MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 4: AN-NISA

 

1.

Å menneskeheten! overhold lover av deres Forsørger som igangsatte etableringen deres ifra et enkelt liv-celle (6:99, 39:6), som delte seg i mannlig og kvinnelig del. Gjennom dem spres det så mange menn og kvinner i verden.

 

(Det er således klart fra dette eksemplet at opprinnelsen til hele menneskeheten er den samme og derfor kan ikke påfølgende kunstige divisjoner begrunnes. Du må betrakte hele menneskeheten som en enhet) og følge lover av Koranens velferdssystem, der alle får dekket deres nødvendigheter og hvor alle søker hverandres assistanse (14:34).

 

2.

Ressurser som tilhører enslige personer i samfunnet f. eks foreldreløse, og som kommer under deres formynderskap, bør overføres til de rettmessige eiere. Ikke erstatt andres verdifulle ting med verdiløse ting. Ikke forbruk deres eiendom ved å blande deres egne eiendom i dem. Å gjøre sånt er en alvorlig forbrytelse.

 

3.

Men problemet med foreldreløse barn (eller de som er enslige i samfunnet) løses ikke bare ved å ta vare på deres eiendom. Dette har også andre konsekvenser. Tenk dere en slik situasjon etter krig eller annet, der et stort antall mennesker dør og etterlater seg enker og foreldreløse, eller om dere har et stort antall gifteferdige kvinner som ikke kan finne ektemenn (4:127) og de ikke kan gifte seg utenfor deres sirkel. Hvis dere ikke kan fine en rettferdig løsning på et slikt problem, så har dere tillatelse til å se bort i fra loven av monogami. De blant dere som har råd til det og kan behandle alle på lik linje, kan gifte seg to, tre, fire eller flere kvinner av sin smak. Men hvis dere frykter at dere ikke kan yte rettferdighet mellom dem, så ta dere bare av den ene, eller de kvinnelige fanger som allerede er under deres ansvar. Dette vil avlaste dere fra byrden av en stor familie.

 

4.

Gi konene deres medgift frivillig siden de har rett til det (4:20). Hvis de gir slipp på en del av det ut av egen fri vilje, så kan dere bruke den selv.

 

5.

Rikdom er hovedelementet av en nasjon, så ta godt vare på den. Og ikke overlat eiendeler til en umoden person eller en person med svak forståelsesevne. Ta ansvaret for denne eiendommen, men la dem få sine næringsmidler ut ifra dem, og kle dem, gi dem god utdannelse og forklar dem på en skånsom måte hvorfor deres eiendom ikke blir returnert til dem enda.

 

6.

Med hensyn til foreldreløse barn i deres myndighet, fastslå om de er av god forståelse. Hvis ja, vokt deres eiendom til de oppnår en alder da de selv kan inngå avtaler (som ekteskapskontrakt). Ikke forbruk eller sløs bort eiendommen til disse foreldreløse barna med tanke på at dere må returnere dette etter en stund. De som har midler bør ikke belaste andre for deres forvaltning og de som har behov kan belaste en rettferdig og rimelig sum. Når du returnerer eiendom av foreldreløse til dem, påkall vitner og husk at du er ansvarlig overfor Allah.

 

 

 

7.

Når det gjelder fordelingen av arv, skal menn ha en andel av det deres foreldre og nærmeste pårørende har forlatt. Kvinner har også en andel i det deres foreldre og nærmeste pårørende har forlatt, enten det er lite eller mye. Dette er deres juridiske rett.

 

8.

På tidspunktet for fordeling av arv, hvis noen slektninger, foreldreløse eller de i testamentet (som ikke har noen juridisk andel i arv) er til stede, gi dem noe ut av godhet og tal til dem på en verdig måte.

 

9.

De som er ansvarlige for fordelingen av arven, skal dele den i strengt samsvar med Allahs lover. De bør huske hvordan de ville ha følt hvis, i tilfelle deres død, noen skulle behandle deres hjelpeløse sørgede urettferdig. Derfor snakk med dem direkte, tydelig og med konkret språkbruk.

 

10.

De som bruker opp eiendommen til foreldreløse urettferdig, fyller sin egen buk med ilden som skal brenne dem til aske.

 

11.

Allah forklarer dere arveloven:

 

-. Den ene delen til en sønn er lik delen til to døtre,

-. Hvis det er to eller flere døtre, skal de til sammen få 2/3 av arven,

-. Hvis det bare er en datter, skal hun dele halvparten av arven,

-. Faren og moren til den avdøde skal begge ha en sjettedel av arven, hvis han forlot barn,

-. Hvis den avdøde etterlot seg ingen barn og kun hans foreldre er arvinger, skal moren ha en tredjedel (og hans far to tredeler) av arven, men hvis han forlot brødre eller søstre i tillegg til sine foreldre, skal moren ha én sjettedel av arven. (Delene av hans brødre og søstre er bestemt under 4:12.)

 

Fordelingen av arven, i alle tilfeller, er etter at bestemmelsene i den avdødes testament er oppfylt og hans gjeld er betalt. Allah har oppnevnt denne fordelingen fordi dere ikke kunne vite hvem blant arvinger til avdødes fortjener hva og i hvilken grad. Allah er for sikkert allvitende og vis.

 

12.

- Dere skal ha halvparten av det deres hustruer etterlater hvis de ikke hadde noen barn, men hvis de forlater et barn, skal dere ha en fjerdedel av det de har etterlatt. Dette er etter at bestemmelsene i avdødes testament er oppfylt og hennes gjeld er nedbetalt.

 

- Deres koner skal ha en fjerdedel av det dere etterlater, hvis dere ikke har barn. Hvis dere har barn, skal de ha en åttendedel av det dere etterlater, etter at bestemmelsene i deres testament har blitt oppfylt og gjeld er nedbetalt.

 

- Hvis avdøde etterlater ingen barn og hans arvinger er foreldre og søsken:

 

         a) I tilfelle det er en bror og en søster, skal hver av dem får en sjettedel av arven,

         b) i tilfelle det er mer enn to, skal de til sammen få en tredjedel av arven.

 

- Dette er etter at bestemmelsene i avdødes testament er oppfylt og hans gjeld er nedbetalt.

 

Fordelingen av arven skal være på en slik måte at ingen tap blir forårsaket noen. Dette er et pålegg fra Allah, som vet alt og ikke lar seg rive med av følelser.

 

13.

Dette er grensene satt av Allah. Den som adlyder Allahs System vil bli tatt opp til hager der bekker renner til rette. Dette vil være en stor prestasjon.

 

14.

Nasjoner som nekter Allahs System og overtrer grensene fastsatt av Ham, vil bli kastet i helvetestilstand og vil oppholde seg der og føre et liv i stor fornedrelse.

 

15.

Hvis noen av deres kvinner begår uanstendighet, ta bevis på fire vitner fra blant dere. Hvis de blir bevist skyldige, begrens deres bevegelse ved å begrense dem til deres hus på livstid eller til Allahs lover åpner en vei for dem.

 

16.

Hvis to menn fra blant dere er funnet skyldig i noe lignende, straff dem. Men hvis de omvender seg og gjør det godt igjen, så la dem være i fred. Allahs Lovsystem gir rom for omvendelse og deretter restaurering av midler til utvikling.

 

17.

Omvendelse er kun tillatt for dem som gjør noe galt i uvitenhet, og angrer umiddelbart etterpå, for Allah er allvitende og vis.

 

18.

Omvendelse er til ingen nytte for dem som fortsetter å gjøre feil. De som sier følgende før de blir konfrontert med døden: "Nå har vi sannelig omvendt oss", er ikke noe bedre enn de som dør i tilstanden av benektelse, og vil lide den verste straffen.

 

19.

Dere troende kan ikke gifte dere med kvinner mot deres vilje og bli deres herrer i stedet for deres ledsagere. Ikke vær vanskelige mot dem for å ta en del av deres medgift, unntatt når de er skyldige i åpne uanstendighet. (Saken vil selvfølgelig avgjøres av den rette myndighet.) Tvert imot, lev med dem med ære. Hvis dere misliker noe om dem, ikke skill dere fra dem umiddelbart. Det er mulig at noe dere misliker, kan få rikelige følger for dere.

 

20-21.

Hvis dere har tenkt å gifte dere med en annen kvinne i stedet for deres nåværende koner og dere har gitt sistnevnte en hel formue som medgift, så bør dere ikke kreve noe av det tilbake. Dere skal ikke baktale dem eller beskylde dem, så de skal føle seg tvunget til å overgi en del av deres medgift. Hvordan kan dere gjøre det når deres koner har tatt en høytidelig pakt med dere, og dere har også hatt ekteskapelige forbindelser med hverandre.

 

22.

Ikke gift dere med kvinner som deres fedre hadde giftet seg med. Det som har skjedd i fortid har skjedd, selv om dette var meget skammelig, upassende, og avskyelige tradisjon.

 

23.

Forbudt til dere i ekteskap er deres mødre, deres døtre, deres søstre, deres fars søstre, deres mors søstre, deres brors døtre, deres søsters døtre, deres foster mødre, deres foster søstre, mødre av deres hustruer, deres halvdøtre, som har vokst opp under deres formynderskap og er født av konene som dere har hatt ekteskapelige forbindelser med. Hvis dere ikke har hatt ekteskapelig forhold, så gjelder ikke forbudet. Koner av biologiske sønner. Det er også forbudt å ha ekteskap med to søstre på samme tid.

 

Unnsett om dette har skjedd før, så la det bli i fortiden. Allah overser deres svakheter (fra fortiden), men husk at dere kan kun få vern og næring til deres personlighet, hvis dere følger Hans lover.

 

24.

Også forbudt for dere i ekteskap er kvinner som allerede er gift, bortsett fra dem dere allerede har. Disse er guddommelige lover. Bortsett fra disse kvinnene er alle andre lovlig for dere å ekte, forutsatt at dere betaler dem deres medgift og gifter dere med dem for å lede en ekteskapelig liv av bedre kvalitet og ikke bare for å tilfredsstille deres begjær. Betal medgift til kvinnene som dere gifter dere med. Etter avtale, kan den opprinnelige medgiften endres. Allahs lover er basert på kunnskap og visdom.

 

25.

Den som blant dere ikke har råd til å gifte seg med en fri troende kvinne, kan gifte seg med en troende kvinne som er en slave. Når dere gifter dere med en slavinne så kan dere ikke behandle henne som mindreverdig (fordi når hun aksepterer Islam og gifter seg, er hun på lik linje med andre). Allah vet alt om deres tro (og tro er det eneste kriteriet til forskjell). Den ene blant dere er som de andre. Gift dere med fangekvinner med tillatelse fra deres voktere og betal dem deres aktuelle medgift. Hvis dere gifter dere med disse kvinnene, så gjør det for å lede en ekteskapelig liv og ikke for bare å tilfredsstillelse deres begjær. Ikke ha et hemmelig forhold til dem.

 

Hvis fangekvinner er funnet skyldige i utroskap, etter at de har inngått ekteskap, er deres straff halvparten som frie troskvinner (24:2). (Grunnen til dette er at fangekvinner hadde en annen bakgrunn og oppfostring i motsetning til frie kvinner og noe godtgjørelse måtte gjøres for denne forskjellen som kan ha vært grunnen for en lavere standard på moral.) Tillatelse til å gifte seg med fangekvinner gis bare til menn som frykter at de vil svikte hvis de forblir ugifte, men det er bedre for dem om de praktiserer selvbeherskelse (24:33). Husk at Allah er beskytteren og velsigner.

 

26-27.

Disse familielovene har blitt forklart for dere i detalj og klarhet, fordi de ikke kun gjelder enkeltpersoner, men har også stor innvirkning for hele nasjoner. Historien til tidligere nasjoner vitner til dette. De som adlød disse lovene førte salige liv mens de som ikke adlød dem ble ødelagt. Allah er Allvitende og Vis. Allah vil at dere skal være beskyttet mot slike ødeleggelser. Utskeielser og uanstendighet er utbredt i dagens samfunn og personer som opptrer i denne stil ønsker å drive dere bort fra den rette vei så dere blir som dem.

 

28.

Allah vil løfte deres byrder. Han vet at hvis følelser ikke blir kanalisert gjennom de Guddommelige Lover og dere er overlatt til dere selv, ville dere bli overmannet av følelser, noe som ville føre til ødeleggelser, og det ville bli kaos i samfunnet. Begrensninger er viktige for å kontrollere følelser.

 

29-30.

Den troende gruppen, ikke fortær hverandres rikdom ulovlig. Dere vil ødelegge hverandre på denne måten mens Allah ønsker næring til dere alle. Men hvis dere trosser Allahs lover, vil det være ensbetydende med urett som bringer om samfunnet i ruiner i henhold til konsekvensloven. Dette kan løses veldig enkelt. Handel ved gjensidig avtale er den riktige måten for utveksling av rikdom.

 

31.

Om dere avstår fra alvorlige forbrytelser som dere har fått påbud på, vil den redde samfunnet fra kaos og dere vil lede et hederlig liv.

 

32.

Evnen til å tjene er forskjellig for individer, men hver person bør streve hardt for å øke sin kapasitet til å tjene. Menn skal ha hva de tjener og kvinner skal ha det de tjener. Allah har kunnskap om alle ting. (Så stol på det Allah sier, utfør hans direktiver og se resultatet selv).

 

33.

Menn og kvinner eier ikke bare hva de tjener, men har også sin foreskrevet del i arv som forklart tidligere (4/12-13). I fordeling av arv har kontraktsmessige slektninger forrang over biologiske slektninger. Sannelig, Allah er vitne til alle ting. (Så stol på det Allah sier, utfør hans direktiver og se resultatet selv)

 

34.

Menn er beskyttere og forsørgere av kvinner. De skal ta full omsorg for kvinner med det de bruker av deres rikdom. Gud har gjort menn til å utmerke seg i noen områder og kvinner til å utmerke seg i andre områder. Menn bør sikre at kvinner er i stand til å være selvstendige i samfunnet, slik at rettferdige kvinner er lydige mot Guds forordninger og vokter moralske verdier. Selv i personvern til de verdier som Gud har befalt, skal de være voktet over. Hvis dere opplever mishandling fra dem, informer dem om mulige konsekvenser. Deretter la dem være i deres hvilesteder, men forsett å advare dem med eksempler. Allahs lover skal gjelde. Hvis de underkaster seg disse regler så forfølg ikke saken mer.

 

35.

Overnevnt direktiv gjelder menn og kvinner generelt. Når det gjelder ektemenn og hustruer, hvis dere antar et brudd mellom paret, så skal tilstedeværende myndighet utnevne et styre som består av to medlemmer, en fra mannens familie og den andre fra kona. Hvis de ønsker å oppnå et forlik så skal riktige forlik skje mellom paret. For sikkert, Allah er den megetsigende og underrettet om alt. (Hvis et forlik ikke kan nås så skal skilsmisse tydde til i henhold til andre direktiver.)

 

36.

Deretter kommer saken av slektninger andre enn ektefeller. I håndteringen av dem, må Allahs lover følges strengt og ingen kunstige lover bør blandes med dem. Ifølge disse lovene, bør dere gjøre godt mot:

 

foreldre, slektninger, foreldreløse, andre i nød, naboer, uansett om de er dine slektninger eller ikke, veifarende som står i behov av hjelp og, de som du har ansvar for, eller de som jobber under deg. Allah liker ikke de som er stolte og brautende.

 

37.

Disse menneskene er de som prøver å holde så mye som mulig for seg selv. De ber andre å gjøre det samme og prøver å skjule de velsignelser som Allah har gitt dem. For slike utakknemlige mennesker har Allah utarbeidet et nedverdiget liv.

 

38.

Når det gjelder de som bare uttaler seg men ikke tror på Allah og det hinsidige, får Shait'an som deres ledsager. For en forferdelig ledsager det er!

 

39.

Hvis disse menneskene hadde trodd på Allah og det hinsidige, og brukt (deres formue) i saken til Allah i stedet for sin egen private gevinst, hvilket skade ville ha kommet til dem? (De ville bare ha høstet inn gode resultater i likhet med alle andre borgere av det islamske samfunnet med alle menneskelige rettigheter tilrettelagt) Sannelig, Allah har full kjennskap til dem.

 

40.

Allah minsker ikke noe fra kompensasjonen gitt til dem som bruker i Hans sak, men dobler erstatning av det selv.

 

41.

De som handler med hykleri tror at deres hykleri vil forbli ukjent. Spør dem hva deres situasjon vil bli om de skulle bli konfrontert av et møte med representanter fra hver gruppe ledet av budbringeren.

 

42.

Mennesker som var bestemte på å fornekte sannheten, og som ikke brydde seg om budbringerens direktiver, skulle ønske at de hadde blitt jevnet med jorden, slik at deres hykleri hadde holdt seg skjult, men ingenting forblir skjult for Allah!

 

43.

For å etablere Koranens system, er det nødvendig med menighetens møter dvs. Salah. Dere som tror, ikke kom til en slik forsamling:

 

1. Med påvirket tenkeevne når dere ikke forstår hva dere sier

2. Før dere har vasket dere, om dere har hatt samleie, med unntak av når dere ikke deltar i møtet, men ganske enkelt går forbi det.

3. Hvis dere ikke kan vaske dere på grunn av sykdom når vann er skadelig for dere.

4. Når dere er på reise, eller har returnert fra en naturlig aktivitet (som toalett besøk) og vann ikke er tilgjengelig eller når dere har rørt en kvinne.

 

I slike tilfeller kan dere rengjøre dere selv ved hjelp av jord for å tørke hender og ansikt. En slik løsning er gitt av Allah som er skånsom og beskyttende.

 

44.

Har dere tenkt over saken til dem som tidligere ble gitt en del av koden (eldre bøker fra Allah). Nå som Koranen har blitt åpenbart har meldingen blitt fullført. Men i stedet for å akseptere hele sannheten vedtar de feil vei, og ønsker at dere bør også gå av fra rett spor.

 

45.

Allah vet hvem fienden er, men dere trenger ikke være redd for dem. Allah er nok med dere som vekter og hjelper.

 

46.

Blant jødene er det noen som endrer ordene fra sine skrifter, og mens de snakker til dere bruker de likelydende språk. For eksempel, i stedet for å si Sam'aina wa ata'ina (dvs. vi har hørt hva du har sagt og vi vil adlyde) de sier “sam'aina wa 'asa'ina” dvs. vi har hørt, men vil ikke høre etter, eller vil at du lytter til oss, selv om du ikke ville ha blitt lyttet til. Og de sier Ra'aina - ved å vri sine tunger. Deres intensjon er å håne dere (2:104)). Hvis de hadde vært velmenende og hadde snakket i klare ord, "vi har hørt hva du har sagt, og vi vil adlyde" eller "vennligst hør på det vi sier og vis hensyn," hadde dette vært bedre og mer passende for dem. Men de vil ikke følge denne stien og vil frata seg av Allahs velsignelser. Det er nettopp derfor kun få av dem har akseptert denne Deen (Islam).

 

47.

Be disse bokens folk til å tro på det som Allah har åpenbart, som bekrefter påstandene i deres skrifter, før det blir en konfrontasjon der de vil lide et knusende nederlag og bli ødelagt til det ugjenkjennelige, og dermed kastet vekk fra Allah i likhet med sabbath-motstanden (2:65). Dette vil sikkert skje.

 

48.

Hvis noe usikkerhet skyldes uvitenhet eller feil, vil det eksistere muligheter for å bli beskyttet mot dårlige konsekvenser av en handling. Men det er umulig for dem som aksepterer myndighet til andre ved siden av Allah for å sikre seg denne beskyttelsen. Han som har satt opp en likestilt til Allah har virkelig begått en fryktelig forfalskning (shirk).

 

49-50.

Har du ikke tenkt over dem som anser seg selv til å være rene og fromme? Renhet og fromhet kan bare oppnås ved å følge Allahs lover, og i den prosessen skal ingen være gjort urett mot en eneste daddel trevle (liten ubetydelig ting). Disse menneskene dikter opp løgn om Allah og dette i seg selv er en åpenbar kriminell handling.

 

51-52.

Har dere ikke lagt merke til dem som fikk en del av boken (jøder og kristne), men de følger selvlagde ritualer og adlyder myndigheter som de selv har satt opp ved siden av Allah? De sier at benektere er bedre styrt enn Momineen. De fratar seg av Allahs velsignelser. De som er dermed fratatt kan ikke ha en hjelper. (Med andre ord, Allah eller Hans lover kan ikke hjelpe dem.)

 

53.

Det er bra at folk med denne mentaliteten ikke har verdslig makt. Hvis de hadde hatt noe del i det, ville de ikke ha gitt en eneste øre til sine medmennesker.

 

54.

Grunnen for deres holdning er at de er misunnelig på dem som Allah har skjenket Hans velsignelser til. Allah hadde ikke bare avdekket koden for å leve livet til folk av Abraham, men også visdom, og hadde skjenket dem et stort rike.

 

55-57.

Noen av dem trodde på Allah og noen av dem vendte seg bort fra Ham. For sistnevnte er det liv i destruktiv samfunn, hensiktsmessig.

 

 

 

Fortell de som mistenkeliggjør Mine lover, at de blir ødelagt. De vil samle deres styrker og komme til slagmarken og bli beseiret. De vil igjen samle sine styrker og gå tilbake til kampfeltet og bli slått igjen. Sannelig, Allah er mektig og vis.

 

De vil bli tatt inn i hager der bekker flyter og hvor det er en dyp skygge, til å stå der for alltid. Der skal de ha følgesvenner av ren og opphøyd karakter..

 

58.

For å etablere Koranens System, er det nødvendig å overlate ansvaret til dem som er i stand til å utføre det. Alle saker skal avgjøres rettferdig. Dette er gode råd som Allah gir dere fordi Allah hører og ser alt (og dermed vet best).

 

59.

Den troende gruppen, dere bør følge Systemet som er fastsatt av Rasool i samsvar med Allahs lover og adlyde de lokale myndigheter som denne ordningen utpeker. I tilfelle av en tvist med lokale ledere, kan en klage frembringes til styret (Statens). Dette vil utgjøre bevis på at dere tror på Allah (og hans samfunnslover), og det hinsidige. Dette er den beste og vakreste måten å komme til et forlik på.

 

60.

Dette er måten av sanne Momineen. På den andre siden vil dere finne folk som hevder at de tror på det som er åpenbart for dere og det som ble avdekket før, men ønsker å ta sine uenigheter til andre myndigheter enn Allahs, selv om de ble bedt om å avvise slike myndigheter. (Det vil si lokalmyndigheter som ikke har union med Islamsk samfunnsstyre). Faktisk er det Shaitan (deres motstand) som leder dem vill.

 

61.

Når disse hyklere blir bedt om at de bør komme med sine uenigheter til den guddommelige orden, snur de seg de bort i avsky.

 

62.

Når de blir grepet av en ulykke som de har påført seg selv, så kommer til deg (Å Rasool). Da sverger de ved Allah at de hadde kun gått til myndigheter annet enn Allahs i god tro om å skape harmoni.

 

63.

De er løgnere og Allah vet hva de sier og hva de skjuler. Hold deg unna dem, men fortsett å gi dem gode råd som når deres hjerter.

 

64.

Deen er ikke en abstrakt ideologi eller bare teoretiske verdier. Det er en praktisk måte å leve et kollektiv liv på. For dette formålet er det viktig med en orden eller et system. Dette er grunnen til at Allah har sendt en budbringer sammen med åpenbaringen. Oppgaven til en budbringer er å etablere dette systemet. Lydighet mot Allah er gjennom lydighet mot hans budbringer. For eksempel, hvis noen svikter, blir han pålagt å gå til budbringeren for å søke tilgivelse. En budbringer kan ikke avgjøre saken i henhold til hans personlige mening. Han vil avgjøre det i samsvar med Allahs lover. I Deen er dette fremgangsmåten som sikrer Allahs tilgivelse.

 

 

 

65.

Allah står vitne om at disse personene ikke kan hevde å være Momineen før de gjør deg dommer i tvister, og deretter fjerner ergrelse i deres hjerter over det du bestemmer for dem. De bør akseptere dine beslutninger helhjertet.

 

66-68.

De som ikke aksepterer Deen på denne måten, eller som blir bedt om å forlate sine hjem eller gå til slagmarken for årsaken til Allah, vil ikke gjøre det, med unntak av noen få. Hvis de hadde gjort det som Allah hadde rådet dem til å gjøre, ville det vært bedre for dem, og deres tro ville ha styrket. Allah har sannelig gitt dem en stor belønning og veiledet dem til rett bane.

 

69-70.

Hvis de hadde adlydt guddommelig orden, ville de ha sluttet seg til karavanen av dem som er på den rette veien som Allah har velsignet. I denne karavanen som er ledet av Anbia (profeter), ville det være de som validere sine tro med tiltak, som ivaretar systemet med årvåkenhet og gjør forebyggende arbeid. Hvor velsignet og hyggelig er dette selskapet! Slik er premien fra Allah, og det er tilstrekkelig at Allah vet alt.

 

71.

For å sikre dette systemet, skal dere ta alle forholdsregler. Når dere går til krig, kan dere velge å gå alene eller som en helhet, ut i fra det som virker nødvendig.

 

72.

Det er ingen tvil i at det vil også være folk som kommer til å henge litt etter. Hvis dere skulle rammes av noe tap, vil de si: "Det var Allahs gunst for oss i at vi ikke var til stede hos dem."

 

73.

Men om suksessen kommer til dere så angrer de og sier: "Hvor godt ville det ha vært dersom vi var med dem. Vi kunne også ha delt deres gevinster og resultater."

 

74.

Faktum er at kun de kan kjempe i årsaken til Allah som prioriterer fremtidens liv over den nåværende. Enten de blir drept i kamp eller kommer tilbake seirende, så vil Allah gi dem en stor belønning i deres nære fremtid.

 

75.

Krigen i årsaken til Allah er for å hjelpe folk ut av undertrykkelse. Allah hjelper undertrykte mennesker gjennom menneskelig virksomhet og ikke direkte. Dette illustreres med følgende eksempel. I Al-Madina hadde Momineen opprettet sin egen stat, men de som ikke kunne forlate Mekka ble sterkt undertrykt. De ropte til Allah om hjelp og Allah sa til Momineen i Al-Madina:

 

"Hva har skjedd med dere siden dere ikke kjemper i årsaken til Allah? Vil dere ikke høre nødrop fra de hjelpeløse menn, kvinner og barn i Mekka? De bønnfaller Allah: "Å vår Rabb! redd oss fra denne byen der innbyggere er undertrykkere. Send oss noen som vil beskytte og forsvare oss "

 

76.

Dette er kampene i Allahs sak som er foretatt av Momineen. I motsetning til benektere som kjemper for årsaken til ugudelige myndigheter. Så dere som tror, dere bør kjempe mot venner av Shait'an. Merk! Listighet av Shait'an beviser seg alltid til å være resultatløs.

 

77.

I den innledende fasen av etableringen av ordningen med Salat og Zakat, var hovedfokuset på undervisning og opplæring uten anledning til konfrontasjon. I denne fasen, var disse menneskene svært entusiastiske, men når kampene var påkrevd av dem, ble en gruppe fra blant dem meget redde og sa til Allah: "Hvorfor har du brakt krig mot oss? Kunne du ikke utsette det for en stund? "Fortell dem: "Svært lite glede av denne verden, og svært stor glede i fremtiden, for dem som har bodd i henhold til lover av Allah. De vil aldri bli behandlet urettferdig, selv i minste grad.

 

78-80.

Fortell dem også dette: "Døden vil for sikkert komme dere forbi uansett hvor dere befinner dere, selv når dere skulle oppholde dere i solide tårn."

 

Deres mentalitet er slik at hvis noe bra skjer med dem så sier de: "Dette er fra Allah", men hvis noen ond skjer dem, så sier de "Dette skjedde på grunn av deg, budbringer."

 

Si til dem "Hvis dere ønsker å forstå dere på fakta så kan jeg forklare det til dere". Fakta er at alt i universet skjer i samsvar med Allahs lover. Hvis dere handler i henhold til disse lovene, vil resultatene bli bra, og hvis dere handler i strid med disse lovene, vil de føre til deres tap". Det gode og onde kommer ikke fra Rasool. Hans funksjon er bare å kommunisere Allahs lover til dere og å etablere en orden basert på dem. Lydighet mot Allahs lover vil bevises gjennom denne bevilgningen. Det er opp til dere om dere adlyder disse lovene eller ikke. Hvis dere snur dere bort fra dem vil det ikke være Rasools oppgave å tvinge dere til å adlyde dem. Dere må ta konsekvenser av deres egne handlinger selv.

 

81.

Blant dem er det folk som bekjenner seg å adlyde deg, men når de møtes på kvelden planlegger de komplott mot hva du har sagt - Allah noterer deres handlinger. Du bør holde deg unna dem og sette din lit til Allah som er All-Tilstrekkelig som Beskytter.

 

82.

Tenker de ikke over innholdet av Koranen? Om den hadde vært fra noen andre enn Allah selv, ville de ha funnet mange motsigelser i den.

 

83.

Disse menneskene er ikke vant til et disiplinert liv. Når de får høre noe nytt om fred eller fare så sprer de dette rett ut. Hadde de brakt disse nyhetene til Rasool eller lokale myndigheter som har blitt belastet med ansvaret for statsaffærer, ville de ha funnet sannheten rundt disse nyhetene. Var det ikke for Allahs godhet mot dere, så ville de fleste blant dere ha fulgt Shait'an. (Egne feilaktige regler og bestemmelser)

 

84.

Du budbringer, du bør kjempe i årsaken til Allah, for du er ikke ansvarlig for noen andre unntatt deg selv. Du bør trene Momineen og gjøre dem i stand til å kjempe. Tiden vil snart komme når makt av benektere vil bli kontrollert. Allah er den sterkeste i makt og styrke for å stanse dem.

 

 

 

85.

Som allerede nevnt, så skal du implementere programmet uavhengig av noen andre. Hvis noen slår seg sammen med deg, så vil de ha del i de gode resultatene som påløper, og hvis noen står ved dine motstandere, vil de ha del i de onde konsekvenser som følger. Allah bevarer alle ting (og all kunnskap, samt fremtidens).

 

86.

Hvis du får livgivende hjelp fra noen, så må du betale i lignende gjengjeld, om ikke mer. Allah noterer slike ting.

 

87.

Om noen står ved deg eller ikke, bør du holde fast på din overbevisning om at makt og myndighet i hele universet tilhører Allah alene. Konfrontasjon mellom sannhet og løgn vil helt sikkert skje. Det er ingen tvil om dette. Hvems ord kan være mer sanne enn Allahs?

 

88.

Det bør ikke være uenigheter når det gjelder de som er hyklere som Allah har kastet bort fra sine planer. Har du ønske om å bringe dem tilbake til den rette vei som har med vilje tatt opp feil retning? Så lenge sistnevnte er fast bestemt på å følge feil vei, kan ingen lede dem rett.

 

89-90.

Du ønsker å bringe dem til rett vei, men deres ønske er å gjøre deg til en av benektere slik at du skulle komme på deres nivå. Ikke se på noen av dem som venner, før de ikke forlater sine hjem for Allahs sak. Hvis de blir forrædere, pågrip dem og straff dem når du finner dem. Merk igjen! Ikke ta noen av dem for venner og hjelpere unntatt de som har tatt asyl hos personer som du har en allianse med, eller de som kommer bort til deg og sier: "Vi ønsker å forbli nøytrale." Faktum er at hvis sistnevnte hadde tilstrekkelig makt, ville de ha kjempet mot deg. Likevel, hvis de kommer til deg og sier at de vil være nøytrale, bør du akseptere deres tilbud om fred og bør dermed ikke gå imot dem.

 

91.

Blant dem er det de som bekjenner seg nøytrale, men hvis det er en snakk fra deres folk om å slutte seg til dem, for å skape uorden, styrter dekor dem. Hvis de ikke trekker seg fra dere eller gir dere en garanti for fred og holder seg unna, må dere pågripe dem og straffe dem der dere finner dem. Dere har en klar sanksjon fra Allah mot dem.

 

92.

En Momin ville aldri drepe en annen Momin unntatt ved en feiltakelse. Hvis han dreper en annen Momin ved en feiltagelse så skal han sette fri en troende slave og betale erstatningspenger til familien til den avdøde, med mindre de gir slipp på det som en handling av nåde. Hvis den avdøde tilhører et folk fiendtlig til deg så holder det med å liberalisere en slave. Hvis den avdøde tilhører et folk som du har en allianse med, så skal en troende slave bli frigjort og erstatningspenger skal betales i tillegg. For en som finner dette hinsides hans midler, burde gjøre bot i to måneder. Hans omvendelse vil bli akseptert. Allah er klok og vet godt hva han forbyr.

 

Husk at slaveri ble etter hvert avskaffet.

 

93.

Men den som bevist dreper en Momin med full intensjon, vil straffes i henhold til 2:178. Han vil motta denne straffen i denne verden. I det hinsidige vil han bli oppholdt i Jahannam. Han vil bli kastet bort av Allah som vil forberede forferdelig pine til ham.

 

94.

Når dere drar ut for å kjempe i årsaken til Allah, sørg for at dere vet hvem deres venner og fiender er. Hvis noen sender dere et tilbud om fred, ikke si til dem "dere er ikke oppriktige i tilbudet", og ikke  før krig mot dem. Ved denne måten kan dere få noe krigsbytte men ikke glem at det dere får ved å adlyde Allahs lover vil bety mye mer. Dere pleide å se etter slike unnskyldninger i perioden før Islam. Allah har vist dere den rette veien. Dere bør derfor sondere nøye før dere tar en avgjørelse. Allah er godt klar over hva dere gjør.

 

95-96.

Noen blant Momineen reagerer svært entusiastisk når krigsforberedelsene kommer og dermed forbereder de seg til kamp med alle deres midler. Ande er derimot ganske trege. Det er åpenbart at de førstnevnte og de sistnevnte ikke kan respekteres likt. Allah vil gi en høyere plass til de førstnevnte. Løftet om det gode fra Allah gjelder imidlertid begge grupper. Forskjellen er bare i en innvilgelse av høyere belønning til noen rekker. Beskyttelse og midler til utvikling er gitt av Allah i henhold til tiltak oppnevnt av Ham.

 

97.

Utvandring spiller en svært viktig rolle i livet til Momineen. De som er fornøyd med å leve et usselt og undertrykt liv i en ugudelig samfunn, vil bli spurt av Malaika på tidspunktet for deres død: "Hvorfor valgte dere å leve et slikt elendig liv?" De vil svare: "Vi var svake og hjelpeløse." Malaika vil da si: "Var ikke jorden av Allah stor nok for dere å gjennomføre utvandring til noen bedre steder?" Disse menneskene lever et liv i Jahannam i denne verden og vil fortsette med det i livet etter døden.

 

98-99.

Unntaket er de menn, kvinner og barn som virkelig var svake og ikke i stand til å flykte, og visste ikke hvor hen de skulle gå. For dem er det håp for mildhet hos Allahs lover, som er overbærende og beskyttende.

 

100.

Den som gjennomgår utvandring for Allahs sak vil finne et tilfluktssted og rikelige ressurser. Den som forlater hjemmet sitt for et sted der Koranens system er etablert, men møter døden på veien, vil være fullt belønnet av Allah, for Allah er beskytter og Raheem.

 

101.

Når dere legger dere ut på en reise og aner fare fra deres fiender, er det ingen skade om dere forkorter deres Salat (forsamlinger). Benektere er de åpne fiender.

 

102.

Å Rasool! hvis du er med en gruppe mens de er på marsj og du ordner for deres Salat, bør det være på følgende måte: "La en gruppe av dine etterfølgere bli med i Salat som beholder sine våpen. Når de har gjennomført deres del la dem trekke seg og la en annen gruppe bli med i Salat. De bør imidlertid ta alle forholdsregler for og beholde sine våpen. Dine fiender ønsker at du skal bli uoppmerksom mot dine våpen og bestemmelser, slik at de kan angripe deg plutselig. Dersom om på grunn av regn eller annen grunn, det ikke skulle være praktisk for deg å beholde våpen, så kan du sette dem til side, men selv da bør du være svært påpasselig med dine fiender. Det er ingen tvil om at til syvende og sist, vil dine fiender møte et ydmykende nederlag, men du må være meget forsiktig med dem.

 

103.

Når du er ferdig med Salat i denne tilstand av usikkerhet, bør du være oppmerksom på de etiske guddommelige lover til enhver tid og tilstand - sittende, stående eller liggende. Når du føler deg sikker, dann Salat på vanlig måte igjen. Det bør bemerkes at samlinger av Salat holdes på avtalte tidspunkter og deltakelse i disse samlinger er obligatorisk.

 

104.

Vær rask i å forfølge fiendene dine i slagmarken. Hvis du møter motgang i krig, husk at dine fiender også står overfor lignende vanskeligheter. På denne måten er dere på like fot. De kan imidlertid ikke strebe etter det som du håper på fra Allah. Denne forsikringen er gitt til kun deg av Allah som virkelig er Allvitende, vis.

 

105-106.

Fra diskusjonen om krigsrelaterte saker, går vi nå over til sosiale problemer. For dette formål har Vi sendt ned til deg samling av lover basert på sannheten, slik at du kan dømme mellom mennesker i lys av hva Allah har åpenbart. Ikke vær en talsmann for de som svikter din tillit. Tildeling av dom mellom mennesker er en alvorlig ansvar og beskyttelse av guddommelige lover må søkes til enhver tid. For sikkert er det Allah alene som er Beskytteren og velsigneren.

 

107

Ikke unnskyld på vegne av de som er falske mot seg selv, eller de som besitter svik i deres hjerter. For Allah liker ikke de som forråder tillit og forsetter å synde.

 

108.

Disse menneskene kan skjule sine forbrytelser fra andre, men ikke fra Allah, for han overvåker dem mens de holder sine nattlige konferanser i all hemmelighet for å diskutere slike saker som Han ikke godkjenner. Allahs konsekvens lov omfatter alle gjerninger.

 

109-110.

De som trygler og ber på vegne av slike folk bør huske at de kan trygle for dem i denne verden, men ingen vil være i stand til å gjøre det etter regnskapenes dag. Ingen kan bli deres forkjemper da. Allahs konsekvensloven er at den som gjør urett mot en annen eller seg selv, blir nødt til å ta konsekvenser som følge. Bortsett fra dem som sikrer sin beskyttelse gjennom tilslutning til guddommelige lover. For de fleste vil du for sikkert finne ut at det er Allah som er beskytteren og forsørgeren.

 

111.

For å gjenta: Den som begår en feil, uretter det mot seg selv. Allah er den som alltid kjenner til alt. Han er den vise.

 

112.

Dersom en person begår en forbrytelse og setter skylden på den uskyldige, så tar han på seg byrden av en grufull forbrytelse.

 

113.

Det er Allahs gunst og velsignelse at Han har sendt en lovsamling ned til deg, og forklart dens begrunnelsen til deg, og gitt deg kunnskap om det du ikke visste. Hadde det ikke vært for denne nåden, hadde et parti av dine fiender, som plottet mot deg til å føre deg vill, ha lykkes. Nå kan de ikke føre deg vill og kan heller ikke gjøre deg noe vondt. De kan bare føre seg selv på ville veier. Dette er en stor velsignelse fra Allah til deg.

 

114.

Disse hyklere hold hemmelige konsultasjoner, men ikke for en god sak. Deres konsultasjoner kunne ha vært gode om de kunne pålegge bidrag for forbedring av menneskeheten, eller det som er rettferdig og bidrar til å fremme det gode blant folk. De som gjør det nevnte, uten noen skjulte motiver, skal få mektig belønning og velsignelser av de høyeste verdier fra Allah.

 

115.

Hvis noen etter å ha mottatt slik tydelig veiledning, setter seg opp i opposisjon til Rasool, eller følger et annet vei enn den av Momineen, vil han bli følgesvenn av dem som han selv har valgt, og de vil leve et liv i Jahannam, og for et ond slutt det er av en reise!

 

116.

Det er mulig å fjerne de dårlige effektene av mindre mangler gjennom gode handlinger, men ingen beskyttelse er tilgjengelig for de som begår shirk. Shirk tar en person veldig langt vekk fra den rette vei (4:48).

 

117-119.

Se på dumhet av dem som begår shirk i den forstand at de påkaller livløse gudinner i stedet for Allah. De er virkelig motivert av utenom det vanlige Shait'an, som Allah har sidelagt. På det sa han "Jeg vil sikkert tiltrekke en bestemt del av tilhengere. Jeg vil villede dem og heve falske forhåpninger i dem (at deres gudinner vil gi dem det de ønsker). Jeg vil befale dem å slite ørene av storfe og utviske Allahs skapelse."

 

Allah har side satt Shait'an og den som tar ham for en venn, skal lide en sikker tap.

 

120-121.

Shait'an gir falske løfter til de som følger ham og øker forgjeves håp i dem. Men hans løfter er ikke annet enn vrangforestillinger. Jahannam skal være tilholdsstedet for de som er ført bak lyset av ham og de skal ikke kunne flykte fra den.

 

122.

De som tror på guddommelige lover og handler deretter, vil bli velsignet med hager der bekker (av velstand) flyter, og her kommer de til å bli. Dette er et løfte fra Allah som alltid holder ord. Hva kan være mer sant enn Allahs ord?

 

123.

Merk at paradis liv kan ikke oppnås gjennom ønsketenkning - enten det er din egen eller av bokens folk. Den som gjør galt, skal høste tilsvarende, og skal ikke finne noen å beskytte og hjelpe ham unntatt Allah.

 

124.

På den andre side vil menn og kvinner som har tro og gjør godt, entre jannah. De vil ikke oppleve den minste urettferdighet.

 

125.

I lys av det som er sagt ovenfor, spør dem om hvilken Deen (levemåte) er bedre enn en der alle følger kun Allahs lover, gjør godt mot andre, og følger banen til Abraham, som vendte seg bort fra det onde. Allah hadde gjort Abraham til en venn.

 

126.

Deen som er referert til ovenfor, hersker i hele universet, og omfatter alt. (En lignende system bør også råde i samfunnet.)

 

127.

En vesentlig del av denne Deen handler om som Vi allerede har gitt deg instruksjoner på (4:3). Allah gir de instrukser som gjelder kvinner uten ektemenn, enten enker eller ugifte. Dere ønsker å gifte dere med disse kvinnene, men benekter deres juridiske kontingent. Det er viktig å betale slike kontingenter. Likeledes må kontingent for foreldreløse og de som er ubeskyttet i samfunnet betales rettferdig. Allah er klar over det gode dere gjør.

 

128.

Dersom forhold er slik at en kvinne frykten mishandling eller motvilje fra mannens side, kan de to gjøre opp sine saker på en fredelig måte, dette fordi fredelig oppgjør alltid er bra. Egeninteresse er det viktigste hinderet i veien for slike oppgjør, for menneskelige sinn er utsatt for det. Hvis du også vurderer den andre personens interesser i å se og følge Allahs lover så kan dette hinderet overvinnes. Gud er vel klar over det dere gjør (eller det dere sliter med).

 

129.

Tillatelse til å gifte seg med mer enn én kone ble gitt betinget av at du holder balansen jevnt blant konene (4:3). Allah vet at det ikke vil være mulig for deg å holde denne balansen helt jevnt, uansett hvor ivrig du prøver å få det til. Rettferdighet vil bli sikret hvis du ikke skråner mot en kone på en slik måte at annen blir igjen, slik som det er betinget. Hvis du observerer rettferdighet og holder Allahs lover i tankene, vil du sikre deg beskyttelse og omsorg fra Ham

 

130.

Dersom innsats for oppgjør ikke lykkes kan du skille i henhold til instruksjonene gitt av Allah (4:35). Ikke la frykten for å bli stående uten tilbud bli et hinder i separasjon. Det guddommelige samfunnssystemet vil sørge for deg i overflod. Allah gir i overflod og er Vis.

 

131-132.

Alt i universet opererer kontinuerlig for å utføre Allahs plan. Hans plan bør også implementeres i den menneskelige sfærelignende kloden. Han hadde påbudt dette på folk som fikk skriften før dere og på tilsvarende måte blir også dere nå gjort bekjent med Allahs lover. Selv om dere ikke gjør dere kjent med dem, vil Allahs lover fortsette å operere i universet som de gjør nå. Og til Allah tilhører alt som er i universet og alt som er på jorden. Og Allah alene er tilstrekkelig for å gjennomføre sin politikk.

 

133.

Hvis han vil, kan Han ta bort hele menneskeheten og erstatte den med noe annet. Allah har uten tvil makt til å gjøre dette.

 

134.

De som ønsker seg anskaffelser i denne verden skal vite at hvis de holder seg til Allahs lover så forsikrer de seg anskaffelser i denne verden som vel som i livet etter døden, for Allah er All-hørende og altseende.

 

135.

For dette formål skal rettferdigheten seire. Rettferdighet avhenger hovedsakelig av bevis. Den troende gruppe, hvis dere blir kalt til å forklare dere, ikke kom fram som vitner på vegne av en av partene, men på vegne av Allah. Vær sannferdig på å gi bevis selv om den taler imot dere, eller deres foreldre og slekts folk, uansett om vedkommende partiet er rik eller fattig. Allahs lover ivaretar interessene til begge parter. Ikke følg deres egne tilbøyeligheter for at dere skal avvike fra rettferdigheten. Ikke lur inn deres uttalelser og ikke vis aversjon imot å stille opp som vitner. Allah er vel klar over det dere gjør (og hva dere sliter med).

 

136.

Dere som bekjenner dere selv til å tro! Hold dere fast på deres tro på Allah, Hans Rusul, boken som han har sendt til denne Rasool, og de som han hadde sendt tidligere. Den som fornekter Allah, Hans Malaika, Hans bøker, Hans Rusul og livet etter døden har for sikkert gått langt på villspor.

 

137.

De som tror, de som tviler og så tro igjen, og tviler enda en gang og deretter vokser sta i sin fornektelse av sannheten, de vil ikke finne beskyttelse fra Allah eller den rette veien.

 

138.

Å Rasool! kunngjøre til slike hyklere at en svært alvorlig straff venter dem

 

139.

De som tar benektere til sine venner i stedet for de troende, spør dem om de gjør så for å søke makt og prestisje fra dem? Fortell dem at all makt og prestisje kommer kun fra Allah lover, og som kan fås ved å tilslutte seg Ham og akseptere Hans lover.

 

140.

Legg vennskap med benektere til side. Det har allerede blitt kommunisert til dere i boken at hvis dere hører at folk avviser og avblåses Allahs lover, så trenger dere ikke å sitte i deres forsamlinger til de ikke skifter deres holdninger. Hvis dere ikke gjør så vil dere bli regnet som en av dem. Allah vil helt sikkert samle sammen alle hyklere og benektere i Jahannam. (6:68).

 

141.

Slike hyklere venter og ser om dere vil bli beseiret, så de kan senere si at de hele tiden var med dere. Men hvis suksess faller til fordel av benektere så vil de si de til dem: "Hadde vi ikke oppfordret dere til å angripe de troende og beskytte dere mot dem?". Fortell dem at Allah vil dømme mellom dere på dag for regnskap. Aldri vil Allah la benektere få overtak over de troende.

 

142.

De tar i bruk tosidige taktikker mot Allahs System og narrer seg selv til å tro at de bedrar Allah. Faktisk bedrar de seg selv (2:9). Når de deltar i etablering av Salat så gjør de det motvillig. De ignorerer formål av Salat, men fokuserer kun dens formelle aspekt, for å bli sett av andre (2:4, 107:4-7)

 

143.

De er ikke oppriktige verken til den ene part eller den andre, men svever som en flue mellom disse to. De som forkaster banen vist av Allah, vil aldri finne en vei

 

144.

Dere troende, bli kun venner med troende og ikke benektere. Hvis dere blir venner med de sistnevnte, vil denne handlingen alene være tilstrekkelig som bevis mot dere.

 

 

145-146.

Disse hyklere vil sikkert være i det laveste dypet av Jahannam hvor de ikke vil finne noen hjelpere. Unntaket er de som gjør det godt igjen, og holder fast ved Allahs lover, føyer seg etter Deens oppriktighet. Først da vil de bli regnet blant dere. De roende vil snart bli belønnet rikelig av Allah.

 

147.

Hvorfor skal Allah håndtere ut refselse for dere hvis dere tror på hans lover og følger dem oppriktig? Allah vet om hver oppriktig handling og belønner den deretter.

 

148.

Å spre onde ord er ikke likt av Allah, men det er tillat for en som har blitt gjort urett mot, at han snakker om urettferdighet gjort mot ham. For sikkert er Allah All-hørende, Allvitende (som forstår grunnen til en slik offentliggjøring).

 

149.

Det skader ikke å offentliggjøre den eller skjule den. For å være overbærende overfor andres svakheter er en god ting. Se hvordan Allah med all sin kraft, er overbærende.

 

150-151.

De som fornekter Allah og Hans Rusul, de som tror på lover av Allah som opererer i den ytre universet (dvs. naturens lover), men ikke har noe tro på at disse lover er gitt av Ham gjennom Hans Rusul for veiledning av menneskeheten, og de som aksepterer kun en andel av disse lovene og avviser de andre og ønsker å ta et kurs imellom, alle slike folk er i virkelighet benektere. Allah har utarbeidet en nedverdigende straff for dem.

 

152.

I motsetning til dem har vi slike som tror på Allah og Hans Rusul, og som ikke skiller mellom Allahs lover. Slike er sannelig troende. De vil bli belønnet av Allah som er Beskytteren og Forsørgeren.

 

153.

Bokas folk krever er at en ferdig bok skal sendes til dem fra oven. Deres krav til Moses var enda større. Til ham krevde de fremvisning av selve Allah. De var dristige i å stille et slikt krav, men så svake at de var livredde av tordnende støy før et jordskjelv (2:55, 7:155 ).

 

De hadde guddommeliggjort en kalv etter at de hadde fått klare føringer fra Allah. Men selv etter dette var Allah overbærende mot dem og overdro ubestridt autoritet ved Moses.

 

154.

De ble deretter gitt sikkerhet ved at de ble plassert i en dal med et fjell som beskyttelse på baksiden. En pakt ble gjort med dem til å entre inn i byen føyelig (2:63), og ikke overtre forbudene pålagt i forhold til deres oppholdssted (2:65). Dette var en veldig fast pakt som ble gjort med dem.

 

155.

De krenket deres pakt, nektet Allahs lover, myrdet deres budbringere urettferdig og bekjente skrytende at deres hjerter ble forseglet og ikke noe nytt skulle endre dem. Forseglingen på deres hjerter var et resultat av deres feilgjerninger, og nå bekjente de ikke lenger deres tro, bortsett fra noen få av dem.

 

156.

De anklaget Maria med en grov anklagelse. De skrøt av at de hadde myrdet Jesus, sønn av Maria, Rasool av Allah, men faktum er at de verken myrdet ham eller korsfestet ham. Det de tok for virkelighet var bare noe som virket tilsynelatende for dem sånn.

 

157.

I motsetning til slike Jøder har vi de kristne som snakker imot Jødene, men som også er i tvil om saken. Deres kunnskap er ikke mer enn antakelser. Det er sikkert at de (dvs. jødene) ikke drepte Jesus

 

158.

Jødene sier at ved å ha korsfestet ham, hadde de påført en nedverdigende død på ham. Allah har reist Jesus sin status svært høyt i Hans rekker. Han hadde makt nok til å beskytte Jesus fra hans fiender, og Han gjorde det med stort klokskap (3:54).

 

159.

De kristne er så faste i troen på at hver og en tilstår at før han døde ble Jesus korsfestet og sonet for sine synder. På Dommedagen skal Jesus selv vitne mot dem (5:116-117).

 

160.

På grunn av feilgjerninger av jødene, hadde de ulovliggjort ting på seg som tidligere var lovlige (6:147).

 

161.

Deres feil gjerninger inkluderte at de hindret mange fra å følge veien til Allah, ta renter på lån selv om det var forbudt og okkupere andres eiendom ulovlig. Allah har utarbeidet en fryktelig plage for de som benekter blant dem.

 

162.

Blant dem er det også folk som tar til seg sann kunnskap og tror på det som har blitt sendt til deg, og det som ble avslørt tidligere. De samarbeider med å etablere samfunnsorden av Salat og Zakat. De tror virkelig på Allah og livet etter døden og til dem vil Vi gi en stor belønning.

 

163-164.

(Islam er ikke en ny levemåte.) Vi har sendt åpenbaring til deg i likhet med den Vi sendte til Noah og budbringere etter ham, for eksempel Abraham, Ismael, Isak, Jacob og deres avkom, Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og Jeg ga Zaboor til David. Jeg har sendt åpenbaringer til profeter nevnt til deg tidligere, inkludert Moses, i tillegg til de som ikke er nevnt spesifikk.

 

165.

Oppdraget av Rusul (tidligere profeter) var å gi folk budskap om at hvis de levde i henhold til Allahs lover, ville de føre salige liv, og for å advare dem at hvis de ikke gjør det, ville de føre et liv i fornedrelse og ruin. Disse Rusul ble sendt for den formål at folk ikke kunne si at de ikke hadde fått beskjed av Allah om hvordan de skal føre sine liv. Ingen bør ha denne klagen mot Allah, siden klare retningslinjer hadde blitt gitt til dem gjennom Rusul. Allah er faktisk allmektig og Vis.

 

166.

Allah vitner om sannheten i denne (koranen) ut av sin visdom, som Han har sendt til deg Å Rasool, og Malaika (dvs. krefter som råder i universet) vitner også om dette. Allah er tilstrekkelig som vitne

 

167.

De som ikke tror på åpenbaring og skaper hindringer i veien for Allah, går ganske sikkert langt på avveie.

 

168-169.

De som avviser Allahs lover og begår urett vil ikke finne beskyttelse hos Allah. De vil heller ikke finne den rette veien til målet foreskrevet av Ham. Stien som de følger vil lede dem til Jahannam der de skal forbli i ubestemt tid. Dette er lett i henhold til konsekvensloven.

 

170.

Å menneskeheten, nå som en Rasool har kommet til dere med sannheten fra deres forsørger, så tro på ham, fordi det vil lønne seg for dere. Men hvis dere ikke tror, merk at ingen skade vil komme på Allah av den grunn. Hele universet opererer i henhold til Allahs plan, som er basert på kunnskap og visdom

 

171.

Å bokens folk, ikke overskrid grensene fastsatt av Deen (dvs. hold alle i deres rette plass 5:77). Snakk ikke annet enn sannheten om Allah. Messias, Jesus sønn av Maria, er ikke annet enn en Rasool fra Allah, som ble skapt etter Allahs lov som ble formidlet til Maria. Hans lære var basert på åpenbaringen som var kilden til hans styrke. Så dere tror på Allah og Hans Rusul, inkludert Jesus men ikke tro ikke på "Trinity." Hvis dere unngår å tro på sistnevnte vil det være til fordel for dere. Vær oppmerksom på at Allah er den eneste autoriteten, langt over konseptet av å ha en sønn (som allerede nevnt 2:116). All univers operer i henhold til Hans plan og Han er tilstrekkelig som veileder.

 

172-173.

Dere guddommeliggjør Jesus og Malaika men ingen av dem viste forakt fra å være Allahs tjenere. Allah vil samle alle de som er arrogante og de som viser forakt til å være Hans tjenere. Men til dem som tror på Ham og handler etter hans lover, vil han gi kompensasjon i full grad og mye mer ut av Hans gavmildhet. Imidlertid vil de som har blitt foraktet og hårdnakket stå overfor en fryktelig straff og ikke finne hjelpere eller venner bortsett fra Allah.

 

174-175.

Dere menneskeheten! Allah har sendt en overbevisende lys (Koranen) til dere, som er en klar bevis for sannheten av Hans lover. Allah vil tillate dem som tror på Ham og holder fast ved Hans lover, til hans velsignelser, og vil vise dem veien som fører til Hans gunst.

 

176.

I begynnelsen av denne surah ble instrukser gitt om fordeling av arv hvor den avdøde ikke etterlater seg barn, men har brødre, søstre og foreldre (4:12). Arven etter en avdød som etterlater verken barn eller foreldre skal fordeles på følgende måte:

 

1. Dersom avdøde er en mann som har en søster, skal hun ha halvparten av arven;

2. Dersom avdøde var en kvinne, skal hennes bror være hennes eneste arving;

3. Dersom avdøde er en mann med to (eller flere) søstre, vil de sammen har to tredjedeler av arven (4:11).

4. Hvis det er flere brødre og søstre, bør distribusjon utføres i henhold til lov som deler arven slik at delen som går en mannlig er dobbelt så stor som til en kvinnelig.

 

Allah har gjort disse lovene klare for dere slik at dere kan skal feile. Allah vet alt (hva som er best for dere).