MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 50: Qâf

 

 1.

Stopp for en stund og lytt svært oppmerksomt til det som blir sagt! Innholdet av Koranen står vitnesbyrd til det faktum at denne boken er sublim.

 

 2.

Men i stedet for å reflektere over budskapet av Koranen og spørre om det virkelig er ordet av Allah eller om det er skrevet av et menneske er disse menneskene overrasket over at det individet som presenterer Koranen for dem, er et vanlig menneske. De som fornekter åpenbaringen sier, "For en merkelig ting at mottakeren av åpenbaringen er et menneske som oss!" (Etter deres mening burte han vært overmenneskelig.)

 

 3.

(Dessuten er de overrasket over Koranens påstand om at livet ikke er begrenset til denne verden.) De sier "Vil vi bringes tilbake til livet igjen etter at vi har dødd, og har blitt redusert til støv? Det å tro at de døde kan bli levende igjen, er vanvidd."

 

 4.

Fortell dem at Vi vet hvor mye av dem som havner i jorda. (Det er bare den fysiske kroppen som forblir. Kroppen er ikke en del av menneskets personlighet eller dets "selv".) Det er ens gjerninger som påvirker menneskelig personlighet, altså "jeg", og ikke kroppen. Derfor, gjennom bevaring av menneskelige personlighet, blir alle gjerninger av en person bevart hos Oss. (En videreføring av denne prosessen kalles 'livet heretter ".)

 

 5.

Konsekvensloven er et veletablert faktum som de fornekter. (De ønsker bare ikke å tro at de vil bli stilt til ansvar.) De er fortsatt i en tilstand av fullstendig og kontinuerlig forvirring.

 

 6.

(Hvis de ikke kan reflektere over livet etter døden, eller konsekvensloven, siden disse fakta ikke er tilsynelatende, kan de i det minste tenke over universet som kan tilskuer. Be dem se på hvordan dette mest fantastiske systemet fungerer i henhold til guddommelige ordinerte lover, hvor Allahs lover gjelder alle ting.) Fortell dem at de kan se det enorme ubegrensede rommet over dem og de ​​ulike kosmiske massene som flyter der. Se hvordan vi har formet dem og hvor vakkert vi har prydet dette "taket". De vil ikke finne noe feil der (67:3).

 

 7.

Og se hvordan vi har strukket jorden (til tross for at den faktisk er sfærisk) og de enorme fjellene som er satt fast på den (som i tillegg til å gi andre goder er et viktig ledd i jordens vannforsyningssystem). Vi har også forårsaket jorden til å dyrke vakre planter av ulike slag.

 

 8.

Til hver person som ønsker å bli oppmerksom, gir alle disse tingene en fordelaktig innsikt som en påminnelse av glemte realiteter.

 

 9.

Vi forårsaker også vann til å regne ned fra skyene. Vannet bringer et mangfold av velsignelser, forårsaker frukter til å vokse i hager og kornavlinger.

 

 10.

Og høyreiste daddelpalmer med lag av tett grupperte dadler.

 

 11.

Vi har laget alt dette for menneskets livsopphold. Det er Allahs lov som sørger for at dødt land igjen kommer til live på grunn av regn. En lignende lov vil også føre til oppstandelsen av de døde.

 

 12.

(Fornektelse av livet er heretter på grunn av deres frykt overfor konsekvensloven.) Tidligere nasjoner motsatte seg også denne samme virkeligheten. Ta for eksempel folket av Noah, folket av Ar-Rass (25:38) og Thamud.

 

 13-14.

Stammer av Aad og Farao, av Lot, innbyggerne av de skogkledde dalene (Madiyan), og folket i Tubba. Alle motsatte seg Våre Budbringere. (Men deres fornektelse gjorde ikke noe forskjell. Resultater av deres gjerninger ble manifestert, og undergang med ødeleggelse overtok dem.) Våre Lover konfronterte dem som en sterk realitet.

 

 15.

Spør dem som er i tvil om oppstandelsen etter døden. Mener de at Vi var så slitne av etableringen av universet og menneskene (at Vi ikke har utholdenhet for å skape noe nytt?) (46:33)

 

 16.

(Eller tror de at de kan ha noen hemmeligheter fra Oss, som skulle forårsake at deres dårlige handlinger aldri skulle bli kjent og dermed ikke ha noen konsekvenser? Dette er en feil antakelse.) Vi har skapt mennesket (og selvsagt kan ingenting forbli skjult fra Skaperen). I tillegg til menneskets synlige gjerninger vet Vi også om hans indre tanker og meninger. (Det er ikke slik at Skaperen sitter et sted langt borte fra sitt skaperverk.) Vi er nærmere ham enn hans hovedpulsåre (dermed er ingenting skjult fra oss).

 

 17.

Vi har ordnet det slik at uansett om han går til høyre eller venstre, så blir hans gjerninger overvåket av våre krefter.

 

 18.

I det øyeblikket han ytrer et ord, registreres det av våre voktere.

 

 19.

Døden av nedsatt bevissthet vil vises for øynene som en sannhet, og døden er en realitet som enhver person alltid forsøker å flykte i fra.

 

 20.

(Selv om dødsfall skjer rett foran deg, så kan du ikke forstå hva som skjer i påfølgende øyeblikk.) Dette er da skjeletter blir tilført ny energi, som lovet, at livet i det hinsidige starter.

 

 21.

På den tid vil alle personer møtes i rettssalen for å høre resultatet av deres gjerninger (og vokterne av deres gjerninger vil være med dem). En skal kunne se over dem, mens de andre ville presse dem bakfra.

 

 22.

(Alle blant dem vil bli fortalt), "Du forble likegyldig i dette livet og i dag har Vi fjernet sløret fra dine øyner. Nå har din visjon blitt skarp og penetrerende (til den grad at du kan tydelig se gjerninger av din tidligere liv og de umerkelige resultatene, og alt er presentert for deg som en sterk virkelighet).

 

 23.

Hans regnskapsfører (personens indre ”selv”) vil si, "Dette er hans regnskap som er i min bevaring. Den er komplett og oppdatert på alle måter."

 

 24.

Dermed vil avgjørelsen bli tatt i henhold til dette regnskapet. Folk som hadde avvist guddommelig lov, og hadde tatt en opprørsk bane av stahet og fordommer, vil bli kastet i Jahannam.

 

 25.

Med andre ord, for de som hadde holdt tilbake deres rikdom (ved å ikke holde den åpen og tilgjengelig for menneskenes utvikling), gjorde opprør mot guddommelig orden, fordi de var i tvil om konsekvensloven.

 

 26.

De satte opp andre krefter som skulle ha autoritet og makt, i stedet for at Allahs autoritet skulle aksepteres. Dommen deres vil være at de skal kastes i alvorlig straff av Jahannam!

 

 27.

(Disse menneskene vil anklage sine følgesvenner for å ha veiledet dem galt, men) Hver følgesvenn vil umiddelbart si, "vår Forsørger! Han forteller ikke sannheten. Jeg har aldri bedt ham om å gjøre opprør mot dine lover. Han gikk selv på avveie. "

 

 28.

(Allah vil si) Det nytter ikke å argumentere i mitt nærvær, for sannheten var åpenbart for deg og den rette veien hadde blitt presentert. (Hvilken rolle spiller det om du kom på avveier selv eller om noen andre villedet deg?)

 

 29.

Vår lov er ufravikelig og alle avgjørelser blir tatt etter det. (Men dette betyr ikke at, som andre tyranner, også Vi skal ha en streng holdning. Nei, ikke i det hele tatt.) Vi vil ikke begå noe aggresjon på Våre undersåtter (og alle får rettferdig dom for sine gjerninger).

 

 30.

(De som kom seg på avveier, vil ende opp i Jahannam. Og Jahannam har ingen avgrenser!) Denne dagen kommer Vi til å spørre Jahannam, "Er du fylt med kriminelle?" Svaret vil være, "Nei, det er fortsatt mye plass"! (Alle som går til Jahannam har opparbeidet dette resultatet selv, og tar det med seg.)

 

 31.

I motsetning til dette vil Jannah bli brakt svært nær de som trår varsomt. Dem vil ikke lenger være langt fra dem. (Enhver persons Jannah er i ham, og den dagen blir han oppmerksom på det.)

 

 32.

De vil bli fortalt, "Dette er Jannah som dere hadde blitt lovet. Den ble lovet til alle som ville følge Våre lover i alle livets baner og avstå fra å gå i mot dem. Husk dette prinsippet for all tid.

 

 33.

Ha tro og overbevisning i (sannheten av) Hans orden av velferd, frykt de fryktelige konsekvensene av brudd på disse lovene, og tilslutt dere til hans Orden med en fullstendig underdanig hjerte.

 

 34.

De vil få beskjed om å gå inn i Jannah med en følelse av fred og sikkerhet, som heretter vil være livet av Jannah.

 

 35.

I denne Jannah vil det finnes alt som de skulle ønske seg, men det finnes enda mer hos Oss. (Menneskets begjær er begrenset av hans grad av bevissthet. Han fatter ikke det neste evolusjonære stadiet av livet. Som sådan, kan han ikke ønske seg noe fra det neste livet siden han ikke kjenner til dets omstendigheter. Guds kunnskap er ubegrenset, og derfor kjenner han ti menneskelig behov i henhold til hvert stadium av den evolusjonære reisen.)

 

 36.

Du budbringer! Fortell dem at dette er Allahs konsekvenslov, men det er ikke nødvendig å vente på livet i det hinsidige for å se at den fungerer. Konsekvensene av kollektive gjerninger av nasjoner vises også for dem i denne verden.) Hvor mange folkeslag fantes tidligere som var større i makt og styrke, og som Vi ikke ødela?

 

De vandret (på jakt etter tilflukt da undergang og ødeleggelse kom over dem), men de kunne ikke finne noe tilfluktssted.

 

 37.

For dem som har et levende hjerte eller som i det minste er oppmerksomme lyttere, som tar til seg viten og funderer på det, finnes det mye fordelaktig i slike historiske fortellinger.

 

 38.

Be dem om å fundere over den store virkeligheten på hvordan den Allmektige skapte dette store fantastiske universet, og deretter førte den gjennom seks forskjellige evigheter, og førte den til dette stadiet uten stopp. Når han er i stand til alt dette, så er Han også i stand til å passere mennesker gjennom ytterligere stadier av utviklingen.

 

 39-40.

I alle fall bør du ikke bli forstyrret av det de sier om deg. Forbli standhaftig og fast i ditt program. For å bevise at velferdssystemet av din Forsørger er verdig all beundring, bør du alltid jobbe hardt (for å etablere det praktisk) fra morgen til kveld, i løpet av nattens mulm og mørke og i tidlige timer av formiddagen. (52:49)

 

 41.

Etter dette vil det være et sammenstøt med motstanderne. Dagen vil komme da det vil komme et kall fra et sted i nærheten og vil oppfordre til kamp (Motstandere vil være på utkanten av byen Medina for angrep.)

 

 42.

På den dag da de alle vil hører lyden av trompeten, vil de alle komme ut på åpen slagmark.

 

 43.

Dermed vil beslutningen rundt liv og død bli tatt på slagmarken, i henhold til Våre lover. Bare gruppen som har fe rette egenskapene vil overleve vil stå (8:42), og det endelige resultatet av denne kampen vil også være i henhold til Våre Lover.

 

 44.

På denne dagen vil jorden splitte seg raskt foran dem. Om de blir nødt til å trekke seg tilbake, vil det ikke være vanskelig for Oss å samle disse troppene på slagmarken.

 

 45.

(Derfor, bør du ikke bry deg om deres varsler eller deres påstander om deg.) Vi er godt klar over hva de sier. Du har ikke blitt sendt som en tyrann med makt å tvinge og stoppe dem fra å gå mot den gale veien. Du bør fortsette å presentere Koranen for dem. Bare den som frykter konsekvenser av sine handlinger i henhold til vår konsekvenslov vil ta lærdom av det. Dette er loven som sier at konsekvensen av alle gale handlinger resulterer med ødeleggelse.