MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 78: An-Naba

 

1.

Du Budbringer! Vet du om hva de spør hverandre?

 

2-3.

De spør om den store kommende begivenheten, som de har ulike meninger om.

 

4-5.

Men deres usikkerhet og uenighet ikke vil vedvare og de vil for sikkert komme til å vite om den snart.

 

6.

(Fortell dem at for å forstå den kommende revolusjonen, bør de prøve å forstå fenomener i naturen og se hvor perfekt Våre lover opererer der. Til å begynne med så bør de se på jorda som de bor på. Jorden er sfærisk og roterer veldig raskt, men til  tross for dette har Vi gjort jorden til et hvilested for dem.

 

7.

Og vi har gjort fjellene veldig faste, som om de er festet i det.

 

8.

(Be dem deretter om å se på menneskelig verden.) Se hvordan Vi har skapt par, menn og kvinner, som bærer prosessen med forplantning videre, hvor de utfyller hverandre.

 

9-11.

Be dem tenke over endringer av dag og natt. I løpet av dagtid går de på jakt for å finne føde. Når de blir trøtte så hviler de under den mørke kappen av natten og sover fredelig. Dermed kan de få tilbake tapt energi, og neste dag er de igjen uthvilt og i stand til å starte arbeidet på nytt.

 

12.

Og over deres hoder, i den store åpne plassen, har vi fordelt himmellegemer som er faste og stabile.

 

13.

Blant disse har Vi plassert et lyst brennende lampe (Sola) og se hvordan Vi har gjort den til en kombinert kilde av lys og varme.

 

14.

Og se på vannfylte skyer! Vi heller ned regn fra dem;

 

15.

Slik at ulike avlinger av korn og grønnsaker kan vokse.

 

16.

I tillegg til tykke og tette hager.

 

17.

(Når dere ser hvor vidunderlig Allahs lover opererer i det ytre universet, bør dere forstå at Vår konsekvenslov fungerer like godt i deres verden.) Det er dermed sikkert at revolusjonen som vil sile løgn fra sannhet, er bundet til å komme. Anse den til å være den dagen da innhøsting av avlingen som deres gjerninger har sådd, vil skje. Slik som tid for modning av en avling er fastsatt, er også tidspunktet for denne revolusjonen bestemt. Den vil skje når dens forutbestemte tid kommer.

 

18.

Og når trompet (av revolusjon) blåses, og dere går inn på slagmarken, en gruppe etter den andre.

 

(Herfra og kommende vers kunne innebære revolusjonen som skjedde på tidspunktet for Budbringeren, men også det som mennesker har å imøtekomme etter døden, eller når det ytre universet sprekker. For dette, kan dere se forklaringen på begynnelsen av vers 29.)

 

19.

Tilstanden til disse gruppene som hittil var basert på grunn av deres makt og prakt, vil bli utfoldet (eller himmellegemene ville briste åpen).

 

20.

Høvdinger av ulike stammer, som stod faste som fjell, skal miste deres fotfeste som om de ikke eksisterte (eller at fjell vil bli blåst opp som om de var en luftspeiling ~ 20:105, 56:5, 77:10, 81:3).

 

21-22.

Og Jahannam venter i bakhold for overtredere, for det er faktisk deres bolig (29:54, 79:36, 81:16).

 

23.

Der vil de forbli i svært lang tid.

 

24.

Der vil de ikke finne noen fred eller trøst i den grad at de ikke engang får noe tilfredsstillende drikke.

 

25.

Tvert imot, vil de enten få kokende vann, som i stedet for å slukke tørsten ville øke det, eller nummerende iskald vann. (Begge disse ytterpunktene ødelegger resultatene av menneskelige forventninger ~ 38:57.)

 

26.

Alt dette vil være konsekvens av deres egne gjerninger, en meget uheldig gjengjeldelse!

 

27.

Disse menneskene trodde ikke på vår konsekvenslov. De hadde ikke ventet at de en dag måtte ta konsekvensene av deres gjerninger.

 

28.

Det er nettopp av den grunn at de pleide å trosse Våre lover.

 

29.

Men Vi bevarte og holdt et regnskap over alle deres gjerninger. (Og de var behørig varslet at de til slutt måtte ta konsekvensene av deres gjerninger.)

 

30.

(De vil dermed bli fortalt) "Smak fruktene av deres handlinger. I stedet for å bli redusert, vil plagen deres fortsette å øke ".

 

31.

Tvert imot, så vil være all slags suksess og prestasjon for de som fulgte guddommelige lover.

 

32.

Frukthager å leve i og vingårder til å spise fra.

 

33.

Og grasiøse, sunne, kompatible kvinnelige ledsagere som skal være legemliggjørelsen av dyd, nåde og verdighet, uten følelse av sjalusi. Alle av dem vil ha samme smak og evner. (I dette samfunnet vil forholdet mellom mann og kone være av fullstendig harmoni ~ 56:37);

 

34.

Og overfylte krus, rene og krystallklare (full av givende energi).

 

35.

Der vil de ikke høre noen forgjeves diskusjoner eller taler.

 

36.

Alt dette skal være en belønning fra deres Forsørger. Resultatene av deres gjerninger vil være i samsvar med deres handlinger.

 

37.

Alt dette skal være fra deres Forsørger, som samtidig har gitt midler til næring til alt i himmelen og på jorden. Han er så kraftig at ingen i universet våger å blande seg inn i hans verk, eller å spørre ham.

 

38.

På den tid (på dagen av Regnskap) vil de guddommelige energier (som fungerer i det guddommelige riket) og kreftene i universet stå i rekker og rad (for å bringe fram resultatene av menneskelige handlinger). Og ingen vil våge å si et ord bortsett fra de som snakker sant, i henhold til retningslinjene fastsatt av Ar-Rahman.

 

39.

Denne epoken er en etablert sannhet, og det er ingen tvil overhodet om dens forekomst. Derfor er fremdeles tid til å forberede seg for det, og enhver som ønsker, kan gjøre etablering av Allahs velferdssystem til det ultimate målet for hans liv.

 

40.

Dermed har Vi advart dere at hvis dere ikke vedtar dette kurset, så vil dere møte undergang og ødeleggelse. En vil da se resultatene av hans gjerninger! Og når han ser denne (ødeleggelsen), vil den som benekter forekomsten av denne hendelsen, rope ut: "Akk, jeg skulle ha vært en haug av støv. (I stedet for et menneske utstyrt med liv, intellekt, persepsjon og ansvarsfølelse.)" (Men alle disse rop og sukk vil ikke være til noe nytte.)