MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 17: AL-ISRAA

 

1.

Atmosfæren i hjembyen hadde blitt uutholdelig for de troende og det var lite håp om at budskapet om islam ville bli akseptert av dem som ikke bare hadde avvist det, men planla å drepe budbringeren.)

 

Grenseløs ære til Allah som flyttet sitt hengivne en natt fra den hellige moskeen (i Mekka) til moskéen langt borte (i Medina - hvor forholdene var mye bedre) og som Vi hadde velsignet. Formålet med migrasjon var at løftene gjort av Allah med ham (Muhammed) skulle bli oppfylt. For sikkert så hører Allah alt og ser alt (20:23). (Derfor er enhver avgjørelse basert på kunnskap og visdom.)

 

2.

(Hijra, altså utvandring er ikke et nytt fenomen. Det var en del av ordningen for nesten alle budbringere. Den spilte en spesielt viktig rolle når det gjelder Moses.) Moses ble gitt boken for veiledning av Bani-Israel for å samle dem og for at de ikke skulle ta veiledning fra andre enn Allah. 

 

3.

De var etterkommere av dem som ble reddet sammen med Noah, som var en takknemlig tjener av Allah.

 

4.

Vi hadde fortalt Bani-Israel i boken at de ville føre kaos i landet to ganger og vikle seg i arroganse.

 

5.

Den første av disse anledninger var invasjon av (Nebukadnesar), som hadde en mektig hær. De invaderte den innerste delen av byer og det uunngåelige skjedde.

 

6.

Deretter gjorde dere det godt igjen, og Vi ga dere en ytterligere mulighet til å få kontroll over landet. Vi hjalp dere med å skaffe dere rikdom og avkom, og økte tallet deres betydelig.

 

7.

Dere har sett dette selv at når dere gjorde det rette var det til deres egen fordel, og da dere tok feil bane måtte dere ta konsekvensene av deres gale handlinger. Når tiden for reaksjonen til andre etappe (invasjonen av Titus) kom, var folk hevet opp til å ydmyke dere. De gikk inn i templet som på tidligere anledning og ødela alt som kom i deres vei (17:104).

 

8.

Deres livs forsmedelser fortsetter fremdeles, men det er enda en sjanse for deres renessanse. Hvis deres følger etter denne budbringeren som har kommet til deres tilholdssted (Medina), og adopterer den rette banen, vil dere motta Allahs velsignelser (7:156-157). Hvis dere behandler ham på samme måte som dere behandlet de forrige budbringere, vil dere nødvendigvis bli kompensert for det av Allah og deres tilstand blir av Jahannam som fungerer som fengsel for de som forkaster den rette banen.

 

9-10.

I Koranen som Vi har åpenbart til denne budbringeren finnes det veiledning mot levemåten som er mest balansert og appellerer de som tror og gjør gode handlinger, at de skal ha stor vederlag, og til dem som ikke tror i livet heretter, at de skal få alvorlig refselse.

 

11.

(Det er ikke mulig for en mann å finne ut av det som er absolutt godt eller ondt for ham på egenhånd.) Dette er grunnen til at han noen ganger adopterer det som kan i virkeligheten være skadelig for ham, og andre ganger det som kan være bra for ham (etter sine erfaringer). Mennesket er utsatt for å være annerledes (enn andre skapninger). (Derfor har mennesket behov av åpenbaring som veileder ham om valget mellom rett og galt.)

 

12.

Allah har gjort natten og dagen til to tegn. Tegn av natten er at den er uten lys og tegn på dagen er at den er full av lys slik at dere kan sikre dere Allahs velsignelser. Vekslingen av natt og dag er nødvendig, slik at dere kan beregne år og holde regnskap - Allah har gjort alt meget klart (og dermed balansert) (6:97, 10:5).

 

13.

Kampen mellom det gode og det onde fortsetter i selve mennesket, og dette ansvaret henger rundt halsen hans. Denne kampen foregår ingen steder enn i en selv. I løpet av dette livet forblir mange tanker, følelser og begjær skjult i det ubevisste sinn. På Revolusjonens dag vil alle disse bli tatt hånd om, med andre ord, posten som hadde vært foldet hittil vil bli brettet ut.

 

14.

Allahs system vil si til ham: "Vurder din egen regnskap. I dag skal ditt eget samvittighet føre regnskap for deg."

 

15.

Denne posten er et bevis på at hver enkel som følger den rette veien vil gjøre det til sin egen fordel, og den som går seg vill, vil høste konsekvensene av dette selv. En skal ikke bære byrden av en annen. Allah ruinerer ikke en nasjon før Han sender en budbringer mot dem for å advare dem mot konsekvensene av å følge feil vei.

 

16.

Det som vanligvis skjer er at i stedet for å bli oppmerksomme på advarselen, blir de som utnytter andres arbeid mer innstilt på deres feilgjerninger. Vår konsekvenslov tar sin gang og dømmer alle som trosser dens grenser til de er helt ruinert.

 

17.

(Reflekter over historien) mange generasjoner siden hadde Vår ordning ruinert nasjonen til Noah (noe som viser at Forsørgeren har nok bevissthet og innsikt om ugjerninger av Hans skapninger).

 

18-20.

Det er to kategorier av mennesker. Den ene er av dem som bare har tro på denne verden og den andre av de som tror på denne verden og den neste. Begge arbeider for å sikre velsignelser av denne verden som de vil få i henhold til deres innsats. Allah hjelper dem begge og står ikke i veien for noen av dem. Fruktene av arbeidet til de som kun tror på denne verden vil være begrenset til denne verden mens i det hinsidige vil de bli dømt til tilstanden av Jahannam hvor de vil bli forlatt. Men de som også tror på det hinsidige skal kompenseres for deres innsats både i denne verden og den neste (2:200-201, 11:15-16, 42:20, 96:20).

 

21-22.

Bare reflekter over hvordan noen mennesker får bedre gaver av velsignelser enn andre i denne verden, men i det hinsidige er det høyere grader og langt større velsignelser. (Og for å oppnå dette) må dere adlyde kun Allahs lover og ikke knytte andre med Hans autoritet. Ellers vil dere stå fordømt og forlatt (43:84).

 

23-24.

For forbedring av livet heretter, har Allah foreskrevet noen permanente verdier som:

1 Dere skal adlyde kun Allahs lover.

2 Dere bør bøte på manglene av gamle foreldre.

3 Dersom en eller begge av dem blir gamle, bør dere ikke vise hovmod eller bebreide dem, men snakke med dem respektfullt (36:68).

4 Dere bør gi dem beskyttelse med all kjærlighet og si, "min Forsørger! Gi meg styrke til å gi dem midler til næring slik de hadde skaffet dem for meg i min barndom."

 

25.

Du skal ikke gjøre alt dette på en mekanisk måte, men fra kjernen av ditt hjerte, og alltid ha det i bakhodet at det du gjør for dine foreldre bidrar i utviklingen av din egen selvrespekt. Allah er beskytter av de som går tilbake til Hans lover for egen beskyttelse.

 

26.

Når en snakker om permanente verdier så bør dere gi nære slektninger deres rett. Dere må også hjelpe og andre som trenger deres hjelp, samt strandet vegfarende. (Denne hjelpen bør gis til dem som deres rett. Det er dermed ikke snakk om veldedighet (70:24).)

 

27.

Du skal ikke sløse bort din rikdom, for de som gjør det tilhører brorskapet av Shait'an som er et symbol på de som trosser Allahs lover.

 

28.

Dersom det skjer at en trengende person kommer til deg og du selv søker hjelp fra Allah og kan ikke hjelpe ham, så bør du minst gi ham et ord av sympati.

 

29.

Når det gjelder dine personlige utgifter, så er den grunnleggende regelen at dine armer skal ikke være bundet til halsen eller være så åpne at du sitter med ingenting selv og blir dermed selv redusert til fattigdom.

 

30.

Husk at livsopphold er gitt i forhold til innsatsen, så du bør gjøre maksimal innsats for å sikre deg det (53:39). Han er fult bevisst og har innsikt om Hans folk.

 

31.

Du skal ikke drepe barna dine, eller frata dem midler til utvikling av frykt for å bli redusert til fattigdom. Det ville være en fryktelig forbrytelse å gjøre det. Det er ansvaret velferdssystemet å sørge for både deg og for dem.

 

32.

Du bør ikke la engang tanken på utroskap komme i nærheten av deg for det er en usømmelig handling, og åpner en vei for andre onder.

 

33.

Du skal ikke på urettferdig vis ta liv som Allah har gjort hellig. Hvis noen blir drept urettferdig, vil guddommelig ordning (staten) selv være ansvarlig for å sikre rettferdighet for ham. Denne myndigheten som avgjør saken skal også se til at straffen er i samsvar med rettferdighet. Rettferdighet må inntreffe for begge parter, (5:32, 2:178, 6:152, 42:40).

 

34.

Du skal ikke ta del i eiendommen til den foreldreløse som du er verge for, med mindre det er til hans/hennes fordel, til han/henne oppnår modenhet (6:153). Du bør alltid oppfylle dine forpliktelser, Hver satsing av deg skal det føres regnskap for.

 

35.

Når du måler ut noe, bør du måle det fult. Når du veier noe, bør du holde vekten jevnt. (Med andre ord, aldri fuske i regnskap. Dette er hvordan samfunnet vil være i stand til å opprettholde sin økonomiske balanse (83:1-3).) Dette er rettferdig (for alle) og mye bedre for den endelige analysen.

 

36.

Du skal ikke ta et standpunkt (om noe) som du ikke har noe personlig kjennskap til. Bruk alle midler for undersøkelse, og dermed kom til en konklusjon. Allah har gitt dere alle nødvendige evner til dette formålet. Tankekraft, hørsel, syn og hjertet, alle disse evner skal ta del i å svare i forhold til spørsmål om personlig henvendelse ble gjort til en aktuell sak.

 

37.

Du skal ikke være stolt fordi du ikke kan splitte jorden, eller oppnå samme høye status som fjell (31:19, 40:75, 3:187).

 

38.

Om dere går imot noen av disse direktivene, vil dere bli forlatt av deres Forsørger.

 

39.

Alle disse regler som er fulle av visdom har blitt avslørt for dere av deres Forsørger. Ingen bør derfor sette opp likestilte til Allah. (Altså ikke sette opp andre regler imot disse) Hvis noen gjør slikt, vil han bli overført til tilstanden av Jahannam, fordømt og forlatt (2:269).

 

40.

Når det er snakk om de som tyr til overtro og mener at Allah har tatt Malaika til sine allierte for å forsterke seg, spør dem: kan det tenkes at Allah som forsterker dere med sine velsignelser, skulle trenge Malaika til å styrke sin makt? Hvor forferdelig er det at dere sier slike ting! (16:57).

 

41.

Bare tenk igjennom, hvor mange forskjellige måter har Vi brukt til å forklare om det som er bra for dem i denne Koranen, men deres avsky økes stadig (17:89).

 

42.

Disse menneskene sier at Allah har allierte som de har satt opp som Hans likestilte. Du budbringer, fortell dem som har denne tankegangen at om dette hadde vært tilfellet, ville disse såkalte likestilte ha utviklet midler til å dele kontroll av universet med Allah. I så fall ville det ha vært fullstendig kaos (21:22).

 

43:

(Universet er ikke i kaos alle ting fungerer ifølge samme sett av lover) Det er derfor klart, at Allah er langt over det de tillegger ham.

 

44.

Alt som eksisterer i alle himler og jord utfører gjennomføringen av Allahs plan, og priser Han (ved å følge hans lover). Men (pga begrenset kunnskap), kan du ikke (imidlertid) sette pris på bruken av dette fenomenet. Allah gir beskyttelse til alt i en meget subtil måte (slik at de fortsetter å fungere etter planen uten avbrudd).

 

45-46.

Disse folka har bestemt seg for å ikke godta budskapet som budbringeren kommer med, og for å ikke tro på livet heretter. Når du presenterer Koranen til dem, faller en umerkelig teppe mellom deg og dem. Dette resulterer at deres hjerter (og sinn) blir dekket, og deres ører blir døve, dermed forstår de ikke det du sier, og spesielt når du sier at det bare er ett Allah, snur de raskt ryggen til deg i aversjon (39:45).

 

47.

Vi vet hva de egentlig ønsker å høre når de gir deg et øre, og hva de hvisker til hverandre når de ler av deg bak din rygg. Vi vet også at de sier til de troende: "Dere er dumme som følger en forvirret mann."

 

48.

Bare se hvordan de hermer etter deg med hån, fordi de har gått seg vill (7:198, 10:42, 47:16), og finner nå ikke veien (til sannheten).

 

49.

De håner deg fordi du forteller dem at etter at de er redusert til bein og støv kan de igjen bli reist opp som en ny skapning (17:98).

 

50-52.

Si til dem: "Dette kan bli gjort selv om dere ble til stein og jern eller andre stoffer som dere anser til å være de hardeste.” De vil svare skarpt: "Hvem vil bringe oss tilbake til livet"? Si: "Den som skapte dere første gang" (da det ikke engang eksisterte en fnugg av dere, denne gangen vil det i det minste være rester av dere), (så hvis døde kan komme til liv igjen, kan nasjoner også gjenvinne styrke - ved å følge Hans lover). Da vil de riste på hodet og si: "Når skal dette inntreffe"? Si: "Tidspunktet for dette kan være nærmere enn dere tror. Dette vil skje i denne verden når dere aksepterer Allahs lover og deltar i den Guddommelige samfunnsorden for å gjøre dere verdige. Deres nasjon vil få et nytt liv og dere vil glemme alt om det som skjedde i fortiden og vil i fremtiden tro at nedgangstidene var bare noe dere drømte om for en liten stund."

 

53.

Du budbringer, må du spørre de som har akseptert Allahs lover, å snakke forsiktig til de vantro og til hverandre, for Shait'an er alltid på utkikk om hvordan den kan skape splid blant dere. Shait'en er menneskets verste fiende.

 

54.

Allah vet alt om dere. Hvis dere følger Hans lover vil Han skjenke sin gunst på dere. Hvis dere går imot dem, vil dere få negative konsekvenser av deres egne handlinger. Dere er ansvarlige for deres handlinger, og budbringeren har ikke blitt sendt som en vokter over dere for å ta skylden av deres gjerninger.

 

55.

Allah er godt klar over alt i universet. Han hadde sendt budbringere til enhver nasjon. Blant dem var David som ble gitt Zaboor (Salmene) som også ble gitt til andre. Det var ingen forskjell blant disse budbringere med hensyn til meldingen de fikk. De ble imidlertid skilt fra hverandre som resultat av deres forskjellige handlinger (2:253).

 

56.

Si til dem som lever etter andre regler enn de gitt av Allah, at de skal be om hjelp fra dem som de setter opp som Allahs likestilte. Du vil finne ut at de ikke har noe makt til å avlaste dem fra nød eller for å få til en endring i deres tilstand.

 

57.

Blant dem som de setter opp som Allahs likestilte, finnes de som folk anser til å være Allahs nærmeste, siden de selv forsøker å oppnå nærhet til Allah og håper for hans gunst og frykter Hans straff.

 

58.

Disse menneskene tror at det samfunnssystemet de har laget er så sterk at ingen kan erstatte den. Fortell dem at ingen system bygd på feil grunnlag vil vare for alltid. Den vil bli ødelagt her i denne verden, og dens opprettholdere vil blir utsatt for fryktelig straff. Alt dette er forklart i boken som inneholder konsekvenslovens bestemmelser.

 

59.

De sier at hvis du er sannferdig i kravet ditt så bør du vise dem noe synlige bevis på det. Ingenting kan hindre Allah fra å bringe frem slike bevis, men historien har vist at mennesker som ikke baserer seg på fornuft lærer sjelden noe av slike bevis. For eksempel, folket Thamud hadde gjort en avtale med sin budbringer at de ville tillate alle dyrene til å drikke vann fra lokale vannkilder. For å se om de hedret denne avtalen, ble en hun-kamel merket for formålet. Ikke bare brøt de deres avtale, men de slaktet den. Vi sender ikke disse tegn for andre formål enn å formidle en advarsel (7:77, 11:65, 26:155-156, 54:28-29, 91:11-15).

 

60.

Allah gir advarsler til feilutøvere gjennom sine budbringere. Hvis de åpner deres sinn fra fordommer og tenker igjennom advarsler mot seg, vil de innse at deres handlinger kan frembringe det de har blir advart imot. For eksempel, i den tidlige fasen av denne bevegelsen, ble disse menneskene fortalt at de ville bli brakt mot det de er advart mot, gradvis, men de bare hånet dette. Du hadde fortalt dem ditt synspunkt ved å la dem vite at du (og din gruppe) ville komme tilbake til Mekka seirende en dag (48:27), men de tok dette aldri seriøst. Ved lignelsen fra historien om "det forbudte treet" nevnt i Koranen (37:62, 44:43, 56:52) ble de advart om at dersom deres ledere ikke avsto fra å motsette seg Allahs lover, ville de bli vanæret og ydmyket. Men de bare hånet dette. Disse advarslene ble gitt for å kurere dem, men det bare økte deres opprørstrang som i tilfellet av Iblees.

 

61-62.

Historien om Iblees og Adam har vært fortalt før. Vi ba til Malaika om å ”bøye” seg for Adam og de gjorde det. Men Iblees nektet å gjøre. Han sa "Skal jeg bøye meg for ham som Du har laget av ren leire og opphøyet over meg? Hvis Du gir meg frist til den dag det ikke er mennesker igjen på jorda, vil Du se hvordan jeg undertrykker og ydmyker hans avkom - alle, unntatt noen få" (2:30-39, 7:11-14, 15:27-41).

 

63-65.

Allah sa: "greit, sett i gang. Den som fra blant mennesker følger deg, skal få konsekvenser, og du vil ende opp i Jahannam. "Jeg vet hva slags ordninger du planlegger for å føre dem på villspor. Noen vil du lokke gjennom din propaganda, noen vil du angripe med alle krefter i din besittelse, mens andre gjennom forurensning av økonomisk uorden, noen ved å ødelegge deres barn gjennom feil utdanning og andre ved å tilby dem ulike tilbydere. Kort sagt, du vil ødelegge dem med forlokkende løfter. (Du kan gjøre hva du vil, men) du vil ikke ha noen makt over mine tilhengere som skal følge mine lover, for ingen andre lover er verdig statusen som lover fra din Forsørger.

 

66.

Hvor troverdige Allahs Lover er, opplever du til daglig. For eksempel så muliggjør Hans lover at skipene seiler jevnt på havet, slik at dere kan søke Hans gavmildhet. (Utnytte naturen til deres fordel). Dette er hans gunst for dere.

 

67.

Når en ulykke rammer dere på sjøen så utnytter dere Allahs lover som hjelper dere til deres unnsetning. Problemene kan dere kun overvinne om dere følger Allahs lover. Men når problemer er over og dere kommer dere trygt til land, snur dere igjen bort fra Ham. (og begynner å leve etter menneskelagde lover og regler). Hvor utakknemlig er mennesket.

 

68.

Når dere kommer dere til land tror dere er helt trygge, kan dere også bli utsatt for andre ulykker som ras eller sandstorm. I så fall vil dere ikke finne noe annet til å beskytte dere, bortsett fra Allahs lover.

 

69.

Er dere sikre på at dere ikke kommer til å drukne på deres neste sjøreise? Om dere igjen ikke opptrer etter Allahs lover, så vil dere igjen bli hjelpeløse.

 

70.

Fysiske krefter som opererer i universet er mektige og kraftfulle, men menneskeheten har fått overlegenhet over dem alle. Mennesket har makt til å lære seg egenskaper av disse kreftene og utnytte dem, altså så bøyer disse kreftene seg foran menneskeheten. Vi har beæret mennesket (og som resultat, gitt han evnen til å ta til seg kunnskap så) han kan erobre kreftene av natur på land og sjø, og dermed tjene hyggelige livsopphold for seg selv. På denne måten har Vi faktisk gitt mennesket overlegenhet over alle andre kreasjoner!

 

71.

Men menneskeliv er ikke begrenset til det fysiske livet. Det er et annet liv som baserer seg på ens handlinger og tro som fortsetter etter dette livet (15:13).) Og den Dag da alle mennesker skal kalles sammen med deres regnskap vil de som blir gitt deres regnskap i høyre hånd lese den opp, og de vil ikke være urettferdige i dens lesing i den minste grad.

 

72.

Men dette betyr ikke at konsekvensene av menneskelige handlinger vil manifestere seg bare i livet heretter. De påvirker deres liv også i denne verden. Så den som er blind i denne verden (og ikke ser at hans velstand er avhengig av å følge Allahs lover), vil også forbli blind i det hinsidige, enda lenger unna på avveie fra banen (av sannheten).

 

73.

Dine motstandere prøvde hardt å lokke deg bort fra det vi hadde åpenbart for deg og få deg til å erstatte noe annet i vårt navn, og dermed ta deg som en venn.

 

74.

Hadde du ikke levd trofast til Allahs lover, hadde du kanskje lent deg litt mot dem (10:15, 11:113, 68:9). Men nå har du innsett sannheten og er overbevist at Allahs lover, både de i naturen og de for samfunnsetablering, er de beste. Dermed blir du ikke lokket mot noe annet.

 

75.

I så fall ville du ha smakt dobbelt straff i denne verden, så vel som i det neste, og du ville ikke ha funnet noe som hjelper mot Allah.

 

76.

Jødene i Medina hadde bestemt seg for å gjøre livet så vanskelig for deg at du ville bli tvunget til å forlate også dette stedet. Hvis dette hadde skjedd, ville de ikke ha hatt noe mer angretid.

 

77.

Dette var Vår måte for budbringere som vi hadde sendt før deg, og du vil ikke finne noe endring i planen for deg selv i motsetning til dem.

 

78-79.

Dette vil imidlertid ikke skje automatisk. Du må streve hardt for det. Du må følge et bestemt program. Før dagens morgener, lag en timeplan for hele dagen i lys av Koranen, siden denne tiden er veldig hyggelig for en slik tenking. Deretter, fra gryende av dagen til kvelden, følg denne planen praktisk. I de tidlige timer av natten rådfør deg med dine følgesvenner (73:20). I de sene nattetimer på natten kan du stå opp dersom det er nødvendig, dette er imidlertid frivillig handling fra din side. Hvis du og dine følgesvenner følger dette programmet ivrig, vil du snart få en opphøyet posisjon, ros og ære i øynene av hele verden.

 

80.

Si: "min forsørger, uansett hvilket situasjonen jeg befinner meg selv i, nå eller i fremtiden, la meg komme frem til hyggelige resultater og gi meg styrke som i enhver situasjon skal bære meg ut."

 

81-82.

Du budbringer, annonser for hele verden at sannheten har manifestert seg og løgn er forsvunnet, for falskhet har forsvunnet, for løgn i sin natur må gå til grunne til slutt. Dette vil også skje ved å følge denne Koranen (trinnvis) som er helbredende og velsignelse for dem som tror, men som øker tapet og nød for de som avviser den.

 

83.

Stillingen til de som ikke tror på Allahs lover (både naturlige og sosiale) er at når favører er skjenket dem, lever de og vokser likegyldige til dem, men når nød overtar dem, faller de i fortvilelse.

 

84.

Vi har skjenket mennesket friheten til å velge, men han skaper regler for seg selv som begrenser hans frihet. Hans handlinger er dermed begrenset av hans selvlagde lover og tro. Han er fortsatt i selvbedrag at han følger den rette veien. Men kriteriet for å bedømme hvem som følger den rette veien er kun Allahs lover og kun de begrensninger som Han bestemmer.

 

85.

Når du sier, "Dette er Allahs Åpenbaring som jeg formidler til dere," spør de deg om hva som er åpenbaringens karakter. Fortell dem at det tilhører Allahs rike kalt Amr, som det ikke er mulig å forstå seg på med den knappe kunnskapen som mennesker har.

 

86-89.

Dersom vi velger å ta bort det som Vi har åpenbart for deg, kan du ikke finne noe å bønnfalle din sak mot oss med. Det er bare Allahs gunst at det er åpenbart for deg og er faktisk en stor velsignelse mot deg fra Ham. (2:105, 6:125, 14:11).

 

Om Jinn og Ins skulle slå sammen deres styrker og forsøke å produsere noe bedre enn denne Koranen, ville de aldri klare det. Men den ene gruppen kan hjelpe den andre til å forstå seg på den (2:23, 10:38, 11:13). Vi har i denne Koranen forklart sannheten til mennesket på ulike måter, men de fleste mennesker vil ikke forstå det og benekter den uten å gjøre et forsøk på å forstå den (17:41).

 

90-93.

I stedet for å reflektere over Koranen kommer de krevende til deg så du kan vise dem mirakler som å forårsake en fontene til å sprute på dem fra jorden, eller fremskaffe en frukthage av daddelpalmer og vindruer, eller forårsake bekker til å renne voldsomt der, eller få himmelen til å falle i biter som du har truet dem med, eller få Allah eller Malaika til å presentere seg for dem, eller at du fremviser et palass av gull bygget for deg, eller at du opphøyer deg til himmelen. De vil ikke tro selv av din oppstigning til himmelen før du forårsaker en fysisk bok til å komme ned til dem fra himmelen som de skal kunne lese selv" (26:187, 6:35).

 

Fortell dem: "Min Forsørger er meget opphøyet enn å tvinge dere til å tro på noe gjennom mirakler, mens jeg er bare et menneske og Hans budbringer."

 

94-98.

De tror ikke på deg fordi du er et menneske. Dette er ikke et nytt fenomen. Når Vi (i fortid) hadde sendt en budbringer, protesterte folk på hvorfor et menneske hadde blitt sendt til dem. Denne innvendingen sto i deres vei fra å akseptere Hans lære. Si til dem "Om verden hadde vært et sted med engler hvor kun engler bodde i stedet for mennesker, hadde Allah for sikkert ha sendt ned en engel som budbringer (43:60). Jeg kan bare si at Allah er tilstrekkelig vitne mellom dere og meg til å avgjøre sånne ting. Han vet alt om mennesker. Jeg kan bare si så mye at kun de som følger Hans veiledning vil være på rett vei, og de som går på avveier vil ikke finne noen hjelper.

 

På Dagen av regnskap skal Vi samle dem liggende hodekulls, blinde, døve og stumme og deres tilstand vil bli av Jahannam. Når ”brannen” av denne Jahannam begynner å avta, vil de bli gjentent som konsekvens av Allahs lover. Dette er deres vederlag for å ha nektet å tro på lover og for å ha erklært "Skal vi gjenskapes som nye skapninger etter at vi er redusert til støv"?

 

99.

Har de ikke reflekterer over at Allah som skapte hele universet ut av ingenting, er i stand til å skape lignende av dem, og at Han har planlagt (i følge Hans lover) at alle har en tid av livet deres i denne verden, og at dette hersker det ingen tvil om? Men de fortsetter å fornekte.

 

100.

Resultatet av deres tro om at livet er begrenset til denne verden er at de mener at det er greit å beholde deres rikdom for seg selv. Hvis du spør dem om å frigjøre deres rikdom for bruk av de som trenger det, nekter de å gjøre det av frykt for sin nedgang. Mennesket som lever etter menneskelagte regler, blir griske.

 

101.

For å klargjøre hva konsekvensene av en slik holdning er, fortell dem historien av Moses og Farao. Før Farao ble ruinert hadde Vi sendt Moses til ham med ni klare tegn. Hvis motstanderne holder tvil om det, be dem om å forstå det fra eksemplet av Bani-Israel. Da Moses kom til Farao, sa Farao at etter hans mening var Moses en forhekset mann (7:130-33, 27:12).

 

102.

Han sa videre til Farao, "Jeg føler at du er overbevist i ditt hjerte at det jeg sier virkelig er fra Forsørgeren av himmel og jord, men egoet tillater deg ikke til å bekjenne dette åpent (27:14) . Du sier at jeg er forhekset, men jeg finner deg til å være en person blottet for fornuft, fordi ødeleggelse og undergang sluker deg fra alle kanter, men du innser det ikke."

 

103.

Farao prøvde hver taktikk for å fjerne Bani-Israel fra landet, men til ingen nytte. Men han og hans kamerater (i sine forsøk) kom til et punkt hvor de var maktløse.

 

104.

Deretter ba Vi Bani-Israel om å slå seg ned i landet, og at når den andre etappen kom (17:4-7) ville de bli angrepet. De ble også fortalt at de ville bli gitt en mulighet til å igjen reise sin nasjon når den siste av budbringeren hadde kommet.

 

105.

Vi har åpenbart denne Koranen med sannhet, og sendt den til deg for å gi glade budskap til de troende og advare feilutøvere (7:156).

 

106.

Siden hensikten var at folk skal akseptere Koranen etter å ha blitt overbevist om dens sannhet, åpenbarte Vi det ikke i sin helhet, men stykkevis, slik at du kan presentere det for dem med langsom overveielse.

 

107-109.

Du budbringer, si til dem "Enten dere alle tror på det eller ikke, utgjør ikke mye forskjell, men denne boken kan bli forstått av dem som har innsikt, kunnskap og visdom, og når det er presentert for de som er tidligere utrustet med kunnskap, vil de reflektere over det og vil akseptere den og utbryte, "opphøyet er vår Forsørger. Vi er sikre på at alle Hans løfter vil bli oppfylt." Dette uttaler de med full ydmykhet og tårer i øynene.

 

110.

Du budbringer, fortell dem: "Om dere kaller Ham ved navn Allah eller Rahman, spiller ingen rolle i virkeligheten. Alle Hans navn (karakteristikker) er gode og fasetter det samme. Ikke vær høyrøstet eller lavtonet i Sal’at forsamlinger, men adopter en metode i mellom."

 

111.

Fortell dem at Allah som vi tror på:

 

1. er verdig all beundring,

2. har ikke noen avkom,

3. har ingen likestilte i hans suverenitet,

4. er ikke svak,

5. trenger ingen beskytter.

 

Hensikten med vårt liv er å etablere Hans Ordren i verden (9:33, 79:7)