MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 42: ASH-SHURA

 

1-2.

Allah, som fortjener all pris og ære og som er allvitende, alt-hørende og den øverste lovmakeren sier:

 

3.

Denne boken blir avslørt for deg gjennom åpenbart veiledning som også ble åpenbart for andre (budbringere) som gikk forut for deg. Åpenbaringen blir nå igjen sendt av Allah, som har all visdom og makt. Han har autoritet og kontroll over alt, men dette er basert utelukkende på visdom. (Hans kontroll er ikke irrasjonell.)

 

4.

Alt i himmelen og på jorden (i alle hjørner av universet) arbeider i henhold til programmet som er bestemt av Ham. Han er verdig all storhet.

 

5.

(Tvert imot, ved å vedta og opptre etter selvskapte leveregler, har mennesket skapt så mye kaos i deres samfunn, at det er befengt med lidelse og blodsutgytelse.) Det er ikke lenge før de blir fullstendig ødelagt (19:90). (Imidlertid kan man bare opprette en slik forvirring i sin egen verden. Det ytre universet er utenfor menneskets rekkevidde og autoritet. Det er derfor trygg. Deri beveger alle himmelens krefter i henhold til de lover som er bestemt for dem. Dette systemet er verdig all beundring. Mennesker som lever på jorden er utstyrt med en sikkerhetsnett. I henhold til Hans program, er menneskeheten trygg fra alle slags ulykker og fortsetter å motta midler og veiledning til utviklingen.)

 

6.

(Dette skjer fordi kontroll og autoritet av universet utøves av kun Allah.) De som har tatt andre som sine beskyttere, blir sett av Ham, og Hans konsekvenslov vil ta seg av dem. Du vil ikke bli holdt ansvarlig for deres handlinger.

 

7.

Dette klare og eksplisitte Regelverket har blitt avslørt for deg slik at du først og fremst kan advare mennesker som lever i og rundt storbyen (Mekka) om de destruktive resultatene av deres feilaktige levesett. Dermed advar dem om at (hvis de ikke forlater denne levemåten, så til dette føre til en konfrontasjon) alle grupper vil bli samlet på et åpent felt. En gruppe vil entre himmelsk samfunn (som seierherrer), mens den andre vil falle i grøfta av Jahannam (som tapere). Fortell dem at dette kommer utvilsomt til å skje (i denne verden så vel som i det hinsidige).

 

8.

Det er sant at hvis Allah hadde villet, kunne han for sikkert ha tvunget alle mennesker til å følge den rette stien (som dyr). (På denne måten ville de ikke ha hatt myndighet til å avvike seg fra hverandre, og dermed ville det vikke være behov for en kamp mellom godt og ondt. Men hans vilje var annerledes. Han har gitt mennesker fakultetet av skjønn, og dermed ikke gjort valget for dem) Den som ønsker kan velge den rette veien og dermed gjøre seg verdig til alle Guds velsignelser. (Men det skal være tydelig forstått at) Den som ønsker kan opprøre, men sluttresultatet vil bli undergang. Det blir ingen å beskytte eller hjelpe en fra denne undergang.

 

9.

(Spør dem) Hvorfor har de valgt andre som sine beskyttere, og forlatt Gud? (Hva er fornuft og logikk bak det?) Bare Allah kan være beskytteren. Han alene kan bringe de døde til livet. Han har satt tiltak for alt og har full kontroll over dem.

 

10.

Det er mulig at dere kan være uenige med hverandre på grunn av ulike årsaker, holdninger eller forskjeller i personligheter. Den riktige måten å avgjøre forskjellene på er å avgjøre alle saker i tråd med Allahs lov (som er den endelige autoritet for alle ~ 4:59).

 

Dette er Allah, som er min Forsørger. Jeg setter min lit til Ham, og jeg skal alltid henvise til Hans lover.

 

11.

Han skapte universet. Han har også skapt deres like kamerater for dere. De blir deres følgesvenner. Likeledes har han laget par av storfe. Han har dermed sørget for økningen av deres avkom. Det kan ikke være noen andre enn Ham som kan gjøre alt dette. Det finnes ikke noen andre enn Ham. Han er alt-hørende, altseende.

 

12.

All makt og myndighet i universet (himmel og jord) tilhører Ham, og Han har nøklene til alle skatter. Alle saker er avgjort i henhold til lover satt av Ham. (Som per disse lovene) Den som retter seg etter lover og ønsker overflod i Hans bestemmelser, får det, og den som ikke adlyder Hans lover, får i begrenset mål. Allah har full kunnskap om alt (om en persons kamp og hvor mye han fortjener).

 

13.

(I likhet med lovene som styrer det ytre universet, har Han også utviklet Lover for menneskeheten. Siden begynnelsen, har disse lovene blitt formidlet gjennom åpenbaring til budbringere). Dette Regelverket som var blitt åpenbart til deg er den samme som ble åpenbart til Noah, Abraham, Moses og Jesus (og de ​​andre budbringere). Alle av dem fikk beskjed om å etablere ordningen foreslått av Gud, og ikke skape sekter i den (fordi Hovedmålet med det guddommelige systemet er at menneskeheten skal bli en universell enhet som fjerner alle interne forskjeller ~ 03:32, 3:104, 6:160, 45:17-18). Ditt kall til fjerning av sekteriske forskjeller, til fordel av enhet, er ikke akseptabelt for dem som vurderer andre krefter som deres guder, og til de som ønsker å leve etter andre leveregler som ikke er fra Allah. (Hvordan kan de dermed komme til den rette vei? Når det gjelder deres innvendinger til ditt valg som budbringer, så fortell dem følgende). Allah Allmektig velger sine budbringere, basert på det Han mener er egnet for denne viktige oppgaven. Utvalget er ikke i henhold til deres standarder, men ifølge Hans utviklingslov. Deres oppgave er å søke veiledning fra åpenbaringen som blir åpenbart for budbringeren. Veiledningen er tilgjengelig for alle som søker den. Den kan ikke nytte dem som ikke søker veiledning.

 

14.

(Nå oppstår spørsmålet at dersom Deen var samme siden starten, så hvorfor kom ulike religioner i eksistens, og hvorfor har så mange forskjeller oppstått blant folk? Det er ikke slik at den Allmektige hadde gitt ulike religioner til forskjellige mennesker.) Når en budbringer døde etter å ha fjernet forskjeller blant folk i lys av åpenbaringen, delte folkets etterkommere seg igjen i ulike fraksjoner grunnet personlig stolthet, stahet, gjensidig rivalisering og sjalusi. Dette er hvordan tilhengere av denne levemåten delte seg opp i ulike fraksjoner.

 

Hadde Gud villet det så, kunne de ha blitt tvunget til å eliminere deres forskjeller umiddelbart, men helt fra begynnelsen hadde Han fastsatt i loven at det ville være et tidsintervall mellom handlinger og deres konsekvenser. Følgelig vil dette bli avgjort på riktig tidspunkt. (Denne boken har blitt avslørt for å utslette alle forskjeller. Hadde de tenkt på det med fordomsfri sinn, ville de ha lett forent seg i enhet ved å fjerne alle forskjeller. Men deres stahet, fordommer og personlige interesser blokkerer deres vei). Folket som denne boken har blitt avslørt til er tvilsomme til den, og disse tvil forstyrrer dem meget.

 

15.

(Du trenger ikke bekymre deg eller være trist om holdningen deres.) Forsett å sende ut invitasjonen av Deen til alle og gjør dette med standhaftighet, slik du har blitt befalt. I denne forbindelse må du ikke ha hensikt til deres innfall og ønsker. Fortell dem tydelig: "Jeg har full tro på sannheten av dette guddommelige regelverket som har blitt åpenbart for meg. Jeg har blitt befalt (til tross for deres opposisjon) at jeg bør sikre rettferdighet blant dere. (Dere kan tro på hva dere vil, men min egen tro er at) Allah er min Forsørger så vel som deres. Min oppgave er å etablere hans velferdsordning, uten noen forskjell mellom mennesker. Hvis dere motsetter dette og gjør opprør, må dere ta konsekvensene av deres handlinger, mens vi skal være ansvarlige for våre (109:6). La det ikke være noen stridigheter mellom oss. (Saken er uttrykkelig klart at dere fortsetter å følge deres agenda og vi vil fortsette med vår). til tross for dette, om dere tar opp våpen mot oss, vil også vi bli tvunget til å svare. Omsider vil alt bli avgjort i henhold til guddommelige lover.

 

16.

Selv om mange har rasjonelt godtatt den, er det mennesker (i likhet med de som møter konsekvensene på slagmarken) som vil fortsette å krangle om det Guddommelige Systemet. (Alt har blitt gjort så klart at det ikke bør være noe rom for tvil). Ifølge den guddommelige loven, vil deres tvister være helt grunnløse, og derfor vil all deres negative innsats bli fullstendig mislykkes. De vil møte alvorlig refselse.

 

17.

Allah har åpenbart dette Regelverket, som beskriver skala av sannhet og likeverd (praktisk system), der hver handling vil være riktig vurdert, og konsekvensene vil dukke opp umiddelbart. (Motstanderne skal se for seg konsekvensene av deres opposisjon.) Hvem vet? Tiden da disse resultatene viser seg kan godt være svært nær!

 

18.

Folk som ikke tror på konsekvensloven lager masse bråk og sier "Hvorfor kommer ikke denne revolusjonen snart?" Men de som tror på dets sannhet vet at forekomsten av den er en absolutt realitet. Og de skal også innse at de må passere gjennom vanskelige faser som krever besluttsomhet. Følgelig er de årvåkne. Husk at de som har den minste tvil om denne kommende revolusjonen, har virkelig gått langt på avvei. (Muligheten til å følge den rette veien avhenger om man tror på konsekvensloven eller ikke.)

 

19.

(Noen lurer på at hvis disse motstandere tar feil, så hvorfor har de rikelig med rikdom og midler til livsopphold? Grunnen er at) Allah er mest nådig mot sine undersåtter. (Han har utviklet midler til deres livsopphold.) De som jobber hardt i samsvar med disse lovene vil bli belønnet for sitt arbeid. Hans lover er så sterke og mektige at ens følelser kan ikke påvirke dem.

 

20.

Blant søkere av næring er det to grupper av mennesker. Den ene ønsker gledene i livet, både i denne verden og i det hinsidige. For dem fortsetter Vi å legge til frukter av deres innsats. Både nåværende tid og fremtid er lys for dem. Den andre gruppen søker bare de materielle gevinster i dette verdslige livet. Vi gir dem rikelig belønning for deres innsats i denne verden, men de har ingen del i gledene av fremtiden (17:19-21).

 

21.

Stien som disse menneskene har tatt for seg selv, har ikke blitt ordinert av den Allmektige. De har satt andre enheter (deres religiøse ledere) til deres guder. Disse tenker ut forskjellige måter (sharia) for dem. Deen levemåten som disse enhetene fremmer, har ikke blitt sanksjonert av den guddommelige loven. (Guds lov forteller deg en ting, mens "sharia" av disse religiøse lederne fortelle deg noe annet.)

 

Hadde det ikke vært loven for angrefrist, ville konsekvensene av deres feilaktige måter ha åpenbart seg umiddelbart, og alt ville virkelig ha blitt bestemt raskt. Men slik det er nå ikke, og resultater av handlinger viser seg først etter denne perioden. Når denne tiden er over, vil de urettferdige møte alvorlig gjengjeldelse.

 

22.

Når de må ta konsekvensene av sine gjerninger, vil du se disse urettferdige skjelve. (Hvis bare de hadde innsett at) Slike ting er bundet til å skje (da ville de ha trukket seg tilbake fra feil bane).

 

Tvert imot, de som tror på den guddommelige konsekvensloven og arbeider i henhold til Hans konstruktive program, vil leve i salig åpenhet av Jannah (30:15). Deres Forsørger vil gi dem alt de ville ønske seg. Dette er faktisk en stor fortjeneste (at en får det en ønsker). Kan det være en større velsignelse fra Gud?

 

23.

Disse er gaver og velsignelser om hvilke Allah gir glade budskap til de som tror på sannheten av guddommelige lover og gjør rettferdige gjerninger.

 

I denne forbindelse må du fortelle dem, "Jeg spør ikke for noe belønning fra dere, imot at jeg sikrer deres fra den kommende ødeleggelsen, eller at jeg belyser dere om Gud. Alt jeg ber dere om er å gi tilstrekkelig hensyn til menneskelige relasjoner. Ikke ta opposisjon til slike ytterligheter i den grad at dere til og med glemmer kjærlighet og hengivenhet av deres nære og kjære.* "(09:08, 25:57, 34:47). Ifølge loven vil Vi legge til velstand for dem som lever et rettferdig liv. Hvis du gjør det, vil du se hvordan Allah holder deg trygt fra farene og hvordan din innsats produserer overveldende resultater!

 

* Dette kan også bety at alt jeg ønsker er at dere i det minste ikke ignorere familie og andre medfølende relasjoner. I dag, av hensyn til deres personlige gevinster, bryr dere ikke om deres familieforhold. Dere bør ikke fortsette med dette (02:36, 3:102).

 

Hvis Koranen ikke hadde blitt avslørt etter Guds lov, ville Allah ha lukket deres fornuft og følelser, slik at dere aldri ville ha tenkt på det. Men beviset for at denne åpenbaringen er faktisk fra Allah og ingen andre er at falske ideologier og systemer basert på dem, aldri forblir. De varer ikke lenge, mens systemet som er basert på sannhet forblir (13:17, 13:39). Som sådan, vil påfølgende resultater bevise at systemet som jeg invitere dere til er basert på sannhet. Allahs konsekvenslov har full kjennskap til det som er i deres hjerter. Ikke kan noen svindle den eller feilbedømme sammenstillingen av resultatene.

 

24.

Når det gjelder dette Guddommelige Regelverket (hvor det ikke er en tøddel av egeninteresse), sier disse menneskene at det har blitt fabrikkert av deg selv og dermed feilaktig tilskrevet Allah.

 

25.

(Du bør fortelle disse menneskene at de har blitt advart) Hvis de forlater feil vei og vedtar den rette, ville Allahs konsekvenslov utslette de syke effektene av deres feilaktige måter.  Allah vet om alt de har gjort til nå, hva de gjør i dag, samt resultater og konsekvenser av disse handlinger.

 

26.

(Som per Hans lov) Når de (folk som går seg vill) godtar tro på sannheten av Hans lover og arbeider rettferdig, skjenker Han dem med gaver og mye annet som en belønning for deres innsats. Men om de fortsetter å avvise Hans lover og ikke ønsker å forlate sine feilaktige måter, må de imøtekomme alvorlig og forferdelig straff.

 

27.

(Det er også en guddommelig ordning at mens mennesket kan bryte etiske verdier, kan de ikke gå mot Allahs fysiske lover. Dersom dette var mulig, forestill deg hva en kunne ha gjort! For eksempel) Hans lov er at midler til livsopphold kan utvinnes fra jord etter visse tiltak. Hvis dette ikke var tilfelle, ville næring ha kommet kontinuerlig fra jorden, uten noen satte standarder eller mål. Det er dermed mulig at de som kunne ha fått besittelse av rikelig næring, kunne ha skapt kaos i verden. Men Allah er fullt klar over alt om sitt folk og overholder dem fullt ut. (Det er derfor at Han har satt grenser for menneskets valg.)

 

28.

Ved den samme loven blir folk skuffet og håpløse når nedbøren svikter. Men når regnet faller, blir de munter av å tenke på avlingen. Det er på denne måten at Allahs egenskap av å ta vare på Hans skapelse, som er verdig all beundring, blir manifestert.

 

29.

(Hans naturlover er ikke begrenset til jorden. De omfatter hele universet. Det er grunnen til at) Blant Hans tegn er selve skapelsen av jorden og andre himmellegemer, samt andre levende skapninger som Han har spredd over dem. Deres boliger er skilt fra hverandre, men når han ønsker, kan Allah den Allmektige bringe dem sammen med sin makt. (Det er mulig at skapninger som lever på forskjellige planeter kan etablere kontakt og møte hverandre ~ 116:49.) **

 

** Kun en budbringer kan kjenne virkeligheten til fenomenet av åpenbaringen. Kun en budbringer forstår hvordan Gabriel leverte den eller hvordan direkte kommunikasjon var mulig, som i tilfellet med Moses. Vanlige folk mottok veiledningen av åpenbaringen via budbringere. Folk kan ikke kommunisere med Gud direkte. Etter bortgang av siste budbringer er den hellig Koranen siste måte å kommunisere med Gud på. Når vi leser Koranen, kommuniserer Gud med oss. Dette fordi Koranen er Guds ord. Uten denne fremgangsmåten kan ingen kommunisere med Gud. Enhver som hevder å gjøre det, hevder å være en budbringer, noe som ikke lenger er mulig.

 

30.

(Dette er Allahs velferdsordning som er spredt over hele universet. Dets mål er å utvikle og ernære hvert enkel levende vesen.) Enhver ulykke som rammer dere er utfallet av deres egne gale handlinger, enten disse er begått av en enkeltperson eller kollektivt innsats som et utilbørlig sosialt system (4:79). (Allah påfører ikke ulykker uten grunn.) Hans lov er at hvis man korrigerer sine feil, så sikrer ham seg selv fra de fleste av skadene (forårsaket av disse feilene).

 

31.

Dere kan imidlertid ikke fortsette å bryte guddommelige lover, og også unnslippe konsekvensene av dårlige gjerninger. Dere kan ikke unnvike den guddommelige konsekvensloven. Husk at ingen bortsett fra guddommelig lov kan hjelpe eller beskytte dere.

 

32.

Blant tegnene på hans velferdsordning er skip som seiler (med vindkraft), som ser ut som bevegende fjell over hav.

 

33.

Hvis Han hadde villet, kunne han ha stoppet vinden fra å blåse så båtene ikke kunne seile. Disse båtene ville da ha vært strandet på overflaten av vannet.

 

(Hva konkluderer dere ut i fra alt dette? Vil dere ikke sette pris på at Han som skapte dere har også gjort gode ordninger for deres næring? Men i den menneskelige verden kan kun de som opptrer standhaftig i motgang og investerer sin energi til riktig bruk dra nytte fra Allahs velferdsordninger).

 

34.

Og folk som ikke oppfører seg som dette, møter ødeleggelser på grunn av deres feilaktige gjerninger. Dette til tross for det faktum at deres mindre feil blir oversett, slik at de kan korrigere seg selv og vedta den rette veien.

 

35.

De som bestrider sannheten av Mine lover og gjør opprør mot dem, vil finne ut på slutten at det ikke er noe flukt for dem fra alle disse ødeleggelsene. Ingen kan overtrede grensene av den guddommelige konsekvensloven.

 

36.

Alt dette er grunnet Vår velferdsordninger som gjelder det fysiske livet i denne verden. Likeledes pleier og utvikler det Guddommelige Systemet “menneskelige liv” (og dette systemet er gitt gjennom åpenbaringen). Utviklingen av fysiske liv ender med døden, men menneskelig intellekt fortsetter å utvikle seg også videre. Det endres ikke. Men bare de som har implisitt tro og tillit til de faste verdiene gitt av deres Forsørger kan dra nytte av denne kunnskapen.

 

37.

Slike mennesker avstår fra avskyelige forbrytelser som svekker menneskers intellekt, så vel som fra handlinger som pleier å egge universal stygghet og egoisme. (Men hvis noen mindre glip inntreffer og folk angrer for dem, så er det en annen sak ~ 04:31;. 53:32) I en situasjon når noen sier noe utilsiktet og får til en sint reaksjon, blir de ikke holdt fullstendig ansvarlig.

 

38.              Dette er folk som reagerer på denne invitasjonen og etablerer velferdsordninger. De adlyder Hans lover og holder seg innenfor rammene av disse ordningene som lærer dem å bestemme deres saker gjennom gjensidige konsultasjoner og i henhold til guddommelige lover. De holder også tilganger til næring åpne for andre mennesker. De deler midler de har til rådighet og som overgår deres behov med andre.

 

39.

De tilbringer sine liv som medlemmer av et samfunn. Når tyranni eller undertrykkelse rammer dem, fra uansett hvor, hjelper de alle til for å forsvare kollektiviteten, og for å ta hevn på lovbryteren.

 

40.

Dere må dermed respekter prinsipper om at straffen skal stå i forhold til begått lovbrudd og at det på ingen måte bør være overdrevet. Hvis derimot de føler at aggressoren er fortørnet om det en har gjort, og tror at ved å tilgi ham, kan det være muligheter for ens rehabilitering og reformering, så vil de tilgi ham. Det er på grunn av denne ordningen av den guddommelige loven at samfunnet erfarer bedre og positive resultater, og fordi de adlyder guddommelige lover, og begår ikke noe urett under noen omstendigheter. I følge dette regelverket, har urett og aggresjon ingen plass i et samfunn.

 

41.

(Som nevnt ovenfor) De hevner seg mot enhver aggresjon som blir begått på dem og i henhold til lov av rettferdighet, er ikke det en forbrytelse. (Snarere mottak av kriminalitet.)

 

42.

Virkelige lovbrytere er de som begår aggresjon og urett mot andre. De skaper urettmessig kaos i samfunnet (fordi de er beruset av makt). Disse menneskene fortjener alvorlig straff.

 

43.

I motsetning har vi folk som (til tross for å anskaffe autoritet og makt) forblir trofaste på veien til rettferdighet og ivaretar interesser av de svake, og viser at slik oppførsel krever stort mot og vilje. Dette gjenspeiler overlegenhet og storheten av deres karakter.

 

44.

Ingen kan hjelpe eller beskytte dem som forlater de guddommelige lover og kommer på avveier. Tilstanden av slike opprørske folk er slik at når de står overfor straff, roper de ut "Er dette måten å slå tilbake på?"

 

45.

Når de blir brakt til å møte straff, forsvinner deres arroganse og hovmod. De er ekstremt ydmyke og titter rundt for å se om noen kan ta skylden for dem. Og folk som har bekjent tro sier til dem “Dette har dere sørget for selv på grunn av deres holdning til å skaffe dere umiddelbare gevinster og ignorere fremtidige liv. Dere er taperne. Ikke bare at de ødelegger for seg selv, men også for dem som er deres nærstående. Alle av dem vil få en varig straff.

 

46.

På dette tidspunktet vil det ikke være noen beskyttere som kan hjelpe dem. Den eneste beskytteren kunne ha vært den guddommelige loven, som de har forlatt. Faktum er at den som tar avstand fra guddommelig veiledning og vedtar en feilaktig livsstil kan aldri finne en måte som fører til fred og velstand.

 

47.

Be disse menneskene til å svare på kallet fra deres Forsørger og til å adlyde Hans direktiver og lover, og om å gjøre dette før dagen av Revolusjonen kommer, slik at deres ødeleggelse kan avverges. I så fall vil de ikke klare å flykte fra disse ødeleggelsene og heller ikke være i stand til å unnslippe ved å benekte forbrytelser som de tidligere hadde begått.

 

48.

Hvis de, etter all denne forklaringen, fortsatt ikke aksepterer denne invitasjonen, så vil du ikke bli holdt ansvarlig for deres valg. Vi har ikke utnevnt deg som en oppsynsmann over dem (slik at du skal tvinge dem på rett vei). Din plikt er bare å formidle det guddommelige Regelverket til dem. (De er i en trassig humør fordi i dag har de rikelig med midler til livsopphold) Menneskelig holdning er slik at når man har komfort og luksus av livet, begynner man å føle seg opphøyd, men når man får noen problemer så føler man seg fornærmet, og Allah blir holdt ansvarlig, selv om ulykker er en konsekvens av ens egne gjerninger. Faktum er at mennesket er svært utakknemlig.

 

49.

(Deres holdninger påvirker ikke Allah) Allah Den Allmektige har suverenitet og kontroll over alt som eksisterer i himmelen og på jorden. Alt i universet fungerer etter Hans lover, og selv de fysiske liv av mennesker er ikke utenfor virkeområde av Hans lover. Det fantastiske fenomenet av selve skapelsen arbeider også etter Hans lover. Denne prosessen omfatter menneskelige pro-skapelse, ifølge hvorav noen er gitt med kvinnelig og andre med mannlig avkom.

 

50.

Noen får både mannlig og kvinnelig avkom, mens noen forblir uten. Alt dette skjer i henhold til satte lover som er basert på Hans kunnskap.

 

51.

Naturlovene som er i kraft i universet er formidlet til humane samfunn via åpenbaringen, som er åpenbart til budbringere og ikke til hver enkel person. Allah kommuniserer på tre måter. To av disse er reservert for budbringere og den tredje for vanlige mennesker. Han kommuniserer med budbringere enten ved innstilling til innholdet av Hans åpenbaring i deres sinn (2:97), eller til tider ved å formidle den til ørene, bak sløret (som i tilfellet av Moses ~ 2:253, 4:16). Så vidt det gjelder andre vanlige mennesker, så blir en budbringer sendt til dem. Denne budbringeren formidler dem det Guddommelige Regelverket av Allahs kommando. (Ingen andre enn en budbringer kan kommunisere med Allah direkte.) Denne ordningen er gjort av Allah, som tar alle beslutninger rasjonelt.

 

52.

Likeledes har Vi åpenbart Koranen for deg, du budbringer. Den har blitt avslørt for deg fra vår kreative kommando som bærer mye energi. (Du har ikke fått det i henhold til din innsats, ferdighet eller kunnskap.) Selv enda er du ikke fullstendig klar over hva en guddommelig bok inneholder og hva begrepet tro inngår. Vi gjorde Koranen til et skinnende lys som Vi veileder våre undersåtter til den rette veien i livet med, ifølge Vårt lov av utvikling. Loven er at hvem som helst, som ved hjelp av intellekt og fornuft vender seg mot Koranen, kan utlede veiledning fra det. Dette er måten til p lede folk mot rett vei på.

 

53.

Dette er veien som leder til Allah den Allmektige. Alle ting i himler og jord jobber kontinuerlig for å oppnå det de er programmert til av Ham. Sannelig blir alle saker avgjort i henhold til kun Hans lover.