MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 114: An-Nâs

 

1.

For å oppnå formålet som er nevnt i alle foregående surah, erklær at Han er Forsørgeren av hele menneskeheten (1:1).

 

2.

Dette er loven til den Allmektige, som er den eneste med myndighet til å be om lydighet fra menneskeheten. Hans myndighet og makt råder i universet, så folk må akseptere Hans suverenitet. Han er den eneste suverene over menneskeheten.

 

3.

Bare Hans lov kan gi beskyttelse til menneskeheten, og det er bare slik mennesket kan bli trygg fra alle farer. Han er Guden til hele menneskeheten.

 

4-5

Mens vi følger de guddommelige lover nøye, må vi også være ekstremt skeptiske til folk som sniker seg frem uten at vi legger merke til dem. De hvisker inn i folks ører, og deretter trekker seg tilbake, etter å ha skapt tvil i deres sinn og svekket deres faste besluttsomhet.

 

6.

Slike folk kan være blant de fortrolige, og også blant de ukjente, og dette gjøres gjennom immaterielle styrker som opererer via umerkelig psykologisk propaganda.

 

For å opprettholde det Guddommelige systemet må man være ekstrem forsiktig og skeptisk til slike onde og destruktive egenskaper hos folk. Den eneste måten å gjøre dette på er å alltid adlyde Guds lover som automatisk holder folk unna destruksjoner.