MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 6: Al-Anam

1.

Absolutt Ros for kun Allah (1:1) som skapte universet og formet mørket og lyset. De som avviser de guddommelige lover, setter opp likestilte til Allah. (Og begår dermed shirk)

 

2.

Det er Han som startet deres kreasjon fra livløs materie og formet deres fysiske liv i henhold til Hans foreskrevne lover og bestemmelser, og livet heretter som Han selv kjenner til. Men dere tviler på hans eksistens.

 

3.

Allahs suverenitet er ikke begrenset til det fysiske universet, den omfatter også verden av mennesker. Allah vet hva som er åpenbart og det som er skjult. Han er klar over alle deres aktiviteter.

 

4.

Allah gir så klare retningslinjer, men til tross for det finnes dem som avviser hans lover og snur ryggen til.

 

5.

Tilsvarende blir veiledningen som du, Å Rasool, leverer blir forkastet av folk og latterliggjort, men snart vil de møte konsekvensene av deres hån.

 

6

Har de ikke innsett hvor mange generasjoner før dem ble ruinert? Disse menneskene var mer etablerte i deres land enn det de er, og Allah sendte ned store mengder regn på dem som forårsaket at elver strømmet over. Som resultat, ble de ødelagt på grunn av sine forbrytelser, og dermed fikk andre grupper/personer autoritetsrollen i deres sted.

 

7.

Gang på gang krever de mirakler fra deg, og vi forteller dem at tro kommer fra refleksjon over Allahs lære og ikke fra å vitne mirakler.

 

Hypotetisk sett, hvis Han hadde sendt ned en ferdig bok som de kunne ta i sine hender, så hadde de som har bestemt seg for å ikke tro, fortsatt ikke ha trodd. De ville ha sagt: "Dette er intet annet enn åpenbar svindel."

 

8.

Disse menneskene vil også spørre: "Hvorfor ble ikke noe makt (Malak) som vi kunne se, sendt ned til denne Rasool?" Hvis Allah hadde sendt en slik Malak, ville deres undergang ha blitt forseglet og de ville ikke ha hatt noe angrefrist.

 

9.

Hvis en Malak hadde blitt sendt ned som en Rasool, ville den åpenbart ha kommet i menneskelig form. Dette ville ha vekket tvilsomhet i likhet med tvil de allerede har nå.

 

10.

Å Rasool, fakta er at de ikke tar saken på alvor. Rusul før deg, ble også hånet tilsvarende, men det som de hadde hånet, slo tilbake mot dem.

 

11.

Å Rasool, si til dem: "Reis rundt jorden, og se det som ble slutten for dem som sa at Allahs Rusul fortalte løgn."

 

12.

Å Rasool, spør dem: "Hvem råder makt i universet?" og fortell dem "Det er Allah."

 

De spør "Hvis Allah er så kraftig, hvorfor griper han ikke oss umiddelbart for våre overtredelser." Fortell dem: "Han hadde gitt angrefrist i følge konsekvensloven og dette er Hans velsignelse mot menneskeheten som Han selv har pålagt (6:54). Resultatene av feilgjerninger vil for sikkert komme fram på regnskapens dag. Bare de som er ute etter å ødelegge seg selv, vil ikke bekjenne tro."

 

13.

Det er uvesentlig for Allah om det er dag eller natt for at Han skal høre og vite alt.

 

14-15.

Spør dem: "Vil dere at jeg skal ta noen andre enn Allah som beskytter og hjelper? Det er Allah som har skapt hele universet fra intet, som gir næring til alle bortsett." Si: "Jeg har blitt befalt å være den første av de som overgir seg for Allahs lover og ikke være en av Mushrikeen. Fortell dem: "Hvis jeg gjorde opprør mot Allahs lover, måtte også jeg frykte straff på oppgjørets time" (10:15, 39:13).

 

16-18.

Den som er sikret fra refselse denne dagen, har invitert Allahs velsignelse på seg, og dette er en åpenbar prestasjon. Dette fordi de gode eller onde konsekvenser av handlinger, som kommer i henhold til Allahs konsekvenslov kan ikke avverges. For alt dette, har Allah utnevnt tiltak. Han har øverste myndighet over mennesker, og han utfører den med visdom og full kunnskap om deres tilstand.

 

19.

Spør dem: "Hvem sin vitnesbyrd er det sterkeste til å validere hva jeg sier?" Fortell dem at: "Allahs vitnesbyrd er den beste til å bestemme mellom dere og meg. Slikt vitnesbyrd har blitt åpenbart for meg og er nå inkludert i Koranen, slik at dere i likhet med de som skal kommer etter dere, kan bli advart." Spør dem: "Fastholder dere fremdeles på at det finnes andre guder enn Allah? Hvis dere bekrefter dette så kan jeg absolutt ikke godkjenne dette. Jeg forsikrer at Allah alene er den suverene, og jeg avskyr det dere likestiller med Ham."

 

Meningen her er igjen at Allah er den suverene og dermed er Hans leveregler de mest suverene og riktige for oss mennesker. Disse riktige reglene er nå bevart i koranen som advarer og forhindrer oss fra dårlige konsekvenser av våre gale handlinger.

 

20.

Dem som Jeg hadde gitt boken til før deg (jøder og kristne), gjenkjenner sannheten som de gjenkjenner sine egne barn. Men de benekter den fortsatt og skaper dermed sin egen undergang.

 

21.

Bare reflekter over dette: Hvem kan være mer urett enn en som tilknytter en løgn om Allah, og en som anser en sannheten som har blitt avslørt av Ham til en løgn? For sikkert, begge slike type folk er kriminelle og vil ikke lykkes.

 

22.

De vil bli samlet på oppgjørets dag og dersom praktiserte andre lover vil bli spurt "Hvor er de nå som dere pleide å sammenligne med Allah"?

 

23-24.

På det tidspunktet vil de ikke være i stand til å tilby noe påskudd eller senere innrømme at "Vi sverger ved Allah at Han er vår Rabb, og vi har aldri likestilt noe annet myndighet til ham." Se hvordan disse menneskene vil tale mot seg selv, og dem som de hadde likestilt til Allah vil ha forlatt dem.

 

25.

Noen blant dem kommer inn i deres forsamlinger og later å lytte til deg, men de har stengt deres hjerter og gjort dem til hørselshemmede slik at de ikke skulle forstå det du sier. De har blitt så herdet i halsstarrighetene sine at til tross for så mange bevis, har de ikke tro på sannheten. De kommer bare til å krangle og ha konfrontasjoner med dere. De sier at det du forteller dem er ikke annet enn de samme gamle historiene som de har blitt fortalt gjentatte ganger før.

 

26.

Disse menneskene vender seg selv bort fra din lære og holde også andre bort fra den. De skader ingen bortsett fra dem selv, men de vet ikke hvor stort tap de dermed opparbeider.

 

27.

Hvis du skulle få sett dem i tilstanden av Jahannam, ville du høre dem si "om vi bare kunne ha gått tilbake, så ville vi aldri ha behandlet Allahs lover som falske, men heller ha vært troende."

 

28.

Deres anger vil ikke være ekte, fordi de ikke gjorde noe for å endre sine vaner når de hadde rettferdig anledning til det. De uttrykker anger kun for å ikke blotte det de holdt skjult. Faktum er at hvis de skulle bli sendt tilbake, så ville de igjen gå tilbake til det som var forbudt for dem. De er for sikkert løgnere.

 

29.

De sier ”Det er ingen annet liv enn dette, og det er ingen annet liv etter denne for oss”

 

30.

Hvis du skulle se dem bli stilt foran deres Rabb, og bli spurt av ham: "Er ikke dette livet en realitet?" Du vil høre dem si: "Ja! Ved vår Rabb, det er nettopp det. "Derpå vil Allah si:" Smak deretter konsekvensene av deres feilgjerninger som dere pleide å begå ved å fornekte denne realiteten."

 

31.

De som sier at ideen om konfrontasjon med Allahs lov av konsekvens er grunnløs, er de virkelige tapere. Når en konsekvens plutselig kommer over dem, så sier de beklagende: "vi var så forsømmelige i denne saken" mens de bærer byrden av sine feilgjerninger på ryggen. Hvor uutholdelig og forferdelige er deres byrde!

 

32.

Dette fordi de trodde at livet bare var begrenset til denne verden. Faktum er at i forhold til livet i det hinsidige, er dette fysiske livet ikke annet enn lek og tidsfordriv. For de som er oppmerksomme på Allahs lover, er livet heretter langt bedre og full av velsignelser. Kan de ikke forstå noe såpass enkelt?

 

33.

Vi er godt klar over at det de sier sårer deg. Men du bør vite at det ikke er deg de angriper med usannheter, det er Allahs lover som de behandler som falske.

 

34.

Dette er heller ikke noe nytt. Rusul før deg ble på tilsvarende måter angrepet med usannheter. De bar på disse anklager, i likhet med skader som de fikk, men bar dem med tålmodighet. Disse Rusul var forresten seirende på slutten. Dette er loven ordinert av Allah som ingen kan endre (at Allahs lover seirer til slutt). Vi forteller deg om beretninger til fortidens Rusul, slik at du gjør det  samme som de gjorde.

 

35.

Hvis deres avvisning sørger deg så dypt, så husk at deres vilkår for å akseptere deg er at du skal vise dem noen mirakler. Hvis du, hypotetisk sett, skulle oppsøke en åpning i jorden eller en stige til himmelen og ta med deg konkrete bevis der ifra, ville de likevel ikke tro på deg. Hvis Allah hadde villet at alle mennesker skulle pliktig følge den rette veien, ville det ikke ha vært vanskelig for ham å skape dem uten valgfrihet. Da bør du ikke tilbringe tid sammen med dem som ikke forstår seg på Allahs planer.

 

36.

Vi har gjort den riktige og gale stien distinkt (18:29). Bare de som lytter til budskapet fra Allah med oppmerksomhet og reflekterer over det, vil kunne vedta den rette veien. De (som har mistet evnen til å forstå og er som) døde blir nødt til å konfrontere Allah (og få konsekvenser av deres feilhandlinger i følge hans konsekvenslov.)

 

37.

Igjen, de som avviser sannheten spør: "Hvorfor har ikke Allah sendt ned et mirakel til Rasool?". Fortell dem: "Allah har for sikkert makt til å gjøre dette, men som allerede sagt, så er ikke dette i følge hans plan. Vanskeligheten er at de fleste av dem ikke tar bryet til å reflektere over slike saker."

 

38.

Loven om at alle skapninger skal pliktig følge stien bestemt for dem, opererer i den ytre univers. Allahs lov av kreasjon gjelder for alle levende vesener som bor på jorden, inkludert mennesker, så vel som fugler som flyr i atmosfæren. Forskjellen mellom mennesker og andre skapninger er at mens sistnevnte er pålagt å følge Allahs lov instinktivt, velger den førstnevnte sin vei og utøver valgfrihet. En naturlig konsekvens av friheten deres er at de blir holdt ansvarlige for sine handlinger. Ingenting har dermed blitt utelukket i fra Vår plan.

 

39.

Og de som anser våre lover som falske, er som døve og stumme og famler derfor i mørket (2:8 og 2:171). De går dermed på avveier. På den andre siden, de som holder seg til våre lover følger den rette veien.

 

40-41.

Du Rasool, spør de som satte opp likemenn til Allah: "Hvis dere skulle bli rammet av en naturkatastrofe, eller om noe annet galt skulle plutselig hende dere, hvorfor spør dere ikke dem om hjelp som dere forbinder med Allah, om dere er sannferdige? Selv om dere oppfordrer dem til å komme å hjelpe, vil de ikke kunne hjelpe dere. Ulykker kan bare avverges ved å følge Allahs lover. Men når ulykker er over, så glemmer dere igjen guddommelige lover og begynner å følge ugudelige veiledninger."

 

42.

Du Rasool, Vi sendte Rusul til andre samfunn før deg. Som et resultat av deres gale handlinger ble disse samfunnene utsatt for fattigdom og nød. De ble rystet slik at de kunne innse hva som kan bli konsekvens av å være likegyldige mot Allahs lover.

 

43.

Kun når våre sendte lidelser kom til dem, lot de til å ha vært ydmyke! (Men de var egentlig ikke det.) Deres hjerter var forherdet, og de hadde ikke overgitt seg selv til Allahs lover. Shait'an satte deres kurs av atferd mot det de syntes var attraktivt for dem.

 

(Shait’an er den delen av din frie vilje som tillater deg til å gå imot Allahs lover.)

 

44.

De hadde dermed glemt det som de ble advart mot, og burte dermed ha blitt straffet med det samme. Dette ble ikke gjort på grunn av vår lov av fristtiden. Tvert imot, ble portene åpnet for dem i overflod. Mens de jublet for det de hadde fått, tok Vår konsekvenslov plutselig tak i dem. De ble helt fortvilet om deres fremtid.

 

45.

Deretter, ble samfunn som utøvet urett fjernet. Dette var en velsignelse for dem som de hadde holdt undertrykt og grunn til Allahs pris, som er Opprettholderen av hele menneskeheten.

 

46.

Si til dem: "Hvis fakulteter av syn, hørsel og forståelse blir lammet som følge av å gå imot Allahs lover, er det noen andre enn Allah som kan gjenopprette dem?" Reflekter over hvordan Vi gjentar Vår grunnleggende undervisning for å vektlegge dens sannhet på dem, men de vender seg bort fra den.

 

47.

Si til de troende: "Ikke vær engstelige for Allahs straff som oppstår som følge av feilgjerninger. Denne refselsen kommer enten plutselig eller etter advarsel gitt i god tid, og den ødelegger ingen andre enn de som begår urett."

 

48.

Vår metode er at Vi sender våre Rusul som budbringere av glade budskap og advarsler. Den som dermed tror på dem og opptrer i henhold til deres læresetninger, vil ikke møte noe frykt eller sorg.

 

49.

Og de som behandler våre lover som falske, vil få straff for sine overtredelser.

 

50.

Du Rasool, si til dem: "jeg påstår ikke at jeg har skatter av Allah eller har kjennskap til det usynlige. Heller ikke vil jeg påstå at jeg er en Malak. Jeg sier bare jeg mottar Allahs åpenbaring som jeg selv følger." Spør dem "kan en som er blind behandles likt med en som forstår? Har dere ikke reflektert over dette? "

 

51.

Du Rasool, advar de som tror på konsekvensloven. Fortell dem at det ikke vil være beskyttere eller meklere til å skjerme dem fra Allahs lov. De bør derfor være oppmerksomme på Hans lover.

 

52.

På tidspunktet for ankomsten av Islam, var det arabiske samfunnet delt mellom forskjellige stammer, noen av dem så på seg selv for å være overordnede til de andre og behandlet dem med forakt. Det sentrale temaet i læren til Koranen var likhet for alle mennesker og Rasool bygget et samfunn bestående av personer som tilhørte forskjellige stammer og til og med slaver som ble gitt likeverdige forhold på lik linje med alle, uavhengig av opprinnelse eller status. Stammene som anså seg selv som overordnede til de andre, kunne ikke tolerere dette. En av betingelsene for å gjøre kompromiss med Rasool var at personer som de betraktet som mindreverdige, ikke skulle være inkludert i samfunnet. Koranen, derimot, avviste denne tilstanden da dem uttalte sine grunnleggende læresetninger (10:15, 11:113, 17:74, 68:9).

 

Allah sa til Rasool "Ikke driv bort dem som er fattige eller fra lav opprinnelse, men som strever kontinuerlig for Allahs sak. Deres opprinnelse eller tidligere status eller fattigdom skulle ikke få noen konsekvenser for deres nåværende stilling. Hvis du fortsatt driver dem bort, vil du også være blant Zalimeen." (11:27-30, 26:111-114, 18:28, 80:1-11).

 

53.

De som gjør slikt krav forråder en følelse av sin egen underlegenhet. De sier ertende "Se! Dette er folk fra blant oss som Allah har valgt for hans velsignelser." Fortell dem at Allah vet bedre enn dem om hvem som er verdig respekt og verdighet."

 

54.

Du Rasool, når medlemmer av de troende kommer til deg så hils dem ved å si "Måtte fred være med dere og også Allahs velsignelse. Hvis noen av dere begår noen feil uten å vite det og senere omvender dere og gjør bot for det, vil dere sikkert finne ut at Allah beskytter og opprettholder."

 

55.

Vi setter frem Våre lover meget klare, slik at banen til de som begår feil, blir skildret fra banen til de rettferdige (18:29).

 

56.

Si til dem som benekter sannheten "Jeg har påbud å adlyde dem som dere kaller på, ved siden av Allah. Jeg skal ikke gi etter for deres grunnleggende ønsker, for hvis jeg gjør det, så betyr det at jeg har kommet på avveie og vil ikke bli regnet blant de som ikke har blitt veiledet riktig." Si: "Jeg tar min standpunkt på klare bevis, gitt til meg av Allah, som dere behandler som falske."

 

57.

Du Rasoo, si til dem "Jeg tar min standpunkt på klare bevis gitt av min forsørger, som dere behandler som falske." Gang på gang ber de deg om å få den straffen påført på dem raskt, som de har blitt advart mot. Fortell dem: "Det er ikke i min makt å fremskynde det dere ber om. Disse sakene blir avgjort av Allahs konsekvenslov. Han erklærer sannheten, og er den beste dommeren."

 

58.

Fortell dem: "Hadde det vært i min makt å fremskynde det dere spør etter, ville saken ha vært avgjort for lenge siden. Som allerede nevnt, dette avgjøres ved Allahs konsekvenslov som vet hvem som begår gale handlinger."

 

59.

Nøklene til det usynlige er kun med Allah og ingen andre vet om det. Han vet alt som er i land og i hav. Ikke et blad faller, uten at han vet om det. Det er ikke et korn under jorden, eller noe ferskt eller tørt, som ikke har blitt tatt til etterretning i den oversiktlige boken over naturlovene.

 

60.

Han vet hva dere gjør i løpet av dagtiden. Og han legger dere til hvile om natten, og vekker dere igjen neste dag. Syklusen av dagen og natten fullfører gradvis begrepet av deres liv. Deretter vil det være regnskapsdagen, når det dere enn har gjort, vil bli åpenbart for dere.

 

61.

Allahs konsekvenslov er gjeldende over alle mennesker. Han har utnevnt voktere over dem for å se at ingen av deres handlinger går usett. Når døden nærmer seg noen, får Våre sendebud Malaika ham til å dø. De har ingen makt til å foreta noen endring i begrepet av livet. Deretter vil alle konfrontere Allahs konsekvenslov som har full grep rundt dem. Hans ord er endelig, og Han er rask i regnskap.

 

62-63.

Når en ulykke innhenter dem som avviser Allahs lover, påroper de Allah fra sine hjerter, og sier at hvis de blir skånet fra denne ulykken vil de bli evig takknemlige til Ham. Si til dem: "En blir beskyttet eller skånet fra ulykker i samsvar med Allahs lover. Men dere likestiller andre myndigheter til Ham."

 

64.

Ulykker forekommer i samfunn som ikke er basert på Allahs lover. Noen ganger tar de form når høyere samfunnsklasser undertrykker lavere klasser, noen ganger av de lavere klassene når de gjør oppgjør høyere klasser og dermed innfører anarki, og noen ganger av to forente partier som splitter lag og kjemper mot hverandre.

 

Reflekter over hvordan Vi forklarer Våre læresetninger på ulike måter og i forskjellige former slik at de kan forstås.

 

65-66.

Til tross for dette, du Rasool, behandler ditt folk denne åpenbaringen som falsk, selv når den for sikkert er sann. Fortell dem: "Jeg er ikke oppnevnt som verge over dere. Konsekvenser av deres handlinger vil for sikkert kommer for dere i tråd med tidspunkt foreskrevet av Allahs lover, og dermed med tid vil dere forstå det" (7:182-83).

 

67.

Når du ser dem som gjør narr av åpenbaring Vår, hold deg borte fra dem til de endrer samtaleemne. Hvis du er opptatt av noe annet og ikke merker deres hån, så forlat deres selskap i det samme øyeblikk du blir oppmerksom på det. Du bør dermed ikke ha relasjoner med disse menneskene som begår urett (4:140, 5:57).

 

68.

De som følger Allahs lover er ikke ansvarlige for hvordan disse andre menneskene behandler åpenbaringen. De trenger bare å påminne dem slik at de kan avstå fra det de gjør.

 

69.

Hold dere unna dem som gjør hån av den riktige Deen (levemåte), men også fra de som behandler deres egne deen som lek og tidsfordriv (7: 51). Slike folk er ført bak lyset av verdslige attraksjoner. La dem være alene, men fortsett å formidle Koranens lære til dem slik at ingen blir ruinert kun fordi de ikke mottok Allahs veiledning. De kan ikke være beskyttet mot ruinerende konsekvenser av deres handlinger på grunnlag av vennskap til noen eller om de tilbyr løsepenger. Katastrofer kommer som konsekvenser av deres egne feilgjerninger. De skal møte resultat i form av brennende fortvilelse og en smertefull straff på grunn av deres vedvarende nekt til å erkjenne sannheten.

 

70-71.

Spør disse menneskene: "Skulle dere ønske at vi skulle tilbe noen andre ved siden av Allah - som verken kunne hjelpe eller skade oss - og gå tilbake til gamle veier etter at Allah har vist oss rett vei? Hvis vi gjør dette, vil vi være i likhet med dem som går seg bort i ørkenen og ikke kan høre deres følgesvenner rope til dem." Fortell dem "Den måten som er foreskrevet av Allah, er den eneste rette måten, og vi har vært pålagt å følge lover av Allah som er Opprettholder av alle verdener. Han har også bedt oss om å etablere samfunnssystemet med Sal'at og overholde alle Hans lover. Vi vil være ansvarlige for våre handlinger."

 

72-73.

Det er Allah som har skapt universet, mest hensiktsmessig. Han initierte oppretting etter Hans Amr (som forklart i 2:117) hvert ord av Ham er sannhet. Han har full kontroll over Hans skaperverk. Han fyller liv i livløse former. Han har kunnskap av både det som er sett eller usett, og Han er den vise, den kunnskapsrike.

 

74.

Kampen mellom rett og galt er ikke et nytt fenomen. Alle Anbia har blitt konfrontert med den, for eksempel i tilfellet med Abraham, oppstod dette innenfor hans egen familie. Abraham sa til sin far Azar "Du former en avgud av stein, og deretter gjør den til en gud. Jeg ser at du og dine følgesvenner begår en åpenbar feil."

 

76-79.

Abrahams folk pleide å tilbe himmellegemene og inviterte ham til å assosiere seg med dem. Dette induserte ham til å reflektere over arbeidet i disse organene til å bli bestemt av hans egen tro som avvek fra hans folk. Når natten spredde sitt mørke over ham, så han en stjerne. Han spurte sitt folk: "Er dette den dere ønsker at jeg skal akseptere som min Rabb?" Når stjernen forsvant, sa han til dem: "Jeg kan ikke godta noe som forandrer seg, til min Gud. "Når han så månen skinne, spurte han samme spørsmålet, og når den forsvant sa han "Jeg kan ikke akseptere en som endrer seg, som min forsørger. Hvis min forsørger ikke hadde ledet meg ville jeg ha vært en av dem som hadde kommet på avveie. "Da han så sola skinne, spurte han sitt folk" Ber dere meg om å tilbe solen fordi det er den største?" Men når solen også dalte, sa han: "mitt folk, jeg distanserer meg fra dere i å ta slike gjenstander som guder. Jeg står fast bestemt på og vender meg mot Allah, som, brakte universet til eksistens ut av ingenting. Jeg er herved ikke fra blant dem dom lever etter andre leveregler."

 

80-82.

Hans folk fortsatte å argumentere med ham. Abraham spurte dem "Har dere tvist med meg i forhold til Allah som har ledet meg til den rette vei?" Hans folk bad ham om å frykte for deres guder som han avviste, slik at de ikke skulle skade ham. Han svarte: "Jeg er ikke redd for at deres guder skal kunne skade meg. De har ingen slik autoritet fra Allah. Allahs kunnskap omfatter alle ting. Vil dere da ikke reflektere? Det er dere som bør frykte fordi dere likestiller andre til Allah og det uten noe form for autoritet til det. Hvilke av våre veier, fører da til fred? Hvis dere bare visste! De som tror på Allah forveksler ikke deres tro med urett. Dem tilkommer fred og de er på rett vei under riktig ledelse."

 

83.

Dette var argumenter som Vi hadde gitt til Abraham til å bruke mot sitt folk. Dette er hvordan Vi hevet rekkene av mennesker i henhold til Våre tiltak. For sikkert, er din Rabb både klok og kunnskapsrik.

 

84-86.

Vi ga Abraham, Isak, Jacob. Vi hadde ledet enhver av dem, i likhet med veiledning Vi ga Noah og hans etterkommere. Tilsvarende hadde Vi veiledet David, Salomo, Job, Josef, Moses og Aron. Profeti ble skjenket dem av Allah og de ble kompensert for det gode liv de førte. Profeti ble skjenket Zacharias, Johannes, Jesus, Elias. De var alle etterfølgere. Ismael, Elisa, Jonas og Lot utmerket Vi over alle av deres samtlige.

 

87.

Og Vi har også veiledet noen av deres fedre, avkom og brødre. Vi favoriserte dem og ledet dem til den rette veien.

 

88.

Dette er den rette veien foreskrevet av Allah som hvilket som helst menneske kan følge. Men hvis noen følger andre levemåter enn denne, vil alle deres handlinger gi gale konsekvenser.

 

89.

Profeter som er nevnt tidligere er de som Allah hadde gitt koden av lover til, med den myndighet til å inntre disse lovene og profeti (3:78). Koranen inneholder all opprinnelig lære av forrige Skrifter. Hvis bokens folk avviser Koranen, vil det ikke skade Koranen på noe måte. Vi har overlatt det til et folk som ikke avviser det (35:32).

 

90.

De nevnte profeter av fortid er de som Allah hadde veiledet. Den samme veiledningen er nå skjenket deg. Du bør følge den personlig og også invitere andre til å følge. Fortell dem som du inviterer til å følge denne veien, at du ber ikke om vederlag for det. Veiledningen er åpen for hele menneskeheten og ikke eiendom av noen.

 

91.

De som avviser åpenbaringen fordi den har blitt sendt ned til ett menneske som dem selv, utgjør ikke en nøyaktig eller rettferdig vurdering av Allah (39:67). De vurderer Gud feil når de sier: "Gud har ikke åpenbart noe for noe menneske." Spør dem: "Hvem avdekket boken som Moses presenterte for dere, og Moses var også et menneske. Denne boken inneholdt lys av veiledning for menneskeheten. Dere overførte det på ulike pergamenter og avslørte noen deler av det, men skjulte resten, selv når hele boken inneholdt sannheter som verken dere eller deres forfedre kjente til."

 

Du Rasool, fortell dem at denne boka har blitt åpenbart av Allah på tilsvarende måte som skriften ble åpenbart til Moses. Fortell dem dette og deretter la dem være til deres forgjeves ordkløveri.

 

92.

Dette er den mest velsignede Boken som vi nå har sendt til deg. Den validerer de sannheter som var inkludert i tidligere skrifter. Til å begynne med kan du advare dem som bor i eller rundt Mekka. De som tror på liv etter døden, vil for sikkert tro. De vil for sikkert vokte Koranens velferdssystem.

 

93.

Hvem kan være mer urett enn den som dikter opp løgn om Allah, eller en som hevder at han har fått åpenbaring fra Allah mens Han ikke har mottatt noen, eller en som sier at han kan produsere noe i likhet av det som Allah har åpenbart?

 

Tenk hva situasjonen ville bli når urett begåere er ved deres smertende død og Malaika strekker ut hendene og sier: "gi opp ditt liv". Denne dagen vil de bli kompensert med en ydmykende straff for disse usanne oppdiktinger mot Allah som de produserte for å avvise Allahs lover med arroganse."

 

94.

Og Allah vil si: "Dere har forlatt alt som var deres f. eks alt dere eide og deres forbindelser som dere antok ville hjelpe dere i deres sak. Faktisk så har alle deres bånd blitt brutt og dere har kommet til Oss helt alene med deres individualitet. Dette er i henhold til det dere  ble fortalt."

 

95.

Når det gjelder livet etter døden, kan det forklares gjennom et eksempel. Et frø, korn eller en daddelstein synes å være livløst, men den inneholder et liv, som under riktige betingelser, støter ut i form av en levende plante. Planten i sin tur bærer aks. Hvert korn fra denne planten blir ny kilde til liv. Dette er hvordan Allah føder de levende fra de døde og de døde fra de levende. Dette er din Allah. Hvordan kan du da søke andre guder?

 

96.

Han forårsaker at morgengry bryter ut til dag, og Han har utviklet natten for hvile og solen og månen for beregning av tid. Dette er de tiltakene som Allah har ordinert. Allah er mektig og kunnskapsrik.

 

97.

Det er Han som har designet stjernene på en slik måte at du kan bli ledet av dem i mørket på land og på sjø. Dermed har Vi gjort våre lover klart for de som forstår. (Det vil si, de som tenker og ønsker å forstå)

 

98.

Det er Han som har skapt deg ut av en enkelt liv-celle (4:1). I prosessen med utvikling, pauser livet en stund før den får evnen til å nå et høyere plan som den er betrodd for videre utvikling. Derfor har vi lagt Våre planer klare til de som tenker igjennom.

 

99.

Det er Han som sender ned regn der han bringer fram knopper av alle planter, grønt bladverk, korn i aks, palmer med greiner overhengende med dadler og hager av druer, oliven, granatepler - like og ulike. Reflekter over hvordan disse fruktene vokser og modnes. I denne planen av oss finnes det tegn for de som tror på guddommelige lover.

 

100.

Likevel tror disse menneskene at kun Allah ikke er i stand til å administrere orden i universet og tilknytter andre usette krefter som han har skapt, med Ham. Ut av uvitenhet tilskriver de også feilaktig sønner og døtre til ham. Han er langt over alt det de tillegger ham.

 

101.

Det finnes slike som tror at Allah har en sønn. Reflektere dypt over dette. Allah brakte all univers til opprinnelse fra intet. Dette var selvsagt ikke underlagt loven om årsakssammenheng. Når først universet hadde blitt skapt, kom denne loven i drift. Loven om forplantning krever samliv av mann og kvinne. Hvordan kan Allah ha en sønn da han ikke har en kone? Dette blir sagt av Allah som har skapt alt og vet alt.

 

102.

Dette er Allah, din Rabb, bortsett fram Ham finnes det ikke en annen autoritet. Han er skaper av alle ting. Derfor bør du adlyde Hans, og bare Hans lover, og husk at han beskytter alle.

 

103.

Han kan ikke bli forstått av visjon, men han forstår alt. Han er den vanskelige å forstå og Allvitende.

 

104.

Din Rabb har avslørt sannheten tydelig. Den som reflekterer over den, vil gjøre det til sin egen fordel. På den andre side, for de som fortsatt velger blind på det, vil gjøre det til deres eget ulempe. Husk at Jeg ikke tvinger dere til å reflektere.

 

105.

Vi har gjort sannheten så klart på ulike måter at de som reflekterer over det, utbryter: "Du Rasool, har faktisk skilt korn fra agnen." På denne måten har Vi gjort dette åpenbart for et folk som er disponert til å forstå.

 

106.

Rasool, du bør følge det som er åpenbart til deg fra Allah, som ikke deler sin autoritet med noen, og opprettholde din avstand til de som skaper egne lover.

 

107.

Hvis det hadde vært en del av Allahs plan at ingen skulle skape sin egen lov, ville Han ikke ha utstyrt mennesket med fri vilje. Det er derfor Vi ikke har oppnevnt deg som verge over dem, eller ansvarlig for deres handlinger.

 

108.

De guddommene som disse folk forbinder med Allahs autoritet, er uten tvil falske. Tal ikke nedsettende om dem de påkaller andre utenom Allah, ellers vil de tale nedsettende om Allah i sin uvitenhet. De holder seg til sin tro fordi det synes rettferdig for dem. Naturen av deres gjerninger vil bli klart for dem på Regnskapsdagen.

 

109.

Disse Mushrikeen sverger ved Allah så høytidelig som de kan, at hvis et mirakel skulle bli vist til dem ville de helt sikkert tro på Hans makt. Fortell dem "Å vise mirakler er ikke utenfor Allahs makt, men det er ikke Hans plan eller hensikt å få dere til å tro ved hjelp av mirakler." Faktum er at de som ikke vil tro, vil ikke gjøre det selv om en mirakel vises til dem.

 

110.

Når denne sannhet ble åpenbart for dem tidligere (eldre generasjoner), hadde de forkastet den på grunn av deres fordom i stedet for å reflektere over det. De vil også forkaste den denne gangen. Vår rett er at Vi holder deres hjerter og deres øyne vendt (bort fra sannheten) og lar dem være frie i deres overmodige arroganse, mens de snubler blindt (2:15).

 

111.

(Hypotetisk sett) Om Vi skulle ha sendt ned engler til dem eller om de døde skulle snakke til dem eller om Vi skulle legge fram alt åpenbart, ville de fremdeles ikke tro. Refleksjon over Allahs lover er en forutsetning til å tro og disse menneskene vil ikke gjøre dette fordi de fleste av dem er besynderlige.

 

112.

Du Rasool, dette er ikke noe nytt. Når en Rasool kom til dem (i fortid), reise fiender fra blant Jinn og Ins (folk fra byer og landsbyer) seg mot dem og konfererte med hverandre til å dikte opp løgn som skulle bortlede folk fra den rette vei. Som allerede nevnt (6:108) så er det ikke en del av Allahs plan å tvinge folk til å følge den rette vei. Så du bør forlate dem til deres egne måter.

 

113.

Deres hensikt med å fabrikkere løgn er ikke å reformere folket, men for å drive deres hjerter til å ikke tro på det hinsidige, slik at sistnevnte vil være enige med det de førstnevnte sier og gjør. De lar dem operere på den måten de selv liker, slik at de ikke stiller spørsmål eller kontrollerer måten av de førstnevnte.

 

114.

Du Rasool, spør dem: "Vil dere at jeg skulle søke andre autoriteter enn Allah når Han har sendt ned boken til dere som forklarer alt klart? De som har akseptert denne boken har forstått tydelig at den har blitt åpenbart av Allah og er basert på sannheten. Det er ingen grunn til å bestride med dem."

 

115.

Allahs lover som er basert på sannhet og rettferdighet er angitt i denne boken i en komplett form. Ingen har myndighet til å foreta noen endringer i disse lovene (18:27). Dette fordi denne boken har blitt sendt ned av Allah som hører alt og vet alt.

 

116.

Du Rasool, hvis du skulle ha fulgt flertall i landet, ville de føre deg bort fra Allahs vei. De bare følger deres egne antakelser og tilfredsstiller deres formodninger.

 

117.

Din Rabb vet absolutt om dem som virkelig har forvillet seg fra den rette vei, og de som er riktig veiledet.

 

118-119.

Går tilbake til emnet om Haram og Halal. Du bør kun spise av kjøtt som Allahs navn har blitt uttalt ved dyrets slakt, hvis du er sann troende av Hans lover. Når Allah har gjort retningslinjer for Halal og Haram klart for deg (5:3) med unntak av når du er drevet av sult (5:3, 6:146), hvem kan da erklære noe til å være Haram, som Allah har gjort Halal og over som Hans navn har blitt uttalt? Noen folk som følger sine egne ønsker vil prøve å villede deg gjennom mangel på kunnskap. Allah kjenner godt til dem som forsettlig overtrer Hans lover.

 

120.

Allahs lover som gjelder konkrete saker, skal følges i samsvar med formelle krav foreskrevet av Koranen. Men det er ikke alt. Formålet som underligger disse lovene må ikke overses. Dermed må de ytre og indre aspektene ved lydighet mot Allahs lover, harmoniseres. De som ikke gjør det, vil høste konsekvensene av sine gjerninger.

 

121.

Ikke spis kjøtt av de dyr som er slaktet uten at Allahs navn har blir uttalt over dem. Dette er imot Allahs lover. Lederne av opposisjonen inngir deres ledsagere til å krangle med dere. Hvis dere gir etter, vil dere bli regnet blant Mushrikeen.

 

122.

Dere troende, sammenlign deres posisjon i motsetning til deres motstandere ved hjelp av et eksempel. På den ene siden ar vi en død person som Allah har brakt tilbake til livet og gitt et lys slik at han kan følge den rette vei selv, og også å vise dette lyset for andre for å gjøre dem i stand til å følge den rette vei. På den andre side er det en person som er gjennomsyret av mørket og som ikke bryr seg om å komme ut av det. Kan de to personene likestilles? Men det har seg slik at de handlinger som fornekter sannheten synes attraktive for dem.

 

123.

Således finnes det samfunnsledere blant alle menneskesamfunn som gjør ordninger mot dem som ber folk om å følge den rette vei. Men deres ordninger vil alltid slå feil. De er imidlertid ikke klar over dette.

 

124.

Når åpenbaringen (Koranen) blir presentert for dem, sier de "Vi vil ikke tro før åpenbaringen blir sendt til oss direkte slik den er sendt til Rasool." Allah vet best hvem åpenbaringen skal sendes til. Først vil de bli konfrontert med katastrofer av mindre omfang som følge av deres gale gjerninger. Hvis de ikke endrer deres handlemåte, vil de møte større straff for de ordningene de planla.

 

125.

(Slike partier eksisterer siden gammel tid, altså de som godtar sannheten og de som er imot det - og alt dette skjer i henhold til guddommelige lover.)

Loven er at de som noensinne, ser bort fra partiskhet og fordommer, blir bred tenkende, og åpner deres hjerter for å forstå sannheten om islam og den rette veien blir klar for dem. Og de som holder deres sinn lukket, strammer opp sine bryst. For dem blir å akseptere sannheten så vanskelig som det hadde vært p klatre opp på himmelen gisping. De som ikke studerer sannheten forblir forvirret og kan dermed ikke tro.

 

126-127.

Du Rasool, dette er den rette veien ordinert av deres forsørger. Vi har for sikkert gjort Vår åpenbaring klart for folk som er oppmerksomme. For dem skal det være en bolig i fred med sin forsørger, som skal være nær dem som et resultat av hva de har utført.

 

128.

På oppgjørets time skal Allah samle Jinn og Ins. Han vil si til Jinn: "Dere har utnyttet Ins for et godt tilbud." Og deres venner blant Ins vil si "Vår forsørger, vi hadde faktisk gjensidig nytte av hverandre i vår motstand mot sannheten, før vi nådde slutten av våre levemåter, i henhold til dine lover." Allah vil svare "Deres destinasjon er nå Jahannam hvor dere er nødt til å forbli i, med mindre dere følger Allahs lover (og bygger deres samfunn på nytt). Og Han endrer ikke Hans lover. Alt dette er i samsvar med Allahs konsekvenslov. Allah er den vise og kunnskapsrike."

 

Så uansett hvilket folkeslag, deres samfunn kan bare eksistere i det lange løpet om de følger samfunnsnormer av Allah.

 

129

Dette er hvordan ulike partier av de som begår urett samarbeider med hverandre i sin opposisjon til sannheten og som til slutt møter de samme fatale konsekvenser.

 

130.

(Den dagen vil Allah spørre dem) "Dere grupper av Jinn og Ins. Pleide ikke mine budbringere å oppstå fra blant dere og kunngjorde mine lover og varslinger om konsekvensene av brudd på dem?" De vil svare: "Vi vitner mot våre egne. Faktisk ble vi bedratt av den falske attraksjonen av verdslige gevinster." Sånn vil de vitne mot seg selv at de hadde fornekte sannheten.

 

131.

Du Rasool, Vi har fortalt alt dette til deg for å vise deg at det ikke er Allahs måte å ødelegge folk vilkårlig før de er behørig advart.

 

132.

Allahs lov er at alle blir tildelt en stilling i henhold til deres gjerninger, som Allah ikke er uvitende om.

 

133-134.

Allah er ikke avhengig av noe bestemt folk for etablering av hans system. Det er hans velsignelse å gi muligheter til utvikling til alle mennesker. På tilsvarende måte har Han gitt dere en mulighet for utvikling. Hvis dere ikke drar nytte av det, vil han sette dere bort og få en annen nasjon til å ta deres plass i likhet som da han hevet dere fra andres avkom.

 

Dette er Allahs lov om rekkefølge og substitusjon av nasjoner (9:38-39, 5:54, 21:11-15, 47:38 og 70:40-41). Hva Vi sier er ikke en inaktiv trussel. Dette vil sikkert skje, og dere kan ikke hindre det.

 

135.

Du Rasool, fortell folk "Dere kan gjøre hva dere velger å gjøre, jeg vil ikke innblande meg. Men på tilsvarende måte må ikke dere blande dere i mitt program. Resultatene vil snart vise hvem lykkes vil til slutt. Allahs lov er at de som begår urett, aldri kan blomstre."

 

136.

Hvordan kan disse menneskene lykkes mot deg når de er grovt overtroiske? Ut i fra deres avling og kyr som Han har produsert, dedikerer de en del til Ham og en del til de som de tilknytter Allahs guddommeligheter til og sier: "Dette er for Allah” slik de mener "og den andre delen er for dem vi forbinder med Ham." Det som de tilknytter til Allahs likestilte, blir tatt bort for dette kan ikke nå dem. Og det som er tildelt Allah er også tatt bort av dem for sikkerhet fordi de vil ha det sendt til Allah. På denne måten blir alle deler fjernet av prestene (og ingenting kommer frem til de trengende). Se hvor flinke de er i deres beregning.

 

137.

Deres oppgjør er ikke begrenset til avling og kyr. De tror at hvis de ofrer sine barn så vil det glede dem som de forbinder med Allah. Selvfølgelig er dette en svært barbarisk handling. Likevel synes de at dette er rettferdig. Som allerede nevnt, hvis det hadde vært Allahs plan å ikke skjenke frihet av vilje og valg til menneskeheten, ville ikke disse menneskene kunne ha hengt seg opp i slik overtro. Allah vil ikke tvinge dem til å vedta riktig kurs. Derfor la dem være i fred til deres handlinger. De kommer ikke til å lytte til dine råd.

 

138.

Saken slutter ikke her. De setter av en del fra blant deres buskap og avling og sier "Ingen skal ta del i det, bortsett fra de som vi kan tilby det i henhold til vår tro." De sier også "Slik eller slik bør storfe være som ikke skal brukes til lastning, og slik eller slik er kyr som Allahs navn ikke har vært uttalt ved deres slakt." Dette er bare fabrikasjoner mot Allah. Snart vil de bli konfrontert med konsekvensene av slike fabrikasjoner.

 

139.

Og de sier videre "Uansett hva som er i livmoren av vår buskap, hvis det blir født i live vil den være reservert for våre menn og forbudt for våre kvinner. Men hvis det er dødfødt så kan alle ta del i det." Allah vil bringe vederlag over dem for deres fabrikasjoner. Selvfølgelig er han Vis og kunnskapsrik.

 

140.

De som dreper sine barn i tåpelig uvitenhet og erklærer ting til å være Haram som Allah har gjort Halal og dermed oppdikter løgn mot ham, vil bli tapere. For sikkert har de kommet på avveie og følger ikke den rette veien.

 

141.

Allah har produsert næringsmidler fra Hans skapelse. Han har produsert hager med og uten spinkelverk, palmetrær, korn av forskjellige slag, oliven og granatepler - frukt som er tilsvarende, men annerledes. Dere mennesker må ta del i dem når de modner. På dagen av innhøstingen, oppfyll deres krav og gi resten til sentralen av velferdssystemet som sørger for alles behov (2:129). Unngå å oppbevare mer enn nødvendig for dere selv. Allah liker ikke de som gjør slikt.

 

142.

Allah har skapt buskap for deres bruk. Noen av dem er ment for å bære byrde, mens andre er for mat. Spis av det Allah har gitt dere for mat og ikke følg i fotsporene til Shait'an fordi han er deres erklærte fiende.

 

143.

(For mat har dere som regel åtte dyr, to par sauer og to par geiter.) Spør Mushrikeen "Har Allah forbudt dere de to hanner eller to hunner av de to parene? Eller har Han forbudt dere det som de to hunnene bærer i sin livmor? "Spør dem om autoriteten som har gitt dem lov til dette, om de snakker sant.

 

144.

Deretter er det to par kameler og okser. Spør disse Mushrikeen: "Har Allah forbudt dere de to hanner eller to hunner av de to parene? Eller har han forbudt dere bruk av det som de to hunnene bærer i sine livmor? Var dere tilstede da Allah ga dette budet?" Hvem er en større Zalim enn en som finner opp en slik løgn om Allah til å lede folk på villspor uten kunnskap. Husk at Allahs lov er at Zalimeen ikke kan følge den rette vei.

 

145.

Fortell dem: "Ut i fra det som har blitt openbart for meg, kan jeg ikke finne noe henvisning til noe som forbyr meg fra spise det jeg ønsker å spise - bortsett fra (1) kadaver, (2) rennende blod, (3) kjøtt av svin og (4) det som har vært dedikert til noen andre enn Allah. Spise av slike ting stopper veksten av ens indre Selv og fører til urettmessige levemåter."

 

"Men hvis man står overfor en situasjon hvor en ikke kan finne noe annet å spise enn de ovennevnte ting, og hans liv er truet, så kan han ta del av det som har blitt erklært til å være Haram, forutsatt at han er kjørt til randen av sult og ikke ut av grådighet eller ønske av å bryte de guddommelige lover (5:3, 2:173)." En som følger Allahs lover vil finne Ham til å være både Beskytteren og Forsørgeren.

 

146.

Vi hadde forbudt for jødene alle dyr med klør og fettet på oksen og sauene unntatt fettet som ligger på ryggen eller deres innvoller eller det som holder seg til deres ben. Dette var en straff for deres opprør mot de guddommelige lover (selv om disse tingene i seg selv ikke var ulovlig som mat). Det som Allah sier er for sikkert sannheten (4:160).

 

147.

Allahs Book (Koranen) har opphevet dette forbudet og erklært disse ting til nå å være lovlige. Hvis jødene ikke aksepterer dette, betyr det at de ikke ønsker at deres straff skal oppheves og nekter seg Allahs velsignelse. Hvem kan hjelpe de som ønsker å forbli i skyldfølelse?

 

148.

Mushrikeen sier: "Hvis Allah hadde ønsket, hadde hverken vi eller våre forfedre begått shirk eller vurdert noe som Haram av vår egen vilje." Dette er ikke noe nytt. Folket før dem erklærte også Allahs åpenbaring til å være falsk før de smakte fruktene av deres gjerninger. Du Rasool, fortell dem: "Har dere noe autoritet mot oss? Hvis dere har det, presenter det. Dere følger deres egne relasjoner og ikke gjør ikke noe annet enn å hengi dere til spekulasjoner."

 

149.

Si: "Til Allah hører argumentet som er innlysende, og derfor avgjørende. Hadde det vært Allahs plan at alle mennesker skulle følge den rette vei, ville han ha skapt dem uten frihet av vilje og valg."

 

150.

Si til dem: "Presenter vitner blant dere som kan vitne om påstanden deres om at Allah hadde forbudt slike ting til dere." Dersom vitnene kommer frem, be dem om å produsere Allahs autoritet for det de sier. Hvis de ikke produserer slik myndighet, bør du ikke godta deres bevis. Du bør ikke følge deres ønsker av å erklære Våre lover til å være falske, og ikke tro på det hinsidige. De har faktisk satt opp likestilte lover til de som er gitt av Allah.

 

151-152.

Si: Kom, skal jeg fortelle dere hva deres Rabb har påbudt dere:

 

1. Dere bør ikke forfalske Ham med noen; (ikke forveksle Hans lover med andre lover)

2. Dere bør ikke nekte barna mulighet for utvikling av frykt for ønsker. Vår velferdssystem er ansvarlig for å sørge for dere og for deres barn.

3. Dere bør ikke komme nær noe uanstendighet - enten i tanke eller handling, uansett om det er åpenlyst eller skult.

4. Ikke ta menneskeliv - det livet som Allah har helliget - annet enn på jakt etter rettferdighet. Allah har påbudt dette over dere slik at dere kan lære å bruke fornuften. Allah sier videre:

5. Dere bør ikke berøre eiendommen til de som forlot det ubeskyttet f. eks til de foreldreløse, unntatt når dere kan bruke det til deres fordel, inntil de selv er myndige.

6. Når det er behov for at du vitner i en omstridt sak, må du alltid snakke rettferdig, selv om deres egne familiemedlemmer er involvert i saken.

7. Dere bør oppfylle deres forpliktelser og løfter, siden de ikke er gjort med dere imellom men er faktisk gjort med Allah.

 

Allah har påbudt alle disse regler over dere slik at dere kan alltid ha dem i tankene. Dere bør ikke anse disse lovene som unødige restriksjoner som er pålagt dere. Faktisk så er det slik at ved å adlyde disse lovene vil den menneskelige personligheten utvikles (2:286).

 

153.

Dette er den rette banen utviklet av Allah. Dere bør følge den og aldri tenke på å følge andre baner. Hvis dere gjør det sistnevnte vil det avlede dere bort fra Allahs vei. Disse lovene som Han har påbudt dere, er for at dere skal få ansvarsfølelse ved å følge dem.

 

154.

Før dette hadde Vi også gitt Moses en bok i oppfyllelsen av løftet vårt til dem som ønsket å leve et rettferdig liv. Den inneholdt klare instruksjoner. Denne boken var en Veiledning og velsignelse slik at de kunne bli klar over konsekvensloven.

 

155.

Og nå har vi sendt ned denne velsignede Boken. Så følg den og være oppmerksom på Allahs lover slik at dere kan bli verdige til Allahs velsignelse.

 

156-157.

Dere Arabere, denne Boken har blitt sendt til dere slik at dere ikke skal kunne si "tidligere bøker hadde blitt sendt til jøder og kristne som vi ikke klarte å forstå." Eller si "hadde bare en bok kommet til oss, ville vi ha fulgt dens veiledning bedre enn dem."

 

Nå har en klar redegjørelse (som er veiledning og velsignelse) komme til dere fra deres forsørger. Hvem kan være mer Zalim enn den som behandler en slik bok som en løgn og vender seg bort fra den? Husk, de som snur seg bort fra Allahs lover vil snart møte alvorlig refselse for å ha vendt seg bort.

 

158.

Spør dem om hva de venter på. De venter kanskje på at Malaika skal komme ned til dem, eller at Allah selv skal komme eller utføre mirakler. Å få dem til å tru ved utførelser av det overnevnte vil ikke være til noe nytte for dem som ikke har trodd på Allah før det, og heller ikke har de gjort noen gode gjerninger i henhold til deres tro.

 

Du Rasool, fortell dem: "Dere venter og sammen med dere vil også vi vente og se hva deres resultat blir."

 

159.

Deen er en levemåte som resulterer i et forent Ummah (nasjon). De som skaper forskjeller i Deen og deler seg i sekter, skal du ikke ha noe å gjøre med. Deres saker skal avgjøres i henhold til Allahs lover, Han vil få dem til å innse det de hadde bedrevet med.

 

160.

Den som gjør noe god gjerning vil bli rekompensert for det med mangfold, men de som gjør noe galt skal straffes helt etter arten av feil de har begått, og dermed vil ingen Zulm (urettferdighet) bli utført på dem (16:126, 42:40).

 

161.

Si: "Allah har veiledet meg til den rette og balanserte stien gjennom en sann Deen som også ble etterfulgt av Abraham, som vendte seg bort fra alt som var falsk, og som absolutt ikke var en av Mushrikeen."

 

162-163.

Si: "Min Sal'at og de midler som jeg vedtar til å etablere dens system, dvs. alt i mitt liv er for Allahs sak, som er Forsørgeren av hele universet, som ikke har noen partner. Derfor har jeg blitt befalt, og jeg er den første til å levere dette budet."

 

164.

Si: "Skulle dere ønske at jeg skulle søke en forsørger andre enn Allah som er Forsørgeren av alle og alt? Hans konsekvenslov er at ingen andre skal være ansvarlig for det en gjør utenom sitt eget selv, og ingen skal tvinges til å bære en annens byrde. Alle blir nødt til å oppfylle deres eget ansvar og alle saker vil bli dømt i henhold til lover av Allah som vil gjøre det klart for dem hvor unike de er."

 

165.

Dere har oppnådd makt i landet i henhold til loven av nasjonale rekker. Nå vil det bli sett på hvordan dere utøver denne makten (10:14). Dette avgjør deres plass i historien til nasjoner. Allah er rask i oppgjørets time, men er også Beskytteren og Forsørgeren.

 

*************