vi dem alle.

 

56.

Og i stedet for en levende nasjon, gjorde Vi dem om til en eksempel fra fortiden. De ble et eksempel på en fryktelig episode, som blir fortalt for ettertiden.

 

57.

Og når Jesus, Marias sønn, blir nevnt av deg med respekt, hever ditt folk deres øyebryn.

 

58.

De sier "Det er merkelig at du fordømmer etterlevelse av andre regler, og forkynner prinsippet av ett regelverk og er sterk motstander av våre guder, men samtidig priser du det guddommelige av kristne. Mener du at han er bedre enn våre guder?"

 

Deres innvending er imidlertid av hensyn til å skape en tvist, og ikke for å tydeliggjøre poenget. Faktisk er disse menneskene i strid med naturen. (De vet veldig godt at du fordømmer korrupsjon av kristne like mye som deres, og at du respekterer Guds budbringer Jesus, som dyrket prinsippet av samme regelverk)

 

59.

Jesus var Vår undersått. Vi hadde prydet ham med velsignelser av åpenbaring og sendt ham til Bani-Israel. Vi gjorde ham til en eksemplarisk legemliggjørelse av dyd.

 

60.

(Uavhengig av innvendinger fra Mushrikeen av Arabia, hadde også de kristne deres tvilsomme tro. De mente at kun den personen som var from som engler kunne entre “paradiset”. De trodde også at dette var kun mulig hvis man trodde på forsoningen av Jesus og ikke nødvendigvis i kraft av gode gjerninger. Denne troen renset mann av alle synder, og han ble from som en engel. Fortell dem at hvis hensikten var å lage engler ut av mennesker..) Så kunne Vi ha befolket jorden med engler, i stedet for dere.

 

61.

Som det har vært nevnt overfor, var Jesus en budbringer av den Allmektige og et tegn på revolusjonær forandring. (Heretter fortsatte åpenbaringen å komme til etterkommere av Israel i stedet for etterkommere av Ismael. Her kom den siste budbringeren av Allah med den endelige meldingen.) Det avgjørende øyeblikket har kommet, og derfor kan du fortelle Bani-Israel: "Nå bør dere ikke ha noe tvil om dette. Dere bør følge meg fordi dette er den eneste rette og balanserte banen.

 

62.

"Og pass opp. La ikke deres feilaktige selviske ønsker og presteskap friste dere vekk fra denne rette veien, for alle er åpne fiender."

 

63.

Og da Jesus kom, brakte han med seg den guddommelige Koden. Han fortalte dem (Bani Israel) at "Jeg har brakt dere den guddommelige koden som er basert på absolutt visdom og kunnskap. Formålet er å klargjøre noen av de sakene som dere har forskjellige meninger om. Dere bør være bevisst på de guddommelige lover, vokte dem og følge meg (for jeg følger også disse lovene).

 

64.

"Og husk, Allah er min Forsørger så vel som deres. Adlyder bare Ham, for dette er garantert den rette og balanserte banen."

 

65.

I korte trekk var dette budskapet om "enhet" som Jesus la frem for Bani-Israel. Men etter ham oppsto ulike fraksjoner blant hans tilhengere som skilte seg bort fra hverandre (og tilskrev ulike tro til Jesus). En fryktelig straff ventet dem som begikk slike utskeielser.

 

66.

(Deres viktigste innvending var at deres guddommer ble fordømt, men ikke Jesus. Saken er at disse menneskene ville bare ikke lytte til fornuft) De venter på den tiden (av den forestående revolusjon) som ville komme over dem så plutselig, at de skulle bli fullstendig overrumplet.

 

67.

På den tid vil alle obligasjoner av forhold ende og venner vil bli hverandres fiender. Men relasjoner av de forsiktige, som er basert på felles ideologi, vil forbli intakt, fordi dette grunnlaget er den sterkeste til å danne relasjoner.

 

68.

De vil bli fortalt at de ikke trenger å være engstelige for Revolusjonen. De har ingenting å frykte eller bli engstelige for.

 

69.

De er dem som trodde på sannheten av Våre lover og adlød dem.

 

70.

De vil bli fortalt, "Entre Jannah med deres følgesvenner, der vil dere nyte et fantastisk liv og glede (30:15).

 

71.

Gyllne fat og kopper vil bli sendt rundt, med alle typer matvarer. De vil få alt som hjertene deres skulle ønske, og alt det som behager deres øyne vil være tilgjengelig. De vil bli fortalt, "Fra nå av vil dere forbli her.

 

72.

"Dette er Jannah som dere har gjort dere fortjent til med deres (gode) gjerninger. Og det skal ikke være mulig å miste den.

 

73.

"Og her skal dere få rikelig med frukt å spise."

 

74.

I motsetning til dette, vil de skyldige bli påført pine av Jahannam.

 

75.

Det kommer ikke til å bli noen pauser i deres tilstand av lidelser og de vil være i fullstendig fortvilelse. (Det vil være den verste form for straff.)

 

76.

(Og husk) Dette skal ikke komme urettferdig til dem, men vil heller være et resultat av den urett de tidligere hadde begått.

 

77.

Straffen vil være så alvorlige at de vil rope ut og be vektere av Jahannam "Vi bønnfaller deres Forsørger til å gjøre slutt på oss, en gang for alle, slik at vi kvitter oss med denne straffen. "Men de vil bli fortalt at døden eksisterer ikke der, og at de må bli der og lide til evig tid "

 

78.

(Allah vil fortelle dem) "Vi sendte den Guddommelig Koden til dere, og den var basert på absolutt sannhet, men de fleste av dere var uvillige til å akseptere sannheten (og motsatte seg det)." (Denne straffen er den naturlige konsekvensen av deres motstand.)

 

79.

Du budbringer, disse menneskene har styrket sine planer om å motarbeide deg med kraft, men for å motvirke dette har Vi iverksatt vår egen strategi.

 

80.

De tror at Vi er fullstendig uvitende om deres hemmelige planer og kan ikke høre deres hemmeligheter, og slu konsultasjoner. Dette inntrykket er galt. Våre budbringere bor faktisk hos dem hele tiden og overvåker alt (10:21).

 

81.

Fortell dem at hvis (som de tror) Ar-Rahman kan ha sønner (eller døtre) så kan de ta et slikt vesen som deres Gud, men at du selv ville være den første til å vise avsky for det.

 

82.

Konseptet som jeg har av min Gud, er langt over disse falske forestillinger. Han er Forsørgeren av universet og gir næring til alle, og han beholder den sentrale kommandoen og kontroll i sine egne hender.

 

83.

(Alt dette har blitt forklart til disse menneskene på meget klare vilkår. Hvis de fortsatt ikke forlater den gale veien) La dem nyte deres meningsløse arbeid, inntil ankomsten av den dagen av beslutninger, som de har blitt advart mot.

 

84.

Denne advarselen er fra Den Allmektige, og Hans lover opererer i ytre universet, så vel som i den menneskelige verden. All kontroll og autoritet i universet er med Ham, og hele systemet fungerer på absolutt visdom og kunnskap.

 

85.

Absolutt autoritet og kontroll over alt i himmelen og på jorden og alt som er i mellom, ligger hos én Gud. Alt i universet jobber kontinuerlig etter Hans direktiver av Hans velferdsordninger. Bare Gud vet når den store Revolusjonære epoken (når denne universelle Guddommelige loven skal også anvendes til den menneskelige verden) vil komme. Sannelig må du gå alle dine skritt mot denne retningen.

 

86.

Det er folk som påberoper hjelp og vurderer å ha kontroll og autoritet, men har ikke noe makt til å gripe inn. I den guddommelige domstol kan ingen stå vitne for en annen, bortsett fra den som har kunnskap og ønsker å vitne om sannheten, og har Guds tillatelse (2:255).

 

87.

(Videre) Hvis du spør dem om deres skaper, og skaperen av universet, bekjenner de at dette er Allah (43:9). Spør dem da hvor de er på vei, og hvorfor godtar de ikke Hans lover?

 

88.

(Den allmektige vet at disse menneskene vil omkomme i den kommende revolusjonen) Budbringeren roper ut: "min Forsørger, hvorfor redder ikke disse menneskene seg selv fra undergang og ødeleggelse, ved å tro på sannheten av de guddommelige lover?"(18:06, 25:38, 26:3)

 

89.

Å føle synd på slike personer, som selv prøver å ødelegge for dem selv, er til ingen nytte. Derfor må du bare la dem være i fred og fortelle dem, "Uansett hva jeg sier eller gjør, er for deres egen sikkerhet og fred."

 

Hvis de ikke godtar den rette veien selv etter dette, vil de snart komme til å kjenne utfallet av deres feilaktige måter.