MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 29: AL-'ANKABÛT

 

1.

Allah den allvitende, den Altseende sier:

 

2.

(Sammenstøt mellom benektelse og aksept har nådd et stadium der begge grupper må advares om sluttresultatet av deres levemåte. Ta for eksempel den første gruppen som aksepterer sannheten av Våre lover.) Tror de at de kan få frie tøyler til å gjøre som de vil, fordi de muntlig bekjenner aksept av Allah? (Hvis de trur det så) Fortell dem at de tar feil. (Dette er hvordan troen på kristendommen praktiseres i dag, at dersom man tror på Kristi forsoning, vil en bli frelst, og at de ikke er nødvendig med ytterligere tiltak) (2:214, 3:141, 09:16; 33:10)

 

3.

Selv tidligere generasjoner som aksepterte sannheten av Våre lover slapp seg unna med kun deres verbale opptak. De ble også satt på en svært alvorlig prøve hvor de måtte velge mellom godt og ondt, slik at det ville bli tydelig om hvem blant dem som var lojale mot deres tro, og hvem som kun kom med tomme verbale påstander uten å støtte dem med gjerninger. (Fortell dem at suksessen vil komme ut av kontinuerlig kamp, og for det er enorm offer nødvendig.)

 

4.

I motsetning til dem finnes det mennesker som skaper uorden og kaos i samfunnet ved å benekte Våre lover. De er under falskt inntrykk at de vil unnslippe Vår grep. Hvis de benekter så fortell dem at deres beslutning er meget galt og basert på selvbedrag.

 

5.

Fra blant den første gruppen bør du vurdere dem som har gjennomgått en masse slit og anstrengelse fordi de er overbeviste at de må til slutt møte konsekvenslovens utfall og at de er ansvarlige overfor Allah den Allmektige for hver handling de begår. Fortell dem at dagen som de gjennomgår alle vanskelighetene for, er bundet til å komme fordi dette er bestemt av Allah, som er Altseende, allvitende.

 

6.

Fortell dem at alt de strever for er for deres eget beste. Dette tjener ikke noe formål for Allah. Allah trenger ikke noe i hele universet, og derfor krever Han ikke noe av mennesker.

 

7.

Fordi de er overbevist om sannheten av Våre lover og gjør rettferdige gjerninger, vil de være i stand til å fjerne kaos fra deres personligheter og samfunn. Og de skal bli belønnet på best mulig måte.

 

8.

(Dette er grunnlaget for å klassifisere disse to gruppene, men ikke kaste, farge, tro eller andre forhold. Nærmeste forholdet en har, er til ens foreldre). Vi har pålagt mennesket å være snille og høflige mot foreldrene, men hvis de prøver å tvinge deg til å tilskrive partnere til Meg så ikke adlyd dem, for en slik holdning er basert på ren uvitenhet. Faktum er at det er ingen i hele universet kan dele noe myndighet med Allah. (81:14-15). Du er ansvarlig kun overfor Allah for alt, og Han vil fortelle deg resultatet av det du har gjort.

 

9.

Vi vil belønne alle mennesker som tror på guddommelige lover, uten å tillegge noen partner til Allahs autoritet, og som gjør rettferdige gjerninger, og som utvikler deres evner til det maksimale.

 

10.

Likevel er det en annen gruppe som verbalt bekjenner deres aksept av Allah, men hvis de opplever lidelse i løpet av etablering av den guddommelige orden, vurderer de dette som straff fra Allah. (Og deretter går de rundt og sier at de ikke fortjente slike vanskeligheter). Men etter at de står seirende og vellykket (pga deres Forsørger) så sier de "Se! Vi har alltid vært med deg, i hjerte og sjel." Men folk som snakker på en slik løgnaktig måte vet ikke at den allmektige er fullt klar over det som er gjemt i hjertene til alle mennesker.

 

11.

(Og hvor lenge kan de beholde deres svik skjult?) I det øyeblikket de står overfor en vanskelig situasjon, avslører folkets handlinger om de er sanne troende eller hyklere.

 

12.

De som motsetter seg den guddommelige orden sier til Momineen, "Hvis dere følger vår måte å leve på, skal vi gjennomføre det fulle ansvaret for deres mangler eller forsømmelser." De er løgnere, for de vil aldri ta ansvar for slike utelatelser på seg.

 

13.

(Hvordan kan de dele byrden av andre?) Situasjonen er at de bærer deres egen byrde, så vel som byrden av dem som de har villedet (16:25). La dommedagen komme, og de fleste vil bli bedt om å redegjøre for deres falske påstander som de hadde kommet med for å villede folk.

 

14.

Men det er ikke overraskende at de sier noe sånt. Vurder historisk konflikt mellom godt og ondt, fra tiden langt forbi. For det første så vil du merke at Vi sendte Noa til hans folk, og hans æra varte i en periode på ni hundre og femti år. (Så startet perioden av Abraham.)* (Hans folk motsatte seg ham sterkt og) Resultatet var at flommen overtok dem, fordi de var urettferdige.

 

* Dette kan også bety at hans alder var to hundre år. (Ordet "Sana" er også brukt for de fire delene av året.) Dette ville bety at tusen deler ville løpe til 250 år. Hvis du fjerner femti år, ville det etterlate to hundre år. Det kan også bety at hans alder var 250 år hvorav de første femti år var periode av angrefrist. Etter dette startet perioden av vanskeligheter. Men disse er alle teorier. Den virkelige betydningen av dette verset vil bli klart en dag da historisk forskning blir avgjørende.

 

15.

De druknet og Vi reddet Noah og hans følgesvenner som hadde entret arken med ham. I denne episoden er det tegn om sannferdighet av konsekvensloven for alle nasjoner i verden. (Den forteller om skjebnen til mennesker som er forpliktet til aggresjon og er opprørske.)

 

16.

Likeledes er historien om Abraham. Da han sa til sitt folk, "Adlyd guddommelige lover, og spar dere fra den ødeleggende effekten ved å adlyde dem. Hvis dere bruker deres intellekt og fornuft, vil dere innse at uansett det jeg kaller dere til, er langt bedre for dere.

 

17.

Dere tilber idoler i stedet for Allah. (Dette er en skam for menneskelig verdighet at de tilber et statue utskåret av deres egne hender.) Kom i hu historier om dem (og spre dem blant tilhengere). Det er imidlertid et faktum at disse avgudene som dere tar som guder foruten Allah, ikke i det hele tatt er i stand til å gi dere føde. (I stedet for å be til disse idolene) søk næring i henhold til guddommelige lover og adlyd dem. Og (når dere får næring i henhold til disse lovene) så bør dere være takknemlige til Ham (som har frelst dere fra skam som rammer dem som tilber utskårne gudebilder). Husk at resultatene av alle menneskelige handlinger er produsert i henhold til guddommelige lover. Ingenting i universet er utenfor deres kontroll og hvert trinn dere tar, tar dere mot Ham, og dere er ansvarlige kun ovenfor Ham.

 

18.

Om dere benekter meg, så er det ikke fordi deres argumenter eller handlinger er logiske. Motsetning til mine. Fakta er at det dere gjør dette kun fordi dere følger deres forfedre. Dette fordi nasjonene før dere hadde adoptert denne holdningen og dere kun følger deres tradisjoner. Men jeg kan ikke være redd for deres motstand mot meg og gi opp min oppgave av å formidle sannheten til dere. Det er plikten av en budbringer å tydelig formidle guddommelige lover til folket.

 

19.

(Jeg sier bare at fullstendig makt og myndighet ligger hos den Allmektige og ingen andre. Dere bør bryte tradisjoner) Hvis dere tenker rasjonelt, vil dere innse hvordan Allah initierer opprettelsen av noe (fra dets tidligste form), og hvordan, ved å sende det gjennom ulike evolusjonære stadier, bringer det til dets resulterende form (når dets tid er moden). Alt slikt skjer så enkelt i henhold til guddommelige lover ".

 

20.

Vi ba Abraham om å fortelle disse menneskene at hvis de ikke var enige med ham, så burte de gå ut og se verden selv og observere hvordan skapelsen av ulike ting skjer, og deretter hvordan ting tar nye og ulike livsformer. Alt dette skjer i henhold til satte tiltak som er etablert av Allah.

 

21.

(Denne loven regulerer også menneskeliv. Forskjellen er at alle andre ting i universet har ikke noe valg, mens mennesket har blitt gitt full diskresjon. Han er fri til å velge enten konstruktivt eller destruktivt.) Derfor, den som ønsker å utvikle sine evner, kan gjøre det ved å følge den guddommelige loven. Den som ikke ønsker å gjøre dette og vedtar en feilaktig livsstil, kaster bort sine evner og at han berøver dermed seg selv av alle høflighetsfraser av livet. Alt dette skjer i henhold til konsekvensloven som gjelder alle. Det er ingen flukt fra den.

 

22.

Dere kan verken unnslippe denne guddommelige loven, og kan heller ikke bekjempe lovene i universet. Dere har ingen bortsett fra Ham som kan beskytte, hjelpe eller gi noe støtte.

 

23.

Disse menneskene som verken tror på Vår utviklingslov, eller forventer at de noen gang vil bli dømt av Vår konsekvenslov (og dermed gjøre som de vil), er de som vil bli fratatt alle midler til utviklingen. Utvikling kan kun oppnås ved å følge livsstilen ordinert av Oss. Den resulterende effekten av en slik holdning er at alle deres evner blir ruinert og møter alvorlig lidelse til slutt.

 

24.

Abraham forklarte alt dette til nasjonen sin meget høflig, men den eneste reaksjonen fra hans folk var et ønske om å arrestere ham, drepe ham eller brenne ham levende.

 

(Slik respons til visdom er normalt tog begrunnelsen er at folk blir beruset av makt). Dette var ikke en tom trussel fra dem. De ønsket faktisk å utføre dette men Vi beholdt (Abraham) trygg fra brannen av deres hevn (21:68, 37:96-97). I denne episoden er det også lærdom for dem som har tro på sannheten av Våre lover.

 

25.

Abraham fortalte dem også følgende ”Dere har valgt å tilbe avguder i stedet for Allah, ikke fordi dere faktisk vurderer dem som guddommer, for i virkeligheten vet dere fakta. Den eneste grunnen til at dere holder på å klamre dere fast til dem er at dere har en holdning av ærbødighet til dem, som forener deres nasjon. Dette er den eneste bindingen mellom mennesker, og verdslige fordeler.

 

Men når resultatene av deres feilaktige levesett vil konfrontere dere, vil dere gå imot hverandre og denne enheten vil bryte. På dette tidspunktet vil dere ikke ha noen til å hjelpe dere. Og langt verre er den brannen som kommer til å ramme dere, enn den brannen dere ønsker å kaste meg i."

 

26.

(Til tross av alle advarslene fra Abraham var det kun Lot som trodde på ham. På den tiden hadde ikke Abraham blitt skjenket med åpenbaringen.) Da Abraham var helt overbevist på at disse menneskene ikke skulle høre på ham, flyttet han til side og sa: "Jeg skal på jakt etter det stedet hvor forholdene ligger til rette for etablering av den guddommelige orden ordinert av min Forsørger. Han alene er den allmektige og virkelige kloke." (Hvis forholdene her ikke bidrar til min overhøyhet, forteller logikken meg om å flytte til et annet sted som er bedre egnet. Min oppgave er å etablere guddommelig orden. Hvis dette stykke land ikke er egnet, la meg finne en annen ~ 37: 99.)

 

27.

(Derfor forlot han sitt folk og dro til et sted hvor han etablerte et Guddommelig System per Allahs lover.) Vi skjenket ham en sønn Isak og sønnesønn Jakob, og forsikret ham om videreføring av åpenbaringen og autoritet til hans avkom (4:54). Dermed ble han belønnet for hans innsats i denne verden, og i livet heretter regnes han blant de rettferdige. På denne måten ble både hans nåtid og fremtid hyggelig.

 

28.

Likeledes er historien til Lot (etter at han fikk åpenbaringen). Han fortalte sitt folk: "Sannelig begår dere styggedom av den typen som aldri har vært begått før i verden.

 

29.

Deres tilstand er slik at dere går til menn for seksuell tilfredsstillelse i stedet for kvinner (7:80-81). Dere går dermed imot den naturlige måten for formering. Dessuten begår dere slike skammelige handlinger i åpne forsamlinger." Hans nasjon hadde ingen svar på hans formaninger bortsett fra "Hvis du forteller sannheten at vi ksn bli straffet på grunn av slike handlinger, så bring oss denne straffen."

 

30.

Deretter ba Lot, "min Forsørger, hjelp meg mot disse menneskene som skaper kaos."

 

31.

(En annen lenke i denne episoden er når) Våre sendebud kom til Abraham med glade nyheter (av fødselen av en sønn), og fortalte ham: "Se, vi er i ferd med å ødelegge Lots by hvor folk har blitt svært onde."

 

32.

(Abraham utbrøt) "Men Lot bor også der. (Vil dere også ødelegge ham sammen med de andre beboerne?) De svarte: ”Vi vet godt hvem som bor der. Vi skal sikkert spare ham og hans følgesvenner ved å ta dem bort, bortsett fra hans kone fordi hun støtter de opprørske".

 

33.

Når Våre sendebud kom til Lot, var han bekymret for hans hjelpeløshet basert på de dårlige vanene av nasjonen hans. Han lurte på hva slag behandling de ville gi dem). Men de sa: "Ha ingen frykt eller sorg. Vi skal spare deg og dine tilhengere ved å ta dere bort, utenom din kone som faktisk er en av folka og som må bli igjen.

 

34.

"Sannelig skal Vi få ned en redsel fra himmelen på folk i dette landet. (Dette vil være i henhold til Allahs konsekvenslov for de var alvorlig på feil vei.)"

 

35.

(Denne nasjonen ble ødelagt.) Vi har gitt klare tegn også i denne episoden på klare tegn på bearbeiding av Allahs konsekvenslov, for folk som bruker deres visdom.

 

36.

Vi sendte (likeledes) Shuaib til folket i Madiyan, som var en av deres egne. Shuaib fortalte dem, "mitt folk, adlyd guddommelige lover (og ikke vurder verdslige rikdommer (som dere holder på å samle ved urettferdige og stygge måter) som eneste hensikt med livet. Ønsk dere heller behagelighet av livet i det hinsidige, og for at det ikke skal skapes økonomisk kaos i samfunnet."

 

37.

Men de motsatte seg ham og derpå kom et jordskjelv som rammet dem (og de lå sammenkrøpet og livløse i deres hjem.)

 

38.

Og stammer Aad og Thamud ble også ødelagt på tilsvarende måte. Historier om deres ødeleggelse er tydelig fra ruiner av deres bosetninger. Deres opprørske holdning fikk dem til å bli tiltrukket av deres gjerninger, og dermed utestengte dem seg fra den rette stien. De gjorde ikke dette av uvitenhet, for de var svært godt utrustet med evnen til å oppfatte sannheten. (Problemet er at når mennesker er overveldet av følelser, blir deres visdom og evne til å tenke avslått. Det er kun standarder satt av åpenbaringen som kontrollerer menneskelige følelser fra å gå seg vill. Intellekt alene kan ikke oppnå dette. Det er mange nasjoner som marsjerer mot deres ødeleggelser til tross av å ha nådd toppene av kunnskap og visdom, og de ​​tar resten av verden med dem. Åpenbaring er nettopp det som trengs).

 

Dette er nøyaktig det som skjer i dag. Europa og USA har utmerket seg i kunnskap, visdom, kultur og samfunnsliv. Men til tross av dette, er deres samfunn strukturert på en slik måte at de lider på mange måter, og dette i sin tur påvirker resten av verden. Dette fordi disse nasjoner ikke arbeider under veiledningen av åpenbaringen.

 

39.

Likeledes er historiene om Qaroon, Farao og Haman (som var symboler på kapitalisme, diktatur og presteskap som ødela røttene av menneskelig verdighet.) Vi sendte Moses med klare, synlige og overbevisende Lover mot dem, men de ville ikke gi opp deres arroganse og undertrykkelse som de hadde spredt i deres land. Men til tross for deres rikdom, makt og horder, kunne de ikke unnslippe grepet av Vår konsekvenslov. Dette ble de til lutt konfrontert av.

 

40.

Sammendraget av alt dette er at på grunn av deres forbrytelser, møtte de tilsvarende konsekvenser. Noen ble truffet av vulkansk regn, noen møtte jordskjelv, noen ble neddykket i jorden og noen av dem druknet i sjøen. Det var ikke Allah som begikk noe urett på dem, men deres egne gjerninger manifesterte deres ødeleggelser.

 

41.

(De hadde nok av rikdom og utstyr, men i stedet for å hjelpe og beskytte folk, brukte de denne kraften og styrken til folkets undertrykkelse.) Tilstanden til de som søker beskyttelse under menneskeskapte lover, i stedet for de som forordnet av Allah, kan sammenlignes som en edderkopp som lager et nett for å fange de som er svakere enn seg selv i det. Men når noen sterkere kommer, faller alt i grus.

 

Vi skulle ønske de visste at kraften i enhver person (nasjon) som aksepterer overlegenhet av noe annet lovverk enn den fra Allah, og tilbringer livet sitt i henhold til selvlagde ideologier, i stedet for guddommelige lover, er ikke sterkere enn en spindelvev.

 

42.

Allah den Allmektige kjenner verdien av andre lover og regler som mennesket selv skaper og aksepterer, i motsetning til de bedre lover av Allah. (Når det er et sammenstøt mellom de to, vil Allahs lov råde gang etter gang. Dette krever riktig bruk av makt og klok planlegging, fordi Han alene er den allmektige og den virkelige kloke)

 

43.

Vi fremlegger disse lignelser for alle mennesker, men kun de som bruker deres kunnskap og visdom kan forstå dem.

 

44.

(Den som bruker sin kunnskap og visdom, kan forstå det faktum at) Allah har skapt himmelen og jorden som en absolutt virkelighet med et bestemt formål (og ikke som et leketøy uten objektiv).

 

For folk som stoler på dette faktum, er det klare tegn til å følge den riktige levemåten. (Gitt det faktum at skapelsen av universet ikke er uten hensikt, kan de utlede at menneskers liv heller ikke er det. Den menneskelige karavanen har også en destinasjon, og livet på jorden er første etappe av en lang reise.)

 

45.

(Det er et sett av guddommelige lover som kalles for naturlover, som er utbredt i den ytre verden. Andre blir åpenbart til budbringere, og disse gir veiledning til menneskeheten.)

 

Du budbringer, formidle disse lovene til folk, i den stil de har blitt avslørt for deg via åpenbaringen, og etabler et velferdssystem i henhold til det. Dette systemet vil for sikkert stoppe folk fra å samle alt for seg selv og ikke bry seg om andres velferd. Dette kommer til å sette stopper for deres egoistiske mål, siden deres intellekt holder på å foreslå ulike, merkelig og utspekulerte måter for dem (70:21-27).

 

Dette systemet av Salat kan kun etableres når det øverste autoritet i menneskelige samfunn er tillagt guddommelige lover. Og Allah den Allmektige vet godt hva deres selvlagde lover og systemer kan gjøre.

 

46.

Et stort motstand i etableringen av dette systemet vil komme fra tilhengere av tidligere avslørte bøker. De tror at siden de allerede har Guds åpenbarte bok, er det ikke nødvendig å følge en annen kode eller system (selv om den boka de nå har, ikke er i sin opprinnelige form, siden den har gjennomgått en rekke endringer). Det er derfor ikke tilrådelig å hengi seg i en krangel med dem, men heller å diskutere disse sakene på en svært høflig og vennlig måte. Men de som er oppsatt av å ha trass, må behandles annerledes. Fortell dem, "Uansett hva budbringere har fått fra Gud (og som ikke er med dere i sin opprinnelige form ~ 2:79), er nå samlet opp i Koranen, og noe mer. Dermed, når vi bekjenner troen på Koranen, tror Vi også på åpenbaringen som ble gitt til deres tidlige budbringere. Dere bør også gjøre det samme og proklamere med oss at den absolutte sannheten, autoritet og lydighet er kun hos den som er deres og vår Allah, og at denne avslørte koden er fra Ham. Derfor er det kun Ham vi aksepterer og adlyder.

 

47.

Uansett hva, så er det slik Vi har avdekket boken til deg. (Med andre ord så validerer det og subsumerer den sann lære av tidligere bøker ~ 05:48 ~ og siden dette er den siste av Allahs bøker, har guddommelig veiledning blitt ferdigstilt med nødvendige tillegg.) Så hvis alle bokens folk kunne vurdere dette faktum på alvor, ville de komme til sannferdig konklusjon. Foruten dem vil noen av Arabiske Mushrikeen også bekjenne tro på den. Faktum er at den som tenker på Koranen med et åpent sinn, vil godta dets sannferdighet. Kun de mennesker som allerede har dannet en mening om å ikke godta den under noen omstendigheter, vil benekte det. De ønsker at denne guddommelige læren skulle forbli skjult (fordi med spredningen av dens lære, ville deres bedrag bli avslørt).

 

48.

(Som bevis for at denne boka har blitt avslørt fra Allah, og ikke oppdiktet av deg, burte de vite bedre) Før åpenbaringen av denne Koranen, kunne du ikke engang lese eller skrive med din egen hånd .*

 

Hvis du hadde kunnet lese og skrive før åpenbaringen av Koranen, så kunne de anse dette til å være falsk, for da ville de ha hatt en gyldig grunn til det. (Er ikke det faktum nok for dem at en analfabet person ikke kan produsere et litterært mesterverk, som er bedre enn verk skrevet av deres fremste lærde forfattere eller diktere? ~ 02:23. Dette burde være bevis nok for dem på at kilden til denne boken er hinsides menneskelig kunnskap og intellekt)

 

*

Dette betyr ikke at den siste budbringeren ikke kunne ha lært seg å skrive eller lese etter åpenbaringens start.

 

 

49.

Den nevnte var ytre bevis vedrørende guddommelighet av Hans Book. Dens interne bevis er dens lære. Når folk av intellekt og visdom reflekterer over det, innser de at disse guddommelige lovene er svært tydelige og overbevisende, og de føler seg som om Koranen sier noe som er fra deres egne hjerter. Bare de personer som er urettferdige, opprørske og sta og ønsker å bo i mørket på grunn av sin uvitenhet, ville avvise det som annerledes.

 

50.

Dette er folk som insisterer på å stille spørsmål i stedet for å gruble over realitetene av Koranen. De spør om han virkelig er Allahs budbringer, så hvorfor kan han ikke utføre synlige mirakler? Fortell dem at det ikke er mangel på mirakler hos Allah. Enhver partikkel i universet er et mirakel i seg selv, men som har blitt forklart tidligere, er Koranen et regelverk for å leve livet etter, og min plikt er å advare dere mot konsekvensene av feil måte å leve på, idet dere ikke aksepterer dette regelverket.

 

51.

Spør dem hvorfor de ikke er fornøyd med det faktum at den Allmektige åpenbarte dette regelverket til dem via deg? For folk som tror på dets sannheten, vil Koranen peke på kilder til næring og velsignelse, og tjene som en påminnelse til dem om hvilken retning de skal ta når de møter dilemmaer på livets vei.

 

52.

Fortell dem, "Konkrete resultater av denne Guddommelige koden av livet bør være tilstrekkelig for dem til å bestemme valget mellom dere og meg (6:136). Han vet hva som skjer i universet og hvilket av deres aktiviteter produserer positive resultater. Derfor, de som avviser guddommelige lover og vurderer deres egne (som produserer negative resultater) til å være korrekt, skal snart selv få se destruktive tap som forårsakes av deres feilaktige levesett."

 

53.

Etter at de har blitt fortalt om dette, ber de deg om å fremskynde den straffen som du truer dem med. Hadde det ikke vært for en angrefristperiode, fra utført handling til dets fysiske konklusjon manifesterer seg, ville straffen ha kommet til dem for lenge siden. Straffen vil for sikkert komme etter at denne angrefristen utløper, og vil gå dem forbi så plutselig at de vil ikke være i stand til å oppfatte dets kilde.

 

54.

Ja, de har hast med å bli konfrontert av den kommende straffen. (Akk, hvis de bare visste at) Den straffen (som de ser på som en tom trussel) har allerede omringet dem fra alle kanter. (De er ikke skjult fra det ~ 79:36; 82:16. Straffen vil være et resultat av deres egne gjerninger som de har begått over en lengre tid. Den eneste forskjellen er at effekten av deres handlinger er skjult fra visningen i dag, men vil bli synliggjort på rett tidspunkt, enten i dette livet eller i livet heretter.)

 

55.

Og når den vises til dem i synlig form, vil den sluke dem fra alle hold (6:65). Allah den Allmektige vil da fortelle dem: "Dette er et resultat av deres egne gjerninger, så smak (dets frukt) nå."

 

56.

(Dette vil sikkert bli deres slutt. Men en gruppe som skal etablere den guddommelige orden, kan ikke komme med unnskyldninger av at deres motsatte gruppe er meget sterk og dermed er de tvunget til å forsette med å leve under et ikke-guddommelig System) Fortell dem, "Dere stoler på mine lover og har besluttet å føre et liv i henhold til dem. Derfor, hvis forholdene her ikke er gunstige, så flytt til et sted hvor dere kan finne mer konstruktive omgivelser, fordi Allahs jord er svært stor. Målet er ikke å holde seg til et bestemt sted, men å leve et liv i henhold til den guddommelige loven, der hvor mulig, og å adlyde Ham og ingen andre. Derfor heller dit det er mulig å leve et slikt liv.

 

57.

The verste som kan skje i denne kampen, er tap av liv. I alle fall, hvem kommer til å leve i denne verden for evig? Hvert levende vesen beveger seg mot døden. Hvert levende vesen må dø en dag og stå til ansvar før Oss for hans handlinger. Så hvert steg dere tar, bør lede dere i retning av Vår valgte reisemål. (Å være ansvarlige for ens gjerninger betyr å kjenne til konsekvensene som blir kompilert i henhold til Guds konsekvenslov.)

 

58.

Det er Vårt løfte at Vi vil få gruppen av Momeneen, som skal jobbe i henhold til våre konstruktive forslag, ut av et liv i fattigdom og elendighet og skjenke dem et liv i komfort, verdighet, nåde og aplenty. Dette livet vil aldri blekne i dets storhet og friskhet. Det vil holde seg eviggrønn (25:75). Vurder verdien av denne belønning som Vi gir til de som jobber for det.

 

59.

Dette refererer til de som forblir trofaste i håndhevingen av guddommelig program og har full tillit til fasthet av Forørgerens lover. (De har ingen tvil i deres sinn om hva de ville leve på hvis de forlater sine hjem i årsaken til det guddommelige Systemet, eller hvis de holder sine hardt opptjente inntekter åpen for næring av menneskeheten.)

 

60.

(Fortell dem som har slik usikkerhet til å bare se på universet.) Hvor mange levende vesener er der (på jorden), som lagrer sin mat eller bærer den på ryggen? Hver av dem får sin næring i henhold til den universale guddommelige loven av næring (11:06). Følgelig, hvis dere også etablerer et slikt system i deres samfunn (og stopper individuell plyndring eller oppsamling), vil dere også få tilsvarende næring (6:152). Dette fordi Han hører alle og er klar over alles behov. Ingen er utenfor Hans synvinkel. (Det er deres eget urettferdige system som har skapt slike økonomiske ubalanser og lidelser.)

 

61.

(Men deres sinnstilstand er slik at de aksepterer overlegne guddommelige lover som opererer i det ytre universet, men ønsker ikke å leve etter tilsvarende lover i deres samfunn) Hvis du spør dem om skaperen av himmelen og jorden og om skaperen av lover som styrer solen og månen, vil de være enige i at Allah er ansvarlig for alt dette.

 

Men spør dem hvorfor de ikke etablerer menneskelig samfunn i henhold til de guddommelige lover da? Hvorfor begynner de å vakle på dette punktet? (21:20-22, 23:84-88, 31:25, 43:9)

 

62.

(Husk at akkurat som den guddommelige loven fungerer i den ytre universet, vil den også kunne fungere i menneskelig verden.) Hans lover gir overflod av næring når de blir fulgt, eller mangel på det i motsatt tilfelle. Derfor må en person (eller nasjon) som ønsker overflod av næring, jobbe i henhold til Hans lover, og den som ønsker å frata seg næring, kan legge disse lovene til side. Allah har full kjennskap til alt. (Dette universet blir ikke styrt ukritisk, men er kontrollert i henhold til Allahs lover og disiplin.)

 

63.

Som et eksempel, bare spør dem: ”Hvem sender ned vann fra skyene, og dermed gi nytt liv til død jord? De vil sikkert svare at det er Allah som gjør dette, og gjør det mest perfekt."

 

Spør dem, "Når dere erkjenner styrken og funksjonen av den guddommelige loven av velferd, og hvordan den mottar takknemlighet og ros fra alle rundt, så hvorfor innfører dere ikke de samme verdiene i deres eget samfunn? "På dette punktet blir deres egoistiske lidenskaper overmannet av deres analytiske sinn, og de ​slutter å bruke deres intellekt og fornuft.

 

64.

Om de bare kunne ha brukt deres intellekt og visdom, ville det bli rikelig klart for dem at hvis liv kun betyr å puste, og at stans av det ville sette en slutt på livet, ville det ikke være noen høye ideal eller mål for mennesket. Som sådan, ville det å leve bety kun tilfredsstillelse av fysisk begjær, og ikke noe annet enn forbipasserende glede eller et teaterstykke.

 

Hvis de analyserer logisk, vil de innse at virkeligheten betyr "å leve på det menneskelige nivået". Livet på menneskelig nivå forsetter også utover døden. (Liv som ender med døden er av "dyrenivå", som i tilfellet av den fysiske kroppen til mennesket.)

 

65.

Når livets objektiv reduseres kun til næring og bevaring av den menneskelige kroppen, så har ikke en person noe høyere mål for han hvor han har å observere permanente verdier og følge etablerte lover. Hans tilstand blir slik at han aksepterer enhver kriterium når han er i fare, men straks faren er over, glemmer han alt og går tilbake til sitt tidligere levesett. For å forstå dette scenariet litt bedre, visualiser en båt. Når mennesker om bord blir omgitt av en storm, roper de ut til den allmektige i ytterst oppriktighet som om all deres lydighet og underkastelse er eksklusivt for ham, men når de kommer trygt tilbake på land, så begynner de igjen å likestille andre makter til Allah.

 

66.

Alt dette fordi de ønsker å holde næringsmidler som vi har skjenket dem med skjult, og for å begrense dem til eget bruk, uten at noen andre skulle kunne ha en andel i det. (Dette er ikke mulig når dere kun adlyder den guddommelige loven.) Meget snart vil dere komme til å vite resultatet av en slik holdning.

 

67.

(De kan se hvordan fredelige folk lever på steder hvor Våre lover respekteres,) Ta for eksempel nærheten av Kaba. Alle som kommer der finner dette stedet til å være trygg og sikker, mens alle steder rundt omkring virker til å være lovløse selv i dagslyset.

 

Spør dem om de fortsatt ønsker å fortsette å følge deres egne falske livstil forgjeves, til tross for en så god og synlig eksempel. En slik livsstil som de lever vil ikke frembringe andre resultater enn ødeleggelse, i motsetning til behageligheter som ville påløpe ved å følge Våre lover.

 

68.

Etter å ha forklart alt dette, spør dem: "Hvem andre kan være mer opprørske og onde enn de som fabrikkerer deres regler og dedikerer dem til Allah? Hvem er de som står i motsetning til sannheten når det er åpenbart for dem? Vet de ikke at det endelige tilholdsstedet for de som fornekter sannheten vil være stedet der alle deres livsprestasjoner kan bli ødelagt og brent til aske? "

 

69.

I motsetning, resultatene av innsatsen til dem som strever hardt for oppnåelse av de mål som Vi har merket for dem, vil være at nye muligheter for liv blir åpnet for dem. Hver arena vil føre dem til den rette stien og dermed vil all deres innsats være rettet mot programmet som bestemmes av Oss. Husk at alle mennesker som lever et balansert og disiplinert liv i henhold til den guddommelige loven, mottar hjelp og bistand fra Allah.