MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 81: At-Takwîr

 

1.

(En gang i fremtiden når menneskeskapte sosioøkonomiske systemer vil bli erstattet av Koranens Orden, vil de revolusjonære forholdene av den tid være slik at) Regelen for monarkiet vil bli eliminer.

 

(På tidspunktet for Koranens åpenbaring, var Persia den største delstaten i nærheten av arabere som hadde monarki. Deres flagg hadde symbolet av sol (på tilsvarende måte var flagget til arabere avbildet med måne.) I dette verset, selv om solen har blitt nevnt, så menes det monarki som Koranen hadde blitt åpenbart til å eliminere. Systemet ble slått ut av Budbringeren og hans kompanjonger, men den ble reetablert etter en tid. Disse versene viser til en kommende tid da monarkiet igjen vil bli eliminert. De andre indikasjoner fra denne tiden, ligner på dagens liv. Det er mulig at de enorme endringene som finner sted i dag er et forspill til Koranens System)

 

2.

Og deres små satellitt stater vil kollapse og bli spredd. Deres glans og makt vil forsvinne;

 

3.

Og adelen og høvdinger som står som fjell, vil bli drevet bort fra sine palasser (20:105, 56:5, 78:20).

 

4.

Og midler til reise og transport (for eksempel kameler) som i dag er svært viktige, vil bli foreldet;

 

5.

Og usiviliserte stammer og ubebygde nasjoner vil også vedta et kollektivt sosialt liv;

 

6.

Og transport over hav vil øke så mye at hav vil føles til å ha blitt fylt opp med store bosteder under utvikling lengst kystene;

 

7.

Da boliger over hele verden vil starte å integrere;

 

8-9.

Og da alle jentene som ingen brydde seg om, og som ble begravd levende av samfunnet, vil spørre om hvilken forbrytelse de ble drept for? (Dette vil være en tid da kvinner får deres rettigheter).

 

10.

Da vil informasjonssystemer spre seg;

 

11.

Da vil himmellegemer bli avduket en etter en (forholdene som råder over dem vil bli oppdaget).

 

12.

(Da vil funksjonen av den guddommelige konsekvensloven også bli akselerert, fordi på den tid vil hele systemet fungere i henhold til denne loven.) Følgelig, for de skyldige, vil den brennende ilden Jahannam blusse opp mer voldsomt.

 

13.

Og for de som følger det guddommelige, skal det himmelske samfunnet bringes nærmere.

 

14.

Deretter skal hver person se for seg utfallet av hans gjerninger.

 

15.

(Vi sier ikke dette uten hensikt, for hele systemet i universet står vitnesbyrd til det.) Stjernene som trekker seg langsomt etter oppgang, vitner til det.

 

16.

Og de som beveger seg fort, krysser deres kurs og går i dekning (53:1, 56:75);

 

17.

Og den mørke natten som kommer stille og går bort;

 

18.

Og lysstyrken i soloppgang, som kommer med et budskap om nytt liv.

 

19.

(Alle disse tegnene i naturen bærer vitnesbyrd til det faktum at) Den personen som gir dere disse meldingene, er Vår budbringer, den mest ærefulle Budbringeren.

 

20.

Han har støtte av den Allmektiges Åpenbart veiledning. Den Allmektige har den sentrale kontrollen og kommandoen av hele universet. (Akkurat som naturens lover i universet er laget av Gud og ikke av naturen selv, er heller ikke lover angående menneskeliv, som Budbringeren presenterer, laget av ham selv, men Gud.)

 

21.

Denne Budbringeren er svært troverdig, og han leverer Vårt budskap med stor ærlighet. I tillegg til å levere budskapet, etablerer han et system for å manifestere det. Derfor er det nødvendig at alle som er overbevist om sannheten av dette systemet, stoler på ham og adlyder hans avgjørelser (Uten dette kan ingen systemer bli skikkelig etablert.)

 

22.

Husk! Denne følgesvennen av dere snakker ikke slikt ut av galskap. Det han sier, vil skje.

 

23.

Fordi han har kommet seg på det høyeste og bredeste nivået av kunnskap, der et menneske er utstyrt med veiledning fra Gud. (Dermed, uansett hva Budbringeren sier, så er det som om har erfart det selv ~ 53:1-7.)

 

24.

Og det han får gjennom veiledningen, vil han ikke holde for seg selv, men svært sjenerøst formidler han dette videre til andre. Han deler den med alle.

 

25.

Disse påstandene (som han kommer med) kommer verken fra et gjenstridig sinn, og er heller ikke basert på noen gjetninger som vender en bort fra sannhet og virkelighet.

 

26.

Når dette er virkeligheten, hvorfor velger dere å vende den bort?

 

27.

(Det at dere fortsetter å snu det døve øret til det han har å si, skader ikke meldingen hans, fordi den ikke er ment for et bestemt nasjon eller land.) Den er for alle nasjoner i verden.

 

28.

Derfor, om en hvilket som helst nasjon skulle ønske å gå på den rette og balansert banen, så kan den gjøre nettopp det (1:5).

 

29.

Men det er nødvendig at dere holder deres personlige preferanser, følelser og interesser til side og kun ønsker det som Allahs lover krever, og aksepterer at Allah har tatt på seg ansvar for å gi næring til alle nasjoner i verden. (Derfor kan kun den nasjonen som etablerer dette universale velferdssystemet dra nytte av det.) På denne måten vil alle nasjoner harmonisere deres mål og målsetninger med den guddommelige loven (74:56, 76: 30)