MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 48: Al-Fath

 

 1.

Du Budbringer! Vi har synliggjort for deg veien til suksess og seier, og en avgjørende revolusjon er på vei.

 

 2.

Målet med den er å gi deg beskyttelse mot de negative virkningene av visse anklagelser og tvil som dine motstandere enten har pønsket mot deg eller vil gjøre i fremtiden. (Disse prestasjonene blir levende bevis på gyldigheten av ditt krav, og vil tjene som et svar på anklagene mot deg ~ 40:55; 47:19) Han vil også skjenke deg fulle mål av velsignelser som Han har lovet (24:55). Dermed vil du, sammen med kollegaer, fortsette på den rette og balansert banen.

 

 3.

(Med andre ord) Allah vil skjenke en veldig overveldende beskyttelse på dem (og de ​​vil se at sannheten har endelig overvunnet løgn).

 

 4.

Denne erklæringen er fra Allah den Allmektige, som ga ro og fred i hjertene til Momineen, slik at deres tro kunne bli ytterligere styrket. Dette gjøres av himmelske krefter som kontinuerlig jobber for å oppfylle Hans program ~ 09:26 (slik at enhver menneskelig gjerning blir nøyaktig manifestert ~ 45:22, 53:31). Alt dette skjer i henhold til Allahs kunnskap og visdom.

 

 5.

Målet er å skjenke velsignelser til de troende, som et resultat av deres tro og rettferdige gjerninger. De skal få et salig himmelsk samfunn der nytelse aldri minsker. Der vil alle sosiale forskjeller bli fjernet fra deres samfunn. Ifølge guddommelige lover er dette den høyeste prestasjon av en nasjon.

 

 6.

Triumf av sannhet betyr tap av usannheter på lengre sikt. Etableringen av guddommelig orden betyr at motstandere, menn og kvinner, vil få straff for sine gjerninger. De hadde vært svært mistenkelige om guddommelig orden. De hadde bestemt at guddommelig lov alene ikke var nok, og at den også måtte ha støtte av andre krefter. Slike folk satt på grensen med en tvilsom holdning. Nå vil de bli fanget i nettet av deres egne ulykker. De vil bli fratatt gledene av livet som ellers er de obligatoriske konsekvenser av tro og konstruktive handlinger. Deres motstridende innsats vil ikke gi noen positive resultater og Jahannam av ødeleggelse vil bli klargjort for dem. Hvilken forferdelig tilstand vil dette være!

 

 7.

(Som det har blitt sagt tidligere) Alt dette vil skje med hjelp og støtte av himmelske krefter som jobber kontinuerlig med å gjøre konsekvensloven en levende realitet (45:22). På denne måten vil det bli klart hvor kraftig og klokt guddommelig lov er.

 

 8.

(Men dette systemet vil bli etablert av deg og dine kompanjonger. For dette formålet har vi gitt deg et program som du skal jobbe etter.) Vær derfor oppmerksom over handlingene til alle medlemmer av din gruppe (2:143) og berolige dem ved å fortelle hvor hyggelige og flotte resulter av rettferdige gjerninger vil bli, og hvordan feilaktige gjerninger tar mennesker mot ødeleggelse.

 

 9.

Dere troende skal tro på guddommelig orden som etableres gjennom denne Budbringeren, og utvide ham full hjelp for å styrke orden og forsterke Allahs ære og ærbødighet (7:157). Dere bør alltid være aktivt opptatt for å oppnå dette målet (33:41-42).

 

 10.

(Dette guddommelige systemet har faktisk blitt foreslått av den Allmektige, og Han har gitt detaljert beskrivelse av det i sin bok. Men det implementeres av Budbringeren, og etter Budbringeren faller denne plikten av utførelse på hans etterfølgere. Derfor, uansett hvilket pakt dere troende inngår med Allah den Allmektige, så er det indirekte en pakt med Budbringeren. For alle praktiske formål tar Allah all ansvar på seg som blir praktisk talt oppfylt av denne guddommelige orden. For eksempel hadde de troende gjort et løfte for å ofre sine liv og eiendommer til Allah den Allmektige ~ 9:111.) I praksis gjør de denne avtalen med deg. En avtale med deg, innebærer en avtale inngått med Allah. Derfor, når de gir deres løfte, så gir de den ikke til ditt hånd, men til Allahs. Dette er den praktiske formen for denne orden.

 

Den som deretter bryter sin pakt vil selv lide tap (som et følge av dette vil også Allahs inngåtte avtale med ham bli brutt, og han vil bli fratatt de fruktbare resultater av den guddommelige orden som han ville ha hatt fra denne kontrakten). Allah vil skjenke en stor belønning til de som oppfyller dere pakt med Ham. (Denne store belønning vil være opplevelse av himmelsk liv i denne verden og i det hinsidige. Dette er den andre delen av denne avtalen ~ 9:111.)

 

 11.

(Etter denne innledende forklaring, vurdere ekspedisjonene som venter deg.) I dette slaget vil ikke beduiner (vandrende araberne) bli med deg. De vil legge seg tilbake og si: "Alt dette skjedde fordi vi var opptatt med å passe på våre kveg og husholdninger, og kunne dermed ikke delta. Derfor bør ikke dette holdes imot oss. "Men alt dette er dårlige unnskyldninger siden deres hensikter var noe annet. Fortell dem at den guddommelige loven vil ta sin beslutning, og ingen har kraft til å avverge noe nytte eller skade som vil komme til dere. Allah er fullt klar over alt dere gjør. Hans lov vil avgjøre deres skjebne. (Dette vil ikke gå på andres personlige skjønn, selv ikke min.)

 

 12.

(Fortell dem at) Dere trodde at Budbringeren og hans følgesvenner ville omkomme i kampen og ingen ville vende tilbake til sine hjem. Bare tanken gjorde dere utrolig glad (og derfor besluttet dere å ikke ta del i denne kampen). Dette var en ond tanke, og dette er grunnen som har gjort dere verdiløse.

 

 13.

Faktum er at bare de som tror at den guddommelige orden ikke vil lykkes, hengir seg til slike tanker. De som lever med slike (onde) tanker vil gå fortapt fordi den guddommelige orden er bundet til å lykkes.

 

 14.

De bør vite at kontroll og autoritet i universet tilhører Allah. (Det er derfor utenkelig at systemet som blir gjennomført for å etablere Allahs autoritet, ikke skal kunne lykkes.) Dette systemet vil derfor beskytte de som ønsker å bli beskyttet av den, mens de som ønsker å ødelegge seg selv ved å gå mot det, vil bli ødelagt. Samtidig må dere huske at den guddommelige loven egentlig søker deres beskyttelse og næring. Ødeleggelse kommer kun som konsekvens av dets opposisjon.

 

 15.

Slik er tilstanden til beduin stammer, at når de er sikre på at du er i ferd med å iverksette en kamp som lover krigsbytte, ber de deg til å la dem bli med. Med andre ord så ønsker de at Allahs beslutning om å holde dem fratatt gledene i livet som påløper ved å følge den guddommelige orden, skal bli endret. Fortell dem at dette ikke kan skje, slik Allah har allerede erklært at de ikke kan følge deg.

 

I svaret sier de: "Du er sjalu på oss, og det er derfor du sier dette." Deres forståelse er egentlig svært begrenset. (Faktisk så er ikke dette konseptet så vanskelig å forstå. Bare personer som gjør dem selv uavhengig av verdslige gevinster og tar kun hensyn til å etablere den guddommelige orden, kan bli med i din gruppe. De som melder seg på når det er snakk om gevinster, men finner på unnskyldninger så snart de frykter tap, er ikke verdig ditt fellesskap. Det er ikke noe poeng av sjalusi i det.)

 

 16.

Fortell de vandrende Beduiner som henger etter i forståelse, "Deres oppriktighet vil bli testet ved å sende dere til å kjempe mot en mektig og kraftig styrke, med instruksjon om at dere bør fortsette å kjempe til de overgi seg. Hvis dere følger denne ordren vil det bli forstått at dere er sanne i dere dere påstår, og dere vil få generøst belønning fra Allah. Men hvis dere unnlater i likhet med tidligere, vil dere bli alvorlig straffet.

 

 17.

De som er blinde, haltende eller syke, er unntatt fra denne ordren, fordi de ikke er fysisk skikket til å ta del i kamp (9:91). Prinsippet er at Allah vil belønne personer som er oppriktige med å følge Guddommelig orden, med lykke av himmelsk liv og gleder som er evigvarende. Og Allah vil påføre alvorlig straff på alle de som motsetter Ham.

 

 18.

Ifølge dette prinsippet, da de troende til tross for sterk motstand og stor fare lovet deres troskap til deg under treet (48:10), så var deres handlinger i samsvar med guddommelig loven. De gjorde nøyaktig hva som måtte skje under slike omstendigheter. Deres påfølgende handlinger var kun en formalitet. Det ble gjort med deres fulle og ekte samtykke, og var fullt kjent av Allah. Det var på grunn av denne holdningen at til tross for svært farlige omstendigheter, så var de fulle av selvtillit. Det er derfor Gud åpnet veien til forestående seier.

 

 19.

Og de fikk mye krigsbytte. Allahs lov av konsekvenslov er virkelig kraftfull og full av visdom.

 

 20.

Dere troende! Dere vil sannsynligvis få belønning for deres rettferdige gjerninger. Det dere har oppnådd så langt, er bare en liten del av det dere kan oppnå. Men Hans største velsignelse er at fiendtlige opprørske styrker har stoppet motstand mot dere. (Formålet med denne krigen og blodsutgytelsen var å stoppe disse menneskene fra å vise motstand mot etablering av et system av rettferdighet og balanse. Krigsbytte er en sekundær gevinst.)

 

Se på disse gevinstene som symboler på at Allahs løfte om at guddommelig orden som vil råde er basert på virkeligheten, og at banen som Han veileder til vil føre til riktig destinasjon.

 

 21.

Utenom denne siste suksessen er det fortsatt mange andre erobringer som i dag ikke er innenfor rekkevidde. Men Allahs konsekvenslov har allerede reservert dem for dere. Dette vil komme senere. Allah har utarbeidet tiltak (lover) for alt, og alt skjer i henhold til disse tiltakene.

 

 22.

Hadde motstanderne kriget mot dere, ville det ikke ha vært noe som kunne beskytte eller hjelpe dem og de ville ha trukket seg tilbake i nederlag.

 

 23.

Alt dette skjer ikke tilfeldig eller som lykke, men ifølge de guddommelige lover som alltid har vært regjerende, permanente og uforanderlige. De forandrer seg aldri.

 

 24.

Alt dette skjedde i henhold til Allahs lover som stoppet motstanderne fra å angripe dere, og stoppet dere fra å heve hendene mot dem. På denne måten forble dalen i Mekka sikret fra blodsplitt, selv om dere hadde klart å overvinne dem. Allah våker over alt det dere gjør.

 

 25.

Han vet også at disse menneskene hadde nektet å godta alt dere hadde sagt til dem, og stoppet dere fra å utføre Hajj av Kaba. Selv etter at dere tilbød gaver, så fikk dere ikke lov til å nå deres destinasjon (i Kaba). (Til tross for dette, stoppet Allah dere fra å føre krig mot dem fordi) På den tiden i Mekka var det mange troende menn og kvinner, som dere ikke kjente oppholdssted til. Hadde dere angrepet byen, ville disse uskyldige mennesker ha blitt urettmessig tråkket på sammen med motstanderne. Dette ville ha vært deres egne folk som dere ville ha skadet uten hensikt. (Det var derfor at Vi stoppet dere fra å krige og skapte en atmosfære av fred, slik at) Alle blant innbyggerne i Mekka som ønsket å delta i det guddommelige Systemet av velferd og trygd, kunne gjøre det. Ellers kunne ikke troende menn og kvinner ha blitt skilt ut fra 'benektere', og Vi ville ha latt fiender lide.

 

 26.

Vi vet også at slik som uvitende og usiviliserte mennesker nærer følelser av motvilje, fiendskap, stahet og fordommer, hadde også motstanderne veldig sterke følelser av hat og diskriminering mot dere. Tidligere ville dere ha reagert svært sterkt på slike følelser, men troen brakte en stor psykologisk endring i dere) Allah skapte en følelse av ro og trygghet i hjertet av Hans Budbringer og hans troende følgesvenner, og styrket deres beslutning om å vokte guddommelige lover ytterligere. (Sta, diskriminerende og uvitende mennesker passer ikke i denne gruppen.) Faktisk var de mest verdige av det, og hver avgjørelse av Allah er basert på absolutt kunnskap.

 

 27.

Du budbringer! Dette var på grunn av dine mest intense ønsker om forvaltningen av Kaba som du pleide å drømme om (2:144, 17:60). Siden dine ambisjoner var i henhold til vår pakt, skal Vi sørge for at dine drømmer bllir oppfylt.* Du skal entre Kaba i fred og sikkerhet uten blodsutgytelse, og utføre ritualer av Hajj, som å barbere hodet, eller klippe håret kort uten frykt. Du trenger ikke å frykte noen. Han vet hva du ikke vet, og i nær framtid vil Han skjenke deg en ny seier.

 

* Hvis Mekka ble erobret da dette verset ble åpenbart, kan det også bety "Vi har definitivt sørget for at dine drømmer ble til virkelighet."

 

 28.

Dette fordi Allah har sendt sin Budbringer med guddommelig kode av et system basert på absolutt sannhet. Den kan dermed overvinne alle andre menneskeskapte systemer. (Dette kan bare skje dersom gruppen blir kraftig og sterk nok til å utslette falske systemer basert på urettferdighet, og heller etablere guddommelig orden.) Kun Allahs kode kan sørge for dette og sikre at falske systemer ikke triumferer.

 

 

29.

Og dette vil bli håndtert av Muhammed, Budbringeren av Allah og hans følgesvenner. For noen unike og fantastiske mennesker de er som danner denne gruppen! Slik er deres tilstand at de behandler motstanderne av sannhet med steinharde prinsipper, men er snille og sympatiske mot hverandre (05:54). Du ser hvordan de bøye seg på grunn av det tunge ansvaret de har på sine skuldre og fremstår som en legemlig gjøring av guddommelige lover. (Dette er ikke en gruppe munker som forlater verdslige anliggender.) De strever hardt for å søke etter kilder til næring i henhold til guddommelig lov. Samtidig fortsetter de oppmerksomt på at hver handling av deres bør være fullt kompatibel med guddommelige lover, og at deres personligheter skal fremvise guddommelige attributter. De oppnår indre fred og ekte lykke som følge av dette, og dette synes tydelig fra deres ansikter (83:24). De forrige guddommelige bøker som Tora og Bibelen hadde også identifisert slike tegn.

 

Måten de etablerte og næret den guddommelige orden kan forklares med en lignelse. Når en sunn frø spirer er dets første bod myk og delikat. Da dens røtter blir sterkere, blir den gradvis til stammen som blir sterk nok til at den kan stå på egne ben. (Den produserer da bestanden som i sin tur modner å bli korn. Det lille frøet blir dermed konversert til en avling.) Tilsvarende prosess gjelder dem og det de dyrker, for han ser fruktene av deres arbeid. I motsetning blir dette meget forferdelige for deres motstandere.

 

Dette er hvordan Allah den Allmektige inngår løfte til en gruppe som bekjenner tro på sannheten av Hans lover, og opererer etter Hans program. Det er Hans lov at den lille frøen av deres innsats vil være trygg mot farer og bære de beste resultater (24:55). (Dette vil imidlertid kreve samme grad av hardt arbeid og utholdenhet som vises av bonden. De uforanderlige forutsetninger som trengs for en avling til å modnes, er riktig ætt, komplett harmoni med naturens lover, kontinuerlig innsats og utholdenhet.)