MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 72: Al-Jinn

 

1.

Du Budbringer! Fortell dem: ”Jeg har blitt informert gjennom Allahs åpenbaring at en gruppe mennesker fra en ukjent vandrende stamme har lyttet til Koranen i hemmelighet og sagt: "Sannelig har vi hørt noe forunderlig." (46:29)

 

2.

Det hovedsakelige budskapet av det vi har hørt, er at den gir veiledning til den rette veien. Vi har derfor bekjent tillit til det, og fra nå av, vil vi ikke tilskrive noen likestilte til vår Forsørger.

 

3.

 Vår Forsørger er den Allmektige og opphøyde. Han har verken kone eller sønn.

(Slike oppfatninger var basert på innfall av oss tidligere, som vi nå fordømmer.)

 

4.

Slike uvitende teorier ble faktisk skap av noen tåpelige mennesker blant oss, og ble deretter tilskrevet Allah den Allmektige.

 

5.

Vi (enkle personer) pleide å tro at mennesker, uansett urbane eller beduiner, ikke skulle tørre å tilknytte noe falskt til Allah den Allmektige.

 

6.

Det som skjedde var Faktisk at folk fra urbane områder kom til å bo med oss og lærte oss slike tåpelige oppfatninger. (Dermed ble overtro en del av vår kultur som økte med tidens gang.)

 

7.

(De pleide å fortelle oss at) Deres tro at ingen Budbringer noensinne vil komme til denne delen av verden (Arabia) var riktig. De trodde det samme. (Følgelig kunne kun våre sagnfortellere være våre religiøse ledere. Uansett hva de sier, så må det bli akseptert som sannhet.)

 

8.

Påvirket av slik tro pleide vi å tenke at våre prester, astrologer og sagnfortellere, gjennom astrologi eller klarsyn tyder hemmeligheter i fra himmelen. Men siden Koranen har kommet til oss, er vi overbevist om at slikt er utenfor menneskets evne til å finne ut av. Vi vet nå at himmelen blir bevoktet av mektige vektere som holder pisker som skyter flammer (15:17 -18).

 

9.

Tidligere trodde vi at mens vi sitter (skjult) i veletablerte kanaler, kan vi lytte til himmelsk snakk. Men nå, den som prøver å lytte blir konfrontert med lysende flammer (av intellekt og kunnskap). Perioden av sagnfortellere er dermed over fordi Koranen har endret vårt syn. (37:6-9; 67:5)

 

10.

Vi kan ikke si med sikkerhet hva utfallet av Koranens revolusjonen skal være. Vil folk som er imot det gå til grunne, eller vil de oppnå et liv i salighet og gavmildhet ved å følge rett kurs?

 

11.

Vi sier dette fordi verken har alle mennesker samme mentalitet, eller følger de samme vei. Noen av oss er edle mens andre er forskjellige. Som forskjellige vil folk ta divergerende kurs, og deres reaksjoner vil også variere. (Det er derfor mulighet for et strid som kan føre til blodsutgytelse.)

 

12.

(Vi innser nå at Allahs suverenitet er så kraftig at) Vi kan verken beseire Ham i vårt land, eller flykte til et sted utenfor Hans jurisdiksjon. Hans konsekvenslov opererer overalt.

 

13.

Dette var grunnen til at så snart vi hørte (Koranens) veiledning, fik vi tillit til dens sannhet. Vi er sikre på at den som tror på hans Forsørger, bør heller ikke være redd for å miste noen av sine rettigheter, eller urettferdighet og ydmykelse. Han vil bli fullt belønnet for sine gjerninger og leve et liv i verdighet og ære.

 

14.

Derfor har noen av oss allerede overgitt oss til disse lovene, men det er noen som fortsatt er på veien av urettferdighet. De som har levert, strever med besluttsomhet for oppnåelse av veiledning.

 

15.

Og de som snu seg bort og tar banen av urettferdighet, er drivstoff for Jahannam.

 

16.

(Dette var hva disse beduiner hadde sagt til sitt folk.) Du Budbringer! Fortell folk at hvis de fortsetter på riktig vei, vil Allah skjenke dem et liv i overflod av gavmildhet og velsignelser!

 

17.

Dette er et synlig standard som gjør at folk som tar rett kurs forskjellig fra de som fornekter sin Forsørgers velferdslover, står overfor svært alvorlig straff (20:124).

 

18.

Fortell dem i eksplisitte vilkår, som er sann grunnlag av Deen at de bør kun adlyde guddommelige lover. Man bør kun bøye seg foran guddommelige lover og ingen annens lov skal være assosiert med Allahs (9:17).

 

19.

Dette skulle ha vært deres innstilling. Imidlertid ikke bare at de ikke bøyde seg foran Allah den Allmektiges lover, men da Hans understått (Muhammed) steg seg opp med sitt budskap, stormet disse menneskene på ham som motstridende krefter, som om de var klare til å knuse ham (22:72)

 

20.

Fortell dem: ”Min eneste forbrytelse er at jeg adlyder guddommelige lover og inviterer dere til å gjøre det samme og ikke tilknytte andre lover med Hans beslutninger."

 

21.

(Mennesket følger det som de tror vil være til nytte for dem. Men her er situasjonen annerledes.) Fortell dem at jeg (Muhammed) heller har ikke noe makt eller myndighet til å påføre dere noe skade eller gi dere noe overnaturlig fordel."

 

22

Også fortell dem at "ingen makt i verden kan spare meg eller gi meg noen beskyttelse (om jeg skulle bryte Hans Lover), og jeg kan ikke finne noen tilfluktssted unntatt i henhold til Hans lover."

 

23.

(Jeg erklærer ikke at jeg utøver noen autoritet eller makt.) Min plikt er bare å videreformidle de guddommelige lover som har blitt åpenbart for meg. (Deretter er det opp til dere å godta dem eller ikke). Men husk en ting at den som motsetter seg det guddommelige System (som Hans Budbringer etablerer ifølge Allahs lover), skal det være ild av Jahannam, der han skal stå til evig tid.

 

24.

(I dag er motstandere stolte og føler at de er sterkere og større i antall, og at i forhold til dem er de troende færre og svakere) Men da den nevnte ødeleggelsen kommer, vil realiteten av supportere som er svake og mindre i antall, gå opp for dem.

 

25.

(Da de spør deg om når de vil møte sin straff.) Fortell dem: "Jeg vet ikke om den store straffen som har blitt lovet dere skal komme snart eller ikke, eller om min Forsørger har satt lengre tid til det (slik at den blir iverksatt senere).

 

26.

Bare Han kjenner fremtiden, og han utleverer ikke sine hemmeligheter til andre.

 

27.

Unntatt når han deler informasjon med sine Budbringere via Åpenbaring. Da utnevner Han vakter for å beskytte den.

 

(Denne åpenbaringen er nå bevart i Koranen, og Allah har selv påtatt seg ansvaret for dens beskyttelse ~ 15:9.)

 

28.

Disse vakter har blitt utpekt til å sikre at Budbringere får levert den guddommelige meldingen trygt frem. (Budbringere har et ansvar som deretter avsluttes. Dermed blir det opp til folket å enten følge eller ignorere den guddommelige loven.  Deres handlinger skaper tilsvarende resultater.) Hans konsekvenslov omfatter alt som mennesker gjør. Og han tar regnskap over alt (for ingenting er utover eller utenfor omfanget av konsekvensloven).

 

(Dette er hvordan selv beduiner av ørkenen (Jinn) forsto Koranen og levde etter den.)