MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 3: AAL-E-IMRAN

 

1.

Allah, den vise og allvitende, har sagt:

 

2.

"Allah har den eneste myndigheten i universet (til å diktere folk hvordan de skal leve) og er Eviglevende og Selvforsynt (2:255)."

 

3.

"Du budbringer, Han har sendt deg denne åpenbaringen (Koranen) basert på sannhet, noe som vil validere utsagn i fra tidligere skrifter." Allah hadde tidligere sendt Torah og Bibelen som inneholdt veiledning for menneskeheten. Nå har Han sendt ned denne boken som skiller mellom rett og galt."

 

4.

De som vil avviser denne Guddommelige koden (til riktig levemåte) vil lide alvorlig tap etter Allahs konsekvenslov som ingen kan unnslippe.

 

5.

Allah har kjennskap til alle ting i universet.

 

6.

Med hensyn til kreasjon er det Allah som formet deg i din mors livmor etter Hans lov av reproduksjon. Han er allmektig, men Hans makt inngår visdom.

 

7.

Allah har sendt ned denne boken til deg, som omfatter vers av to typer. Den første typen består av vers som har bestemte meninger og utgjør grunnlaget for Allahs lover. Den andre typen er figurative og forklarer abstrakte virkeligheter metaforisk. De som har tendens til å avvike fra Allahs bane, tar disse figurative versene i bokstavelig forstand og dermed forårsaker splid ved å tolke disse versene på sin måte. Allah vet essensen av den virkeligheten som disse versene representerer. De som gjør en riktig tilnærming til kunnskap og tror på realiteter, kan også danne en idé om hva de er, og kan oppfatte deres betydning. Dette er folk (nasjoner) som er begavet med innsikt (74:31).

 

8-10.

Deres bønn til Allah er: "Vi har funnet den rette veien, og våre hjerter kan ikke dreies bort fra den. Gi oss midler til utvikling. Du alene er deres skjenker. Vi vet at på dette tidspunktet er det forskjeller blant mennesker, men vi er sikre på at en dag vil hele menneskeheten bli forent ved å følge dine uforanderlige lover. Sannelig, Allah unnlater aldri å oppfylle sine løfter. Ingenting skal komme til nytte for dem som avviser Dine lover, verken deres rikdom eller deres avkom. Deres slutt vil bli av katastrofale proporsjoner.

 

11.

(For eksempel) tilhengerne av Farao og folk før dem som forkastet disse samfunnslovene ble hardt rammet, og Allah er alvorlig i gjengjeldelse.

 

12.

Du budbringer, fortell dem som motsetter seg ditt system (Allahs samfunnssystem som du presenterer), at de vil til slutt være ydmyket, og etter hvert bli ført til Jahannam som er et elendig oppholds tilstand.

 

13.

Dere har sett et glimt av det (i slaget ved Badar) under konfrontasjon mellom to krefter – en som kjempet for årsaken til Allah og den andre for det motsatte. Styrken til motstanderne ble mye større, men siden den troende gruppen ble styrket av deres sikkerhet på systemet til Allah, følte de at fienden bare var to ganger deres antall. De var sikre på suksess, noe de oppnådde (8:44-66). På tilsvarende måte vil alle som ønsker seg guddommelig hjelp, få det ved å følge Hans lover. For personer med innsikt, illustrerer dette tilfellet at sannhet råder til slutt.

 

14-15.

Grunnen til dette er klar. De som bare har sekulære mål, nøyer seg med den tilsynelatende gleden som kommer fra kvinner og barn, skatter av gull og sølv, hester, storfe og innhøsting. Disse tingene er også attraktive for de troende, men de har et høyere mål i sikte. Hvis nødvendig, er de villige til å ofre disse tingene. De sistnevnte vil motta velsignelser fra Allah i form av eviggrønne hager (av velstand) som flyter i bekker (av kunnskap), komfortable boliger og partnere av uenset renhet. Dette er belønningen for å leve i samsvar med Allahs samfunnslover. Og Han ser alt som er i (hjerter) av Hans folk.

 

16.

De troende ber: "Vår forsørger, vi har full tro på dine lover som vi adlyder. Hvis vi på noe tidspunkt skulle svikte, så søker vi din beskyttelse mot dårlige effekter av våre svakheter (2:286, 53:32), og holder oss trygge fra lidelser av brannen.

 

17.

Dette er folk som står faste under deres prøvelser, som validerer sin tro i handlinger, som adlyder Allahs lover med ydmykhet og som bruker deres rikdommer i veien av Allah. Før de setter i gang et program, sørger de for at de har tilstrekkelige ressurser og midler for beskyttelse (fra fienden, og også til å føle seg trygge og komfortable).

 

18.

Som nevnt tidligere (3:2) så er det ingen annen myndighet i universet unntatt Hans, og det første beviset er det riktige begrepet av Allah (om det skulle være mer enn én myndighet, ville det ha vært kaos i universet 21:22 ), deretter kommer bevisene fra alle himmelske krefter, som er vitner om det faktum at hele universet er én (og følger samme sett av fysiske lover), og dermed er kontrollert av En enestående lovverk. Deretter kommer alle som er utstyrt med kunnskap, som kan se at en etablert orden basert på rettferdighet og likestilling, resulterer i en samfunnsorden som er et levende bevis på Hans autoritet. Alle disse vitnesbyrd vil føre til en eneste uunngåelige virkelighet at det er Allah alene som utøver det ultimative og øverste myndighet, og hele systemet fungerer på en svært ryddig måte, på grunn av Hans unike makt og visdom.

 

19.

Dette er Islam dvs. den eneste levemåten foreskrevet av Allah til hele menneskeheten. Dette fikk også tidligere sendebud men deres etterfølgere skapte forskjeller gjennom gjensidig sjalusi. Allahs konsekvenslov tilsier at den som avviser guddommelig veiledning, vil bli raskt kalt foran Allahs bestemmelser for å møte konsekvenser.

 

20.

Hvis dine motstandere krangler med deg om Islam, fortell dem: "Jeg har overgitt meg helt til det, og det har også de som følger meg." Og spør bokens folk, det vil si jøder og kristne, samt de som ikke har mottatt noe bok før: "Vil dere også underkaste dere til det?" Hvis de gjør det, vil de bli regnet blant de som er riktig veiledet. Hvis de avviser det, vil ikke du bli holdt ansvarlig for dem. Du har levert en melding til dem. Resten ligger hos Allah som er bevisst på deres aktiviteter.

 

21.

De som avviste Allahs lover og drepte deres budbringere mot all det riktige, og myrdet dem som ba dem om å handle rettferdig, for dem blir straffen alvorlig.

 

22.

Alle deres gjerninger i denne verden og det hinsidige vil ikke bære noe frukt og ingen vil være der til deres hjelp.

 

23.

Har du lagt merke til disse bokens folk som ble tildelt en del av den guddommelige loven? Nå har de blitt kalt til Koranen, som er den komplette lovsamlingen, til å løse deres uoverensstemmelser med referanse til den. Men en gruppe blant dem nekter å gjøre dette og ønsker å fremstå som likegyldige.

 

24.

Dette skyldes at de blir forklart at beslutninger fattet i lys av Koranen er i samsvar med konsekvensloven, men de vil ikke tro på denne loven. Disse menneskene sier at ilden av Jahannam ikke vil berøre dem, bortsett fra noen få dager. Det er deres falske oppfatning som er følge av falsk tro som har fått dem til å avvike fra den sanne levemåten.

 

25.

Men deres selvbedrag kan ikke redde dem fra grepet av konsekvensloven, hvoretter alle vil få rettferdig behandling av deres handlinger, og ingen vil bli forurettet.

 

26.

Du budbringer, fortell dem at ingen nasjon er Allahs favoritt. Hver av dem blir behandlet i henhold til hans lover, som fastsetter at alle får lønn i henhold til deres innsats(53:39). Status og posisjon er fastsatt i henhold til ens egne gjerninger (46:19). Så den som bryter disse lover, berøver seg selv av myndighet og ære. Han har lagt ned disse tiltakene for å regulere alt, og alt dette er til beste for menneskeheten.

 

27.

Hele universet gir bevis på driften av Allahs ubønnhørlige lover. For eksempel, se hvordan natt og dag følger hverandre i takt, hvordan livet har stått fram av livløs materie, hvordan levende vesener dør og hvordan alt i universet får umålbar føde.

 

28.

Folk vil åpenbart bli delt i to grupper: De som ønsker å leve i samsvar med Koranens samfunnssystem vil bli kalt Momineen og de som avviser eller går imot dette systemet vil bli kalt Kafireen. Begge gruppene skiller seg fra hverandre i utgangspunktet. Selvfølgelig er det ikke riktig for Momineen å ta Kafireen til tillit. De vil bare ha Momineen som deres venner og allierte. Og den som tar imot denne gruppen som sine venner, vil få noe å gjøre med den guddommelige orden (3:117-119, 58:22, 60:4). Så du bør være svært forsiktig og på vakt mot dem. Du må beskytte og huske på den guddommelige loven, og dette er din ultimate helligdom og destinasjon.

 

29.

Jeg har gjort denne saken meget klar. Så selv etter dette, om noen av dere ikke vil eller kan bryte deres kontakter, er det beste for dere å komme frem. Det er feil og urettferdig av dem at de har noe annet gjemt i deres hjerter, men gir uttrykk av noe annet. Og hva er nytten av en slik holdning når ingenting forblir skjult fra Allah uansett? Å kjenne til alle hemmeligheter i hjerter, er en mindre sak for Ham da Han kjenner til alt som er i himmelen og på jorden, og Allah besitter absolutt kontroll over alle ting.

 

30.

På denne dagen da alle skal bli konfrontert, vil enhver person bli konfrontert for alle sine handlinger, gode og dårlige. Den dag vil han ønske å bli tatt langt bort fra konsekvensene av hans dårlige gjerninger. Dette er grunnen til at Allah advarer dere til å være oppmerksomme på hans konsekvenslov. Denne advarselen gjenspeiler vennligheten av Allah.

 

31-32.

Si til de troende "Hvis dere inderlig ønsker etablering av det guddommelige systemet, så bør dere følge meg. Dere vil bli beskyttet mot dårlige virkninger av gjerninger dere har begått tidligere, og dere får også hjelp til forebygging mot tap, og bistand til utvikling. Dette er en praktisk måte å etablere det guddommelige systemet på, altså at dere viser fullstendig lydighet til Allahs lover, ikke individuelt, men kollektivt. Den sentrale myndigheten i dette systemet er Rasool, hvems beslutninger er alltid i samsvar med lovgivningen fra Allah, og den må dere følge. Hvis dere snur dere bort fra denne banen, vil dere bli regnet blant benektere."

 

33-34.

Hele menneskeheten ble invitert til å etablere det guddommelige systemet. I visse perioder tok dette systemet form, f. eks i den første perioden av menneskeheten, slik det har blitt fortalt allegorisk i historien om Adam og Iblees (2:30-36) og deretter i perioden av Noa og bebyggelsen til Abraham og etterkommerne av Imran. På grunn av at de klarte å iverksette guddommelig samfunnssystem, var statusen deres (som nasjoner) hevet over resten av menneskeheten.

 

35.

(Den siste i rekken av budbringere i linjen til Imran, var Isa (Jesus). Jødene produserte all slags beskyldninger mot ham og hans mor. For å motbevise disse påstandene har Koranen fortalt hva som faktisk skjedde.)

 

Historien begynner når en kvinne fra slekten til Imran tok et løfte til å vie hennes forventende avkom til eksklusiv tjeneste i vegne for Allah. Hun ba: ”Min forsørger, aksepter mitt tilbud (fordi du vet med hvilket ærlige og oppriktige følelser jeg gjør dette). Du er uten tvil den eneste All-hørende og Allvitende."

 

36.

Hun fødte ei jente og tenkte at for å oppfylle hennes løfte, hadde det vært bedre om hun hadde fått en gutt. Men Allah visste at denne jenta skulle klare det en gutt aldri kunne. Hun kalte datteren Mariam (Maria) og ba til Allah om å beskytte sitt avkom fra opprør.

 

(Maria ble gjort om til ei tjenestepike i jødetemplet. Slike tjenestepiker la ed om å forbli jomfru ut livet, i Guds tjeneste)

 

37.

Allah aksepterte tilbudet. Maria var forpliktet til omsorg for Zacharias og vokste opp til å bli en person med eleganse og nåde. På grunn av fromhet begynte hun å motta ulike typer gaver. Når Zacharias besøkte Maria ved tempelet, fant han disse gavene ved hennes side. Han spurte henne "Å Maria! hvorfra kommer disse til deg? ". Hun svarte: "Disse er ikke fra personer som tilhører templet. Disse tilbudene har blitt brakt inn av mennesker i Allahs navn, som gir umålbar føde."

 

38.

Så han ba: ”Å min forsørger, skjenk meg ut av Din nåde, en gave av et dydig avkom – Du som faktisk hører alle bønner. "

 

(Inntil da hadde Zacharias ingen barn. Oppfostring av Maria som sitt eget barn vekket i ham lysten til å ha et barn av sin egen.)

 

39.

Mens han fortsatt befant seg i templet, sa Malaika (Guds krefter) til ham: "Allah har sendt deg god budskap om fødselen av (en sønn) Yahya (Johannes/John), som vil vitne til Allahs lover. Han vil bli en stor leder som skal opprettholde disiplin blant sine tilhengere og (en person med fremragende evner, kort sagt) en budbringer blant de som etterlever loven)."

 

40.

Zacharias sa: ”Hvordan kan jeg få et barn når jeg allerede har blitt meget gammel og når min kone er ufruktbar?" (Vil barnet bli adoptert som Maria eller være min egen?)

Svaret var: ”Nei, barnet vil være din egen sønn." (Den fysiske mangelen hos kona til Zacharias ble fjernet, (med utpekte medisiner) og hun fødte Johannes når tiden var inne 21:90). Allah sa at det ville bli slik som Allah har forutbestemt (ifølge hans lov om fødsel av mennesker (3:6)

 

41.

Zacharias sa: "Å Allah, gi meg beskjed hvis det er noe bestemt direktiv til meg i denne forbindelse." Allah sa: "Det eneste direktivet er at for tre dager skal du ikke kommunisere med folk utenom ved hjelp av tegn, og følg Guddommelige lover uavbrutt. Ellers skal du gjøre det som du gjør til ellers."

 

(Det var datidens ritual blant jøder å faste på denne måten hvor de ikke snakket en periode)

 

42-43.

Etter å ha levd et liv som tjenestepike i templet hadde Maria forstått seg på hva slags liv hun hadde i vente. (Hun hadde akseptert at hun verken skulle gifte seg eller ha egne barn, siden det fulgte med livet for tjenestepiker i jødetemplet) For å sette sinnet hennes i ro, sendte Zacharias henne en melding og sa: "Ikke vær redd. Du har blitt valgt av Allah for en edel hensikt. Du vil lede et liv i renhet (ærefult) og skal ha en høy utmerkelse blant alle kvinner. Forbli trofast mot Allah og fortsett med å adlyde Allahs lover akkurat som andre mennesker gjør."

 

44.

Dette er av fortellingene fra det skjulte som Vi har åpenbart for deg, fordi du ikke var hos dem da de trakk lodd om hvem som skulle ha omsorg for Maria, og du var heller ikke der da de kranglet med hverandre.

 

(Marias bekymring var ikke grunnløs. En rekke prester ville ta henne under deres ansvar. Deres tvister ble så alvorlige at de måtte ty til loddtrekning for å løse saken.)

 

45-46.

Maria hadde også blitt fortalt (via sin fosterfar og profet Zacharias) at Allah hadde sendt henne det gode budskapet om fødselen til en sønn etter hans lover (3:6). Sønnens navn ville være Messias, (Jesus) - sønn av Maria. Han ville være strålende i denne verden og i det hinsidige. Han ville være mest hengivne til Allah. Han ville preke til mennesker fra en tidlig alder til en høyere alder (5:100) og ville være blant dem som har høye kvaliteter.

 

(Maria tilhørte en høy klasse i samfunnet hvor alle kjente henne. Hun var så å si velkjent. Dermed var det naturlig at sønnen hennes skulle bli gjenkjent som sønnen til Maria, enn sønnen til sin far som var en ukjent person for folk flest.)

 

47.

Maria ble overrasket over å høre disse etterretninger om fødselen av en sønn og sa: "Hvordan kan jeg få en sønn når ingen mann har (hittil) rørt meg?"; Svaret var det samme som hadde blitt gitt til Zacharias (3:39) nemlig at barnet ville bli født i samsvar med Allahs kreasjons lov (3:6). Og når Han tar en avgjørelse om noe, starter initiering av prosessen umiddelbart.

 

48.

Allah vil gi ham boka basert på visdom og avsløre kunnskap om Torah og Bibelen.

 

49.

Allah skulle sende ham som en budbringer til Bani-Israel (etterkommere til Israel, det vil si Jødene) til hvem han ville si: "Jeg gir dere en livgivende melding fra Forsørgeren. Gjennom denne åpenbaringen vil jeg gi dere nytt liv slik at dere kan stige over dybder (av urettferdige veier) som dere har sunket til og vil kunne sveve høyt på himmelen (av velferd og velstand)(5:110). I alt dette er det en lærdom til dere, men bare hvis dere reflekterer.

 

- Dere befinner dere på det stadiet hvor dere er som blinde, men denne åpenbaringen vil gi dere evnen til å se slik at dere kan gå på den rette veien.

- I dag er åkrer av deres aktiviteter ufruktbare og livløse, gjennom åpenbaring vil de bli grønne og fruktbare.

- Det at dere blir avskydd av andre på grunn av deres dårlige rådighet, vil bli omgjort.

- Kort sagt, deres nåtids tilstand som død nasjon fylt av skam og fornedrelse, vil få et nytt liv.

 

Han ville si til dem at han skal etablere et samfunnssystem (som skal erstatte deres nåværende økonomiske system) som vil overvåke dem for å se hvor mye av livets nødvendigheter de benytter og hvor mye de hamstrer for å tjene urettmessig gevinst av det. Endringene som han vil bringe, vil fungere som et bevis på at han er en sann budbringer.

 

50.

Jesus ville si til Bani-Israel, "(Loven som jeg har mottatt gjennom åpenbaringen er ikke en ny en.) Den vil bekrefte det som har blitt sagt tidligere, i Torah (og frigjøre dere fra deres selvfremstilte samfunnslover – (4:160, 6:147, 16:118) og vil lovlig gjøre enkelte ting som dere tidligere har ansett til å være ulovlige. Og jeg har kommet med en melding fra deres Forsørger, så alltid overhold Allahs lover og følg meg (som faktisk har fått dem til å formidle dem videre)."

 

51.

Og for sikkert, Allah er min og deres Forsørger, og den eneste som må adlydes. Dette er den rette veien som vil lede dere til deres destinasjon."

 

52.

Dette ble sagt til Maria. Dermed ble Jesus født, og med tidens løp, mottok profeti fra Allah. Han formidlet sin revolusjonerende melding til Bani-Israel. Han ble motarbeidet av prestene. Han oppfattet deres intensjoner til å være farlige, dermed innkalte Jesus sine tilhengere og spurte dem: "Hvem vil være mine hjelpere i saken til Allah?". De svarte spontant: "Vi vil være dine hjelpere. Vi tror på Allah, og du vil være vårt vitne og se hvordan vi følger guddommelige lover."

 

53.

Dette sa de til Jesus. Deretter adresserte de Allah og sa: ”Å vår Forsørger! Vi tror på det du har avdekket, og vil følge din sendte budbringer. La oss fremlegge våre liv (og levemåte) som et levende bevis for sannheten av den guddommelige orden."

 

54.

De som var motstandere av Jesus, lagde hemmelige plott mot ham. Allah derimot, utviklet metoder for å beskytte ham. Og Hans måte er vel den beste av alle.

 

55.

Jesus sine fiender konspirerte å korsfeste ham, men Allah sa til ham. "Vær sikker! deres sammensvergelse vil ikke lykkes. Du vil oppfylle oppdraget ditt og dø en naturlig død (5:177). Du vil bli opphøyet (i status). Jeg vil frikjenne deg fra påstandene mot deg og bringe deg langt unna grepet av disse sammensvorne. Dine etterfølgere virker foreløpig svake, men til slutt vil de overvinne deres fiender og bli seirende."

 

56-57.

(Husk at slike konflikter og konfrontasjoner avgjøres i henhold til Min konsekvenslov.)

 

Ifølge denne loven, de som avviser sannheten møter smerte i denne verden og den hinsidige, og ingen kan redde dem fra det. I motsetning til dette, de som aksepterer sannheten og arbeider for opprettelsen, blir fullt belønnet. Og Allah liker ikke dem som overholder uorden.

 

58.

Du budbringer, dette er de historiske krøniker og lover som har blitt avslørt for deg av Allah.

 

59-60.

(snakker nå om kristne som tar opp deres påstand om at Jesus var sønn av Allah.)

 

Fortell dem: ”Jesus sin fødsel var som fødsel av hvilket som helst annet menneske. Livet oppstår fra mindre gjenstander som passerer gjennom evolusjonære stadier som til slutt tar menneskelig form. Dette er Allahs lov, og det er ikke noe rom for tvil eller tvist i denne saken."

 

61.

Hvis de kristne ikke er villige til å akseptere sannheten, selv etter å ha hørt klare argumenter, kan du fortelle dem: "Det er ikke vår måte å forlenge fåfengte tvister. Vi skiller oss fra dere, og dere bør gjøre det samme. Vi bør ikke blande oss inn i hverandres saker. Resultatet vil vise hvem (hvilken nasjon) som fratas Allahs barmhjertelighet (6:136, 5:3, 15:85, 73:10)."

 

62-63.

Du bør svare til denne utfordringen med full tillit, fordi det du har blitt fortalt, er basert på sannhet og er fra Allah som er øverste myndighet og Hans makt inneholder visdom. Om dine motstandere skulle vise mer motstand, tross for alle advarsler, så skal Allahs konsekvens lov avgjøre deres sak.

 

64.

Si til bokens folk, "legg til side disse tilleggssaker og reflekter over grunnleggende samfunnsproblemer som også utgjør deres tro, men på et overfladisk nivå. Disse grunnleggende ting som vi presenterer for dere er (1) at dere bør ikke akseptere noe annet myndighet enn Allahs lover, (2) Ingen kreasjon bør settes opp til å være lik Allah, (ingen menneskelagde samfunnslover burte overstyre Allahs samfunnslover) og (3) Ingen mennesker skal betraktes som eiere av guddommelige krefter. "Hvis de godtar disse fundamentale forhold så er det greit, men hvis de vender seg bort så fortell dem: "dere følger uansett den veien dere ønsker, men påstår fremdeles at dere adlyder Allahs lover."

 

65-67.

Spør bokens folk. "Hvorfor diskutere om Abraham fulgte Torah eller Bibelen? Dere vet ikke engang at disse bøkene ble åpenbart etter hans tid. Dere pleide å argumentere i saker som dere kun hadde noe kunnskap om, men hvor underlig er det at nå diskuterer dere saker som dere overhode ikke har noe kjennskap til. Det er bare Allah som vet, det dere ikke vet! Merk dere at Abraham var verken jøde eller kristen. Han var en sann muslim. Han adlød Allah eksklusivt så ikke tilknytt noe annet til ham."

 

68.

Verken jøder eller kristne er nær Abraham. De som fulgte ham på hans tid var de som var nær ham, og nå er denne budbringeren og hans gruppe nær ham, fordi de følger den samme vei som ham. Og Allah er Beskyttende venn av slike troende.

 

69-71.

En del av bokens folk ønsker kompromiss med deg slik at du avviker fra den rette veien.  De forstår ikke at de som aksepterer sannheten ikke kan inngå kompromiss. Spør dem: ”Hvorfor vil dere fortsette å benekte Allahs lover selv etter at dere har sett så mange bevis som vitner om dem? Hvorfor blande sannhet og løgn og skjule sannheten bevisst?"

 

72-74.

En annen gruppe av bokens folk tyr til en annen samfunnsbrytende taktikk. De ber sine folk om å bli enige med muslimer imidlertid, og late som å være troende, men avvise dem når det passer. I denne perioden skal de delta i diskusjoner, prøve å skape tvil i deres sinn. Slik kan det vise seg at noen av muslimene trekker seg bort fra deres tro. De foreslår ovenfor deres folk å snakke til de troende, men kun godta det som blir sagt av de som følger deres religion. De blir bedt om å innrømme at de liker det som har blitt formidlet til dem eller andre, og ikke innrømme noen påstander fremmet av deres motstandere. Slike handlinger kan reflektere svakhet som kan overvinne dem og de kommer nærmere Allah". Du budbringer, fortell disse menneskene at den rette veien (levemåten) er den som er åpenbart av Allah. Åpenbaringen er en velsignelse fra Allah som Han skjenker på enhver Han velger. Allah er altomfattende. Og på bakgrunn av sin uendelige kunnskap velger han noen spesielle, som er best egnet til å motta åpenbaringen, og Allah er ubegrenset i hans velsignelser.

 

75-76.

Religion blir betraktet som en privat affære blant bokens folk, og har forskjellige innvirkninger på personer som resulterer i dannelse av ulike personligheter. Blant dem vil du finne noen som ville ha returnert en hel formue til deg, om du hadde betrodd denne til dem, og også noen som ikke ville ha returnert en eneste dinar hvis du hadde betrodd dem med det, med mindre du var bestemt i etterspørselen din. Den sistnevnte gruppen forsvarer deres holdning med begrunnelsen av at slik behandling er lovlig mot dem som ikke tilhører deres religion. Dette er en løgn som de knytter til Allah. Allahs lov er at lån skal alltid innfris. Løfter dere inngår med hverandre kan likestilles dem dere inngår med Allah (det vil si, i henhold til Allahs samfunnslover) og Han liker dem som lever etter Hans lover.

 

77.

Løfter med Allah (som er basert på hans lover) bør ikke brytes mot en ussel pris. De som bryter løfter, kan kanskje innhøste noe verdslig fordel, men de vil ikke ha noen fordeler av Allahs velsignelser i det hinsidige. Denne type atferd er dermed håning mot Allah, og Han vil ikke se på sånne folk eller snakke til dem på dagen for dom, langt mindre frikjenne dem, og de vil lide av tunge smerter (av anger).

 

78.

Teknikken til disse menneskene er å blande sine selvlagde påstander med Allahs lover på en slik måte at de to blir ugjenkjennelige. De sier til folk at alle disse lovene er fra Allah, når de ikke er det. De tilknytter løgn til Allah i all bevissthet.

 

79-80.

Det grunnleggende prinsippet av denne levemåten er at intet menneske - selv om Allah har gitt ham lov eller makt til gjennomføring, eller gitt ham profeti - har rett til å si til andre: "Dere skal adlyde meg isteden for Allah" Det han heller kan si er: "Dere bør være blant dem som følger Allah ved å følge Hans bok som dere skal studere og lære bort til andre." Han burde heller ikke fortelle de andre å tilbe Malaika (engler/ Guds krefter) eller deres budbringere. En troende vil aldri gjøre noe sånt. Tror dere at han (Rasool) kan be dere følge feil vei etter selv å ha sett lyset?

 

81.

Veiledningen som blir gitt til deg nå, er ikke noe nytt. Den har blitt gitt til tidligere folkegrupper gjennom budbringere, som Allah hadde gjort en pakt med. Denne pakten var at når den siste budbringeren ville komme til dem for å bekrefte påstandene og løftene gitt i deres skrifter, ville de akseptere ham og hjelpe ham.

 

82.

Allah hadde spurt dem: "Er dere klare over at dere godtar pakten på disse betingelsene?". De hadde svart: "Vi er". Derpå sa Allah: ”Vær vitne til dette og Jeg vil også vitne med dere." Allah hadde gjort det klart at de som ville bryte deres løfter ville være de som hadde forlatt den rette veien.

 

83.

Dette er levemåten som er ordinert av Allah. Ønsker de å følge et annet levemåte enn dette, når de kan se at alt i universet underkaster seg Allahs lover ved valg eller begrensninger, og følger den veien som fører til målet satt for dem av Allah?

84.

Å troendes gruppe, si derfor følgende: "Vi tror på Allah, og i det som Han har åpenbart for oss, og i det som ble åpenbart for Abraham, Ismael, Isak og Jakob, og deres etterkommere, og det som ble gitt til Moses, Jesus og andre budbringere av deres Forsørger. Vi gjør ingen forskjell blant dem, og vi overgir oss til Allahs lover."

 

85.

Dette er Islam. Alle som vedtar en annen måte enn dette vil ikke bli akseptert. Denne personen vil komme frem som taper på slutten.

 

86.

Hvis et folk har hevdet tro og deres budbringer har etablert det Guddommelige velferdssystemet som vitner om dets sannhet, og deretter vender de seg bort mot benektelse, hvem kan da kunne veilede dem? Og Allahs lov er at de som begår urett ikke kan bli mottakerne av Hans veiledning.

 

87-89.

Disse mennesker vil bli fratatt Allahs velsignelser samt støtte av autoriserte og rettferdige personer. De vil forbli i denne tilstanden uten avlastning hvis de ikke gir opp deres feil vei, og endrer sine handlinger. Og hvis de gjør dette, så vil Allah sikkert beskytte dem og gi dem åpne næringsmidler.

 

90.

Hvis de fortsetter å følge feil vei, og deres omvendelse er bare verbal, vil de ikke komme til riktig mål.

 

91.

De som aldri har akseptert sannhet og dør i tilstanden av benektelse vil ikke bli spart fra deres pine, selv om de tilbyr jordlige skatter til å kjøpe se fri. Ingen vil kunne hjelpe dem.

 

92.

Dere kan ikke oppnå sann frihet, med mindre dere åpner tilgang til næring for andre som kun vil ha tilgang til dem. Allah vet for sikkert hva dere gir bort.

 

93-94.

Vi returnerer nå til Bani-Israel som protesterte på hvorfor Koranen har tillatt visse gjenstander som spiselige, når de er forbudt i henhold til deres samfunnsnormer. Fortell dem at Koranen har igjen tillatt det som var tillatt før Toraen ble åpenbart. Det var visse ting som Jacob nektet seg selv. Jødene følger disse som forbudene i deres kost som lov, selv når dette ikke var guddommelig bestemt. Be dem om å bringe Torah og lese i fra den om de snakker sant, og hvis de ikke klarer å gjøre dette og likevel fortsetter å fabrikkere løgn og tilknytter dem til Allah, skal de stå blant straffskyldige i den guddommelige retten.

 

95.

Si: "Allah har åpenbart sannheten, så følg stien vedtatt av Abraham som var en sann etterfølger av Allahs lover. Han var ikke en av dem som kunne ha lagt til noe av sine egne lover til den guddommelige loven."

 

96.

En annen innvending de reiser er; hvorfor gjorde Koranen Mekka til senter av Islamsk samfunn i stedet for Jerusalem (2:142). Fortell dem at det første huset (forsamlingsstedet) som noen gang er valgt for hele menneskeheten, er Mekka. Det var fra dette stedet at menneskeheten var skjebnebestemt til å bli veiledet om den grunnleggende loven som skulle sikre stabilitet og næring for alle.

 

97.

Denne veiledningen er meget klar. Dessuten var dette sentrum der Abraham oppnådde strålende posisjon som leder av menneskeheten (2:124-125). Den største kvaliteten på dette senteret er at den som kommer her, får all form for fred og sikkerhet. Og alle de som kan samle seg her må gjøre det. De vil se med egne øyne hvor svært fordelaktig dette samfunnssystemet som sentrum (22:28) er, forutsatt at hensikten ikke er egoistisk men å etablere guddommelig orden. Dette er noen av formålene ved dette senteret, og de som forkaster guddommelig bestemmelser (og ikke danner et slikt samfunn) påfører skader på seg selv, for Allah står ikke i veien for noe godt i noen av verdener.

 

98.

Spør bokens folk: "Hvorfor avviser dere slike fordelaktige samfunnslover? Og husk at Allah er vitne til det dere gjør."

 

99.

Ikke nok med at dere avviser den selv, men dere skaper også hindringer for andre som ønsker å følge den og prøver å gå den rette veien av denne levemåten. Dere prøver å utpeke svakheter når dere selv vet at disse samfunnsnormer leder til den rette orden. Allah er ikke uklar over hva dere holder på med.

 

100-101.

Den troende gruppen, hvis dere følger noen av disse bokens folk, vil de prøve å gjøre dere til vantro. Hvordan kan dere svikte deres tro og gå tilbake til urett? For å forbli trofaste i troen må to ting være uunnværlige: Bok fra Allah i ekte form og en levende myndighet til å gjennomføre det den befaler. Dere har begge deler - Koranen og budbringeren. Den som holder fast ved denne bevilgningen (basert på boka av Allah implementert av budbringeren og deretter, tred i kraft av hans etterfølgere) på rett vei (3:143).

 

102-103.

Den troende gruppen, følg denne leveregelen slik den fortjener å bli etterlevd. Denne koden skal holdes fast av dere alle, og dere må ikke dele dere opp i sekter og partier. Husk at Allahs velsignelser til dere (gjennom hans åpenbaring av sine samfunnsregler) er i at når dere var hverandres fiender, brakte Han deres hjerter sammen og dermed ble dere brødre. Slik sterk brorskap er dannet på grunnlag av en ideologi som er en stor velsignelse, men før dette var dere på randen av samfunnskollaps og Han trakk dere tilbake fra det. På denne måten gjør Allah Hans direktiver klare slik at dere skal få valgt den rette veien.

 

104.

For opprettelse av dette systemet er det nødvendig at dere først blir en slik gruppe (nasjon) som kaller hele menneskeheten mot Koranen (3:109, 2:143, 22:78) og godkjenner det den kaller rett, og forbyr det den erklærer galt. Hvis dere gjør dette, vil dere leve et liv i fremgang og velstand (23:1).

 

105.

Den troende gruppen, dere bør ikke bli lik de som delte seg i fraksjoner, og skilte seg, selv etter å ha mottatt klare retningslinjer imot slikt. Slike kan vente seg fryktelig smerte (på samfunnsbasis) (6:160, 30:32, 42:13).

 

106.

Det vil være to grupper på oppgjørets dag. Den første vil ha lyse ansikter, mens den andre mørke ansikter. Det vil si, glade og bekymrede ansiktsuttrykk. Sistnevnte vil bli fortalt at de hadde gitt avkall på det de hadde trodd på og bør derfor smake frukten av deres ugjerninger.

 

107.

De med lyse ansikter vil nyte Allahs velsignelser og leve et lykkelig liv.

 

108.

Denne veiledningen som er sendt til deg, er basert på sannhet. Hvis den ikke hadde blitt gitt til menneskeheten, ville det ha vært en urett som ikke egner seg for Allah mot hans skapninger.

 

109.

Og Allah har ikke utviklet dette systemet for menneskeheten alene. Hans Loven regulerer også alt som er der i himmelen og på jord. Det er på grunn av denne universale loven at alle ting jobber kontinuerlig mot oppfyllelse av deres forutbestemte mål.

 

110.

Den troende gruppen, deres ansvar er ikke bare å selv følge Allahs veiledning. Dere er en nasjon som er oppreist til det beste for hele menneskeheten. Deres ansvar er å anerkjenne det som er rett og forby det som er erklært feil av Koranen. Hvis bokens folk hadde tenkt på denne måten, ville det for sikkert ha vært bedre for dem. Noen av dem har trodd, men de fleste av dem er avvikende.

 

111.

De som avviker kan ikke påføre deg noe annet enn bagatellmessig skade. Hvis de deltar i krig med deg vil de snu ryggen til deg og ingen vil forbli der for å hjelpe dem.

 

112.

Kan du ikke se hva slags samfunnsliv av elendighet og forsmedelser de lever i? De er som dem som ikke har noe bolig i denne verden og ingen ly. De eneste gangene de har vært trygge, er når noen andre ga dem ly, med tanke på at de var bokens folk. Eller når de hadde inngått en pakt med noen andre mennesker. Bortsett fra slike tilfeller har de alltid smakt på vreden av Allah, og de fortsetter å være overskygget av ydmykelse. Dette fordi de har til stadighet benektet sannheten i Allahs melding og overtrådt den i den grad at de selv drepte budbringere urettferdig. Alt dette fordi de gjorde opprør og gikk forbi alle moralske grenser!

 

113-115.

Dette betyr ikke at det jødiske folk har mistet evnen til å godta den rette veien. Det er noen blant dem som har akseptert islam og sett over Allahs melding. De tror på Allah og det hinsidige, og godtar hva Koranen erkjenner til å være rett og forbyr det den anser til å være feil. De strever ivrig til beste for menneskeheten. Disse er de som skal kalles Saliheen. Uansett hva godt de gjør, skal på ingen måte være forgjeves. Allah er godt klar over dem som etterlever.

 

116.

For de som ikke har trodd, verken deres eiendeler eller avkom vil være til noe nytte mot Allahs System og det er de som er bestemt for ilden!

 

117.

Uansett hva disse menneskene bruker på seg i deres verdslige liv, er som den frysende vinden som blåser og ødelegger hele avlingen fordi eieren ikke hadde foretatt egnede tiltak for å beskytte avlingene sine. Allah begår ikke noe urett mot dem. De gjorde dette mot seg selv og dermed førte seg selv til ødeleggelse.

 

118-119.

Den troendes gruppe, ikke vis tillit til dem som er utenfor deres egne krets. De vil ikke miste noe anledning til å skade dere. De fryder seg over deres lidelser. Noe av deres hat gir de klar indikasjon til, men de skjuler også en stor del av det som kan være skadelig. Vi har forklart alt dette meget tydelig, om dere bare reflekterer. Dere gjør dem til deres venner, men de føler ingen behov til å bli venner med dere, selv om dere tror i alle deres Skrifter. Når de møter dere, sier de "vi tror også, men når de er seg selv imellom, går de vill av raseri. Si til dem: ”slå dere gjerne sammen i deres raseri, Allah vet meget godt hva som skjer i deres sinn" (3:27, 9:23, 58:22, 60:4).

 

120.

De føler seg krenket når noe bra skjer med dere og fryder seg om det skjer noe uheldig. Hvis dere fortsatt er standhaftige og holder dere fast ved Allahs lover, vil ingen konspirasjoner skade dere. Allahs konsekvenslov vil seire til slutt.

 

121.

Fører fokus bort fra konspiratørene og snakker nå om dem som konfronterte dere åpenlyst ved slaget ved Uhud. Du budbringer, dro hjemmefra tidlig om morgenen for å angi dine styrker i posisjon. For sikkert er Allah hørende og Allvitende.

 

122-123.

Konfrontasjonen var så alvorlig at to grupper fra blant dere var på nippet til å miste håpet, selv når de visste at de hadde støtte fra Allahs System. De ble fortalt at de hadde fått suksess av Allah i slaget ved Badar selv når de var i en elendig forfatning. Derfor bør dere fortsette å følge Allahs lover, slik at innsatsen blir rikelig fruktbart.

 

124-125.

Den gang sa du til Momineen "Er det ikke nok at Allah skal hjelpe dere med at tre tusen Malaika skal komme for å styrke deres hjerter (3:125, 8:10, 12, 41:30) og hvis konfrontasjonen blir enda mer alvorlig, ville antallet økes til fem tusen, forutsatt at dere fortsatt er standhaftige og følger Allahs lover."

 

126.

(Ifølge Koranen (8:53, 13:11) er endring i ytre tilstand av et folk avhengig av den indre endringen. Denne indre endringen er et resultat av urokkelig tillit og gyldigheten til Allahs lover og kalles hjelp av Malaika i Koranens terminologi.)

 

Gud gjorde dette for å gi dere en gladmelding, og for at deres hjerter skulle finne til ro. Hjelp kommer kun fra Gud, den Mektige, den Vise.

 

127.

Denne hjelpen vil deaktivere motet til en del av dine motstandere og de vil trekke seg fra kampen beseiret.

 

128-129.

Du budbringer, de er uten tvil aggressive, men det blir ikke din personlige bekymring å avgjøre deres skjebne. Den vil bli bestemt ifølge Allahs konsekvenslov som opererer i hele universet, og avgjør hvem som skal beskyttes og hvem som skal bli tilintetgjort. Suksess i krig er et forsvar mot undertrykkende krefter.

 

130.

Dere troende må ikke akseptere et økonomisk system basert på renter. Dere tror dette øker velstanden mangfoldet, men i virkeligheten blir den redusert. Dere bør alltid være bevisst på Allahs lover og følge dem, da dette er veien til velstand og suksess.

 

131.

Og forbli advart mot brannen (den systematiske straffen) som venter dem som fornekter sannheten.

 

132.

Og overhold den guddommelige orden (islamsk samfunnsorden) etablert av budbringeren slik at dere fortsetter å motta midler til deres utvikling.

 

133.

Og skynd dere mot beskyttelse fra Forsørgeren som fører dere til Jannah, som omfatter hele universet og har vært forbehold opprettholdere.

 

134.

Disse opprettholdere hjelper de trengende uansett om de er velstående eller i trange kår. De sublimerer sine voldsomme følelser overfor noen konstruktive, og slutter å bry seg om hvordan andre oppfører seg mot dem. (Og dermed opprettholder balanse både i seg selv og samfunnet.) Allah liker slike balanseskapere.

 

135.

Opprettholdere er de som, hvis de begår en uanstendighet, eller tilfeldigvis gjør noe galt mot seg selv, umiddelbart tenker over Allahs lover å gjøre bot for det de har gjort (ved å utføre gode gjerninger 11:114, 13:22). Og hvem andre enn Allahs lover kan beskytte dem mot de negative effektene av deres feilhandlinger? Opprettholdere ønsker aldri å vedvare forsettlig på en kurs av feilhandlinger.

 

136.

For dem er beskyttelse fra deres Forsørger et liv i lykke, som er erstatning for deres tro og praksis. Hvor god er denne belønningen i bytte mot deres innsats!

 

137.

Det var mange kunstige samfunnssystemer i kraft før dere. Dra ut i verden og se hva som ble slutten av disse systemene og menneskene som opprettholdt dem.

 

138.

Dette er en erklæring til menneskeheten, en veiledning og fengslende bevis til fordel for systemets opprettholdere.

 

139.

Så, den troende gruppe, ikke mist håpet eller bli deprimert, for dere skal for sikkert få overtaket, forutsatt at dere er sanne troende (og praktiserende) (4:141, 140-141).

 

Hvis dere har lidd et nederlag (dvs. slaget ved Uhud) så har også deres fiender lidd det samme (dvs. slaget ved Badar). Historien vil fortelle dere at suksess og nederlag kommer og går i livet til nasjoner. Disse prøvelsene fremhever karakter av dem som virkelig tror og også vitner om sannheten. De som ikke klarer prøvelsen er ikke skikket til overlevelse.

 

142.

I lys av disse harde fakta tror dere at dere vil få Jannah mens dere ennå har å bevise hvem av dere som har kjempet hardt og holdt ut standhaftig? (9:16, 29:2).

 

143.

Dere hadde lengtet etter døden før dere kom ansikt til ansikt mot den og nå som dere har møtt den, så blir dere usikre.

 

144.

Vær oppmerksom på at systemet er basert på evige prinsipper som ikke er rystet av dødsfall til en enkel person, uansett hvor viktig hans posisjon kan være. Dette prinsippet gjelder også for en like stor personlighet som Muhammed (fred å være med ham). Han er ikke mer enn en budbringer fra Allah. Budbringere før ham har også gått bort. Hvis han dør eller blir drept, vil dere slå deretter på hælene og tenke at ideologien om systemet er over? Den som gjør det vil ikke skade Allah på noe måte. Allah vil belønne de som forblir trofaste ut av overbevisningen sin om at systemet ikke er avhengig av personligheter og vil fortsette så lenge Boka av Allah blir fulgt.

 

145.

Døden er et naturlig fenomen og varigheten av liv er bestemt av Allahs fysiske lover. Det avgjørende er ikke hvor lenge en person lever, men hva han gjør mens han er i live. En som fungerer bare for denne verden får sin lønn tilsvarende (17:18-20), og én som jobber både for denne verden og den hinsidige belønnes deretter (3:147). Derfor, den med tilknytning til dette systemet, vil ganske snart se resultat av sin innsats (24:55).

 

146-147.

Det var mange budbringere som kjempet sammen med mange av sine følgesvenner. De mistet ikke motet på grunn av nederlag de måtte møte mens de kjempet for Allahs sak. De ble verken mentalt svake eller mistet motet. De stod standhaftig. Deres eneste bønn var "Å Vår Forsørger, gi oss beskyttelse mot våre svakheter. La oss stå fast og hjelpe oss mot våre motstandere.

 

148.

Allah skjenket dem velsignelser i dette livet, så vel som en glimrende avkastning i livet i det hinsidige fordi de hadde ført et balansert liv.

 

149.

Dere troende, hvis dere følger deres motstandere, vil de føre dere igjen tilbake til deres gamle vaner og dere vil stå som tapere.

 

150.

Kun Allah og hans guddommelig samfunnssystem er deres beskytter og Han er den beste hjelperen.

 

151.

Hvis dere følger Allahs lover utelukkende, vil dere være uredde og modige, men hvis dere også adlyder noen andre enn Allah, vil dette svekke deres hjerter. Allah har ikke utstedt noe myndighet for slik type lydighet. Jahannam skal være deres bolig! (12:39, 18:26, 18:110, 39:29, 42:21). Verdiløs er denne tilstanden til de som begår urett, som befinner seg i Jahannam.

 

152.

Bare ett tilfelle (i slaget ved Uhud) forklarer hvor mye tap dere lider kollektivt, når dere bare har de verdslige gevinster i tankene deres. Mens dere holdt på å ødelegge fienden og vinne overlegenhet over dem og da det guddommelige løftet var i ferd med å bli oppfylt, mens seieren var i sikte - akkurat på dette tidspunktet feilet dere og startet krangling blant dere selv om kommandokjeden. Ordre fra sjefen deres ble ignorert. Noen av dere var fristet til å umiddelbart få verdslige gevinster mens andre som hadde sine øyne festet på fremtiden, forble standhaftige. Følgelig ble deres oppmerksomhet avledet fra fienden mot byttet og (dere ble beseiret) slik at deres egen svakhet kom til synet. Men (når dere senere realiserte deres feil, og kom tilbake til utgangspunktet) kom dere igjen ut seirende. Dette var ifølge Allahs lov! Hvis noen nøler eller begår feil, er han ikke fratatt velsignelser for resten av livet. Når han innser feilen og kommer tilbake på den rette banen, har han rett til alle guddommelige velsignelser.

 

153.

Under dette nederlaget var dere såpass forbløffet at dere ikke engang så tilbake (for å se hvilken tilstand deres følgesvenner befant seg i), selv om budbringeren kalte på dere. Dere led dermed tap etter tap. Lærdommen av historien er at dere aldri skal på egen hånd komme dere bort fra det ansvarsområde som dere har blitt tildelt og løpe etter noe som tilsynelatende virker til å forsvinne snart. Forlat aldri deres posisjon selv i ekstreme tilstander, men forbli standhaftige. Allah er klar over alt det dere gjør!

 

154.

Gjenoppretting etter tilbakeslaget gjenopprettet ro i dem som hadde en fast tro. Men hyklere skar seg i hedensk uvitenhet og hadde uholdbar mistenksomhet mot Allah. De gikk så langt som å si: "Hva er dette? Hvorfor bør beslutningen om å føre en krig gjøres av en person? Hvis vi hadde hatt noe å si i den saken, hadde vi ikke kommet hit for å bli drept. "Fortell dem "Disse beslutninger er tatt i henhold til Allahs lover. Selv om dere ikke hadde kjempet i denne krigen, ville den troende gruppen ha kommet hit og kjempet selv." Det gode som kom ut av oppførselen til disse hyklere var at det som var gjemt i deres hjerter kom fram. For Allah er fullstendig klar over det som er i deres hjerter!

 

155.

Det var ikke slik at de som feilet hadde mistet sin tro, men de feilbedømte sine prioriteringer. Når de angret sine handlinger ble de benådet av Allah. Allah er overbærende.

 

156-158.

Dere troendes, ikke bli blant dem som sier dette om sine brødre som hadde gått ut på reise eller engasjert seg i kamp: ”Hadde de blitt boende hos oss, ville de ikke ha dødd eller blitt drept." En slik mentalitet gjør en til å forbli uvitende av lover om liv og død. De som kjemper for sannheten og blir drept i kamp, vil motta en belønning større enn alle skatter i verden. Humanitetskaravane går sin vei, steg for steg mot sitt mål.

 

159.

Du budbringer, en av årsakene til utviklingen av den troende gruppen er at du er bløthjertet. Hadde du vært hardhjertet, ville de ha brutt bort fra deg. Overse derfor deres mindre mangler og gi dem din beskyttelse. Men bløthjertet betyr ikke svakhjertet. Den troende gruppen er dine følgesvenner. Konsulter dem i saker knyttet til systemet, og når dere har løsning på en sak (i henhold i Allahs lover), stol på Allahs lover og gå videre med iverksettelsen av løsningen. Ingen tvil i at Allah elsker dem som setter sin lit til hans lover.

 

160.

Dette er måten saker bør løses på (ved konsultasjon fra alle innblandet). Så lenge denne måten blir fulgt, kan ingen overmanne dere. Når dere slutter å følge dette systemet, vil ingen kunne hjelpe dere. Derfor må dere troende alltid ha tillit til Allahs lover (som forteller dere måten å leve på).

 

161.

Denne tilliten til Allahs lover kan bare komme ut av en fast overbevisning om at disse lovene har blitt kommunisert sannferdig. Og det kan ikke være noe form for tvil i en lov som er formidlet gjennom en budbringer. Det er bare ikke tenkelig at en budbringer skulle bedra eller spille falsk (det var etter dem at deres tilhengere gjorde endringer i åpenbaringen) men da Koranens samfunnsorden er etablert, blir de sanne åpenbaringer tydelige - og alle skal bli belønnet i sin helhet for det de har bidratt med, og ingen skal oppleve noe urett! (Og hvis noen blir utelatt i denne verden, vil han få det i livet deretter, fordi livet er en kontinuerlig prosess.)

 

162-163.

De som lever i samsvar med Allahs lover kan ikke dømmes på samme grunnlag som de som ikke gjør det. Sistnevnte vil møte helvetestilstand (leve i dårlige sannfunn), og erfare skam! Førstnevnte skal ha en meget høy rang i henhold til Allah som er klar over det de gjør (6:133, 84:19).

 

164.

Allah er faktisk nådig mot Momineen når han oppreiser budbringere fra blant deres egne folk. De kommuniserer sine lover til dem, renser og utvikler deres karakter og lærer dem boken og dens målsettinger. Til ikke dette skjedde, var de i en tilstand av uvitenhet.

 

165.

Ved slik opplæring og trening, forbereder en budbringer den troende gruppen, for etableringen av guddommelig orden. For å oppnå dette målet vil dere møte motstand. I denne motstanden vil dere erfare nederlag iblant og andre ganger seier. Du budbringer, de spør deg ”Hvorfor ble det tap?" Fortell dem: "Tapet forårsaket dere selv. Allah har utviklet lover. Den som følger dem, gevinster suksess, den som ser bort fra dem, lider tap. Tapet dere led ved Uhud var i samsvar med Allahs lover."

 

166.

En fordel som kom ut av nederlag var at troende og hyklere ble kjent og filtrert.

 

167.

Da hyklere ble spurt "foren dere med oss og kjemp i veien for Allah og selvforsvar", vek de unna. Nå sier de at de ikke var sikre på om det faktisk ville bli en krig. Om de hadde visst med sikkerhet at det ville bli en krig, ville de sikkert ha ledsaget dem. Disse hyklere er løgnere. De er nærmere urett enn tro. Det de sier er ikke de de har i deres hjerter. Allah vet godt det de skjuler.

 

168-170.

De holdt seg vekk fra slagmarken og sa om dem som kjempet, "Hadde de akseptert våre råd, ville de aldri ha blitt drept." Fortell dem, "Hvis dere forteller sannheten, så vis meg hvordan dere kan unngå døden for evig." Ikke tenk at de som har blitt drept for Allahs sak er døde. Fortell dem! De er i live hos Allah, godt forsynt med næring, fryder seg i det som Allah har skjenket dem, og de er glade fordi på grunn av deres offer, lever deres etterlatte fri for frykt og angst.

 

171-172.

De er fylt med glede over velsignelser som Allah har skjenket dem. De har sett at Allahs løfte om å belønne de troende har blitt oppfylt. Disse troende er de som svarte på kallet til dannelse av guddommelige orden i samfunnet, selv etter et tilbakeslag. De som følger Allahs lover mottar en utmerket belønning.

 

173.

Når disse troende ble fortalt at de bør være skeptiske til fienden som hadde fattet stor styrke mot dem, styrket det bare deres tro og de sa: "Til oss holder det å tro på Allah som er mest pålitelig."

 

174.

De returnerte med belønninger og velsignelser av Allah, uberørt av noe skade. Dette fordi de arbeidet etter Allahs lover, som er stor til å vise gavmildhet.

 

175.

Opposisjonen får andre til å være redde for sitt parti. Dere troende, siden dere tror på Allah, trenger dere ikke å være redd for opposisjonens krefter.

 

176.

Du budbringer, ikke la de som stormer mot urett skuffe eller såre deg. De kan ikke påføre skade mot Allah. De kan sikkert vinne noen usle gevinster ved bruk av deres taktikk, men de vil ikke ha noe andel i det hinsidige. For dem skal det være stor smerte.

 

177-178.

Sikkert de som kjøper urett på bekostning av tro, skal ikke påføre Allah noe vondt på noe måte. Tvert imot kan de vente seg enorme lidelser. De bør ikke tenke at den angrefristen de har fått, er lønnsomt for dem. Hvis de ikke forbedrer sine måter i denne perioden, vil denne angrefristen bare øke deres smerte og dermed hemme deres mulige utvikling. Sånne folk kan vente seg en ydmykende straff.

 

179.

Under den første fasen av en bevegelse blir ulike type mennesker, inkludert hyklere, med i bevegelsen og forårsaker forstyrrelser. Denne tilstanden vil ikke fortsette evig. Allah vil sikkert sortere bort det som er bra fra det som er skadelig. Han vil ikke avsløre for dere hvem som er eller ikke er hyklere. Han avslører iblant det som er skjult til Hans budbringer, men han vil ikke gjøre det med hensyn til hyklere (47:29- 30). Derfor må dere troende ha full tillit til samfunnsorden og følge Allahs lover. Dere vil dermed motta en stor belønning.

 

180.

Det grunnleggende formålet med dette samfunnssystemet er å gi næring til hele menneskeheten. De som begrenser midlene for å holde liv i seg selv, skal ikke tro at dette er bra for dem. De som tilbakeholder det Allah har gitt dem, på grunnlag av griskhet, skal finne ut at når Guds velferdssystem er etablert, vil disse tingene bli stoppet rundt deres hals. De bør vite at alt i universet tilhører Allah og ingen har rett til å kreve sitt eierskap til noe.

181-182.

Dette Systemet krever noen ganger bidrag. Dine motstandere håner og sier, "Din Allah er fattig og vi er rike." Jeg har hørt og registrert hva de sier. Jeg har også registrert at de har myrdet noen av sine budbringere mot all det riktige de kom med. For alt dette vil de møte store plager, og de vil bli fortalt at dette er hva de hadde forberedt seg til. Allah gjør aldri noe urett mot sine tilhengere.

 

183.

Jødene sier også "Allah har ikke beordret oss til å tro på noe krav til profetskap, før han bringer oss et offer som er fortært av ilden". Fortell dem, "mange budbringere kom før meg med klare tegn. Ifølge dere så gjorde de også det dere nå spør meg om å gjøre, men i stedet for å tro på dem, prøvde dere å drepe dem. Hvis dere stiller dette kravet på alvor, hvorfor ga dere de tidligere profeter slik behandling?"

 

184.

De vil uansett fortsette å diskreditere deg. Du bør ikke miste motet, for budbringere som kom før deg også var diskreditert, selv om de kom med klare argumenter, skrifter og opplysende leveregler.

 

185.

Fortell dem at verdslig liv ikke varer evig. Alle skal smake døden, og i det hinsidige vil dere få full erstatning av deres gjerninger. For å bli frelst fra Jahannam og bli ført til Jannat, vil være en stor prestasjon. Å gjøre verdslige gevinster til det eneste målet i livet, er som å elske en illusjon.

 

186.

Dere troende, dere vil fortsatt ha konfrontasjoner med motstandere som resulterer i tap av eiendeler og deres liv (2:155). I tillegg vil dere også få høre mye fra dem som fikk åpenbaringen før deres tid. De som likestiller andre lover med Allahs, vil stadig skape problemer for dere. Hvis dere fortsatt står standhaftig og følger Allahs lover, vil det gjenspeile deres høye belønning.

 

187.

Bokens folk sier at Allah hadde belastet dem med sånn og sånn. Dette er ikke tilfellet. Det Allah hadde lastet dem med, var å forklare det som ble gitt til dem gjennom åpenbaringen, uten å skjule det. Men de kastet den bak ryggen og fremstilte sine egne samfunnslover, byttet sin åpenbaring mot en ussel pris. Hvor dårlig transaksjon det var!

 

188-189.

Deres religiøse ledere og prester fryder seg over det de gjør. De elsker å ha honnør for det de preker, men ikke praktisk utfører. Her vil de sikre en ussel vinning og applausen de søker, men i det hinsidige vil de møte stor skuffelse. Denne erklæringen er fra Allah som er suveren over hele universet og har utviklet tiltak for alle ting.

 

190-191.

I skapelsen av jorden og himmelen og veksling mellom dag og natt, finnes det tegn for de ressurssterke med forståelse. Disse menneskene holder Allahs lover i tankene mens de står, sitter eller ligger. Etter å reflektere over skapelsen av himlene og jorden, roper de ut, "Å vår Forsørger! Du har ikke skapt dette universet forgjeves, eller for destruktive formål. Dine planer for ting er langt over muligheten til feil. Gi oss innsikt til å forstå funksjonen av disse tingene, slik at vi kan dra nytte av dem og være trygge fra lidelser.

 

192.

De ber også, "Å vår Forsørger! Bevilg at vår innsats i denne verden ikke er bortkastet, og at de som ikke får fine resultater av deres arbeid lever et gement liv og at disse som begår urett, ikke har noen hjelpere.

 

193.

Bevilg også at naturkreftene som vi undertrykker, blir utnyttet til beste for menneskeheten ifølge dine lover (13:17). Vi hadde hørt en røst til en som kalte på oss til å tro på deg, og vi har trodd. Så vår Forsørger! hvis vi svikter, gi oss beskyttelse og fjern de dårlige virkningene av våre handlinger. Gi oss med dem som har sikret reell frihet som et resultat av å følge dine lover. Å vår Forsørger, gi oss alt det du har lovet oss gjennom budbringeren og sett ingen skam på oss på dagen for dom. Vi har en fast tro på at du ikke går tilbake på løftene dine."

 

194-195.

Dermed tryglet de foran deres Forsørger og deres Forsørger lyttet til deres bønner og svarte spontant; "Visst vil jeg ikke la arbeidet fra noen av dere, verken mann eller kvinne, gå tapt. "

 

Den ene av dere er som de andre. Av dere som har flyttet eller blitt drevet ut av hjemmene deres, de som har lidd i min sak, og de som har kjempet og falt, vil være beskyttet mot negative virkninger av sine mangler og ledet inn i hager hvor bekker (av velstand) flyter. Dette er vederlag fra Allah som er den beste til å lage vederlag.

 

196-197.

La ikke velstanden til motstanderne deres lure dere. Den er en illusjon og ikke langvarig. Jahannam skal være deres oppholds tilstand, og for en ussel tilstand det er.

 

198.

Men de som følger Allahs lover, for dem er det hager der bekker flyter. Der skal de oppholde seg som en reell invitasjon fra Allah. Dette mottaket vil være det beste for de virkelig dydige.

 

199.

Bokens folk sier at Jannat er reservert for dem, men Allahs konsekvenslov sier at hvis, og bare hvis de tror på Allah, og i alt som har blitt sendt ned til dere, og det som hadde blitt sendt ned til dem tidligere, og om de adlyder Allahs lover og ikke byttehandler Allahs bud for en ussel pris, skal bli rekompensert tilstrekkelig for deres gjerninger. Allah er rask i å måle vederlag.

 

200.

Dere troende, Allahs lover har kommet til dere. Nå kan dere være standhaftige selv og få andre til å være standhaftige til å stå samlet og følge Allahs lover slik at dere kan utvikle dere.

 

******************************************************************************