MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 26: ASH-SHU'ARÂ

 

1.

Allah, den Allmektige, All-seende, allvitende sier:

 

2.

"Dette er direktivet fra det guddommelige regelverket som forklarer alt eksplisitt.

 

3.

"(Du budbringer) Det ser ut til at fordi disse menneskene ikke tror på disse reglene, vil du kanskje plage deg i hjel av sorg."

 

4.

Et slikt ønske er naturlig for ditt medfølende hjerte, men Vår utviklingslov krever at mennesket bør overlates til å bestemme deres egen vilje, om de ønsker å akseptere eller avslå. Om Vi hadde ønsket å gjøre dem Momin med makt, så hadde ikke dette vært vanskelig for oss. Da kunne vi sende ned klare, synlige tegn fra himmelen, og samfunnseliten ville ha bøyd seg ydmykt. (Men Vi ønsker ikke å pålegge denne troen på mennesker. Kun den som omfavner guddommelige lover etter å ha grublet over dem, med full overbevisning, er en Momin. Å skremme noen av deres egenskaper ved å sende ned mirakler til dem, kan ikke få dem til å tenke, og dermed heller ikke frembringe ekte overbevisning.)

 

5.

Siden Vi ikke fratar folk friheten til å velge, så velger de fleste å ikke tru på lover som kommer fra Ar-Rehman, og vender seg bort ~ 21:02.

 

6.

Det er på dette premisset at de benekter meldingen din (fordi det er noe nytt for dem). (Men det er ingenting å bekymre seg for.) Uansett hva, så blir de latterliggjort når de vil bli konfrontert en dag (fordi i henhold til Vår konsekvenslov produserer hver enkel handling en rettferdig konsekvens).

 

7.

Har de ikke sett hvordan Vi gror ulike typer flotte og forskjellige ting (fra forskjellige frø) på jorden? (På tilsvarende måte produserer også hver type gjerning av hvert menneske et resultat, slik som frø produserer frukt. Hvete ut av hvete, bygg ut av bygg.)

 

8.

I dette er det klare tegn (til å verdsette Vår konsekvenslov som definitivt gir resultater). Men de fleste mennesker (som ikke bryr seg til å tenke på dette) tror ikke på dets sannhet.

 

9.

(Denne loven blir ikke påvirket av deres fornektelser. Den er fortsatt gyldig fordi) Den guddommelige loven er konstituert av Ham som er Allmektig. (Motstanderne kan ha store styrker, men de kan ikke konkurrere med Hans lover) Han gir næring til alt. (Det er derfor ikke mulig at folk som legger hindringer i veien for menneskehetens utvikling, ikke kan fjernes fra deres stillinger.)

 

10.

(Beviset for denne virkeligheten er historien om Bani-Israel, som blir gjentatt her i korte trekk. Den begynner fra tidspunktet da) Vi kalte Moses og ba ham gå til nasjonen (av Farao) som hadde blitt veldig opprørsk.

 

11.

"Gå til dem og spør om de ønsker å redde seg selv fra de destruktive resultatene av deres skjevheter eller ikke?"

 

12.

Ydmykt sa Moses: "min Forsørger, jeg frykter at de ikke vil høre på meg og nekte meg."

 

13.

(Det er kun mulig at deres opposisjon vil ta en så alvorlig sving at det vil bli umulig for meg alene å stå mot dem. Jeg kan begynne å kveles og tungen min kan slutte å snakke klart og eksplisitt.) Derfor ønsker jeg å bli ledsaget av Aaron.

 

14.

(Det andre er at jeg er anklaget for drap.) Jeg frykter at de kan arrestere og drepe meg (28:15).

 

15.

Allah sa, "(Ikke vær redd.) De tør ikke gjøre dette (men i lys av alvoret av oppdraget, virker det hensiktsmessig at Aron skulle følge med deg). Så dere begge bør gå til dem med Våre lover. Vi skal være med dere. Vi vil fortsette å høre (og se) alt (20:46).

 

16.

Dere begge skal gå til farao og si til ham: "Vi bringer en melding fra Forsørgeren av alle verdener."

 

17.

Og budskapet er "Du bør la Bani Israel gå fri (til et sted der de vil kunne leve et fritt liv i henhold til guddommelige lover, vekk fra din undertrykkelse.)" (20:47)

 

18.

(Følgelig gikk de og leverte denne meldingen til Farao.) Farao sa til Moses: "Er det ikke et faktum at vi brakte deg opp siden barndommen og at du har levd en del av livet ditt blant oss?"

 

19.

"Men du tilbakebetalte våre tjenester ved å begå avskyelig forbrytelse av mordet på en av våre statsborgere. Hvor svært utakknemlig er du?"

 

20.

Moses sa, "Jeg ville ikke drepe ham med vilje. Jeg hadde bare slått ham, og forventet aldri at han ville dø av slaget." (28:15)

 

21.

Deretter flyktet jeg herfra på grunn av frykt. (Jeg kjente at den avdøde tilhørte fellesskapet, og) på grunn av rasefordommer ville du ikke være rettferdig men dømme meg for forbrytelsen av drap.

 

Deretter skjenket min Forsørger meg med veiledning og beæret meg med visdom til å dømme (mellom rett og galt). Jeg har derfor blitt rangert blant Budbringere (og det er i denne stillingen at jeg har kommet til deg nå).

 

22.

(Når det gjelder favoriseringer, som du nettopp har minnet meg om. Fordi du har oppdratt meg siden barndommen i disse luksuriøse palasser) Betyr dette at du er tillatt til å slavebinde hele nasjonen av Bani-Israel hvor du skal tjene deg og dine? Du foretrekker å minne oss om de tjenester du skal ha gjort mot en person, men hvorfor nevner du ikke den undertrykkelsen som du har påført hele samfunnet hans?)

 

23.

(Nå burte du føle deg flau og endre diskusjonen til en annen sak) Farao sa: "Du hevder at du har blitt sendt av Forsørgeren av verdener. Fortell meg hvem denne "Forsørgeren" altså Opprettholderen av alle verdener er? " (20:49)

 

24.

Moses sa, "Forsørgeren av alle verdener er Han som gir næring til hver enkel ting i hele universet. Hvis du tror på dette (så vil du også tro at den som gir næring til alt i universet også ernærer mennesker og dermed). Din  påstand om at du er Forsørgeren av dine undersåtter, er dermed fullstendig grunnløs" (43:51, 79:24)

 

25.

Deretter sa Farao til dem (alle sine hoffmenn): "Hører dere hva denne personen sier?" (Disse ordene fortjener seriøs oppmerksomhet, så hør nøye.)

 

26.

(Moses brydde seg ikke om det Farao sa, og fortsatte med hans argumenter). Moses sa: "Denne Forsørgeren er ikke bare Opprettholderen av det ytre universet, men også av deg og dine forfedre (tidligere farao av Egypt)."

 

27.

Farao adresserte hans hoffmenn og sa: "Se (på denne tullingen). Denne budbringeren som har blitt sendt til dere er en gal man."

 

28.

Moses (brydde seg ikke om slikt useriøs diskusjon og sa:) "Han er Forsørgeren av øst og vest, og alt som ligger i mellom. Han gir næring til hver og alt. Du kan forstå dette faktum svært lett hvis du tenker over det."

 

29.

(Nå mistet Farao besinnelsen og sa til Moses i en vill tone om å slutte å snakke og lytte nøye.) "Mens du oppholder deg i mitt rike, forteller du meg at noen andre har mer autoritet enn meg (selv om dette nå skulle være din Forsørger?) Dette er invitasjon til et åpent opprør, og for dette bør jeg sette deg i fengsel."

 

30.

Moses sa, "Hva om jeg bringer noe som er meget klart og overbevisende for å støtte min påstand?" (Ville du fortsatt fengsle meg da? Ønsker du å avgjøre saker av tvang, i stedet for begrunnelse og resonnement? Er det ingen andre lover i riket enn Faraos som er en diktatur?)

 

31.

(Som svar på dette ble Farao mer flau og sa) "Hvis du er sannferdig i din påstand så får du produsere bevis etter ønske."

 

32.

Som svar la Moses frem det guddommelige regelverket og lover som ble åpenbart for ham. Dette guddommelige regelverket og direktivene viste seg til å være sammenlignbar til en pytonslange som svelge alt det onde. (Disse lovene forklarte om destruktive resultatene av Faraos system ~ 7:107-108, 20:17-25, 28:31-32)

 

33.

Så gav han mest opplysende eksempler og argumenter som viste hvor lyst og velstående deres framtid ville bli hvis de fulgte guddommelige lover. Disse argumentene var så overbevisende at enhver menneske utstyrt med innsikt ikke kunne la være å bli imponert.

 

34.

Deretter sa Farao til sine hoffmenn og nasjonale ledere, "Sannelig, denne mannen er en ekspert illusjonist som presenterer løgn som sannhet."

 

35.

"Det ser ut til at hans plan er å kjøre dere ut av deres land ved å vinne over folket gjennom bedragerske midler og etablere sin egen stat. Så fortell meg nå hva dere råder meg til å gjøre. "(7:110)

 

36-37

De sa: "La oss komme med spørsmål til Moses og hans bror enda en gang ved senere anledning. Send bud på til de store byene av staten etter eksperter på statsvitenskap og religion."

 

38.

Dette ble gjort, og på en bestemt dag ble alle prominente statsmenn og prester samlet. Dette var det angitte tidspunktet og stedet for konfrontasjon med Moses.

 

39.

Og vanlige borgere ble også invitert til samlingen.

 

40.

Slik at når prestene seiret, ville det presenteres som er stor seier.

 

41.

Da prestene kom, spurte de farao: "Kommer vi til å bli rikelig belønnet hvis vi overmanner Moses?"

 

42.

"Selvfølgelig," sa farao: "Dere vil bli behørig belønnet og den største belønningen vil være at dere skal bli adelsmenn ved hoffet." (7:113)

 

43.

(Den store konkurransen startet) Moses sa: "Kom ut med det dere har!"

 

44.

De presenterte bagatelle og svake argumenter til støtte for deres levemåte, og sverget ved Faraos makt at de ville bli seirende. (Selv om argumentene var svake og ikke imponerende, så var de sikre på suksess fordi hele styrken i Faraos rike var med dem.)

 

45.

Deretter presenterte Moses solide og overbevisende argumenter til støtte for guddommelig orden, og en etter en ble prestenes bedragerske argumenter beseiret.            

 

46.

(Argumentene var så solide, ærlige og overbevisende at sannferdighet av budskapet av Moses ble meget klart for prestene) De hadde ikke lenger noe annet valg enn å akseptere tap (og godta hans argumenter).

 

47.

Og uttale at de tror på Gud som er Opprettholderen av hele universet.

 

48.

Forsørgeren av Moses og Aron.

 

49.

(Farao var allerede rasende på grunn av dette nederlaget, men da han så at prestene hadde åpent godtatt Moses sine argumentet, mistet han besinnelsen og tordnet i en rasende stemme), "Hvordan våger dere å uttale aksept av det Moses sier uten min tillatelse? Dette ser ut for meg at han (Moses) er deres herre, som ga dere (denne) kunnskapen om prestedømmet. (Dere er alle sammen om dette, slik at dere kan konspirere mot meg for å ta fra meg autoritet av min stat.) Meget snart vil dere lære straffen for slikt ugagn. Jeg vil binde dere opp, sette dere i håndjern og sjakler og ha dere hender og føtter kuttet av. Alle dere skal korsfestes."

 

50.

De (lyttet til dette oppstyret med komplett ro) "Du kan gjøre hva du vil. Det vil ikke gjøre noe forskjell (nå som er vi har fått et fullstendig perspektiv, har livet endret seg for oss). Vi ser nå kun mot vår Forsørger. Den korrekte skjebnen er nå synlig for oss og alle våre anstrengelser vil bli i denne retningen. (Du kan erklære oss til å være enten uskyldige eller kriminelle, men det vil ikke gjøre noe forskjell. Vårt ønske er at når vi går til vår Forsørger, så skal ikke Han dømme oss som kriminelle.)

 

51.

Etter at vi hørte på Moses og Aron, er vi er de første av de troende, og meget sikre på at vår Forsørger av velferdsloven vil beskytte oss fra onde virkningene av våre tidligere synder."

 

52.

Vi sendte en åpenbaring til Moses (etter diverse andre hendelser) og fortalte ham om å føre bort Våre undersåtter (Bani-Israel) i løpet av natten og å huske at Farao ville for sikkert prøve å følge etter.

 

53.

(Budskapet av Moses hadde satt sin virkning over hele landet, inkludert Bani-Israel) Farao sendte sine egne agenter inn i alle byer, for å få kontroll på sitasjonen.

 

54.

(De fortalte folk at) En liten del av elendige mennesker (nemlig slaver fra nasjonen av Bani-Israel) ernærer til vår raseri ved klekking av rampete konspirasjoner. (Men alle dere bør være trygge på at de ikke vil kunne gjøre dere noe skade)

 

56.

Vi har et stort og godt utstyrt hær (som de ikke kan overvinne).

 

57-58.

På den ene siden hadde Farao kunngjort dette, og på den andre siden hadde den guddommelige konsekvensloven proklamert, "La alle bli oppmerksomme på at vi har kastet ut Farao og hans høvdinger og fratatt dem deres hager og vannkilder, deres skatter, og alle deres symboler på status og posisjoner.

 

59.

(Og hør en gang at) Dette har allerede skjedd og Vi har latt Bani-Israel arve disse. "

 

60.

(Bani-Israel forlot Egypt i løpet av natten og) Ved daggry kom Farao for å jage dem.

 

61.

Så snart de to gruppene så synet av hverandre, utbrøt tilhengerne av Moses: "Vi sitter faktisk fast (vannet er foran oss og Faraos hær bak oss, og det synes ikke til å være noe utvei)."

 

62.

Moses sa: "Ikke panikk. Dette skal gå bra. Den Allmektige (som beordret meg til å forlate Egypt) er med meg og han vil sikkert veilede meg. (Vi vil nå våre mål uten frykt eller fare.)

 

63.

Så sendte vi en åpenbaring til Moses og sa: "Ta ditt folk til sjø / elv (fra en bestemt retning) og deretter kryss den på et punkt der det er tørt." (20:77, 44:24). Når det ble daggry, sto disse to gruppene overfor hverandre i store masser. (Bani-Israel på den ene siden av sjøen/elva og hæren av Farao på den andre.)

 

64.

Faraos hær rykket også frem etter Bani-Israel (men i mellomtiden hadde vannivået steget så alle druknet).

 

65-66.

Det var slik Vi brakte Moses og hans kamerater trygt ut av Egypt og druknet Farao, sammen med hans hær.

 

67.

Faktisk er det tegn i denne episoden (for personer som har innsikt i resultatet av kampen mellom det gode og det onde). Men til tross for dette, tror folk flest ikke (på sannheten i Guds lov og sier at slike hendelser forekommer ved tilfeldigheter).

 

68.

Faktum er at slikt skjer i henhold til konsekvensloven som er så sterk og mektig at den overmanner alle motstandsstyrker og gir næring til alle som arbeider for å etablere dets system.

 

69.

Likeledes må du fortelle dem historien av Abraham.

 

70.

Da han spurte sin far og sin nasjon, "Hvem tilber dere?"

 

71.

De svarte, "Vi tilber våre guder og vil fortsette å gjøre det."

 

72-73.

Abraham sa: "Kan de høre dere når dere taler til dem, og de ​​er i stand til å gi dere fordeler, eller forårsaker dere noe skade?"

 

74.

De sa, "(selv om vi vet om slike ting så ønsker vi ikke slike diskusjoner.) Våre forfedre tilba dem (og vi akter å følge i deres fotspor)."

 

75-76.

Abraham sa: "Har dere noen gang tenkt på realiteten av disse idolene som deres fedre dyrket og som dere nå tilber?

 

77.

"(Dere kan fortsette å dyrke dem om dere vil) Jeg anser dem til å være mine verste fiender. Min eneste venn er Forsørgeren av alle verdener."

 

78.

"Han har skapt meg og veileder meg til den rettferdige veien.

 

79.

"Den Allmektige som ernærer meg etter Hans lov av velferd (ikke kun meg, men alle levende vesener).

 

80.

"Og når jeg blir syk, blir er kurert etter Hans naturlover. (Deres tro sier at noen guder gir dere ernæring mens andre gir dere helse, men dette er feil siden alt i universet skjer i henhold til lover laget av Gud.)

 

81.

"Dermed burte dere holde dere til Hans lover, for når jeg en dag dør, vil Han bringe meg tilbake til livet.

 

82.

"Jeg støtter meg på den samme Guden for beskyttelse på dommens dag, fra den ødeleggende effekten av feil som jeg kanskje ubevisst har begått.

 

83.

"Og jeg ber Ham for å gi meg innsikt og styrke til å dømme (med all rettferdighet) på omstridte saker, og gjøre meg blant dem som har utviklet deres evner betydelig.

 

84.

"Jeg må gjøre slike edle tjenester for det gode og velferd for menneskeheten, slik at fremtidige generasjoner kan huske meg som en sannferdig person."

 

85.

"Plasser meg blant arvinger av komfort, verdighet og status i livet (i denne verden, så vel som heretter)."

 

86.

Jeg ber også (til min Gud) at Han skal gjøre det mulig for min far, som har gått seg vill, til å vedta rett kurs, og dermed forbli trygg fra ødeleggende effekter av en feilaktig livsstil, som ellers er bundet til å skje. (9:114, 14:41, 19:47, 60:4)

 

87.

"Og når dere opplives på dommedagen vil jeg ikke ha noe å skamme meg over.

 

88.

"For den dagen, vil verken rikdom eller avkom være til noen hjelp"

 

89.

"Og bare den som vises før Gud med en klar og edel hjerte vil motta gaver. (Han vil være den som har holdt hans ønsker, begjær og skjønn underordnet guddommelige lover, og som aldri har gjort opprør mot dem ~ 37:85) "

 

90.

På denne dagen vil Jannat bli brakt nær dem som hadde blitt bevisst på guddommelige lover.

 

91.

Og Jahannam vil være synlig for dem som trosset guddommelige lover og fulgte feil sti. (Selv nå er ikke Jahannam langt unna. Den er rundt dem, men på dette tidspunktet vil det bli synlig ~ 29:54, 79:36, 82:16.)

 

92.

De vil bli spurt "Hvor er deres guder som dere tilba i stedet for Allah?

 

93.

"Kan de hjelpe dere? (Om de ikke kan hjelpe dere) Kan de kaller noen andre for å hjelpe dem?"

 

94.

På den dagen vil folk, og alle ledere og prester, som villedet dem, bli kastet hodestups inn i Jahannam.

 

95.

(Alle disse er) Hele hæren til Iblees.

 

96.

Der vil de (høvdinger og deres tilhengere) krangle med hverandre.

 

97.

(Tilhengere vil si til høvdinger), "Ved Allah, vi gjorde ikke det riktige når vi fulgte dere på den gale banen.

 

98.

"(Hva kan være en større tabbe?) Vi valgte dere ovenfor Opprettholderen, og ga dere status ovenfor opprettholderen av alle verdener.

 

99.

"(Ved å ta besittelse av og kontrollere kildene til næring og ved å stanse og begrense deres evner til å tenke og bruke deres intellekt, tvang dere folk til å følge dere.) Dere er dermed de virkelige kriminelle som villedet oss.

 

100.

"(Nå har vi lært hvor galt det var av oss å stole på dere, og tro at dere var våre kjære venner og sympatisører.) I dag er det ingen som kan hjelpe oss med disse vanskeligheter.

 

101.

"Vi har heller ikke noen venn som kan dele vår sorg.

 

102.

"Åh, vi ønsker på det sterkeste at vi hadde hatt en annen mulighet til å leve igjen, så vi kunne vise at vi kan leve som sanne Momineen" (23:99-100; 39:58).

 

103.

I denne historien (av Abraham og forutsagte fakta, basert på Allahs konsekvenslov) er det en merkbar tegn (for de som ønsker å tenke på sannheten). Til tross av dette, er det mange som ikke bekjenner tro. (I stedet tar de et standpunkt, som i tilfellet av Abrahams nasjon, og sier at de ikke kan gi opp stien av deres forfedre.)

 

104.

(Enten de tror på det eller ikke, så opererer Allahs lover hele tiden.) Han er Allmektig og overvelder alle motstridende krefter, og fortsetter med å gi næring til levende vesener.

 

105.

Likeledes er historien om Noahs nasjon som motsatte seg Vår budbringer.

 

106.

Til Noahs folk kom det en budbringer fra blant deres egne. Han spurte dem spørsmålet, "Ønsker dere å forbli trygge fra de destruktive resultatene av deres gjerninger?"

 

107.

(Hvis dere ønsker å forbli trygge, så hør på meg med oppmerksomt.) "Jeg har blitt sendt til dere av Gud som en budbringer av fred.

 

108.

"Hvis dere ønsker å beskytte dere selv fra ødeleggelse, må dere være bevisst på Allahs lover. Den praktiske måten for dette er å adlyde meg (fordi disse guddommelige lover bare kan følges kollektivt).

 

109.

"(Tro aldri at jeg har noe personlig å vinne på dette, men jeg sier dette heller for deres egen fordel.) Jeg ber dere heller ikke om kompensasjon for dette. Min kompensasjon vil jeg få fra Allah den Allmektige, som er Opprettholderen av verdener.

 

110.

"Bare adlyd meg for å leve et liv i henhold til de guddommelige lover."

 

111.

De sa: "Vil du at vi skal akseptere deg som vår leder, og dermed delta i gruppen som består av folk av det laveste nivået og utføre jobber som mindreverdige og vanærende og bli som dem?"

 

112.

Noah sa, "Jeg er verken bekymret over det deres yrker er, og heller ikke hva slags jobber dere alle har hatt tidligere."

 

113.

(Med oss er kriteriet forskjellig. Vi dømmer dem i henhold til deres evner og det de faktisk bidrar med til det guddommelige Systemet. Vi tildeler grad tilsvarende.) Min Forsørger holder regnskap over alle. Jeg ønsker sterkt at dere skulle forstå at den virkelige statusen til en person er bestemt av i hvilken grad han aksepterer den guddommelige loven, og ikke ved hans yrke (49:13).

 

114.

Jeg vil ikke drive bort disse menneskene som har blitt mine følgesvenner (til tross for deres yrker) som tror på sannheten av guddommelige lover, kun for å behage andre. (Disse stakkars mennesker med sine vanlige yrker er meget kjære for meg og er mer respektverdige enn landets elite som går imot Guds lover.)

 

115.

Min plikt å advare dere om de destruktive konsekvensene av feilaktig levesett, og jeg har gjort det på meget klare vilkår. (Nå er det opp til dere å enten akseptere eller avvise.)

 

116.

De sa, "(Du skaper kaos i samfunnet ved å gi like rettigheter til mennesker av lavere klasser.) Hvis du ikke slutter, skal du absolutt bli steinet (til døde)."

 

117.

Noah ba: "min Forsørger, mitt eget folk fornekter det jeg forteller dem.

 

118.

"Derfor ber jeg om en avgjørende beslutning mellom oss, og sikkerhet fra deres grusomhet mot meg og mine folk som har omfavnet tillit til dine lover. "

 

119.

Dermed fikk Vi Noah og hans følgesvenner ombord på en fullastet skip og tok dem trygt bort der i fra.

 

120.

Og de som ble igjen druknet (på grunn av deres stahet, stolthet og dumhet).

 

121.

I denne episoden av Noah er det et tydelige tegn for de kloke (om sannheten av Vår konsekvenslov). Til tross for dette, vil ikke folk flest tro på denne loven.

 

122.

(Men det er ingenting å bli motløs over). Den guddommelige loven er veldig kraftig. Det vil seire til slutt og fortsette å være Guds universelle næring.

 

123.

Tilsvarende var nasjonen Aad som også motbeviste Vår budbringer.

 

124.

Hud var en av deres egne brødre, som spurte dem: "Vil dere være trygge fra de destruktive resultatene av deres gjerninger?

 

125.

"(Hvis dere virkelig hører seriøst på meg, så vil dere forstå at) Jeg har blitt sendt til dere av Gud som en budbringer av fred.

 

126.

"Og hvis dere ønsker å leve et liv i henhold til den guddommelige loven, bør dere adlyde meg.

 

127.

"Merk dere også at jeg ikke ber om noe kompensasjon fra dere. Min kompensasjon får jeg av Allah, den Allmektige, Opprettholderen av verdener."

 

128.

På toppen av åsene konstruerer dere enorme monumenter som er til ingen praktisk nytte for noen. (Hvilke fordeler kunne disse monumenter gi for menneskeheten? Hvis dere ønsker å konstruere noe som helst, så bygg heller noe som kunne være til nytte til folket!)

 

129-130.

Dessuten gjør dere alle slags utstyr (inkludert bestykning, ikke fordi dere ønsker å hindre aggresjon men) kun for å sikre at deres undertrykkelse fortsetter, og at dere kan beholde deres kontroll, autoritet og terror i alle kommende tider.

 

131.

(Siden dette er en feil holdning, bør dere slutte med det.) For å forbli i samsvar med de guddommelige lover, bør dere adlyde systemet som jeg ønsker å etablere.

 

132.

Lev i tråd med Allahs lover fordi det er Allah som har gitt dere livets nødvendigheter.

 

133-134.

Han har også hjulpet dere rikelig med storfe, økt befolkningen av deres stamme, og gitt dere frodige grønne hager med vannkilder. (Alt dette er gitt av Den Allmektige, og ingenting av dette fulgte med dere fra deres fødsel, men dere utnytter kraften av alt dette til å gjennomføre dere aggresjon på andre ~ 26:130.)

 

135.

Derfor frykter jeg gjengjeldelse av den forferdelige dagen som vil ramme dere på grunn av denne levemåten.

 

136.

(De lyttet til alt dette og sa meget sarkastisk, "Best at du holder slike prekener til deg selv.) Så vidt det gjelder oss, så har dine råd og prekener ingen effekt på oss.

 

137.

"Alle disse truslene (av Gud, undergang, ødeleggelse og refselse av Allahs konsekvenslov, som du truer oss med) er bare fabler i fra gamle dager." (38:7)

 

138.

(Du trenger ikke bekymre deg om oss) "Vi skal ikke bli dømt."

 

139.

De nektet alt som Hud hadde sagt og anså hans påstander til å være løgner. Følgelig ødela Vår konsekvenslov dem.

 

I denne historien om stammen Aad, er det en masse moral for de kloke (som bevis av sannheten av Vår lov). Til tross for dette, vil de fleste av dem ikke tro.

 

140.

(Enten de bekjenner tro eller ikke, så gjør det ingen forskjell for Allahs lov som vil fortsette å fungere.) Den er meget kraftfull. Den vil fjerne alle hindringer som forhindrer utvikling av menneskelig vesen.

 

141.

Likeledes var stammen Thamud som motsatte seg deres budbringer.

 

142.

Saleh, som var en av deres brødre, kom og spurte dem: "Ønsker dere å forbli trygge fra de destruktive resultatene av deres gjerninger?"

 

143.

(Vurder det jeg har å fortelle), "Jeg har blitt sendt til dere fra Gud, som en budbringer av fred."

 

144.

"For å være i samsvar med guddommelige lover, bør dere adlyde systemet som jeg strever med å etablere."

 

145.

"Merk også at jeg ikke ber om kompensasjon for dette. Min kompensasjon får jeg i fra ingen andre enn min Forsørger som er Opprettholderen av verdener."

 

146.

(Hvis dere fortsetter å trå den samme feilaktige banen) "Tror dere virkelig at dere vil forbli fredelige og alltid får nyte fasiliteter og bekvemmeligheter dere har tilgjengelige i dag?

 

147.

"Midt i de frodige grønne hager og vannkilder?

 

148.

"Og fruktbare områder, med fulladet palmer lastet med myke, ømme lag av modne frukter.

 

149.

"Og slott-lignende palasser, som er skjært ut av fjell med stor dyktighet. Dere vandrer rundt med tillit (og tror at ingen skade kan nå dere)."

 

150.

(Disse tingene er gode og nyttige, men siden dere bruker dem til å utnytte interessene til menneskeheten, er de bundet til å gi dere ødeleggelse. Men hvis dere ønsker å være trygge, er det bare en måte å oppnå det på) "Følg meg til å leve i samsvar med guddommelige lover."

 

151-152.

"Ikke følg eller adlyd deres ledere som overskrider grensene for rettferdighet, som spredte korrupsjon på jorden. Og de som aldri gidder å reformere det"

 

153.

(De lyttet til alt dette og svarte foraktfullt), "Det virker som om du er en av de forvirrede (som tror at Gud er i kontakt med dem og at Han har gitt dem plikt til å reformere verden)."

 

154.

Du er kun et menneske som oss (hvordan kan du dermed være en budbringer?). Om du nå er sannferdig om din påstand, om at vi trolig vil bli dømt, så vis oss et tegn som bevis.      

 

155.

Derpå sa Saleh "Se, den nåværende tilstanden er slik at de store lederne har kontroll på alle kilder til næring. Fattige mennesker og deres storfe er dermed på deres nåde. Det er opptil lederne å gi noe å spise til disse fattige som ikke kan kreve noe som deres rettighet. Dette systemet er et tegn på uorden og kaos. I motsetning tilbyr det guddommelige System på alle kilder til næring, og holder deres tilganger åpen for alle, slik at alle kan ta det de trenger, i henhold til deres behov. Nå, for å fastslå om dere er klare til å vedta dette systemet, skal jeg gi dere en meget enkel test."

 

Her er en hun-kamel. (Det spiller ingen rolle om den tilhører en fattig mann eller en høvding. Bare se på det som et dyr i likhet med andre dyr som trenger mat og vann.) La oss nå komme opp med ordninger av tur når denne hun-kamelenkan får drikke vann, først på egen hånd og deretter på dens tur.

 

156.

Hvis dere kan stoppe denne kamelen fra å drikke vann på dets tur eller gjøre det uten å føre den noe skade, vil dette vise at dere har ønsker om å forlate deres eksisterende livsstil som er bundet til å gi dere konsekvenser på en forferdelig dag.

 

157.

De (godkjente dette forslaget, men hadde ingen planer om å gjennomføre det.) drepte hun-kamelen. Deretter begynte de å angre (de fryktet for det som kunne skje med dem om Saleh sin trussel skulle vise seg til å være sant).

 

158.

Det Saleh hadde forutsagt viste seg til å være sant, og gjengjeldelse kom på dem.

 

Selv i denne episoden er det et tegn for de som ønsker å reflektere. Til tross for dette ønsker de fleste av dem å ikke tro på Allahs konsekvenslov.

 

159.

(Men det gjør ingen skade på Ham) Den guddommelige loven er mektig og vil alltid seire til slutt. Etter å ha fjernet alle hindringer, vil den fortsette å gi næring til alt i universet.

 

160.

Likeledes er historien om Lots nasjon, som også motbeviste Vår budbringer.

 

161.

Da Lot, som var en av deres brødre, kom til dem, spurte han: "Si meg, vil dere være trygge fra de destruktive resultatene av deres feilaktige måter å leve på?"

 

162.

(Hvis dere hører seriøst etter så vil dere forstå) Jeg har blitt sendt til dere som en budbringer av fred.

 

163.

Så følg disse lovene, og den praktiske måten er at dere skal adlyde meg.

 

164.

Og jeg ber ikke noe kompensasjon fra dere. Min kompensasjon får jeg fra Forsørgeren av alle verdener.

 

165.

Deres tilstand er slik at dere har adoptert en måte som er forskjellig fra resten av verden når det gjelder seksuell tilfredsstillelse.

 

166.

Dere lar konene deres være, som deres Forsørger har skapt for en slik hensikt (så dere kan få avkom), men dere foretrekker menn. Dere har i grunn krysset alle grenser.

 

167.

(De ga ikke noe svar til Lot, som om de ikke hadde noe å si. De avviste ham og sa at de var lei av hans prekener.) "Hvis du ikke slutter å belære oss vil du bli utvist (fra byen vår)."

 

168.

Lot sa, "(Dere kan gjøre som dere vil, men jeg vil ikke tie stille) Dette er en avskyelig handling, og jeg avskyr slike handlinger." (Min eksistens blusser opp med hat, og det er umulig for meg å ikke motsette meg slike avskyelige handlinger. Derfor kan jeg ikke stoppe fra å fortelle dere dette)

 

169.

Og Lot ba: "min Forsørger. Spar meg og mine følgesvenner fra (ødeleggelsen som sannsynligvis kommer til dem som et resultat av) deres gale handlinger."

 

170.

Dermed førte Vi ham trygt ut der i fra, sammen med alle hans følgesvenner, bortsett fra Lots kone (7:83).

 

171.

Hun var med i gruppen av mennesker som var besatt på å bli ødelagt.

 

172.

Dermed ødela Vi alle de som hadde blitt forlatt bak.

 

173.

Denne ødeleggelsen ble forårsaket av steinsprut av vulkanutbrudd. For en fryktelig ødeleggelse det var som kom over disse menneskene. De ble tydelig advart at hvis de ikke hører på Lot så ville de bli ødelagt.

 

174.

I denne episoden er det også et budskap og tegn (for folk med intellekt). Likevel vil de fleste av dem ikke bekjenne tillit til Allahs konsekvenslov.

 

175.

(Men dette skader ikke Ham) Den guddommelige loven er svært kraftig og vil til slutt seire. Etter å ha fjernet enhver hindring vil den fortsette å gi næring til alt i universet.

 

176.

Likeledes er historien av beboerne av Median som nektet sine budbringere.

 

177.

Omsider kom Shuaib til dem og spurte dem: "Vil dere ikke ønske å forbli trygge fra destruktive resultater av deres gjerninger?"

 

178.

(Hvis dere tenker etter det jeg har å si, så vil dere forstå), "Jeg har blitt sendt til dere som en budbringer av fred."

 

179.

"Følg disse lovene, og den praktiske måten av dette er å adlyde meg."

 

180.

Jeg vil ikke be om kompensasjon fra dere, fordi min kompensasjon ligger hos Forsørgeren av all verdener.

 

181.

Gi opp deres feilaktige måter og gi alltid fulle mål. Ikke gi mindre enn det dere skylder.

 

182.

Mål med riktige skala (i all deres saker)

 

183.

Ikke frata folk for det som er rettmessig deres. Kort sagt bør deres økonomisk system være basert på rettferdighet og dermed eliminere ubalansen opprettet som et resultat av deres urettferdige system. (I menneskelige samfunn vil alltid økonomiske ubalanser resultere i enorme ødeleggelser.)

 

184.

Den eneste måten å være trygg fra ødeleggelse er å leve et liv i samsvar med lovene som Gud har skapt for dere og generasjoner før dere. (Gud som skapte mennesket har også gitt god hjelp for deres næring. Disse midlene skal fordeles på en slik måte at ingen skal være uten sine grunnleggende behov.)

 

185.

De sa: "Det virker til å være utsagn av en forvirret person, i likhet med dem som er under hallusinasjon at den allmektige snakker til dem (og som deretter prøver å bli reformere deres nasjon).

 

186.

"Du er et vanlig menneske som oss. (Hvordan kan du være budbringeren av Allah?) Vi anser påstanden din til å være en fabrikkert løgn."

 

187.

Hvis du er sannferdig om påstanden din, at en undergang vil komme over oss som resultat av vår feilaktige levesett, så burte du få et segment av himmelen til å falle ned på oss (og dermed bevise at det vil komme en ødeleggelse)"

 

188.

Shuaib sa, "(Hvorfor skal jeg vise dere himmelsk ødeleggelse?) Min Forsørger er klar over det dere gjør og hva slags undergang dere mest sannsynlig fortjener or deres handlinger."

 

189.

Dermed fortsatte de å motsette seg ham, inntil tiden var moden for utfallet av deres ugjerninger til å komme og dekke dem fra alle kanter. Det var faktisk en straff på den mest forferdelige dagen.

 

190.

I denne episoden er det også budskap og tegn (for folk med intellekt). Likevel vil de fleste av dem ikke bekjenne tro.

 

191.

(Men det skader ikke Ham.) Den guddommelige loven er mektig og vil til slutt seire. Etter å ha fjernet alle hindringer, vil den fortsette å gi næring til alt i universet.

 

192.

Dette er kjeden av Vår veiledning som startet helt fra begynnelsen. Den siste lenken er Koranen som blir gitt til mennesker. Den blir avslørt gradvis, steg for steg, av Forsørgeren av verdener. (Formålet med denne åpenbaringen er å etablere et system som utvikler den fysiske kroppen, så vel som personlighet av alle mennesker.)

 

193-194.

En guddommelig energi har innpodet det inn i ditt hjerte (midten av bevissthet), og guddommelige energi gjør ikke noe endring i det. Uansett hva Gud sender, overfører Gabriel det til budbringerens hjerte (2:97, 16:102). Målet eller oppdraget er (den samme som for tidligere budbringere), å advare folk imot de destruktive resultatene av deres feilaktige gjerninger.

 

195.

Den er åpenbart i en klar, åpen og vanlig språk (der det ikke er noe tvetydighet eller forvirring).

 

196.

Og essensen av denne åpenbaringen er den samme som var i Skriften til tidligere Anbia (som for øvrig ikke er i deres originale form lenger).

 

197.

(Kanskje disse menneskene av Quraish stammen ikke er klar over det faktum at den grunnleggende læren av Koranen er i utgangspunktet den samme som Skriftene av tidligere budbringere, som ingen budbringer har kommet til dem med den gang ~ 36:6.) Er det ikke innlysende nok for dem at så mange lærde menn fra Bani-Israel vet om dette faktum? (De kan selv finne ut av dette om de vil.)

 

198.

(Som det har vært nevnt overfor, har Koranen blitt åpenbart i språket som Quraish kan, og som er eksplisitt, meningsfull og oversiktlig. Fra dette kan de konkludere med at en slik bok kan ikke ha vært skrevet eller sammensatt av et menneske. Den ble tvert imot åpenbart av Gud, som er høyere enn mennesket. Dette kunne ikke ha vært tilfellet, om Vi hadde åpenbart den til en ikke-araber.

 

199.

Og hvis han hadde lest den ut til dem, ville deres innvendinger ha vært forståelige. Men nå nekter de den kun fordi de ikke er forberedt på å forlate deres gamle veier og vedta rett kurs.

 

200.

Slike tanker kommer til hodet på folk som ikke ønsker å gi opp sine kriminelle holdninger.

 

201.

Det ser ut til at også de ikke kommer til å tro på Koranen før de skal konfronteres med en fryktelig straff (som de har blitt advart mot).

 

202.

Når tiden blir moden for resultatene av deres gjerninger, vil straffen vises for dem så plutselig at de ikke vil ane hvor den kom i fra.

 

203.

Da vil de si, "Kan vi få litt pusterom (slik at vi kan reparere våre måter)?"

 

204.

Vil de da fortsatt ønske at Vår refselse skal fremskyndes?

 

205.

Så vidt det gjelder den nåværende benådningstiden, hvis det forlenges med flere år, vil de fortsette å nyte livet (men ikke endre deres onde måter).

 

206-207.

Deretter når straffen konfronterer dem, vil all deres rikdom, som de hadde samlet i denne perioden, ikke være til noe nytte for dem, og heller ikke være i stand til å redde dem.

 

208.

Det har vært Vår måte, å sende en advarer til en nasjon for å advare dem mot deres feilaktige levesett og gi dem mulighet til å korrigere seg selv. De som tar advarselen på alvor, imøtekommer ikke slik ødeleggelse.

 

209.

(Det ville være ren og skjær urettferdighet å ødelegge en nasjon uten å gi dem en advarsel og en sjanse til å reformere seg selv) Dette er urettferdig, og Vi er aldri urettferdige.

 

210.

(Som nevnt overfor, så har denne Koranen blitt åpenbart via Gabriel, som er Rooh-ul-Amin.) Den er ikke lik det som vanligvis presenteres av astrologer eller prester. (De lurer menneskelig sinn, mens åpenbaringen er et helt annet fenomen.)

 

211.

(Evner for lureri kan bli kjøpt, eller lært av noen gjennom dyktighet og praksis, men) åpenbaringen kan ikke skaffes på denne måten. (Den er skjenket av den Allmektige på de Han anses som verdige.) Magikere, trollmenn eller munker er ikke verdige til å motta åpenbaring.

 

212.

Disse menneskene kan ikke engang høre til sentrum av der åpenbaringen stammer i fra. (15:17-18, 37:8, 67:5)

 

213.

Derfor å tenke at et menneske kan produsere noe liknende som åpenbaringen av hans dyktighet eller hardt arbeid, utgjør likhetstegn mellom menneske og Allah. (Åpenbaringen ligger i den eksklusive domene av Allah den Allmektige, og heller ikke har noe menneske noe engasjement i dette. Hvem som helst kan ikke produsere noe lignende) Folk som tror at begge disse tingene er like, er under stort selvbedrag og utfallet av slike hensyn er ikke noe annet enn ødeleggelse. Har dere ikke forstått dette?

 

214.

(Det er også verdt å merke seg at intensjon og inspirasjon er individuelle erfaringer. Deres effekt er begrenset til den personen som opplever fenomenet. Hensikten er verken å revolusjonere menneskelig verden, og heller ikke for å bringe revolusjon i samfunnet. Tvert imot, formålet med åpenbaringen er å revolusjonere samfunnet. Derfor kommer mottaker av åpenbaring tilbake til den menneskelige verden etter at han har mottatt den fra Gud). Du budbringer, dette er også ditt formål. Derfor bør du først og fremst invitere dem fra blant ditt samfunn, de som er nær deg. (Dette for å følge eksempelet til Abraham som først begynte med å forkynne til sin egen familie.)

 

215.

Deretter bør du gi hengiven og kjærlig beskyttelse til de som bekjenner tillit og følger deg. (Dette vil danne en gruppe som vil bestå av de første Pioneer av denne revolusjonen ~ 15:88.)

 

216.

I motsetning til dem, fortell dem som gjør opprør mot invitasjonen, "(jeg har formidlet dere budskapet om den Allmektige og) jeg vil ikke være ansvarlig for det dere gjør etter det."

 

217.

(Du bør fortsette å formidle budskapet og) ha full tillit til Hans lover, som er Allmektig og i stand til å fjerne hindringer av enhver form i veien for utvikling av menneskeheten.

 

218.

Gud holder et øye over programmet og kampen din. Han ser til og med når du står opp.

 

219.

Og han ser når du er i bevegelse rundt medlemmene i gruppen din som har akseptert disse lovene.

 

220.

Det er en absolutt sannhet at Han hører alt og våker over hver gjerning.

 

221.

(Dessuten er trolldom eller magi noe som kan bli kjøpt eller lært opp av dyktighet. Man kan tilegne seg disse ferdighetene med praksis. Det er ikke engang nødvendig at personen bør ha god karakter.) La meg fortelle deg om folk som kjøper slike ferdigheter.

 

222.

Disse menneskene er også ugudelige løgnere. De lever av bedragerske midler og deres menneskelige evner er sterkt svekket (45:7).

 

223.

De lytter fra her og der (i deler), noen bruker deres fantasi og noen tyr til svindel. De fleste av dem mangler godvilje. (Og noen av dem lurer seg selv.)

 

224.

(Foruten sannsigere og magikere og poeter hevder også at alt de sier er basert på intuisjon, og at kilden til åpenbaring og poesi er det samme, nemlig inspirasjon. Denne forestillingen er gal fordi det er en grunnleggende forskjell mellom de to! Gruppene som følger åpenbaring har en klar målsetting foran dem, og hver handling av deres gir konkrete og positive resultater.) De som følger diktere bedrar seg selv. De er svaiet av følelser og kan ikke innse fakta. Som svermer av gresshopper synes de utallige i antall, men utfallet av deres arbeid er uorden og kaos.

 

Arabere så vel som andre nasjoner mente at poetene får åpenbaringer. Dette kalles intuisjon. Imidlertid har Koranen avklart at åpenbaring er et fullstendig annet fenomen.

 

225.

Så vidt poetene er bekymret (de tror at de har kunnskap om det usette, men likevel) de er som kamelen som utvikler den merkelige sykdommen av falsk og uslokkelig tørste. Derfor vandrer de distré i hver dal og ørken. Med andre ord, hele livet av poeter er drevet av følelser, som er falske og urealistiske.

 

226.

Og den største forskjellen er at deres eget liv ikke er i henhold til det de sier. De handler ikke engang selv på deres egne ord. (Hvordan kan da en budbringer av Allah, som har blitt inspirert av den guddommelige Revolusjonen, være som en poet? Dette er han absolutt ikke ~ 36:69.)

 

227.

Men de som tror på åpenbaringen har et klart mål i livet. Deres program er å utvikle sine evner og hjelpe i å løse problemer i samfunnet. De er alltid bevisste på guddommelige lover og gir aldri slipp på dem. Når de er undertrykte og urettferdig behandlet (gir de ikke opp for deres følelser ved å skrive satirisk poesi), men tar fullt hevn for å forsvare seg. (De etablerer et system der undertrykkere ikke blir stående uhemmet til å gjøre som de vil, uten at noen kontrollerer dem.) I dette systemet ville folk åpenbart innse hvor de var på vei, etter å ha blitt viderekoblet fra den feilaktige stien og det deres bestemte oppholdssted ville være. (Momineen kan dermed sette en stopper for det onde regimet til de urettferdige.)

 

(Dette er forskjellen mellom tilstanden og funksjonen av en budbringer og de såkalte fordringshavere av trolldom og intuisjon.)