MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 33: AL-AHZAB

 

1.

Vår budbringer! Du bør være overbevisst om guddommelige lover og vokte dem. Ikke inngå kompromiss med dem som åpent fornekter disse lovene, eller med dem som kun later til å akseptere dem. Fakta er at Vår konsekvenslov gjengjelder alle handlinger, og alle Våre planer er basert på visdom.

 

2.

Og fortsett med å følge veiledningen som er åpenbart til deg fra din Rabb. (Og fortsett med å minne dine etterfølgere ved å fortelle dem at) Allah er fullstendig klar over deres handlinger.

 

3.

Du bør ha full tillit på fastheten av disse lovene. Disse lovene vil aldri skuffe deg siden de er nok til å beskytte deg på alle måter.

 

4.

(Hyklere fortsetter å spre ulike rykter for å skape kaos og uorden i samfunnet, men du bør ikke bli forstyrret av disse). (Husk at kun de sosiale handlinger som begås med full intensjon bærer frukt. Men hvis en handling inntreffer ved en feiltakelse, eller under følelsesmessig stress, eller hvis du sier noe i sinne, vil ikke slike tilfeller bli sett på som avgjørende ord fra deg, selv om de ville være upassende.) Man handler kun etter et hjerte (sinn) og ikke to. (Som sådan er det derfor ikke mulig at en tar to avgjørelser samtidig fra hans hjerte, en fra ett hjerte som han skjuler, og det motsatte som kommer reflekteres på hans lepper). Derfor, om det skulle forekomme tilfeller der det ikke skulle være enhetlighet mellom hjertet og uttalelse, vil utfallet være basert på det som ble sagt med full hensikt. For eksempel) Hvis noen, av ren sinne roper ”mor” til kona si, så blir hun ikke hans mor av den grunn (2:226; 58:2-4). Likeledes, hvis noen kaller et barn ”sønn” ut av kjærlighet, Blir ikke barnet ens sønn. Disse er kun deres tilfeldige utsagn som ikke kan tas som endelige (avgjørende) ord. Allahs lov taler om sannheten og er ikke underlagt deres sosiale eller vanlige ordtak. Derfor er det bare Hans lover som veileder til den rette veien.

 

5.

Det ville likevel være bedre om, de som dere ut av hengivenhet refererer til som sønner, kalles med referanse til deres fedre. Dette er en bedre måte i henhold til Allahs lover. Men hvis dere ikke vet navnene på deres fedre (som når dere finner en bortkommen unge og ikke vet noe om ham), så er disse barna deres brødre og deres venner. (Som nevnt over) alt som blir sagt utilsiktet, som i tilfellet av at å kalle noen for sønn, vil ikke ha noe virkning i henhold til Våre lover. Dere stilles ansvarlige for alle handlinger som utføres med intensjoner og med full bevissthet. Husk at den guddommelige loven har tilstrekkelige avsetninger mot å handle etter utilsiktete saker, slik at slike ting ikke skulle hindre deres utviklingsprosess.

 

6.

Det sterkeste båndet i deres samfunn, er den som er basert på felles tilknytning til denne levemåten. Men på tross av dette, har også slektninger deres plass. Ta for eksempel stillingen av Allahs budbringer. Han har høyere krav på Momineen i forhold til deres egne (fordi de har overgitt sine liv og eiendom til ham på grunn av Allah ~ 9:111; 48:10). Og konene til Rasool er som mødre for medlemmene av denne nasjonen (og deres ekteskap til en av dem er ikke tillatt ~ 33:53). Men i forhold til alle rettighetene til deres nære slektninger, som beskrevet i den guddommelige loven (for eksempel arv), har deres egne slektninger høyere krav enn andre troende og dem som har godtatt deres levemåte som deres. Likevel, hvis dere ønsker å gjøre noen spesielle bestemmelser for andre nære venner, så er også de definert i Koranen, altså boken av Allah. (For eksempel så er det bestemmelser for ens "testament", der det er lov å gi noe til noen andre man ønsker ~ 2:180, 4:11)

 

7.

(Dette spesielle forholdet av budbringeren med medlemmene av hans nasjon er nødvendig for å oppnå høyeste målet som han har blitt sendt til å fullføre, og som en pakt han har blitt tatt.)

 

En lignende spesiell pakt ble også inngått med alle tidligere budbringere inkludert Noah, Abraham, Moses og Jesus, sønn av Maria. Et lignende løfte blir inngått med dere, og de ​​samme forpliktelser har blitt tilskrevet dere. Disse forpliktelsene er svært viktige, og dette er en meget høytidelig ed (3:80).

 

8.

(Detaljene av slike forpliktelser er lange, men i korte trekk er målet at) Personer som ønsker å tilbringe deres liv til å opprettholde sannhet og rettferdighet bør utnytte den sanne ånd av deres forpliktelser på en positiv måte. De som begår ugjerninger og fornekter sannheten og følger et opprørsk bane, vil imøtekomme svært alvorlig lidelse.

 

9.

Dere troende, for å oppnå dette formålet må dere gå til krig til tider. Som i deres tilfelle, hvor dere måtte krige flere ganger. En slik krig ble utkjempet ved slaget av Ahzab, og dere bør ta hensyn til velsignelser fra Allah dere fikk der. Når fiendens styrker kom mot dere, slapp Vi løs stormfulle vind mot dem. Disse vindene var faktisk himmelske krefter som ikke kunne sees, og Allah var fullt påpasselig med alt dere gjorde.

 

10.

Når fiendens styrker stormet dere fra alle retninger, var dette en så vanskelig tid at deres syn var forskrekket og hjerter dunket med frykt, som om de ville hoppe ut av deres hals. Og de (blant dere) som var svake, begynte å utvikle tvil om Allahs lover. (2:214; 3:141, 9:16, 29:2.)

 

11.

På dette tidspunktet av imponerende ulykke, ble den sanne mot av de troende åpenbart. Alle kunne vitne til deres mot og styrke som de sto og kjempet med under slike uheldige omstendigheter.

 

12.

I motsetning til dem var det hyklere som var villedende, som startet og spredde rykter om at alle løfter som Allah og Hans budbringer hadde inngått, ikke var noe annet enn vrangforestillinger.

 

13.

En av gruppene gikk til omfanget av å si, "folket av Medina, dere kan ikke tåle angrep fra fienden, dermed er det like greit å gi opp og trekke seg tilbake umiddelbart. En av gruppene ba budbringeren om å unnskylde deg, fordi deres egne hus ikke engang var lenger sikre. Dette selv når de egentlig var ganske trygge. De brukte denne unnskyldningen så de kunne trekke seg fra kamp på slagmarken.

 

14.

Tilstanden til disse menneskene var slik at dersom fienden hadde gått inn i byen fra alle kanter, og bedt dem angripe muslimene, så ville de ha gjort dette uten å nøle. (Derfor var påstanden deres om å redde deres hus, ikke noe annet enn unnskyldning.)

 

15.

Dette var sinnstilstand til folk som tidligere hadde lovet Allah at de aldri ville snu ryggen til Ham. Som sådan, var de forpliktet til å oppfylle dette løftet.

 

16.

Vi ba Vår budbringer om å forklare følgende til dem. “Å trekke seg tilbake fra slagmarken for å unngå død vil ikke være til noe nytte for dere. Dere kan kun nyte deres liv med de gode tingene i livet, midlertidig". (Dere kommer ikke til å leve evig uansett og vil ikke kunne leve et rettskaffent liv etter å ha brutt deres løfter og ha mistet deres integritet.)

 

17.

Vi ba også vår budbringer om å fortelle dem følgende. "De av dere som er lumske mot den guddommelige ordningen bør huske at hvis og når systemet skulle ønske å straffe dere for deres handlinger, vil ikke noe kunne beskytte dere. Tilsvarende, når den holder dere trygge, kan ikke noe ta bort denne tryggheten, inkludert hyggelige ting i livet, som dere vil få etter deres visning av lojalitet mot dette systemet. Husk! Hvis dere blir avskåret fra det, vil dere ikke finne noen som kan hjelpe dere, eller være deres venn."

 

18.

Vi ba ham fortelle dem, " Allah vet alt om alle som prøver å stoppe andre fra å gå til slagmarken, og overtaler deres brødre å forbli i fred for ikke å sette seg selv i "unødvendig" trøbbel." Disse er folk som sjelden kommer til slagmarken (og stopper også andre fra å gjøre det).

 

19.

Med andre ord, så er de griske når de forholder seg til deg. Du må ha vært vitne til at når de kommer til slagmarken og fare truer dem, ser de på deg med uttrykk for terror, som om de frykter døden. Men så snart faren er over og du er seirende, prøver de å markere sine egne gjerninger og snakker mye om seg selv (som om de var de eneste som overvant fienden mens andre flyktet fra slagmarken). Motivet bak dette er at når krigsbytte blir distribuert, forventer de å bli foretrukket framfor andre. Slike mennesker kan aldri være pålitelige og deres hyklerske gjerninger har ikke noe vekt i henhold til det guddommelige. All deres innsats går til avfall, og alt dette er meget enkelt for (Allahs lov).

 

De snakker mye med falsk stolthet, mens i virkeligheten er de i en elendig tilstand av frykt. Selv om fiendens styrker har blitt beseiret, fortsetter de å frykte at fienden fortsatt er rundt dem og omorganiserer seg for et nytt angrep. Disse hyklere hevder at de ville ha foretrukket å være tilbake i ørkenen, et sted langt borte blant beduiner, om det skulle bli et nytt angrep. De bare venter på å få nyhetene (om dere har oppnådd seier eller har blitt beseiret). Selv om de hadde bodd sammen med dere så ville svært få av dem har tatt del i slaget.

 

21.

(Dette var scenariet fra slaget ved Ahzab, da lidelser og strabaser var på maksimum. Fiendene var en kilde til ekstern trussel og hyklere skapte et problem på den interne fronten. Under slike omstendigheter ville selv den sterkeste destabilisert seg, men budbringeren sto fast og standhaftig som et fyrtårn av lys, og han vaklet aldri.) Denne fastheten var et fint eksempel og en stor kilde til styrke og fred i sinnet (og er fortsatt selv den dag i dag) for de som har urokkelig tro på det universelle i de guddommelige lover. Disse er folk som ser frem med håp til en lys og velstående fremtid, og alltid forholder seg til de guddommelige lover (60:4).

 

22.

Følgelig, da Momineen så de mektige styrkene til fienden (fikk de ikke panikk, men i stedet) utbrøt: "Tiden for oppfyllelsen av løftet vi har avlagt til Allah og hans budbringer (det guddommelige Systemet), har kommet. Nå kan alle se hvordan det går i oppfyllelse i virkeligheten. "Disse kreftene (i motsetning til panikk som overtok hyklere) styrket deres tro og deres lojalitet.

 

23.

Dette er de modige troende, som alltid har vært tro mot det de hadde lovet til deres Allah (9:111). Noen av dem hadde allerede oppfylt deres løfter ved å legge ned deres liv, og andre venter ivrig på deres tur og mulighet til å oppfylle den ved personlig offer. Dette er nivået av dedikasjonen fra disse folk.

 

24.

På samme måte (som nevnt ovenfor i 33:8), sannferdighet av ærlige blir nyttig i etablering og styrking av den guddommelige samfunnsorden. Allahs konsekvenslov vil bringe dem det fulle resultatet av deres konstruktive og rettferdige gjerninger, og straffe hyklere (for deres ugjerninger). Men hvis de angrer sine siste gjerninger, og gjenopptar lover for å reformere seg selv, så kan de bli tilgitt. Dette fordi guddommelige lover har bestemmelser for å forlenge beskyttelse mot straff og gi midler til næring.

 

25.

På denne måten beseiret Allah den Allmektige (via Momineen) den mektige fiendens styrker, som vendte tilbake med raseri og sinne av undertrykkelse i deres hjerter. De hadde ikke tjent noe på dette angrepet. Faktisk så ble utfallet av kampen at Momineen ble påvist nyttigheten av Allahs lover, og de vitnet med egne øyne hvordan den Allmektige og Hans lover opererer.

 

26.

Og Bokens folk som er jøder i Medina (som var tilhengere av tidligere åpenbaringer), som hadde hjulpet fienden, ble kastet ut av deres skanser. Frykt og redsel for styrken din penetrerte seg i deres hjerter til den grad at de stod før deg som en saueflokk. Dere drepte noen av dem (i slagmarken), og tok andre til fanger.

 

27.

Som følge av dette gjorde Han dere arvinger av deres landområder, hus og rikdom. Tilsvarende vil Han gi dere besittelse av landområder som dere ennå ikke har satt deres føtter på. Alt skjer i samsvar med guddommelige lover og i tråd med tiltak og skalaer satt av Ham. (Alle løftene gjort av den Allmektige kan bli virkelighet ~ 24:55.)

 

28.

(Kjempe kriger eller erobre territorier er midler til å fjerne hindringer på veien til å etablere det guddommelige systemet, men ikke et mål i seg selv. Målet med det guddommelige samfunnssystemet er å reformere og forbedre samfunnet ved riktig trening og utdanning, for å muliggjøre folk til å etablere et system basert på likhet og rettferdighet. I denne forbindelse er ikke plikter og ansvar av kvinnfolk mindre verdt enn menn. Derfor vil du også trene og utdanne kvinner i lik grad med menn som du har formidlet så mange retningslinjer til. Begynnelsen bør være rett fra ditt hus, der de må sette et eksempel for andre kvinner.)

 

Du budbringer! Gjør dette klart for dine hustruer, "(Hvis dere ønsker å være mine likestilte, bør det eneste målet i deres liv være å hjelpe meg med dette oppdraget som jeg er på) Hvis dere derimot ønsker å leve et liv i verdslig komfort og glamour, kan ikke denne unionen lenger vare." (Partnerskap betyr å jobbe sammen mot et felles mål. Hvis selve målet ikke er den samme, kan heller ikke et partnerskap forbli. Disse kvinnene hadde kommet til å bli hustruer under nødvendige forhold skapt av krig. På den tiden var det overordnede målet å gi dem trygghet og husly. Nå som forholdene har endret seg bør de ha muligheten til å revurdere sine tidligere beslutninger. Dere bør dermed ikke føle dere tvunget til å bli. Tvert imot har dere valget til å forlate. I tilfelle dere bestemmer dere for å forlate) "Jeg vil gi dere alle de nødvendige tingene og ta farvel med eleganse." (33:51.) (Ikke noen gang skal dere tro at siden dere er gift med en statsoverhode, at deres liv vil bli luksuriøse. Virkeligheten er faktisk annerledes. Ansvar som har kommet sammen med å være min ledsager krever at standarden på dette huset må holdes til et minimum. Følgelig må jeg og mine ledsagere leve som vanlige mennesker.)

 

29.

Men hvis dere ønsker å vie deres liv til det guddommelige og foretrekker komfort og glede over livet som skal komme, i stedet for dagens luksus, så bør dere adopterer denne livsstilen frivillig og grasiøst. Dette vil forårsake at Allahs konsekvenslov vil skjenke en mektig belønning på dere.

 

30.

Dere som er koner av budbringeren! Husk en ting til. Siden dere har blitt rollemodeller for andre må dere være ekstremt forsiktige. (For eksempel) Hvis noen av dere blir funnet skyldige i åpenbart umoralsk atferd, vil dere få dobbelt straff (enn det som gis til andre), noe som ikke er vanskelig å utføre under den guddommelige loven.

 

31.

(På samme måte) Den som viser fullstendig lydighet til Allah og Hans budbringer og begår rettferdige gjerninger, skal bli belønnet dobbelt så mye, og motta eder med full verdighet og ære.

 

32.

Dere som er koner av budbringeren! Fordi dere ikke er som alle andre kvinner (deres oppførsel påvirker ikke kun deres egne personer, men hele samfunnet), må dere være meget forsiktige. (For eksempel) Mens dere snakker (til fremmede menn) ikke være myke i talen, slik at de ikke skal utvikle begjær, om deres hjerte er onde. Snakk på en ærefull måte.

 

33.

Bo i deres hus med verdighet og nåde. Dere bør ikke oppføre deres dårlig. (Og når dere går ut) Ikke vis dere selv med ornamenter som kvinner pleide å gjøre i deres uvitenhet (før åpenbaringen av Koranen), og ikke gjør noe som skulle kunne (direkte eller annet) påvirke emosjonelle følelser (hos menn ~ 24:31-60). Dere bør forbli standhaftige med velferdssystemet og legge til rette for utvikling av menneskelige potensialer gjennom utdanning og opplæring. For dette formålet bør dere observere fullstendig lydighet mot Allah og hans guddommelige system. Allah Allmektig ønsker at husholdningen til budbringeren skal bli en rollemodell for samfunnet. Dermed vil Han rense dere av alt som kan være avskyelig og fremme utviklingen av deres personligheter. Medlemmer av husstanden til budbringeren må derfor være gode rollemodeller av renhet og nåde for andre.

 

34.

Dette vil kun være mulig om dere alltid overholder Allahs direktiver og visdom av dem i tankene. (Dere bør ikke gjøre noe som går mot disse direktivene eller formålet med dem.)  Allah er Allvitende og godt klar over selv de minste detaljene.

 

35.

(Du budbringer! utdanning og oppdragelse av husstanden er desto mer viktig, fordi de må tjene som rollemodeller for andre kvinner. Husk at samfunnet består av både menn og kvinner, som må gå gjennom livet hånd i hånd. Hvis en av dem ligger etter, vil det hemme utviklingen av den andre. Det bør være godt forstått at det ikke er noen forskjeller i muligheter for menn og kvinner med unntak av visse biologiske forskjeller som er beholdt for ettertiden av den menneskelige rase.) Derfor bør både menn og kvinner i et islamsk samfunn ha følgende egenskaper:

 

1) De bør overholde den guddommelige loven fullstendig.

2) Denne lydigheten bør ikke være mekanisk, men må bli akseptert av dere intellektuell.

3) De bør utnytte sine potensialer som utvikles i henhold til guddommelige lover.

4) De bør være tro mot pakten (9:111) som de har gjort med Allah.

5) De forblir standhaftige når de møter motgang, problemer eller vanskeligheter.

6) De er alltid tilbøyelige til å utføre tjenester for andre (som fruktbærende gren av en lett tilgjengelig treet).

7) De er alltid klare til å ofre alle sine eiendeler til fordel for guddommelig orden.

8) De avholder fra alt som guddommelige lover forbyr, og tenker over begrensninger som følger av disse lovene.

9) De vokter sin kyskhet fullt ut.

10) Kort sagt, gjennom hele livet, på hvert eneste skritt, handler de etter guddommelige lover.

 

Dette er mennesker som Allahs konsekvenslov skal beskyttelse mot alle typer undergang. De vil få stor belønning for all innsatsen og gjerninger. (I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom menn og kvinner ~ 3:194. 4:124)

 

36.

(Du budbringer, fortell dem at) Når Allah og Hans guddommelig System har bestemt en sak, da har ingen av troende menn eller kvinner noe alternativ (4:65), enn å adlyde villig. Den som ikke adlyder begår en ordinær feil.

 

37.

(Det bør være godt forstått at selv om vedtakene er uttalt av budbringeren, så er lydighet i realiteten mot det guddommelige samfunnssystemet. Men dette betyr ikke at ulydighet mot budbringeren, som dere har rett til å avvike fra, eller det å være uenig med hans personlige forslag eller hans råd, er å likestilles med uenighet med det Guddommelige systemet. Dette på ingen måte ulydighet mot Allah og Hans system. I denne forbindelsen fremlegges episoden av Zaid som et eksplisitt eksempel.)

 

Han (Zaid) var en person som Allah hadde gitt nåde til, og budbringeren hadde utvidet personlige tjenester til. Du budbringer, ga ham råd "Hold din kone i ekteskap og på denne måten oppretthold en relasjon som er opprettet i henhold til den guddommelige loven. (Tolerer noen små forskjeller dere måtte ha, og hvis det er noe alvorlig, så snakk om det åpent, siden det å holde ting skjult ikke vil være til noe nytte.) Hvis du skjuler det i ditt hjerte, bør den bli forklart senere (ved skilsmisse) i henhold til kravene av den guddommelige loven. Ikke ha frykt for mennesker (til hva de ville si) for du må bare frykte Allah (sikre at Hans lover ikke krenkes)."

 

Zaid aksepterte ikke ditt råd, og etter at han skilte seg fra sin kone, giftet du henne i henhold til den guddommelige loven (slik at hun kunne bli trøstet av sjokket hun fikk). Tidligere hadde Vi avdekket klare vers som at en adoptert sønn ikke blir som ekte (33:4). Gifte seg med kona til en ekte sønn er ikke tillatt (04:23). Men det er ingen skyld i gifte seg med den fraskilte kona til en adoptert sønn, og derfor var denne handlingen av budbringeren i samsvar med Guds lover.

 

38.

Det finnes ingen skyld om Allahs budbringer gjør noe som er tillatt i henhold til den guddommelige loven. Dette er imidlertid ikke kunngjort spesielt for budbringeren. Den guddommelige loven har alltid vært slik.  Allahs kommandoer er alltid laget i henhold til de tiltak som er bestemt av hans utviklingslov. (De er ikke laget for bestemte nødssituasjoner,  og er dermed uforanderlige.)

 

39.

Lignende lover ble åpenbart til andre budbringere før deg. De var bare redde for utfallet av ulydighet til guddommelige lover, og ikke de av noen andre. De visste godt at de var kun ansvarlige overfor Allah allmektige, og ingen andre.

 

40.

(Det bør være tydelig kjent for alle som snakker om budbringerens ekteskap med den skilte kona til Zaid) Muhammed er ikke far til noe menneske blant dere. (Hans hengivenhet som han refererer noen til som «sønn» med, betyr ikke at denne personen blir hans sønn i virkeligheten. Budbringeren følger ikke hans selvlagde lover i strid med de guddommelige.) Han bare formidler dere lovene åpenbart for ham (som han selv adlyder). (Karakteren av disse lovene er slik at de kan ikke endres, verken i hans liv eller etter ham, fordi) som institusjon av åpenbaring av guddommelig veiledning vil slutte med ham. Alt dette vil skje på grunnlag av Allahs uendelige kunnskap. (Han vet meget godt hvor lenge denne institusjonen bør fortsette, og når den skal ende. Den nødvendige og viktige informasjonen for menneskeheten for deres veiledning, har blitt formidlet i Koranen som endelig. Og Koranen er bevart for all tid i dens fullstendige form.)

 

41.

(Institusjonen av åpenbaring har kommet til en slutt, men så langt som forpliktelser av budbringeren er bekymret, som er å formidle Guds lover til folket og etablere den guddommelige orden, har disse blitt betrodd til nasjonen ~ 3:109; 35:32 ~ av Muhammed. Det er derfor obligatorisk for dere å alltid overholde disse guddommelige lover og spre dem videre.

 

42.

Og fortsette å arbeide dag og natt for deres praktiske gjennomførelse (48:9).

 

43.

Hvis dere fortsetter å gjøre dette, vil alle velsignelser av de guddommelige lover, sammen med hjelp og bistand fra alle himmelske krefter, være med dere (33:56). Dere vil fortsette å motta velsignelser og hilsener. Det praktiske resultatet av dette vil være at Han vil ta dere ut av alle typer av mørke og inn til lys (14:01, 14:05) og fortsette å utvikle deres potensialer (2:155 -157, 9:103).

 

44.

(Den nåværende levetiden til disse Momineen vil bli strålende og verdig, og deretter) Når de blir belønnet for deres gjerninger, vil de bli gitt hilsener av "fred" fra alle retninger samt en høyt æret og verdig status.

 

45.

Du budbringer! (Så vidt du er bekymret) Vi har sendt deg til å etablere et Guddommelig system som også vil føre tilsyn med utførelsen av alle nasjoner (2:43). Du vil være bærer av glade budskap til folk som følger dette systemet, og advare dem om destruktive resultater av deres ulydighet.

 

46.

Budbringer inviterer menneskeheten til det guddommelige i henhold til koden Vår, og gir dermed strålende lys, som en skinnende sol, i mørke aspekter av menneskelig liv.

 

47.

Du budbringer må formidle det glade budskapet til de troende, om hvordan de vil bli hedret med rikelige velsignelser fra Allah.

 

48.

Fortsett å spre dette budskapet, og ikke gi etter for de som benekter eller opptrer som hyklere. (Det er ikke nødvendig å inngå kompromiss med dem) Ignorer plagene du har for deg og sett din lit til stabilitet og fasthet av den guddommelige orden. Du vil se hvor ekstremt tilfredsstillende og tilstrekkelig det er å ha tillit til den guddommelige orden.

 

49.

(I dette systemet vil menn og kvinner jobbe sammen og som sådan er det obligatorisk at eksplisitte regulatoriske lover gis om familieliv. Ulike lover og informasjon har blitt gitt tidligere i detalj ~ 2:228-241, Og nå har noen flere lover blitt avslørt i forlengelse av dem.)

 

Dere troende! Hvis dere gifter dere med troende kvinner og skiller dere fra dem (i henhold til lover) før dere har rørt dem, er det ikke obligatorisk for dere å forholde deres til noe angrefrist. Så gi dem egnet bestemmelser og sett dem fri på en kjekk måte. (Ekteskapet er en kontrakt 2:228-236. Når det som er avtalt ikke blir oppfylt, bør den bli kansellert uten konsekvenser. Dette bør det ikke tvistes om ~ 65:1-4).

 

50.

Du budbringer, sannelig har Vi gjort lovlig for deg dine hustruer som du har betalt deres medgift til, de som har returnert til deg fra de vantro (60:10), døtre av dine foreldres onkler og tanter, som har migrert med deg, og troende kvinner som tilbyr seg å gifte deg uten medgift om du også ønsker å gifte deg med dem. Begge disse rettighetene (vedrørende ekteskap uten medgift) er spesielt for deg og ikke for andre troende. For andre troende er detaljert informasjon om deres koner og slavejenter (som allerede var til stede i samfunnet) allerede blitt gitt. Disse spesielle lovene blir laget for deg, slik at du ikke ville ha noen problemer. Slike bestemmelser er gjort i den Guddommelige loven for å beskytte samfunnet generelt og sørge for at folk ikke snur seg vrange midt under deres utviklingsprosess. Dette er Allahs nåde.

 

51.

(Samtidig har spesielle restriksjoner blitt satt på deg i ulikhet med resteten av de troende.)

 

Som allerede nevnt, siden nødsituasjonen er over, kan du tillate valgfrihet til dine koner. De som fremdeles ønsker å leve med deg, selv i begrensede omstendigheter, kan gjøre det. De som ønsker å gå bort, la dem gå grasiøst (33:28). Akkurat som de har fått dette valget, har også du valget mellom å beholde dem som du mener kan leve med deg som kompatible følgesvenner. De som ikke kan leve med deg kompatibelt kan bli bedt om å reise. (De hadde kommet til din husholdning under nødssituasjoner, som følge av kriger. På den tiden var det overordnede målet å gi dem beskyttelse. Nå som krisen er over, bør man revurdere situasjonen etter rådende omstendigheter.) Hvis du skiller deg fra noen du vurderer å være motløs, men senere revurderer å ta tilbake, så har du tillatelse til å gifte deg med henne igjen. Men hun bør være hyggelig og glad over det du kan gi henne (og bør ikke frykte over å måtte leve et liv i nøysomhet i huset til budbringeren). Disse sakene har blitt klargjort fordi Allah vet godt hva ditt hjerte skjuler. Allah er alltid Allvitende og alle Hans avgjørelser er basert på visdom.

 

52.

Deretter skal det hverken være lov til å gifte seg med andre kvinner, og heller ikke være tillatt for deg å gifte seg med andre kvinner ved å skille noen av de nåværende koner, selv om deres dyder kan appellere til deg. Nå og utover vil dine hustruer bare være de som har giftet seg lovlig. (Denne begrensningen er bare for deg og ikke for andre muslimer.) Husk at den guddommelige loven er fullt påpasselig med alt.

 

53.

Dere troende, det er visse viktige saker om sosial adferd i samfunnet. Til å begynne med må dere ikke entre huset til budbringeren uten en skikkelig invitasjon og tillatelse, for dette forstyrrer hans privatliv unødvendig. Hvis han inviterer dere til et måltid, gå der, men ikke så tidlig at måltidet er fortsatt under utarbeidelse, og dere må vente på det. Det er bedre at dere ankommer ved riktig tid når dere blir invitert, men når dere er ferdig med måltidet, unnskylder dere uten å dvele på tiden for å forlenge samtalen unødvendig. Hvis dere gjør dette, vil det irritere budbringeren, men han kan bli flau over å fortelle dere dette. Men Allah er ikke sjenert av (å la dere vite) sannheten.

 

Og hvis dere må ta noe fra budbringerens hus, ikke gå inn tilfeldig, men be om tillatelse fra bak en skjerm. Dette er bedre for både deres hjerter så vel som for husholdningen til budbringeren. Det er ikke riktig at dere skulle irritere budbringeren på noe måte.

 

(Som nevnt tidligere, konene til budbringeren er som mødre for dere ~ 33:6.) Dette er ikke nevnt kun på grunn av respekt. Det er ikke lov til å gifte seg med noen av hans enker etter at han har gått bort, akkurat som dere ikke kan gifte dere med deres egne mødre.

 

I dette samfunnet kan disse sakene synes til å være vanlige, men ifølge den guddommelige loven har de vidtrekkende effekter og er svært viktige.

 

54.

(Husk det virkelige målet bak observasjoner av denne sosiale koden som er å innprente en følelse av disiplin i deres personlighet. Følgelig, ikke observer det kun mekanisk, men gjør det fra dypet av deres hjerter og av selvdisiplin. Husk også) Uansett hva dere avslører eller skjuler i deres hjerter, er svært godt kjent for Allah, og ingenting er skjult for Ham.

 

55.

Samtidig er det forventet av konene til budbringeren at de gjør det samme som andre troende kvinner og ikke viser deres pryd. Men det er ingen skade (å gå uskjermet) foran deres fedre, eller deres sønner, eller deres brødre, eller deres bror sønner, eller deres søsters sønner og deres kvinner (troende), eller deres tjenere, enten menn eller kvinner. Det er imidlertid nødvendig at de skulle bevisst vokte guddommelige lover og huske at øynene er alltid påpasselig med alt, enten store eller små. (Filosofien av dette har allerede blitt nevnt i ~ 24:31.)

 

56.

(Disse lovene er utformet for å gjøre samfunnet en modell for menneskeheten. Som det har blitt sagt før, så vil dere få all hjelp fra det guddommelige og himmelske krefter om dere adlyder disse lovene ~ 33:43.) Denne hjelpen og støtten er også tilgjengelig for den sentrale myndigheten i systemet, altså for budbringeren.

 

Men dette betyr ikke at dere ikke trenger å gjøre noe fordi Allah den Allmektige og Hans himmelske krefter er ute etter å hjelpe og støtte ham! Det er svært viktig at dere blir en kontinuerlig kilde til styrke for ham og hans misjon. Dette gjør dere ved å gi deres støtte og ta del i hans oppgaver som deres egne. Det er bare én måte å oppnå dette på, og det er å vise, fra kjernen av deres hjerter, at dere utøver fullstendig lydighet til ham. (4:65, 7:157, 33:43)

 

57.

Tvert imot, de som sårer eller svekker Allah og Hans guddommelige System, vil bli fratatt alle hyggelige ting i dette livet, så vel som i det hinsidige. Og de vil møte en ydmykende pine.

 

58.

(Denne handlingen er ikke kun begrenset til kjernen av den sentrale myndigheten i det guddommelige systemet.) De som uforbeholdent irriterer troende menn eller kvinner, og begår kriminalitet av sladder, skal også straffes for dette.

 

59.

Du budbringer, fortell dine hustruer og døtre og andre troende kvinner at når de går ut, bør de ha på kappene sine over klærne for ikke å vise deres pryd (24:31). Dette vil hjelpe dem å bli gjenkjent (som anstendige kvinner), slik at de ikke kan bli irritert av noen med dårlig hensikt. Denne stilen vil beskytte dem og gå en lang vei i oppveksten.

 

60.

(Dere bør ta disse forholdsreglene men) Hvis hyklere og de ​​blant folk med syke hjerter ikke avstår fra å spre onde rykter i samfunnet, må absolutt makt bli brukt mot dem. Dermed vil de, etter en liten stund, gå bort.

 

61.

De vil bli fratatt alle sivile rettigheter (som de nyter som borgere i en islamsk stat). Hvis selv da de ikke avstår, vil de bli arrestert uansett hvor de er, og sannelig vil de bli nedverdiget.

 

62.

Slik behandling for personer av denne typen er ikke noe nytt. Den guddommelige loven har alltid vært utvidet til slik behandling (for streng straff bør gis til de som ikke avstår fra erting av anstendige mennesker og forstyrrer samfunnet). Og du vil ikke finne noen endring i veien for den guddommelige loven.

 

63.

Videre har disse hyklere spurt deg ertende om når dette tidspunktet skal komme (når slike alvorlige straffer vil bli påført). Fortell dem at viten om dette tidspunktet ligger kun hos Allah. (Jeg kan ikke fortelle dere noe om det og dere som er så ivrige etter å finne ut av dette, bør vite at den allerede kan være svært nær dere.)

 

64.

Disse benektere har etter hvert nådd et stadium, hvorpå det Guddommelige Systemet vil frata dem alle borgerlige rettigheter og fasiliteter. Deres gjerninger har utarbeidet en fryktelig straff for dem.

 

65.

Dette vil være en slik varig straff at de vil ikke være i stand til å komme ut av det (i denne verden eller i det hinsidige). De vil heller ikke finne noen beskytter eller noen som ville gi dem noe hjelp.

 

66.

På denne dagen de vil bli kastet i ilden, og med ansiktet slått ned vil de si, "Akk! Vi skulle ønske vi hadde adlydt Allah og Hans guddommelige System." (Da ville vi ikke ha møtt denne situasjonen!)

 

67.

På den tiden de vil også si, "vår Forsørger, sannelig adlød Vi våre ledere som hadde antatt en høyere rolle for seg selv, og de ​​villedet oss fra den rette veien."

 

68.

Vår Forsørger, gi dem dobbel straff og frata dem alle høflighetsfraser av livet, på en slik måte at ingen av disse noen gang får dem igjen (14:28, 16:25; 34:31-33).

 

69.

Dere troende, denne type sosial revolusjon kan kun bringes om dere oppretter systemet deres i henhold til riktige retningslinjer. Det er derfor nødvendig at dere adlyder deres budbringer fullstendig og ikke trakasserer ham (33:57), slik Bani-Israel pleide å gjøre for å irritere deres budbringer (Moses). Resultatet var at ingen skade kom til Moses, fordi han hadde en svært høy status hos Allah. (Men, løftet gitt til Bani Israel for å etablere deres autoritet i landet ble forsinket og i denne perioden fortsatte de å vandre rundt overfor stor motgang ~ 5:26.)

 

70.

Derfor så langt som dere er bekymret så bør dere alltid bevisst vokte guddommelige lover, og snakker det som er rett og sant.

 

71.

Hvis dere adopterer denne holdningen, vil han rette all deres innsats og beskytte dere mot syke effekter av mindre avvik, unnlatelser eller feil (04:37, 42:31, 53:32). Husk! De nasjonene som adlyder Allah og Hans Guddommelige System, vil faktisk få store prestasjoner. (Så lenge dere fortsetter å gjøre dette, vil prestasjoner og suksesser alltid være med dere, men hvis dere blir uærlige i denne forbindelse, vil dere bli fratatt alle velsignelser. (Dette blir sagt fordi mennesker er ganske forskjellige over hele verden.)

 

72.

Hvis dere tar en titt på universet, og dets enorme himmellegemer, deres planet jorden, og de ​​store fjellene, vil dere legge merke til en klar sak. De opererer konstant med å utføre oppgaver de har blitt tildelt. De tør ikke begå selv en tøddel av uærlighet og skjelver selv ved selve ideen av å gjøre noe slikt. Men situasjonen for mennesket er slik at han lever i uærlighet mens han utfører de plikter han ble betrodd, men ved å gjøre det, bringer han skade på ingen andre unntatt seg selv. Hvor dumt det er av ham å begå så mye urett på seg selv. (Hvis han hadde fulgt veiledning av åpenbaringen, som andre ting i universet, ville han ikke ha lidd noe tap.)

 

73.

(Nå oppstår spørsmålet om hvorfor mennesket ikke ble skapt i likhet med andre kreasjoner i universet, slik at han også ville automatisk ha fulgt retningen av åpenbaringen. Svaret er klart. Som det har blitt sagt på forskjellige steder, om mennesket også skulle være bundet på samme måte, ville det ikke ha vært noe forskjell mellom mennesker og dyr. Den viktigste differensieringen er at et menneske har mulighet til valg og vilje, slik at hans egen fri vilje lar ham bestemme det kurset han liker. En god gjerning utført under tvang er ikke en god gjerning, og heller ikke er en dårlig gjerning under tvang like ille. Hemmeligheten av menneskets storhet ligger i hans frihet og hans egenskap til å velge den rette veien ovenfor den gale. Dette er hvordan han blir ansvarlig for sine handlinger, og grunnen til at hyklerske og benektende menn og kvinner får straff for deres ugjerninger, mens troende blir overøst med Allahs gavmildhet. Videre holder Allah dem beskyttet fra deres små avvik de begår utilsiktet. Dermed forsetter deres potensialer å utvikle seg. Dette kan kun være mulig hvis mennesker har frihet til å velge.)