MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 44: AD-DUKHÂN

 

1.

Allah den Allmektige, den Sublime og den Beundringsverdige erklærer dette.

 

2.

Denne oversiktlige Boken med Guddommelig skrift er entydig i seg selv og vitner til sin egen sannhet ved å vise den Guddommelige koden tydelig.

 

3.

Åpenbaringen av denne boken startet i løpet av en natt (i måneden Ramadan), og på den tiden fikk menneskeheten standarder for å måle riktig og galt ~ 2:185; 97:1). Den natten ble en suveren velsignelse for hele verden. Åpenbaringen kom etter samme program som Vi har advart menneskeheten om helt fra begynnelsen (og denne boken er det siste leddet i den kjeden).

 

4.

Der i har alle saker blitt tydelig kategorisert, basert på himmelsk visdom.

 

5.

Denne boken har blitt avslørt av Oss via åpenbaring. Vi har fra begynnelsen alltid pleid å sende Våre sendebud med lignende avsløringer.

 

6.

Dette er Rahmat fra budbringeren (at han foretok prosessen med slike åpenbaringer for veiledning av menneskeheten). Han er all-hørende, allvitende (om menneskets behov for slik veiledning).

 

7.

Dette er den viktigste komponenten i Allmektiges Velferdssystemet, som gir næring til alt i universet. (Han vet at menneskelig utvikling krever veiledning av åpenbaringen i tillegg til fysisk næring. Uten den kan ikke det menneskelige selvet utvikle seg.) Hvis du bruker din intellekt, vil du sikkert skjønne dette.

 

8.

Dette fordi utviklingen skjer alltid i henhold til et sett lover, og i universet er det bare Allahs lov som er operativ. Den er operativ i den grad at selv stig og fall av nasjoner foregår etter Hans lover. Det er Forsørgerens lover som er ansvarlige for din utvikling, slik de også var for utviklingen av dine forfedre. Han har skjenket deg åpenbaringen for din veiledning, slik Han hadde skjenket det til dine forfedre.

 

9.

Og likevel tviler de om en så stor realitet, og anser livet til å bare være moro og lek.

 

10.

(Til tross for slike åpenbare og overbevisende bevis, så aksepterer ikke disse menneskene sannheten og fortsetter motstridende mot dette oppdraget, og som sådan er det ingenting igjen å diskutere.) Du bør vente til den kommende revolusjonen, når himmelen blir oppslukt med støv. Dette vil bli den dagen da ulykke og elendighet vil spre seg rundt og ingenting vil forbli synlig.

 

11.

Elendighet og smertefulle plager skal omringe mennesker, og denne straffen vil være svært alvorlig.

 

12.

På den tiden skal de rope ut, "Vår budbringer, du må lindre oss fra lidelser. Vi tror nå på dine lover! "

 

13.

Men hvordan kan denne erkjennelsen være til noe fordel på dette tidspunktet? Tidligere hadde vår Budbringer kommet til dem med klare forklaringer som la fram sannheten.

 

14.

Men de vendte ham ryggen. Noen påsto at noen andre hadde undervist Budbringeren, og at han presenterte dette for dem som guddommelig åpenbaring. Andre sa at han var en gal mann, og de ikke burde lytte til han.

 

15.

Så hvordan kan denne straffen bli fjernet? Selv om Vi skulle fjerne den negative effekten av deres handlinger for en stund, ville de vende tilbake til sine gamle måter.

 

16.

Derfor, på den tid skal Våre beslag være svært faste og Vår konsekvenslov vil for sikkert trekke gjengjeldelse.

 

17.

Det samme hadde skjedd tidligere med Faraos nasjon. (På grunn av sin opprørske holdning hadde de lidd mindre vederstyggeligheter. De hevdet at dersom denne lidelsen ble tatt vekk fra dem, ville de tror på Gud og hans budskap. Men de trakk denne uttalelsen tilbake straks lidelser ble fjernet.) En høyt respektert budbringer kom til dem.

 

18

Og fortalte dem, "Frigjør disse troende av Allah (Bani-Israel) til meg (slik at jeg kan ta dem til friheten). Denne meldingen som jeg formidler til dere er fra Den Allmektige. Jeg har blitt utnevnt som frelser av disse menneskene, så ha full tillit til meg og overgi dem, slik at hver og en kan leve i fred.

 

19.

"Og ikke gjør opprør mot guddommelige lover av den Allmektige som jeg har kommet til dere med.

 

20.

"Dere truer meg med at dere vil steine ​​meg til døde. For dette vil jeg søke beskyttelse fra den Allmektige, som er deres og min Forsørger.

 

21.

(Om dere tror på disse lovene av Allah vil dere innse at de er for deres eget beste. Men hvis dere ikke gjør det, så det er opp til dere. I alle fall ønsker jeg å ta Bani-Israel med meg, så) "Ikke skap noen vanskeligheter i min vei"

 

22.

(Men de verken trodde på guddommelig veiledning eller liberaliserte Bani-Israel.) Deretter ropte Moses til Hans Forsørger og sa: "Disse menneskene er opptatt av å begå aggresjon." (Hvordan håndterer jeg slike kriminelle? Og hvordan kan jeg frigjøre Bani-Israel ut deres kontroll?)

 

23.

Vi fortalte ham: "Ta Bani-Israel ut derfra i løpet av natten. Disse menneskene vil for sikkert jage dere (men det er ingenting å bekymre seg for).

 

24.

"Og når dere kommer til kanten av havet (eller elva), vil dere oppdage at vannet har trukket seg tilbake. Dere bør derfor krysse den der det er tørt. Faraos hær vil derimot drukne" (20:77, 26:63).

 

25.

(Dette er nøyaktig det som skjedde) Bare se hvor mange hager eller avkom det er igjen av Faraos følgesvenner.

 

26.

eller gårder og høye herskapshus.

 

27.

Og all slags luksus som hadde aktivert dem til å leve et behagelig og velstående liv.

 

28.

Alt dette ble ødelagt, og de etterlot seg alle sine eiendeler som Vi lot andre mennesker arve.

 

29.

Verken himmelen eller jorden felte en tåre over deres ødeleggelser, og de ble heller ikke gitt noe pusterom (fordi ingen pusterom gis når fortjente konsekvenser manifesterer seg).

 

30.

Dermed reddet Vi Bani-Israel fra skjendige lidelser de hadde blitt påført av Farao.

 

31.

Han var en urimelig tyrann som hadde krysset alle grenser (og det var dette som ødela ham).

 

32.

Når de fulgte vår veiledning så opphøyet Vi dem (Bani-Israel) over alle andre datidens nasjoner.

 

33.

Og Vi skjenket dem en kode av lover som, hvis de følger, vil gjøre dem verdig guddommelige velsignelser. (Den mest skrytbare velsignelsen var flukten fra Faraos grep.)

 

34-35.

Og se hvordan Farao, beruset av kraft, benektet konsekvensloven som om det ikke betydde noe. Disse menneskene (hedenske araberne) sier også at det virkelige livet er bare denne verdslige, som kommer til en slutt med døden. Hvem vil så stige igjen og lide konsekvensene av sine gjerninger?

 

36.

(De sier at hvis de døde kan komme tilbake til liv) "Bring våre forfedre tilbake. Først da vil vi akseptere at kravet ditt er sann. "

 

37.

Spør dem: "Er dere bedre eller kraftigere enn folket Tubba som dere kjente godt? eller de tidligere folkeslag som levde før dere? Vår konsekvenslov ødela dem alle, fordi de hadde brutt Våre lover" (Når slike sterk og mektige nasjoner ikke kunne unnslippe konsekvensene av deres handlinger, så hvordan kan dere?)

 

38.

Og Vi har ikke skapt himmelen og jorden og alt som er mellom dem som et spill. Alt i dette universet fungerer som forutbestemt, for å sikre at alles gjerninger skal produsere tilsvarende resultater (21:16, 45:22).

 

39.

Vi skapte den med en klar hensikt. Dette er en absolutt sannhet, men de fleste forstår ikke dette (og tror at livet bare er et spill som kommer til å ende med døden).

 

40.

Men de bør vite at livet er ikke bare en lek. Det har blitt opprettet med en klar hensikt. Enhver menneskelig handling gir resultater som vil manifestere seg til avtalt tid.

 

41.

På den tiden vil ingen venn komme til unnsetning, og heller ikke vil noe annet form for hjelp komme til dem.

 

42.

De som har latt seg utvikle i henhold til guddommelige lover, vil ikke ha noe frykt på den dagen. Den guddommelige velferdsloven er opphøyet i makt og styrke (21:103; 27:89).

 

43-44.

Men for dem som har fått deres utvikling stoppet (fordi de fører et liv i strid med Lover av velferd), vil bare svekke deres personlighet, uansett hva de gjør (17:60, 37:62-65).

 

45.

(Med andre ord) Maten som de spiser, vil føles som smeltet messing som kontinuerlig koker i magen, i stedet for å gi dem næring.

 

46.

Og uansett hva de drikker, vil føles som kokende vann, i stedet for at den skulle slukke deres tørst.

 

(De som foretrekker kortsiktige verdslige gevinster som det ultimate målet i livet, ønsker mer og mer rikdom og samler så mye de kan.)

 

47.

Denne umettelige tørsten sleper en slik person inn i dypet av Jahannam (104:1-9).

 

48.

Der vil en slik person få kokende vann helt over hans ellers stolte hode, som vil smelte bort hans arroganse.

 

49.

Og han vil bli fortalt, "Nå kan du smake på resultatet av dine gjerninger, du som anså deg selv til å være så mektig og edel." (56:52)

 

50.

Dette er resultatet av konsekvenslov som du tvilte på og skapte tvister om.

 

51.

I motsetning til dette vil folk som lever deres liv i henhold til guddommelige lov finne seg på et sted av fred og sikkerhet.

 

52.

Blant frodige, grønne hager og kilder (av kald, søt og deilig vann).

 

53.

I dette himmelske livet vil hvert eneste element av luksus og komfort være tilgjengelig. De vil bære plagg av silke og sitte lykkelig mot hverandre (som brødre).

 

54.

Slik vil det være. De vil bli koblet sammen med følgesvenner som er legemliggjørelsen av en slik kraft, intellekt og renhet, at de ikke engang skal kunne tenke seg tanken av enhver form for svik.

 

55.

De skal kunne nyte et helt rolig og ekstremt fredelig liv, med gledelige livsopphold i overflod.

 

56.

Der vil de ikke dø av døden som deres fysiske kropper hadde tidligere møtt på slutten av deres jordiske tilværelse. De vil nyte evig liv, trygt fra elementer som hindrer utvikling og næring av menneskers “selv” (02:28; 40:11).

 

57.

Alt dette vil skje med nåde av Allahs velferdsordninger, hvor i fra de får alle næringsmidler. Dette er absolutt en stor bragd å oppnå.

 

58.

Og Vi har forklart dette fenomenet på ditt språk slik at folk kan lett forstå og huske.

 

59.

Imidlertid gjenstår spørsmålet om når resultatene av ens gjerninger skal møte ham? Du må vente og også la dem vente. (Meget snart vil alt bli tydeliggjort.)