MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 40: GHÂFIR

 

1.

Allah den mest vise, mest kunnskapsrike sier:

 

2.

Dette guddommelige Regelverket er åpenbart fra Allah den Allmektige, som utøver absolutt kommando og autoritet, og har kunnskap om alt.

 

3.

Regelverket veileder dem som aksepterer disse reglene, til de mål hvor de kan forbli trygge fra negative effekter av eventuelle avvik de kan ha begått (11:114). Hvis de tar en feil sving ved et veiskille, og kommer tilbake, etter å realisere sine feil, gir Regelverket dem en mulighet for benåding. Men på de som bevisst begår aggresjon, er Hans grep svært streng. Hans konsekvenslov omfatter alt og derfor er grepet svært streng. Ingen unntatt Ham innehar noe myndighet eller makt i universet. Resultatet av hver gjerning blir formulert i henhold til Hans lover.

 

4.

Bare folk, som i utgangspunktet forbereder deres sinn til å ikke akseptere den, tvister om den og stiller spørsmål om sannheten av Allahs lover. I dag er disse menneskene i makt og har myndighet i deres bosetninger (og det er på dette selve grunnlaget at de har en slik irrasjonell holdning). Men denne situasjonen bør ikke skape noen misforståelser for deg (fordi deres sluttresultat ville være ødeleggelse, og beviset på dette finnes i de historiske episoder av tidligere generasjoner).

 

5.

(For eksempel) Folket til Noah og senere diverse andre grupper og fraksjoner motsatte seg disse lovene. De motsatte seg til den grad at de ville drepe datidens budbringere som formidlet dette guddommelige regelverket til dem. De plottet mot deres budbringere og ga opphav til useriøse tvister, slik som å undergrave sannheten. Men hva skjedde til slutt? Vår konsekvenslov overtok hver og en av dem og hele verden var vitne til det forferdelige sluttresultatet av dem.

 

6.

På denne måten ble resolusjon av deres Forsørger bevist til å være sann (nemlig at sluttresultatet av brudd på guddommelige lover ville være ødeleggelse). Alle deres gjerninger og innsats ble "brent til aske". (Dette samme kan skje med nåtidens mennesker.)

 

7.

I motsetning er det folk som tror på sannheten av guddommelige lover og prøver å forme deres liv deretter. For dem blir alle himmelske krefter, som utfører den Guddommelige planen, en kilde til hjelp (33:43). Disse kreftene er tildelt oppgaven med å opprettholde Hans sentral kontroll over hele universet. Samtidig gjennomfører de hans programmer, slik at Allahs velferdssystem, som fortjener all ros og beundring, fortsetter å fungere perfekt. De har full tillit til den. Disse kreftene er en kilde til styrke for de troende, og gir dem også beskyttelse mot alle farer. De proklamerer, "Vår Forsørger, akkurat slik som ditt velferd omfatter hele universet, kjenner til de latente evner i alt, og viser også hvordan disse kan utvikles, bør også det samme skje i den menneskelige verden. Denne gruppen av troende har stått opp for å oppnå det samme. Så hvis de innser deres feil og ønsker å bøte på skader, gi dem beskyttelse mot de skadelige virkningene av deres tidligere gale holdninger, slik at de kunne fortsette uhindret på veien forordnet av Deg. Gi dem også beskyttelse mot lidelser som følger destruktive resultater.

 

8.

Vår Forsørger! Skjenk dem med all lykke og behageligheter slik at de forblir salige og aldri visner bort. Dette er den slags liv Du hadde lovet dem. Før dem til dette himmelske samfunnet, i likhet med de fra blant deres forfedre, ektefeller og avkom, som hadde utviklet evnen til å leve i et slikt samfunn.

 

Alt dette vil skje i henhold til konsekvensloven som er ekstremt kraftig og er basert på visdom og ikke på irrasjonalitet.

 

9.

Vår Forsørger! Hold samfunnet trygt fra kaos og uorden, i likhet med samfunn som kan dra nytte av din gunst og velferd, som kan redde dem fra lidelser! Det er ingen tvil i at det er en stor prestasjon og suksess for den som oppnår den.

 

10.

På dommens dag ville de som avviste den guddommelige loven bli fortalt, "Dere var også invitert til å lede denne type livsstil. Men på den tiden avviste dere den og gjorde opprør. I dag kan dere selv se resultatet av deres holdning. I dag er dere lei dere, men deres avsky for den guddommelige orden som produserer slike hyggelige resultater er enda mer intens."

 

11.

De ville si, "Vår Forsørger, to ganger har Du du forårsaket oss til å dø, og to ganger har Du brakt oss til liv. (Første gang da vi ble født, og andre gangen da vi forsto den riktige levemåten. ~ 02:28, 37:58, 44:56) Men livet i Jahannam er verre enn døden (14:17, 20:74, 35:36, 87:13). Vi har nå bekjent våre feil. Som sådan ønsker vi å vite om det er en utvei fra disse lidelser, slik at vi også kan nyte behageligheter av det virkelige livet? "

 

12.

De vil bli fortalt, "Når dere ble oppfordret til å adlyde guddommelige lover av kun Allah, så avviste dere dem. Men dere aksepterte umiddelbart partnerne som ble likestilt med Ham (39:45). I dag har dere sett selv at alle beslutninger blir tatt i henhold til kun Allah og Hans lover. Ingen andre enn Han har noe del i disse lovene. Han er mest opphøyd og det største. Ingen kan dele Hans domene.

 

13.

(Du budbringer, presenter disse fakta for dem og fortell dem at denne invitasjonen er fra den Allmektige, som fortsetter å vise dere sine tegn i universet, slik at dere kan vedta rett kurs. For eksempel) Han bringer ned regn fra himmelen, som produserer føde. (Hvis dere funderer kun over dette fenomenet, vil det lede dere til så mange andre realiteter.) Men slike saker kan bare bli klart for den personen som er oppmerksom på dem.

 

14.

I korte trekk er den eneste oppriktige måten å leve oppriktig på ved å adlyde kun Allahs lover (uten å tillegge en andel til noen andre), uavhengig av hvor avskyelige dette kan være til folk som fornekter sannheten.

 

15.

Disse lovene er fra Allah som har den høyeste status. Verken har Han oppnådd denne høyden gradvis, og heller ikke har Han utviklet seg til denne posisjonen. Han er der av seg selv, og Han vil også skjenke en høy stilling til de som adlyder Hans lover. Den sentrale kommando og kontroll av hele universet er i Hans hender. Han avslører sine lover for veiledning for mennesker gjennom åpenbaring. For dette formålet velger Han den personen han foretrekker fra blant sine undersåtter, og avslører Hans lover gjennom åpenbaring til ham. Budbringeren formidler disse lovene til andre mennesker og dermed gjør dem klare over det faktum at konsekvensene av enhver handling av dem er bundet til å konfrontere dem en dag.

 

(Prosessen av åpenbaringer er avsluttet etter Mohammed. Nå er Koranen den eneste kilden til disse lovene)

 

16.

Oppbygging av resultatene starter så snart handlingen forekommer, men resultatene viser seg etter en stund. Ingen handlinger av mennesker forblir skjult fra Hans konsekvenslov. Enhver handling produserer dets respektive resultater.

 

På dagen når deres handlinger manifesterer seg, vil de bli avhørt. Hvem har makt, myndighet og suverenitet over alle ting? (De vil forkynne spontant at) Kun Allah har All autoritet og makt. Han har absolutt kontroll over alt som eksisterer. (Det var på grunn av vår uvitenhet at vi likestilte andre autoriteter med Hans.)

 

17.

Den dagen vil alle bli fullt kompensert for det de har gjort. Ingen urettferdighet vil bli gjort til noen. Allahs konsekvenslov er meget rask i evaluering (akkumulering av konsekvensene starter så snart handlingen finner sted.)

 

18.

Du budbringer! O Rasool. Fortsett å advare disse personene om Dommens Dag ved hjelp av denne åpenbaringen. På denne dagen, vil de få deres hjerter i halsen, og vil bli sjokkert over å se resultatene av deres gjerninger. De vil være ivrige etter å komme seg ut, men på den tiden, vil disse "urettferige" ikke finne noen venner eller hjelpere, og deres ord vil ikke bli hørt av noen.

 

19.

På denne dagen vil utfallet av alle gjerninger manifestere seg i henhold til Allahs konsekvenslov. I henhold til disse lovene kjenner Gud selv til slue blikk og alt man tenker på.

 

20.

Gud dømmer alle saker rettferdig, men enhetene som disse mennesker tiltros myndighet og overhøyhet (foruten av Allah) har ingen makt til å avgjøre noen av deres saker. Evne og makt til å bestemme alle saker i henhold til konsekvensloven har blitt etablert av Allah. Han er den eneste med lover som er utbredt i samfunnet, og Allah alene er all-hørende og altseende. Følgelig kan ingen handling av noen forbli utenfor virkeområde av Hans lover.

 

21.

(Historiske bevis viser hvordan Allah rettferdig dømte disse saker og hvordan Hans konsekvenslov ytrer seg.) Har dere ikke reist over jorden og sett slutten av tidligere nasjoner? De tidligere nasjoner var faktisk mye kraftigere enn disse menneskene, og var også i stand til å oppnå høyere produksjon og få flere midler til livsopphold fra jorden (30:9). Men da de gikk seg vill, ble de straffet av Allahs konsekvenslov, og ingenting var i stand til å redde dem.

 

22.

Dette skjedde fordi de nektet å godta de eksplisitte lover som deres budbringere brakte dem. Som en konsekvens av Allahs lov fikk de straff, fordi denne loven er ekstremt kraftig og forfølger kriminelle svært alvorlig.

 

23, 24.

(Fra historiske bevis, vurdere saken av Faraos nasjon som et eksempel.) Vi hadde sendt Moses til Farao (som representerte undertrykkelse og diktatur), Haman (den strenge lederen av prestene) og Korab (symbol på kapitalismen) med Våre Lover og tydelige bevis. (Lovene som Moses hadde brakt, berørte dem alle tre.) Derfor kalte de ham for en illusjonist og en løgner.

 

25.

Han hadde brakt sannheten til dem, og de hadde ikke noen gode motargumenter. (Derfor begynte de å bruke taktikk som normalt brukes av folk som er beruset med makt.) De bestemte seg for å ydmyke respektable mennesker (fra blant dem som trodde på Moses sin Gud og tilsluttet seg hans gruppe.) (I motsetning var det grupper av Bani-Israel, som var saktmodige og manglet enhver kvalitet til mandighet. Disse svake gruppene ble promotert til maktens korridorer.) Ved å bruke disse taktikkene, håpet de å bryte den kollektive kraften i Moses sin gruppe ~ 02:49; 7:127) Ingen av deres taktikk fungerte (som verdens til syvende og sist så).

 

26.

(Når Farao innså at ingen av hans taktikk fungerte, fortalte han sine hoffmenn) Nå får det være nok. Jeg vil drepe Moses. La ham kalle på sin Forsørger, og la oss se hvordan Han redder ham. Jeg er redd at Moses vil erstatte mitt styresett med et annet. Han kommer i det minste til å ødelegge det eksisterende systemet og skape kaos i landet.

 

27.

Ved dette sa Moses, "Jeg søker tilflukt hos den Allmektige, som er min Forsørger samt din, fra undertrykkelse av alle dem som er arrogante og opprørske og som ikke tror på dagen for ansvarlighet.

 

28.

En troende fra blant Faraos folk, som til da hadde holdt sin tro til seg selv, reiste seg og sa åpen, "ville du drepe en mann bare fordi han sier at hans forsørger er Allah, og fordi han har brakt eksplisitte grunner fra hans Forsørger (Han presenterer sin påstand med visdom og innsikt, og beviser det med rasjonell klarhet, og for dette vil du drepe ham svikefullt?). Hele saken er meget tydelig at hvis han lyver om hans krav på å motta åpenbaring, så vil han måte konsekvenser. Men hvis han forteller sannheten, så husk at straffen og ulykke som han advarer imot, kan ramme oss. Du bør huske på prinsippet at Allah ikke belønner de som inngår falske løfter og overskrider Guds lover med suksess.

 

29.

Mitt folk! Det er ingen tvil at i dag nyter dere herredømme på jorden og har kontroll over alt. Men hva skal kunne redde oss mot Allahs straff om den skulle komme?

 

Farao avbrøt denne samtalen og sa: "Jeg har påpekt hva jeg mener er riktig. Det ville være bedre for dere å følge det jeg har sagt tidligere (om å drepe Moses). Husk, jeg har alltid guidet dere til banen som har vært gunstig for dere."

 

30.

Denne troende (ignorerte Faraos anmodning, og fortsatte), "Mitt folk! Jeg er redd for at dere kan lide samme skjebne som andre nasjoner før dere."

 

31.

Deres tilstand tilsvarer kanskje ikke folket av Noah, Aad og Thamud og andre nasjoner som kom etter dem. (Deres ødeleggelser var konsekvens av deres egne handlinger.) Allah er aldri urettferdig mot sine undersåtter.

 

32.

(Han advarte videre), "mitt folk. Jeg er redd for tiden (da Allahs straff vil komme på dere fra alle kanter og slikt kaos vil oppstå). Dere vil rope etter hverandres hjelp (og likevel vil ingen kunne være i stand til å bistå).

 

33.

Dere kan snu ryggen til og løpe bort for å unnslippe undergangen. (Men undergang vil ikke slutte å jakte på dere.) Dere vil ikke få tilflukt noen steder. (Da vil realiteten gå opp for dere at) Ingen kan vise veien som fører til suksess for folk som forlater rett kurs som identifiseres av Allah.         

 

34.

Og husk at tidligere hadde også Josef kommet til dere med eksplisitte lover fra den allmektige, men dere fortsatte å tvile på meldingen. Dermed, da han døde, ble dere glad for at denne episoden var over. Dere trodde at fra nå og framover, ville ikke Allah sende noen andre budbringere. (Og ingen ville dermed stille spørsmål til deres metoder). Husk at de som bryter grensene og som er tvilsomme (på de guddommelige lover), vil måtte svare for seg i henhold til guddommelige lover.

 

35.

Selv om mennesker ikke har makt til å lykkes ved å føre krig mot den guddommelige loven, kjemper disse menneskene alltid i mot dem (40:56). En slik holdning er avskyelig. Det er også uakseptabelt for dem som tror på sannheten av disse lovene. Det er på grunn av denne motbydeligheten at forståelsen av Allahs konsekvenslov ikke når hjerter av de som er arrogante og innbilske. (Deres evne til å forstå sannheten går tapt ~ 02:07.)

 

36-37.

Farao hånet (slike advarsler), "Haman, bygg meg et høyt tårn fra der hvor jeg kan nå himmelens vei som fører til Moses sin Gud og deretter få en titt på ham. Jeg anser denne mannen (Moses) til å være en løgner."

 

Det var slike holdninger som gjorde at enhver ond gjerning synes attraktiv for Farao. Dette stoppet ham fra å følge sannferdig bane. (Farao brukte mange taktikker mot Moses, men disse førte ikke til noe annet enn mental pine for ham selv.)

 

38.

Denne troende (ignorerte Faraos avbrudd) og sa "mitt folk, ikke godta det Farao sier. Dere bør heller gjøre slik jeg forteller dere. Jeg skal veilede dere til den rette veien (mens han ønsker å ta dere på veien av ødeleggelse).

 

39.

"mitt folk! Verdslige gevinster er midlertidige og fordelene med fremtiden er varige og permanente. "(Det er ingen tvil om at rikdom i denne verden er viktig, men en bør forstå konflikten mellom umiddelbare gevinster og livet i fremtiden.) Det er slikt fordi denne verden er flyktig, mens den ultimate boligen for mennesket er livet av det hinsidige.

 

40.

(Disse sakene kan ikke avgjøres i henhold til lovgivningen av en verdslig konge, men ifølge den guddommelige konsekvensloven.) Den som gjør en ond gjerning vil bli behandlet deretter. Tilholdsstedet for enhver mann eller kvinne, som har tro på sannheten av disse lovene og arbeider rettferdig, vil være "Jannat", hvor det vil være rikelig med bestemmelser for næring. Det blir ingen begrensning på komfort og velsignelser.

 

41.

"mitt folk! Er det ikke rart at mens jeg inviterer dere til stien som ville sikre dere fra alle ulykker, så ønsker dere heller å bli rammet av vreden av Jahannam."

 

42.

Med andre ord så inviterer dere meg til å avvise guddommelige lover, og å tillegge partnere til Allah. Jeg har ingen bevis eller grunn til å tro at slike partnere har noe autoritet eller makt. Men jeg inviterer dere mot Allah som er allmektig og Han beskytter de som følger Hans lover fra alle farer.

 

43.

Det er ingen tvil i at det dere inviterer meg til vil verken gi noe fred i denne verden, og heller ikke ha noen verdi i det hinsidige. Alle våre saker er avgjort i henhold til Allahs konsekvenslov. Derfor er det slik at kun den som tar en bane av komfort og lykke, i henhold til denne lover, vil lykkes. Sluttresultatet for den som overskrider denne loven, er undergang og ødeleggelse.

 

44.

"mitt folk! Jeg har sagt alt jeg ville. Snart vil det komme en tid, når dere vil huske mine ord. (Jeg vet at de fleste av dere likte ikke det jeg nettopp sa, men jeg bryr meg ikke) Nå skal jeg la alle mine saker være i omsorgen av Allah, som alltid er vaktsom av Hans undersåtter."

 

45.

(Farao og hans folk kunne ikke tolerere at denne troende begynte å snakke sånt i åpenhet. De assosierte ham med motstandere og betraktet ham til å være en konspiratør. De planla å forårsake skade på ham, men Allah den Allmektige reddet ham fra alle deres sammensvergelser, og forferdelige lidelser rammet Faraos nasjonen fra alle kanter.)

 

46.

De led evig straff og ødeleggelse i denne verden. Det vil også komme en kommando på dommens dag, som skal få dem til å lide en alvorlig straff (7:133; 28:42).

 

47.

I Jahannam vil de argumentere med hverandre og de ​​svake (vanlige folk) vil si til den arrogante lederen, "Se! Du hadde holdt oss som dine tilhengere. Kan du nå ikke avverge denne straffen? "(14:21, 33:67, 34:32, 37:27-29, 38:60)

 

48.

Den arrogante lederen vil svare: "Vi er alle om dette sammen og må sone dommen fra Allah, basert på våre gjerninger. (Ingen har noen myndighet til å endre dette)."

 

49.

De innsatte av Jahannam vil formane dets voktere, "Spør Forsørgeren om å minske denne lidelsen, for minst en kort stund. "

 

50.

De vil svare: "Hadde ingen budbringere kommet til dere med eksplisitte og overbevisende guddommelige lover?" Deres svar vil bekrefte at det hadde de gjort. Da vil voktere spørre videre, "(Når dere bevisst hadde trosset den guddommelige loven, hvordan kan vi nå gjøre en slik forespørsel til den allmektige?) Det er bedre at dere selv gjør en slik anmodning". Hvordan kan deres bønn gagne folk som hadde blitt opprørske mot de guddommelige lover?

 

51.

"Vår hjelp og bistand er alltid med Våre budbringere og med mennesker som tror på sannheten av Våre lover. Vi vil hjelpe dem under deres opphold på jorden, frem til dagen da de resulterende effekter av alle deres gjerninger vil bli presentert for dem.

 

52.

På denne dagen, vil unnskyldninger av folk, som hadde gjort opprør mot våre lover være til nytteløst. De ville bli fratatt alle behageligheter og deres tilstand vil være meget sørgelig.

 

53.

(Dette i korte trekk var historien om folket av Farao, som vi hadde sendte Moses til.) Vi hadde også gitt Moses en Guddommelig regelverk og Bani-Israel var arvinger av den.

 

54.

I dette regelverket var det veiledning og en påminnelse for dem som bruker deres visdom og rasjonalitet.

 

55.

(Moses sto standhaftig under denne konflikten.*)

 

Du bør også være fast og standhaftig og fortsette på dette oppdraget. Allahs lover vinner alltid som sanne. Uansett hva Han sier, så vil det definitivt skje. Gjennom den guddommelige loven bør du søke beskyttelse mot det motstanderne sier eller gjør. Måten å oppnå dette på, er ved å fortsette å etablere velferdssystemet. Når dere ser dets hyggelige resultater, vil dere alle være takknemlige og si at dette virkelig fortjener all ros og beundring (47:19, 48:2).

 

* Dette kan også bety mindre feil som kan oppstå under gjennomføringen av det guddommelige programmet.

 

56.

(Menneskeskapte lover er ikke i stand til å lykkes i denne kampen mot guddommelige lover ~ 40:35.) Alle dine motstandere som er uenige om den guddommelige loven uten grunn, gjør dette for å få myndighet i landet. Men de kan ikke skaffe seg autoritet på denne måten. (Den kan kun oppnås ved å følge den guddommelige loven. Deres ønsker om å bli overlegne får dem til å gjøre alt dette. Dette er ikke måten å bli overlegne på ~ 7:146.)

 

(Du budbringer, ikke bry deg for hva de sier, men jobb for å forbli trygg fra syke effekter av deres forsøk) Du bør ta beskyttelse bak skjoldet av Allahs lover. Disse lovene er fra Gud, som er all-hørende og all-seende.

 

57.

(Disse menneskene tror at det ytre universet er drevet av de guddommelige lover, men at disse reglene ikke gjelder for mennesker. Følgelig føler de at de står fritt til å gjøre det de vil, og at ingen ville kunne stille dem til ansvar for dette, men denne tankegangen er feil.) Faktum er at skapelsen av universet er faktisk en langt større fenomen enn skapelsen av mennesket. (Hvordan kan mennesker stå utenfor grepet av Hans lover, da hele universet følger de guddommelige lover?) Likevel vil folk flest ikke forstå denne virkeligheten (29:61).

 

58.

(Alle saker av menneskeheten er dømt i henhold til den guddommelige loven.) En blind mann kan ikke likestilles med en som kan se. Under den samme loven, hvordan kan en mann som tror på de faste verdier i livet og derfor arbeider for å forbedre seg selv og samfunnet, likestilles med de som skaper kaos og uorden? Hvor rart det er at dere ikke reflektere over en så enkel sak!

 

59.

Husk at revolusjonen (da disse to gruppene ikke vil bli behandlet likt) er bundet til å skje, og det er absolutt ingen tvil om det. Men de fleste mennesker er ikke forberedt på å akseptere dette faktum.

 

60.

For dette (revolusjonerende) programmet, bør du etterleve de guddommelige lover ved hvert veiskille i livet. Loven vil sikkert svare på kallet og veilede deg. De som ikke adlyder den guddommelige loven vil bli ydmyket og ende opp med å bli straffet.

 

61.

Allah den Allmektige har ut av din fysiske utvikling, ordnet det slik at bør du arbeide i lys av dagen og hvile i løpet av natten. (Dermed kan du samle krefter og energien tilsvarende det du har brukt opp i løpet av dagen, og for at nervene kan hvile.) Gud har velsignet menneskeheten med mange fasiliteter for menneskelig strid, ​​men de fleste er utakknemlige og tar ikke full stønad av dette.

 

62.

Dette er deres Allah som har laget flotte ordninger for deres næring. Han er skaperen av alle ting. Det er ingen andre, som foruten ham, utøver myndighet og makt. Og (overraskende nok, i stedet for å komme til Ham) motsetter dere Ham! (29:61).

 

63.

I likhet med dere vendte også tidligere folk seg bort fra guddommelige lover og ga opphav til unødvendige innvendinger. (Dere er vel klar over deres sluttresultat? Det samme vil hende dere.)

 

64.

Det er rart at Hans velferdsordninger (gradvis) skapte jorden (som en gang kun var en stjernetåke), og gjorde den egnet for dere å leve på. Han kappekledde den med en atmosfære som holder dere trygge fra fallende meteorer (21:32). Dermed dannet Han livet deres på en meget balansert og vakkert måte, og for deres utvikling gjorde Han ordninger så dere kunne ha hyggelige midler til næring. Dette er så deres Allah, som ikke kun utviklet dere, men også hele universet og hele menneskeheten. Han er ikke Forsørgeren for kun en bestemt gruppe eller folk eller nasjon, men av alle verdener. Bare tenk dere hvor lykksalig Han er, til å ha påtatt seg ansvaret for å ernære hele universet.

 

65.

Han er stadig levende. Alle andre får liv fra Ham. Ingen andre foruten Ham utøver noe autoritet eller makt. Derfor bør dere kun adlyde Hans lover. På denne måten vil de universelle velferdsordninger bli etablert også i deres samfunn. Den som ser dette vil utbryte: "For sikkert er Allah den som fortjener all beundring, siden det er Hans lover som produserer slike hyggelige resultater"

 

66.

Du budbringer! Fortell disse menneskene at en klar og overbevisende etisk velferdslov har blitt avslørt for deg og at du har blitt beordret til å akseptere de guddommelige lover som påtar seg ansvaret for universal velferd. Videre må du fortelle dem at du har blitt advart fra å adlyde andre "vesener" hvis makt og myndighet andre aksepterer.

 

67.

(Det levende bevis på Hans velferdsordning er deres egen kreasjon.) Han startet deres skapelse av et uorganisk materiale. (Dermed tok Han dere gjennom ulike faser av utvikling og førte dere til det stadiet der livet blir skapt av en sædcelle. I livmor konverterte han sæden til en lekker form av embryoet, og deretter førte han dere inn i denne verden i form av menneskebarn. Så vokser dere opp og kommer til en alder av modenhet, hvoretter dere gradvis blir gamle. Noen av dere dør i barndommen, mens andre oppnår en alder hvor de er i stand til å bruke deres visdom og fornuft.)

 

68.

Livet er skjenket i henhold til Allahs lover. Døden inntreffer også i henhold til Hans lov. Stillingen av Hans altomfattende krefter er slik at når Han bestemmer seg for å gjøre noe, kommer den innledende fasen umiddelbart i eksistens. (Deretter, i henhold til Hans velferdslov, når den sin forutbestemte mål, etter å ha gått gjennom ulike stadier av evolusjon.)

 

69.

(Dette er den guddommelige loven som det ikke er noe tvil om.) Men har dere ikke sett de menneskene som gir opphav til tvister og krangler med hensyn til Allahs lover? (Bare spør dem) Hvilke andre stier de ønsker å ta, etter å ha vendt seg bort fra Allahs vei?

 

70.

Dette er folk som benekter det guddommelige Regelverket (Koranen). (Siden Koranen er det ultimate symbolet på alle bøkene sendt til forrige budbringere, vil det å benekte den være det samme som å benekte de eldre bøkene som hadde blir sendt til forskjellige folk via forskjellige budbringere.)

 

Men de skader egentlig ingen andre enn seg selv. De vil snart se resultatet av deres fornektelse.

 

71-74.

Med åk rundt halsen og i kjeder, vil de bli dratt inn i den kokende væsken og deretter bli kastet ut i ilden. På dette tidspunktet vil de bli spurt om dem som de tilskriver en andel av Allahs guddommelighet. (Nå får de kalle dem for hjelp!) De vil svare: "De har forsvunnet og er ikke til å finne. Realiteten vil nå gått opp for dem at de krefter som de tilskrev som deres herrer, i virkeligheten ikke hadde noe reell eksistens. Den guddommelige konsekvensloven ødelegger dem som fornekter sannheten.

 

75.

De skal bli fortalt at de var i denne elendige tilstanden fordi "Dere var stolte av dere selv, uten å ha gjort noe konstruktivt, og dere var arrogant beruset over disse krefter som dere ønsket å oppnå storhet med." ~ 40:56.

 

76.

Nå får dere entre Jahanum fra forskjellige porter og bo der. Tilholdsstedet for de som er urettferdig stolte, er alltid elendig.

 

77.

(Du budbringer burde forklare alt dette til dem tydelig.) Forbli trofast i gjennomføringen av programmet. Alle løfter om Allah er sanne, og alt som blir fortalt til deg, vil skje akkurat på den måten. Men det er mulig at enkelte ting vil manifestere seg i løpet av livet ditt, og noen etter din død. (Men dette gjør ikke noen forskjell. Du bør fortsette med din misjon. Det er opp til oss å bestemme når resultatene skal manifestere seg ~ 43:42, 23:95, 10:46) Vår konsekvenslov fortsetter å fungere til enhver tid, og hvert skritt av disse menneskene bringer dem nærmere til den. De kan ikke unnslippe den.

 

78.

(Vi vet at disse menneskene har det travelt og ber deg fortelle om tidspunktet for den lovede refselsen, og hva de synlige tegn ville være. Dette kravet er ikke nytt.) Før deg hadde Vi sendt mange budbringere til ulike nasjoner. Vi har fortalt deg episoder om noen av dem. Det er også episoder av andre som Vi ikke har åpenbart for deg. Ingen av dem hadde myndighet til å frembringe ødeleggelsen som de hadde advart sine motstandere om. Alt dette skjer i henhold til konsekvensloven og angrefristen. Når tiden er moden for manifestasjon av resultatene, vil alt bli avgjort med absolutt rettferdighet. Alle menneskene som var involvert i destruktive innsats, vil gå til grunne. (Slik som det har skjedd før, vil dette igjen inntreffe.)

 

79.

(Når det gjelder deres insistering på å se noen synlige tegn, det er tusenvis av Allahs tegn rundt dem. Men hva kan gjøres med en person som ikke ønsker å notere seg slike tegn? Fortell dem) Det er Allah som har skapt buskapen for dere, hvor dere bruker noen av dem til reiser mens andre til mat.

 

80.

Og de har andre fordeler for dere. Dere bærer deres varer på dem og kommer til deres mål. Foruten disse dyrene, reiser deres også på båter.

 

81.

Alt dette er tegn fra Allah, og disse tegn er godt synlige rundt dere. Hvilket av disse tegn kan dere benekte?

 

82.

(Hvis disse menneskene ønsker å observere hvordan feilaktige gjerninger ødelegger nasjoner, så fortell dem) Dere kan reise rundt jorden og observere den ultimate slutten av folkene som levde før dere. De var mer i antall og større i makt enn disse menneskene. Og de hadde bedre kontroll over midler til livsopphold avledet fra jorden. Men deres rikdommer og hardt arbeid kunne ikke redde dem fra de destruktive resultatene av deres gjerninger. Dette var til ingen nytte for dem.

 

83.

For når deres budbringere kom til dem med den klare guddommelige loven, benektet de disse lovene og var innbilske om egen kunnskap. Resultatet var at de ble innhentet av den straffen som de hadde latterliggjort.

 

84.

Da de så den forestående undergangen ropte de: "Vi har nå tro på én Gud og gir avkall på alle andre vesener som vi tilskrev en andel av Allahs guddommelighet."

 

85.

Men denne trosbekjennelsen var til ingen nytte for dem. (Tro er kun nyttig når den proklameres før manifestasjon av konsekvensene av ens gjerninger, fordi på den tiden er det mulig å ta korrigerende tiltak, og dermed utrydde den syke effekten av ens gale gjerninger)

 

Dette er den ufravikelige loven av Allah som har vært i kraft siden begynnelsen av menneskets liv på jorden. Hovedpunktet i denne loven er at de som nekter å følge den guddommelige loven, gjennomgår lidelse og blir til slutt ødelagt.