MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 56: Al-Wâqi'ah

 

1-2.

Når den uunngåelige revolusjonen inntreffer…

 

3.

Vil det resultere i at de som i dag betraktes som mindreverdige, ydmyke og svake, skal bli sterke og opphøyde, mens de som anser seg selv å være sterke og mektige, vil bli degradert (i status).

 

4.

Vanlige mennesker som blir presset ned av de undertrykkende krefter, vil bli aktive og stige.

 

5.

Men de høyere samfunnsklasser vil bli jevnet i fullstendig forvirring.

 

6.

I likhet med en rasende vind som blåser støv rundt omkring 20:105, 77:10, 78:20, 81:3). ( 2

 

7.

På dette tidspunktet vil dere bli delt inn i tre grupper.

 

8.

En gruppe vil ha all komfort og luksus. For et vidunderlig og salig liv de vil ha! (56:27)

 

9.

Den andre gruppen vil bestå av de mest uheldige. Hvilken forferdelig og elendig liv de vil ha! (56:70)

 

10.

Den tredje gruppen vil være av de fremste som var foran andre i kampen for livet.

 

11.

De var helt oppslukt av guddommelige farger og var i meget nær harmoni med Guds lover. Deres status vil være mest opphøyd.

 

12.

De vil nyte bekvemmeligheter av Jannah, luksus og nytelser (01:06, 55:63, 57:10).

 

13-14.

Denne tredje gruppen vil hovedsakelig bestå av dem som hadde sluttet seg til dette oppdraget helt fra begynnelsen, samt de få som sluttet seg til dem etter begynnelsen. (Dette prinsippet vil også gjelde senere ved fastsettelsen. Mennesker som kjemper hardt for opprettelsen av guddommelige orden, selv i tider med motgang og prøvelser, vil oppnå en høyere plassering. Dette fordi de hadde møtt vanskeligheter med kun troen på det usette resultatet av dette systemet (2:3).

 

15.

De vil bli sittende på seter brodert med gull og edle steiner.

 

16.

De vil alltid lene seg mot hverandre (da det ikke ville være noe diskriminering).

 

17.

Deres evige ungdommelighet og godt kledd avkom vil leke rundt dem. (Dette vil være belønning til dem som fortjener det på grunn av deres edle gjerninger ~ 13:23, 52:21, 52:24;. 76:19)

 

18.

De vil bli presentert med pokaler, karafler og begre, fylt med de fineste drinker som vil være tilgjengelig for alle på lik nivå.

 

19.

Disse drikker vil heller ikke skape noe tyngde av sinn som svimmelhet eller bakrus, og heller ikke vil det være noe tretthet i deres gleder (37:47).

 

20.

Og dette vil være fruktene av deres valg;

 

21.

Og kjøtt av høns til å spise etter deres ønsker.

 

22-23.

Dette samfunnet vil ikke være begrenset til menn. Troende kvinner vil også være der som deres likeverdige partnere, fromme i karakter og inneha intellekt og visdom som ikke ville lokke dem mot svikefulle midler. Deres kyskhet kan best sammenlignes med perler (som er trygt bevoktet) inne i deres skjell.

 

24.

All slik komfort og luksus vil være belønningen for deres egne gjerninger de begikk i fortid.

 

25.

Der vil det ikke bli noe lettsindig snakk eller noe annet som skal kunne forsinke menneskelige evner.

 

26.

Tvert imot vil atmosfæren være slik at stemmer av fred og hilsener vil bli hørt rundt omkring. Alle vil ønske hverandres sikkerhet, så vel som den altomfattende utviklingen av deres personlighet. En ideell atmosfære av fred og ro vil seire der.

 

27-28.

Dette vil være status og tilstand av pionerne av oppdraget. De andre rettferdige mennesker (53:8) vil også nyte komfort og luksus av livet i det himmelske samfunnet. Den vil ha torneløse trær fulle av frukt. (Slik komfort vil ikke ha noen negative aspekter.)

 

29.

De vil ha det fineste kvalitet av bananer som vil være hengende i bunter, en over den andre

 

30.

Og tykke utbredte skygger av trær, og

 

31.

Ren gjennomsiktig fossende vann, som vil kunne samles uten anstrengelse. (Slike midler til pleie vil ikke kreve ekstrem innsats ~ 20:117.)

 

32.

Og det vil være overflod av frukt;

 

33.

Ingenting vil gå ut av sesong (14:25) eller være utenfor rekkevidde (107:7). Alle i dette samfunnet vil motta livets nødvendigheter uten hinder eller krevende arbeid (20:117).

 

34.

Og damene skal være av høyeste verdighet og ære;

 

35.

Utdannet og oppdratt på en slik spesiell måte at

 

36.

De skal være helt annerledes.

 

37.

(De skal ikke være uten utdannelse i likhet med kvinner fra før islamsk tid som ikke var i stand til å uttrykke seg tilstrekkelig ~ 43:18, og uten skikkelig oppvekst.) De vil være trygge og veltalende, uten følelser av misunnelse og sjalusi. De vil være perfekte partnere. Det skal være komplett og perfekt forståelse mellom en mann og kone, både tanker og følelser vil være enstemmige, som om de var laget for hverandre fra et og samme stoff (78:33).

 

38-40.

Dette vil være et samfunn av følgesvenner som vil nyte likestilling og velstand ("folk på høyre side"). Dette samfunnet skal bestå hovedsakelig av pionerer som jobbet fra begynnelsen for å etablere systemet. De vil ha høyeste status, og dermed vil det også være mange av dem som sluttet seg til deres oppdrag senere.

 

41.

Nå gjenstår de mest uheldige personer (altså de) på venstre side. Deres vanskelige situasjon skal være ulykkelig (56:9).

 

42-44.

For dem skal det være glohet vind, kokende vann og skygger av svart røyk. De vil ikke ha noen komfort eller respekt.

 

45.

Hvorfor skulle de være i en slik elendig forfatning? Dette fordi tidligere pleide de å hygge seg på andres bekostning.

 

46.

Selv om de ble advart igjen og igjen, så fortsatte de å følge en kriminell bane av livet, og de var ikke forberedt på å forlate den til hvilket som helst pris.

 

47-48.

(Da de ble fortalt at det jordiske livet ikke er et mål i seg selv, at det forsett til det hinsidige, at komfort og luksus i livet heretter skal fortjenes via gjerninger i dette livet ved å leve et dydig liv etter guddommelige lover) De spurte: "Mener du at selv etter vår død når vi er redusert til støv og skjelett, vil vi i tillegg til forfedrene (som døde for lenge siden) tas opp igjen?!?

 

49-50.

(Vi fortalte Våre Budbringere om å informere dem) Ja, selvfølgelig, de tidlige så vel som senere generasjoner, faktisk alle skal tas opp igjen og være samlet på ett oppnevnt Dag og tid. (Enhver som forlater denne verden på hans eller hennes tid, vil slutte seg til folk som allerede er der.)

 

51-52.

De av dere som følger en feilaktig bane og nekter den riktige veien avlivet, vil sikkert spise av dødelig frukt (37:62; 44:44).

 

53-54.

De vil fylle magen med den og drikke deretter kokende vann (og dermed forsterke tørsten enda mer).

 

55.

Dere vil fortsette å drikke som en kamel påvirket av en umettelig tørste (som om en fortsetter å drikke, men ingenting slukker tørsten ~ 26:225). Slik er tilstanden til de som er gale etter å samle rikdom ~ 102:1-2.

 

56.

Dette da vil være deres "underholdning" på Dommens Dag (deres egne gjerninger, skal møte dem som straff).

 

57.

Du Budbringer! Fortell dem at det er et faktum at de vil bli født igjen. Det er den Allmektige som skapte dem for første gang, så hvorfor tenker de ikke noe negativt om deres første skapelse? De kan ikke benekte det, så hvordan kan de benekte at dette vil skje igjen?

 

58-59.

Tenk på barn som blir født som resultat av mannlig og kvinnelig samleie. De blir født i henhold til våre lover for avl og ikke deres.

 

60-61.

Deretter hever Vi barna ved å føre dem gjennom ulike stadier. Ifølge denne loven for avl og liv, har Vi også lagt ned tiltak for døden. Derfor er Vi slett ikke hjelpeløs når det gjelder å transformere dere fra dette stadiet til et annet som dere ikke kjenner til i dag.

 

62.

Når dere er så sikre og trygge om deres nåværende eksistens, og har ingen tvil overhodet om at dere er i live, så hvorfor tror dere ikke på det andre livet? (Vi vet hvorfor dere er så redde for tanken på det livet. Vi kan fortelle dere hvordan dere gjør dette livet attraktiv og flott, slik at i stedet for å kjøre vekk fra det, dere kan omfavne den. Lytt til dette nøye)

 

63-64.

(For å forstå dette, bare reflekter over prosedyren for deres egen vekst og næring. Skjer alt dette i henhold til noen fastsatte lover eller deres eget vilje? Som et eksempel) Hvor mye er deres bidrag i prosessen av jordbruk, i henhold til rollen av guddommelige lover? Dere pløyer jord og sår frøet, men hvem får den til å vokse? Er det dere som gjør dette eller skjer dette i henhold til Våre lover? (67:30; 80:25-30)

 

65-67.

Så etter at den begynner å vokse, hvem gir den nødvendige beskyttelse, utenom at en ulykke rammer den. Hvis avlingen blir helt ødelagt på grunn av en ulykke, ville dere påstå at ikke bare avlingen er ruinert, men også frø og arbeidsinnsats har gått tapt?

 

68.

Deretter tenk på vann som ikke bare trengs til avlinger, men også til eksistensen av deres egne liv.

 

69.

Er det dere som får den til å komme ned fra skyene, eller gjør Vår velferdslov dette?

 

70.

(Disse skyene dannes fra havvannet som verken er egnet til drikkevann eller for vanning.) Hvis regnvann hadde vært brakkvann og bitter, hva kunne dere ha gjort med det? Det er virkelig overraskende at selv etter å ha reflektert over dette, vil dere ikke sette pris på slike fenomener av naturen.

 

71-72.

Likeledes, se på brann som dere tenner opp og setter til så mange bruksområder. Hvem er det som lagrer denne varmeenergien i trærne? Er det dere, eller Våre lover?

 

73.

(Funder over prosessen av produksjon av næringsmidler og tenk over hvor mye av deres innsats er involvert i det, i motsetning til guddommelige lover. Etter at en har reflektert over slikt, er en nødt til å konkludere med at deres bidrag i hele prosessen er kun deres arbeid mens resten blir utført av de guddommelige lover. Følgelig kan dere ikke kreve alt av avlingen.) Alle disse kildene til næring, slik som de eksisterer, er verken laget eller kjøpt av dere. Alt dette er en påminnelse til dere at det er den allmektige som har skapt disse kilder til næring for de trengende (41:10).

 

74.

(I stedet for å begrense tilgang til disse næringsmidler eller samle dem opp for dere selv eller deres grupper, bør dere holde tilgang til dem åpent for hele menneskeheten) Riktig tilnærming til livet er å være aktiv i etableringen av den øverste Orden av velferd. (Dette er måten å utvikle deres egne ”selv” og deres liv i det hinsidige på, som dere benekter fordi dere er så redde for det.)

 

75-76.

(Koranen er en kode av dette velferdssystemet der klare, faste og uforanderlige lover er gitt.) Til støtte for denne påstanden produserer Vi lokasjoner og prosessen som sørger for at stjerner stiger og synker (53:1-5, 81:15-20). Hvis dere kan forstå universets hemmeligheter, vil dere sikkert skjønne hvor sublim forsikring dette er!

 

77.

Beviset av stjernene vil avklare hvor gunstig denne strålende Koranen er og hvor omfattende garanti den gir for en fremgangsrik og rikelig livet.

 

78.

Denne anbefalingen har blitt bevart i en godt bevoktet Book (85:21-22).

 

79.

Men bare folk som er utstyrt med renhet i sinnet kan dra nytte av deres virkelige import. (Rene tanker, sinn og intellekt er en forutsetning for å få nytte av det. Dersom en person studerer det med en forutinntatt sinn eller er påvirket av forutinntatte ideer eller preferanser, vil han ikke kunne oppnå noe nytte av det. Det er derfor viktig at før en person påtar seg dets utredning, så bør hans få sitt sinn ryddet for forutinntatte ideer.)

 

80.

Denne boken har blitt avslørt gradvis i etapper fra den Allmektige, som er opprettholderen av hele menneskeheten (Dens hensikt og mål er også å ta vare på og utvikle menneskeheten.)

 

81.

Endrer dere disse retningslinjene og ikke presenterer budskapet i dens sanne ånd, ved å bruke søt språk og tillegge deres egne tanker eller ideer til det? Ønsker dere dermed å avvike folk fra den rette vei?

 

82.

Og alt dette gjør dere så dere kan tjene på det? Dere ønsker å tjene deres levebrød ved å fortelle folk løgn. (Hvor elendig er denne holdningen, og hvor lav er formålet av det dere gjør. I stedet for dette bør dere arbeide for å etablere velferdssystemet så dere får rikelig med næringsmidler og respekt i denne verden, og for at deres liv i det hinsidige kan bli lysere.)

 

83-84.

(Dere godtar ikke Koranen på grunn av deres arroganse og hovmod, og erklærer at dere ikke vil akseptere noen annen lov, selv om den er fra den Allmektige. Men har dere noen gang vurdert at dere er tvunget til å adlyde Hans lover på hvert skritt dere tar, og at det er umulig å gå utenfor virkeområdet av disse lovene?) Det er en daglig observasjon at når noen av dere nærmer døden og når siste åndedrag blir sittende fast i halsen (og raslingen begynner), så ser dere hjelpeløst på hverandre.

 

85.

På den tiden er Vår lov som regulerer liv og død nærmere den døende enn resten av dere. Det er grepet av Vår lov som er fast og sterk, og alle dere er hjelpeløse selv om dere ikke innser det.

 

86-87.

Hvorfor er det slik at dere ikke innser at hvis dere virkelig ikke er avhengige av lover av Allmektige, så hvorfor kan dere ikke bringes til livet igjen ? Hvis dere er sanne i deres påstand, hvorfor er dere da så hjelpeløse?

 

88.

(De fysiske lovene manifesterer deres resultater i synlig form, og dermed kan ingen tvile på dem lenger. Den guddommelige konsekvensloven arbeider usynlig, og som sådan kan en tvile på det, selv om den er like virkelig som fysiske lover. Faktum er at de fysiske lovene er en annen form for konsekvensloven. I følge den får enhver aksjon et bestemt resultat. Menneskelige handlinger produserer også synlige resultater i henhold til denne loven.) Så hvis en av de som er døende er verdig ære og med høy status og er nær den Allmektige (på grunn av hans gjerninger)...

 

89.

Så vil han oppnå lykke, tilfredshet, fred og ro (56:10-11).

 

90.

Og hvis han tilhører den andre gruppen, kjent som "folk til høyre" (56:27);

 

91.

(Han vil bli fortalt), "Du blant 'folk til høyre side', det er fred og ro for deg også."

 

92.

Men hvis han er en av dem som var på den feilaktige banen og hadde avvist rett vei...

 

93-94.

Da skal han bli møtt med kokende vann og brennende ild, som vil sette en stopper for veksten av hans menneskelige evner.

 

95.

Alt dette (som har blitt fortalt i en allegorisk form) er faktisk bundet til å skje.

 

96.

Dere har ingen andre valg enn å aktivt følge og arbeide for å gjøre programmet av Forsørgeren kjent og akseptert. Dette er programmet for næring av alle, og er verdig all ros og beundring. Med andre ord så må dere operere etter den på en slik måte at hele verden roper spontant ut med ros mot deres system. Han som (foreskrev) systemet som produserer slike vidunderlige, fruktbare og gode resultater, er verdig all beundring.