MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 53: An-Najm

 

1.

(Disse menneskene lurer på om i hvilken grad denne åpenbaringen som hevder å veilede dem er pålitelig? De er redde for at den skal villede dem. Spør dem hvor i fra de får deres veiledning når de reiser gjennom ørken om natten, når de ikke har noen faste tegn eller klar bane å gå etter. Der bestemmer de sine kurs etter å ha sett plassering av stjerner. Hva har dere lært av slike erfaringer? Er ikke en slik veiledning pålitelig? Bedrar stjernene dere noen gang ved å endre plassering? Gir de ikke dere alltid den samme veiledningen? Har de noen gang latt dere være forvirret? Når dere er så sikre på stjernene, så bør dere vite at samme prinsippet gjelder Åpenbaringen. budbringeren får denne Åpenbaringen fra samme kilde som stjernene får deres veiledning i fra ~ 6:98; 56:75) Stjernen som vises fra et fast punkt, og som reiser et bestemt kurs fra da den kommer til syne og til den forsvinner alltid følger samme kurs og mønster. Den er dermed et vitne til det faktum at

 

2.

Deres følgesvenn (som har blitt befalt til å lede dere på rett vei) er verken på leting etter det rette kurset, eller har gått seg vill etter dets søk. (Han kjenner sin destinasjon og veien som fører til den.)

 

3-4.

Uansett hva han forteller dere som Budbringer, er ikke hans egne ord. Han formidler kun det som har blitt åpenbart for ham fra den Allmektige. Koranen inneholder kun Guds åpenbaring, og ikke følelser eller personlige meninger av Budbringeren. (Menneskelige følelser og meninger er et resultat av personlighet og reflekterer en persons eksponering i samfunnet. Men åpenbaringen han får fra en ekstern kilde er uforanderlig og kan ikke være basert på følelser eller personlige meninger.)

 

5.

Han får den fra den Allmektige som utøver makt over hele universet. (Dere kan visualisere Hans Kraft og Makt fra de utallige stjerner og galakser som reiser i deres disiplinerte baner, bundet av Hans lover. Tilsvarende er de åpenbarte lovene bundet til å produsere resultater, uten avvik.)

 

6.

Ikke bare at den Allmektige utøver ubegrenset makt, men Han er også klar over ulike opp- og nedturer av livet. Han er derfor i stand til å levere omfattende veiledning som dekker alle aspekter av ens individuelle og kollektive liv.

 

(Det er åpenbart at en person som mottar åpenbaring bør være en legemlig gjøring av dyd og visdom.) Derfor utvikles personligheten til en Budbringer i harmoni og hans karakter oppnår perfekt renhet.

 

7.

Han har også nådd toppen av kunnskap (på grunn av åpenbaringen), som er utenfor vanlige menneskers intellekt eller visdom (81:23).

 

8.

Han kom dermed svært nær de absolutte realitetene i universet og fikk dyp forståelse av den guddommelige loven.

 

9.

Som et resultat av hans nærhet og tilknytning ble han Allmektiges tilhenger i menneskelig verden, når det gjaldt å oppfylle Hans Program (08:17). Denne nærheten er som en styrket vennskapsbånd, slik når to buer spennes samtidig og som også skyter ut deres piler i samme retning med sann styrke. Dette eksemplet viser det nære forholdet av Budbringere og Allah den Allmektige. Faktisk så er deres forhold til hverandre enda dypere.

 

10.

På denne måten har Han åpenbart alt som er nødvendig å åpenbare (for veiledning av menneskeheten).

 

11.

Kunnskap gitt til Budbringeren via Åpenbaring er ulikt det som øynene oppfatter og som fornuften kan være i tvil om. I tilfellet av en Budbringer bekrefter hans fornuft det han øyner ser. (Budbringeren er derfor den første til å bekjenne tro på sannheten av Hans Åpenbaring ~ 2:285; 6:164)

 

12.

Så hvordan kan dere utfordre ham om realiteten av Åpenbaring når han har faktisk sett hva han snakker om, og når dere ikke engang kan fatte hans status?

 

13.

Tilstanden av Åpenbaring kan ikke sammenlignes med en drøm som ikke kan oppleves for andre gang i samme rekkefølge og detaljer.) Men Budbringerens øyne kan bekrefte deg han har sett tidligere. (Derfor, å se realiteter er ikke det samme som å drømme for ham. Åpenbaring er ikke en drøm, men overholdelse av reelle fakta.)

 

14.

Kilden til Åpenbaring er guddommelig kunnskap, og dette er punktet som forvirrer menneskelig intellekt og fornuft. (Åpenbaringen er ikke utviklet av menneskets intellekt. Utspring av Åpenbaringen er utenfor menneskets rekkevidde, og det er derfor intellekt ikke kan forklare det.)

 

15.

(Men det faktum at menneskets intellekt ikke kan fatte naturen av Åpenbaring gjør det ikke umulig å vinne noe i fra det.) Menneskelig intellekt kan tro på det, etter å forstå guddommelige lover som blir avslørt. Ved  å handle i henhold til det kan mennesker få reell fred i sjelen og nyte en salig himmelsk liv.

 

16-17.

I motsetning til andre mennesker er tilstanden til en Budbringer slik at selv når han er omringet av folk som er forvirret om guddommelig kunnskap, kjenner han seg selvsikker i sin sak. Han vet likevel godt at han ikke kan overgå grenser av kunnskapen han besitter. (Dette er en betydelig forskjell mellom guddommelig kunnskap og kunnskap av en Budbringer. Mens guddommelig Kunnskap er ubegrenset, er kunnskapen gitt til en Budbringer via Åpenbaring begrenset med hensikt. Dermed kan vi forstå at kunnskapen av en Budbringer kan kun betraktes som en del av guddommelig kunnskap, men ikke hele kunnskapen. Selv om kunnskapen gitt via Åpenbaring er langt foran andre mennesker, så er den fremdeles begrenset i forhold til guddommelig viten. En Budbringers oppfatning kan ikke krysse denne grensen.)

 

18.

På denne måten har en Budbringer sett noen av de dypeste og mest revolusjonære symboler av hans Forsørger. (Han vitnet selv til den flotte og sublime revolusjonen som inspirerte menneskelig verden, og som var bundet til å velte de mektige superkrefter og monarkiet, presteskap og kapitalistene, og det som til slutt befridde mennesket fra obligasjoner til Farao, Kora og Hamans ~ 17:01, 20:23-24;. 7:156)

 

19-20.

(Fortell dem at på den ene siden er dette guddommelige budskapet fra den Allmektige, som har uendelig kunnskap og visdom. Denne kunnskapen blir fremlagt av Budbringeren som legger frem praktiske bevis av disse instruksene. På den andre siden finnes det livsstil der dere må bøye dere for steinstatuer som dere selv har skåret ut.) Har dere noen gang tenkt på den egentlige statusen av Alaat eller Ussa og deres tredje ledsager Manat?

 

21.

(Og har dere noen gang grublet over deres tro som sier at disse gudinnene er døtre av den allmektige? Selve troen på at Gud har barn er fullstendig latterlig. Dessuten så påstår dere at) Den Allmektige har døtre, mens dere selv ser på sønner som verdige!

 

22.

Bare tenk hvor absurd denne påstanden egentlig er, særlig når den er basert på ren uvitenhet.

 

23.

Husk at den faktiske stillingen av disse gudinnene er at de bare er navn som dere og deres forfedre har skapt (7:71). Allah den Allmektige har ikke validert noen av dem. (Kan noen av dere basere deres påstander på rasjonelle bevis for en slik tro?). Disse menneskene følger kun deres forutsetninger for å tilfredsstille deres ønsketenkning. I motsetning til dette, det du presenterer er en kode av veiledning som din Forsørger har skjenket deg (og den er basert på ren kunnskap og fakta).

 

24-25.

(Hver og en av dere ber til disse gudinnene for å få deres ønsker oppfylt) Er det mulig at enhver person som ønsker noe, skal få sitt ønske oppfylt? (For eksempel, hvordan kan de motstridende ønskene til to personer bli oppfylt? Dette er hva som alltid skjer i et system der hvert individ arbeider for sin egen interesse. Individuelle interesser skaper konflikter, men den guddommelige orden satser på deres kollektive goder og sørger for hele menneskehetens beste og derfor er det ingen kollisjon mellom individuelle interesser. Et annet resultat av dette kollektive systemet er at) Alle får umiddelbare fordeler, og ens fremtidige liv blir også lys og vellykket.

 

26.

Disse menneskene ser også på de ulike naturkrefter som guder, altså som luft, vann, ild, skyer, lyn eller torden. Fortell dem at ved å gjøre disse styrkene til guder, kan de ikke få noen fordeler eller suksess. Selv om de forestiller seg at slike guddommer er med dem, vil de ikke få ha noen fordeler. Den eneste måten de kan være til noe nytte, er om deres krefter blir brukt i henhold til naturlovene og i samklang med det samlede programmet av guddommelig vilje.

 

27.

Disse menneskene anser disse himmelske styrker for å være deres guder / guddommer og gir dem feminine navn. Bare folk som ikke har tro på konsekvensloven og i livet heretter ville gjøre slike ting. (Den som tror på konsekvensloven ville aldri bli involvert i slik overtro.)

 

28.

Deres holdninger er ikke basert på kunnskap og virkelighet, men på ren gjetting. Det er åpenbart at slike gjetninger ikke kan sammenlignes med virkeligheten og sannheten (6:149). Slike gjettinger kan fungere i en tid av uvitenhet, men den mister effekt når den konfronteres med kunnskap og sannhet.

 

29.

Så de som ikke har høyere mål, enn verdslig komfort og gevinster i sikte, snur seg bort og tar avstand fra Vår veiledning. Du som Budbringer bør holde deg unna dem. (Men vær fortsatt aktivt involvert i oppfyllelsen av Vårt program.)

 

30.

Hvordan kan folk som har så lavt nivå av kunnskap (som tilber steinstatuer de har formet selv, og naturkrefter) godta sannheten av en levestil som er basert på kunnskap og fakta og som gir mennesker høyest status i universet? (Men du bør ikke bli motløs av holdningen deres.) Din Forsørger vet meget godt om dem som trår den rette vei, og hvem som tar avstand fra den.

 

31.

(Resultatene vil bli utarbeidet i henhold til kurset en tar.) Dette fordi alle ting i himmelen og på jorden jobber kontinuerlig for å skape konsekvensene av deres gjerninger. De produserer negative resultater for dem som skaper kaos og uorden, og produserer positive og hyggelige resultater for dem som lever et rettferdig liv (11:07; 45:22).

 

32.

Disse sistnevnte menneskene er de som fører rettferdige liv og unngår alvorlige lovbrudd, som tregere vekst av menneskelig personlighet og ufine handlinger. Men de som begår slike handlinger og forstår seg på konsekvensene og dermed korrigerer seg umiddelbart (7:201), eller de som gjør en utilsiktet feil (og deretter korrigerer seg selv), blir tilgitt fra konsekvensene av slike handlinger. Vekten av deres gode gjerninger er tyngre enn den negative effekten av mindre utilsiktede feil. Dette viser storsinn av guddommelig konsekvenslov (04:31; 42:37). Dette er loven av den Allmektige som er fullt klar over menneskelige svakheter så vel som deres potensielle evner. Han kjenner stadier som livet har gått gjennom, fra å være livløs materie til å bli mennesker, og hvor mange formasjoner fosteret gjennomgår i livmoren. Han vet nøyaktig hva som hemmer utviklingen av menneskets "selv" og hva som bidrar med dets vekst. Dette er selve kriteriet for å dømme dybden av det guddommelige påbudet i ens personlighet. Dommen bør ikke være i henhold til egne utarbeidede standarder. (Den unike og eneste standarden er Allahs bok og ikke noen kunstige standarder ~ 91:7-10; 93:17-18)

 

33-34.

(For å bedømme omfanget av utviklingen av ens personlighet, skal den grunnleggende standarden være om hvor mye man gir bort for å møte behovene til andre mennesker.) Du vil se at mange mennesker vender seg bort fra denne guddommelige Normen. De gir bare litt for næring av menneskeheten og dermed stivner opp som stein. Til tross for en slik holdning, dømmer de sine egne gjerninger av deres selvuttenkte tiltak og anser seg selv for å være svært edle og fromme.

 

35.

Har disse menneskene kunnskap om det usynlige, som skulle ha validert den standarden de vedtar til å være det riktige?

 

36.

Vet de ikke at standarden er kun fastsatt i Koranen av Oss, og er den samme som ble formidlet til menneskeheten gjennom ulike Budbringere, og den samme som var i boken åpenbart til Moses.

 

37.

Og den som ble avslørt tidligere til Abraham, som i sin person var inkarnasjonen av lydighet, og som viste seg til å være tro mot hver eneste forpliktelse han gjorde.

 

38.

Prinsipper og standarder som ble åpenbart for tidligere budbringere og som nå blir gjentatt i Koranen er:

(I) Ingen skal bære byrden av en annen person. Alle er selv ansvarlige for deres egne handlinger og utvikling.

 

39.

(II) En person (har kun rett) til å motta det han selv har strebet for. (Resultatene vil stå i forhold til innsatsen. Ifølge guddommelig standard, skal fortjenesten kun være erstatningen for arbeid.)

 

40.

(III) Ingen persons innsats skal være bortkastet. Innsats vil fremføre resultater.

 

41.

(IV) Det blir ingen svikt i belønning av ens arbeid. Alle vil få full lønn for deres innsats.

 

42.

(V) Det ultimate målet med menneskets liv, er å etablere Velferdssystem for det beste for kollektiviteten. Der vil guddommelige egenskaper gjenspeiles i hver enkel person (så langt det er menneskelig mulig) og hvert menneskets affære blir besluttet i henhold til den guddommelige loven (79:44).

 

43.

Dette er de grunnleggende prinsippene hvoretter en nasjon lever et liv full av bekvemmeligheter og fornøyelser, mens andre lever i depresjon bygget på sorg.

 

44.

Liv og død av nasjoner reguleres av disse faste uforanderlige lovene. Nasjonen som følger disse lovene overlever mens den som bryter dem blir ruiner.

 

45-46.

(Liv og død av nasjoner er underlagt disse guddommelige lover på en måte som ligner et individs fødsel, vekst og død.) Ifølge den samme loven, inntreffer fødselen av et menneske når de reproduktive materialer blandes hvoretter kvinner og menn blir født.

 

47.

Opp til dette nivået for opprettelse, er mennesker og dyr like. Men senere vokser mennesket etter fullstendig annerledes verdier. (Han gir mennesket en stråle av guddommelig energi som gjør ham i stand til å utøve valg og diskresjon.)

 

48.

Senere tilrettelegger den Allmektiges velferdssystem de forhold som er nødvendige for å oppfylle grunnleggende nødvendigheter av livet. Dette blir gjort på en slik måte at ingen forblir avhengig av en annen person for næringsmidler han trenger. Den skjenker på ham ting som gir fred og ro.

 

49.

Fram til dette stadiet, så langt vi snakker om næringsmidler, er mennesker og dyr like. Men han har også gitt intellekt og samvittighet til mennesker. Dette er et unikt fenomen i Allahs velferd. **

 

** "Shera" er også navnet på en stjerne som ble dyrket av en arabisk stamme. Men en derivasjon av ordet "Shara", ville bety visdom og intellekt. Vi har foretrukket sistnevnte betydningen.

 

50.

(Det er på grunn av intellekt og visdom at et menneske blir ansett som ansvarlig for sine handlinger. Et menneskets liv utvikler seg og former seg ut i fra hans brukt av personlig intellekt og fornuft. Det samme gjelder for livet til nasjoner, i likhet med enkeltpersoner) Det var i følge Hans lover at folket av Aad ble ruinert.

 

51.

Og det samme hendte med folket Thamud. Ingen av dem overlevde.

 

52.

Selv folket av Noah ble ødelagt. Alle disse stammene omkom fordi de gjorde opprør mot guddommelige lover og foreviget urettferdighet på svakere mennesker.

 

53.

Alle stammene som vedtok en slik holdning ble fullstendig ødelagt, og deres bosteder ble til ruiner.

 

54.

Deres ødeleggelser var utfallet av deres egne gjerninger, og de omringet dem fra alle kanter.

 

55.

I lys av historiske bevis, spør disse personene om hvor mange ulike krefter av den guddommelige loven de tvister eller stiller spørsmål ved?

 

56.

Disse er konsekvensene av deres handlinger om hvilke denne Budbringeren advarer dere, akkurat som tidligere budbringere advarte sine nasjoner. (De ignorerte deres advarsler og omkom, og hvis disse personene også ignorerer advarslene vil også de bli tilintetgjort.)

 

57.

Tiden av ødeleggelse som disse folk hele tiden har blitt advart imot, nærmer seg med stormskritt.

 

58.

Ingen makt i denne verden kan stoppe den, men hvis de selv aksepterer, følger og adlyder de guddommelige lover, så kan de sikre seg mot denne kommende ødeleggelsen.

 

59.

Spør dem, "Benekter dere fortsatt alle bevis som har blitt fremlagt? Er dere ikke overbevist om at dette er bundet til å skje?

 

60.

"Dere ler av disse bevisene, men om dere viste bedre ville dere heller ha grått.

 

61.

"Det er av denne grunn at dere er opprørske og ikke ønsker å endre deres holdninger. Dere tror at livet bare handler om å ha det gøy og nyte fornøyelser.

 

62.

Ikke gjør dette. Tiden er ikke ute enda og dere har fortsatt tid til å bøye dere for de guddommelige lover og adlyde dem (hvis dere nå ønsker å holde dere sikret mot den kommende straffen)".