MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 32: AS-SAJDAH

 

1.

Allah den allvitende, den vise sier:

 

2.

Dette er den guddommelige Koden som ikke inneholder noe usikkerhet, tvetydighet eller psykologisk forvirring. Den har blitt åpenbart av den Allmektige, som gir næring til alt i universet.

 

3.

Disse menneskene hevder at han (budbringeren) har fabrikkert denne Koranen. Fakta er at denne boken, som har blitt åpenbart fra Forsørgeren, garanterer positive og konkrete resultater. Intet menneske kan produsere en slik bok. Målet er at du bør (først) kunne advare folk som aldri har blitt advart før, om de destruktive resultatene av deres ugjerninger (28:46, 36:6), slik at de dermed kan ta rett kurs.

 

4.

Denne veiledningen har kommet fra Allah, som har skapt himmelen og jorden og alt som er i mellom (i form som du ser), i seks evigheter som passerte dem gjennom ulike stadier. Han har beholdt deres sentrale kontroll (7:54). Når full kontroll og myndighet over universet er med Ham, hvem andre enn Ham kan beskytte deg eller høre din bønn? Kan du ikke visualisere virkeligheten på grunnlag av dette beviset (at livet også skal være underlagt guddommelige lover)?

 

5.

(Hva det menes med å sette forskjellige ting i universet gjennom ulike stadier, skal forstås klart. Hans fremgangsmåte av å skape noe er) Når Han bestemmer seg for å starte et prosjekt, så innledes det umiddelbart fra det laveste nivået, men utvikler seg sakte og sikkert, i henhold til Hans lov av evolusjon, (med samarbeid eller hjelp av ulike fysiske elementer, passerer prosessen gjennom ulike stadier) og utvikler seg til sin destinasjon som er fastsatt av Gud (35:10). Varigheten av disse evolusjonære stadiene, etter å telle, kan være tusen år (22:47), og i noen tilfeller kan det også være femti tusen år (70:4).

 

6.

Denne prosessen med etableringen og utvikling skjer under bestemmelser av den allmektige, som er klar over de latente potensialer av alt og vet også i hvilken grad disse manifesterer seg (og hvor mye gjenstår). Alt dette skjer i henhold til den guddommelige loven, som har makt til å ta alt til dens destinasjon, gjennom riktig utvikling.

 

7.

For dette formålet har Han opprettholdt en god balanse i etableringen av alt, og en av Hans ordninger er skapelsen av mennesket. (Etter at ordningen ble opprettet) startet menneskets skapelse fra uorganisk materie hvor han før dette lå i livløs i form av leire.

 

8.

(Deretter ble dette uorganiske materialet blandet med vann ~ 37:11 og det første tegnet til liv kom frem). Men tid ble denne prosessen endret til et punkt der mennesket ble videre født som resultat av samboerskap mellom en mann og en kvinne.

 

9.

Deretter opprettet Guds lov riktig balanse i det ufødte barnet. (Fram til dette stadiet, er prosessen med etableringen det samme hos menneske og dyr. Men deretter, gjennomgår mennesker en annen umiddelbart evolusjonær prosess som er fullstendig forskjellig fra dyr. Det er) Gud fyller mennesket med en gnist av Hans guddommelig Energy (som kalles "menneskelig personlighet og som gir ham mulighet for skjønn og valg).

 

Og se! På denne måten former Han deres egenskaper til å høre og se (som tillater dere å samle til dere kunnskap basert på sanser) samt et sinn. Men bare noen få personer bruker disse fakultetene riktig.

 

10.

Det er underlig at mennesker Vi skapte ut av livløs uorganisk materie, hever innvendinger, "Hvordan er det mulig at etter at Vi dør og blir til støv, at vi vil igjen bli gjenopprettet til et nytt liv?" Fakta er at kun de som ikke ønsker å stilles til retten for å motta konsekvenser av deres handlinger, kommer med slike innvendinger.

 

11.

Fortell dem, "Våre himmelske krefter kontrollerer funksjoner av deres fysiske systemer, og tar dere gradvis mot døden. En dag vil deres fysiske eksistens slutte å fungere. Men dette vil kun stoppe kroppen deres. Deres menneskelige personlighet vil ikke omkomme, for den forsetter videre, og dens framtid avgjøres av gjerninger utført av dere i denne verden.

 

12.

Hvis dere tenker etter, så vil dere innse at alle de som har gjerninger av å være skyldige og veldig arrogante og hovmodige i denne verden, vil stå foran Allmektige med hodet ned i skam. De vil si, "vår Forsørger! Nå som vi har sett alt med våre egne øyne og har hørt med våre egne ører, har vi full tillit til Din konsekvenslov. Hvis du bare returnerer oss til våre tidligere liv, vil du se hvor oppriktige vi blir med å begå rettferdige gjerninger. (23:99-100.)

 

13.

Men de er ikke klar over at hvis det var Vårt ønske om å tvinge dem til rette vei ved å vise dem lidelse og straff først, ville dette ikke ha vært noe vanskelig for oss. De ville ha blitt født til å følge riktig kurs av seg selv. De ville ikke hatt evnen til ulydighet. Imidlertid ville dette ha vært mot våre Lover, som har gitt mennesker evnen av fri vilje. Vi ønsker ikke å tvinge dem til rett vei ved å frata dem deres valg. Det er ingen kreditt i å gå på rett vei, hvis man er tvunget til det.

 

Vi har vist begge måter til mennesker (76:3). En fører til lidelse og den andre til fred. Det er dermed opptil ham å velge den veien han liker. Mennesker derimot, enten de er siviliserte eller nomader, velger normalt den feilaktige banen og faller inn i "Jahannam" av lidelse og ødeleggelse. Dermed blir de konfrontert av Vår konsekvenslov, som er en realitet.

 

14.

De vil bli fortalt, "Smak resultatet av deres handlinger. Dere trudde at konsekvensloven blir rett og slett nevnt tilfeldig. Som sådan fokuserte dere ikke på dommedag, og glemte det helt. Nå vil dere måtte smake denne refselsen, som er en uunngåelig resultat av deres egne ugjerninger. Vi vil ikke beskytte dere mot den."

 

15.

Til tross for alle bevis, vil ikke enkelte tro på sannheten av Vårt lov. De eneste som tror på det, er de som virkelig reflekterer over budskapet når den formidles til dem (25:73), og dermed bøyer seg for den i full underkastelse. Deretter jobber de hardt for den praktiske etableringen av guddommelig orden, slik at når hyggelige og positive resultater vises, kan alle spontant forkynne: "Sannelig, dette er det samfunnssystemet som fortjener all beundring." De holder seg kontinuerlig opptatt i denne kampen, under enhver omstendighet og skryter ikke av det.

 

16.

Slik er tilstanden av deres evigvarende kamp og engasjement, at kroppene deres sjelden berører senger for hvile (de er altså bekymret dag og natt). De påberoper guddommelig veiledning i alle ledd for å skape en hyggelig atmosfære i samfunnet, og holder det trygt fra alle farer (de passer på at de ikke begår noen feil). For å oppnå dette målet, fortsetter de å holde alle midler de har mottatt åpne for de som har mottatt mindre enn nødvendig og dermed er i nød. (På denne måten tar det Guddommelige Systemet en praktisk form.)

 

17.

Resultatene av deres innsats er tydelige i denne verden, men ingen kan forstå den store gleden og den herlige belønningen som venter dem i det hinsidige, som resultat av deres gjerninger. Det er hinsides menneskelig fantasi.

 

18.

Etter å ha reflektert over disse fakta, kan dere noen gang si at de som følger rett kurs bestemt av Allah, er likestilte de som forlater det og kommer på avveie?

 

19.

Tilholdsstedet for de som følger det rette kurset, og om tror på sannheten av lover og gjør rettferdige gjerninger, vil være "Jannat av salige herligheter". Der i vil de bli ønsket velkommen og respektert som verdige gjester.

 

20.

Men, bolig til de som går på feil vei av ulydighet, vil være "Jahannam av fryktelig straff ". De vil gjøre deres beste for å komme seg ut av det på en eller annen mulig måte, men når de vil forsøke å rømme vil de bli drevet tilbake til det og bli fortalt, "Smak av pine av lidelse som dere pleide å benekte."

 

21.

Men før Vi påfører dem en så ødeleggende straff, vil Vi straffe dem i mindre grad, i håp om at de skal lære en lekse fra den og slå til rett kurs. (Men hvis de ikke gjør det og fortsetter med sine overtredelser, vil den ultimate ødeleggelsen komme, som ingen kan unnslippe.)

 

22.

Bare tenk for dere selv om hvem skulle være mer urettferdig enn den som vender seg bort når den guddommelige loven presenteres? Vår konsekvenslov vil helt sikkert påføre straff på den som er skyldig i ugjerninger.

 

23.

Tidligere hadde Vi også gitt en tilsvarende leveregel til Moses, i lys av hvor Bani-Israel skulle trå den rette vei. Men dem gjorde opprør mot de enkelte, og ble dermed straffet. Dere bør ikke ha noe tvil i deres sinn, at selv dere kan bli straffet på tilsvarende måte.

 

24.

I motsetning var det folk blant dem som hadde full overbevisning på sannheten av våre lover. De fulgte dem og var standhaftige. Resultatet var at Vi ga dem ledelsen over andre nasjoner, som de veiledet i henhold til våre lover.

 

25.

Men som tiden gikk, begynte de å skape kontroverser i guddommelige lover (og slik mistet de sin ledelse over nasjonene og ble utsatt for ydmykelse og vanære). Beslutningen om forskjellene vil bli tatt på oppstandelsens dag, (siden de selv har gått bort). (Men for folk som fulgte dem, vil beslutningen om hvilke forhold de skilte seg på, vil bli tatt i henhold til dommen foreskrevet i Koranen, som vil snart finne sted).

 

26.

(Etter alle grunnene og bevisene som har blitt presentert, og de historiske fakta som har blitt referert til) Realiteten skal ha blitt helt klart for dem at Vi har ødelagt mange tidligere nasjoner (på grunn av deres feilaktige måter). (Disse eksemplene er ikke av nasjoner som bodde langt unna). Folk i disse land går forbi ruinene av deres boliger. Om de bare hadde vært villige til å tenke årsakene som styrtet disse folkene, som etterlot seg disse ruinene. Disse ruinene gir klare bevis om sannheten av disse lover. Vil de ikke, selv etter dette, lytte til riktige råd?

 

27.

(Ved å se disse ruinene, kan de lett forstå hva som skjer hvis man følger feil sti). (Men hvis de ønsker å forstå hva som skjer hvis de følger den riktige banen, så kan de vurdere følgende) Vi forårsaker regnvannet til å falle på tørt land (og hvordan dette stykket land florerer dets potensial til vekst). Den produserer avlinger og andre urter som de og deres kveg spiser (20:54). Kan de ikke trekke enda en enkel leksjon fra dette (at et samfunn som er dannet i henhold til den guddommelige loven, er i stand til å produsere meget hyggelige og flotte resultater)?

 

28.

(Men de ville ikke ta disse leksjonene på alvor fordi de ikke hadde tro på vår konsekvenslov. Hvis det er av denne grunn at) De holder på å be at hvis du er sannferdig om det du sier (og holder på å skremme oss), så fortell oss når den endelige timen for beslutning vil komme.

 

29.

(Spør dem om grunnen for deres hastverk) Selv om de erklærer tillit på den siste tiden, vil de måtte stå overfor tiden for vedtak. På dette tidspunktet vil ikke deres erklæring være til noe nytte for dem, og heller ikke noen angrefrist vil bli gitt til dem.

 

30.

(Likevel, det Vi ønsket å fortelle dem og advare dem om, har blitt formidlet til dem.) Ignorerer dem og vie deg til oppfyllelsen av programmet ditt og vent på resultatene. La dem også vente på resultatene av deres gjerninger. (Den avgjørende revolusjonen vil selv uttale dommen om hvem som var på rett vei.)