MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 79: An-Nazi'ât

 

1.

Styrker av tyranni knuser de undertrykte til den grad at deres potensiale og energi blir fullstendig presset ned, og de ser dermed ut som udyrkbart og livløs jord. Men med lydighet til Guds lover, kommer de revolusjonære krefter frem. Disse kan igjen få frem de dempede potensialer av den undertrykte klassen.

 

2.

Og alle hindringer skapt underveis av tyrannklassen, blir fjernet av disse kreftene, og fjerner dermed bånd av slaveri. De svake blir dermed aktive i en fri atmosfære.

 

3-4.

Og på denne måten flyter den svakere klassen raskt i havet av aktivitet, og kommer seg videre uten noen hindringer.

 

5.

Inntil den tid kommer da makt og kommando blir tatt bort fra tyranner og gitt videre til den svake klassen, hvem skal ha ansvaret for å planlegge og lede deres saker i lys av guddommelige lover?

 

6-7.

Denne Revolusjonerende klassen av troende, som løfter de undertrykte, står vitnesbyrd til at revolusjonen er bundet til å komme. Revolusjonen vil føre til voldsomme rykk, en etter den andre, og med hvert rykk, vil de lave klassene klatre et steg høyere, mens øvre klasser vil komme ned.

 

8.

Den dagen skal hjerter av de tyranniske og aggressive ledere banke raskt. De vil bli sterkt opprørt.

 

9.

Øynene skal være nedslått (på grunn av deres feil og nederlag).

 

10.

I dag er de så stolte og arrogante at når de blir minnet om konsekvensloven så latterliggjør de den og sier svært sarkastisk, "Bare hør på disse menneskene. De sier at all rikdom, makt og myndighet som dere har ranet fra svakere klassene, skal bli konfiskert, og at dere vil komme tilbake til samme gamle stilling fra der dere startet.

 

11.

"Og blir hule smuldrede bein."

 

(Disse versene kan også bety liv etter døden. Men, siden revolusjonen som ble skapt av kampen mellom Moses og Farao har vært nevnt i vers 15, har vi foretrukket å forklare disse versene med henvisning til revolusjoner som kommer i denne verden)

 

12.

Og de sier, "Hvis dette ikke skjer, og dere ikke skulle gå tilbake til den opprinnelige tilstanden, så vil det være en forferdelig reversering som skulle forårsake oss ekstreme tap." (De sier slike ting ertende.)

 

13-14.

Fortell dem at det slett ikke er vanskelig for oss å gjennomføre dette. Det ville være så truende kall at alt ville bli tydelig. (Alle saker vil bli avgjort i denne kampen.)

 

15.

Dette ville være en tillegg i rekken av revolusjoner som har forekommet siden begynnelsen, fordi tyranniske krefter har alltid undertrykt de svake. Budbringere og deres ledsagere og etterfølgere har alltid søkt om løfte de svakere klassene. Se for eksempel på episode av Moses sin konflikt (med Farao).

 

16.

Begynn denne historien fra da den omstendelige prosessen med prøving og feiling av menneskelige intellekt hadde sluttet og Moses hadde kommet til et stadium da formidling av veiledning gjennom hadde begynt (20:12), og han ble skjenket med Åpenbaring. På den tid talte hans Forsørger til ham og sa.

 

17.

" til Farao, som har blitt opprørsk. Han har skapt kaos, og har undertrykt de svake."

 

18.

Gå og fortell ham, "(Du har samlet rikdom og styrke, men du har aldri tenkt på den iboende verdien av din "indre selv".) Ønsker du ikke at din menneskelige verdi skal bli ernæret og utvikles?

 

19.

"Skal jeg fortelle deg om måten som fører mot Allahs universelle velferd?" (Fortell ham det og) Det er fullt mulig at han kan forstå og stoppe de feilaktige måter som fører ham mot undergangen av Jahannam. (Dette vil i det minste gi ham anledning til å reformere seg.)

 

20.

Moses gikk bort til ham og presenterte for ham den guddommelige Koden som kunne skape en slik revolusjon (20:23).

 

21.

Men Farao ignorerte ham og holdt seg opprørsk.

 

22.

Han vendte ansiktet bort og begynte å planlegge hvordan han skulle bekjempe Moses.

 

23.

Og for dette formålet samlet han alle sine høvdinger og adelsmenn, og ropte;

 

24.

"Jeg gir deg næring (og gir deg alt å spise og drikke). Derfor er jeg din øverste forsørger. (Dermed skulle Moses sin påstand om at Allah alene er Forsørgeren, være feil)."

 

25.

(Når han hadde brutt alle grenser grep Allahs konsekvenslov ham fullstendig, ødela ham i hans nåværende liv så vel som i fremtid. Dette ble utfallet av forbrytelser han hadde begått før Moses sin ankomst, og selv de han hadde begått deretter.

 

26.

I denne historiske episoden av konflikt mellom Moses og Farao, er det lærdom for dem som er frykter for utslag av ting i henhold til den guddommelige konsekvensloven.

 

27.

Du Budbringer! Fortell disse historiske episodene til folk og fortell dem igjen til å fundere over etableringen av kosmos og deres like, og spør dem om de er tøffere og sterkere enn himmellegemene Vi har skapt?"

 

28.

Allah skapte disse enorme massene høyt oppe i verdensrommet. Han ga dem balanse og likevekt, slik at de ville holde seg stabile og fortsette deres ferd.

 

29.

Og i rommet, gjorde han natten mørk og fødte lyset på dagtid.

 

30.

Dermed se på jorden. Jorda og alle de andre himmellegemene var en og samme masse. Jorden ble slengt ut av den, akkurat som en stein blir drevet bort av en katapult (21:30).

 

(I vers 2:29 er ikke ordet "Thumma" blitt brukt som sekvensen, som ellers. Sekvensen av etableringen av himmellegemer er den samme som har blitt beskrevet her. Dagens kunnskap har vist at rask rotasjon av sammensatt masse resulterte i spredning av materie som til slutt ble disse planeter. Betydningen av Koranens lignelsen kan lett forstås ut fra dette. Jorda ble atskilt fra denne massen slik som en stein beveger seg ut av en katapult og som beveger seg bort mens den roterer.)

 

31.

Den ble skilt fra havet ved destillasjon (til regionene i tørt land). Deretter lot Vi vegetasjon vokse i disse områdene;

 

32.

Og ga vekst til store og faste fjell.

 

33.

Og vi formet hele systemet på en slik måte at det ville produsere midler til livsopphold for dere og deres storfe. (Land er kilden for produksjon av næring. Man kan dra nytte av det, men ikke bli dens eier.)

 

34.

Men hvis det etablerte systemet blir så urettferdig at i stedet for å produsere næring for mennesker, resulterer den heller i undertrykkelse og underkuelse av svake mennesker, da) må en stor revolusjon komme (i likhet med den som har blitt nevnt i overnevnte vers).

 

35.

Gjennom denne revolusjonen vil et samfunn, der ingen vil være i stand til å røve til seg arbeidskraft av andre, bli etablert. Alle vil se fruktene av deres innsats, og ingen innsats skal være bortkastet (20:15, 53:39, 56:63-73).

 

36.

På den tiden vil Jaheem bli synlig for dem som er i stand til å se det. (Jahannam eksisterer fortsatt, men er ikke synlig. På den tid skal den dukke opp og bli.) (29:54; 39:48, 82:16).

 

37.

Husk! Den som opprører mot vårt velferdslov;

 

38.

Og gir preferanser til umiddelbare gevinst over gledene i livet;

 

39.

Vil finne ut at hans bolig er i Jaheem, et sted hvor videre utvikling av menneskelige ”selv” stopper opp.

 

40.

Men den som forstår at han en dag må han stå foran den guddommelige domstolen (der resultatene av hans gjerninger skal fremlegges), så holder han kontroll på sine ønsker og følelser, og går ikke mot Guds lover.

 

41.

Da vil han være den som får bolig i Jannah, i denne verden og i det hinsidige.

 

42.

Etter å ha hørt alt dette om revolusjonen, så spør de deg om når denne revolusjonen vil komme.

 

43.

Fortell dem at, "Dette er ikke innenfor rammen av min kunnskap, og jeg vet ikke når den vil komme." "(7:178, 33:63, 42:17.)"

 

44.

Kunnskap om dens bestemte tidspunkt ligger kun hos Allah den Allmektige. Alle disse sakene vil bli endelig avgjort i henhold til Hans utviklingslov (53:42).

 

45.

Du Budbringer! Fortell dem at din plikt er kun å advare dem som er bevisst på den guddommelige konsekvensloven og som frykter destruktive resultater av en feilaktig livsstil.

 

46.

De som er svært engstelige for å få kjennskap til den tiden av Revolusjonen, vil kjenne den igjen kjapt når den kommer. Da vil de rope og be, "Vi fikk veldig lite utsettelsestid; ikke mer enn en kveld eller morgen." (Hvis vi hadde fått mer tid på oss så ville vi har endret våre måter. Men på den tid vil ikke slike unnskyldninger være til noe nytte.)